Reklama

pondělí 28. srpna 2017

Jak se změnilo hospodářské a společenské klima v ČR (I.)


Petr Umlauf 
28.08.2017 e-republika

Hodnocení odcházející vládní koalice začněme na Ministerstvu financí pod vedením Andreje Babiše. Praktické kroky vlády jsou přijaté jako legislativní změny, které zásadním způsobem ovlivní hospodářské a společenské klima v ČR.


Je před volbami a úkolem nezávislého webu našeho typu není volební kampaň, ale hodnocení celkové politiky vlády, která odchází. Nebudu rozebírat programové prohlášení vlády. Soustředím se jenom na praktické kroky vlády. Jsou to přijaté legislativní změny, které zásadním způsobem ovlivnily hospodářské a společenské klima v ČR.


Finanční politika státu skrze MF


Stručný výtah ze přijatých zákonů a nařízení potřebuje krátký komentář. Ministerstvo financí se soustředilo na oblast kontroly platebního styku, kontroly příjmů a evidenční kontroly dotací. Regulace se týká všech, kdo podnikají nebo pracují s dotacemi ve veřejné sféře. Přehled neobsahuje všechny legislativní změny, které regulují hospodářské klima ČR. Chybí v něm například zákon o registru smluv a další, a to z toho důvodu, že předkladatelem nebylo ministerstvo financí. Zde je stručný přehled přijatých zákonů, nebo úprav v platných normách.

Kontrola platebního styku, bankovního provozu a kapitálového trhu
 
ST-108/0Vl.n.z.o změně zák.v souv.se stanov.přístupu k činnosti bank - EU - RJSchváleno, 135/2014 Sb.
ST-718/0 Vl.n.z. o centrální evidenci účtůSchváleno, 300/2016 Sb.
745/0 Novela z. o platebním styku - EUSchváleno, 452/2016 Sb.
216/0 Novela z. o investičních společnostech - EUSchváleno, 336/2014 Sb.
253/0 Novela z. o spořitelních a úvěrních družstvech - EU - RJSchváleno, 333/2014 Sb.
536/0 Vl.n.z. o ozdravných postupech a řešení krize na fin. trhu - EU - RJSchváleno, 374/2015 Sb.
571/0 Novela z. o podnikání na kapitálovém trhu - EUSchváleno, 148/2016 Sb.


Oblast kontroly a dohledu nad evidencí příjmů u podnikatelské sféry
 
398/0Novela z. o účetnictví - EUSchváleno, 221/2015 Sb.
812/0Novela z. o účetnictví - EU - RJSchváleno, 462/2016 Sb. 
504/0Vl.n.z. o změně zák. v souv. s prokazováním původu majetkuSchváleno, 321/2016 Sb.
513/0Vl.n.z. o evidenci tržeb - EUSchváleno, 112/2016 Sb.
759/0 Novela z. o auditorech - EU - RJSchváleno, 299/2016 Sb.


Oblast evidenční kontroly, veřejných financí a oběhu hotovosti
 
1001/0Vl.n.z. o řízení a kontrole veřejných financí - EUSenát, zařazeno na pořad 9. schůze (od 16. 8. 2017) - proti
746/0 Vl.n.z. o sběru vybr.údajů pro účely monit. a říz. veř. fin. - EUSchváleno, 25/2017 Sb.
578/0 Vl.n.z. o hazardních hrách - EUSchváleno, 186/2016 Sb.
679/0 Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - EUSchváleno, 257/2016 Sb.
752/0 Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EUSchváleno, 368/2016 Sb.

