Reklama

středa 30. srpna 2017

Miroslav Polreich píše Lukáši Jelínkovi o 21. srpnu

30.8.2017   VašeVěc 

Miroslav Polreich, bývalý diplomat a pracovník zahraniční rozvědky, který byl po roce 1968 „upozaděn“, zejména pro svou roli okolo projednávání obsazení Československa armádami Varšavské smlouvy v Radě bezpečnosti OSN, reaguje v dopisu Lukáši Jelínkovi na jeho komentář o 21. srpnu 1968. Polreichův text bude jistě zajímavý i pro čtenáře našeho portálu. (Vaše věc)


Vážený pane Jelínku, od 10. srpna t.r. mám na stole Váš článek „Amatéři, nebo provokatéři?. Hluboce s ním nesouhlasím již proto, že napadá osoby, které důvěrně znám a vážím si jich. Dáváte je navíc do souvislosti s obhajobou instituce ÚSTR, která vznikla na politickou objednávku, ale nikdy do demokratické společnosti nemůže patřit, což prokazovala nejen svým posláním, ale hlavně svoji praxí, kdy působila jako prodloužená ruka bývalé StB.

O tom jsem podrobně psal již při jejím zákonném ustavení před deseti lety. Nebyl jsem sám. Myslím proto, že se nemusím na veřejně známé a stále platné důvody dále odvolávat.

Karel Srp je zvláštní osoba, vyžadující úctu a respekt. Je to zásadový člověk, názorově vyzrálý. I proto ho hnali k soudu dříve i nyní. A nebyl sám, bylo jich stovky. Vždyť „dokumenty“ StB, které tak vehementně ÚSTR před soudy obhajoval (to bylo také na základě zákonného zadání?), byly základem důkazů v těchto soudních řízeních. To byla zlá vůle přežívajícího estébáckého myšlení.

Velmi mne zamrzelo, že dnešní analytik se může ušklíbnout nad slovy, že za aktivní účast v roce 1968 i jako člen KSČ může být hrdý. Držíte se zákonodárců, ti žádný zákonný ani společenský rozdíl v roce 1968 nezaznamenali. Není již zde namístě to nadnesené Srpovo hajlování?

Vy to necítíte? Nebylo by pro novináře morálnější a správnější horovat za zrušení takového zákona, který omezuje a překrucuje fakta a snaží se předně určovat náš způsob myšlení? Nebylo by poctivější, jak nabádá Bělohradský, třeba opět zahájit disent?

Lenku Procházkovou, jako nevhodnou osobu, to ani nemohu komentovat a Vám to názorově prochází bez škobrtnutí. Také tu znám osobně velmi dobře a nebudu ji charakterizovat, protože má můj obdiv a má čeština i na pouhý popis jejího charakteru je chudá.

Později další vedení ÚSTR dalo dokumentům StB dokonce punc váhy „božího slova“. Kdo ty prohrané spory platil? Víme to oba dobře – Vy i já - všichni. A přece dobře víte, že se ti lidé musili bránit, protože jim opět, jako dříve, šlo o samotnou životní existenci. Znáte mne dobře, nemusím to ilustrovat. Prožil jsem to.

Již prvou větou ve své úvaze se presentujete jako právní purista „Neznalost zákona neomlouvá. To se týká každého občana,“ Měl byste znát, že zákon má nejenom formu, ale i svůj obsah.

Náhodou jsem obdržel od blízké přítelkyně, spisovatelky, ale i advokátky dopis. Podělím se s Vámi o část jeho textu: „Mě daleko více zajímá obsah věcí a ne jejich forma, zda se tak činí dle zákona apod. Ale co z toho vzejde? Stejně jako minule se ptali Jourové, té služky jejího šéfa, jak označuje Junckera, že EU chce na Česko uvalit sankce kvůli nepřijímání uprchlíků. A ona pořád blafala něco, že je to formální proces, který musí začít, že na to jsou zákony a regule, které se musí naplnit a poslouchat. Vzpomněla jsem si na proces France Kafky. To je naše současnost. Když není obsah, zbývají formy. Ale kam nás to zavede???“

Mluvíte také krajně negativně o prezidentu Zemanovi, (ve známé linii Práva), který „bohapustě střílí“. Vím, píšete pro Právo, kde i Pehe nevynechá příležitost upozornit na Jeho „byzantské praktiky“. Sám bezdůvodně kádruje a opakovaně nás krmí svojí rusofobií. Argumentem je smyšlená „agrese proti Gruzii a Ukrajině“. Aniž by si byl schopen uvědomit, že současná existenční závislost i globálních mocností takový přístup řadí zároveň k primitivnímu antiamerikanismu. Chápu, hlubší rozbor znamená znát a mít odvahu se za poznané postavit.

