Reklama

pondělí 28. srpna 2017

Devadesát milionů, plus – mínus.


Jiří Baťa
28. 8. 201
Nevylučuji, resp. s tím i počítám, že tímto článkem zase vzbudím nevoli některých diskutérů „slušňáků“. Pomalu si začínám zvykat, že když některým anonymním „taky“ diskutérům obsahy mých článků nejsou zrovna „tím pravým ořechovým“, tak mne nejen osočují, ale také na mě verbálně útočí a zařazuje mne mezi lidi, kterým nemohou přijít na jméno jenom proto, že vyjadřují své názory a stanoviska. Jejich „rádoby demokracie“ končí tam, kde začíná osočování, urážky a dehonestace člověka, vyjadřující svůj názor. Takže k článku:


Ne, nejde o peníze, ale údajně o střední číslo toho, kolik mají komunisti na svědomí mrtvých lidí, jak to vidí (nebo si to myslí) člen hudební skupiny „Lucie“ David Koller. Nehodlám s panem Kollerem dlouze, resp. vůbec polemizovat o této úvaze, sám jsem to nepočítal a ani si netroufám odhadovat. V rámci objektivity je však nutno přiznat, že nemalé oběti z dob vlády komunistů skutečně existují. Zda to bylo skutečně devadesát, nebo více či méně milionů obětí nemohu posoudit, je to totiž otázka relevantních a doložitelných důkazů, nikoli jen odhadů. Jinak to lze považovat za pouhé konstatování, odhady, domněnky, bez hlubší znalosti a analýzy té doby.

Především by ti, kteří se snaží dobu vlády komunistů posuzovat jako dobu útrpnou, nelidskou, nesvobodnou, demoralizující či dokonce ji přirovnávající k fašismu by si měli uvědomit, z čeho komunismus vzešel. Pan Keller, aniž bych chtěl jakkoli snižovat jeho vědomosti, ale předpokládám, že vzhledem k jeho antikomunistickému postoji, nemá příliš (zda vůbec) povědomí o vzniku a vývoji komunismu v Rusku, resp. SSSR a později v jiných státech Evropy či ve světě. (více např. zde: http://extrastory.cz/prekvapivy-nalez-dokazuje-ze-lenin- byl-nemecky-agent.html).

Ve světle těchto skutečností je nutno také posuzovat vývoj bolševismu, potažmo vznik komunismu. Kromě toho je třeba si uvědomit, že komunistický režim v SSSR, který byl (kromě období II. SV) později, tedy po skončení II. světové války také úspěšně implementován v Československu, byl veden v duchu studené války. komunisté, kteří byli v začátcích v čele sovětského komunistického režimu, čelili různým snahám Západu o zničení Sovětského svazu a každý, kdo se jevil byť jen podezřelým, byl režimem považován za nepřítele či zrádce a s jako takovým s ním bylo zacházeno. Nicméně skutečností zůstává, že v rámci těchto mnohých persekucí a represálií bylo pozatýkáno, vězněno a také usmrceno mnoho zcela nevinných lidí, což objektivně viděno a posuzováno nelze hodnotit jinak, než jako zvůli komunistického režimu. Ostatně, který režim neměl či nemá své oběti?

Pokud jde o podobné oběti v Československu, lze to hodnotit stejnou optikou. I zde se vyskytovali z počátku tzv. „nepřátelé státu“, kteří měli podkopávat nový poválečný demokratický režim , později to však už byli „nepřátelé socialismu“, což bylo chápáno jako snaha kapitalistického Západu o destabilizaci poměrů v Československu, ve smyslu či duchu „studené války“. Že mezi skutečnými agenty, spolupracovníky a jiné subjekty byli zatažení a obviněni také nevinní občané, není sporu. Nicméně, jakkoliv nemám v úmyslu tyto skutečnosti obhajovat není od věci připomenout, že všechny tyto skutečnosti a z nich plynoucí následky byly, resp. měly svůj původ v dlouhodobém zájmu kapitalistického, přesněji v tu dobu imperialistického světa v čele USA o likvidaci režimu, který nebyl pro Západ žádoucí. Prvořadým zájmem pak bylo porobení či zničení SSSR navzdory tomu, že Sovětský svaz porazil nacistické Německo ve II. SV. Snahy Západu, které začaly již po VŘSR v Rusku a které neustaly ani v době II. světové války, jakkoli se vedla řada rádoby mírových jednání mezi SSSR a USA a dalšími západními státy, po skončení války nepřátelské tendence nejen nepovolily, ale naopak zesílily. Lze logicky pochopit, že snahou tehdy vládnoucích komunistů bylo chránit stát, občany a nastoupený poválečný budovatelský režim, byť pod „křídly“ socialismu. To přinášelo také oběti, byť mezi nimi nemálo nevinných lidí. Když se kácí les, lítají třísky, říká jedno přísloví. Jakkoli to komunistický režim neomlouvá, . Jedna věc však je tyto události se záští posuzovat z dnešní pozice mírové a relativně pozitivní současnosti, jiná věc pak je vnímat toto období jako tvrdou realitu tehdejší poválečné doby. Je totiž otázka, jak by dnešní všichni ti slavní odpůrci, kritici a zavilí antikomunisté sami jednali v době, kterou nejen neprožili, ale hlavně, nebyli nuceni na ni reagovat a řešit ji. Jinými slovy „Po bitvě je každý generál!“ Tolik jen v maximální stručnosti o zmíněných obětech komunismu.

Pan Koller, jak vyplývá z jeho slov: „Tak jsem si říkal, co by bylo nejlepší udělat pro mladé lidi: s kámoši dáváme dohromady takový web – historii komunismu, jak světového, tak československého. Tak jsem si říkal, co by bylo nejlepší udělat pro mladé lidi: s kámoši dáváme dohromady takový web o historii komunismu světového, tak československého,“ hodlá se svými „kámoši“ zpracovat dějiny a historii komunismu. Zapomněl ovšem, že komunismus má také co dělat s dělnickým a revolučním hnutím a jsem zvědav, zda se ve svém „vědeckém bádání“ ujme také tohoto tématu. Jenže, bylo-li řečeno „A“ (tím je myšlen záměr pana Kollera), mělo by být v rámci objektivity a pravdy také řečeno „B“, čímž mám na mysli oběti na lidských životech, které za posledních několik desítek let způsobily USA, coby náš nový přítel a všemocný spojenec (dříve velký bratr SSSR), jako např. ve Vietnamu, Kambodži, Libyi, Iráku, Afghánistánu a v neposlední řadě také Ukrajině či Syrii atd.) Nebo tyto ztráty na lidských životech jsou pro pana Kellera méně zajímavé, protože nebyly spáchány komunisty, ale americkými demokraty?

