Reklama

.

.

čtvrtek 24. srpna 2017

Ze dna mainstreamové mediální žumpy, aneb – kdo je tady dezinformátor?!

Lex
24.8.2017  Kosa zostra čili  vlkovobloguje.wordpress.com

Jsem už docela otrlý a kde co mne už k reakci nepohne. Výtoky z mainstreamových mediálních výlevek, ať už slynou jakýmkoliv titulem, už dlouho ignoruji, natož abych sedl ke klábosnici a obtěžoval vás svými plytkostmi.


Tentokrát dělám výjimku, protože k věci mám co říci, a to něco je o „trochu“ více, než exkrementy mravní čí vůbec lidské ubohosti, které se nacházejí v diskusi pod článkem, který mi dal impulz, abych spustil…

Tím článkem je tohle – „Vláda kvůli platům politiků vyhlásila válku statistikům“ – pro jeho stručnost ho tu zkopíruji celý –

„Mezi vládou a Českým statistickým úřadem (ČSÚ) se rozhořela válka. I přes zásadní nesouhlas statistiků v pondělí ministři schválili usnesení, kterým nezávislému ČSÚ ukládají povinnost i nadále počítat průměrné mzdy v takzvané nepodnikatelské sféře, a nikoli v celém národním hospodářství.
Hlavním důvodem pro tento krok je obava politiků, že od roku 2019 by jim mohly kvůli nové metodice dané evropskými pravidly poklesnout jejich příjmy o tisíce korun měsíčně.
Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře, od které se příjmy politických a justičních špiček odvíjejí, je vyšší než průměrná mzda v národním hospodářství.
Aby jejich příjmy zůstaly na stávající úrovni, musel by parlament změnit takzvaný platový zákon, čehož se politici kvůli veřejnému mínění obávají jako čert kříže.
„Rozhodnutí vlády je pro nás neakceptovatelné,“ řekla Právu předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, která ministrům v pondělí zdůvodnila přístup statistiků. S povinným přechodem na nový evropský standard totiž není možné poskytovat spolehlivé a časově stabilní údaje o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře, a úřad proto od začátku roku počítá údaje pouze za celé národní hospodářství.
ČSÚ upozornil, že kdyby konal podle požadavku vlády, dopustil by se politického, nikoliv odborného rozhodnutí.“
https://www.novinky.cz/domaci/446908-vlada-kvuli-platum-politiku-vyhlasila-valku-statistikum.html

Ne snad, že bych byl apologetou „politiků“, které si autor toho výkvětu svého ducha bere na ostří novinářského brku, to vůbec ne, jenom mi po těch letech strávených činností na úseku prosazování práva a spravedlnosti zůstalo aspoň zblo smyslu pro posouzení citovaného, nebo – a to bude možná trefnější – zůstal mi zachován cit pro pravdu, pro proporce, pro důležité proti nedůležitému a odpor proti manipulaci a křiváctví. A tohle všechno jsou fenomény, které autor textu znectil, resp. ty poslední dvě vyjmenované vlastnosti postavil na piedestal.

Oč mi konkrétně jde?

Zčásti tomu, kromě titulku článku a jeho obsahu, napoví i anketní otázka u článku – „Je podle vás správné, že vláda chce po ČSÚ pro politiky výhodnější počítání příjmů?“, jejíž formulaci také odpovídá skóre v reakcích čtenářů – v době psaní mého textu to je 1,3 % pro správnost a 98,7 % pro „nesprávnost“.

To základní, co titulku, textu článku i anketě vyčítám, je naprostá neadekvátnost zainteresování tzv. „politiků“ na otázce platu a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu (zákon č. 236/1995 Sb. https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-236 ), a také zřetelná nesprávnost některých údajů tam uváděných, ačkoliv difamující účinek článku je připisován jen a jen jim.

Tak tedy popořadě.

V uvození článku se uvádí (a posléze rozvádí v textu samém), že „I přes zásadní nesouhlas statistiků v pondělí ministři schválili usnesení, kterým nezávislému ČSÚ ukládají povinnost i nadále počítat průměrné mzdy v takzvané nepodnikatelské sféře, a nikoli v celém národním hospodářství.“- Hlavní důvod autor spatřuje v obavách politiků o pokles jejich platů v roce 2019, a to dokonce o tisíce korun měsíčně, protože průměrná mzda v národním hospodářství je nižší, než v nepodnikatelské sféře, od níž se příjmy politických a justičních špiček odvíjejí a navíc se politikové „jako čert kříže bojí kvůli veřejnému mínění změnit zákon“.

