Reklama

.

.

středa 16. srpna 2017

Negativní versus negativistická liberální demokracie

Václav Umlauf 
16.8.2017  e-republika

Profesionální "liberálové" svět takto vidět nemohou, protože jej vidí skrze své parciální, čili idiotské zájmy, za které jsou placeni. A o tom to je: Liberální demokrat je svobodný, proto není idiot. Rozlišuje mezi ideologií, živobytím a svobodou.


Článek Plíživá destrukce demokracie a nástup korporátního fašismu se začíná pomalu číst. Na spřáteleném webu Nová republika se po jeho otištění rozběhla zajímavá debata, kterou najdete zde. Polemickou část s mým článkem obsahuje tato teze, kterou cituji.

Anonymní, 11. srpna 2017 22:01 napsal(a):
„Zavedení korporátního fašismu je možné jen skrze legální zničení liberální demokracie, kde má volební moc 99 % občanů, a ne jedno procento.“ Tato úvodní myšlenka, mi nějak nesedí, cítím v tom ďábelskou logiku (terminus technicus). Nejspíš by bylo výstižnější napsat, že liberální demokracie přirozeně směřuje k zavedení korporátního fašismu. Zabránit tomuto vývoji, je možné právě jen tím zničením liberální demokracie.

Běžně mi v diskuzích nadávají za to, že jsem jezuita a že mne má platit Vatikán, což je ve skutečnosti naopak, ale to nechme stranou. Na příspěvku se mi líbí, že "ďábelská logika" není "jezuitská logika", což se autor okamžitě snažil obratně vysvětlit, aby se taktně vyhnul mé temné a pochybné "jezuitské" existenci. Kritika začarovaného kruhu či autodestrukce liberální demokracie definuje systémové selhání liberální demokracie, která má v sobě zabudovaný mechanismus vlastní destrukce. Takže to shrňme další citací.

Anonymní, 11. srpna 2017 22:01 napsal(a):
Liberální demokracie dává finančně silným skupinám a korporacím volnou ruku, aby svou finanční sílu měnili za politický vliv a ten opět používali na zvýšení svých příjmů, na dobývání rent od státu. Je zřejmé, že jim takový systém vyhovuje. Proto je možno ze všech mainstreamových sdělovacích prostředků slyšet, jak dobrý je to systém, že nic lepšího neexistuje. A proto také chtějí umlčet nezávislé informační kanály, které tuto teorii zpochybňují. P.K.


Nemám problém s tím, abych se distancoval od presstitutů placených v našich korporátkách, kteří tlačí káru korporátního fašismu. Také nemám přinejmenším teoretický problém s tím, abych se oddělil od dnes už vcelku bezzubých liberálních ideologů jako je Jiří Pehe. Tato parta vesele tancuje na palubě US-EU-Titaniku, kde jim k tomu hraje Sorošova neoliberální globalistická kapela. A protože jsem patřil ke kritikům prezidentské politiky Havla už za jeho prezidentování, odlišil jsem jasně různé etapy v životě tohoto politického vězně, disidenta a prezidenta (Tři profily Václava Havla). Tolik k těm dalším bodům v diskuzi, které nejsou důležité a nechal jsem je stranou. Otázka zní jasně: Jaké mám pojetí liberální demokracie, když ji bráním? Je jasné, že to nemůže být ani neoliberální blábol dnešních klausovců s jejich převlečenými kabáty nošenými v institutu spojeném s Klausovou amnestií a také s historií špinavých peněz nakradených z privatizačních tunelů. A také to nemůže být bezzubé plácání o nadčasových hodnotách západní liberální demokracie placené korporátními fašisty z vrstvy jednoho procenta, kteří si za pomoci módních ideologů oblékli císařovy nové šaty. A zatím jim skrze placenou klaku liberálů všichni říkají, jak jim ty nové šaty fantasticky sluší.

Negativní demokracie


Latinské slovo liber má dva základní kořeny. Jednak má původ v kultech božských sil plodnosti a zemědělství (Liber, Ceres, Bakchus) a jednak v touze dané pojmy libido a libatio z řeckého loibén, což byla známá úlitba bohům na štěstí a za úrodu a jiné dary. Z ekonomie plodivých darů vázané na pojem religio se v dnešním náboženství ekonomického neoliberalismu staly mediální bakchanálie, což je jedna z možných perverzí prodejného liberalismu. A další úplně zcestná možnost je, že se tento typ zcela výjimečné existence naroubuje na demokracii Agrofertu nebo Soroše. Tato úchylka představuje vládu dnešního spotřebního populismu a ukájení jakýchkoliv vášní a pudových chtíčů. Koncem tohoto liberalismu obhajovaného ideologicky zblbnutou levicí a tunelující pravicí bude ona třetí varianta "liberální demokracie" ve fašistickém režimu korporátní robotizace a umělé inteligence, o které jsem psal v daném článku.

Jen zcela mimochodem, o tom ten článek doopravdy byl. Ale už jsem si zvykl, že články ani v nezávislém tisku nikdo doopravdy nečte, jen v nich každý hledá své vlastní myšlenky, popřípadě škodlivé nepřátele. Takže se vraťme k problému liberalismu a demokracie. Z definice jasné, že liberální demokracie je protimluv. Citujme Cicerovo pojetí liberální svobody, kterou dnes karikovaně praktikujeme: Quid est enim libertas? Potestas vivendi ut velis. Svoboda je prý možnost žít podle našich tužeb a podle naší politicky a lidsky svobodné vůle. Ale to v korporátním fašismu bude přece možné, viz ona fašistická a populistická varianta "liberální demokracie" pod vládou jednoho procenta, pro kterou bude hlasovat zbylých 99 %.

Tudy cesta nevede, protože každému alespoň trochu svobodnému demokratovi je jasné, že nemůže být intelektuální šašek pro zábavná korporátní média jednoho procenta, kde má tlačit korporátní káru zvanou "simulákrum demokracie". A už vůbec není svobodný s věrnostní kartou v supermarketu, ať už v komerčním nebo v politickém chlévě. Obojí varianta liberalismu znamená ztrátu svobody. Takže na stole zůstala nezodpovězená otázka, jak být občansky produktivní a svobodný, protože to znamená latinské slovo "liberální".

Negativní liberalismus


Patočkův rozbor figury Sokrata v 70. letech byl ukončen ve stati "Negativní platonismus", kde pochopil rozdíl mezi svobodným milovníkem pravdy a ideologií "platonismu". Tato Platonova ideologie či přesněji řečeno akademická filosofie redukovala Sokratovu jedinečnou a neopakovatelnou osobní svobodu ducha, myšlení a činu a pojmově ji kodifikovala jako závaznou nauku pro západní myšlení. Takže máme svobodného Sokrata a jeho akademický platonský lži-klon, který se musí dřít studenti filosofie a humanitních věd, aby udělali zkoušky. S liberalismem a demokracií je to hodně podobné, což ještě dobře viděl Marx, když poprvé definoval termín "ideologie" odstupem od německého filosofického idealismu. Máme výjimečné lidi, kteří chtějí být svobodní a jsou svobodní. Někdy je za to v daných režimech zabijí, jindy jen zavřou. Dnes, v době kosmické žvanírny a postmoderních polo-lží (tzv. post-truths) už není možné rozeznat, co je pravda, co je lež; kdo je svobodný a kdo si jen hraje na svobodného, a přitom je na korporátním obojku. A komu je to všechno už úplně ukradené, protože má věrnostní kartu u korporátek, v politické partaji, nebo v zahraničním globálním supermarketu.

Politická postmoderna se osvobodila i od hledání pravdy a zná jen ten či onen zájem. Proto je současná epocha úplně nejlepší systém praktikovaného politického liberalismu. Všichni něco svobodně hledáme a všichni nějak svobodně žvaníme, takže pak nemusíte nikoho zavírat. Kde mluví všichni a on-line, tam přece nemůže nikdo poslouchat, natož aby našel někoho svobodného a rozumného. Za Chovancovy či Sorošovy peníze jen regulujete systém "falešných zpráv" a bráníte "autentické hodnoty západní civilizace" a "západní liberální demokracii" proti tzv. "extrémistům". A protože bůh dal úřad cenzora i liberála, dá dotyčnému liberálovi také ideologický rozum, to je přece jasné.

