Reklama

.

.

sobota 30. září 2017

Co ti říká vlast?


Lenka Procházková
30. 9. 2017   (příspěvek na semináři v Litoměřicích 30. 9. 2017)
Vlast tu byla dřív, než jsme se narodili. Člověk k ní dorůstá vlastním dozráváním, zatímco státní příslušnost je nám udělena bez naší spolupráce. Stát podobně jako církev chce mít o svých ovečkách přehled. Udělením státní příslušnosti demonstruje stát svou důvěru v to, že z novorozence mu časem vyroste řádný občan. To ale funguje jen tehdy, pokud se stát chová ke svým lidem řádně, takže se s ním (jeho režimem) dokážou identifikovat. V takových zářných případech stát pevně stojí na svých občanech a může padnout jen vnějším zásahem. Ale ani pak není ztracen, neboť na takovou situaci své lidi řádně připravil, takže vědí, co mají dělat, aby svůj povalený stát zase postavili na nohy. Udělení státního občanství je tedy smlouva o smlouvě budoucí.

Jiné je to se svátostí křtu. Tímto obřadem sice i církev demonstruje zařazenost pokřtěné ovečky ke svému stádu, ale na rozdíl od státu, který si věrnost svých občanů musí zasloužit svými skutky, církvi stačí skutky svatých. Křest, na rozdíl od občanství, je ale nezrušitelný a může být proveden jen jednou za život. Konfesi však může člověk změnit, a to i vícekrát. Zůstat po několika změnách nakonec nezařazený jako sám voják v poli ale nemusí znamenat, že člověk s církví ztratil i Boha. Možná jej právě našel, když mu zprostředkovatelé zmizeli z cesty. Hlouběji toto delikátní téma, s kterým nás seminář nepočítal, zkoumat nebudu. Pouze shrnu, že stát i církev jsou strukturované organizace, jejichž spolupůsobení může mít různé podoby. Mohou se o sebe opírat při udržování moci, nebo se o moc přetahovat, přičemž vítězství nebývá trvalé. Pokud je ve státě národní církev a pokud je stát moudrý, vnímá ji jako pojistku, protože chápe její zakotvení v dějinách země, kterým si národní církev vytvořila vlastní cestu k srdcím lidí žijících ve stejném prostoru. A tím se vracím k pojmu vlast.

Co je to vlastně vlast?

Na rozdíl od církve i od státu to není organizace, i když i ona má své lidi.

S vlastí, stejně jako s Bohem, si člověk tyká. Nejčastěji k ní promlouvá jenom v duchu. Situace, kdy ji vzývá hlasitě, nastávají povětšinou jen při projevech v Parlamentu, nebo na demonstracích. Ti, kteří za vlast bojovali a padli, zřejmě před smrtí křičeli jiná slova. Jak se ale vlast projevuje a co nám říká, to záleží na našem vztahu k ní.

Existuje vlast viditelná, jejíž líbezností se kocháme. Hlubší vztah k vlasti si vytváříme pochopením i její skryté krajiny. První náhled do starých myšlenek, které kdysi pramenily v tomto životním prostoru, nás většinou neuhrane. Teprve urputnost, s jakou byly kdysi dávno, ale i později hájeny a opakovaně krutě vymítány a znevažovány, v nás probudí touhu prozkoumat tu skrytou krajinu důkladněji. Výsledky jsou různé, neboť lidé jsou různí. Srůstání s vlastí je vnitřní proces, na kterém se podílí intelekt i cit.

A tak se někomu vlast stane jen deštníkem, jinému už kabátem a pro dalšího je dokonce košilí přilepenou přímo na tělo. Takových vlastenců bývalo dřív mnohem víc, ale vlast má naštěstí tu vlastnost, že povolává ke své obraně i své mrtvé.