Píši Vám dopis 21. srpna a tak v této souvislosti uvedu také několik slov o životě.

Noc před jednadvacátým srpnem znamenala pro mé kamarády a přátele jejich zajištění v budově Ministerstva vnitra. Bylo jich desítky a mezi nimi i ženy. V dokumentech ÚSTR se jasně říká“ „Dojde-li k bojům, budete postaveni ke zdi“. Byl to logický závěr. Vždyť se jednalo o vedoucí pracovníky zpravodajské služby, která se velmi aktivně a již po dlouhou dobu podílela na ovlivňování společenských změn. Vy to nevíte? Nebo to nesmíte říci? Protože byli napojeni na Jiřího Hájka, Jirku Pelikána i Františka Kriegra a další (samozřejmě komunisty).

Dnes však ÚSTR rozšiřuje publikace, že tito lidé byli oporou komunistického režimu i před invazí a byli to estébáci (přestože oddělení rozvědky od vnitra bylo již připraveno a před schválením vládními orgány). Dodnes tam však jako světová rarita zůstává.

Vy jako novinář a analytik byste měl tyto skutečnosti znát a navíc jste členem Rady ÚSTR. Rozhodně jste se seznámil s mými publikacemi "Utajená zákulisí“ a "Špioni v diplomacii“. O výše zmíněném se tam také m.j. píše a proto byla vyřazena z knihoven ve známém CEVRU, Vysoké škole Mezinárodních vztahů a vnitřní správy (v té době prorektor O. Krejčí) ji také přestala půjčovat a marně ji můžete hledat i v jiný podobných institucích. Studenty musíme přece uchránit. Hlavně před fakty. Nu proč ne, vždyť cenzura byla i za Masarykovy republiky.

V souvislosti s invasí jsem se zmínil o jejím průběhu na rozvědce, kde mnoho lidí bylo v životním ohrožení. Jistě se dnes ani zítra o tom nikdo v TV ani rozhlase nezmíní. Vždyť dle ÚSTR to byli estébáci a opora režimu, proto také jsou všichni pod lustračním zákonem jako by tam patřil ten Dubček i hrdina Kriegel. Je to přece normální, vždyť je to dle zákona.

Na závěr myslím, že není od věci se zmínit o mém vztahu k 21. srpnu. Ne, nebyl jsem mezi zavřenými, jako řada rozvědčíků. Byl jsem v té době v New Yorku. Probíhalo tam jednání v Radě bezpečnosti OSN. Přesně neznám hlavní motiv, ale kdysi rozhodující činitel a jak se říká zakladatel ÚSTR, kterého osobně neznám a nikdy jsem sním nemluvil, si dal práci a napsal velmi podrobný rozbor o mých osobních aktivitách v Americe na základě záznamů StB (dokonce to nechal nedávno vytisknout v Reflexu). Opravdu stojí za přečtení, protože je to důkaz kde stál ÚSTR (dle mne prodloužená ruka StB a gardových svazáků, předsedů a místopředsedů fakultních výborů SSM na vysokých školách před listopadem, kteří tu mentalitu mají asi i dnes zažranou a v krvi).

Motivem snad byla má nová kniha „Špioni v diplomacii“. Či komiks o mne, „Rozvědčík“ od česko-francouzské autorky paní Marty Morice, nebo, a to nelze vyloučit, dnešní výročí invaze.

Autor se odvolává na tajné materiály StB či ÚV KSČ, dnes uložené a přístupné na ÚSTR. Myslím, že dnešní využití těchto materiálů proti mně, a kůrku by ode mne pes nevzal, jsou závažným dokumentem přežívajícího totalitárního ledví mezi předlistopadovými aktivisty, kteří pak promptně převlékli kabát a dali novou krev do ODS. Takže malinko konkrétně.
Hlavním argumentem je, že i „sovětští přátelé prostřednictvím velvyslanectví SSSR v Praze“ si stěžovali na Miroslava Polreicha za jeho postoje v New Yorku při jednání v Radě bezpečnosti. Mně se naopak zdá oficiální reakce „sovětských přátel“ zcela logická a zákonitá právě vzhledem k mému postoji a aktivnímu jednání v souvislosti s Radou bezpečnosti.

