Reklama

čtvrtek 31. srpna 2017

Kapitalismus končí – co bude dál?
Jarmír Bradávka
31.8.2017 Rukojmí

Jsou toho už plná média – alternativní i některá maistreamová. Končí Pax Americana, končí kapitalismus, končí svět, jaký známe po staletí. Jednoduchá vývojová linie, kterou jsme učili ve škole, končí. Prvobytně pospolný, otrokářský, feudální, kapitalistický řád, „historická úchylka“ v podobě bolševismu v Sovětském svazu a „reálného socialismu“ v jeho satelitech. Návrat „neposlušných“ do lůna demokracie a liberalismu, končící éra jednoho hegemona a nástup nových velmocí, které hegemon a jeho spojenci ani média za nové velmoci nepovažují a jako partnery je odmítají. Tolik stručná charakteristika nedávného vývoje a současného stavu světa.

Na pořadu dne je otázka: Éra kapitalismu končí – co přijde po něm?

Většina politiků, analytiků a komentátorů se této formulaci a následnému hledání odpovědi raději vyhýbá. Důvod je jednoduchý: Museli by přiznat svým občanům, voličům, čtenářům i sobě a svým rodinám, že jejich víra, sliby a skutky byly a jsou falešné. Že vědomě věřili iluzi, že kapitalismus je věčný, ekonomický rozvoj nekonečný a „liberální demokracie“ v takových podmínkách ideální.

V takzvaných vyspělých zemích vládnou ekonomice a z ní odvozené politice nadnárodní korporace, jež často určují směr vývoje a fungování států podle svých zájmů a potřeb. Otevřeně se i v maistreamových médiích mluví o tom, že několik desítek či stovek těchto korporací, vlastněných několika desítkami či stovkami navzájem spojených a spřízněných rodin, ovládá 50 – 90% světových ekonomických zdrojů. Tento výsledek vývoje kapitalismu, který předvídavě popsal už před sto lety V.I. Uljanov-Lenin ve své knize „Imperialismus jako nejvyšší stadium kapitalismu“, připomíná animovaný film, v němž skupina vědců na cizí planetě vysadila velké množství drobných uměle vytvořených živočichů a se zájmem sledovala jejich evoluci. Malí tvorové se měli čile k světu, brzy „vyjedli“ zdroje potravy ve svém okolí a zahájili lov svých konkurentů. Dařil se jim výborně, jejich počty klesaly, velikost rostla, až nakonec zůstalo jen několik největších jedinců a i ti se navzájem sežrali, až zbyl ten největší – poslední. Zůstal sám na pusté planetě, spokojený, že už ho nikdo neohrožuje. A v této fázi se dnes nachází i náš pozemský euro-atlantický kapitalismus.


Nejzábavnější na naší současnosti je ovšem sledovat, jak se všichni západní politici (včetně našich EU+USA vlezdoprdelků) zoufale snaží dávat najevo, že to tak není. Že tento směr vývoje neexistuje, popírají, že se po této cestě řítíme narůstající rychlostí a že všechny pokusy zastavit tuto jízdu do (nejen) ekonomického pekla jsou marné. Zoufale hledají východisko, bankéři s jejich požehnáním oslabují měnu, tisknou nekryté peníze, když zjistí, že to nefunguje, zvýší úrokové sazby, vypracovávají odhady inflace, odhady růstu, odhady výsledků, odhady důsledků, mají různá očekávání, ale ve skutečnosti NIC NEVĚDÍ.

Liberálové vymýšlejí šílené teorie (neomezuj se pravidly – stanovuj si vlastní pravidla), absurdní postupy (více Evropy) – a VÝSLEDEK ŽÁDNÝ! Nikdo není ochoten přiznat, že kapitalistický způsob fungování ekonomiky narazil na své hranice a bude nahrazen novým systémem. Tak jako se přežilo a stalo nefunkčním otrokářství a nevolnictví, přežívá se a stává se nefunkčním nespravedlivé vykořisťování zaměstnanců, neoprávněné obohacování zaměstnavatelů a nejrůznější burzovní, kapitálové a dluhové operace finančníků, spekulantů a majitelů obrovských nadnárodních firem.

Zachování a další rozvoj lidské společnosti si v blízké budoucnosti vynutí spravedlivé využívání zdrojů, spravedlivé rozdělování ekonomických produktů všem členům společnosti a spravedlivé poskytování pomoci všem, kdo ji potřebují. Pokud k tomu nedojde v rámci rodícího se multipolárního uspořádání světa, které bude skutečně poslední fází kapitalismu, dojde k tomu formou REVOLUCE, během které dojde ke přerozdělení zdrojů, majetku a produkce tak, aby z nich měli prospěch všichni členové společnosti.