Takže klíčový koncept negativní svobody rozlišuje (viz řecké slovo krineín) mezi jednotlivými způsoby, jak být politicky svobodný. Základní kritérium pro definici liberální demokracie musí být realizovaná existenciální touha člověka chtít být svobodný, viz výše citovanou Cicerovu definici. Aténskou demokracii známe hlavně podle Sokrata, kterého bohužel popravili tehdejší liberálové a političtí populisté. Aténští liberálové byli vskutku idioti podle řeckého slova idiotés. Starali se jen o vlastní zájmy a vládu a politickou moc měli hlavně k tomu, aby si namastili kapsu. Jeden svobodný člověk jim tehdy tu správnou demokracii kazil. Tak mu nabídli odchod ze země, což odmítl. Proto Sokrata tamější liberálové demokraticky a legálně odsoudili k smrti a popravili. Liberální demokracii v populistických Aténách zastupoval Sokrates, který byl asi jediný svobodný člověk té chvíle a té doby. To dokazuje jeho obrana na soudě, protože za ni dostal trest smrti, viz dialog Obrana Sokratova.

Moje filosofická a občanská definice liberální demokracie odkazuje na jedinečný a dějinně podmíněný způsob, jak být svobodný v dnešní liberální demokracii amerického, evropského a českého typu, která se stala karikaturou svobody. Je karikaturou proto, že intelektuální prodejní žvanilové typu aténských sofistů a prodejní manipulátoři médií typu žalobců Sokrata prodávají na tržišti zvaném "veřejné mínění" své prefabrikáty, simulákra, sofismata a v případě placených presstitutů i naprosto vědomě šířené lži. Za tento cirkus v moderním veřejném domě (anglicky bordello) je platí jedno procento, které si zprivatizovalo stát pro své idiotské, tedy doslova pro čistě soukromé zájmy. Stát a liberální demokracie se staly veřejným bordelem proto, že obojí bylo neoliberálně zprivatizováno pro soukromé potřeby. Ve veřejném domě dnešní západní liberální demokracie pod vládou jednoho procenta už nelze jasně rozlišit, co je privátní a co je soukromé. A to je politicky viděno opravdu hodně velký bordel, kterému říkám "korporátní fašismus". Tento malebný veřejný dům nabitý globálním liberalismem různých sorošovců a klausovců je navíc udržován v provozu skrze kvalifikované sofisty s akademickým titulem.

Liberální demokracie je podnik svobodných elitářů


Mediálně-ideologičtí vůdci lidu (řecky: demagogoi) se nestarají o kritické a svobodné hledání pravdy dané v řeckém termínu scholé. Liberální demokrat typu Sokrata je naprostý elitář, který vede v dnešní nesvobodné době svobodný způsob existence a scholasticky myslí na způsob Sokrata. Jinak řečeno, hledá ve společnosti a v dějinách to, co je podstatně a skutečně pravdivé. Pak až následující generace ocení toho či onoho občana či občanku, že opravdu byl/a svobodný/á a kus pravdy pro danou dobu definoval/a a existenčně háji/a. Liberální politická korektnost kazí esejistický styl, ale toto zlo patří k těm malým zločinům globalizace a uniformity myšlení. Takže "liberální demokracie" je ve skutečnosti skrytá či napůl odkrytá činnost politicky svobodných občanů, viz skutečně nezávislé občanské weby. Tuto komunitu politických liberálů výborně definovala Hana Arendtová. Ale to by už byla odborná debata, která beztak není moc důležitá, protože to není scholastika pro občany, ale akademická učenost pro sofisty.

Takže to shrňme. Liberální demokracie není systém moci a vlády, ale pravdivé vidění světa ve svobodné existenci. Svobodní lidé jsou schopni v kritickém odstupu od dané doby - od vládnoucích mínění a ideologií, mediálních lží a sofistických žvástů - vidět pravdivé dění a umí ho veřejně artikulovat a obhajovat. To slovo "veřejné" má zásadní charakter, protože určuje politickou existenci občana vedenou před zraky druhých lidí na agoře, čili ve veřejném prostoru. Tento prostor je oddělen od privátních zájmů obživy řízené pudem sebezáchovy, kde člověk není občan, protože je neoliberální lidský zdroj, otrocká pracovní síla, ideologicky manipulovatelný volební lístek. Liberál prodejný i skutečný dobře ví, že pokud je otrok spokojený a také tak hlasuje ve volbách, nikdo jej nedonutí stát se svobodným občanem.

Svobodných politických liberálů je a bude jen pár, ale jsou nepostradatelní. Tito demokraté jsou svobodní sami pro sebe a kvůli sobě. Bez Sokrata bychom nevěděli, co je filosofie, protože on byl první milovník politicky hájené moudrosti, tedy filosofos. A proti němu stáli tehdejší akademičtí intelektuálové, tedy sofisté. Ti byli pochopitelně "moudří", protože na to měli tehdejší diplom a brali za veřejné mudrování nemalé peníze. A právě proto, že liberální demokraté netlačí žádnou korporátní káru ani ideologii, tak jsou schopni vidět svět a lidi v něm tak, jak se doopravdy ukazuje a jaký doopravdy je. Demokratický liberál má lidi rád třeba na způsob politického liberála Karla Čapka. Profesionální "liberálové" svět takto vidět nemohou, protože jej vidí skrze své parciální, čili idiotské zájmy, za které jsou placeni korporátními instituty, a/nebo podobně manipulovanými vládami. A o tom to je: Liberální demokrat je svobodný, proto není idiot. Rozlišuje mezi ideologií, živobytím a svobodou.

 
 
- - -


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

45 komentářů :

 1. Ve slovech hledáte logiku zbytečně, Orwell definoval způsob destrukce jejich výpovědní hodnoty, a ti kteří se snaží jím zaštítit, přesahují dokonce i jeho představy. Vykradou pojem rychleji něž to bylo možné v jeho románu. Nezbývá než vystačit si se slovy obecnými, a použít mluvu prostou zkratkovitých výrazů, byť by se zdály odborně i věčně vhodnější. Nastává doba kdy se vyjádření pomocí bajek a příměrů nabízí jako vhodnější i přesnější pro vyjádření téhož.

  OdpovědětVymazat
 2. Nemám zájem o žádnou liberální demokracii to v současnosti představuje makrela janda a jim podobný.

  OdpovědětVymazat
 3. Článek obsahuje tolik chytrosti, že je z ní každý druhý blbej.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:30 - Tomu se ve filosofii říká eklekticizmus - snůška různých nesmyslů. Ten článek není zaměřen pro pospolitý lid, ale pro tzv. elitu. A autor článku se ním chce pochválit, jaký je správný vysoce ctěný odborník.

   Vymazat
  2. Kdo nerozumí a nepřemýšlí často své nedostatky kompenzuje odsudkem autora. Jinými slovy: blbému vše blbé.

   Vymazat
  3. Ad 4:26 - Naprostý souhlas!

   Vymazat
 4. Clanek je vic o Svobode nez o Demokracii.

  Tedy ujasneni o politickem Liberalismu:

  Politicke spektrum dnes nelze zjednodusit na levo-prave deleni. Nejmensi mozne rozliseni je zrejme 2D ve ctverci:
  Jeden rozmer je:
  Levice jakozto "Sdileni", Pravice jakozto "Jen zaslouzeny Prospech".
  Druhy rozmer je:
  Autoritativni (resp. Konzervativni) a proti tomu Liberalni.

  U nas jsme byli zvykli na konzervativni levici a liberalni pravici, kdezto v USA je (neo)liberalni levice a (neo)konzervativni pravice. (Leckdo to dnes micha a kazde "neo" je pro nej stejne spatne...)