Zatímco občanství můžeme mít dvojí současně, s vlastí je to složitější, protože ta stará se o nás s tou novou vždycky popere. To prožil jeden můj známý, který se kdysi pod vlivem chandry přestěhoval i s rodinou do Bavorska. Krajina se mu jevila podobně líbezná jako ta vlastní, stavby mu taky připadaly povědomé, dokonce i pivo mělo správný říz, ale pak zjistil, že oni nemají slovo „sluníčko“ a že jejich pohádky, které večer překládal svým dětem, aby se rychleji vcítily do nových poměrů, musí pořád opravovat, aby pointa odpovídala českým tradicím. Nakonec to vzdal a přenechal výchovu svých potomků škole. Ta to zvládla a z dětí jsou dnes řádní Němci. Jejich otec překonal svou rozpolcenost tím, že někdejší lásku ke staré vlasti přetavil v nenávist. Dnes už do Čech nejezdí ani za zubařem. Jeho rozhodnutí nevnímám jako vlastizradu, ale jako amputaci, kterou si chtěl svou schizofrenii vyléčit.

Když už jsem nadhodila pojem vlastizrada, pokusím se jej uchopit. Dnes je 30. září, výročí mnichovské zrady. Tehdy chirurgickému řezu do těla naší vlasti asistovali naši političtí spojenci, aby tím odkrojeným soustem ukojili hladového vlka.

Zrušenou mobilizaci a přijetí diktátu vysvětlil zrazený prezident Edvard Beneš snahou zachránit biologickou podstatu národa. Obětoval půdu i opevnění, aby zachoval holé lidské životy. Jenže národ, který po staletí srůstal i s vnitřní krajinou své vlasti a kultivoval její ideály až k suverénní první republice, byl okleštěním své vnější krajiny bez boje zasažen především psychicky. Tzv. mnichovský syndrom byl zesílen vyhlášením protektorátu a poznáním, že naše vynucená oběť k udržení míru byla marná. Pocit zrazenosti a marnosti lze překonat jedině vůlí k činu. Odkaz legionářů, že za vlast se dá bojovat i mimo vlast, byl tehdy ještě svěží a přitáhl mnoho našich vojáků i dobrovolníků k zahraničním bojovým jednotkám.

Mezitím i v protektorátu, řízeném jako vyvlastněná firma, vznikala hnízda odboje. Na vytvoření sítě ale nezbylo ve vlasti dost vlastenců.

Vždyť už během tzv. druhé republiky se ukázalo, jak obtížné je a teprve bude národní jednotu udržet, když mnozí místo s národem hned drželi s Němci.

Tehdejší prožitky zjevné kolaborace a vlastizrady se vpálily do povědomí národa a to včetně dorůstajících dětí. A proto právě děti z této generace, zatížené nejen mnichovskou vnější zradou ale i vlastizradou, byly po osvobození k rehabilitovanému slovu národ tak ostražité. Dokázaly se nadchnout pro statečné hrdiny a jejich postupně objevované příběhy, ale pokrytectví, zbabělost nebo i zrada, v jejichž sousedství prožívaly nejdůležitější léta života, potřísnily obraz národa, jaký jim na sklonku první republiky kreslili učitelé, rodiče, politici a umělci. Někteří z těchto předčasně dospělých svou deziluzi nechali přerůst ve skepsi. Většina ji ale zaháněla vůlí napravit to. Náš dnešní nepamětnický a tudíž nespravedlivý pohled na onu poválečnou mládež a její budovatelskou energii, by měl být rozšířen o empatii. A také o vědomí toho, že právě tato generace pak otevřela v šedesátých letech pandořinu skřínku. I nehezká pravda může být vlasteneckým činem a mít léčebné účinky, což pražské jaro ukázalo. Odporem proti srpnové invazi spojeneckých vojsk se národ napříč generacemi spontánně přihlásil o slovo a projevil i schopnost rychle se zorganizovat. Zatímco občané ukazovali sobě, okupantům i světu, že stojí pevně na svých právech, v Moskvě se formuloval protokol, který třicet let po Mnichovu znovu vytvořil syndrom, že plníme roli beránka, obětovaného znovu a znovu.