Zamýšlená aktivita pana Kollera je však pozoruhodná tím, že se do této složité, jemu naprosto cizí problematiky vůbec pouští. Člověk, který léta žije a působí v naprosto odlišném společenském prostředí, sám nemaje s politikou žádné zkušenosti a jen z náhlého „pohnutí mysli“ se rozhodne, že zpracuje (byť s blíže nejmenovaným historikem) téma, jako je historie komunismu. Buď je pan Koller přesvědčený o své mimořádné genialitě (což zřejmě potvrzuje pořad GEN v ČT, kam je také mj, zařazen), nebo je nekriticky sebevědomý a domýšlivý, naivní, nebo mu prostě „přeskočilo“. Neumím si představit, že by pan Koller byl schopen vědecky zpracovat historii komunismu, což je předmětem zájmu celé řady renomovaných odborníků a historiků a vědeckých badatelé nejen v ČR, ale i v cizině, kteří na této problematice pracovali nebo dosud pracují. Chce je snad pan Koller svým „dílem“ překonat? Jeho osobní odhodlání nepovažuji za odvážné, ale za snahu nějak (ještě kromě muziky) vyniknout, dát o sobě vědět, být IN, nestát mimo, když kolegové z umělecké branže, resp. pražské kavárny se veřejně angažují a brojí proti komunistům, nebo se občas nechají slyšet nebo (v TV) vidět, zatím co pan Keller dosud stál nečinně opodál.

I kdyby se nakrásně panu Kollerovi podařilo slátat nějakou tu zamýšlenou „story“ o historii komunismu (což pokládám za naprosto nepravděpodobné, spíše za nemožné), přesto „kdyby“ se mu nějaké dílo na téma historie komunismu snad podařilo vytvořit, nepochybuji, že to bude dílo „mimořádné kvality“, založené výlučně na základě „věrohodných a ověřitelných faktů, důkazů a argumentů“ . Upřímně, již nyní mě jímá hrůza a děs z takového veledíla. Neupírám panu Kollerovi snahu a možnost něco či cokoliv hodnotného vytvořit. Mělo by to být ale dílo, na co stačí jeho schopnosti, o čem něco ví, čemu rozumí a co bude mít nějaký obecný přínos a svou kvalitou bude schopné také někoho pozitivně oslovit. To se v tomto případě od pana Kellera dá sotva očekávat.

Nejhorší však na jeho záměru spatřuji jeho cíl, neboť jeho dílo, jak je výše zmíněno, má být určeno mladým lidem. Už jeho tvůrčí záměr naznačuje, či spíše dokazuje, že má ke komunistům (všeobecně) silné antipatie, což v nemalé míře ovlivní objektivitu jeho „veledíla“. Že jeho dílo bude či má být určeno mladým, bych považoval za to nejhorší, co chce či hodlá pro mladé lidi udělat. Už sám název „Devadesát milionů“ napovídá, že téma se bude zabývat výlučně oběťmi komunistů na nevinných obětech za jejich vlády, zatím co jakékoli pozitiva z dob vlády komunistů budou potlačena.

Každý rozumný a soudný člověk musí vidět, jakými „pravdami“ a „pohnutou (tragickou) historií“ o naší minulosti z dob vlády komunistů (případně i dříve) je dnešní mládež „informována“, lépe řečeno co je jim vtloukáno do hlavy a vydáváno za jedinou, historicky prokázanou pravdu. Uvážíme-li, že do těchto idioticko ideologických frází ještě přibude Kellerovo nepochybně „poučné“ veledílo lze se důvodně obávat, že mládež, resp. děti nebudou už ani nebudou chtít věřit, že jejich rodiče, resp. dědeček s babičkou se vůbec v tu dobu narodili a žili, protože komunistický režim jim je (bude) předkládán v těch nejhorších barvách, jak byl neuvěřitelně nelidský, nespravedlivý krutý a nemilosrdný.

Pan Keller, pokud se mu zamýšlené dílo podaří vytvořit, se zařadí mezi „skutečnou elitu“ těch, kteří se snaží bývalý režim totálně diskreditovat či dehonestovat. Být IN a být jedním z těch významných „komunistobijců“, který je schopen naší mládeži, mnohdy i dětem, vypodobnit komunisty a komunistický režim, jako nejčernější údobí dějin a historie naší vlasti. Nepochybuji, že se ve svém díle vůbec zmíní o dělnickém a revolučním hnutí, že snad zmíní nějaká pozitiva a klady komunistického režimu , jako např. samotné budování válkou zničené republiky a úspěchy, které nás řadily mezi nejvyspělejší státy RVHP a to navzdory tomu, že v něm sám prožil kus svého svého úspěšného života. O tom se zřejmě pan Koller ve svém díle jistě nebude zmiňovat.

Ke konečnému hodnocení chystaného veledíla pana Kollera (bude-li jaké) si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, ale o jeho kvalitě, pravdivosti, férovosti a objektivnosti mám už dnes vážné a opodstatněné pochybnosti. Myslím, že chce-li pan Koller dokumentaristicky či literárně tvořit, měl by se zabývat prostředím, ve kterém žije, tvoří a působí, čím se živí, co zná, co umí a čemu rozumí. Ale babrat se v historii československého, potažmo světového komunismu mu, při vší úctě k jeho osobě, rozhodně nepřísluší.

67 komentářů :

 1. Pane Bato !
  Vy tomu nerozumite a vsichni ti nevzdelanci, co ted budou kvicet, take ne !
  Nastesti, jsem zde ja, na vysvetleni prioritnich hodnot.

  V dejinach sveta, Bolsevici / Komuniste zabili vice nevinnych lidi, nez vsichni jini vrazi dohromady !

  Jich strasny zlocin je v tom, ze zabijeli nase lidi ! Nasich GENU, rasy, kultury a nabozenstvi.

  My Americane, kdyz bombardujeme Kozomrdy, tak prispivame k rozkvetu svetove civilizace.
  Oni nejsou nasich GENU, rasy, kultury a nabozenstvi.

  Pane Bato, vy prirovnavate dve veci ktere nejdou srovnavat. Ale je dobre , ze pisete to, co mate na srdci a Koller to stejne. T.zn., ze oba dva uznavate nasi konstituci.
  Takze ani jeden z vas neni ztraceny pripad !
  nick HONOLULU - s pochodni svetla !
  (Nejenze jsem s ni svitil v tmave Africe, ale i do Ceska jsem ji prinesl ! Tam je uplna tma.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vazeny holuulu nejvice nevinnych lidi v historii zabila rimskokatolicka cirkev ve valkach ve jmenem jezise krista. V africe jizni americe byli vybijeny po staleti cele narody, ktere se nechteli pokrtit. A inkvizice to bylo pouhe prd.po 2000 let trvalo jejich radeni. Zdravi taky genius.

