Reklama

.

.

úterý 19. září 2017

Čelíme globálnímu spiknutí: Nahánění migrantů do EU se přesouvá do Afriky – tam to nebude tak na očích, část 1.

Maru
19.9. 2017   Zvědavec
Minisummit v Paříži, jehož se zúčastnili političtí představitelé Itálie, Španělska, Francie, Německa, Čadu, Nigeru, Libye a kde bezprávné zbylé země EU zastupovala Mogheriniová, znamená přelom v dovozu migrantů do Evropy. Dovoz migrantů přes moře se totiž příliš proflákl. Lodě zaúkolovaných neziskovek bylo možno sledovat a dokázat tak, že přímo spolupracují s pašeráky. Proto se na minisummitu rozhodlo, že se celá ta pašovací záležitost skryje v hlubinách Afriky.

Kdo bude někde v Africe zjišťovat, zda neziskovky spolupracují s pašeráky? Kdo se odtud pokusí přinést do Evropy nějaké důkazy?

Dokument, přijatý na minisummitu, který se prezentuje jako záchrana Evropy před migrační krizí, má v preambuli věty:
Migrace a udělování azylu je klíčovou výzvou pro africké i evropské země.

Tyto otázky vyžadují komplexní plán akcí podél migračních tras s důslednými a koordinovanými reakcemi, s dlouhodobým úsilím, sdílenou odpovědností s cílem vyřešit základní příčiny ilegální migrace a porušování lidských práv, kterým migranti čelí, a zároveň chránit ty, kteří potřebují naši ochranu, aniž bychom snížili naši podporu přínosům pravidelné a řádně řízené migrace k udržitelnému rozvoji a inkluzívnímu růstu (= Agenda 2030). …

V dokumentu se hovoří o tom, že se v Čadu a Nigeru vybudují hotspoty, kam budou neziskové organizace dovážet migranty a nadnárodní organizace UNHCR bude rozhodovat o tom, kterým z nich udělí azyl do EU a kterým nikoli.

Evropským státům bude tedy odejmuto právo rozhodovat, koho přijmou na své území, a budou muset tupě plnit diktát nikým nekontrolovaných a nikým nevolených nadnárodních a neziskových organizací.

V dokumentu se hovoří pouze o dobrovolných návratech migrantů – nikde není zmíněno, co bude s migranty, kteří nedostanou azyl a nebudou se chtít dobrovolně vrátit.


Zdá se, že signatáři dokumentu vědí s jistotou, že takový případ nenastane.

Německo, Itálie, Španělsko a Francie se zde zavazují, že budou v Africe provádět tzv. ochranné mise. To znamená, že budou pročesávat Afriku a svážet migranty do tzv. ochranných středisek“ podél migračních tras.

A nebudou jediní.

V Appendixu dokumentu je přímo napsáno, že hlídky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) budou procházet Saharu a „zachraňovat životy“ stejně jako to dělaly neziskovky ve Středozemním moři.

Navíc budou určovat, kteří ze zachráněných migrantů měli namířeno do Evropy a kteří migrovali jen v rámci Afriky.

Migranty, jejichž cílem byla Evropa, pak dovezou do hotspotů v Nigeru a Čadu.

Migrace je v rámci samotné Afriky vysoká. Migrují často lidé, kteří jsou bez dokladů a neumí ani číst ani psát a nemají přehled o nějakém zeměpisném určení. Mnozí z nich jsou tzv. stateless migranti – tedy migranti bez státní příslušnosti.


Je jasné, že
tyto lidi ani nebude, kam vrátit,
těmto lidem bude snadné podsunout myšlenku, že je v Evropě čeká ráj.

Vyhledávací akce budou podle Appendixu probíhat ve všech zemích Sahelu, což je pás zemí napříč Afrikou, které jsou rozloženy na jižním konci Sahary. Jedná se o jedny z nejzaostalejších států Afriky:

Senegal, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, sever Nigérie, Čad, Súdán, Jižní Súdán, Eritrea, Kamerun, Džibutsko, Centrální africká republika, sever Etiopie.

To je území nesrovnatelně větší než Středozemní moře.

Neziskové a nadnárodní organizace prosazují, aby se uznaným důvodem k migraci a k udělení azylu staly i změny způsobené klimatem.