Prvním krokem bude změna myšlení lidí. Lidé musí pochopit, že pokud neopustí svůj současný konzumní způsob života, založený na nenasytnosti, sobectví, pohodlnosti a lhostejnosti, jejich budoucností je korporátní fašismus s feudálními či otrokářskými prvky.

Druhým krokem bude znárodnění těch odvětví ekonomiky, jejichž bezchybné fungování bude podmínkou budoucího rozvoje společnosti. Formy vlastnictví ekonomických výrobních prostředků budou různé, ale musí být v rovnováze, aby z něho bylo možno uživit veškeré obyvatelstvo a financovat chod státu a společnosti. Dojde k posílení role státu v těchto procesech, k obnovení základních funkcí státu a k návratu klíčových odvětví do státního vlastnictví. Bude obnoveno a rozvinuto družstevní vlastnictví ve všech oborech. Pokud k nedojde ke změnám vlastnictví ekonomických struktur, pokračování oligarchizace vyústí v celoplanetární válku o zdroje pro přežití.

Třetím krokem bude odstranění všech zbraní hromadného ničení. Pokud to lidstvo v dohledné době neudělá, bude pravděpodobnost vzniku světového válečného konfliktu stále narůstat a jednoho dne k němu (byť náhodou nebo selháním člověka či techniky) dojde.

Co je tedy budoucností lidské společnosti?

Samosprávná demokracie, v níž žijí skromní, poctiví, čestní a spravedliví lidé, kteří ve stejném duchu vychovávají své děti.

Regionální a soběstačná ekonomika, v níž lidé pracují pro blaho svých rodin a tím i celé společnosti, neboť jen šťastná a spokojená rodina je jejím základem, a pomáhají jeden druhému, místo vzájemného okrádání se pod hlavičkou šikovnosti a podnikavosti.

Hledání a objevování nových technologií, rozvoj vědy a lidského poznání a jejich využití pro intelektuální, fyzický a kulturní rozvoj celého lidstva.

Objektivní a pravdivá vzdělávací soustava a média, která budou skutečným strážcem demokracie a lidské svobody, podporovatelem morálky a práva a připomínkou povinností.

Ochrana a obnova světového přírodního prostředí a bohatství pro budoucí pokolení.

Obrození národních a místních kultur v jejich rozmanitosti a rozvoj a zachování kulturního dědictví pro další generace.

Husitský Tábor, německá a švýcarská reformace, osvícenství, pařížská Komuna a poučení ze socialistického vývoje ve 20. století nám ukazují směr a myšlenky velkých duchů minulosti jsou milníky na cestě lidstva do jeho nové lepší budoucnosti.Odkazy:

55 komentářů :

 1. Ano souhlasím s článkem.

  Tohle jsi přečtěte západní šmejdi se dohodly v Africe že budou černoši žádat o azyl už tam. Pokud zůstaneme v eu tak zničí i naši zemi:

  http://svobodnenoviny.eu/uz-je-to-tady-prave-se-rozhodlo-o-uplnem-zniceni-evropy/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak za 1)
   V článku je posána stávající situace.
   za 2)
   Je popsáno i řešení (TEORETICKÉ!)
   V praxi je to však NEPOUŽITELNÉ!

   Jedna možnost (ALE ČISTĚ JEN HYPOTETICKÁ!!!)by tu sice byla, ale za předpokladu, že by byli pouze DVA LIDÉ na planetě a podle bodu 2 by zplozené potomky a pak další členy rozrůstající se společnosti "formovali" podle popsaného vzoru.

   Ale velmi dobře víme, že v každé společnosti je 5% které se vymykají průměru, ať do plusu a nebo do mínusu. A zde je základ toho co máme i dnes!

   Nezbývá než zánik lidstva jako živočišného druhu.

   Smazat
  2. 11:17 Tak teď neziskovky co je vozí nebudou dělat nic nezákonného. Budou je do Evropy lifrovat legálně.

   Smazat
  3. Čert Vám neřekne nikdy celou pravdu, pouze si z ní vybere co se mu hodí. Problém je, že žijeme v otrokářské společnosti, ale problém zákulisních otrokářů spočívá v tom, že lidé nesmí vědět, že jsou otroci a musí nadšeně sloužit svým páníčkům s vědomím, že nic lepšího není. Takže žijeme v otrokářské společnosti a jsme zotročeni pomocí peněz (zlaté prase) a falešných ideologií (kam patří také organizovaná náboženství), názvy společenského uspořádání se mění feudalismus, kapitalismus, marxismus, ale to jsou pouze nálepky stále stejného uspořádání, kdy parazitická menšina morálně upadlých bytostí je naším drábem na nitkách, za které tahá zákulisní vedení. Za Stalina, chvilku byl trend ke skutečně spravedlivé společnost než byla strana byla obsazena parazity (zpočátku se stranických schůzi účastnili všichni a ve vedení pracovního kolektivu muselo být odpovídající zastoupení z toho kolektivu, ne že o všem rozhodovala tajně strana, nebo vlastník jak je to dnes - v principu se nic nezměnilo). Stalinovi se to povedlo, ale již nedokázal po úspěších ve společnosti, které přivábily všechny darebáky (hlavně židy), zabránit obsazení strany lidmi, kterým nezáleželo na fungování společnosti, ale o to víc jím záleželo na vlastním prospěchu a došlo to tak daleko, že prodali SSSR.

