Reklama

neděle 10. září 2017

Bude odchod z EU a NATO realitou? Politici neustále padají do své odtrženosti od lidí, kterým mají sloužit.... Představa, že tito lidé jsou schopni adekvátní reakce a tvrdé obrany zájmu vlastních lidí, je mimo realitu.

Napsal/přeložil: Vincent Pribula
10.9. 2017   Eurasia24
Představa, že volení zástupci lidu – poslanci a senátoři, ale i vládní úředníci, dělají vše nejlepší pro blaho vlastních lidí a kultury, je doslova a do písmene iluzí.
Političtí vůdci a zdebilizované masy včetně mládeže utvořily kooperující systém dekadence, mravního rozkladu a humanitního šovinismu. Za dané situace a v přímém ohrožení vlastního státu, rodin a sociálně kulturního prostředí, jsou politické elity rakovinou a zhoubným nádorem.. Je nepřijatelné, aby nám nadále vládli lidé, kteří nenávidí vlastní kulturu a stát!

Vládnoucí elita zahodila logiku a racionalitu myšlení. Celý systém natolik zdegeneroval, že vytvořil postižené jedince. Necítí potřebu identity s vlastním druhem, žijí v permanentním neklidu a těžce formulují myšlenky. Nepřekročitelná myšlenková hranice je pro všechny stejná. Západ je dobrý – Rusko je zlé! Vetřelci jsou dobří – Češi jsou xenofobové.

Z médií je suita propagandistů a tvůrců nové politiky nevolených jedinců. Kam lze dohlédnout, je tu ráj stupidního myšlení a chování. Není sféra života, kterou by nepostihl úpadek. Otroci ve fabrikách nemají k protestům sílu a odborový předáci se vždy nějak dohodnou se zaměstnavateli. Ona žebrácká mzda na chvostu států EU by v případě skutečných odborů vedla k mnoha generálním stávkám. Je to až dojemné, ta skloněná záda před vrchností a ponížené čekání na drobky.

Zatímco máme rekordní počet miliardářů, stejně stoupá generační chudoba. A k té generační chudobě nám panstvo pozve negramotné vetřelce s myšlením středověku. Místo podpory vlastních lidí, miliardy pro HateFree a miliardy neziskovým parazitům, kteří klidně budou likvidovat vlastní kulturu, z níž vzešli a která jim dala od kolébky vzdělání a životní prostor.

To vše se děje s plným vědomím naší vlády, poslanců a senátorů. Celá vládní elita maskuje fatální ohrožení všech občanů ČR. Kdo doufá, že je osvítí racionalita a vlastenectví, je obdivuhodný optimista a slepě věří, že politici mají řešení.

Systém moci, kterým vládnou naši politici, je v koncích: už nemají ty zásadní nástroje řešení problémů. Vlastní odpovědnost schovali za rozhodnutí vyšší moci – EU. Tajné dodatky smluv, jednání jen pro vyvolené bez účasti veřejnosti. Inu, pro demokracii se musí přinášet oběti.

Krom vlastizrádců v politických stranách a hnutích máme stejná vlastizrádná média. Vrcholem ledovce je nákaza multikulturního moru, která postihla i některé vysoké školy včetně docentů a profesorů. Své společenské renomé degradovali na lokaje a je nepochopitelné, jak útočí na vlastní stát, který je dobře živí a dává jim akademické svobody. Je to průhledné a již historicky ověřené, proč se cpou parazité s přednáškami na vysoké školy mezi studenty. Prostě mládež musí být přetvořena a převychována. Děti ukřičí vlastní rodiče, ukřičí vlastní učitele a pak půjdou bourat starý svět a staré hodnoty. Umazané kříže kostelů a katedrál na propagačních letácích, to je jasný vzkaz. Zvykejte si na Islám, protože ten volby nepotřebuje.

Nic z historie neplatí


Revizionismus je další metastáze politického moru. Kdo jsou ti novodobí badatelé nad historickou pravdou? Kdo a proč vytváří nová a nová témata ke zkoumání? A proč jsou Češi vždy ti největší „parchanti“ v popisu novodobých historiků? V závěrech uráží Čechy a mění historická fakta.

Nikým nevolená parta vyškolených kádrů ideově obsazuje školky a školy. Historie je přepsaná, a tak se bude učit ponovu. Pár jedinců, kteří se ne a ne vzdát rozumu a hrdosti, nemají lehké postavení. Opět platí, že chytří lidé jsou velmi nebezpeční.