Jak to tedy je doopravdy?

Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu č. 236/1995 Sb., byl schválen 26. 9. 1995 a účinnosti nabyl 26. 10. 1995. Rozsah působnosti, tj. okruh osob, na které se vztahoval (§ 1 zákona) zůstal téměř stejný od počátku až doposud, ubyl ředitel Bezpečnostní informační služby, ale přibyli členové, místopředseda a předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové, místopředseda a předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Národní rozpočtové rady a členové a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu, a poslance Evropského parlamentu (kteří by byli placeni podle tohoto zákona, kdyby nebyli placeni z prostředků EU, jak tomu ve skutečnosti je).

Co je také – tentokrát až od roku 2004 (předtím se platová základna odvíjela od nejvyšší dosažitelné mzdy podle platových předpisů na ministerstvech) – prakticky stejné až dodnes, je způsob výpočtu platové základny, od níž se cestou násobků odvozují platy představitelů – viz § 3 odst. 3 znění tehdy účinného – „Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku trojnásobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.“ ve srovnání s dnešním zněním téhož ustanovení „Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,75násobek a pro soudce 3násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.“

Všimněte si se mnou zákonného textu – „průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu“.

Nějakých bezmála patnáct roků se platová základna odvíjí od údajů Českého statistického úřadu, který – jistě to znáte také – zveřejňoval údaje o průměrné nominální měsíční mzdě v celém národním hospodářství a zvlášť k tomu v podnikatelské a nepodnikatelské sféře.

Téměř patnáct let (možná déle, nechce se mi to hledat) ČSÚ zpracovával a zveřejňoval tyto údaje a najednou – „pic kozu do vazu“. Prý Evropská komise a její „standard“.

Nepopírám, že argumentace ČSÚ má svou racionalitu – EU stanovila nové standardy, tak se od roku 2017 „jede“ podle nich. Nechci – ani na to nemám – abych dělal arbitra v diskrepanci mezi nezávislým Českým statistickým úřadem a vládou České republiky.

To ovšem paní předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová, když od počátku roku ČSÚ přestal sledovat tu „nepodnikatelskou“ mzdu, nevěděla, že je to položka, s níž počítá zákon českého právního řádu? Tohle nevěděla, kdo všechno jsou podle toho zákona odměňováni a že v případě „svévolného“ upuštění od sledování uvedené zákonem přepokládané položky ohrozí od roku 2019 (viz „předminulého roku“ ohledně platové základny) vyplácení jejich platů, protože nebude od čeho stanovit platovou základnu?

Ale ne o vládě a ČSÚ jsem chtěl psát, ono to konec konců stejně jako v jiných případech bude „jinak“, jak říkal ten starý rabín.

Problém bude v tom žumpalistovi, který se rozhodl napsat článek, ve kterém „potřeboval“ očernit ausgerechnet politiky (ty současné).

Nebo si snad ta prostá duše myslel, že přechodem na standardy EU ve sledování průměrné mzdy v národním hospodářství půjdou automaticky dolů platy představitelů, kteří jsou podle inkriminovaného zákona odměňováni? A navíc proto, že se politikové „bojí jako čert kříže“ s ohledem na „veřejné mínění změnit zákon“?

Svatá prostoto!

Ta diskrepance přece nemá jiné řešení, než že ČSÚ bude i nadále podle stejných kritérií jako dosud sledovat i průměrnou mzdu v nepodnikatelské sféře, jak nyní rozhodla vláda usnesením, anebo to nebude možné a pak se zákon bude muset změnit minimálně ohledně stanovení platové základny podle jiného kritéria, tedy podle průměrné mzdy v celém národním hospodářství, ale je také v tom případě logické, že není možné jen z toho důvodu (změna standardů EU ohledně sledování) dopustit pokles příjmů představitelů.