   Smazat
  4. 11:17 V každé společnosti je 100% lidí vymykajících se průměru. Líčíte společnost průměrných lidí, ta ovšem neexistuje. Vaše tvrzení, že navrhované řešení je nepoužitelné není opřeno o žádné argumenty. Pokud se něco nevyzkouší, je nesmysl o tom tvrdit, že je nepoužitelné.

   Smazat
  5. Stalin byl vrah a psychopat kterej trpěl bludama ty blázne a ještě do toho tahat židy, to fakt nemá chybu. Ano, žijeme ve společnosti kde jsme defacto otroci a ani si to neuvědomujeme, máme zdání svobody, ale řikat že se Stalinovi něco povedlo a že za úpadek můžou židi, to je fakt na blázinec.

   Smazat
 2. Co to povídáte? Tady žádný kapitalismus není. Tady se skupina lidí pomocí lží snaží zotročit národy a vybudovat armádu proti Rusku. Kapitalismus je v Číně, Japonsku atd. a tam to perfektně funguje, protože služebníci Mordoru nemají šikmé oči!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všude kolem mě je plno malých či větších soukromých firem, kde dělají lidi, tvoří se tam zisk, platí se daně, investuje se do rozvoje firem.
   Tohle není kapitalismus?

   Smazat
  2. 11:01 Máte naprostou pravdu. To, v čem momentálně žijeme, je forma kapitalismu začátku 21. století. V Rusku a Číně mají kapitalismus trochu jiný, ale stále je to kapitalismus se svými hlavními atributy, jako je vykořisťování, třídní boj (i když o tom liberální ideologové nechtějí nic slyšet), soukromé vlastnictví výrobních prostředků, atd. Nevím, co si Anonym 10:46 pod pojmem kapitalismus vlastě představuje.
   Jirka

   Smazat
  3. Já na kapitalizmu nespatřuji nic ušlechtilého.
   Je to jen způsob, jak vydělávat peníze. Fakt, že vůdčím motivem je hamižnost, z něj dělá nemorální systém.
   Socializmus mi připadá sice morálnější, ale ve své reálné podobě se také projevil jako oběť soukromé hamižnosti, která si ho přivlastňovala ve svůj prospěch.
   U lidské společnosti to asi jinak nejde.
   Každá velká myšlenka, kterou lidé uskutečňují, zdá se, musí být zmařena, protože lidé (jakožto v podstatě opice) nemohou jinak.

   Jestli si někdo myslí, že čínský kapitalizmus je lepší jen proto, že mají růst HDP, tak je romantik. Kapitalizmus je jen jeden.

   Současný kapitalizmus přestává být kapitalizmem proto, že výroba už nepřináš hlavní zisky.
   Hlavní zisky přináší penězokazectví, jehož hlavním tahounem je Fed, a spekulace. Toto však opravdu nemohou být perspektivní metody.
   Až boháči skoupí své a jim přístupné země, musí si pomocí války otevřít zbytek světa a skoupit i ten. Pak už nebudou mít nikde prostor k růstu a servou se mezi sebou.
   PB

   Smazat
  4. Ta firma by ale mohla bejt mnohem efektivnější (a to třeba i k životnímu prostředí) kdyby ten majitel co o všem rozhoduje nechal o něčem rozhodovat lidi co o tom něco věděj, bohužel tohle je kámen úrazu kapitalizmu - že nevzdělanci a zbohatlíci rozhodujou o věcech o kterejch nemaj ani páru a sami tak sabotujou vlastní firmy a uměj jenom řvát na dělníka kterej má často vyšší vzdělání a schopnosti to změnit k lepšímu, ale nemá možnost.

   Smazat
 3. To není článek, ale pozvánka na Majdan. Snůška účelově naivních nesmyslů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:58 No. od Tebe "yčerpávající příspěvěk". Co tam máš dál?