Dále se přímo hovoří, že mé jednání v New Yorku „hraničilo s trestnou činností“ a dostal jsem se „v důsledku mého netřídního a nemarxistického přístupu k politickému dění v loňském a letošním roce (68-69) se dostal vysloveně na nepřátelskou protisocialistickou a protisovětskou platformu. S tím souvisely i jeho protisovětské aktivity ze srpna 1968…a z vlastní iniciativy vyvíjel značnou aktivitu na podporu jednání Rady bezpečnosti o ČSSR, kdy z titulu autority rezidenta československé rozvědky, ovlivňoval jak úřadujícího stálého delegáta při OSN Mužíka, tak bývalého ministra zahraničí Hájka při jednání v RB.“

A pak se skromně dodává autorem, že “Určité satisfakce se bývalý rezident čs. rozvědky dočkal až po listopadu 1989“.

A závěr od autora: „Úspěšná kariéra Miroslava Polreicha v československé rozvědce padesátých a šedesátých let se nakonec v důsledku pražského jara a okupace ČSSR pěti armádami Varšavské smlouvy obrátila proti němu samotnému. Z postavení u elitního útvaru Státní bezpečnosti na špici komunistické mocenské pyramidy, se propadl až na dno a získal zaměstnání pouze jako brigádník…“ Ba ne, já jsem se nepropadl. To jen pisatel a bývalý rozhodující činitel ÚSTR zůstal zapíchnutý před listopadem 89.

Toto se dnes cituje v zájmu mé dehonestace. Příští rok, po padesáti letech, mohu očekávat opět přitvrzení a pokračování citací z dokumentu UV KSČ, který je také jistě uložen v ÚSTR a byl mě předložen, původně jako podklad k mému trestnímu stíhání, „že jsem svým mediováním v zájmu ukončení vietnamské války se snažil zachránit tisíce Američanů a tím i oslabování amerického imperialismu.“ Nu něco málo na tom je. Tak to mne ještě asi čeká.

Pane Jelínku, po tom co jsem Vám napsal některá fakta, stále si myslíte, že nemorální zákon má stále u Vás váhu. To není o tom „co se komu líbí či nelíbí“. To je o antihumáním přístupu nebo i o zabíjení. Vzpomeňte na Norimberk. Tam šlo také jen o zákony.

Mimochodem, právě jsem poslouchal Váš komentář odsuzující ministra spravedlnosti za jeho rozhovor v Respektu o zpolitizovaném postupu čs. policie a jejich předvolební aktivitě. Nějak Vám uniklo říci něco o Kubiceho zprávě a hlavně okolnostech jak byl zvolen prezident Havel většinou jednoho hlasu, a to jen proto, že pár dnů před volbou soud nechal zavřít jednoho poslance (vehementně se stavěl proti volbě Havla), aby ho pár dnů po volbě zase propustili jako nevinného. Samozřejmě bylo to po právu, až to načasování se těžko chápe. To jste ve svém komentáři nepřipomněl úmyslně?

S pozdravem a někdy na viděnou v MDA.

Miroslav Polreich
21.srpna 2017


P.S. Všiml jsem si nyní, že ten dopis není moc osobní, tak s ním také dle Vaší reakce naložím.

28 komentářů :

 1. Kašlete na toho blba , asi se nemáte za co stydět ,ale pokud by nebyl 21.srpen , byla by naše republika zničená , rozkradená a zadlužená o 21 let dříve ! Celé jsem to prožil a vím , co se v té době v Praze dělo , tenkrát jsem trdloval u Muzea , s dnešními zkušenostmi bych ta vojska vítal !!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, v roce 1968 to byla jen první fáze procesu, který jsme potom viděli až do konce v 1989. Jak já říkám, kdyby SSSR nezasáhlo, ještě by čeští vojáci stihli válčit ve Vietnamu na americké straně. Kecy o socialismu s lidskou tváři, to byl jen fíkový list pro rozvrat této společnosti. Mohli to tenkrát ty socialistické země udělat sice v rukavičkách, použít ekonomické nástroje, ale oni zde spíše potřebovali mít na vyvážení svoji armádu. Dnes vidíme na příkladu amerických vojsk na ruské hranici,o co šlo již tenkrát. Ze všech těch Šiků a Dubčeků je mi dnes na zvracení.