Ono to totiž navíc vůbec není tak jednoduché a jednoznačné, jak píše autor, že průměrná výše mezd v nepodnikatelské sféře je (každoročně) vyšší než průměr v celém národním hospodářství.

Všimněte si tohoto srovnání vycházejícího z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.finance.cz/makrodata-eu/trh-prace/statistiky/mzda/ .

Průměrná mzda v podnikatelské sféře byla vyšší než v nepodnikatelské v letech 1997 o 240,- Kč měsíčně, 1998 o 900,- Kč, 1999 o 410,- Kč, v roce 2012 byla v podnikatelské sféře vyšší o pár desetikorun, v následujících letech se rozdíl pohybuje okolo jednoho procentního bodu ve prospěch nepodnikatelské sféry.

Už ani nezdůrazňuji, že takový pokles zákonem zaručených příjmů by byl v rozporu nejen s obyčejným právem, ale i s Ústavou (Listinou základních práv a svobod a komunitárním právem – ochrana tzv. „legitimního očekávání“ – třeba zde https://www.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/pdf/ustavko/langasek.pdf ).

Velké oči, pane žumpalisto!

A ještě jedna, a to ta nejzásadnější věc, která mě přivedla ke klábosnici. Ta okatá dehonestace politiků, kteří si „nedají sáhnout na své prebendy“ a přitom se bojí veřejného mínění, ačkoliv….

Ví vůbec pan autor toho novinového zmetku, kolik je těch „politiků“, o které si tak otírá svou – no, ten svůj novinářský brk, a kolika lidí se předmětný problém vůbec týká?

Neví?

Prozradím.

Politikové:

Prezident republiky – jeden
členů vlády – sedmnáct
poslanců – dvě sta
senátorů – osmdesát jeden
(a to většina členů vlády jsou poslanci nebo senátoři a berou jen jeden, ten vyšší plat, tj. ministerský).

Suma sumárum asi tři sta „duší“.

Teď ti další, kteří jsou odkázáni na plat podle inkriminovaného zákona:

Ústavní soud – patnáct
Nejvyšší kontrolní úřad – sedmnáct
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – třináct
Rada Ústavu pro studium totalitních režimů – sedm
Národní rozpočtová rada – tři
Rada Českého telekomunikačního úřadu – pět

A teď prosím pozor, skoro poslední, největší – soudci okresních, krajských a vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu – tři tisíce třicet čtyři!!! (tohle číslo jsem zjistil spočítáním každého jednotlivého soudce v ČR podle jmenného seznamu Ministerstva spravedlnosti, jenom počty nejsou publikovány).

Jak jsem uvedl na začátku, nejsem apologetou politiků, ale zkuste hádat se mnou, o čí platy tu jde na prvním místě?

Kdo se dobyl svých „práv na nezávislost“ ohledně výše svých platů v případě dosavadních pokusů o jejich snížení, a to včetně zpětného doplacení?

Opravdu si ten novinářský šmok myslí, že tohle, z čeho podezírá politiky, by prošlo v případě soudců?

Už jednou jsem si posteskl – „Svatá prostoto!“

No, a protože výčet těch, kdo jsou závislí na platové základně stanovené stejně, jako dříve uvedení představitelé státu, jsou podle zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců č. 201/1997 Sb., oni státní zástupci, a těch je jeden tisíc dvě sta čtyřicet čtyři!!! (spočítáno stejně jako v případě soudců), vychází, že entita „politiků“ představuje z celkového počtu osob závislých na platové základně odvislé od výše příjmů v nepodnikatelské sféře necelých sedm procent.

Závěr si jistě udělá každý sám.

Vlkův dovětek:

Lexi když dovolíš, jeden soud sem přidám hned. Celý mainstream je už nějaký ten pátek doslova posedlý tzv. fake news a alternativními zdroji. A pořád dokola melou o tom, jak alternativa, když už rovnou nelže, tak překrucuje fakta, vytrhává ze souvislostí, účelově dez/interpretuje , atd. atd. a podlamuje naší demokracii a vůbec škodí a škodí. Následně vytváří a publikuje různé seznamy hlavních dezinformátorů. Navíc nedávno Seznam.cz , jehož nedílnou součástí jsou Novinky.cz, chtěl alternativu, podle příkladu svých euroatlantických vzorů, podrobit sankcím, ohledně blokování zadávání dílčí reklamy na „nevhodné“ servery, protože prý nelze ani nepřímo financovat dezinformátory, což agilním a politicky snaživým redakčním intervjůkům nakonec a zcela logicky zatrhli majitelé…(V této věci se Vlk mýlí. Seznam prostřednictvím své dceřiné společnosti Sklik stále odpírá uveřejňování reklam na několika nezávislých webech, mezi něž patří i Nová republika - pozn. red. NR) Opravdu s gustem jsem si přečetl tenhle Tvů text. A snad poprvé zalitoval, že nejsem, tak jako třeba Petr Žantovský, vysokoškolský pedagog, vzdělávající nastupující novinářskou generaci. Protože žádný jiný článek, než ten blábol z Novinek, který rozebíráš na šroubky a matice, neilustruje dokonaleji, co to taková účelová dezinformace vlastně je, jak se tvoří, za jakým cílem a s jakým výsledným dopadem! Zmíním se stručně jen o tom posledním - pokud někdo chtěl poštvat voliče proti politikům, povedlo se mu to naprosto dokonale! Na jednu stranu postavil znásilněné statistiky, od kterých politici chtějí, aby jednali protizákonně a na druhou hrabivé a nenažrané politikáře, kteří se ničeho neštítí, aby si zase něco nahrabali…. Výsledkem je, že zase docela dost lidí přestalo věřit demokracii a jejím strukturám, že politici se v očích nezanedbatelného procenta národa stali ještě o odpornějšími než před týdnem! Tohle by žádný pro/putinovský server, ať už placený, či zfanatizovaný, nedokázal, kdyby se na hlavu postavil! Myslíš, že s tím něco udělá Romancovová a její úřad jediné pravdy? (Poznámka NR: paní Eva Romancovová "neunesla tíhu odpovědnosti svého úřadu" a z funkce odešla. Na její místo nastoupil "mladý nadějný právník" JUDr. Benedikt Vangeli ze zapsaného spolku Evropské hodnoty. Ten má prý lepší žaludek, než paní Eva) Myslíš, že se ozve Jakub Janda? Myslíš, že …. promiň, vím trapně hloupé otázky. Díky za článek.

- - -

11 komentářů :

 1. Pane Lex.
  Výborné vysvětlení platové otázky,nejvyšších představitelů státní moci.Co kdyby chtěli vypočítat platovou výši jen podle platů automobilky M.B.Jako spravedlivé,by měl být výpočet podle odměňování ve státní správě,jsou přeci státní zaměstnanci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jelikož všichni ti pánové dohromady (jistě vidíte, že nejde JEN o politiky, jak by to Lex rád interpretoval) jsou našimi společnými zaměstnanci a od jejich činnosti se odvíjí podmínky, za kterých se (podle J. P. Morgan) pohybujeme úrovní směrem k Senegalu. bylo by spravedlivější jejich výši odměny spojit s MEDIÁNEM čistých platů v podnikatelské sféře národního hospodářství, tedy v té oblsti, kam prodávají tu zlevněnou pracovní sílu, tj. své občany.
   Popř. kolik si OSVČ dovolí z obratu si vzít jako svůj vlastní plat. Spekulanty a právníky ale třeba z této kategorie jednou provždy vyloučit a vydat jim jejich vlastní, spekulantský list (např. pro všechny, kdo žijí z fíček od klientů, kterým nikdy nic nevydělají, neb to neumí atd.).

   Představte si, kdybychom tu nepodnikatelskou sféru na chvíli pustili z mysli (ani nemluvím o průměrech, kde průměrovat školního inspekrtora nebo ředitele školy s účou dva roky po promoci je nesmysl) a našli onu střední polohu mezd, za které tu lidi pracují a z které se odvíjejí jejich naděje na délku života a úroveň živoření v okamžiku, kdy jim ministr financí nabídne - možná, dost pochybuji - obcházení se sekačkou na trávu, což u nás zaměstnanci privilegovaných firem dělají v intervalu jednoho týdne nejdéle, místo trávníku prašná lysina.