   Smazat
  2. 10:58 - Dál tam mám už jenom jistoty, prosperitu, důchody ze zisku ČEZ, zdroje jsou a myslím to upřímně, Pohádky ovčí babičky a prohlášení jednoho bývalého pohlavára, že máme všichni stejné žaludky:)

   Smazat
  3. Článek sice je ňáká anarcho kumunistická agitace, ale když otevřu obě oči, tak něco pravdy na tom je. Bohužel nevěřim na to že kapitalizmus bude nahrazen (dokud nebude lidstvo řídit ňákej superpočítač) protože přirozená lidská povaha je zabezpečit vlastní rodinu za kažodu cenu, i na úkor druhejch, takhle nás vybavila evoluce a v příštích několika stech až tisících letech se to asi nezmění. I když bude mít každej všechno, tak moderní kapitalisti vymyslej něco co by mohli mít extra a co by jim dávalo moc. A pokud budeme mít něco jako replikátor ze star treku, tak nás zase zotročej firmy co na to maj patent. Já prostě na překonání kapitalizmu v blízký době nevěřim a jsem spíš skeptickej - ty vize toho korporátního fašizmu (jako z Vetřelce a dalších sci-fi) se mi zdaj v příštích 50 - 100 letech jako dost dobrá předpověď budoucnosti.

   Smazat
 4. Článek opravdu vyznívá neopodstatněně optimisticky (v podstatě předpovídá socializmus), protože je postaven na omylu, že současný stav světa nastal nedopatřením.
  Nebylo to nedopatření, ale výsledek cílevědomé snahy bohatých bohatnout ještě více a to ZA KAŽDOU CENU.
  Nedopatření to možná bylo jen na straně chudých, protože byli bezradní a slabí ve své obraně proti zbídačování.

  Bohatí používají několik stupňů boje za svoje zájmy.
  Kupují si politiky, kteří jim schvalují vhodné zákony, které přivádějí k dokonalosti nenápadně tzv. přílepky.
  Kupují si média, kterými ohlupují obyvatelstvo.
  Diskvalifikují a ničí své odpůrce.
  Vyvolávají válku mezistátní, nebo
  občanskou, a to ne vždy se snahou zvítězit, ale vždy se snahou dosáhnout svého cíle.

  Tyto lidi není možné porazit demokratickou cestou, pouze násilím.
  Tyto lidi nelze porazit ani násilím, protože jsou tak silní, že mohou na svoji stranu boje postavit kohokoliv, třeba i nejsilnější zemi světa.
  Sítě vlivných lidí, které vytvořili napříč všemi státy, jim slouží účinně a často nevědomky.

  Porazit se mohou pouze sami, až si budou navzájem překážet.
  Nezvítězí však ti poctiví a dobromyslní chudí lidé. Zvítězí ta úspěšnější část nejbohatších, která na nějaký čas poskytne úlitby těm chudším, kteří pomáhali.

  Revoluci nelze dělat odpoledne po práci.
  Potřebujete moře peněz. Musíte vytvořit tajnou organizaci lidí pracujících na plný úvazek, podporovanou ze zahranič, aby vás nepochytala policie. Kdo pak za takovouto organizací může v skrytu stát? Nedělejme si iluze.

  Možné jsou pouze nevelké změny, pokud je nejbohatší připustí.
  Největším nepřítelem demokracie je majetková nerovnost.
  PB

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:04 Skvélá úvaha, máte naprostou pravdu. Dovolím si jen přidat názor, že nejpodstatnější je využívání stádního pudu lidí prostřednictvím médií. Je to princip, popsaný Hansem Christianem Andersonem v pohádce "Císařovy nové šaty". Podívejte se jen na situaci v USA, o nás ani nemluvě. Co zmůže Trump, nejmocnější muž planety, proti hlásným troubám "krejčíků"? Nedokáže udělat ani malý krok směrem ke zdravému rozumu, protože pořád ještě velká část obyvatelstva vidí ty neviditelné šaty, o kterých je přesvědčují "krejčíci" a jim sloužící média. U nás je to totéž. Bez svých "hlásných trub" by si naši "krejčíci" ve volbách ani neškrtli. Tam je zakopaný pes, bez hlasitého mluvení pravdy k žádným změnám nedojde. Je to smutné, ale "lid" se skutečně chová jako v té pohádce. Bohužel, bez onoho šťastného konce, kde zlodějské krejčíky vypráskali.

   Smazat
 5. Bohužel nejde jen o komplikace způsobené populační explozí a hospodářsko-politickými důsledky. Dochází k zhoršování struktury populace- inteligence daná z polovina genetikou klesá. Blbci se množí rychleji. Dojde k Velkému chaosu, ke zhroucení naprosté většiny ekonomik a masovému vymírání.
  http://www.humanbiologicaldiversity.com/articles/Weiss,%20Volkmar.%20%22The%20Population%20Cycle%20Drives%20Human%20History%20_%20from%20a%20Eugenic%20Phase%20into%20a%20Dysgenic%20Phase%20and%20Eventual%20Collapse.%22%20The%20Journal%20of%20Social,%20Political%20and%20Economic%20Studies%2032%20(2007).pdf
  Jedinou cestou z degenerace je eugenika, dnes díky nacizme diskreditovaná. Musí docházet k pozitivní selekci, ne podle rasy, ale podle inteligence, svědomitosti a sociální kooperace. Kapitalistický systém podporuje i parazity a individuální selekce vede k destrukci společnosti.