Prohledávání jihu Sahary neziskovkami je předpřípravou k zavedení hromadného stěhování Afričanů do Evropy, až bude tento důvod k migraci oficiálně uznán v Globálním zákonu o migraci (Global compact for migration), který má být přijat na OSN summitu v New Yorku na podzim 2018.

Každému je snad jasné, že pokud se zrealizují závěry minisummitu v Paříži, povede to k přímé genocidě evropských národů.

Dokument dále zavazuje evropské státy k budování infrastruktury a ochranných migračních středisek podél migračních cest – údajně proto, aby se snížila migrace.

Budování welfare migrantů na migračních cestách a budování samotných cest napříč Afrikou však logicky počty migrantů naopak navýší – a to je ten skutečný záměr.

Dokument také zavazuje evropské státy k investicím v Africe.

Těmito investicemi se působí na africké státy přibližně stejně jako evropskými dotacemi na státy EU. Africké státy se tím motivují k rušení celních bariér, k privatizaci státního majetku, k tomu, že umožní neziskovým organizacím ovlivňovat politické rozhodování v zemi, k zavedení „otevřených hranic“ atd. atd.

Investice tedy mají dosáhnout nejen ekonomických, ale i politických cílů.

A vše se to děje pod hlavičkou mezinárodní pomoci a ochrany lidských práv.

Výdaje s tím vším spojené uhradí z větší části evropská střední střída, která tím
umožní korporátnímu fašismu mohutný ekonomický i politický průnik do Afriky,
si tím zároveň zafinancuje vlastní genocidu.

Několik citací z dokumentu:

2.2-3.HOSG (=představitelé Německa, Itálie, Španělska a Francie) a HR/VP (=Mogheriniová) jsou odhodláni podporovat všechny, kdo zachraňují životy na cestách saharské pouště, specielně jednotky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) a jednotky civilní ochrany Nigeru.

Budou usilovat o podporu rozšíření vyhledávacích a záchranných akcí v regionu.

Uznávají význam asistovaných dobrovolných návratů provozovaných IOM.

Budou pokračovat v podpoře činností v rámci Partnerství EU-IOM pro Západní Afriku a Libyi, přijatých v rámci fondu „Emergency Trust Fund for Africa“ včetně vytváření ochranných středisek pro migranty podél cest.

Uznávají, že s tím, jak se bude snižovat ilegální migrace, je nutné organizovat přesídlování lidí, kteří potřebují mezinárodní ochranu či kteří jsou obzvláště zranitelní.

Při zdůraznění důležitosti přesídlování ze zemí podél Centrální středomořské cesty se Francie, Německo, Itálie a Španělsko rozhodly uskutečnit – v těsné spolupráci s UNHCR a v souladu s prioritami EU - ochranné mise v Nigeru a Čadu (za spolupráce a dohody se svými vládami o přesídlení uprchlíků viz neoficiální dokument).

Boj proti pašerákům a podpora přesídlování by měly jít ruku v ruce.

V rámci závazků evropských států, týkajících se přesídlení, bude počet přesídlenců ze Středomořské cesty definován každým zúčastněným členským státem. …

HOSG a HR/VP považují za nezbytné, aby EU (zejména prostřednictvím Evropského rozvojového fondu) a členské státy navýšily svou pomoc Nigeru a Čadu. …“

„2.3-4… Francie, Německo, Itálie a Španělsko společně s EU budou lépe oceňovat hodnotnou práci UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v Libyi, kde podporují humanitární zařízení pro uprchlíky a migranty.

Vyzývají GNA (=Libyjská pobřežní stráž), aby zintenzivnila spolupráci s UNHCR a IOM v Libyi s cílem zlepšit zacházení s migranty - zejména s těmi, které zachránila Libyjská pobřežní stráž.

Tato akce zahrnuje
vybudování zařízení s odpovídajícími humanitárními standardy,
intenzívní podporu dobrovolného návratu migrantů do jejich domovských zemí,
organizování přesídlení pro migranty, kteří potřebují mezinárodní ochranu.