Poškození psychiky národa v průběhu normalizace probírat nebudu, protože jsem tu dobu prožila nenormálně a tudíž jsem jen lehčí případ. Mohu však potvrdit, že biologická podstata národa byla i tentokrát zachována, sama jsem přispěla třemi dětmi. A dokázala jsem jim z podprůměrného platu zajistit přístřeší, teplo, zdravou stravu i čas věnovaný jejich výchově k občanství. Nikoliv tomu normalizovanému. Moje výuka, nejen slovy ale i snad příkladem, byla však příliš krátká a po další změně režimu ji překryl vliv školy, tzv. svobodných médií a cizích normotvorných kulturních vzorů, což ale postihlo děti a dospívající takříkajíc plošně.

Je naší chybou, že jsme nerozpoznali včas, k čemu ta převýchova směřuje. Mnozí z rodičů si devastujícího vlivu ani nevšimli, protože děti zdánlivě vyrůstaly v suverénní jedince. Jsou pracovité, umí jazyky, s úřady jednají bez podráždění, nekouří, pijí jen o víkendu, snaží se udržovat v dobré fyzické kondici. Pro koho? Slovo vlast v nich vzbuzuje rozpaky, protože dějiny národa znají jen letmo a i tento pohled je jim předávaný pokřiveně.

Před dvěma dny jsem na záběru shromáždění ke státnímu svátku viděla skupinku těchto dobře pěstěných mladých lidí. Držely transparent „Nevěřím v národ!“ Zřejmě to byli rodilí Evropané. Příští rok, až bude stoleté výročí založení suverénní republiky, to možná napíšou anglicky.

Nevíra v národ znamená nevíru v sebe samé. A člověk, který si nevěří, ztrácí i motiv mít děti. Proč plodit děti, když pro ně nemáte vnitřní svět?

Když prezident RF Vladimír Putin nedávno prohlásil, že „naší státní ideologií je vlastenectví,“ sklidil souhlasný potlesk. I Donald Trump mluví často o patriotismu, a i když to myslí jinak než Putin, zřejmě to myslí vážně. Zatímco naši politici nejsou schopni repatriovat ani dva české chlapce ukradené impotentními norskými úředníky. Je náš stát vůbec ještě náš, s námi a pro nás? Nebo už chystá smlouvu o smlouvě budoucí, v které tu zemi, jejíž líbezností se zatím kocháme, prošmelí za bakšiš nastojato, jako firmu i s otroky? Stát který neplní své základní smlouvy s občanem, nemůže mít copyright na vlast. Ten má pouze národ. Pokud si věří.

Vlastenectví totiž nemůže trvale žít jen ze vzpomínek na statečné předky, musí se spoléhat na vlastní statečnost.

Ale nechci být jenom negativní a kritická, a tak přidám jednu velmi povzbuzující zprávu. Po mnohaletých dohadech a několika občanských peticích se zastupitelé pražského magistrátu v naprosté většině usnesli, že mariánský sloup, symbolizující vítězství Habsburků a Říma nad českými kacíři a svržený šestý den po vyhlášení samostatné republiky, nebude na Staroměstském náměstí znovu postaven. Pokusy o jeho obnovu započaly už za druhé republiky, v té devastující klerofašistické atmosféře, jejíž zápach jsme nevyvětrali dodnes, takže smrdí i na ministerstvu kultury, například. Ale hlasování pražských zastupitelů ukázalo, že ne všichni politici jsou ochotni ten odér inhalovat. Takže k těm volbám za tři týdny pojďme a pokusme se mezi přihlášenými najít ty, kteří si vlast nepřipínají na stranickou klopu, ale nosí ji jako vlastní košili.

Bude to velmi nesnadný výběr, v kterém nám média rozhodně neporadí. Musíme si poradit sami, za pomoci kritického rozumu, který dokáže předvídat důsledky a za pomoci paměti. Paměť u nás mnozí politici nepředpokládají, a proto mají tu troufalost usilovat o další čtyři roky ve Sněmovně, aby dokončili práci škůdců této země, likvidátorů její suverenity, kulturních tradic a nakonec třeba i biologické podstaty národa.

