Reklama

pondělí 28. srpna 2017

Prohlubující se nespolehlivost České televize v mediálním zpravodajství (případ 2)

28.8.2017  Agentura EXANPRO
Specifická analýza – seriál ČT (13025)

Úvod do seriálu o nespolehlivosti České televize je uveden v prvním dílu seriálu (viz produkt 13024), kde je rovněž rozebrán první případ, jenž se vztahoval k dezinterpretaci. Následující případ z produkce České televize se týká dezinformace a účelové manipulace.


PŘÍPAD 2 (dezinformace a účelová manipulace)


Dezinformace a účelové manipulace se dopustil moderátor České televize (ČT) Václav Moravec v pořadu „Otázky Václava Moravce“ vysílaného 7. prosince 2014. Záměrně uvádíme pochybení moderátora Moravce z roku 2014, neboť přibližně od této doby je možné u tohoto pracovníka pozorovat opakované vážné prohřešky v moderování zmíněného pořadu a tím i nespolehlivost příslušného moderátora (pozn.: u zdroje informací hodnotíme jeho spolehlivost a u obsahu informace pak její důvěryhodnost).

V inkriminovaném pořadu se Václav Moravec dopustil provinění tím, že domněnky, či spíše smyšlenky ředitele výzkumné společnosti úmyslně povýšil a vydával za fakta. Moravec tehdy prohlásil následující:

„Když je řeč o odbornících, nejen spor o platy ústavních činitelů, ale i spory v koalici a především vystupování prezidenta Miloše Zemana odvracejí lidi od politiky. Vyplývá to z nejnovějšího sociologického šetření Trendy Česka 2014, které pro Českou televizi zpracovává pravidelně společnost TNS Aisa…“

Moderátor Moravec dezinformoval českou veřejnost v tom, že si vymyslel, že podíl na odvracení lidí od politiky má vystupování prezidenta Zemana, přičemž ještě zdůraznil, že je to především ono vystupování prezidenta, co lidi odvrací. Avšak z výzkumu ani v nejmenším nevyplývalo, že by se lidé odvraceli od politiky vinou prezidenta. Podívejme se blíže na celou klamnou aktivitu Václava Moravce.

Respondenti vůbec neodpovídali na otázku ve vztahu k prezidentovi, nýbrž ve vztahu k vládě, přesněji jakou mají k vládě důvěru. Výsledkem bylo, že kabinetu rozhodně nebo spíše věřilo 36 % dotázaných a naopak nedůvěřovalo v součtu 63 % občanů (spíše nedůvěřovalo + rozhodně nedůvěřovalo). 

Celý klamný výrok či dezinformaci moderátora ČT odstartovala prvotní interpretace výsledků výzkumu ředitelem TNS Aisa, který byl zároveň spoluautorem výzkumu. Zmíněný ředitel Bronislav Kvasnička k výsledku, jenž byl pro vládu nepříznivý, sdělil:

My se domníváme, že je to zejména ve spojitosti s děním kolem prezidenta Miloše Zemana. A domníváme se, že vlastně občané tímto dávají vládě určitý vzkaz tuto situaci nějakým způsobem řešit. Čili občané říkají: vládo, svůj program nějakým způsobem naplňuješ, není tam ani výrazné kladné nebo negativní hodnocení, ale zároveň říkají: objevuje se tady nějaká situace kolem Miloše Zemana, prezidenta ČR, vládo řeš to, protože my s tím nejsme spokojeni. A tudíž vlastně tato situace se nepřímo přenáší na vládu samotnou a občané jí dávají jednoznačný vzkaz…“

Již v této interpretaci je vidět zavádějící snahu podsunout občanům, že špatný výsledek v hodnocení vlády je vlastně kvůli českému prezidentovi a že snad občané tlačí na vládu, aby s chováním prezidenta něco učinila (viz „vládo řeš to" a „jednoznačný vzkaz"). Jenže problém je v tom, že ředitel výzkumné agentury použil slovo „domníváme se“, a to dvakrát ve svém sdělení, což značí, že sám neví, jaká je skutečnost. Pokud by toto tvrzení mělo alespoň z části odpovídat pravdě, musel by ho něčím patřičně doložit. 
 