  Bohuzel ve jmenu tzv. "Liberalismu" je dnes nejvice omezovana Svoboda, zejmena svoboda slova.

  Hlavni problem a lez americke liberalni levice (u nas napr. "sluníčkáři") je, ze je Individualisticka, protoze z principu je skutecna Levice vzdy Kolektivisticka.

  Jsme totiz Homo Socialis, člověk společenský. Vse, ceho jsme kdy dosahli jako lidstvo, jsme dosahli spolecnym usilim. "Homo Sapiens" jen Individualisticky sbira ovoce spadle ze stromu a bydli v chatrcich z blata, ale nikdy niceho nedosahli...

  Vsichni, kdo popiraji to, ze pracujeme na nasi spolecne budoucnosti spolecnymi silami, se jen snazi o svuj kratkodoby osobni prospech z rukou tech nejvetsich Predatoru, kterym se tzv. svoboda Zakona Jungle velmi hodi, aby mohli svobodne dobyvat Rentu.

  Individualismus je poprenim Lidstva a Spolecenstvi ve jmenu vlastniho plneho bricha na ukor prave toho Spolecenstvi, ktere nemizi tim, ze ho Parazit popre, a sam parazit malokdy neco vytvori tak, aby zil z plodu jen sve vlastni prace.

  Je tedy sice potreba usilovat branit Svobodu, zejmena Svobodu Slova, aby bylo mozne Pojmenovat problemy a hledat z nich spolecna vychodiska, protoze omezeni teto svobody se nejvice hodi prave Parazitum... Je predevsim potreba tato svoboda slova pro vyjadreni nazoru, ktere jsou nesouhlasici se soucasnym režimem, protoze ty souhlasici to jednak nepotrebuji, druhak zakonite sotva kdy povedou k nejakemu zlepseni.

  Ale jinak spravna Svoboda Činů jednoho vzdy konci tam, kde zacina rozumna Svoboda tech ostatnich.

  Nelze ale nikdy dlouhodobe uprednostnovat individualni sobecka prava Jednotlivce pred (na zapade dosud opomijenymi) pravy Kolektivu.
  Dostatecne zblizka je treba videt Cloveka a jeho Dusi, jeho potreby a vychodiska, ale pokud se zacnou chovat jako Stado nebo Horda, je potreba poodstoupit, prestat pro Stromy prehlizet Les, a videt v celkove perspektive vetsi celky.

  "Rovnost" je jen nebezpecna lez. Nejsme si rovni, ani ve smyslu stejne hodnoty, zejmena ani ve smyslu nahraditelnosti a zamenitelnosti.
  Jako Katedrala - jednotlive kameny maji sve funkce a sve postaveni, jsou zaklady, zdi, strecha, sochy. Pravy smysl katedraly je ale v Prostoru uprostred mezi stenami, a ten nelze nijak vyjadrit v rovine a reci kamenu. Rovnost je ale, kdyz jsou vsechny kameny vyrovnany do jedne rady na rovnou plochu, nebo jeste lepe rozemlety na drobny homogenni prach. Pak si jsou zcela rovny, ale veskery Smysl byl timto nenavratne ztracen.

  Neni tedy chyba ve spolecenske nerovnosti (ta casto muze byt spravna ale mnohdy neni), ale chyba casto byva v tom, ze Smysl te Katedraly stejne jako jeji Proporce je prilis Pokriveny a neslouzi spolecne-prospesnemu Ucelu...

  Sotva má Včela Práva před Včelstvem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prosím, mohl by jsi zde dodat link na článek, který jsi zde vytapetoval?! Chci zkontrolovat, zda jsi celý text okopíroval bez závad. Předem děkuji

   Vymazat
  2. ...
   Nedavno jsem debatoval a i dospel k zaveru, co je to Hudba:
   Hudba je řád zvuku s vyjímkami, a je to vztah mezi hudbnikem a posluchacem.

   Podobne je to ovsem i se Spolecnosti a mnohym dalsim.

   Řád Udržuje, Vyjímky Tvoří.

   Kdyby nebyl Řád, byly by Vyjímky pouhým Chaosem, nemohly by uz ani byt Vyjimkami...

   Anarchiste by si prali zcela odstraneni Radu, ale pak by se z jejich tvorivych Vyjimek stal pouhy destruktivni Chaos.

   Řád bez Vyjímek je ale ustrnuly a nemuze se nijak vyvijet, protoze k vyvoji dochazi, kdyz predchozi Vyjímky se stavaji novym Pravidlem...

   Svoboda (vyjimky z Radu) je tedy nezbytna pro Vyvoj.

   A ovsem vzhledem k Zakonu Entropie, veskere struktury se rozpadaji na homogenni prach, pokud nejsou obnovovany a budovany znovu a dal.

   Řád, ktery by nepripoustel Vyjimky (Svobodu), je odsouzeny k Ustrnulosti a postupnemu Rozpadu.

   A ovsem byl by zcela neprirozeny, protoze vsechna Priroda (prirozenost) obsahuje a povoluje nutne minimum Vyjimek.


   PAS

   Vymazat
  3. > 22:59
   Cele jsem to tady napsal .

   Cituji nejen sebe (jeste nekolikrat to znovu zformuluji, nez to bude idealni), ale to s tou Katedralou je volna interpretace knihy Citadela od St. Exuperyho...

   Vymazat
  4. > 22:59
   A jeste to politicke spektrum:

   https://archive.4plebs.org/pol/thread/112639694/#112660544
   https://www.politicalcompass.org/

   (na 4chan archivu 4plebs, v tomhle threadu ty prispevky s ceskou vlajkou jsou moje)

   Vymazat
  5. Taky kdyz ctu, co jsem jeste letos v zime psal, vidim, jak se to vyviji...

   Uz si jako driv nemyslim, ze levice-pravice je "Solidarita" vs "Sobectví", ale je to "Solidarita" vs "(jen) Zasloužený Prospěch".

   Taky jsem mezitim zjistil, ze neni "Řád" proti "Chaosu", ale "Řád s Vyjímkami" proti "Chaosu" jakozto "Vyjímky bez Řádu", takze jsem tim nalezl i tu Svobodu - jakozto "Vyjímky z Řádu", spolu se zduvodnenim, proc jsou potreba ale proc musi mit svou Hranici (tedy ten Řád), protoze by jinak zcela ztratily svuj Smysl...

   PAS

   Vymazat
  6. 23:02 nejsou li výjimkou mravenci rodu Atta

   Vymazat
  7. Začněme tím že pojmenujeme toho Parazita! Kapitalismus je výrobní způsob založený na podvodu zvaném "tržní chování jedince" a sám Marx ho ve svém díle charakterizuje jako de facto židovský. Je tedy nepřirozený, neboť struktura pravěké tlupy přetrvává evoluční setrvačností dodnes, navzdory odlišnýmu výrobnímu způsobu, který je příliš mladý, aby zásadním způsobem změnil to, co se utvářelo desítky tisíc let! K přežití lovecké tlupy bylo zapotřebí na 1 schopného organizátora (náčelníka) a 1 nositelku know-how (šamanku) vždy alespoň 50 zdatných lovců a 50 zručných sběraček. Proto dodnes má např. schopnost stát se lékařem jen jeden ze sta lidí (to je pro zjednodušení použitá číslovka!). Dříve to sloužilo jako nutnost k přežití celé tlupy a potažmo druhu, dnes je to systémem zneužíváno k tomu, že lékař je placený mnohem více než třeba horník, ačkoliv jeho práce je těžší a v pravěku by dostával větší kus masa než šamanka z logických důvodů. Rovněž pojem "zákazník" je proti smyslu přirozené dělby práce v lidské tlupě či pospolitosti. Směna mezi jednotlivými tlupami vždy probíhala tak, že nositelé genů náčelníků a šamanů rozhodli z titulu své intelektuální převahy, co je dobré pro přežití celku směnit a co nikoliv! Tak tlupa dostala potřebné komodity k přežití výměnou za ty které pro ní jsou zbytné či postradatelné. V současné době kdy byla koherentní společnost atomizována židovským výrobním způsobem (kapitalismem) toto přestalo platit a v důsledku toho jsou nekompetentní jedinci - s geny řadových lovců a sběraček - nuceni sami přejímat funkci náčelníků a šamanek a to zcela zjevně bez znalosti či schopnosti posoudit důležitost té či oné komodity pro zachování existence své osoby a své rodiny či celé komunity. Čili za bláboly o "svobodné interakci mezi jedinci" a "tržních mechanismech" je pouze snaha úzké skupiny ovládat druhé prostřednictvím jejich nižších intelektuálních schopností či zkrátka profitovat prostřednictvím převahy těch vlastních nad schopnostmi ostatních.A maj recht, páč nejsou blbý! Většina lidí totiž bohužel jsou těmi potomky řadových lovců a sběraček.