Staří a nemocní nesmí překážet zdravým a silným. „Zabijte“ si svoji babičku, až bude stará a nebude moci – jak jinak nazvat toto šílenství eutanazie? Podpora ze strany politiků a aktivistů je přímo zvrácená ukázka a selhání zdravotního systému. Už se ničeho neštítí, protože elita psychopatů, korporátních sadistů nemá strach, že je někdo vyžene od koryt a zničí systém, ve kterém panují. Pod svou kontrolou mají výkonnou moc a z ruky krmí umělce a jiné parazity v podobě kulturních soldatesek. Ta obrovská přesila s miliardami a deprivanty všech druhů vládne doma, v EU a téměř po celém světě.

To dříve doženou masy do války, než by se vzdali moci. Vždy to fungovalo a bude i dnes.

Každé volby jdou voliči k urnám ve víře lepšího života a poměrů ve společnosti. Po tolika letech zkušeností se stále stejnými lidmi v politických stranách opět lidé zvolí stejné papaláše a stejné parazity. Zvrácený systém, který se ukotví, nakonec lidé chrání a akceptují.

Skutečný boj probíhá mezi superbohatou elitou a politiky, kteří ji stvořili. Karty se obrátily a bezmocní politici jen doufají, že neztratí sponzory. Byznysplán už politiky nepotřebuje. Pokud bude třeba ukrást opět miliardy (lithium), není problém pár milionů pustit z kořisti. Sám premiér Sobotka tvrdí, že jsme otevřená ekonomika, a tak je jedno, kdo bude vlastnit České přírodní zdroje. Že nemáme vlastní vodu, už nikomu nepřijde podivné.

Počet všech nesmyslných zákonů trhá rekordy a další jsou na stole – čeká se, až bude po volbách.

Voliče nemůžeme stresovat oznámením o půl milionu přesídlenců. Nemůžeme stresovat voliče rozhodnutím evropské vlády pro Čechii, o koho se máme postarat ve jménu společných hodnot.

Nemůžeme voliče stresovat, že v Čechii se bude používat opět pojmenování Sudety, jednoho dne se jistě ukáže pravý důvod Hermanovy a Bělobrádkovy spanilé jízdy za krajany ze Sudetendeutsche Landsmannschaftu.

Téměř všichni politici v nějaké funkci mají dost informací a vědí mnohem více. Proč nic neudělají, proč a čeho se bojí a proč tak snadno zrazují své vlastní sousedy a přátele, své voliče a vlast? Vždy dostanete politicky korektní odpověď. Hodnoty jako demokracie, svoboda, láska k bližnímu. Výborně vymyšlená, dokonalá, beztrestná likvidace vlastního státu. Všichni chtějí přece pomáhat a za pomoc se netrestá.

Salónní intelektuálové a politické mrtvoly si myslí, že nebude tlaků na politickou změnu a dokonce na změnu systému. Vidíme na tisících vetřelců, jak lomcují branami evropských států a jdou si vzít, co potřebují a zabrat pro sebe nová území. Není odvaha bránit a chránit vlastní kulturu, nebude nikdo bránit ani majetky miliardářů, kteří pohrdají lidmi a jejich osudy jsou jim ukradené.

Za dveřmi jsou další volby, miliony vyhozené z oken na propagaci bezbřehého egoismu, narcismu a skupinové hlouposti. Z voleb je pouhá divadelní komedie s předem daným výsledkem.

Občas se ukáže nová politická síla, ovšem složená opět z politických turistů. Tolik energie pro další papaláše na jejich zvolení, aby stejně jako všichni ukradli poslední zbytky svobod a udrželi v Čechii otroctví.

Žádná politická strana nemá moc provést očistné změny a již v zárodku má svázané ruce podřízeností korporátním bossům. Nikdo z poslanců na náměstích nesdělí, kolik miliard přihráli neziskovému sektoru, kolik miliard vyčlenili na integraci vyznavačů islámu a pro podporovatele nových spoluobčanů. Politickým vůdcům je právě na těch náměstích vhodné připomenout zásadní věci. Co tak sběr víček pro vetřelce a miliardy pro naše nemocné děti a pro nemohoucí babičky a dědy na LDN? Jsou to ty správné otázky?

Jak se zbavit politiků, kteří kolaborují s cizí mocí proti vlastním lidem? Jak vyhnat parazity z neziskovek i s jejich chlebodárci?

Všechny snahy odvolat a potrestat prolhané politiky a kolaborující vlastizrádce skončily u slov. Nezávislá média jako poslední ostrůvky svobody projevu dělají, co mohou. Mlčenlivý souhlas je reakcí na prohnilost a zvrácenost stupidního chování politiků. Je to enormní bezmocnost a stejně tak enormní naštvanost. Pěkně to novodobé šlechtě vychází. Lid remcá, ale neohrožuje a nějaké pouliční vyřvávání, to je přece politický důkaz, že navenek demokracie funguje.