Avšak mnohem závažnější bylo následné vyjádření moderátora ČT, který prvotní interpretaci ředitele výzkumné agentury povýšil z „domníváme se“ na jasnou záležitost, přičemž nepravdivě tvrdil, že to vyplývá ze sociologického šetření.


Z celé záležitosti vznikají dvě otázky směrem k osobám, jež předvedly klamné vystupování: Proč moderátor uváděl domněnky ředitele společnosti jako fakta? A proč ředitel vůbec hovořil o domněnkách, které směřovaly proti prezidentovi, když osoba prezidenta nebyla obsahem otázky pro občany? V tomto případě je samozřejmě ve hře mnohem více než jen výzkum veřejného mínění a interpretace jeho výsledků. Připomeňme, že zadavatelem výzkumu byla veřejnoprávní Česká televize, k čemuž se pojí otázka, zda je ČT skutečně nezávislá a nestranná společnost, když její vedení umožňuje a financuje výzkumy s pochybnou interpretací jejich výsledků a dovoluje svým moderátorům tyto interpretace posouvat ještě na vyšší úroveň klamné interpretace. Nabízí se také otázka, zda snad tato interpretace výsledků nebyla s ředitelem Kvasničkou dopředu domluvena ze strany moderátora, jenž nedokáže skrýt svou nelibost k některým politikům. Proč by jinak ředitel výzkumné agentury přicházel s tak podivnou interpretací výsledků sociologického šetření?

K prezentování svého předpojatého přístupu vůči určitému politikovi není možné zneužívat pracovního postavení ve veřejnoprávní televizi a snažit se tak ovlivňovat veřejné mínění směrem k veřejně činným osobám. V tomto případě se zároveň jednalo o porušení Kodexu ČT, konkrétně článku 5 nazvaného „Péče o informace ve zpravodajství a aktuální publicistice“. Příslušný článek byl porušen nejméně ve svých dvou bodech označených jako 5.6 a 5.7. Pro úplnost uvádíme výpis těchto bodů:
5.6 Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.“

5.7 … Česká televize musí dokázat pro diváky jednoznačnou formou oddělit zprávu od hodnotícího soudu, zvláště není přípustné směšovat zprávu a hodnotící soud v jedné větě redaktora. Rovněž není dovoleno vydávat pouhé domněnky za zprávy.“

Pracovníci ČT porušují Kodex České televize opakovaně (dezinformují, manipulují, mlží, zatajují, neodborně předkládají), avšak nikdo z odpovědných orgánů na to nereaguje, čímž se onen Kodex stává pouhým kusem papíru. Rada ČT nekoná a nekoná ani Poslanecká sněmovna, jež členy Rady volí a odvolává. Tím se oba orgány podílejí na snižování úrovně mediálního zpravodajství a prohlubování nedůvěry veřejnosti k hlavním sdělovacím prostředkům.

Profesionalita pracovníků sdělovacích prostředků a důvěryhodnost obsahu jejich slov patří k důležitému rysu vyspělého a ničím nezatíženého národa, a to zvláště v době, kdy se neustále a ne zcela v souladu se situací přetřásá termín „propaganda“ (viz produkt 13007 „Propaganda o propagandě“).

Poznámka:
Uvedený případ byl také součástí obsahu produktu 13008 „Nepoctivé výzkumy veřejného mínění a jejich snadné odhalení (díl 3)“.
 