   Vymazat
  8. Pro ty které je to složité pochopit odcituju výplod osoby, na kterou popis parazita sedí a který si sám uzurpuje právo jím být. Na otázku, zda nemá představu společnosti, která by mohla být lepší, odpovídá redaktor bulváru Pavel Novotný (syn baviče Petra Novotného) s přehrávaným cynismem:

   „Ne, já jsem kapitalista, židovský synek a člen ODS a pro mě je nesmírně pohodlnej systém, ve kterým já jako inteligentní člověk jsem schopnej poměrně pohodlně přežívat díky tomu, že ostatní kolem mě jsou debilové…“.

   z dokumentu Pavla Klusáka „Dělníci bulváru“, citováno v Respektu č. 16, s. 61

   Je to kupodivu prostinká věta, ale shrnuje veškerou podstatu výše sděleného:)

   Vymazat
  9. > 7:09
   Nesouhlasim, ze by vrcholem vseho bylo usporadani tlupy, prave naopak...

   Komunismus (zivot v komunitach, nestatni zrizeni) ve sve internacionalni podobe (jedna svetovlada nad temito malymi komunitami) je velmi pribuzny nadnarodnimu kapitalismu (jedno nebo nekolik nadnarodnich ale tajnych center ridicich vse zpozadi) a jsou v opaku k Socialismu jakozto planovanemu _statnimu_ zrizeni, nejlepe na narodnim principu.

   Komunismus tu uz nekolikrat byl, treba u starych slovanu nebo u amer-indianu, nebo ty vase "tlupy" obecne.

   Nikdy ale nic nedokazali, nemeli ani pismo, protoze mala komunita si nemuze dovolit zivit budizknicemu, co opisuji knihy, nema ani nemocnici, ani zadnou podstatnou armadu, a vzdy je smete prvni sjednoceny stat s velkou armadou, zivenou z dani rolniku, ktery pujde okolo...

   Vymazat
  10. Jeste me napadlo:

   Svoboda bez Respektu se stava Bezohlednosti.

   Vymazat
  11. 14:14 - Ach božínku - vždyť Vy nápady úplně překypujete! Hlavně si ty perly nezapomeňte zapisovat; to by byla nenapravitelná škoda, kdybyste některou z nich zapomněl...

   Vymazat
  12. > 14:35 nebojte, jsem dukladny...

   ---
   Svoboda bez Respektu se stava Bezohlednosti.
   (Vule by nemela byt Zvuli...)

   ---
   Zodpovednost znamena, ze ackoliv si Clovek (nebo Narod atd) muze Svobodne vybrat, ponese Dusledky sve Volby.
   (Zodpovednost zakonna nebo karmicka - Bozi mlyny)

   Lehkovazny blazen nemysli na Nasledky a ac byl Svobodny, je mnohdy jiz jen vlacen Dusledky svych Cinu.
   Zbabelec se ale prilis boji mnohdy prehnane vize nasledku a ke Svobode se neodvazi, ale vlacen Osudem je i tak...

   Vymazat
  13. Jen tak dál - o takových jako Vy napsal nebožtík Vladimír Borecký jezkou knížku:¨"Zrcadlo obzvláštního /z našich mašíblů/ (nakladatelství Hynek 1999)

   Vymazat
  14. 11:05 To je příklad nepochopení psaného textu par excellance!! Základem lidské společnosti byla stovky tisíc let tlupa!!!! KKapiš hergot? A jen nějakých posledních cirka 10 tisíc let - tedu od nástupu neolitu je to jiná forma sdružování! Tedy kmen, rodina, stát atd. atd. Ješišmarja! No a já píšu, že tento nový model uspořádání (10 tisíc let ve vztahu ke stovkám tisíc je nový!) ještě neadaptoval původní strukturu! Tedy že stále platí popsaná struktura x lovců na jednoho náčelníka - organizátora a y sběraček na jednu šamanku - nositelku know-how!!! To je genetická výbava lidí ve společnosti! Herdek chlape nauč se číst a rozumět textům!!

   Vymazat
  15. Cituju:
   "Nikdy ale nic nedokazali, nemeli ani pismo, protoze mala komunita si nemuze dovolit zivit budizknicemu, co opisuji knihy, nema ani nemocnici, ani zadnou podstatnou armadu, a vzdy je smete prvni sjednoceny stat s velkou armadou, zivenou z dani rolniku, ktery pujde okolo..."


   To jed o voze a o koze! Vůbec neřeším žádný stát!! Proboha! Ješiš to fakt nemůžeš něco přečíst a když tomu nerozumíš si to nechat někým vysvětlit, co? Co já řeším!? No troubo, řeším to, že atomizace solečnosti slouží chytrákům! Tedy že atomizovaní lidé uvnitř státu nebo čehokoliv, to je fuk - jak píšu, to neřeším, se stávají obětí lidí s vyšší inteligencí a nízkými mravy! A vysvětluju proč tomu tak je a od kterého momentu dějin to tak je! Jax tam přišel na tu debilitu že cituju: " ... vrcholem vseho bylo usporadani tlupy ..." to je mi teda záhadou? Máš zajímavý duševní pochody:))

   Vymazat
  16. A nekolik dalsich mirne souvisejicich, tentokrat jiz zkopirovanych z drivejsich textu:

   -----
   Svoboda, která má smysl

   Svoboda vyžaduje především:
   - Ohleduplnost pro druhé
   - Naslouchání jejich potřebám a názorům - ne se sice podvolit, ale vyslechnout si názor a uvažovat...
   - Soucit svoboda by neměla být sobecká...
   - intuitivní pochopení a Svědomí
   - pak teprve chuť, ale se zodpovědností
   - je třeba to dělat citlivě (a zručně)
   - a umět v tom chodit, abych nikoho nepošlapal...

   -----
   Milující člověk má svobodu, neboť není svázán nenávistí...

   -----
   Kdo si zvykne na Křiklavé (Výrazné, Palčivé), jen sotva pak najde Potěšení v Jemném, a jeho cestou je pak již jen čím dál Intenzivnější Dráždění až k Otupělosti, protože co ho Vzrušovalo dříve, mu brzy bude připadat Nevýrazné, vše Jemné se mu stane Mdlým (v jídle, v hudbě, filmech a zábavě, ve vztazích, v sexu, v drogách, v jakémkoli vzrušení a vnímání...).
   Kudy vede Cesta zpět k Jemnosti a Citlivosti? (Například v jídle - kdo si zvykl na kořeněná jídla, příliš neocení jemné rozdíly v přirozené chuti čisté zeleniny a ovoce a další nuance jemných chutí bez přemíry koření, asi ani nepochopí, proč by se měl palčivých kořeněných jídel odříkat pro mdlé nevýrazné jídlo - protože již není schopen poznat, že nekořeněné jídlo není mdlé pro citlivého člověka, je mnohem pestřejší, než pořád stejná koření... Například kdo holduje intenzivním citům ve filmech, stále méně ocení jemné radosti běžného života, a potřebuje stále intenzivnější filmy.)