   Smazat
  2. Prokristapána zas ten zmrd z Floridy žvaní takový sračky! Ale takový! A proč? Co pořád žvaníš na našem českým serveru? Hleď si amerických poměrů a už se na nás vyser!O komunistech víš hovno, a jestli víš počet mrtvých, tak uveď kdo zabíjel a koho, počet lidí a proč - buď konkretní, nebo drž hubu. Tohle všechno jsou jen žvásty. Všichni vědí hovno - jen někde něco četli. Stovky mrtvých - pak tisíce - pak miliony, dnes už stamiliony - ať už jdou všichni ti prašivci do prdele. Moji prarodiče žili v první republice, moji rodiče za socíku, a nikdo o žádných mrtvých nežvanil. Nikdo žádné neviděl - tak proč nemáme konkretní údaje? Co je to "komunista"? Snad Pepík, Franta, nebo Pavel - ne? Tak Pepík zabil tolik a tolik lidí - proč? Franta - kolik a proč? Ale tyhle sračky už by měly jednou provždy skončit. Ti tví hnusní Američané vyhubili desítky milionů Indiánů, mučili je, řezali jim skalpy, vypichovali jim oči, staahovali je z kůže. Jen tak z prdele vybíjeli stáda bizonů, všude se válely mršiny bizonů a proč? Protože to byli zhovadilci, vězňové, a odsouzenci z Evropy a dalších zemí, a taky kurvy - do Ameriky byl deportován veškerej světovej liskej ksindl, asi jako odpadky se lífrujou do kontejnerů - a dnes si tihle zmnrdi hrajou na nadlidi. O tom se nezmiňuješ -proč? Jdi do hajzlu, a už sem nelez.

   Smazat
  3. 16.57 Přidej co ještě katolíci zabili z dnešního pohledu nevinných Mohamedánů...

   Smazat
  4. Rozdíl mezi lineárním ( záměrným ), černobílým a kvantovým ( bezzáměrným ), spektrálním myšlením. Já vím X dospěl jsem k přesvědčení. Nebo složitější forma: já předpokládám, že mé tušení směřování dojde do logického vyústění, čímž potvrdí oprávněnost mého tušení, ačkoliv si uvědomuji, že paralelní směřování by mohlo vésti téže k logickému vyústění. A pak by nezbývalo, pokud vyjde více logických vyústění vybrat z obou variant tu nejoptimálnější. A stále by jsme byly v roli rozhodce, který podle svého vážení usuzuje na větší přínos či ztrátu. A dospějeme k tomu, že o výroku co je správné ( dobré ) a špatné (zlé ) rozhoduje pouze koncensus, té které skupiny či jednotlice na základě svého zájmu či průniku zájmů ( v případě skupiny ).

   Smazat
  5. 16:44 Ty zablešenej starej kolaborantskej přemřelo,USSA A KATOLICKÁ CÍRKEV MAJÍ NA SVĚDOMÍ VŠECHNO ZLO,KTERÝ

   STÁLO MILUARDY LIDÍ!!!!!!
   Takže drž hubu a mazej demonstrovat svůj vlezdoprdelusmus těm svejm agresorům!!!!!!!
   Jo a toho debilpapeže,kterýho tak podporuješ by měli hodit divokým prasatům za ty jeho promuslimský sračky!!!!!!

   Smazat
  6. 17.11 Teda mě je to naprosto jasný!

   Smazat
  7. Honolulu- opravdu tu často chodíte jakoby exhibovat.Diskutér pod Váma má pravdu- nejvíce nevinných lidí bylo zabito ve jménu náboženství, včetně té katolické zvrhlosti.Dalo by se taky napsat ve jménu mamonu.

   Smazat
  8. Koller elita národa. Já se picnu.ČT se zase pochlapila.Pana Baťu by si rozhodně nepozvala.

   Smazat
  9. pro Anonymní28. srpna 2017 16:44
   Jestli ty jseš Honolulu, pak my ostatní jsme Kim chro žbluňk a čekatelé na uvolněný trůn v KáeLDéeR!

   Hlavně že sis usral přes klávesnici, Je to cítit až do Dža het!


   Smazat
  10. Vazeny "soudruhu" namestku KSC ! (17:05) - a dalsi silnicni banditi ! Ja nick HONOLULU rad chodim na sekretariat vasi strany, abych vam tam vzdy nasral do kuchyne !
   S pozdravem praci cest.
   nick HONOLULU - kapitalista v zacviku.

   Smazat
  11. Milý Hovnolulu, jistě, jako světaznalá osoba, znáš přísloví. "poturčenec horší turka". Někdy mám dojem, že ty sám jsi ten kozomrd!

   Smazat
 2. Vážený pane Baťo, nebuďte tak sebestředný. Jsou tady i slušní lidé, kteří s vašimi názory a stanovisky tak docela nesouhlasí, jako já a od vašich několika příznivců to schytám taky a mnohdy taky sprostě. Když jdete s kůží na trh tak s kritikou, třeba i hulvátskou musíte počítat, zrovna tak jako s ní počítám já, váš oponent. Snad mi dovolíte, abych do budoucna mohl zastávat k vašim příspěvkům jistá stanoviska. Budu opravdu slušný. Tentokrát nemám k vašemu článku vyhrady i když mohl být kratší. Na zhodnocení pana Kollera a jeho vědeckého výzkumu by stačilo pár vět. To další je už škoda slov. M.Radikowski.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky budu slušný. Článek je přeplněn politickou korektností, tzn. nekorektní korekcí skutečnosti. Kdyby tomu tak nebylo, musel by se jmenovat buď "Rozbor sebestředného idiota Kollera" anebo "Několik slov k politické prostitutce Kollerovi co za jidášský groš přezpívává noty od US deep state!

   Smazat
  2. V článku se plete Koller a Keller. Nedělejte Kellerovi ostudu a opravte to.