Demokracii ukradli korporátní fašisti
Ekonomický spolek největších korporátních poskoků, to je Evropská unie! Dotace, to jsou nástroje moci a vydírání a likvidují trh i s měnou. Už nemá smysl reagovat na nařízení z Bruselu. Vysavače, okurky, genderová rovnost, invazní mor likvidující státy EU. Za každým rozhodnutím proti vlastnímu lidu a v jeho neprospěch jsou konkrétní jména. Ta je třeba si pamatovat a bedlivě sledovat. Jednají bez mandátu, kudy chodí, tam škodí a vše chtějí mít pod kontrolou. Nedají si pokoj a stále budují pevnější hráz mezi šlechtou a těmi dole. Nesmyslné zákony, kriminalizace kritického myšlení a zvrhlá podpora genderu je konečná.

Nebudu akceptovat žádné třetí či páté pohlaví a sociálně kulturní experimenty. Lidem je již zle při pohledu na politické špičky v čelech homosexuálních průvodů. Stejně zle je lidem při pohledu na semknuté pohlaváry, když jejich migranti vraždí a plení. Že si máme „zvykat“? Takové slovo snad nemůže použít soudný a emočně vyzrálý jedinec. Ti lidé snad nemají něco v hlavě v pořádku. Po dojemném pozérství smutku opět pokračují ve zničujících ústupcích islámu.

Po možnosti volby pohlaví přijde možnost cítit se pruhovaným prasetem, koněm, slonem a vším, čím chcete být. Místo řeči bude možné hýkat, kvičet a ržát a vyžadovat genderové záchodky s podestýlkou a čerstvou slámou.

Je to další přímá i nepřímá podpora zvráceností ze strany evropské gender rovnováhy. Dnes jdou politické špičky v první řadě pochodu Adamitů a druhý den se budou v ČT předvádět, jak jim záleží na rodině. Volební divadlo začíná, kdo má ještě sílu na vzdor, může se ptát a pokládat správné otázky. Je pravděpodobné, že opět lidé uslyší ty samé odpovědi.

Je třeba nahlas sdělit všem mocensky posedlým psychopatům, zrádným politikům, parazitům ze všech pitomých neziskovek, nikým nevoleným aktivistům a válečným štváčkům – dost!

Konec vaší manipulace, konec sociálních experimentů a vašich debilizačních nástrojů! Je čas vystoupit ze zločineckého uskupení NATO a z Evropského otrockého paktu EU. Budou si muset najít jiné levné otroky pro jejich zisky.


Vždy nás západní státy a jejich hodnoty zradily, podvedly – a zradí opět. Slunce vyjde i po odchodu z Evropské unie a stejně vyjde po odchodu z NATO. Je nutné vypsat referenda a odstavit politiky, kteří brání lidovému hlasování. Neutralita je možná a místo pomatených přednášek na téma migrace, navést téma neutralita České republiky. Armádu, tedy její zbytky, poslat z ruských hranic na domácí hraniční čáru a hlídat životní prostor, který patří jen občanům České republiky. Odmítám dát hlas politikům, kteří mne okrádají a chtějí přinutit dělit se o svůj životní prostor a odebrat mi právo na obranu. O životní prostor se bojuje a bojovat bude!
Evropská unie se rozpadá a rozpadá se struktura NATO. Je třeba se připravit se na bolestné změny.

Nevyhnutelnost je za dveřmi.

Vincent Pribula

11 komentářů :

 1. Pane Pribulo. Pěkně napsáno, jen ještě aby to padlo na úrodnou půdu. Lepší než si přečíst tento článek bude pro mnoho potencionálních voličů lepší konzumovat něco co v krátkých sloganech jim namasírují hlavní média do hlav. radši budou lajkovat a imrvere čučet do mobilu.Zkuste se v jakémkoliv větším městě porozhlédnout, na zastávkách v MHD. a uvidíte.Já vím že starých- starších lidí je pořád dost ale myslím, že i ti ztratili iluze.

  OdpovědětSmazat
 2. Skvěle napsáno!!!
  Bylo by dobré článek uveřejnit všude, kde to bude možné, na všech slušných stránkách (jasně, že Novinky to nebudou), aby to četlo co nejvíc lidí a aspoň se zamysleli.
  I v době internetu jsou lidi strašně neinformovaní, vidím a slyším to v práci denně (a to jsem VŠ a pracuji ve zdravotnictví), v ČT a denním tisku se napíšou samé propagandistické kecy a lži a lidi tak buď k volbám nejdou vůbec, nebo volí stávající bažinu.

