Reklama

.

.

úterý 1. srpna 2017

Etnograf a historik může stokrát vysvětlit Malorusko - komentátor bude stále mlít o Ukrajině

Jiří Jaroš Nickelli
1.8.2017   ČeskéNárodníListy

Ve filmu "Pád říše římské" řecký pedagog v římském senátu vysvětluje toto - když žák po padesáté nechápe podanou látku, je něco špatně buďto s učitelem nebo s danou látkou. Zde máme ten druhý případ - špatně podávanou látku veřejnosti.


Naši komentátoři pořád melou jednu a tu samou mantru o Ukrajině. Podávají Ukrajinu jako "svébytnou, samostatnou, demokratickou, proevropskou zemi, zemi bojující za svébytnost proti utlačovateli molochu, imperátoru, agresoru Rusku". (Zapomněl jsem dodat "pod diktátorem diktátorů Vladimirem Putinem", aby mantra byla úplná.)

Patrně jsou za to dobře placeni a dobře slouží pánovi... Ale vůbec nikdy neráčí čtenářům vysvětlit, jak a z čeho ta jmenovaná "Ukrajina" vlastně povstala. Proč? Protože by to zbořilo jimi podávanou "látku".

Klasický příklad poslední doby poskytují Hospodářské noviny v komentáři pana Ondřeje Soukupa. ("Okurkové Malorusko", HN,19.7.2017,str. 9.) Pan komentátor se notně podivuje nad vyhlášením Maloruska presidentem Doněcké republiky panem Zacharčenkem. Pokládá název Maloruska za "okurkový" (sic! Sancta simplicitas, zvolal by klasik...) Vyvolává dojem sezónního hoaxu. Představuje mu to stav, kdy se spekuluje o jakési vychytralosti a opuštění minských dohod, atd. Opak je pravdou.
Jedna z map na internetu - zachycuje dnešní Ukrajinskou republiku s tradičními názvy oblastí - Zleva: Podkarpatská Rus, Ukrajina, Malorusko, Novorusko.

Jak je to vlastně s názvy země zvané jednou "Ukrajina" - jinde "Malorusko" a jedné její dnešní součásti "Zakarpatská Ukrajina" a jinde "Podkarpatská Rus" a ještě jinde "Karpatálja"? Ačkoli se politrukové dneška jakkoli namáhají vypreparovat Ukrajinu a Ukrajince z etnického podloží a prezentovat je jako odedávna separátní ("antiruský") útvar, je to pouze jejich marná snaha.

Je to dáno již etnogenezí dnešních Ukrajinců a Rusínů (což je další problém ukrajinských politruků a rétorů, nikoli pravých vědců.)

Další z map dnešní Ukrajinské republiky s tradičními oblastmi - zleva: Podkarpatská Rus, Galičina čili Halič, Severní Bukovina, Volyň, Podolsko, Besarábie, Budžak, Malorusko, Černigovská oblast, Slobodská oblast, Novorusko, Tavrija (dnešní Krym), nahoře vpravo pak "Ukrajina".

Slovanské praruské kmeny se během tisíciletí rozčlenily na tři hlavní jazykové, později etnografické a nakonec národnostní skupiny, které nikoli podle autora této stati, ale podle renomovaných vědců, sluly - VELKORUSOVÉ, BĚLORUSOVÉ a MALORUSOVÉ. Že toto není pravda?? Ale je! Jinak bychom museli zahodit na smetisko dějin celou slavistickou vědu a její zakladatele. Z našich jmenujme jen Pavla Josefa Šafaříka, a jeho stěžejní dílo "Slovanský národopis", jehož třetí vydání poslední ruky vyšlo roku 1849 - a u nás je Akademie věd vydala roku 1953. Toto patrně pan komentátor neví, a již jen proto podává špatně danou látku. Z dalších velikánů naší slavistiky jmenuji profesora Lubora Niederla a jeho práci "Slovanský svět" vyšlou roku 1909 u Laichtera, s mapou Slovanstva, kde uvádí - kýho výra! - zásadně MALORUS, nikoli Ukrajinu. Ale vraťme se k P.J.Šafaříkovi. Filolog a etnograf Šafařík v Hlavě I. svého díla charakterizuje ("definuje") oblast ruské řeči s poli, znaky a nářečími. V par. 6 hovoří o nářečí velkoruském a v par. 8 o nářečí maloruském - tedy o nářečí - jazyku, jímž hovoří takřka celá dnešní vymezená "Ukrajina", kromě Rusínů a oblastí jazyka velkoruského. Vymezuje i přesný geografický rozsah tohoto jím zvaného nářečí čili jazyka a jeho mluvčí, obyvatelé jsou Malorusové.