   Mnoho lidí se cítí svobodně, až když se mohou dle libosti spoutat (svými chtíči a zvyky), to je ovšem jen iluze svobody.

   Svobodný je ale člověk, který se dobrovolně odříká špíny, která by ho svazovala do neustálého koloběhu dalšího špinění. Ale hanba tomu, kdo by do koloběhu špíny sváděl čisté. A ovšem donucený žít sterilně také není svobodný.

   Je svobodný ten, kdo si dobrovolně určí svá odříkání? (Protože kdo si nevybere čistotu odříkání a zachování jemnosti a citlivosti, sváže se do eskalace své hrubosti a necitlivosti, a následná omezení mu určí jeho předchozí činy a postoje...)

   Jeden se nechce kazit a ten druhý si myslí, že může. Pak ovšem ten první se dál nechce kazit, protože zůstal citlivý, ale ten druhý se už musí kazit čím dál víc, protože je čím dál méně citlivý... Který zůstal svobodný?

   Nakonec člověk získá omezení přinesená věkem, která si z části nevybral.

   Za tzv. "socialismu" bylo mnoho lidí vnitřně svobodnějších než poté, protože s pádem totality (ale i s příchodem techniky) přišlo mnoho tzv. svobody vybrat si pouta, která byla předtím nedostupná (i když mnoho lidí svazoval alkoholismus předtím ještě o trochu více než nyní). A ovšem někteří svobodu i získali, kterou předtím neměli, především svobodu cestovat.

   Znám opravdu svobodné lidi - nesledují filmy ani bulvární zpravodajství, neholdují drogám ani výrazným jídlům, mnoho cestují v přírodě a přiměřeně sportují, nejsou svázáni množstvím věcí a majetkem a i přes vyšší věk jsou velmi vitální...

   -----
   Nesvazuje Vás to, co dělají ti druzí, ale to, co děláte nebo neděláte vy sami.

   -----
   Svobodný není člověk, který si mohl vybrat a vybral svoje okovy a špíny. Svobodný je ten, který se okovů dobrovolně zřekl, aby zůstal čistý...
   ...
   Přijmutím každého nového druhu potěšení přijímáte zároveň i nový druh jeho hladu - toto zejména mladým lidem často nedochází...


   PAS

   Vymazat
  17. Posunu to dál,jo? Dnes do nás hulákaj, že nezaměstnanost nám nehrozí ani po revouci 4.0, páč prý "vznikají nová sofisitkovaná pracovní místa"! Jenže z 50 milionů horníků, lidí s geny lovců, tedy fyzicky zdatných, ale s nižším IQ zkrátka 50 milionů ajťků NEuděláš i kdybysise posral! Vo to go! Páč zkrátka máme stále tu struktůru pravěké tlupy, kde bylo potřeba na dejme tomu 50 lovců 1 náčelník a 50 žen - udržovaček ohně 1 šamanka - kouzelnice, která zaznamenala tahy zvěře apod. Aby se mohlo 50 milionů horníků přeškolit na 50 milionů programátorů, musela by se tato statisíce let stará genetická struktura lidí změnit během jedné dvou generací!! To je podstata toho sdělení nahoře! A ne že tlupa stojí výše než stát! Ach jo - jééééé pane šeditelííííí! DDDD

   Vymazat
  18. > 16:50
   Ale z tech stovek tisic let "tlup" nezustala zadna pamatka, protoze tlupa nepostavi Katedralu ani Mesto, nepotrebuji Pismo ani Myslitele nebo Ucence.

   Puvodni struktura nebyla dobra pro dalsi vyvoj, a _proto_ byla nahrazena.

   Mate ale pravdu, ze "atomizace společnosti" je spatna,
   ale ja k tomu dodavam, ze i prilisne rozdrobeni do komunistickych (!) regionu (resp. "komun") je take spatne.

   Vsechno, co melo nejakou cenu aby to bylo az dodnes zachovano (alespon jako ruiny), bylo vytvoreno statnimi celky, kde vrstva rolniku a delniku plati dane, ze kterych teprve se vytvari Nadhodnota, tedy cokoliv, co by je presahovalo...
   Mala tlupa (nebo jednotlivec) nema prostredky (ani "kadrove" ani "materialni") na to, aby vytvorila neco, co ji presahuje.


   (A jestli jsem cetl poradne vas prispevek? Cetl, mozna ne dost poradne. Absolvoval jsem nemalo diskusi o rozdilu mezi Socialismem a Komunismem, razim ponekud originalni myslenku ze jsou svym opakem a ze Internacionalni Komunismus je velmi pribuzny Nadnardodniho Kapitalismu, zatimco Demokraticky Kapitalismus skoncil v 70. letech minuleho stoleti bez nahrady a definitivne) a argumenty obhajcu Kmenoveho usporadani znam celkem dobre, takze jsem vas hodil do jednoho pytle a argumentoval tak i proti tem minulym... Opakovanou formulaci ponekud tribim svoje argumenty a poznavam i svoje omyly, i kdyz leckdy to naopak nema uroven toho, jak jsem to psal drive...)

   Vymazat
  19. > 17:00
   Zakonity vyvoj by mel vest k Nepodminenemu zakladnimu prijmu.

   Tedy aby se lide mohli svobodne venovat prospesnym ale ne-lukrativnim cinnostem, kdyz vetsinu dnesni "prace" ve Vyrobe preberou stroje, takze vydelecna cinnost pak bude jiz jen ve Sluzbach...

   A protoze Globaliste to vedi, poslali nam sem "demoverzi" invaze budizknicemu, aby nam ukazali, kam by to vedlo, a aby tuto cestu pokud mozno znemoznili...

   Vymazat
  20. > 17:00
   a jeste...
   I diskuse zde s vami me obohatila poznanim, ktere jsem predtim prehlizel, tedy s tou genetikou a prirozenym rozdelenim (tedy dekuji),
   na druhou stranu "Intelektualu" je o dost vic nez 1%, nedavno zde nekdo tvrdil, ze IQ 110-130 ma alespon 18% lidi...

   Mnohozenstvi je prirozene ve spolecnosti, kde se az prilis casto vetsina muzu navzajem pobije v bojich...

   A ovsem k Civilizaci a k vyvoji inteligence predevsim prispelo to, ze my beta-samci jsme se dohodli na Pravu a na Manzelstvi, abychom se spolecne branili gorilim alfa-samcum, aby nam nebrali zeny, cimz predevsim zacalo dochazet k uprednostnovani inteligence pred silou svalu... (Kdyby to bylo na zenach, vetsina by radsi sdilela toho alfa-samce, a ovsem jako vzdy by rady vitaly barbarske najezdniky...)

   I proto predevsim Civilizace znamena Patriarchat, a jeho odstranenim (a zrusenim Manzelstvi a Rodiny) by doslo k erozi a rozpadu Civilizace.

   ---
   A jen na okraj:
   Byt' jako krestan, presto vim (!) o evoluci, a ovsem taky vim (!), ze velmi pravdepodobne nebyla samovolna a rozhodne samovolne nezacala nebo alespon ne na tehle planete,
   takze mi nedela problem uvaha o 100,000 let kmenoveho usporadani a milionum let "dinosauru", jako nekterym, kteri to berou prilis dogmaticky...