Zpravodajský produkt 13025
Specifická analýza – seriál ČT
© 2017 Agentura EXANPRO

28 komentářů :

 1. Upřimně řečeno nejde už jen o neprofesionalitu ČT, za poslední dobu je toho poněkud více, zdá se, že to tady upadá pomalu všechno. Začala to nepoctivá politika a ona to i tady ukončí.Snad největší problém pro lidi je překousnout chování představitelů ČSSD, kteří se demaskovali jako normální gauneři.

  OdpovědětSmazat
 2. Opravdu neznám, ve svém okolí nikoho, kdo se na toho užvaněného šášulu ještě dívá. Několikrát jsem zapnul bedýnku a zase jen mlácení prázdné slámy případně jeho názor, jako to nejlepší řešení atd...

  OdpovědětSmazat
 3. Čt pracuje tak,jak jí dovoluje rada Čt,respektive poslanecká sněmovna která radu Čt kontroluje a volí či odvolává.Takže v podstatě můžeme říci,že naše hlavní vládnoucí i opoziční strany,které evidentně proti chování zpravodajců v Čt neprotestují,jsou spokojeni s řízením Čt a prací jejich redaktorů ve zpravodajství.Nevidí u nich žádné závadné chování ani stranění jedné straně při komentování zpráv nebo režírování hostů ve studiu.Ostatně i při jejich výběru,protože většina z nich je z jednoho ranku,ato toho který Čt,radě nebo hlavním vládnoucím a opozičním partajím vyhovuje a souzní s nimi.
  Pokud nebude při volbách voliči proveden radikální řez a neodstaví od koryt současné staré vládnoucí struktury,někdy také již i více než čtvrt století,pak se stav naší televize nezmění a pořád budeme dostávet stejné zprávy,shválené např.agenturou Reuters nebo CNN. Nebo li klam a lež,nic více. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S tou většinou je to pravda -
   Do Rady ČT se sice před časem dostali tři rozumní členové (Michael Hauser, Vratislav Dostál a Tomáš Samek). Ti ale proti 12-ti ostatním prakticky nemají šanci se prosadit.

   Smazat
 4. Ještě že chytám tv polsko info . Jinak naše media mlčí o hromadném znásnění a mlácení mladých manželů z polska v rimini

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:45 5 migrantů ze severní afriky.

   Smazat
 5. Moravec, měl být s Čt odstraněn už dávno.To není moderátor ,ale manipulátor.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi ho strká do správnýho zadku.

   Smazat
 6. Všichni se mýlíté, ti pracovníci jsou vysoce profesionální odborníci - na propagandu a dezinformování. A taky na dojení rozpočtu. Jsou to presstituti a presstitutky. Kdo dá víc, toho písně pějí. Chátra nemravná.

  OdpovědětSmazat
 7. A my musíme tu holotu sprostou platit. Sviňská doba.

  OdpovědětSmazat
 8. Pane 21:17, to není jen Moravec, to jsou všichni. Kdyby si v ČT někdo dovolil říct pravdu, přišel by o práci. ČT je jasně ideologický vyhraněná, stejně jako TV Nova. Šíří ultralevicovou bruselskou ideologii s cílem nikoliv informovat, nýbrž vymývat mozky. U lidí se sklonem k naivitě a u mladých lidí se jim to bohužel daří, ačkoliv jejich globalistická neomarxistická propaganda je neuvěřitelně hloupá a průhledná.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:37

   Mluvit o ultralevicové a neomarxistické bruselské propagandě není o nic méně hloupé.
   Tvůj mozek už nikdo vymývat nemusí.

   Smazat
  2. Zdůrazňuji ! Ani já, ani moji rodiče jsme nikdy nebyli členy komunistické či nějaké marxistické strany.
   Ale musím zásadně protestovat proti matení pojmů, které zejména pravičáci permanentně provádějí !