HOSG a HR/VP povzbuzují UNHCR, Niger, Lybii a Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM), aby řešily situaci nejzranitelnějších osob, které by mohly mít prospěch z přesídlení nebo z asistovaného dobrovolného návratu.

Těmi obzvláště zranitelnými se myslí např. tzv. mladiství bez doprovodu, kteří z 80 % nejsou mladiství a často ani bez doprovodu. Do budoucna by tam mohly patřit osoby zasažené klimatickou změnou (což o sobě může prohlásit každý – obzvlášť v Africe), nemocní nebo LGBT (což o sobě může rovněž prohlásit každý).

Dále z dokumentu plyne, že tzv. management řízené migrace budou africké úředníky vyučovat evropské vojenské mise v Africe, jakými jsou EUCAP Sahel Niger, EUCAP Sahel Mali a EUBAM Libya.

A nyní překlad posledních dvou odstavců:

2.4-4. HOSG se i nadále zasazují o vytvoření nového společného evropského azylového systému, který musí nalézt správnou rovnováhu mezi odpovědností a solidaritou s členskými státy na vnějších hranicích a zajistit tak odolnost vůči budoucím krizím.

Za tímto účelem by měly být co nejdříve provedeny závěry Evropské rady z června 2017. V tomto duchu budou HOSG trvat na tom, aby všechny členské státy přispěly svým dílem v oblasti azylové politiky (=kvóty).

2.5. Pracovní skupina pro provádění

K provedení společných akcí dohodnutých v tomto prohlášení se Francie, Německo, Itálie a Španělsko dohodly na vytvoření koordinační pracovní skupiny, která bude spolupracovat se svými africkými partnery, včetně Libye, Nigeru, Čadu a Mali. Pracovní skupina bude také v úzké spolupráci s HR/VP a s evropským komisařem pro migraci.

Takže známá písnička: Čtyři ochotní vůdci evropských států a komisařka EU chtějí již konečně zlomit odpor evropských občanů vůči masovému dovážení migrantů. Potichu uspořádají minisummit v Paříži, kde se dohodnou na vytvoření afrických hotspotů pro legální migraci do EU a požadují, aby s nimi ostatní evropské státy zátěž legální migrace a další závazky sdílely.

Už se s tím prostě odmítli mazat a dále předstírat, že je masová migrace do EU objektivním, válkami vyprovokovaným procesem. Pravděpodobně to organizátory migrace stálo příliš mnoho peněz.

Minisummit v Paříži tak vlastně přenáší úhradu nákladů za řízenou migraci do Evropy na evropské daňové poplatníky.
Protože však Niger i Čad jsou trochu z ruky pro arabské, bangladéšské či bůhví jaké migranty, dohodla se ještě navíc Merkelová, že další hotspot, kterým budou proudit migranti do Evropy, bude otevřen v Egyptě.
Jak po tomto minisummitu a dalším svévolném kroku Merkelové, může ještě některý z politiků tvrdit, že pokud budeme v jádru Evropy, něco tím ovlivníme?

15 komentářů :

 1. Toz to znamena jedno osvodit jednotlive evropské zeme od sócasnéch politiku a odvést je do koloniji a lágró v Africe na preocení bét clovjekem ale né v nózi teho tam mozó poslat spolem hovado..........slonce v srdci ... a vojáci zálohovaní osetrijó náboje,,,,,,howk

  OdpovědětVymazat
 2. Ano máme osud ve svých rukou pokud někdo tyhle fakta nevidí je mě ho líto. CZEXIT.

  OdpovědětVymazat
 3. Musíme okamžitě vystoupit z EU a z NATO. Lze to velmi jednoduše! Nemůžeme čekat mna žádná referenda, o kterých se bude jednat roky! Musíme volit stranu, která má toto okamžité vystoupení v programu!!! A ta strana nikdy nedostane prostor v médiích, protože je to elitou nepovolená opozice - na rozdíl od těch povolených, jako je KSČM (která chce v EU setrvat) a SPD, které chce referendum a nevidí jinou alternativu než NATO!!! Takovouto systémovou "opozici" nechají v médiích mluvit, aby byli lidi opět svedeni na scestí!
  Musíme volit Alianci národních sil, která kandiduje na kandidátce České strany národně sociální! Ta jediná je opravdová!!!