   Smazat
 3. Já osobně žádného mrtvého z dob socializmu nepamatuju. Vrazi byli trestáni provazem. Vražd bylo proto málo, a o každé vraždě se mluvilo dlouze. Každý večer přinášela TV zprávy o tom, jak se kde plní pětiletý plán, co postavili lidé v akci Z, jak lidé pečují o prostranství před obytnými domy a sází na místa, kde nejsou chodníky trávu, a květiny. Taky byly zprávy z kultury. Internet, sprostý a laciný bulvár, a podobné lživé vyplachovny mozků tehdy nebyly.Žili jsme v klidu. Dnes všude, kam se podíváme, jsou zprávy o mrtvých - zemětřesení - počet mrtvých, dopravní nehody -mrtví, válčení -mrtví - teroristické útoky - mrtví ( jo a taky znásilnění, abych nezapomněl) magoři porůznu útočící nožem a počet mrtvých, auta najíždějící do lidí a počet mrtvých, kdo se utopil, kdo vypadl z okna, koho pokousal pes, kdo zapíchl přítelkyni nebo rodiče či kamaráda - to jsou obsahy dnešních zpravodajství, o tom považují media za nutné občany informovat. Zvláštní kategorie informování je server Novinky cz a server Super.cz a jejich vděčné publikum ještě nepřišlo na to, že jejich cílem není občany "informovat", ale občany "nasrat" což je značný rozdíl. Informaci můžu vzít na vědomí -jo, super. Ale když jsem nasrán? Pociťuji potřebu k tomu brebtat a žvatlat - a za tím účelem diskutuji. Žvatlám a žvaním. Diskuze!! To je velice dobrý vejvar pro pisálky, neboť za počet diskuzí jim platí reklamní agentury. Nejvíc mně dojímá, když něco čtu, a vedle už není jen reklamní okénko s nějakým tričkem nebo jiným hadrem - ale ono to tam skáče, bliká, tričko střídá barvy, a každého čtenáře to ruší a ještě vedle textu těch žvástů, taky sere. Nebo když vedle článku o holčičce, kterou pokousal pes, skáče ten fialovej čůrák ( reklama na čůrák). Nebo když ti samí parchanti, kteří píší o počtu mrtvých kdesi, píší pod to na Super.cz, jak modelky vystrkují prdelky, plus snímečky těch prdelek - to je vrchol vkusu a úrovně. Každý den čerstvé prdelky. Není dne bez mrtvých a bez prdelek - a denním diskuzním srágorkům ještě nedocvaklo, jak je to všechno odporný. Vrchol hnusu! Přesto žvaní, žvaní, diskutujou. K jakémukoliv článku, kde figurují migranti, píší ti samí čtenáři ty samé žvásty - to by se mělo, to by se nemělo, zavřít hranice, vyhnat, bla bla - pořád dokola. Jak u blbých, ale holt jsou to diskuze, všechny ty jednovětné štěkačky, a penízky se sypou. A když náhodou je diskuzí málo? Nevadí - redakce předhodí KLDR a Kima - a už to jede. Teď předhazuje Babiše - dnes a denně Babiš. Pořád stejné články, obyčejně přehodí jeden odstavec. Nebo předhodí Macrona - a už zkažení magoři štěkají hnusárny o jeho starší ženě - ne o jeho politice, ( ještě nic nestačil předvést) ale o jeho ženě. No - chápe to někdo? Proč jsme tak příšerně zblbli? Za socializmu tohle rozhodně nebylo. Žádné mrtvé jsem neviděl, o žádných jsem neslyšel. Ale tenhle mediální hnůj, který ničí lidem myšlení, cítění i chápání, je nejodpornější, co může být. Proč tohle někdo dovolil? Komu to přináší užitek? Občanům? Denně se přesvědčovat, jaký humus se stal z původně slušných lidí? Proč píšou na diskuze takové sračky?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas !

   Smazat
  2. Nechte kritiky euroatlantických hodnot nebo si na vás ministerstvo vnitra posvítí.

   Smazat
 4. Vážený pane Baťo, bohudík tady jsou taky slušný lidi tzv. mlčící většina, kteří s vašimi názory a stanovisky naprosto souhlasí. Největším problémem je tady překrucování historie a to celosvětově. Většina lidí má politiky a politiků plné zuby, protože tuší že jsou neustále podváděni a říkat lidem pravdu to je už skoro na zavření, zkuste například říci, že Milada Horáková, když těsně po válce prohlásila, že radši III. světovou válku než komunismus, tak jak asi mohl reagovat národ na toto prohlášení po nejhorší válce historie? Bylo to od tehdejších mocipánů hnusný a hloupý, že ji popravili, ale ani tento výrok nebyl od ní šťastný. A takovýchto příkladů by bylo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Doplním, že paní Horáková do zahraničního tisku uvedla, že by Američani měli shodit atomovky na Ústí, Plzeň, Prahu, Brno a Ostravu. Na tomto prohlášení nic protikomunistického nevidím, neb by to neodnesli jenom komunisti. Toto je protistátní velezrádné prohlášení. Paní Horáková asi moc rozumu nepobrala ale s její popravou nesouhlasím.

   Smazat
  2. A kde jsou ti "slušní lidi" 17.08? Někde venku na ulicích? Protože na diskuzích rozhodně ne! Nechápu, jak jsem to ještě vloni mohl tu a tam číst - ty diskuze. Vždyť je to hrůza! Čím dál horší! teď už diskutuje samej póvl -hlavně na Novinkách, to je úplná hrůza. Jeden magor za druhým, podle stylu psaní pořád ti sami, a píší pořád stejné krávoviny. Články taky - pořád stejné! O Babišovi - pořád totéž, jen zpřeházenej slovosled nebo odstavce, ale jinak totéž. Může být inteligentní člověk, který nepochopil, že si z nich redakce dělají práskačku? Že je mají za magory, kteří budou zkrátka žvanit ke všemu ty svoje žvásty, protože jsou to závisláci, a pisálkům těch článků se z diskuzí sypou peníze? Kdyby do toho přestaly vstupovat reklamy, žádné články by nepsaly ani Novinky, ani Super, ani Mainstream - je to všechno jedna verbež! Články jsou čím dál ubožejší, úplně hloupé, plné hrubých a stylistických chyb, ale všem je to jedno! Kdo jsou ti diskutující - bývalé lopaty, nebo kbelíci, kteří se na stará kolena dostali k počítači a naučili se na tom psát? Tak pitomé žvásty - vždyť si to někdy přečtěte, je to fakt hrůza! Až se za ty lidi stydím a co je nejhorší? Všechno jsou to bývalí soudruzi - všichni bez rozdílu! Stará struktura - dnes tady ječí a nadávají - proč tenkrát zvonili? Proč dopustili, aby se z ČR stal takovej bordel? Teď řvou, a píšou sprostoty ( například k článkům o sexu - je hnus, co dovede psát pár hnusnejch chlapů o ženách) a proč jim to server Novinky předhazuje? Protože potřebujou diskuze a ví, že tihle sprostí tupci budou psát ty svoje hnusné magoriády. Všichni tihle diskutující by se potřebovali léčit - anebo do práce? Přivydělat si k důchodu, namísto toho blbýho žvanění.

   Smazat
  3. Ty slušný lidi se nechtějí o politice vůbec bavit, jsou znechucení zklamaní a říkají já to stejně nevytrhnu, mně to nezajímá, nechci se zbytečně rozčilovat atd. Nechápou, že právě tenhle postoj umožňuje u moci udržovat grázly, lumpy, zloděje a psychopaty. Najděte si pojednání"Techologie krysích králů" to je na pochopení situace v politice a nejen ju nás, docela přínosné. A přesně tohle se tady děje a nikdo za nás a pro nás nic neudělá. Jak říká V. V.Pjakin v "Otázky a odpovědi","Záchrana je v rukou tonoucích" a vo tom to je...

   Smazat
  4. 17:08 Ano tak to je to je i můj názor.

   O šumaři kollerovi nemá cenu mluvit dostal se k milionům a chce to na věčné časy.