   Je nesmyslné hovořit o neomarxismu, který prý řádí v Evropě.
   Zločinnou politiku multi-kulturalismu, genederismu, juvenilní justice, sexuálních zvrácennosti, řízené islamizace a jiných agend globalismu v současné době realizují podle pokynů zákulisních elit liberálové !!! Tedy liberální politici bez ohledu nato, ze které strany jsou a které se samy nazývají levicí či pravicí. Žádná levice a pravice dávno neexistuje. Žádné socialistické či marxistické strany (i když to mají v názvu) neexistují. Dokonce i KSČM je zparchantělá liberální banda parazitů. Copak současné strany bojují za práva pracujících nebo občanů, tedy VĚTŠINY ? To je marxismus ! Ale strany jako mafiánské korporace parazitů sledují jen svoje chamtivém zájmy. Kvůli udržení svých lukrativních fleků všechny politické loutky udělají cokoli. Kdykoli zradí národ. A tato banda nikoli z marxismu, ale z fašistického trockismu převzala některé metody realizace politiky. Nikoli však v zájmu občanů či pracujících, ale v zájmu svých koryt prosazují elitářský, světový, otrokářský systém pro hrstku parazitních a zločinných elit viditelných i zákulisních. Proto o marxismus nemůže být ani řeči. To je čistý fašismus ! Jen tentokráte bude "obohacen" o fanatický islamismus. Kdy to tupé davy pochopí ? Až jim budou islámsko-fašistické tlupy řezat hlavy ?

   Smazat
  3. Anonymní 29.srpna 2017 8:38

   Napište nám ještě něco o sobě! Je to tak vzrušující a povzbudivé. Vaše vidění světa je tak jasné, srozumitelné, inspirující. Proč to tak nevidí všichni? Jistě by si mnozí z Vás mohli vzít příklad. A tak bychom se rychleji dočkali lepších zítřků.
   Prosím, pište!
   Díky.

   Smazat
  4. 21,37 má naprostou pravdu a 21,59 až dostane rozum tak se radostí zblázní a nebude mít zase nic H.B.

   Smazat
  5. Ten 8:44 nikdy nedostane rozum. Vzdyt jeho prispevek 21:59 je jednak obycejnou urazkou a take ukazkou toho, ze tady nehleda informace, neyhledava ani debatu. Je to nejspise placeny provokater. Ale klidne, at klika, at zvysuje navstevnost - dulezite je, nekomentovat trotly, ale reagovat pouze na prispevky normalnich lidi.

   Smazat
  6. Timur Timur

   Řekl bych, že (moje) příspěvky posuzujete trochu unáhleně a stranicky?
   Vy snad věříte heslům o "ultralevicové a neomarxistické bruselské propagandě"? KDO a PROČ se má cítit uražen, když řeknu, že to je hloupost?

   Ne, nejsem placený. I v tom je Váš odhad chybný.

   A nad tou podporou návštěvnosti bych na Vašem místě moc nejásal - v čem má být pozitivní, když se sejde víc blbců?

   Smazat
 9. No prostě kraďouskova eu propagandistická tv.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K hodnocení z 21:59 toho chytrolína z 21:37 bych dodal, že takový výklad se může hodit chudému pravičákovi k zakrytí vlastní blbosti.

   Smazat
 10. To je zajímavé jak jedna blbost o neomarxismu se ujala v medální sféře. Jedni tu blbost zaseli, druzí to úmyslně opakují a třetí tomu věŕí. Zkrátka blbost má v zemích Koruny české tuhý kořínek. Morave

  OdpovědětSmazat
 11. Co může očekávat o prodejného buzeranta, presstituta a parazita. Podobný dobytek by měl sedět, až mu prdel zčerná !

  OdpovědětSmazat
 12. Ad Anonymní29. srpna 2017 8:44
  Ty zkurvený degeneráte. Co ty víš, jak to vidí druzí. Ty nevzdělané a tupé hovado, ty víš hovno. Máš palici vymytou liberálními sračkami, tak je zbytečné ti něco vysvětlovat. Mně nevadí, že jednou půjdeš do pytle jako tupý dobytek, který nikdy nic nechápal a vlastní názor neměl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 29.srpna 2017 8:59

   O SOBĚ jsi měl psát, ne O MNĚ, ty jeden malinkej roztomilej popleto!