Historické prameny hovoří zde o Malorusech, první státní útvar tu byla Kyjevská RUS a všechny prameny týkající se například Zakarpatí, hovoří o "Porta Russia", o bráně Ruské, o uherské Rusi - "Russia, que vocatur Hungarica" atd. O tom všem si například pan komentátor může počíst mimo jiné i v mé knize "Syn Karpat" a v dalších publikacích týkajících se Podkarpatské Rusi, momentálně nazývané "Zakarpatská Ukrajina". 

Nářeční a jazyková mapa dnešního Běloruska, Moldavska a Ukrajiny. Z mapy je patrné, jak relativně malé oblasti hovoří ukrajinsky.

Jak se tedy dospělo k názvu "Ukrajina"? Název "Ukrajina" vůbec neoznačuje původní etnikum. Je to název militárně geografický, nikoli etnický, dnes nanejvýše etnografický. Název Ukrajiny vznikl v dobách soupeření ruského impéria s turkotatarskými kaganáty a s osmanskou říší. Byl to zeměpás hraničních území Ruské říše proti neslovanským etnikům a jejich kmenovým a říšským útvarům.

Geneze tohoto militargeografika byla stejná jako geneze názvu "Krajina" na Balkánském poloostrově, tj. u chorvatsko-slavonské Krajiny. Jak tam vznikl tento název? Stejně. Byla to hranice habsburské državy jihoslovanských území proti Osmanské říši. Na hranici byly postaveny strážní věže a pevnosti. Obsluhovali je Chorvati a Srbové - migranti před okupačními Turky. K této éře se rovněž váže vznik jedné oděvní součástky u vojenských krojů Chorvatů. Ti nosili obvykle k vojenskému kroji (prauniformě) červené šátky. Z těch vznikla později tzv. kravata zkomolením etnického názvu nositelů.

Ukrajinský zeměpás byl oproti balkánské Krajině delší a širší. K jeho obraně sloužily většinou kozácké oddíly bydlící v tzv. karaulech. Díky carským ruským dekretům se legalizovaly jako ochránci hranic a byly vyňaty z nevolnictví. Zde byl základ pohraničních vojsk pod velením atamanů. Tito atamani rovněž přispěli ke vzniku moderního státu "Ukrajina" v roce 1917 z moci rakouskouherského a zejména německého Mackensenova vojska. To tehdy obsadilo převážné území dnešní Ukrajiny. Byli to atamani jako Petlujura, Machno a Skoropadský, kteří stáli u zrodu nové Ukrajiny. Tehdy pod záštitou germánsko austrohungarských okupantů vznikl stát "Ukrajina" s UCR - "Ukrajinskou centrální radou" atamana Petljury, a později s generálním sekretářem Skoropadským, vládnoucím pomocí dekretů - univerzálů. Zatímco na Podkarpatské Rusi vznikla ANRUR - Uhro-rusínská národní rada, a ta se přiklonila ke vznikající ČSR. Ostatně takových národních rad tam vzniklo několik, ale byly neúspěšné, protože velmoci podpořily radu dr.Žatkoviče s příklonem k ČSR. Ale ani tyto rady se nejmenovaly po Ukrajině, nýbrž po Rusku - například "Ruská krajina", nebo "Příkarpatská Rus".

Co plyne z tohoto historicko etnografického exkursu? Především to, že název Malorus, Malorusko je mnohem starší, že je to název podložený etnickým a jazykovým základem, kdežto název Ukrajina je název vojensko zeměpisný, a mladší. Zkrátka a dobře - Malorusko není okurkový název. Okurkový je leda pan komentátor, který by měl buďto osvěžit své školní znalosti o Malorusku zvaném Ukrajina, anebo vrátit školné.

Nakonec jen takový škodolibý fakt z dějin II. světové války.

Američané roku 1944 natočili vojenský propagační film o boji Sovětského svazu s nacisty. Ten film se u nás prodává jako dobový dokument. Mám jej ve svém archivu.

Autorem filmu bylo Ministerstvo války Spojených států. Ti označovali ve filmu různá historická území SSSR včetně dnešní Ukrajiny. A nerozpakovali se ztotožnit názvy Malorusové čili Ukrajinci. Pan komentátor bude považovat i americký historický dokument za "okurkový" projev? Nevím, nevím, zdali by mu to bylo odpuštěno. I když dobře slouží pánovi...Dr. Jiří Jaroš Nickelli, ČSOL Brno I
Autor je etnograf a muzeolog

17 komentářů :

 1. Budou dávat za správný takový názor, který se zrovna hodí do krámu.A bude jim to procházet do té doby dokud budou lidi zajímat slevy v obchodech(shopech), nové trendy v mobilech a podobné dnes důležité věci- někdy mám pocit, že obecně potřebujem hodně po papuli, aby se lidé vzpamatovali.