   Tedy, kdybychom vzali tuto střední polohu a aplikovali ji, pochopitelně s nižšími koeficienty, na výpočet platů šéfstva těch institucí, které nám soustavně pijí krev (ačkoli pacifista, nemám na mysli armádu ani policii, kterým se velí) rázem by se snížil počet státních zaměstnanců ve vedoucích funkcích, počet všelijakých zbytečných ústavů pro výzkum Šalamounova p. a podobně.

   Akademii věd bych do toho naopak jistě zahrnul, výzkum který vede perspektivním směrem může vláda dotovat přímo, kde ústavy na nějaké (ne jedno volební) období budou moci počítat se základním příjmem a přes svého, v oboru vzdělaného fundraisera shánět přídavné prostředky za jednotně stanovených podmínek.

   Zatím vidíme vládu zašantročovat národní nerostné zdroje (už to ten samý hurvínek udělal s hnědým a koksovatelným uhlem, pitnou vodou a teď tedy lithiem) a to je spíš na baštonádu, než trojnásobek čehokoli.

   Lex zjevně píše z výšin své profese, z které soudí lidi, o kterých ví asi totéž, co o národním hospodářství.
   Být zběhlý v čtení zákoníků znamená mít hlavu plnou cizích, těžko zdůvodnitelných (jasně patrno na tom, jak zákonodárci čtou předlohy a jak jim rozumí) nesouvislých myšlenek.

   V případě některých pak být státem obalen do černého rubáše, který nadmíru povznáší sebevědomí nositele (ženy se mi zdají o něco méně náchylné k bezdůvodné pýše) a do značné míry rovnou pohřbívá jeho schopnost myslet jako člověk.

   Lex tu úvahu napsal pro domo sua.
   O novinářských kvalitách autora článku soudí z psích jater.
   Je tu metodika EU?
   Chce se jí statisťák přidržet?
   Mají být platy jmenovaných (a dalších) být závislé na skutečných výsledcích ke kterým jejich šustrování vede?
   Kde je ta manipulace, prosím?

   Vymazat
 2. Dobrý článek pokud to bude nutné podpořím NR kecy mainstreamu číst nebudu.

  OdpovědětVymazat
 3. Článek poněkud exkrement-ně zmatečný. Jak jinak, když k úsilí na jeho tvorbě, autora řadícího svou velikost nad lidskou nedostatečnost, vedly exkrementy lidské ubohosti viz: - Tentokrát dělám výjimku, protože k věci mám co říci, a to něco je o „trochu“ více, než exkrementy mravní čí vůbec lidské ubohosti, které se nacházejí v diskusi pod článkem, který mi dal impulz, abych spustil…-

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. to 12:34
   Co milostpán chtěl vlastně říci ? O své nedostatečnosti, nebo lidské ubohosti, či extramentech vlastních ? V každém případě jistě máte zcela jistě k této věci co říci a tak jste mám to doslova naextrementoval do neprůhledného pytlíku.

   Vymazat
  2. 19:57 Extramentní pisatel evidentně chápáním nepřekypuje. Ani správně opsat slovo, kterým se tolik zabývá to neumí. Holt enteligent.

   Vymazat
 4. Anonymní 12:34
  Pane Tomáš Sokol,raději to pište pod svým jménem a ne se schovávat za anonymitu.

  OdpovědětVymazat
 5. 12,34
  Carda retarda ze Smíchova a jeho bláboly dotýkající se souhvězí Labutě!.-)

  OdpovědětVymazat
 6. Celá úvaha pana Lexe spočívá na předpokladu, že zákon pro výpočet platů politiků je neměnný. Jenže tak tomu není. Jestliže se zásahem EU zrušilo sledování určujícího parametru, musí se příslušně "harmonizovat" i zákon. Takových harmonizací proběhlo tisíce. Jenže to se nejednalo o platy těch, kteří ty harmonizace i v rozporu se zájmy občanů schvalovali. V tom spočívá popisovaný problém.

  OdpovědětVymazat
 7. Tak je nazvěme : parazitní,vlastizrádní HNUSÁCI !

  Pavel Beran

  OdpovědětVymazat
 8. A nakonec jako skoro každý, 2x1 m, ten z vyšším platem v dřevěné, ten s malým platem v papírové rakvi, či jen tak v pytli.

  OdpovědětVymazat