   Smazat
  5. Problém je, 17:08, že za názor by se nemělo vraždit. I zde najdete totálně protikladné názory různé úrovně, a je to dobře. I takováto diskuze svým způsobem kultivuje. Takže bych nebyl tak přísný, 17:28.

   Smazat
 5. Timto nasledujicim prispevkem - JA nick HONOLULU - Svetlos - volam k pozornosti vsechny slavbomyslne Hurvinky v Cesku. VNIMEJTE ME ! Zachrani vam to zivot, v budoucnosti.

  Kdyz jsem v mladi pracoval v bushi v Africe, tak se nekdy stalo, ze jsme nasli maleho lva.

  Neni nic srandovnejsiho, milejsiho a nesikovnejsiho, nez je zminene mlade.

  Kdyz si ho vezmete domu a on doroste , tak vam zdemoluje dum tak dokonale, ze vam spadne strecha a kdyz uciti vasi krev, tak vam utrhne hlavu, rozpare bricho a zacne zrat vase vnitrnosti.

  POUCENI ! S exotickymi kmeny a narody je to,
  to stejne !
  T.j. zakon prirody !

  Khazari v Rusku zrali Slovany 618-970 A.D. a potom 1919-1938 ! Coz je v prirode prirozena vec.
  Sila naroda je v kompaktnosti ! To je zakon prirody !
  S tim nikdo nic nenadela.

  Takze kazdy svoji zahradku ! A bude mir.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dementní Hovnolulane s hovnama v palici,ale do nekonečna meleš lži ussackej agresorů,jdi do prdele,rozumíš tomu ty hovnocuce???!!!!!

   Smazat
  2. 17:12

   "Honolulu" = debilní nevzdělanej kolovrátek

   Smazat
  3. 17:12 To o té zahrádce a míru řekněte předvším svým ctěným spoluobčanům. Kdyby se nesnažili drancovt cizí zahrádky po celém světě tak je opravdu všude mír.

   Smazat
  4. Prosímtě zalez s těma žvástama Honolulu - vždyť jsi fakt ubožák. Proč neustále máš potřebu psát ty sračky? Zapomněl sis vzít prášky? Vždyť se podívej, jakej začíná bejt bodrdel v tý tvý Americe, co se pořád sereš do ČR? Nerozumíš vůbec ničemu - a my popravdě Američanům taky nerozumíme. Proč si nechávají líbit tu hnusnou politiku starých zhýralců? Proč jsou pořád ochotni rajdat po světě a nechávat se zabíjet v různých válkách - copak tam matky nechrání svoje syny? Manželky své muže? Otce svých dětí? To jsou pořád tak vypatlaní? Tady docílili i zrušení ZVS - a kluci se raději flákaj než aby šli vojákovat a něco o obraně vlasti se naučili - a proč v Americe je každej běloch voják, a proč nezametou se svejma černejma vyžírkama sociálních dávek? Vždyť tam černoši dělají děsnej bordel, vyžraná metráková hovada, chtějí samé extrabuřty, asi jako u nás cikáni, ale naše občany to sere - Američany ne? O tom tady piš, když už chceš mocí mermo matlat diskuze - ale takový sračky pořád?

   Smazat
  5. Asi ti HONOLULU nerozumí!V praxi u nás :manželé (lékař +učitelka) adaptovali 2 "rozkošná"čerstvě vylíhlá cikáňata.Když dospěla ,tak s těmi adoptivními rodiči udělali krátký proce-zavraždili oba(stalo se před r.1989 v Běchovicích).Své již vyprávěla o svojí vlastní zkušenosti s adopcí cikáňat dcera Pavla Kohouta(také spisovatelka)....dospěli,spojili se se svojí komunitou...drogy...trestná činnost.....prostě genům neporučíš jak zklamaně prohlásila i knižně rozvedla!takže s těmi rozkošnými lvíčátky máš 100% pravdu.Na to ale dojedete dříve vy v USA s pomocí vlastních bílých blbečků převychovaných neocony směrem k vyhubení bílé rasy!takže Hurvínkové v USA u vás to začne,vlastně již začalo!A běž zachraňovat sochy bílých......ať děláš něco užitečného!

   Pavel Beran

   Smazat
  6. Tak ty se hovnolulu vyznáš v bushi? Snad nejsi do přízně s vaším bývalým prezidentem Bushem jr.? To byl taky pěknej debil.

   Smazat
  7. Přijde mi blbé, když se HONOLULU výjimečně projeví celkem rozumně, že někteří, bez povšimnutí obsahu a argumentu trapně povykujete. O co jste lepší než ten HONOLULU?

   Smazat
 6. Pokud budeme normálně uvažovat o kapitalismu jako o systému kde vládnou majitelé většiny peněz, tak do toho musíme zahrnout i feudály, katolíky a všechny ty dobrosery a tím se dostaneme k tomu, že v honbě za kapitálem byla zničena více jak miliarda lidí. PRADĚDA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Občanu a panu- členu hudební skupiny „Lucie“ Davidu Kolleru se jeho dílo určitě podaří. To proto, že má jistě dobře (dříve či později) placené zadání, jak ovlivnit mládež bez ohledu na fakta a historii. Samozřejmě bude hojně a chytře propagováno (máme na to agentury). "Umělci" jako vždy jsou velice citliví na potřeby doby (za Rakouska-Uherska i ve všech dalších dobách). Bohužel vždy to značnou část mládeže zasáhne.

   Smazat
  2. 17:19 a jede to dál, protože čím víc bohatí mají, tím víc chtějí. Ti, kteří jsou po celou historii na kolenou a jen na ně dřou a chcípají v jejich válkách, opakovaně zdvihali hlavy a byli poraženi.
   Naši předci pohani, kteří přijali asijský vynález - křest, husiti, sedláci u Chlumce, Kozina, Francouzi 1789, když král prošustroval všechny finance, včetně budoucích rezerv a jeho sličná choť radila hladovým, aby jedli koláče, když nemají chleba a neobtěžovali, střílečka v Chicagu a na sto jiných místech, kde život už nebyl k žití, zatímco na druhé straně barikády dolce vita. Tak nějak to vypadá, že lidi mají smysl pro spravedlnost a bohatci si ty chudáky, žebráky a komouše vypěstovali. Řekl bych, že tenhle problém zatím v historii nebyl dořešen a v současnosti ani řešen; ale tiká. A.Š.

   Smazat
 7. My jsme MISIONARI civilizace a vy 17:05, mate nasrano ve vasich blbych palicich a tim myslim tebe, ty primitivni praseci vykale - 17:05 !

  Dnes mam dobrou naladu tak udelam vzdelavaci vyjimku a uvedu 10 jmen nejvetsich vrahu v Rusku.
  (Mam jich 100 !)
  Pro toho TUPANA z pomocne cikanske skoly ! (17:05)

  V.S. Abakumov , L.P.Beria , N.I. Bukharin,
  D. Bergelson, I.L. Babel, N.A. Bulganin,
  F.E. Dzerzhinsky, H. Ehrilich, L. Z. Mekhlis,
  J. Martov, L. Kvitko, S.A. Lozovsky, J. Sverdlov,
  G.G. Jagoda...