Tolik k přehledu důležitých zákonů, jehož předkladatelem bylo MF řízené Babišem a jeho lidmi. Každý podnikatelský subjekt musí mít evidovaný svůj firemní účet u ČNB a tento používat ve své podnikatelské činnosti. Bezhotovostní platby jsou evidovány příslušnou bankou na registrovaném účtu a hotovostní platby jsou evidovanou tržbou u MF. Dále je podnikatel podroben důkladnější evidenci podle novel zákona o účetnictví a auditorech. Nelegální majetek je možno dohledat a dodanit prokazováním původu majetku na výzvu správce daně. Oběh hotovostních peněz je kontrolován zákonem o spotřebitelském úvěru a nově i zákonem o hazardních hrách. Oběh elektronických peněz a jejich evidence je regulována Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Výsledkem je kontrola nad toky peněz ve státě.

Stručná rekapitulace změn


Z předloženého souhrnu opatření je jasné, že nová legislativa nedává šedé ekonomice mnoho prostoru. Za těchto zpřísněných podmínek už není snadné legalizovat peníze z ulice a z šedé ekonomiky. Kontrola investičních společností a kapitálového trhu spolu s dohledem nad účtováním velkých společností dává možnost boje proti daňovým optimalizacím, především u zahraničních koncernů. Jiná otázka je, zda se tyto nástroje reálně použijí a proti komu. Ale MF přesně zná finanční toky ve státě, což předtím nebylo možné zjistit.

Držení elektronických peněz a jejich používání je regulováno nově definovanou „osobou poskytující služby spojené s virtuální měnou“. Jedná se v tomto případě o toho, kdo jako předmět své podnikatelské činnosti kupuje, prodává, uchovává, pro jiného spravuje nebo zprostředkovává nákup nebo prodej virtuální měny, případně poskytuje další služby spojené s virtuální měnou. Případný nástup transakcí elektronických peněz bude kontrolován přes elektronické bankéře.

Podnikatelé jsou pod kontrolou MF


Podnikatelský prostor je regulován velmi detailně. Jsou to administrativně náročná opatření, která současně tvoří i určitou bariéru pro vstup pro podnikání. Zjednodušený postup pro začínající podnikatele s malým obratem je zatím jen zbožným přáním. Úlevy nebyly povoleny v prvním kole Babišovy legislativní smršti . Svůj prostor si uhájily jen privilegované skupiny právníků a jiných podobných profesí, které mají daňové paušály. Podle zatím platné legislativy i jejich příjmy v hotovosti budou podléhat evidenci tržeb u MF. Daňová zpráva má velmi účinné nástroje pro dohledání nezdaněných příjmů.

Tlak na novelu nebo zrušení zákona o evidenci tržeb je od pravicových politických stran mimořádný. Je to hlavní téma jejich volebních kampaní. Je celkem jasné, že kdo těžil z minulého systému legálních zlodějen. Za Kalouska a spol. platilo, že kde není žalobce, tam není ani soudce. Kdo spravuje veřejné finance, ten je podroben zákonu o kontrole a musí doložit audit za každé investiční rozhodnutí. Nové pravidlo o doložení tzv. "auditní stopy" je spojené se závaznou formalizaci kontrolních postupů. S tímto krokem také souvisí i podrobné výkaznictví. Mělo by to omezit plýtvání veřejnými prostředky. Kontrola účelnosti a přiměřenosti vynaložených prostředků je nastavena velmi důkladně. Nově navržená pravidla umožní dohledání osobní odpovědnosti za přijatá rozhodnutí.

Závěr


Z výše uvedeného je zřejmé, že prostor pro zákulisní manipulaci s dohozením výhodného kšeftu placeného z veřejných peněz už není a nebude to tak snadné jako dříve. Musí se pracně hledat a prošlapat jiné cesty. Osobní známostí a drobné úplatky nepomohou. Podepisující osoba jde s kůží na trh a nemá se za co schovat. Každý úředník bude pečlivě zvažovat, zda mu osobní přilepšení stojí za riziko vyhazovu, nebo i za léta kriminálu. Jsou už i smutné případy, kdy byl zlákán úředník s příslibem mírného trestu, aby vzal před soudem vinu jenom na sebe. Jak to ale v Česku bývá, zákulisní kmotr dohodu nedodržel a bílý koník si to šel odsedět. Trest byl zákonitě vyšší, tedy od 5-ti let výše. A to už za pouhé "dvě či pár mega", které se standardně platí za úřední legalizaci zlodějen, nikomu z vyšších úředníků nestojí. Je k tomu automaticky nutno připočíst i náhradu škody. A to se pak těžko začíná nový a bezstarostný život. Zkrátka, loupit EU-fondy a dotace v nové legislativě už nebude tak snadné jako dřív. Proto se mafiáni mnohem více soustředí na legální ovládnutí výdělečných společností poskytujících klíčové služby obcím a na jejich následný outsourcing do vlastních předražených podniků.
 