  OdpovědětSmazat
 6. Počátek konce již zrozen nastupuje k dokonání likvidačního díla, co se života -existence týká. Nastane nekonečná fáze standardu - čili věčná fáze nežití, bez náhodných anomálií krátkých životů. A bez existence života, bude dosaženo absolutní svobody. Takže ta Langšádlová má pravdu, že atomová válka s Ruskem, bude válkou za svobodu. Pozitivní Bradávka podléhá idealismu, kdy přání je otcem myšlenky, takže raději pouze zavadil o neomezenou nenažranost kapitalismu, nevyhnutelně končící sežráním sebe sama.

  OdpovědětSmazat
 7. Bradavko, prece si nemyslis, ze my dopustime nejake prerozdelalovani ?

  Nam je jedno, co nekdo ma, ci nema ! Dulezite je, aby jsme se meli dobre my !

  Kapitalismus t.j. nobl kavarna na Waikiki.
  Socialismus t.j. termoska s cigorkou u rybnika za vesnici.

  Kapitalismus t.j. Cadillac v garazi a Socialismus je Trabant v opravne na 1/2 roku.

  Kapitalismus je elegance a uhlazena etiketa v chovani a jednani.

  Socialismus ? Hnojiste s uchrochtanymi vepri !
  Vzdyt ty "intelektuani" produkty socialismu vidis kolem sebe !
  Nebude lepe dokud to nevymre.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
 8. 12,49
  Nech si ty blemci až budeš Trumpetovi čistit WC,tady seš nezajímavej debil,kterej zasírá místo pro normálně diskutující Čechy!!!!!!!
  Táhni do Texasu,potřebujou tě místní místo balvanu....

  OdpovědětSmazat
 9. Podle Chazina, kapitalismus nahradí rudý projekt, jenž má minimálně v evropě mohutně expandovat poté, co američané odstoupí od západního projektu (kapitalismu). Dále i Baba Vanga předpověděla, že socialismus se vrátí... http://www.eurasia24.cz/alternativy/item/1844-svet-na-prahu-novych-casu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ??? Až Američané "odstoupí" od kapitalismu??? To dřív vykvetou hrábě. Kdyby "odstoupili" od kapitalismu, co by ho tak asi nahradilo???

   Smazat
  2. 13:44- neumíte číst? Přece "rudý projekt neokonů"!

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 10. Je dojemné, jak přispěvatelé, objektivně hodnotí situaci. Ale nejsme vědci, kteří sledují nějaký experiment, abychom byli objektivní. Jedná se o naše životy, takže na věc je nutno pohlížet ze svého hlediska. Nikoliv z nějakého rádoby objektivního, což stejně není nic jiného, než vnucené subjektivní hledisko těch vlastníků všeho. Těch „úspěšných“. Ale jak se odlišují ti „úspěšní“? Jsou bohatí. Ale to jsou zloději také. A když je nikdo při krádeži neviděl a nechytil, tak to je prostě jejich schopnost, takže také mají právo být považováni za úspěšné? Když se jim podaří prosadit takové zákony, tak ano.
  Ti současní úspěšní (horních cca 1-10%) se takto úspěšnými stali. Prací se nelze k takovému majetku dopracovat, takže pouze zlodějnou. Jak sofistikovanou zlodějnou to je provedeno a uzákoněno, to už je výsledek jejich „schopností“.
  To, když banky stahují ze společnosti efekty jejich práce, jako úhradu „dluhu“, který vůbec neexistuje, přeci nemůže být nic jiného, než zlodějna. Zákony, které jim to umožňují, vznikly jako výsledek jejich „schopností“. Ale tomu přeci nelze trvale přihlížet, až do úplného oholení a zadlužení a nakonec nejspíš prodejem do otroctví. Samozřejmě nikdo za námi nepřijde a neřekne: už dost jsme se Vás naždímali, už s tím skončíme. Dokud to lidé strpí, tak to bude pokračovat. P.K.

  OdpovědětSmazat
 11. Řekl bych doslova, že se naplňuje to Máyjské proroctví o konci světa (myšlen svět, který současně známe a nastolení jiného celosvětového společenského řádu). Jak to ti Mayové mohli tenkrát vědět co se semele a jak to skončí?

  OdpovědětSmazat
 12. Příští systémy se nebudou lišit od našeho socializmu do roku 1989 , ale vzniknou až po 3. světové tedy jaderné válce !!

  OdpovědětSmazat
 13. Kapitalizmus skončil v okamžiku, kdy ve světě vzniklo několik superbohatých firem, schopných koupit si / uplatit vlády a tím si podmanit celé státy.
  Nyní žijeme v neofeudalizmu.