   Smazat
  2. 19:54 Nejsem přesvědčen, že za ten váš pocit na zvracení mohou v podstatě zrovna jmenovaní Šik a Dubček. Jejich "naivita" ovšem napomohla k "nastartování" normalizace a následné likvidaci odborníků-vlastenců z bezpečnosti, armády, státní správy, výroby, škol, apod.
   "Tvůrci" listopadu 1989 tak měli připravenou půdu pro převzetí moci ...

   Smazat
  3. 17:43 - Souhlas! Tenkrát jsem byl v srdci Bratislavy u Dunaje na Šafárikovém nám. Taky jsem to celé prožil a vím, co se v té době v Bratislavě dělo. Byl jsem u toho a proto vím: Rusi nestříleli po lidech, ale jen do vzduchu!

   Smazat
  4. S tím se dá naprosto souhlasit.

   Smazat
  5. Doporučuji každého 21. srpna napsat na sídla KRADIČNÍCH politických stran rusky: VZJAŤ I NĚVRAŠČAŤ!!!!!

   Smazat
 2. Milý pana Polreichu, musíte to přetrpět, bohužel je taková doba, nakonec každá doba má své slouhy, kterým morálka, pravda nic neříká. Oni žijí pro tu danou aktuální dobu, dostávají za to dobře zaplaceno.Znám jednoho novináře, dnes si říká spisovatel a dramaturg, který když umělci podepisovali Antichartu, podepsal se dvakrát, dnes patří mezi vyhledávané "komunistobijce" protože mu to nese.V jiném čkánku na Parlamentních listech pan Radomír Bábka spílá a osočuje zcela nevídaným způsobem pana Babiše. Neuvádí ani jeden argument, ale jen dehonestuje člověka, který se nemůže proti tomu ani efektivně bránitBohužel v naší populaci je cca 10-15 % lidí, kteří doslova nenávidí vče co je spojeno s dobou minulou, možná je to manévr, který má odvést pozornost od toho, že sami jsou poskvrněni spolupráci s minulým režimem nebo takto zakrývají aktuální nečestné a možná i zločinné své chování. Takže přetrpět, babička říkala nic netrvá věčně a žádný strom neroste do nebe, případně na každého jednou dojde.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co myslíte , poskvrněním spoluprácí s minulým režimem , to , že ti lidé řádně pracovali a díky tomu jsme žili v pohodě !!?? Pokud jste v té době žil , co vám chybělo ? Spíš by se měli stydět dnešní prozápadní poskokové za zničený , rozkradený a zadlužený stát !!

   Smazat
  2. To 18:30
   Chytrému napověz, hloupého trkni. Tak já vám tedy povím kdo jsou to ti poskvrnění. Ti, kteří dělali slouhy a patolízaly v dřívějším režimu aniž je o to někdo žádal. Lidé, kteří sloužili pro jidášské groše a výhody.Lidé, kteří udávali aniž to po nich někdo chtěl.....Všichni známe alespoň jednoho takového.Takže žádní normální lidé, ale slouhové a prevíti, kteří jsou v každém režimu.

   Smazat
  3. To 20:24:
   Chytrému napověz, hloupého trkni. Tak já vám tedy povím kdo jsou to ti poskvrnění. Ti, kteří poctivě dělali za socializmu. Lidé, kteří poctivě dělali za zjednanou mzdu a měli nárok na bezplatnou lékařskou péči a bezplatné využívání rekreačních zařízení ROH. Byli to normální pracující lidé, žádní slouhové a prevíti. Sám jsem byl jeden z nich (mám 75 let).
   Nakonec vás žádám, aby jste uvedl aspoň jednoho udavače, který udával, aniž to po něm někdo chtěl.
   Máte na to 12 hod. Když tak neučiníte lze vás považovat za provokatéra a pošupa! Je mi z vás fakt na blití!

   Smazat
 3. Nechápu, když pan Polreich byl proti "okupaci" v r. 68 a měl pak se svými bývalými soudruhy potíže, proč je napadán lidmi prakticky stejné krevní skupiny.
  Já jsem měl v r. 68 třicet let, kopal jsem na Hlubině uhlí a nějaká "okupace" mě nijak nepostihla. Naopak. Odstranění pana Šika a ostatních "národohospodářů", mi zachránilo zaměstnání na dalších pětadvacet let.
  Život můj a mých rodičů a určitě mnoha lidí byl zachráněn v r.45, vojáky rudé armády. Po těch třiadvaceti létech, když se opět dostavili, mně nepřipadalo nijak hrozné. A pro většinu mně podobných určitě taky.
  Holt, když člověk vlastní jen služební lopatu a sbíječku, tak ho nějaké buržoustské hrátky nezajímají.