Psali jsme k tématu:


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

14 komentářů :

 1. Babiš je elitokrat, nikoli demokrat. Je potřeba demokratizace, nikoliv autokratizace. Považuji se za demokrata, protože chci mít možnost se podílet na vládě spolu se všemi. Proto já volit Andyho nemohu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty pokusy o vtipné definice jsou jen prázdnými bláboly, jimiž vyniká parta, kterou klepl Babiš přes nenechavé prsty. Díky Bohu, že se tu objevil člověk, který těm zlodějinám udělal přítrž! Šizuňkové tu měli hody 25 let - a zvykli si. A teď si odvyknou!

   Smazat
  2. Pane Forgáč jste blázen, k čemu by vás potřebovali? Stačilo, když jste zazvonil klíči, a pak se už nás na nic neptali. Dejte si studený obklad. Já nezvonil, a proto se necítím podveden. Komunisté na nás brali ohledy (báli se minimálně dělníků), ale těmhle novým jsme už pro smích.

   Smazat
  3. Pro 11:24
   Mohl byste prosím vás říci, kdo jsou to ti Šizuňkové? Víte jak přišel Babiš ke svému majetku? Víte jak se kamarádil s těmi různými Kalousky a Sobotky? Takoví užiteční idioti jako vy podespisovali výzvy k oběšení Horákové. Je mi zle z této doby...

   Smazat
  4. Ad KozinA & 11:24 - dobrá, ale zcela Vám asi uniká, že lidé, kteří mají vliv a moc, se vždycky nějak "přátelí" a tito také budou vždy ovlivňovat chod státu, i bez podepisování výzvy k Horákové.

   Smazat
  5. 1331
   Poslední pokus komunistů něco ovlivnit nebylo zvonění klíči( to bylo divadlo na upoutání dětské pozornosti) ale soustředění Lidových milicí, ke kterému se dnes nikdo nehlásí.Pokus byl ukončen na povel ze SSSR, kde bylo i sídlo moci, která v ČSSR rozhodovala o změně režimu.Vedení dočasně umístěných vojsk SSSR upozornilo československou armádu, že jí bude bránit v činnosti, pokud bude blokovat změnu režimu.

   Smazat
  6. 13:31 ale, ale komunisté se báli dělníků? Komunisté celou svou revoluci uskutečňovali v zájmu dělníků. O nich se domnívali, že jsou jejich oporou a také z nich utvořili třídu se zásadními výsadami. Snad i nad jejich skutečný hospodářský přínos. Milí ti dělníci se nechali nachytat na mámivou výkladní skříň kapitalismu, na „západní“ propagandu a na komunisty se vykašlali. Teď je mnohým z nich hanba se přiznat, jsou rádi za kdejaké zaměstnání, kušují a makají za pár šupů, jak umí. Pokud neutíkají před exekutory. Marxův omyl o třídním uvědomění. Pomáhat hlupákům se prostě nevyplácí.