  SPD i KSČM lidi podvádí, protože chtějí setrvat v EU a v NATO! Pochopte to konečně!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. WEB aliancens.cz je PODVOD na volicich a na historii.

   - Stranka nema noscript verzi
   - Bez scriptu je stranka prazdna
   - Takze ani ruzne "archive" to nezalohuji
   - Nema to tedy zadnou historii

   - Je to BOUDA !

   - Jsou to lumpove, protoze to vytrvale odmitaji napravit a mit slusne web-stranky s textem primo v souboru a ne databazova aplikace s textem vyzvedavanym ajaxem, schovanym pred archivery...

   Vymazat
  2. 14:28 Bez referenda nepůjde nic zapomněl jste na kavárnu kteří budou vřískat že by měly přijít o páníčky z eu. ANS nikdo nezná SPD je známá nevolme žádné malé strany v jednotě je síla. Jo jinak existuje strana která se přímo jmenuje REFERENDUM. Tyto strany jsou přímo založeny na rozdrobení hlasů.

   Vymazat
  3. Co to kecáte anonyme 19:44. Stránky ANS jdou normálně otvírat i číst a existují od března 12016. Chodím na ně pravidelně! Jste cvok nebo co?

   ANS kandiduje na kandidátce svého člena -
   nejstarší české politické strany s nepřetržitou 120 letou právní kontinuitou - České strany národně sociální.

   ČSNS kandidovala ve všech volbách, takže můžete tak leda držet hubu, anonyme 23:54. Rychlokvaška SPD jí nesahá ani po kotníky!

   ANS má jiný program než SPD! ČSNS/ANS chce vystoupit z EU i z NATO a ne to podmiňovat referendem, které - při současném vlastnictví médií - řekne NE a tím bude skutečně vymalováno!!! Navíc volby jsou víc než referendum, které se teprve bude schvalovat roky!

   Vymazat
  4. 0:15 Samozřejmě ANS řekne že vystupuje a ostatní strany srazí kufry a budou je podporovat. Tomu opravdu věříte? Nestačí jak havloidi celou dobu házely klacky pod nohy SPD. Jedině masivní podpora jednoho nám zajistí úspěch. Počkejte po volbách euhujeři udělají třeba 8koalici aby mohly škodit. A když se to u voleb nepovede včlení nás do makrelystánu zaplevelí zem migranty a pápá Česko.

   Vymazat
  5. 14:28 KSČM chce setrvat v NATO? Dokonce jediná byla proti samotnému vstupu! Krom toho nahlésněte laskavě do jprogramu KSČM co říká k EU. Žádné nereálné fantasmagorie, ale postup buď a nebo! Žádné bláboly neznalých nebo zaprodaných politiků, amatérů.

   Vymazat
  6. Jestli chcete opravdu zastavit migracni vlnu, existuje jedno jedine reseni. Udelat z nich nas.
   Tady nejde o to, ze nejaky Mohamed prijde k nam a bude sirit nejakou viru, znasilni nejaky zeny nebo se vyhodi do vzduchu. Tyhle problemy jsou mrzute, ale ve skutecnosti nejsou nic ve srovnani s tim hlavnim problemem, ktery vsichni nacionalisti naprosto ignoruji.
   Jde doslova o budoucnost lidstva (vcetne naseho statecku). Tady dochazi ke stehovani narodu z “vybydlenych” casti Zeme do tech stale jeste obyvatelnych, a to se nezastavi nejakym plotem na hranicich nebo treba hrozbou vezeni nebo deportace. Nezastavi se to dokonce ani strilenim do davu – videli jsme to i u nas, kdyz lide utikali pres hranice na zapad a pohranicni straz je strilela do zad.
   Jedine reseni jak zastavit migraci, je snizit spotrebu zdroju ve vyspelych statech a investovat obrovske prostredky do obnovy chudych, stezi obyvatelnych zemi. MY MUSIME JIT K NIM, ucit je jak pracovat, jak svuj stat zachranit. Budeme muset zdarma poskytnout zdravotni a socialni sluzby, vybudovat infrastrukturu, zajistit bezpecnost a zustat tam nejmene 100 let aby to k necemu bylo.
   Musi dojit nejen k zastaveni rozrustani pousti, ale k obraceni procesu, z polopousti je treba udelat urodnou zemi. Je treba aby v Africe a jihozapadni Asii vznikla infrastruktura a tovarny a univerzity a vyzkumne ustavy a proste vse, co jim pomuze stat se vyspelymi zememi.
   Jste ochotni obetovat treba ctvrtinu sveho rodinneho prijmu pro obnovu ekonomik cizich statu, coz jako vedlejsi efekt minimalizuje imigraci?