  OdpovědětSmazat
 4. Lukáš Jelínek je zajímavá existence. V CSSD se zuby nehty drží už dlouhá léta. Pokud byste za ním ale hledali nějaké činy, bylo by to marné. Zcela selhal už jako poradce Vladimíra Špidly (kdy preference strany kopírovaly trajektorii ponorky Kursk) a později, když do něj byly vkládány naděje, že by snad mohl pomoci Masarykově demokratické (tehdy ještě dělnické) akademii, jasně ukázal, že mu jde všechno od ruky, jen ne práce.
  Jelínek je ale smozřejmě vždy schopen svou evidentní neschopnost elegantně zaobalit a odvést pozornost na někoho jiného

  OdpovědětSmazat
 5. Napsal jsem již podruhé na USTR, že je mi dnes stydno za to, že jsem za socialismu nepracoval proti tomu, aby se Havlisti dostali k moci, a že bych jim tam byl moc vděčný, kdyby mě mohli dopsat jako agenta StB do některého volného místa po těch disidentech, co je potom po 1989 vymazali. A víte, že mi odpověděli,ale do seznamu mě odmítli dopsat. Takže jsem vyrobil protokol o vázacím aktu mezi mnou a StB s datem 1987, kde jsem se zavázal, že bude sledovat a hlásit veškeré informace o nepřátelích tohoto režimu tzv. Havloidech a ted´čekám, co mi odpoví. Třetí krok potom bude na ombudsmana pro ochranu mých práv být zapsán v seznamu agentů StB. Až do těchto stádií mě tento zasraný ústav dohnal.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte děti a sourozence?

   Smazat
  2. Proč se ptáte? Mám. To si myslíte, že by se za mě styděli? Stydět by se za mě měli, že jsem podporoval ten převrat v 1989, a já se jim za to omluvím, že jsem stál na špatné straně. Já jako debil ještě 21.8.1988 jsem chodil v noci po městě a stříkal jsem tam sprejem na zdi Dubček. A za dva roky na to jsem byl bez práce já i moje žena. Měli jsme na pracovišti dva (tedy až po listopadu 1989) aktivní členy OF, kteří tam začali kádrovat a oba dva svorně se objevili potom v seznamech. Zkrátka si chtěli tu svou minulost vyčistit aktivitou pro Havloidy, něco jako ve filmu "Musíme si pomáhat". Já tohle to dotáhnu do konce, donutím tu svoloč na USTR aby se mou žádostí vážně zabývali. Dopíší mě tam zpětně, at´ mám čisté svědomí než umřu. Chyba byla jedna věc, kdyby tenkrát od vlády vykopli všechny ty Jakeše, Štrougali, a posunuli tu společnost někam k plularitě, to je kom. stranu ven z pracovišt´, atd., on se ten socialismus dal podstatně zlepšít. Jenže Gorbačov jako agent Mossadu nechtěl vylepšit komunismus, on ho chtěl zničit. Kdyby mi dnes někdo dal pistoli a řekl, že v 20,00 bude Gorbačov na to a tom místě, šel bych a zastřelil ho, to vám přísahám.

   Smazat
 6. Rusům bych doporučil jednu věc, aby odkryli archívy, ve kterých je zadokumentováno, že vlastně 1989 zde organizoval Gorbačov s ruskou KGB, at´už pravda jednou vyjde na jevo. Rusové zde potom dosadili Havla a ten toté začal vydávat 1989 za to, že to byla vspoura českého lidu proti okupantům ze SSSR ovládajícím náš stát. Není toto paradox? Už jsem to tu psal několikrát, v Británii v roce 1990 jsem na BBC viděl pořad, kde bylo uvedeno jméno důstojníka KGB, který přijel v listopadu 1989 do Prahy, aby tento převrat řídil a jméno českého důstojníka z StB (od Lorence), který s ním kooperoval a adresa bytu v Praze ve Vysočanech, odkud tito převrat řídili. Toto by měli Rusové vytáhnout na ty Havliody a na ty debilní Kocáby. V Rusku se říká, že Gorbačov byl agentem Izaele, a to by mohlo odpovídat pravdě. Po zkušnostech za těch 28 let bych dneska šel a holí rozháněl ty co zvonili klíči.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nevím, jak by se to mohlo až v listopadu všechno připravit. Já, jako obyčejný člověk jsem se zcela náhodou v červnu 89 dozvěděl,že v listopadu se to tu otočí. Nechápal jsem a už vůbec nevěřil. V listopadu jsem pochopil...