  Heřman Vidlák

  OdpovědětSmazat
 14. Toto je skutečně stupidní článek. Kapitalismus se mi taky nelíbí a zjevně nefunguje (pro 99 %). To ovšem není důvod pro to, aby proběhly popsané změny. Oni se ti mega-vlastníci moci vzdají? Svatá prostoto!! Debilizace společnosti zjevně pokročila daleko.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přečtěte si ten článek ještě jednou, abyste pochopil, o čem je a hlavně - dobře se podívejte na ten malý obrázek. Genálně vystihuje podstatu kapitalismu a současně napovídá, že až si ten rybáš zloděje všinme, tak mu to spočítá. A to musíme udělat my všichni, kdo normálně pracujeme, platíme daně, živíme rodiny (A bohužel i ty zloděje) a "nějak" ten kapitalismus přežíváme. Ale musíme k tomu ukončení zlodějen myšlenkově dospět a v praxi tu myšlenku uskutečnit. To je vše.

   Smazat
  2. Anonymní31. srpna 2017 21:31
   Zajímavá úvaha o obrázku. Ale odhaduji, že současná situace je spíš taková, že ten rybář o tom megarybáři ví a také zná zákony, že bránit megarybaření, by bylo omezování svobody podnikání.
   Dokud si rybáři budou myslet, že zákony chránící megarybaření jsou v pořádku, tak jim toho v košíku moc zůstávat nebude, i kdyby rybařili čtrnáct hodin denně. P.K.

   Smazat
  3. Nu a v tom tkví kouzlo poznání: rozlišit, kdy se jedná o POCTIVÉ podnikání a kdy už o zlodějnu. Až to lidé pochopí a ZAČNOU SE PODLE TOHO CHOVAT, budou mít vyhráno.

   Smazat
 15. Každá etapa dějin měla své ideály. Jde jen o to jakým způsobem omezit totálně zvrhlé parazity na únosnou mez. Je problém, že s nástupem kapitalismu u nás došlo k uvolnění morálky od útlého dětství po dnes již čekatele na důchod. Přestože jsem nebyl u komunistů a byl z kulacké rodiny, považuji minulý režim proti kapitalismu za pokrok. Pokud by se zabránilo uchopení moci skrytými parazity a odstraňovaly vady za perspektivní.

  OdpovědětSmazat
 16. Indikator Kapitalismu (DOW) se chova skvele ! Nezamestnanost klesla o 1.2 millionu nezamestnanych !
  Agenda presidenta Trumpa je sice brzdena a nepostupuje rychlosti jakou by mela, ale presto postupuje dle planu !

  Prerozdelovat se nic nebude ! Nikomu nic nedluzime a nikomu nic nedame !

  To jestli se to nejakemu nepotrebnemu nemehlu (13:04) libi, nebo nelibi, je nam jedna !
  On uz stejne brzy chcipne z flustrace a mozna podvyzivi, coz je dobre pro Cesko !
  nick HONOLULU - zivy dukaz , ze kapitalismu prinasi blahobyt.

  OdpovědětSmazat
 17. "Prvním krokem bude změna myšlení lidí. Lidé musí pochopit, že pokud neopustí svůj současný konzumní způsob života, založený na nenasytnosti, sobectví, pohodlnosti a lhostejnosti, jejich budoucností je korporátní fašismus s feudálními či otrokářskými prvky. "
  Jo, potřebujeme nového člověka, kde já už tohle slyšel ?
  nenasytnost sobectví pohodlnost blab blab blab..mimochdem pohodlonost je hnacím motorem technického pokroku.
  Když pan autor tak generalizuje tak doufám, že mezi ty sobce, lenochy a nenasyty počítá i sám sebe.
  Jednou provždy si všichni zapamatujte následující citáty denně si je opakujte jako mantru a doufejte, že někdy pochopíte jejich filozofickou hloubku.
  1. Pro kapitalismus je typické nespravedlivé rozdělování bohatství, pro komunismus je typické spravedlivé rozdělování bídy.
  2. Demokracie je nejlepší, ze všech špatných forem vládnutí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky mám jeden citát:
   Každý rok odtéká z České republiky do zahraničí podle různých odhadů zisk a dividendy ve výši 200-300 miliard Kč.(Jen Bakala vyplatil na dividendách za dobu svého úsobení v NWR - OKD 65 mld. Kč!, přestože polsední roky už bylo OKD oficiálně ve ztrátě.) Kdyby tyto peníze zůstaly ve státním rozpočtu, měli bychom za jeden rok vyřešeny všechny problémy s financováním státní správy, armády, policie, zdravotnictví, školství, důchodů, sociální péče, opravy silnic, dálnic a železnic a ještě by zbylo na umořování státního a veřejného dluhu!
   A k tomu novému člověku: nač potřebují lidé každý rok nový mobil, televizi, 2x ročně dovolenou u moře a v Alpách, poslední značkové modely oblečení (z Číny!) a tisíce dalších zbytečných věcí? A především: to všechno si kupují na dluh - a proto máme milion lidí v exekuci, bezdomovce a desettisíce "sociálně slabých". Ale to je na jinou debatu.
   Tady to máte pěkně po lopatě:

   http://www.rukojmi.cz/clanky/4446-vitejte-v-kolonii-uprostred-evropy

   Smazat
  2. Pane to není citát, to je "podle různých odhadů"
   Babiš měl také zaručené informace, že se u nás ročně rozkrade 300 mld ze státního rozpočtu, ale zatím jsem neviděl, že by je jmenovaný ročně ušetřil, když už se za něj nyní nekrade.
   Co se týká toho odtékání, zisk po zdanění patří bezpochyby tomu kdo ho vytvořil a dividendy pokud jsou vypláceny patří bezpochyby akcionářům.
   Miluji vás levičáky, kteří nenávidí kapitalismus, kvůli vytváření zisku, ale vůbec vám není proti mysli ten zisk eventuálně šlohnout a po svém si ho rozdělit.
   Víte mě zajímají fakta a nějaké vaše dojmy.
   V rámci EU je naše společnost nejvíce rovnostářská, to znamená,že u nás jsou nejvíc sevřené nůžky mezi bohatými a chudými a nejméně lidí je ohroženo chudobou.   Smazat
  3. Už letím
   21:42 janda


   Smazat
  4. Pro 21:42 : Jistě. jen nechápu, proč vlastníci firem u nás sedí v zahraničí a proč zisk a dididenty z práce našich lidí tečou do zizích kapes, místo do českých nemocnic, domovů důchodců, atd. Proč 10% dětí nemá na školní obědy a na léčbu vzácných nemocí se dělají sbírky. Toto zde za vlády komunistů NEBYLO! Proč se ty přízraky vracejí, stejně jako vši ve školkách, tubera v továrnách a no-go zóny ve městech? Za tohle jste zvonili v listopadu 1989? ANO?? Tak si to užijte. Ale mě, poctivého pracujícího člověka do toho bordelu netahejte!

   Smazat
  5. Anonymní31. srpna 2017 21:42
   „Babiš měl také zaručené informace, že se u nás ročně rozkrade 300 mld ze státního rozpočtu, ale zatím jsem neviděl, že by je jmenovaný ročně ušetřil, když už se za něj nyní nekrade.“
   To jsou paradoxy vedení státu jako (své) firmy.

   „Co se týká toho odtékání, zisk po zdanění patří bezpochyby tomu kdo ho vytvořil a dividendy pokud jsou vypláceny patří bezpochyby akcionářům.“
   Určité pochybnosti by zde mohly být. V mnoha zemích je zákony upraveno odtékání kapitálu ze země. To že někomu patří, neznamená, že ho může bez jakéhokoliv omezení investovat mimo zem, ve které ho vydělal. Jistě to nejde pod fousy liberálům, ale mnoha jiným zase nejde pod fousy liberalismus.

   „Miluji vás levičáky, kteří nenávidí kapitalismus, kvůli vytváření zisku, ale vůbec vám není proti mysli ten zisk eventuálně šlohnout a po svém si ho rozdělit.“
   Miluji ty zastánce velkých, kteří se zjevně domnívají, že stavěním se na jejich pozici se jaksi také stávají velkými. Jo, jsou velcí, téměř korunovaní… P.K.

   Smazat
 18. DOW diktuje bazina, nezaměstnané zaměstnal Soros a kapitalismus je bída a hnus. Důkazů je v USA spousta.

  OdpovědětSmazat
 19. Zkusil bych demokracii. Ta tu ještě nebyla.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Demokracie tu bezpochyby je, jen takového italského střihu.
   Upřímně toho jsem se po zklidnění vzedmutých pravdoláskových emocí nejvíc obával a ono jak sviňu se nám to tak trochu přihodilo :-)


   Smazat
  2. 22:01
   Zkuste to bezpochyby upřesnit.

   Smazat
  3. Zkuste to bezpochyby zpochybnit :-))
   Ale ať do není moc dlouhé. Stačí vyjmenovat základní atributy a napsat co u nás postrádáte.

   Smazat
  4. Postrádám možnost (svobodu) spolurozhodovat - spoluvládnout, spolu s ostatními.