A na závěr ještě technická poznámka týkající se vlastizrady. Přečtu ji z našeho platného trestního zákoníku.

(1) Občan České republiky, který ve spojení s cizí mocí nebo s cizím činitelem spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314), bude potrestán odnětím svobody na patnáct až dvacet let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku, nebo výjimečným trestem.

(2) Příprava je trestná.

65 komentářů :

 1. Cesi si ji rozkradli

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:15 ho do nech Čechy napokoji a běž jsi na svůj web nazdar.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. Plany narky ,bezpredmetny spekulace , prazdny slova , z prazdny hlavy to je vse...Vse jenom neudelt vubec nic.

   Vymazat
  4. 4:05 příště si dej trochu práce s popisem své myšlenky, pokud jaká vůbec byla. Interpunkce nic? Taková je móda?

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. 8.17 Vlast je od slova vlastniti.. A evropským národům již byly vlasti dávno ULOUPENY A VYKRADENY CI ROZKRADENY.

   Ale co je NEZCIZITELNÉ? OTČINA, PATRIA, VATERLAND, OTĚČESTVO... Země ve které žili pracovali a umírali předkové. OTČINA, ZA KTEROU BOJOVALY GENERACEMI,ZA KTEROU OBĚTOVALI MAJETKY, ZDRAVÍ ZIVOTY SVÉ, I SVÝCH DĚTÍ.

   I Rusové o poslední německé válce mluví a píší jako VELIKOJ OTĚČESTVĚNOJ VOJNĚ... protože většina padlých nevlastnila NIC...

   Vymazat
  7. 15:55

   Tobě nikdo nic uzmout nemůže.

   A prázdná je především tvoje lebka - proto se ti do ní vejde tolik výkalů - ty degenerovaná chudinko!

   Vymazat
  8. 18:48

   Vidíš, já ti to říkal, ty chloubo české země, že v té zocelené nádobě na exkrementy, co nosíš na krku, je ještě místa habaděj -

   Vymazat
  9. 18:25 Kup si brejle když neumíš ani přečíst čas u příspěvků! :) Nevidím tu žádný protiargument kterej by mé jasně rozumem i dějinami prokázané tvrzení byť i jen v náznaku vyvracel, žide:)

   Vymazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  11. Téměř celou předchozí sekvenci kdosi vytapetoval už několikrát použitými prefabrikáty, které vesměs čerpají z nějakého to postaršího literálního smetiště, odkud čerpali postpubertální fašounci. Někomu se to i v pozdějším věku, při prázdné lebce, nakonec hodí.

   Vymazat
  12. Tapetáři vymazáni. Huráááá! jsou pryč.

   Vymazat
  13. 23:34 možná správně, ale nejásám. Nikde tam nevidím hlášku o vymazání. To je hrubě špatně! S tím se neustále, ale marně opakuji, takže už nezbydou než vulgarismy. Jste, vy editoři NR, skutečně tak tupí, že nechápete, proč máte každé vymazání značit hláškou? Počítám s nějakým tím Vašim intelektem. Děkuji.

   Vymazat
  14. A šlo opravdu o Čechy? Pojem "vlastenec" je prázný, tím může bejt kde kdo, třeba "naturalizovaný" negr, co má rád svůj evropský "Region":) A pokud je kterákoliv taková země zamořena cizí rasou, Vlastí být automaticky přestává ... čili Vlast není tam, kde můžeš okrádat národ, jak je tvý parazitický ethnikum po tisíce let navyklý, ale tam kde žije Naše rasa! Pokud nám tuto zem uzme negr či jiná vopice nebo tvý vobřezaný souvěrci, už to žádná Vlast není! Respektive jí být přestává!