  A tak mohu pokracovat dal a dal a je to stejne k nicemu , protoze jsi primitivni podradne nevzdelane hovno, ktere necte dejiny a nevi nic jineho nez predzvykanou propagandu. Jsi IDIOT a mam z toho radost.

  A po prestavce dalsi blbecek na holeni, hned po kaficku.
  nick HONOLULU - vase INTELEKTUALNI SUPERIORITA vy nevzdelanci !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud chcete jména amerických vrahů , stačí vyjmenovat americké prezidenty !! Třeba Lincoln přepadl jižní státy , výsledek cca 2 miliony mrtvých , ti ostatní vraždili asi tak v 50 zemích světa a mají na triku miliony mrtvých , miliony nešťastných a zničené země !!

   Smazat
  2. Hovnocuc je pologramotný zblblo bez mozku,ale z pozice maxiblba neustále blející hovnosračky ala Venca chrchel lahváč....oba dva zmrdi obdivující do posledních dní usssacky agresory!!!!!!

   Smazat
  3. Seznam masových vrahů v Americe: Washington..........Obama a již přibyl bombardováním v Syrii i Trump.A to nepočítám Krvavýho Billa Hitskocka, Partu Jesse Jamesse, Kalamity Jane a dalších amerických národních hrdinů. No i když my taky máme své Mašíny...

   Smazat
 8. Někteří lidé exhibují v každé době:

  Historik Karel Bartošek vydal v roce 1951 knížečku
  "Hanebná role amerických okupantů v západních Čechách v roce 1945" (s Karlem Pichlíkem).
  -- UKÁZKA:
  /..."Američtí okupanti se nechali oslavovat jako »civilisovaná« armáda; přitom zaváděli barbarský systém svévolného střílení, bití, znásilňování, tupení českého člověka; přitom prováděli »amerikanisaci« naší země, vnucovali jí zhovadilou »kulturu« gangsterství a nejnelidštější pornografie, nočních barů a prostituce, negramotného ponižování české kultury, alkoholismu, kouzelnictví a šmeliny."
  ... "Největší překážkou vytvoření okupačního režimu v západních Čechách bylo revoluční hnutí našeho
  lidu. Proto také hlavní ostří americké »péče« bylo zaměřeno proti lidovým revolučním orgánům — národním
  výborům a nejvěrnějšímu představiteli lidu — Komunistické straně Československa." .../

  Tentýž Karel Bartošek vydal v roce 1997
  "Černou knihu komunismu" (se Stéphanem Courtoisem, Nicolasem Werthem a dalšími).
  --UKÁZKA:
  /..."Nikdo z nás nepochybuje o tom, že je naprosto legitimní a normální porovnávat fašismus s komunismem." ... "již Lenin postavil stát proti lidu, založil režim teroru; Stalin vlastně jen zdatně pokračoval."/
  Zdroj: http://kultura.zpravy.idnes.cz/cerna-kniha-komunismu-predklada-vic-nez-jen-aritmetiku-smrti-p57-/literatura.aspx?c=990224_213921_literatura_ond"

  Co je proti tomu nějaký Koller !

  OdpovědětSmazat
 9. Vravíš misionári civilizácie?ledaže tak svetoví misionári smrti a drancovania.

  OdpovědětSmazat
 10. V bývalých zemích SSSR od začátku 90tých let funguje organizace "Memorial" se stovkami poboček a tisíci členů a spolupracovníků. Je to organizace těžce antisovětská a antikomunistická. Za jeden z hlavních úkolů si od začátku dala sepsat všechny oběti režimu z let 1917 až 1990. Do nedávna se jim na základě archivních dokumentů, pamětníků, svědků a jejich potomků podařilo sestavit seznam cca 2650000 (dva miliony šestsetpadesát tisíc) obětí (seznam je dostupný na netu), přičemž v posledních letech narůstá tento počet už jen minimálně. To je číslo sice strašné, ale je řádově nižší než publikují jako "odhady" tzv. odborníci. A je to počet podstatně nižší než mají na svědomí němečtí nacisté za léta 1933-45. A je to taky podstatně méně než kolik vyvraždili Indiánů přistěhovalci do Amerik.

  OdpovědětSmazat
 11. To bolo pre honolulu reakcia 17:52.

  OdpovědětSmazat
 12. Sjel jsem tu ,,diskuzi". Nevím na co dřív reagovat. Asi to shrnu takhle...Vysokou školu mám za sebou už přes třicet let. Profesor filozofie Dr. Pawera nám říkal, že kde končí argumenty, nastupují impertinence a urážky. Jeho přednášky byly fantastické, protože jsme srazili lavice do kruhu a když to přeženu, tak třeba diskutovali o tom, ,,proč není, to co není.":-D Každý si řekl svůj názor i když s ním třeba většina nesouhlasila. Ale respektoval se a byl slušný. NR navštěvuji pravidelně, zapojuji se do diskuzí se svým názorem. Proč tady jsou anonymní diskutující? A vulgární? Nejde diskutovat na úrovni inteligentních lidí? Pane Baťo, nemusím ve všem s Vámi souhlasit, ale respektuji slušně Váš názor.
  PS: Opět se podepisuji plným jménem a dá se to dohledat na internetu, třeba na stránkách obce Semněvice. To jen pro vysvětlenou, protože jsem byl už několikrát napaden ,,odvážným" anonymem, že neexistuji. ;-)

  Pepo Milan, zastupitel obce Semněvice

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pepo Milane, co je sprostější??? Sprosté slovo nebo sprosté jednání a skutky parazitických sociopatů a psychopatů???
   Psychopat si není vědom a nechápe, že je psychopat! Proto bývají odborníky "přesvědčováni" klecovými lůžky, psychofarmaky, skotskými střiky, elektrošoky a podobně. Jejich neléčení jde na vrub všech bezcharakterních prostitutů, kteří z nich za žold od nich dělají normální osoby! Nikdy jsem neslyšel nic o tom, že by uvedení psychopatů do mezí normálu umožňovala diskuse!!! Myslím, že pověstné jedno procento lidem nebezpečných sociopatických parazitů patří na léčebny!
   Mimochodem největší počty mrtvých mají na svědomí paraziti při zavádění a hájení svých parazitických výsad. Dějiny lidstva jsou nasáklé krví vražd spáchaných parazity a jejich žoldáky. Například dříve běžná střelba do hladových dnešním blbečkům nic neříká.