   Smazat
  7. Pane anonyme 22:01 - vysvětlete mi , prosím, postoj dělníků v Plzni za měnové reformy, či vpochodování dělníků z ČKD na Václavák v listopadu 1989.-

   Smazat
 2. Vláda demokracie by měla obsahovat různé zástupce.
  ...
  Pokud do roku 2013 miliardáři vládli u nás skrytě (v zákulisí, prostřednictvím loutek - tedy nevoleně a neodvolatelně, protože přestože loutku lze vyměnit, loutkovodič zůstává jen najde si jinou, kterou řídí - jak lze domýšlet na základě toho, jak se chovají a komu fandí hlavní média), Andrej Babiš vstoupil na scénu za sebe - za svá rozhodnutí se také bude zodpovídat stejně jako ostatní zvolení. Pokud bude pracovat proti voličům, i jej mohou příště nezvolit.
  V tomto bodě se jedná jednoznačně o krok k větší demokracii oproti stavu 1989 - 2013.
  ...
  Jsme zřejmě v podobné situaci, jaká opačným vývojem (od komunismu) vzniká i v Číně (vládnoucí elity do značné míry ovládají i podniky).
  ...
  Zřejmě se jedná o určitý historický bod - vývoj může jít pak různě.
  Zdeňka Radičová

  OdpovědětSmazat
 3. Ekonomice nerozumím, její stav sleduji pomocí peněženky,ale jak podvodnici řvou,tak cesta Babiše je zřejmě produktivní. Jedná se i o nejvrchnější vrchnost. Myslím, že takto mnělo vypadat po 89 a byli bychom úplně někde jinde.
  lada

  OdpovědětSmazat
 4. Anonymní28. srpna 2017 11:30
  „Andrej Babiš vstoupil na scénu za sebe - … … V tomto bodě se jedná jednoznačně o krok k větší demokracii“
  Vstup oligarchů do řízení země, je nástup oligarchie, nebo plutokracie, ale krok k větší demokracii ani náhodou. Babiš klepe přes prsty výběrově podvodníky, kteří zasahují do jeho podnikání. K tomu využívá svou funkci. P.K.

  OdpovědětSmazat
 5. Babiš je účinný a dosud chyběící nástroj na řešení problémů popsaných v článku, ale má vážné až kritické nedostatky v jiných oblastech. Doufal jsem, že ho v tom směru někdo poučí, ale to by nesměl na rozhodujícím místě být Sobotka. A tak nás pod hladinu stahuje nedostatečné zdanění zisků a přímo ke dnu Babišova personální politika. Stropnický, Pelikán, Jourová, Telička, Krnáčová, Jermanová a ke všemu poradce Vojtěch na zdravotnictví. Babiš je moc potřebný a těžko nahraditelný živel, který je zároveň bez dobrého krotitele velmi nebezpečný.
  Josef Mrázek

  OdpovědětSmazat
 6. Prostě začalo jít do tuhého tak ty nejchytřejší zvrhlý paraziti začínají likvidovat ty menší aby získaly čas jak se dostat na tu úroveň kdy ani podle zákonů/pokud nebudou retro/se na ně nikdo nedostane. Psal jsem to při volbách v USA. I když jsem fandil Trampovi, tak jsem psal že to je jen větší Baiš, prostě dravec a nečekejte nějaká milosrdenství. To je pošetilost. Problém mám komo dát hlas? Alternativy se nemohou dohodnout ani na jednom bodu desatera pro voliče a když některá dostane 10-15% tak s kým se spojí aby prosadila alespoň zákon o referendu jako možný počátek změn. PRADĚDA.

  OdpovědětSmazat
 7. Ono je to hezké, dokud to skutečně nešikanuje slušné lidi!!!. A to se děje.

  Nyní na mne dopadl zákon č. 368/2016 Sb viz výše. Z mne nepochopitelného důvodu zákon tvrdí, že můj e-shop a zcela transparentní transakce formou bankovních převodů, EET a už nevím co více. Tak vyplývá, že bych snad mohl být terorista či financovat trestnou činnosti.
  Tudíž je třeba další papírování 3x dokola toho samého, jako že jsem obyčejný podnikatel. Aha, a že by se podívali na Finanční úřad kde o nás ví vše?

  Kdo mi tu nesmyslnou šikanu zaplatí?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.