   Vymazat
  15. 3:49 - Naivní! Tu se totiž maže hlavně pravda a maže ji tu spolek lhavých rudých mršin placených Putlerem z peněz, o který kremelský židočekista, tenhle ugrofinskej gauner s krysím xichtem, okradl ruskej národ a slovanskej lid! - http://zpravy.e15.cz/zahranicni/politika/putin-ma-byt-nejbohatsi-clovek-na-svete-vlastni-az-200-miliard-1329131

   Kam se na něj hrabe ňákej Gates! Nebo tahle jeho jevrejská podržtaška - http://iks2010.info/?p=112380

   To sou panečku sídla, to je jachtička! To by bylo výživná publicistika tu, furt je co se Ruska týká vo čom psát, ale toho se právě místní bojej!! Páč by jim Putler zastavil tučný apanáže! Proto se tu překládaj jen sračky co jeho zlodějskou bandu vynášej do nebe a na jeho odpůrce snášej hromy blesky, třesky plesky! - http://iks2010.info/

   Vymazat
 2. Paní Procházková má pravdu vlastenci u voleb musí zabrat.

  Toto řekl macron to by jste si měli přečíst jestli v tom chcete žít:

  https://aeronet.cz/news/emmanuel-macron-odhalil-plan-nove-evropy-pouhe-dva-dny-po-skonceni-voleb-v-nemecku-jeho-vize-la-grande-europe-je-zkratkou-ke-vzniku-evropskeho-svazu-spolecne-meny-ministerstva-financi/

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ".... Pohrdání, ponižování, buzerace, nízké platy. Tak se žije v Česku ´těm dole´"
   https://www.krajskelisty.cz/praha/obvod-praha-5/17838-co-date-cloveku-to-ziskate-zpet-pohrdani-ponizovani-buzerace-nizke-platy-tak-se-zije-v-cesku-tem-dole.htm?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

   "....V třídírně odpadu seškrabávala potkany, přitom zvracela; reportérka se zvedla od kompu a…"
   https://www.krajskelisty.cz/praha/17775-misto-zaslouzeneho-obdivu-vysmech-a-nadavky-do-komousu-v-tridirne-odpadu-seskrabavala-potkany-pritom-zvracela-reporterka-se-zvedla-od-kompu-a.htm

   Vymazat
  2. Souhlasím! Karel z Plzně

   Vymazat
 3. Nigel Farage v Praze: Následujte příkladu Brexitu. Chceme jít z jedné totality do druhé?

  http://www.protiproud.cz/politika/3367-nigel-farage-v-praze-nasledujte-prikladu-brexitu-chceme-jit-z-jedne-totality-do-druhe-s-integraci-zacali-jiz-naciste-eu-permanentni-valka-proti-lidem-barvy-se-meni-nicemove-zustavaji-mame-to-v-rukach.htm

  OdpovědětVymazat
 4. Shodou okolností, se tu nedávno psalo o dvou emigrantech, Třískovi a Škvoreckém. Ten první za komunistů oblíbený herec, šel raději hrát americkému publiku, ten druhý odešel aby mohl v klidu psát to, co by mu zde zřejmě neotiskli. Pan Škvorecký byl tak trochu in a zaměňoval si legraci s urážením. Pamatuji si jak třetí slavný emigrant Matuška tvrdil,že by svou vlast nikdy neopustil, že není dobrý na jazyky a že se stejně všude domluví česky. Pak ve své největší slávě zmizel. Zpíval po kostelech a českým emigrantům v Americe a paní Olga vybírala peníze do krabice od bot.Po revoluci se sem Waldemar jezdil léčit, neb v Americe je draze. Každý je strůjce svého osudu. Ať byl důvod jejich odchodu jakýkoliv, je to jejich problém, je to jejich život.Žijeme v době, kdy se musíme o sebe starat každý sám. Proto nevidím žádný důvod z těchto lidí dělat nějaké světce, národní hrdiny. Viděl jsem pana Třísku v jednom podřadném filmu, jak se jako gankster naklonil se samopalem přes okraj lodi a pak ho zastřelili, toť vše. Viděl jsem ho i v dalších filmech, kde měl stejný osud, zavražděn aniž stačil promluvit jediné slovo. Viděl jsem ho Na samotě u lesa, viděl jsem ho v Lidech z maringotek, viděl jsem ho v inscenacích na prknech ND. Chce se mi věřit, že v tej Americe byl šťastný, i ti ostatní ale neměnil bych s nimi. Já, kdybych opustil svou vlast, tak bych zahynul. Všude dobře...M.R.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. =============================================
   Když se s takovou chutí přidáváte k těm, kdo se otírají o Škvoreckého, zkuste si přečíst tohle (o exulantech a emigrantech):
   =============================================
   http://www.babelmatrix.org/works/cz/%C5%A0kvoreck%C3%BD%2C_Josef-1924/V%C2%A0cizin%C4%9B/pl/1557-Kraj_rodzinny
   =============================================