   Vymazat
  7. Ale to si oni nenechají líbit. Vezmou kalachy jako v Aghánistánu a jak to pak chcete řešit? Jako Amíci a před nimi Sověti v Afghánistánu? To je asi slepá ulička. Tak tedy jak jinak? MM

   Vymazat
 4. Jo jo, to je pravda. Souhlas s Anonymem 14:28.

  OdpovědětVymazat
 5. Doplněk k 14:29. A ti blbci z SPD pořád ostatní vlastence osočují, že prý jsou vlastizrádci proto, že vůbec kandidují. A to chce SPD údajně prosazovat demokracii! A pak jí má někdo věřit!

  OdpovědětVymazat
 6. Hoši pěkně kecáte! SPD chce pryč z EU i Nato!
  Aliance národních sil je rychlokvaška vykřikující že má lepší program než SPD a to pouze proto, aby odebrala hlasy Okamurovi. Nenecháme se oklamat :)

  OdpovědětVymazat
 7. ANS kandiduje na kandidátce jednoho ze svých členů - České strany národně sociální, která je nejstarší politickou stranou v ČR a letos oslavila 120. výročí - takže ve srovnání s ní je SPD super-hyper-ultra- rychlokvaška!


  Není pravdou, že chce SPD vystoupit z NATO a z EU.
  SPD má v programu přesně toto:
  "Občané mají nárok, se závazným referendem konečně vyjádřit, zda s členstvím v NATO souhlasí."

  Zde je porovnání:

  Program SPD - vystoupení z EU

  10. Nechceme být provincií EU, chceme rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku

  Budeme požadovat referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU
  a referendum o vystoupení z EU. Chceme Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce.

  http://www.spd.cz/program  Program ANS - vystoupení z EU

  Chceme vystoupit z EU.....Existuje poměrně snadná možnost vystoupit z EU. Lisabonská smlouva výslovně zavádí, a to článkem 50 SEU. Na základě příslušných článků smlouvy o EU a Lisabonské smlouvy je nutné oznámit Evropské komisi datum a postup odchodu ČR z EU. Obnovit naši plnou suverenitu v otázce imigrace, vnitřní a vnější bezpečnosti, potravinové a energetické bezpečnosti, daní a měny. Odmítnout další legislativní kroky na základě směrnic EU. Podle článku 50 Lisabonské smlouvy zahájit řízený proces našeho postupného vystoupení. Nesmíme být provincií EU, ale naopak je nutné rozvíjet a bránit suverénní Českou republiku. Není však možné požadovat vystoupení z EU a zároveň setrvávat v NATO, protože obě smlouvy jsou vzájemně provázané.

  https://docs.wixstatic.com/ugd/5046ee_6ab89d7c61514f178e0bb46da40bc5fb.pdf  Program SPD - vystoupení z NATO

  Když naše polistopadová vláda rozhodovala o vstupu ČR do NATO, rozhodla tak bez referenda. SPD je toho názoru, že tento deficit demokracie je nutné odstranit a občané mají nárok, se závazným referendem konečně vyjádřit, zda s členstvím v NATO souhlasí.

  http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/zahranicni-politika.pdf  Program ANS - vystoupení z NATO

  Chceme vystoupit z NATO. Účast ČR v NATO a přítomnosti vojsk NATO na ruských hranicích považujeme za zdroj našeho smrtelného ohrožení, nikoliv za zvýšení naší bezpečnosti. Proto navrhujeme náš odchod z tohoto vojenského paktu, do něhož jsme nikdy neměli být zataženi.

  https://docs.wixstatic.com/ugd/5046ee_38f67d62d349447796f02f73c77ce03b.pdf

  OdpovědětVymazat