   Smazat
  2. Vážený pane Pepo.
   Od vysoké mám rovněž několik let, přesto se Vám pokusím, vysvětlit některé věci.
   Internetové anonymní diskuse vytvořily pojem TROL a trolování. Trol je člověk, který se snaží, buď z recese, nebo z jiných důvodů rozbít diskusi a největší radost mu způsobí, když se mu to povede a naštve co nejvíc lidí. Navíc jsou i profesionální trolové pracující pro někoho komu diskuse vadí. Je jasné, že problémy uváděné v NR a diskuse k nim nevoní řadě lidí nebo institucí nakonec i policie má od ledna útvar proti“dezinformacím“. Když na trolování pracuje více lidí je to vidět v rychlosti tvoření a rozsahu příspěvků.
   Metody trolování:
   - Osobní urážky, samozřejmě tykání, zesměšňování (věk, vzdělání…),
   - zavádění nesouvisejících problémů,
   - snaha, rozhádat diskutující,
   - znechutit diskusi určité skupině lidí, třeba mladým (jsou zde jenom stařečci, komunisté …)
   - vytváření falešných identit (dokonce si myslím, že i pan Honolulu píše odněkud ze Vsetína a úžasně se baví). atd.
   V konkrétním případě NR vidím jasný cíl – odpudit co nejvíc potenciálních zájemců.
   Hezký den. Míra


   Smazat
 13. Jsem 100%centně přesvědčen, že člověk který má vyšší IQ než 80, musí mit naprosto jiný názor než pan Koller. Na jedné straně je to škoda. Jako hudebník je talentovaný, ale jakmile se začne vyjadřovat a to zejména o politice, tak normální člověk pochopí, že má co do činění s naprostým debilem, asi stejně jako u slečny Dusilové.

  OdpovědětSmazat
 14. Bolsevismus a Komunismus je idealni thema pro socialni studie.
  Jeste nebylo vysvetleno, proc KSC a nejpodradnejsi hnuj, ktery se v narode vylihnul, si byli vzajemne, tak sympaticti a pratelsky nakloneni.

  Ale v Africe se nektere kmeny opic take vzajemne tolerovaly. Budu to muset v budoucnu prostudovat !
  Samozrejme, ze muj poznatek vam vyslepicim.

  Svym barbarismem ve Weimarske republice Komuniste byli katalizatorem vzestupu Hitlera, ktery take zabijel nevinne lidi. Takze Hitlercici a Komuniste si v nekterych vecech velmi dobre rozumeli a v nekterych NEEEE !
  Akorat v tech taborech smrti, Hitlercici nedokazali povrazdit tolik lidi, jako to dokazli bolsevici/ komuniste v Rusku.

  Sozenicin napsal 40 millionu a Solzenicin byl Rusky vlastenec. Jeho slova maji vahu ! Vase vahou nemaji !
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejdřív si ty slabomyslná slátanino chrchla a flašky srovnej,kolik od druhý světový války až do dneška POVRAŽDILI USSSACKÝ AGRESOŘI??!!!!!
   JENŽE TO BYS MUSEL MÍT V PALICI MOZEK A NE TY DONEKONEČNA SE OBALUJÍCÍ LŽI MASOVÝCH VRAHŮ Z FUCKINGTOWNU!!!!!!

   Smazat
 15. Zivot v Americe je po vsech strankach lepsi nez u vas.
  A diskutovat s vami o teto krasne zemi se neda !

  Vy jste byli INDOKTRINOVANI srackami Leonida Brezneva.
  Z dejin Ameriky vite totalni hovno a stale omilate vase pro vas predzvykane nesmysly.

  Mate ve znaku lva ! Hodila by se radej SLEPICE ! Ta take jako vy, sezobne kdejaky sopel propagacne upraveny,
  a mozecky mate stejne velikosti.

  A vase nenavist proti Americe je zapricinena tim, ze zase nemate na najem.

  18:07... Ty jsi se prestal podepisovat ty pruhledana "O" ? Co se stalo ? (Poznam te vzdy podle smradu !)

  -------------------------------------------------------

  Proc zde melete o Katolicke cirvi ? My potrebujeme spiritualitu ! My mame dusi ! Vy poloopice dusi NEMATE proto spiritualitu nepotrebujete.
  nick HONOLULU - Katolik, ktere klade k noham Nebeske Kralovny nejkrasnejsi kvety, vzdy v zari kazdeho roku.
  (Proto nemam vek, proto mam uspech a zjev vy pupkati opicaci.)
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nicku, když jsi v rauši, nepiš, nepiš, nepiš. abytyše

   Smazat
  2. Jsi fakt takovej slabomyslnej zmrd nebo zase chlastáš a fetuješ s nějakou tobě podobnou zuluopičí courou,která je tak vygumovaná jako ty??!!!!
   V tomhle je ta vaše peleš lotrovská opravdu země NE(OMEZENÝCH) JELIT!!!!!!:-DDD

   Smazat
 16. Zcela tonu v slzách dojetí nad tím, jaký je pan Koller dobrodinec a naprosto mu věřím, že si jako obvykle v návalu touhy páchat dobro "jen tak říkal, co by bylo nejlepší udělat pro mladé lidi". A sotva ho ta osvícená myšlenka napadla, hned je celý žhavý v kapitalistickém prostředí nezištně obětovat čas a prostředky své a svých kámošů.
  Musím jen nekompromisně a definitivně zahnat podezíravé myšlenky na to, že věc má mít čistě propagandistickou náplň, podpořenou někým třetím skrze známou osobnost šoubyznysu. Že v kapitalismu jde vždy o ekonomický profit, dokonce i tzv. umělcům, zvláště když jejich umělecká tělesa jsou dávno za zenitem. Že v zákulisí se od počátku kalkuluje s financemi od "nezištných" sponzorů a možná i státních penězovodů, přičemž zúčastnění jsou již dávno na ekonomických vztazích a podmínkách domluveni. Že výsledek je předem známý a bude se jen za peníze zadavatelů bádat nad způsoby, jak se k němu dopracovat.
  Fuj, jsem já to ale škarohlíd. Musím na sebe být přísný a takovouto nechutnou podezřívavost si nadobro zakázat.

  OdpovědětSmazat
 17. Začať Vietnamom a potom prišli na rad Latinskoamerické štáti a každej snich vojenskí prevrat,takmer v každom Latinskoamerickom štáte mala krvavé paprče CIA až po Blízki víchod a Ukrajinu,tp bi nick honolulu mal vedieť a kolko mrtvich a sirôt amíci zanechali tou misionárskov činosťov vmene demokracie.P.K.

  OdpovědětSmazat
 18. To se se ted deje v Americe, je zase neco, cemu NEROZUMITE a kdyz je vam to vysvetleno, tak to nectete, proto jste stale stejne neiformovani a BLBY, jako 5-denni stenata.
  A zvatlate hlouposti jako vase TV.

  -------------------------------------------------------

  17:53 Pavel Beran !
  To co se stalo tem manzelum je normalni !