  OdpovědětVymazat
 2. Pane Nickelli jsem Volyňský Čech a z vyprávění svých prarodičů a různých dokumentů vím, že na Volyňi před příchodem Čechů a jiných tam lidé nevlastnily žádnou půdu. Vlastnila jí Polská šlechta, která s obyvatelstvem v roce 1870 zacházela jako s nevolníky. Hospodařilo se tam úhorovým způsobem tzn nehnojilo se, oralo hákem a lidé žily v polozemliankách spolu se svými zvířaty. Celé to na mšě udělalo dojem, že jak se tam lidé emancipovaly tak tam vzniklo hnutí Bandery jako msta proti Polákům. Protože tam jezdím, tak si všímám jejich primitivního přemýšlení o víře a majetku. Snaha o majetek za každou cenu a narcizmus je přibližuje k USA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevíte jaká je na Ukrajině penetrace internetem? Přišlo mi totiž zvláštní, že v době, kdy u nás již každý věděl o zvěrstvech ukrajinské armády a nazi gard na civilním obyvatelstvu se našlo stále dost záložáků - třeba i z jihovýchodu země, kteří uposlechli povolávacího rozkazu a šli vraždit své příbuzné a známé. Jako by tam byly dvě sorty vojáků - SS banderovci vraždící z nenávisti a pro peníze a Wehrmacht někde ve stepích pochytaných pasáků koní, na které ještě působila masmédii šířená propaganda o napadení země. Je možné, že bychom díky dostupnému paušálu za bezdrátový internet měli o dění na Ukrajině větší přehled než tamní obyvatelstvo?

   Vymazat
 3. O tom, že se carské Rusko rozpínalo jak na východ a to tam přednostně, tak i na západ, je docela známo. A je to už dosti stará historie.
  "Spojené státy americké" vznikaly jak obecně víme.
  Hlavně z odpadu Evropy a nekonečným kradením území na úkor už tehdy existujících států. Tato historie je poměrně mladá.
  Ten odpad a tuto náturu se tam ještě nepodařilo odstranit, naopak s růstem nadřazenosti ten odpad posiluje.
  Velkohubost, gesta hodná Mussoliního.
  Teď by rádi dlouhou rukou sáhli do historického území Ruska. "Ukrajina". Pro mně okraj Ruska. Který nebyl nikdy stabílní, mezi katolickým Polskem, pokud občas existovalo, a pravoslaví.
  SSSR podpořil vytvoření Ukrajinské SSR a Běloruské SSR hlavně pro své širší zastoupení v OSN, kde převládaly státy pod područenstvím USA. Byla to geopolitická hra s tím, že se samozřejmě tehdy nepočítalo s nějakým Gorbačovem a rozpadem SSSR.
  Rusko by určitě ponechalo dnešní "Ukrajině" samostatnost a nezasahovalo by jejich záležitostí.
  Jenže dlouhá ruka CIA rozhodla, že tak nebude. Co se pak stalo je všeobecně známo.


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na obnovení Sovětského svazu nemá současné Rusko zájem, a tak musí strpět natistické okupační vojsko v Gruzii a Pobaltí a americký protektorát na Ukrajině spojený s genocidou rusky / suržikem hovořícího obyvatelstva. Je všeobecně známo, že v počátcích občanské války neměla ukrajinská armáda zájem bojovat proti vlastnímu obyvatelstvu a přesto byla domobrana během úspěšného protiútoku - osvobozování Ukropy okupovaného území zastavena a projekt Maloruska zmražen.

   Vymazat
 4. Je to jasný. VšechnoRuSSko a je jedno za kterýho cára. Nenažranost je vlastnost ruských gasudárů už od pradávna

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18:48 - Idiote, když nerozumíš napsanému textu, tak nelez do diskuzí!

   Vymazat
  2. Není! Jak se píše na této pro ministra Sazonova udělané mapě z roku 1914 -
   http://expositions.nlr.ru/ex_map/worldwar1/images/28.jpg

   Cituju: "Rusko je veliká samoděržavná říše, bojující za obnovení práva, spravedlnosti, míru na Zemi, která neusiluje o maření zájmů jiných, ani netouží po cizím území, trvá pouze na tom, dostat to co jí od nepaměti vždy patřilo - Červenou Rus se Lvovem a Przemyslem, a též část zvanou Bukovina s Černovicemi. Také Konigsberg s východním Pruskem po Vislu, smáčené opakovaně ruskou krví, by měly být znovu ruskou zemí. Také Danzig a Thorn by měly být ruskými pevnostmi".