   Vymazat
  21. 17:11 S tím textem o Socialismu a Komunismu i s Nepodmíněným příjmem zásadně souhlasím! Krom opět nesmyslně zde uvedené věty plynoucí ze špatně pochopené stati - cituji: "z tech stovek tisic let "tlup" nezustala zadna pamatka" - Naopak! Právě že se vůbec nic na ní nezměnilo! A to je potíž dneška! Dnešní úroveň rozvoje výrobních sil si vyžaduje téměř opačný nastavení struktury než ho genetickynastavilo oěnch 100 tisíc let, po kteréž žil Homo sapiens v tlupách! Hovoříme o genetickém nastavení, sakra! Tedy co je dnes? Budu velmi vulgární, jo? Pro lepší pochopení vynechám nějaký hry na intelektuální debatu. Zkrátka a dobře na jednoho schopného organizátora a či vědce se rodí x (řekněme těch 50) pitomců! Z nich je třeba 45 zručných! Schopných dělat úžasné věci, ale maj nízký IQ na to, aby mohli vystudovat např. jadernou fyziku! Už kapiš? To je dáno tou evoluční setrvačností té tlupy, kde 1 chytrej a jeden vůdce stačil! páč na skolení mamuta nebylo víc potřeba! Ale zato bylo třeba 50 lovců se svaly a 50 ženštin co udržovaly oheň a vydělaly kůže!!! Už si rozumíme sakra? A to se nezměnilo! Ale bylo by záhodno aby ano. Což by bylo možné pouze zásahem do genetického fondu lidí. Tedy pak by na 45 manažerů - čili organizátorů připadalo 5 udržbářů a uklízeček - tedy těch hloupějších, leč zručných a pilných. Kapiš? Proto bude právě asi nezbytný ten Základní příjem. Je to jeden z hlavních důvodů. Pokud by jak tam píšeš z genetické struktury pravěké tlupy NIC nezůstalo, tedy že se dnes dá přeškolit miliarda zaostalých pasáků koz na ajťáky, páč se jim nějak samo změnilo složení buněk a oni se stali chytrými, pak by taková opatření nebyla nutná. Zkrátka by se ze všech těch primitivů nadělali vědci a ředitelé robotických provozů. I tak by ale hrozila nadvýroba, páč planeta není nafukovací, muselo by se začít expandovat do Vesmíru ...

   Vymazat
  22. A ještě odcituju druhou větu která je mimo: "Puvodni struktura nebyla dobra pro dalsi vyvoj, a _proto_ byla nahrazena."

   Tak jasně: výrobní vztahy se v neolitu změnily a proto stará struktura společnsoti - tlupa zanikla a byla nahrazena rodem, kmenem atd. Až vznikl stát. O tom vůbec nepíšu. Ale co se nezměnilo? No přeci ta genetická struktra tlupy! Ta má setrvačnost. S nástupem státu se nic zásadního na ní nezměnilo, pořád tu byli ti s geny náčelníka a šamana - tedy vládci, knížata, králové a nositelé znalostí - kněží, mniši, filosofové, vědci. A na každýho z nich připadal hora sedláků a selek či řemeslníků - lidí různě zručných, leč s nižší inteligencí a schopnostmi vládnout a řídit. Jinak řečeno potomci toho náčelníka tlupy (geneticky - nositelé genu náčelníků pravěké tlupy - nikoliv snad přímí potomci!) nařídili postavit tu katedrálu a řídili stavbu (král, stavbyvedoucí) a potomci těch pravěkých šamanů ji vypočítali, nakreslili plány (projektanti) a také zdůvodnili její účel (kněží). Ale postavili ji svýma rukama potomci oněch pravěkých lovců (tedy opět ne přímí, ale nositelé stejného genofondu - lidé zruční leč s nižšími duševními schopnostmi). A o to go ...

   Tudíž každej z nás popisoval jiný problém (organizace společnost versus genofond lidské společnosti) a proto ten zdánlivej rozpor.

   Vymazat
  23. > 19:52, 20:04
   Myslim, ze se mylite, i kdyz jsem o tom ted mene presvedcen nez predtim.

   Nezustalo po nich nic, co by je _přesahovalo_. Zadne památky Hmotne ani Duchovni.

   Jiste ze v genetickem kodu mame nahrane i zaby a ryby nebo pak mysi a prasata, jak je videt v prenatalnim vyvoji, takze to, kde dnes jsme, je vysledkem toho, jak jsme sem dosli.

   Ovsem treba to IQ se postupne meni a vyviji, a i dnes IQ 100 (prumer populace) je neco o dost jineho, nez bylo IQ 100 treba ve stredoveku.

   A ovsem s nastupem Neolitu a Civilizace, tedy s nastupem Prava a Manzelstvi, se zacala menit a vyvijet jinam i genetika, protoze uz se nerozmnozovali predevsim alfa-samci vudci smecky, ale nyni zacal vyvoj znacne preferovat inteligentni beta-samce, a melo to velmi jasny dusledek na inteligenci, takze je dnes uz ponekud jina struktura, nez byla predtim v tech tlupach, i kdyz urcitou setrvacnost to asi ma...

   Jinak ale jeste jina vec je souvisejici:

   Kasty byly a jsou velmi realne, i kdyz by nemely byt a nejsou uzavrene jako kdysi v Indii.

   Jsou Delnici, jsou Valecnici (sportovci, vojaci, policiste), jsou Obchodnici, a jsou Brahmani (vsichni, kdo pracuji vsede mozkem).

   Meli by tomu i prizpusobit svoji stravu, a pokud to treba Brahman neudela, bude brzy jedna velka koule praseciho tuku, kdyz ho nespaluje praci ale uklada pod kuzi. Kdyby ale Delnik jedl stravu Brahmana, bude velmi brzy vysilen.
   Jakozto Brahman (cesky Intelektual) jsem vegetarian a asi nikdy jsem nevystrelil z palne zbrane, ale presto si nyni jiz vazim toho, ze jsou Bojovnici, kteri to diky delbe roli budou delat za me a za nas vsechny a jsem nebo budu jim za to vdecen.
   (a ovsem jako syn jaderneho fyzika jsem se z jeho ucebnic naucil dost zakladu jaderne fyziky uz behem gymnazia, a jakozto potomek inzenyru a ucitelu sice pracuji jako moderni hodinar (programator), ale mam i neustale tendenci poucovat a vysvetlovat. Nechci se vytahovat, je to jen ukazka... Stare pravidlo: "Jablko nepada daleko od stromu" je velmi realne podlozeno zkusenostmi mnoha ruznych lidi, ale presto neni neprekonatelne platne, a tak spis ti, kdo prekroci svuj vlastni Stin (a "původ"), jsou hodni obdivu.)

   Ohledne "nafukovaci planety", spis nez nadvyroba je hlavni problem populacni exploze, zejmena v ruznych regionech, vsak vsichni vime... A je zasadni chyba resit tuto explozi prelevanim prebytku populace do dalsich regionu, a hlavne pokud cim vic primitivni, tim vic se mnozi. (Jenze oni meli prizpusobenou porodnost mire umrtnosti, a pokud se s jednou promennou vyznamne pohnulo, je nutne velmi rychle pohnout i s tou vyvazujici, jinak dojde k extremni nevyvazenosti...)

   Vymazat
  24. 20:57 Konečně! Už si rozumíme. No je to tak, no. S nástupem rodiny došlo k posunu v té struktuře směrem k růstu počtu těch inteligentních a taky více specializovaných členů společnosti, ale ne natolik, aby to zásadně zvrátilo ten původní sto tisíc let utvářený genofond.
   K tý stravě - jen zmíním tu původní myšlenku lovce a šamanky, kdy lovec dostane větší díl společenského produktu ač je méně vzácný a méně důležitý než šamanka, která se musí spokojit s menším dílem materiální odměny. Lovci aby byli schopni pro tlupu ulovit dostatek potravy, museli být silní a zdraví, proto dostávali nejlpeší maso a kožešinu. Bylo to společensky účelné! Liberalismus hlásá ale opak! Tedy jde pouze o to, jak vzácná je pracovní schopnost dané osoby. Takže říkají asi toto: každý lékař může zametat ulice či kopat výkopy, ale ne každý kopáč může dělat lékaře. Proto lékař je odměňován řádově lépe než ten metař i kopáč. Přitom ale jejich práce je fyzicky náročnější (pokud nebereme v potaz chirurga - operatéra, ale třeba obvoďáka co jen stanoví diagnozu a vypisuje recepty). takže v pravěké tlupě by byl šamanem a dostával by menší díl masa než kopáč (lovec) a taky horší kůži (páč v ordinaci potažmo jeskyni je tepleji než venku na lovu nebo ve výkopu). S rozvojem kast - tedy třídní společnosti došlo k tomu, že si dědicové náčelníků a šamanů přivlastnili pro sebe většinu společenského produktu nad vlastní potřebu a tak získali i větší moc nad těmi nemajetnými. Vznikly neopodstatněné sociální rozdíly, kdy se hrstka začala přežírat a žít v blahobytu při minimální účasti na jeho tvorbě a naopak ti kteří ho tvořili rozhodující měrou byli o plody své vlastní práce připraveni.