  Dokazes to ty - vysvetlit tem blbeckum, kterych je zde tolik, ze se jim neda odpovedet a nektri z nich nemaji cim myslet.

  -------------------------------------------------------

  SLABOMYSLNI HURVINCI ! Vy odvarem z makovic odkojeni nedochudcata !
  Ja nick honolulu jsem to nejlepsi co vas potkalo !

  Ja jsem horka vitaminova pilulka dulezita pro vyvoj vaseho zakrneleho intelektu.

  Ja vas mam rad ! Proto sem chodim ! Vy jste zajimavy druh OPIC a ty mi pripominaji mladi v Africe !

  Tato dizkuse je i jinak romaticka. My zde mame povoden.
  Z bazin vylezly vselijake ropuchy, jejich kraval + vase opici prispevky je kouzlna nostalgie.

  Za odmenu - zde je video s KSC ! T.j. vase strana.

  Zambezi Express na Youtube

  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 19. Ty z hovna vzešlá smrdlavá Hovnocuctrubko,ty to máš za pár ty mongoloidní přemřelo....i ta kadibudka co tě vyvrhla na svět tě raději hodila do odpadků ty reklamo na ZMRDA ROKU!!!!!!:-)))

  OdpovědětSmazat
 20. 18;30 ... ty jsi jeden z tech co neumi cist,
  ty TUPANE !
  Ja vysvetli rozdil v tom koho zabijeli komousi a koho v Asii bombardujeme my !
  PRASE jedno blby primitivni, ty nedokazes vnimat a porovnat a jebes cestinu hure nez ja.

  ------------------------------------------------------

  17:28 VYSVETLI JIM TO nekolikrat ! Vzdyt je to primitivni dobytek ! Byvali funkcionari na ktere nic nezbylo v dnesnich dnech.
  Jako v bushi v Africe. Vse u nich urcuji pudy !

  Musim z domu, vratim se pozdej, abych vam mohl
  nadavat !
  Koncim heslem co komous to hajzl !
  Nick HONOLULU - orientacni hvezda ceske emigrace a co cesky emigrant to aristokrat naroda !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, ty jsi člověk, který je důkazem o "jednotě a boji protikladů". Na jedné straně člověk s obrovskými životními zkušenostmi, nadhledem a vtipem, kterého mám velmi rád, a na druhé straně povrchní papouškující hovado neoconských přístupů ke společenským procesům!! A teď můžeš nadávat ty mně! Tentokrát mě, byť převážně Tvého fandu, nepřesvědčíš o ztrátě Tvého nadhledu!!! Nebo jsi vyhrál v loterii a začal ses považovat také za jednoho z týmu parazitů??

   Smazat
  2. Jinak jak bývalí, tak aktivní funkcionáři, jak političtí, tak církevní, tak i jiní, jsou zpravidla z jednoho těsta, przní a prosazují to, ó čem nic pořádně nevědí a čemu ani sami nevěří podle hesla účel světí prostředky, protože tak je to pro ně nejjednodušší!! Ve většině klasičtí žoldáci, "od kuď prachy tam plášť". Tzn. nejmenší prodejné šedé myši jsou největší krysy a iniciativní tvůrci přehmatů a excesů, které pak ve frontě u nového zaměstnavatele (při společenské změně) svádí na svého původního chlebodárce!

   Smazat
 21. Povšimnu si jen těch "obětí komunismu", které je hitem všech pravičáků, od kapesních zlodějů, přes lichváře a konče "demokraty" typu Kalouska.
  Francouzská revoluce byla větší předzvěst pozdějších událostí, nakonec i našeho února 48. Od gilotiny v Paříži až po onu revoluci se toho moc nezměnilo. Navíc to bylo po imperialistické válce, kde se vše řešilo jen přes krev. Takovou věc ovšem nemůže pochopit dnešní mladý či mladší pomatenec, protože nezná historii lidstva a jeho chování v dobách revoluce. Revoluce je vždy násilí. Mezi takové samozřejmě nepatří náš hadrák z devětaosdesatého. V revoluci zezdola je vždy touha pomstít se za něco, většinou za kruté zacházení mocnými, za bídu, hlad či válečné útrapy, které vždy nejvíce dolehnou na lid. Padají pak hlavy, mnohdy ty nepravé, protože ti co by měli být potrestání, zavčas zdrhnou.
  Po válce si hlavně lidé nemajetní, nájemní pracujíci, dělníci a ti kteří poznali "demokracii" první republiky, se všemi výstřelky jako dnes, přáli změnu. Jenže jak to už bývá, národ či stát bývá rozdělen sociálně tak nějak napůl. K moci se zase drali ti, kteří byli u moci před válkou. To ale komunisté, kteří vyhráli předešlé volby nehodlali dopustit. Podobné nálady byly i v západní Evropě, jenže jak tam tak i u nás rozhodli vítězové války, tam USA u nás SSSR.

  OdpovědětSmazat
 22. Kdejaký nabubřelý blb si osobuje dnes "hodnotit" jinými slovy dehonestovat naši historii od 1948 do 1989. S tím se musí počítat, protože takoví jsou dnes j-elita.

  OdpovědětSmazat
 23. Bože, tolik příspěvků, když stačí napsat krátce - Koller je blb a fakt, že se někdo úspěšně živí muzikou ještě neznamená, že má nějaký patent na rozum a ví něco o historii aj. Toto je od něj zcela účelově vypuštěný blábol, aby zase zalezl komusi vysoko do zadku a vysloužil si tak podrbání za ouškem a nějaké výnosné kšeftíčky či dotace. Je to jedním slovem HNUS!!!!!

  OdpovědětSmazat
 24. Všechny svinstva vytvořily zvrhlý paraziti a je zbytečné s nimi diskutovat. Parazity je potřeba vyhubit lidskou silou, protože boží je snad na jejich straně. Zaplatily odpustky a jsou v ráji. Močí nám na hlavy a chtějí aby jsme křičely že PRŠÍ. Budou hájit každé svinstvo jen aby mohly bít nepřetržitě v rauši. PRADĚDA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:58

   Koho chceš hubit?! - Vždyť ty už jsi, pradědo, sám v rauši. Možná by sis měl uklidit v hlavě, aby se ti tam paraziti přestali množit.

   Smazat
  2. 22:03 Laciný nýmand, nicka, prostitut a žoldák parazitů promluvil. Parazit sám je nad diskusí zde na NR povznesen a řeší, koho a jak zítra zase napálí. Nemá čas být vlastním vlezdoprdelistou!!!

   Smazat
 25. Že se vůbec vzrušujete nad takovým imbecilem, jako je Koller.
  Primitiv, špatný muzikant, vychcaný pražáček.
  Jeho hlasový projev připomíná mečení kozy.

  OdpovědětSmazat
 26. Pane Baťo, Koller nebo Keller, to je jako hodinky nebo holinky...
  Až zas něco vypotíte, aspoň si to po sobě přečtěte...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.