   Smazat
  2. Rus sem, Rus tam, asi si soudruhu pleteš pojmy.
   S Rusy v převratu započatém v roce 1987 světovou sionistickou organizací je to, jako s klokany na Sahaře. Zbytek vám převykládá cenzor, neboť i zde jsou kořeni které vám mažou med kolem huby

   Smazat
 7. Kdosi kdysi nazval L.Jelínka trabantem mezi politology. No coment.

  OdpovědětSmazat
 8. víte, co dodat?
  dbalý je dbalý, pokorný je pokorný, šídlo je šídlo a jelen je jelen!
  stejná náboženská obec, stejný zahraniční investor a ideologie vyhlazení Českého národa.
  PROČ TOLIK POVYKU KDYŽ TADY BEZ KONTROLY ŘÁDÍ JIŽ TŘICET LET?
  jste hluší, slepí nebo to táhnete s nima?

  OdpovědětSmazat
 9. Trabantem? To by byl přímo luxus. On je spíše Velorex a ještě k tomu s děravou a prohnilou plachtou...

  OdpovědětSmazat
 10. Účel světí prostředky. To přece plně charakjterizuje ÚSTRk a i pana Jelínka a většinu dnešních medializátorů - presstitutů. Kdo platí, ten jede - platí za dkiktatury kapitálu více, než kdy dříve.

  OdpovědětSmazat
 11. Rusové otevřeli archivy II.sv.války, ale pokud vím, tak neotevřeli archivy k roku 1968.
  Takže entita, zvaná Polreich zde i jinde může blábolit ty své "analýzy" donekonečna. Zatím.
  Proč mám z toho člověka špatný pocit ?
  Na blicích listech visí jeho profil, ale nic konkrétního se tam o jeho dřívějších činech nedozvíme. Proč asi ? Už jenom to spojení s blicími listy.
  Polreich, coby obdivovatel Brzezinského píše jeho životopis ?
  Tak to je člověk,kterému nasloucháte ?
  Fakt humus !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jednoduche vysvetleni....novi panicci mu dedali korytko nebo na nej korytko nezbylo...citi se urazen, preci podporoval "novy rezim"...tento pan ma neustaly pocit, zre se musi ospravedlnovat, ceka pochvalu od novych panu a treba i priznani tech 100 000 Kc jako ucastnku III.odboje proti komunistum cha cha Pracoval pro komunistickou rozvedku a hotovo, mel z toho, byl v USA, bral na tehdejsi pomery veliky prachy, ...Polreich je velice neduveryhodnej. Nova zahranicni sluzba ho nevzala, citi se zneuznanej. Je to "kam vitr, tam plast". Kdo za komunistu vyjel do USA, ten musel byt VELMI zadobre na UV KSC a mit tam hooodne dobry znamy.

   Smazat
 12. Anonymní 30. srpna 2017 22:06

  Anonymní hajzl chce na někoho házet špínu?

  OdpovědětSmazat
 13. Pane Polreichu, mohu říci, že si Vás vážím, Vaše příspěvky rád čtu, ale... Píšete zde o Karlu Srpovi. No proč ne. Člověk je to jistě zajímavý, s mnoha jeho polistopadovými názory je možno souhlasit, ale co si myslet o člověku, který si nepamatuje, zda byl či nebyl v KSČ? Je to normální, nebo je to nějaký úskok - nevím. Ale vím, že od té chvíle si Karla Srpa vážit nemohu.

  OdpovědětSmazat
 14. Jsem zvědav co si pan Lukáš Jelínek počne, až ČSSD dojdou peníze a deník Právo zjistí, že spolu s panem Pehem jsou pro stránku "publicistika" už neúnosní. Přijde mi, že živit pana Jelínka je prodělečný luxus. S panem Pehem je to jiná, on je onačejší slouha.

  OdpovědětSmazat
 15. Chcete-li číst knihy Dr.Miroslava Polreicha, pak
  Utajená zákulisí jsou ve vědeckých knihovnách a nebo jako e-knihy na www.databook.cz/utajena-zakulisi-690
  nebo na www.alza.cz
  Špiony v diplomacii najdete v tištěné podobě přes google
  (konkrétní prodejny, kde ještě kniha je ke koupi).Jsou to bezkonkurenční dokumenty své doby.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.