   Vymazat
  3. 18:48 Máte pravdu. Navíc autor článku nezná dobře dějiny Polska.

   Vymazat
  4. 22:43 Přesně tak, Rus se nikdy necpal nikam, kde by původně nebylo souvislé slovanské osídlení - tolik k východnímu Německu a Rakousku, kde byly slovanské kmeny pod záminkou pokřesťanštění vyvražděny, odsunuty a zotročeny tak, že to ještě po staletích současní Němci oslavují.

   Vymazat
  5. 20:50: jaké dějiny Polska myslíte. Já jich znám nejméně patery. Každý ze sousedů si vykládá dějiny Polska po svém a v samotném Polsku je výklad jejich vlastních dějin minimálně dvojí.

   Vymazat
 5. Dr. Jaros Nickelli, dekuji za velmi zajimavy clanek o Ukrajine !
  Zaujal me natolik, ze jsem hledal z ktereho jste kraje.

  Snad Vas bude zajimat, ze kolem roku 105 B.C. to byl prave vas kraj, kde prislo k rozhodujici bitve mezi KELTY a CIMBRI.
  Mam to z anticke knihovny !

  Cimbrove to prohrali, ale Keltove byli tak zdecimovani, ze zacali opoustet dnesni "Cesko" a vacum zapricinilo obsazeni "ceska" Markomany a Qvady 9 B.C.

  O Ukrajine nevim nic ! Pamatuji si vsak ze JAMES BAKER, nas State Department a Jelcin udelali dohodu, ze Ukrajina muze odejit, kdyz se NATO nebude rozpinat
  k vychodu.
  Jak vydite, tak se rozpina !

  Americanum je Ukrajina lhostejna. Nikdo neuznava MAJDAN !
  To byl prevrat a nelegalni prevzeti moci.

  15:54 ... To je generalizovani ! My pracujem, abychom vse projebali a prochlastali...Na svete je 180 narodu a kazdy nam radi zivotni hodnoty a priority a dozaduje se pozornosti. Proto nas zajem se soustreduje pouze na nas. My jsme po pravu sebestredni ! (Kde je, nebo
  co je, Volyn ?)
  Narcisticky nick HONOLULU !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Soroš možná rozdá Afroameričanům a Indočechům na sociálních dávkách automatické zbraně a začne fackovačka.

   Vymazat
  2. Re (15:54):
   Na druhé mapce autorova textu je ta Volyň vyznačena hnědě vlevo nahoře (tj. na severozápadu té země).
   Volyň byla ve druhé polovině 19. stol. kolonizována mj. i českou populací. Vedly ji k tomu příznivé podmínky, za kterých se dostali v úrodné půdě. A také i příznivá reakce dobové ruské administrativy.
   Po 2. světové se odtud zpět do ČSR repatriovalo ca. 20 tis. osob (vč. těch, kteří do ČSR přišli se Svobodovým armádním sborem).
   Další - a mnohem menší - vlna repatriantů následovala po rozpadu SSSR, tj. v dobách nastupujících ekonomických aj. těžkostí Ukrajiny.

   Vymazat
  3. Pro 15:54 malé doplnění:

   ještě před duhou světovou válkou odešly z Volyně mnohatisícové skupiny Čechů z Volyně do Jižní Ameriky-Paraguae,Argentiny...
   Někteří se na výzvu čsl.vlády vrátili do osvobozeného Československa.Znám jejich vesměs odsuzující názory na současnou Ukrajinu,fašismus,nacionalizmus, banderizmus na Ukrajině.Jejich rodiny to zažily na Volyni,zažívají to tam i jejich zůstavší příbuzní,od kterých mají velmi dobré informace!
   Pro ně je jednání Zaorálků,Schwarzenbergů,Štětinů....naprosto nepřijatelné,pro jejich podporu Banderovcům a nacizmu
   Pavel Beran

   Vymazat
 6. No naštěstí o hodných Ukrajincích a zlých Rusech nečtu.

  OdpovědětVymazat
 7. "Název Ukrajiny vznikl v dobách soupeření ruského impéria s turkotatarskými kaganáty a s osmanskou říší." Úmyslná lež nebo naprosta neználost. Název "Ukrajína" býl využíván i před utvářením ruského říše. Důkaz: https://www.wdl.org/fr/item/79/ (mapa je obracená, jako Klaudiánova mapa Čech). To už nemluvím o takových letopisech jako Ipatěvský spis.

  Vážený autor evidentně je zaangažovaný ruskou a sovětskou historiographie.

  OdpovědětVymazat