  OdpovědětSmazat
 3. Velká Británie je souostroví obklíčené mezinárodními vodami... za každého režimu, dokud někdo nezasype "English chanel" .. Česká kotlinka, jakožto vnitrozemská enkláva, je v obklíčení svých sousedů, dávných "ÚHLAVNÍCH PARTNERŮ"... Dokud nějaká katastrofa nevybagruje hluboké, splavné mezinárodní vody až k naší hranici - jsme v obklíčení, vydání silnějším na milost a nemilost - jak je vidět, tak po Lidoveckém zničení ČSLA i (pro náš expediční sbor) vojenské velmoci Vatikán. Proto platíme, jako Němci po Versaillském diktátu, výpalné - reparace Katolické i jiným církvím a židovským obcím (za Němce) a u nás RABUJÍCÍM SOUSEDŮM. Kéž bychom mohli napnout plachty a odveslovat, jako Britové... Větry ovšem u nás vanou od severu a HLAVNĚ OD ZÁPADU..

  OdpovědětSmazat
 4. No, to není možné, vždyť z havloidního maistreamu crčí z konání EU jen samá pozitiva.Ojro se musí zavést co nejdříve, abychom mohli být v té rychlejší části Evropy, pod velením multikulturního Germanistánu!Užívat si větší a tšsnější integrace do islámu.

  OdpovědětSmazat
 5. Teď je potřeba seznamovat lidi s prohlášením Vény Havla co udělal s balkonu Melantrichu v 98 aby pochopily že to byl podvod od samého počátku. Stále přemítám komu dát hlas a přemlouvat co nejvíce známých. PRADĚDA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady pomůže volit jen SPD a pak, děj se vůle boží!

   Smazat
 6. Jo moc pěkný článek pokud to teď u voleb nedopadne dobře tak za 4 roky už k volbám nepudem. Všechno za nás budou dělat nevolení panáci eu.

  OdpovědětSmazat
 7. Vcera jiz bylo pozde uprchnout od EU totalitnich fasistu...Zitra z nas budou taky upchlici...
  Jenom otazka je , KAM ??/

  OdpovědětSmazat
 8. Socanská prasata za jidášských 30 zlatých prodají zem,kde se narodili ,taková ANO Jourová,za milion měsíčně,prase.

  OdpovědětSmazat
 9. Článek upozorňuje na nepravosti, kterým netečně přihlížíme. Zdá se, že se odehrává něco, co nemá v historii obdoby. Nejspíš to není úplně pravda, snahy o likvidaci, nebo „přeformátování“ našeho národa byli i dříve. Např. násilná katolizace po prohrané Bílé Hoře, snaha o naši germanizaci za R-U, nebo za protektorátu. Tyto plány nadnárodních sil, byly vždy provázeny zradou mnohých Čechů a jejich spoluprací na tomto díle. Není to specialita Čechů, jsou to „specifika“ kritických okamžiků a své by o tom mohli vyprávět i členové takové hrdé velmoci jako je Francie, během okupace Německem.
  Současný „nepochopitelný“ vývoj, je praktická realizace Kalergiho plánu, na rozvrácení evropských národů, a jejich islamizaci. Je to opět akce nadnárodních sil, pro upevnění jejich pozic (už tak nezdravě pevných) a je prosazována proti zájmům našeho a ostatních evropských národů.
  Je potřebné na to poukazovat, neboť je asi stále dost lidí, kteří si říkají, že o nic nejde, nač ta zbytečná panika. Přičemž přehlížejí postupné snižování naší bezpečnosti, potravinové soběstačnosti a finanční nezávislosti. To je zapříčiněno předáváním kompetencí národních států, nadnárodním a na demokratických procesech nezávislých spolků (EU, neziskovky, centrální banky) a odtržením politiků od národních zájmů a jejich spoluprací při realizaci toho rozvratného plánu.
  Ale to poukazování nestačí. Zaměření se na stálé odhalování a zpožděné reagování na nové a nové kličky, při provádění jejich plánu, je jasná prohra, ke které dochází salámovou metodou.
  Je třeba nabídnout jinou alternativu a tu podporovat. Neboli dostat se do pozice, kdy bude protistrana nucena opožděně reagovat. Pro ty, kdo věří na demokracii, je takovouto cestou, odklon od politiků, kteří hrají jejich hru a volba takových, kteří budou prosazovat při řízení státu demokracii. Konečně zavedou referendum a dostanou politiky pod kontrolu občanů. Otevřeně se postaví proti přívalu migrantů, přestanou platit neziskovky, které se na plánu podílejí a odmítnou EU direktivy, které poškozují náš stát.
  Je toho hodně, co je špatně, ale je nutno konečně změnit kurs. Tuto šanci nám dává SPD. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tyto volby dávají na výběr jen dvě možnosti : a) PRACHY (volte honiče Babiše nebo honěného Babiše, za b) VLAST + nejspíš holé zadky (SPD nebo KSČM). Není to tak těžké zadání, pro co se rozhodnout.
   Ad a, na to se chytají do pastí opice, které se raději dají zabít, než pustit návnadu z pěsti v nastraženém kokosovém ořechu. Věřím, že Češi a Moravani a Slezani jsou chytří a stateční a nedají se ošulit. Briti už nám mezitím prošlapávají cestu.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.