   Vymazat
  25. A zde se můžeme vrátit k vyžranému parazitujícímu Spratkovi Novotnému kterému systém jak je současně nastaven vyhovuje a říká:
   "... jsem kapitalista, židovský synek a člen ODS a pro mě je nesmírně pohodlnej systém, ve kterým já jako inteligentní člověk jsem schopnej poměrně pohodlně přežívat díky tomu, že ostatní kolem mě jsou debilové…“.

   Vymazat
  26. > 22:28
   Budiz.
   To, kde dnes jsme, je vysledkem toho, jak jsme sem dosli. Kam pujdeme odsud se zcasti znovu rozhodujeme nyni.

   Socialni relativita casu:

   Jsme Budoucnost nasi Minulosti.
   Jsme Minulost nasi Budoucnosti.

   Vymazat
 5. Je obecně známo, že nejhodnější lidé jsou s plným žaludkem. Totéž platí i o svobodě. Pokud se má člověk dobře, je tolerantní k okolí. Nic nového pod sluncem. Mně ani tak nevadí lidé, co jsou nesnášenliví kvůli nějaké své osobní zkušenosti, mně vadí lidé, co káží pít jen jen vodu, ale pijí víno, tedy co vnucují lidem, že se mají dobře, když to není pravda. Vrcholu dosáhli pravdoláskaři, co dokonce zavedli slušnost a korektnost, aby je za jejich polopravdy a nepravdy nikdo nemohl potrestat.
  Když tu myšlénku rozvedu dál, co komu dotoho, jak druhý žije, jak vychovává dětí, co dělá ve svém domě, či svém vymezeném prostoru, když svým jednáním jiného neomezuje. Samozřejmě, že v kontaktní zoně vznikají rozpory, ty se musí řešit dohodou, pak nastupuje teprve vyšší entita, obec, stát či soud. Nejhorší jsou paraziti, co jen závidí nebo chtějí jen uplatňovat svoji moc.

  OdpovědětVymazat
 6. Působí tristně, když autor ve svém "trojprofilu" V.Havla (na který nahoře odkazuje) píše: "Havel je po Masarykovi spoluzakladatelem moderní československé státnosti." - "Spoluzakladatelem" má být člověk, kterému se Československo rozpadlo pod rukama?! To si Václav Umlauf snad dělá srandu?

  Má snad být potvrzením jeho "spoluzakladatelských" zásluh, že se v kalendáři objevil pod datem 1. ledna jako státní svátek (sic!) "Den obnovy samostatného českého státu". Zavedeno zákonem z roku 2001, který Václav Havel podepsal. Vskutku orwellovský výsměch...

  Nepatřím a nebudu patřit k těm, jejichž koníčkem je na Havla plivat, ale takovýt způsob jeho "umírněné" adorace mi nesedí o nic víc.

  Kokotko

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:35

   Podobně humorné je (tamtéž) ovšem i tvrzení, že

   "Havel-prezident, ... byl ovšem zvolen do funkce spontánním plebiscitem a pak mocensky dosazen hnutím OF."

   Takže všichni ti, kdo to zvolení řadu měsíců připravovali (ať už to byli lidé kolem Pavla Tigrida, nebo ti na "opačné straně barikády") jakož i hlasující poslanci Národního shromáždění zvolení na kandidátce Národní Fronty vlastně jenom naplňovali "vůli lidu"?

   Co Občanské fórum pomohlo Havlovi "mocensky prosadit" bylo vyšachování Alexandra Dubčeka.

   Vymazat
  2. Ad 8:35 & 8:52 - Přesné komenty, naprostý souhlas.

   Vymazat
 7. V.U. kritizuje sofisty, jenže sám nabízí sofisma = konstrukt "liberální demokracie" (liberálního demokrata či demokratického liberála) - tedy jaká by měla být či jakou by ji chtěl mít, a ne jaká, historicky a aktuálně, je.
  Staré dobré Sein a Sollen...

  OdpovědětVymazat
 8. Podnětný článek. Mám však vážný problém s autorovým: „ Liberální demokracie není systém moci a vlády, ale pravdivé vidění světa ve svobodné existenci“. Podle mého soudu, „pravdivé vidění světa“ je člověku nedostupné, protože je zakryto vším tím, co autor zmiňuje v předešlém textu.
  Proto na rozdíl od autorova „Svobodných politických liberálů je a bude jen pár, ale jsou nepostradatelní“ si myslím, že prakticky žádní neexistují, ani nemohou, s ohledem na omezenou schopnost komplexního poznání a vhledu do politiky. Žádný liberální demokrat není svobodný, protože ideologie, živobytí a svoboda jsou na sobě závislé prvky, které se podmiňují!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vvenc po mnohém předchozím poznenáhlu, i příjemně, překvapuje

   Vymazat
 9. Padre Umlaufe, již je tomu nějaký pátek, co jsem jako aktivní sympatizant komunistů (a občasný kritik zleva) odřekl příteli soudruhovi nabídku "vstúpiť" se slovy "hele, až budete mít v ú vé někoho jako jezuita Umlauf." Čiže z "tamtoho" vás nepodezírám. Mám ale pochybnost, teď koukám, podobně jako kolega vvenc shora, ohledně toho, co shrujete větou "Liberální demokracie není systém moci a vlády, ale pravdivé vidění světa ve svobodné existenci“.

  Dobře, tak tedy ten systém moci a vlády (faktor, který má na naše životy nechci říct určující, ale určitě velmi podstatný vliv) necháváte jaksi pro účely výkladu a vymezení stanoviska stranou, a k čemu dospíváte: Svobodných politických liberálů je a bude jen pár, ale jsou nepostradatelní. Nepostradatelní k čemu? K žádoucí změně toho systému moci, a, samozřejmě, systému ekonomických vztahů? Ohó. Ale proč vlastně? Možná to tak i je, ale necítím se býti přesvědčen. Nepostradatelní jako řekněme morální autority a memento? No dobře, ale ve stejné roli stejně legitimně působí i osobnosti, které jinak ke svobodným politickým liberálům měly daleko (působí spíše opravdovost přesvědčení, statečnost, oběť ??). A tak dále. Takový opravdový liberál byl nakonec i ten Marx, řekněme nejmíň do Internacionály. Když musíte řešit organizační záležitosti a hádat se s Bakuninem, můžete buď opásat bedra svá a pustit se té rasoviny, nebo odejít se svým liberalismem do ústraní. Nakonec něco podobného se stalo dokonce i papežům. Liberál byla určitě i Rosa Luxemburgová, vždycky si říkám, jak by to s ní bylo, kdyby se jí dejme tomu podařilo uprchnout do Ruska. Já bych si taky těžko představoval svět bez Sókrata, Čapka nebo Patočky, ale pro to si ještě nemyslím, že by se starověk, Mnichov nebo konec století v Česku bez nich odvíjely jinak. Žádné motýlí efekty. Jmenované osobnosti umíraly ne jako spasitelé, ale jako ušlechtilí a bezmocní kanárci v dole. Čest jejich památce.

  VR

  OdpovědětVymazat
 10. (dokončení)

  Myslím, že blíž realitě je skutečně to "obsahové" pojetí: liberalismus prvně vzniká a je umožněn tím, jak společnost žije a jaké podmínky si vytváří (i pro tu reflexi, aby byla vůbec možná a měla nějakou rezonanci a neodehrála se třeba jenom v hlavě osamělého geniálního divocha) - a pak je reflektován, objevován a vymýšlen. Není to ani žádná prostá transformace odvěkých "rodových" vztahů v kmeni, rodině nebo smečce. Je to prostě takový všeobecně kulturní luxus, který se objevuje až po dostatečném nadproduktu a se složitější diferenciací společnosti.