   Smazat
  5. Pane Forgáči,
   Vám snad někdo brání abyste se politicky angažoval, vstoupil do vám blízké partaje prošel sítem na základě vašich vědomostí a kvalit a tím přesvědčil spolustraníky, že jste to právě vy kdo by měl partaj representovat třeba v PS ?
   Jiná cesta totiž v demokracii k přímému spoluvládnutí a spolurozhodování není. To ještě hrozí riziko, že se ta vaše partaj do PS nikdy nedostane, nebo když se tam dostane bude mít tak marginální vliv na dění, že se vám NIKDY nepodaří prosadit ani jediný z vašich nápadů.
   Pro začátek bych vám doporučil "malou" komunální politiku. Pokud tam zadarmo vydržíte 10 let a budete opravdu dobrej třeba si vás někdo všimne a třeba také ne.
   janda

   Smazat
 20. Čirá utopie plná nesmyslných předpokladů. Prý, že např. odstranění všech zbraní hromadného ničení sníží pravděpodobnost vzniku světového válečného konfliktu. Je to samozřejmě přesně naopak. Doufat ve změnu myšlení všech lidí je prostě nesmysl, ne že by to nebylo dobré, ale je to naprosto nereálné. Ale jaká bude budoucnost to tedy bůh suď.

  OdpovědětSmazat
 21. Srdečně zdravím. Hlavně všechny, kdo chtějí zachraňovat lidstvo, jako autor článku.
  Skutečnost je taková, že po tisíciletí ovládaly masy lidí dědičné rodinné klany. Velká říjnová francouzká revoluce způsobila na několik staletí nadějný chaos.
  Podle toho, co čtu a cítím, soudím, že svět se zase pozvolna vrací k osvědčenému normálu, ať už se to nám plebejcům líbí, nebo spíše ne. Ke kormidlům společnosti se dostávají čím dál horší a nebezpečnější idioti. Bůh s námi !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní1. září 2017 0:39
   „.. že svět se zase pozvolna vrací k osvědčenému normálu ..“
   Ale také platí, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky.
   Bůh s námi je a říká nám: „Člověče pomoz si a bude Ti pomoženo“. Jenom ho slyšet. P.K.

   Smazat
  2. Ten článek není o zachraňování lidstva. Je o tom, aby lidstvo nebylo ovládáno těmi rodinnými klany, protože nikdo nemá právo ovládat jiné. A pokud chtějí lidé žít skutečně svobodně (neplést s anarchii!), musejí ten kapitalistický vykořisťovatelský systém odstranit a nahradit ho skutečnou demokracií (bez přívlastků).

   Smazat
 22. Kapitalismus a totalita.
  Zakázat či omezit působení menších firem a tím omezit konkurenci a mít možnost získat kvalifikovanou pracovní sílu. To je snem každého většího podniku. Může stát vytvořit nová pracovní pracovní místa, aniž by investoval???
  Odpovězte si na tyto otázky, než začnete posuzovat dnešní systém.
  Vyberete produkt, používaný většinovou společností a nastavíte normy tak, aby se muselo co nejvíce zařízení v co možná nejkratší době vyměnit.
  Upravíte technické normy, malé firmy budete kontrolovat a velké necháte na pokoji. Ti mají právní aparát a prostředky na úplatky. Nesmyslných změn v technických předpisech je za posledních 20let spousta.
  Snaha jde tím směrem, že bez certifikátu si za pár let nenaštípáte dřevo na topení. Když práce, tak zdaněná. To je kapitalismus vrcholné formy.
  Na svobodu zapomeňte.
  Čím detailnější je popis toho, co nemůžete, tím měně toho budete moci. Život v neustálém ohrožení pokutou. Paráda ....
  Jsme všichni idioti, protože si tu vysněnou svobodu necháme vzít .....
  ABC

  OdpovědětSmazat
 23. Husitský Tábor byl po 10ti letech existence stejný, jako Praha; žebráci, prostituce, válkou nahromaděné majetky...o pařížské komuně nemá cenu mluvit; myšlenka nedělá realitu, ale realitu virutální, o které se jen mluví.
  "Kapitalismus" je pouhý pojem, který lze vykládat mnoha způsoby, dle požadavků; ale sama podstata života, evoluce, rozhodně nemá nic společného se spravedlností, kterou ostatně nechápe ani "rebelující", nebo spíš permanentně nespokojená většina, řešící problémy lidstva, namísto osobních. Realita je, že bez nátlaku okolního prostředí se nepohne ani bakterie, natož občan. Ale naděje umírá poslední, tedy je v podstatě věčná.

  OdpovědětSmazat
 24. Naději na přežití ve válce mají na počátku všichni. Pro mnoho ale vbrzku končí. V některých případech skončila během okamžiku pro 90% ze skupiny ...
  Společnost bez změny způsobu řízení, směřování, postoje k majetkům a jeho získávání atd., se neposune vpřed, ale může skončit i tragicky.
  Jdete pěšky a ploužíte se krajinou s batohem na zádech. Vymyslíte koňský povoz a uvezete něco navíc. Vlak už je mocný krok vpřed se spoustou možností, ale na vrchol hory se s ním nedostanete. Jde o technologické změny. Ale co změny v myšlení? Bez pochopení a ohledu na základní přírodní zákonitosti, cesta na vrchol skončí pro většinu tragicky, stejně jako naděje ....
  ABC

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.