   Smazat
  2. A to má být pokus o vtip ? Je vidět, že jsi vskutku ordinární příklad retardavaného infantila, který se na skutečné argumenty nevzmůže. No, kde nic není, ani smrt nebere.

   Smazat
  3. Anonymní 29.srpna 2017 9:20

   Kdepak, to má být povzbuzení a vyjádření obdivu.
   Když teda jsi takový skromný, a nechceš psát o sobě, napiš aspoň něco víc o těch islámsko-fašistických bandách, a o tom jak se s nima vypořádat. Lidi dneska potřebují pozitivní příklad.

   Smazat
 13. Považuji zařazení "Seriálu o nespolehlivosti České televize v mediálním zpravodajství" za jeden z nejvýznamnějších počinů media Nová republika ve spolupráci s agenturou EXANPRO. Pevně věřím, že články seriálu pomohou těm, co zatím pouze "tušili", otevřít oči a nekonzumovat manipulace ČT, či jiných medií bez kritického přemýšlení v souvislostech. Řekl bych, že se tímto seriálem po mnoha letech teprve nyní otevírá prostor pro pravdivé a kritické zhodnocení tohoto, podle jejich arogantního podtitulku prý "Nedůvěryhodnějšího" media. Nepochybuji o tom, že autoři výzkumu najdou pokračování i ve vazbách na hodnocení cíleného zamlčování důležitých informací, na přípravu dramaturgie zpráv, na účelové prolínání publicistiky do zpráv atd. atp. Jako čtenář si ovšem přeji další bezproblémové a podnětné pokračování seriálu. Pěkný den.

  OdpovědětSmazat
 14. Nejenom Česká televize. http://www.nwoo.org/2017/03/15/cnn-efekt-jak-se-americka-media-staly-nastrojem-propagandy/

  OdpovědětSmazat
 15. Ještě je možná jedna interpretace domněnky ředitele TNS Ansa Bronislava Kvasničky o dopadu vztahu vláda-M. Zeman na popularitu vlády. Pokud byli respondenti nespokojeni s činností vlády kvůli jejímu vztahu s prezidentem, bylo to proč? Fandí vládě proti Zemanovi, a proto od ní očekávají tvrdší postoj proti němu, nebo naopak fandí Zamenovi a od vlády očekávají vstřícnější postoj k němu? Určitě z toho nelze vyvodit tvrzení o nespokojenosti občanů s politiky, tím spíše, že sice oba výklady konstatují nespokojenost s vládou, ale druhá z variant výkladu vychází z toho, že M. Zeman je oblíben a nespokojenost je pouze s těmi, kteří stojí proti němu.
  Kvasnička svoji domněnku o změně obliby vlády vyvozoval patrně z nejmedializovanějších akcí v době výzkumu nebo těsně před ním, ale to, co z této domněnky vystavěla ČT, je dvojnásobný kotrmelec či salto, které s fakty a správným, logickým myšlením nemá nic společného.
  Jednou to bude báječná škola pro novináře, publicisty, politiky a diváky, až bude osazenstvo seriozní, objektivní, pravdymilovné ČT tvořit dokumentární pořady o současné ČT a kreaturách, které prznili českou žurnalistiku a politiku svojí ideové zaslepeností a kariérismu a podlézavosti ve jménu moci, mamomu a stutusu.
  Ještě předtím by stálo ua to udělovat (anti)cenu Emanuela Moravce za propagandu, zaslepenost, neobjektivitu, oportunismus, podlézavost a jiné vlastnosti nehodné novinařiny. A jmenovec protektorátního ministra by byl mezi předními kandidáty, byť jsou tam větší pitomci, ale on kvůli svému předchozímu kreditu poměrně více selhal, než nějací tuctoví šmoci.
  KR

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.