  Obráceně: demokracie může být charakterizována (Mouffeová) jako "agonistická" veřejná sféra. Tedy: konflikt třídních či skupinových zájmů, který nikdy nezmizí, má v liberální demokracii mít formu ne "antagonismu" (nepřítel, lze ho zničit), ale "agonismu" (legitimní protivník, musí s ním hrát). Příznivci konceptu "agonistické veřejné sféry" by snad - snad - mohli být současně charakterizováni jako svobodní liberální demokraté. A je to bez jakékoli ironie hezké, žádoucí, akorát že buď někdo musí hlídat pravidla, v případě potřeby velmi krutě (Platónovi strážci ? Stát noční hlídač ?), přičemž krom ryze praktických zádrhelů, na kterých to celé samozřejmě vždycky dojede, vzniká staré neřešitelné sofisma "kdo ohlídá samotné hlídače", anebo by to mohlo být zařízení jen pro vyvolené (samospráva elity ?), anebo by prostě všichni lidi museli být takoví, aby abstraktní pravidla hry vždycky nadřadili konkrétnímu zájmu. V momentě, kdy pravidla mohou porušit. Všichni by museli být svobodní liberální demokraté. O tom se snad nechá (aspoň věrohodně) mluvit, pokud ta společnost (reálně, objektivně – bez ohledu na to, jak dobrá má ta pravidla) vypadá třeba nějak jako Švédsko (před třiceti lety). Tedy pokud ten třídní konflikt je sám hodně mírný. Opět to určující jsou vstupy do hry. Jak by se asi "agonizoval" rozpor ruského mužika a statkáře v roce 1917 nebo dnešního horníka a manažera dolů v Kongu. Bez nichž bychom netelefonovali z mobilů.

  Velkým odskokem analogie: Instituce liberální demokracie (jakž tak pořád ještě tak nějak) fungují v samotné EU (kde je antagonismus ještě přidušen pod pokličkou, i když říkejte to Řekům). Ale v momentě, kdy jsou konfrontovány s migrační krizí, do které jsou vtaženy desítky milionů lidí a sociálně-ekonomické a mocenské poměry postkoloniální Afriky, se ukáží jako nefunkční, dokonce škodící. Krize je řešitelná – poradil by si s ní Churchill, uměl by ji řešit Stalin (protože ten by, bez ohledu na to všechno ostatní, "postižené republiky" opravdu rozvíjel) a tak dále. Co Evropa neumí, je vyřešit to, a přitom zůstat aspoň naoko liberární demokracií.

  Totéž v bleděmodrém by si musel osobně vyřešit každý individuální (idealizovaný) svobodný liberální demokrat postavený realitou před volbu. Pokud by se rozhodl jednat, musel by část svého ryzího liberalismu obětovat. Není to hezké, ale víceméně stejně, až na tuto konkrétní oběť, na tom můžeme klidně být i my všichni nesvobodní neliberální demokraté, pokud se historie zase nějak nešikovně zašmodrchá.

  V. R.

  OdpovědětVymazat
 11. Diskuze o liberalismu ukázala, jak dost jsou mnozí sečtělí. Podle mého názoru ale není primární výzvou dneška, bránit, nebo útočit na liberalismus. Zvláště, když ještě nepanuje úplná shoda, co to vlastně je, či co to je v kterém období.
  Je třeba řešit reálné problémy současnosti. Vždyť dnes je možnost vyprodukovat dost statků, aby lidé mohli žít bez existenčních problémů a mohli uplatnit své individuální schopnosti ve prospěch dalšího vývoje svého i společnosti. Také mi přijde scestné argumentovat, že každý nemá dostatečné IQ, já nevím na co, takže co s ním. Při vhodné organizaci, se najde dost možností k uplatnění všech, kdo se uplatnit nějak chtějí. Zrealizovat uplatnění pro všechny, kteří se nějak uplatnit chtějí (!), je důležitější úkol, než všechno zautomatizovat a lidem dávat za nic nepodmíněný příjem. To je pro ně demoralizující, což je vestavěná rozbuška. Nejsem proti automatizaci, jsem přesvědčen, že ta uplatnění budou existovat i při zvyšující se automatizaci.
  Ten problém současnosti je podle mého v tom přivlastňování si výsledku práce většiny, menšinou. Majitele zajímá jejich zisk, ne životní realita pro něho nepotřebné populace. To by se mělo změnit. Obránci současného stavu věcí většinou argumentují liberalismem, že by změna byla neliberální. Proto jsem na ten liberalismus, či dnes neoliberalismus tak alergický, neboť je využíván k obhajobě současného nepřijatelného stavu a jeho dalšího zhoršování. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. Pokud se line smrad, je třeba odklidit hovno, mršinu a pod. a ne hloupě exhibovat!
   Jako "Liberální demokrat je svobodný.
   Proto není idiot".
   Omyl: Každý liberální demokrat, který si myslí, že je ve společnosti svobodný, je idiot! Myšlení liberálního demokrata je projev subjektivního idiotismu! A ten, co si myslí, že se osvobodí tím, že zlikviduje společnost, je nejen idiot, ale i sebevrah.

   Vymazat
 12. "Signály z různých zemí euroamerického okruhu nasvědčují, že se pomalu dopracováváme k jakési vyšší formě demokracie. Obyčejná demokracie byla prezentována jako vláda lidu, skrze lid a pro lid.
  Postupně se však zjišťuje, že na lid není tak docela spolehnutí. Lid se může mýlit, snadno se nechá manipulovat, vůbec nemusí vědět, co je pro něj ve skutečnosti dobré.
  Aby byl lid před sebou samým bezpečně ochráněn, je třeba přijmout vhodná opatření. Přijímají je politici, kteří jsou čistí, protože si dávají pozor, aby neměli s lidem nic společného. Díky tomu nepodléhají jeho neuvědomělosti a omylům.
  Starost o lid se živě projevuje v oblasti médií. V obyčejné demokracii se ještě naivně věřilo, že lidé jsou schopni vytvářet si svůj vlastní názor na to, co se jim sděluje, a posoudit svým vlastním rozumem argumentaci různých stran.
  Od té doby jsme vychovali několik nadprůměrně vzdělaných generací, což je důvod, abychom ve zdravý rozum příjemců zpráv přestali věřit.
  Aby se mohla rozvinout skutečně vyspělá demokratická debata, je třeba napřed pečlivě označit, co by lidé číst a poslouchat neměli. V pořádku je, když je média informačně obohacují o to, co už všichni dávno vědí.
  Podobně je tomu v případě referenda. V podmínkách vzdělanostní společnosti není možné pořádat referendum o věcech důležitých, protože nikde není záruka, že vzdělaná populace těm skutečně důležitým věcem rozumí.
  Učitelé, kteří vědí, co vyučují, si v tomto ohledu žádné iluze nečiní. Jinak by se přece proti takovému podceňování významu vzdělání už dávno ozvali.
  Povolit lze referenda k věcem nevýznamným, na jejichž výsledku beztak příliš nezáleží. Odborníci se přou, zda do této kategorie patří ve vyspělé demokracii také parlamentní volby.
  Protože nelze vyloučit, že někteří pomalejší politici budou tak jaksi ze setrvačnosti chápat demokracii v jejím původním, primitivním smyslu, je třeba tyto jedince patřičně znevěrohodnit. Dobře tomuto účelu slouží kategorie populismu. Tento termín je vymezen natolik mlhavě, že umožňuje jako populistu označit prakticky každého, kdo by se o mínění lidu nějak staral, či se na ně dokonce odvolával. V rozvinuté demokracii není pro takové demagogy žádné místo."
  -- Jan KELLER, Právo 4.8.2017

  OdpovědětVymazat