   Vymazat
  2. Nezlobte se, každý má své oblíbené spisovatele. Pan Škvorecký k mým oblíbeným opravdu nepatří. Sdělil jsem svůj názor na něho, nic víc nic míň. A osud emigrantů a jejich pohnutky proč odtud utekli, jsou mi jedno. Je to pouze jejich věc. Jen dodám, že jsem mluvil se spoustou těch, co se vrátili a ospravedlňovali svůj odchod z vlasti. Veměs lhali a mnohdy byli až trapní. Vis Matuška, který na svých koncertech po revoluci divákům ospravelńoval svůj odchod naprosto uboze.

   Vymazat
 5. 3:40 - HUUUU, hu, ha, ha, ha, ha !
  To je srandy s vlastenci, jako s Vlastou Burianem.

  Skvorecky zil v Torontu (Ontario) ! To mesto ma bohaty kulturni a spolecensky zivot. (Idealni pro vasi povahu, pani Prochazkova. To mesto je site na Vas !)

  Umelec Matuska zil St. Petersburgu (FL.) Tam se jezdi na dovolenou, nebo za odmenu. Jezdil zpivat do Nashville, (TN.), mesto hudby. Zapadli do prostredi dobre, oba dva ! Umelce Trisku neznam.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. S tím bohatým kulturním životem v Torontu je to velice pofidérní. V Torontu je akorát super věž a jinak tam kromě toho není nic k vidění a s PRAHOU SE TO NEDÁ SROVNAT. Člověk zvyklý na naše vesničky a městečka se tam musí cítit jako kůl v plotě. Lepší to je už v Quebecu, ale tam zase pokud někdo není Francouz a nemluví Francouzky, dají mu to pěkně pocítit. Takže žádná sláva. A Matuška? Ti co ho potkali v ráji zvaném Amerika, byli překvapení jaký ubožák to byl a jak si hrál na poslední chvíli na disidenta. Po roce 1989, protože byl ve velmi velkých finančních problémech, přitáhl do vlasti, aby se zachránil a z podia nám tady vyprávěl ty jeho zkazky, jak byl pronásledovaný. Pamatuji jeho zdůvodnění proč musel utéct. Prý ho pronásledovali proto, že na podiu před rokem 1989 řekl, že cyklista jel a vrazil na tržišti do stánku s banány. Oni, myšleno komunisti, ho pak za to pronásledovali. Matuška si je, ty banány, pak na Floridě dopřával po roce 1989 za peníze, které svými kecy vydělal tady u nás. Jinak, z vlastní zkušenosti jsem viděl Matušku jak pohrdal obecenstvem, když vystupoval pod vlivem alkoholických výparů, jak to na něm bylo znát, jak si z lidí dělal srandu a myslel si, že si to může dovolit, protože on je velký umělec.

   Vymazat
  2. Je hezké, že zapadli oba dva. Mohamedání také opouštějí svou zem aby mezi nás zapadli. Nechají ji napospas hordám a až to tam za ně někdo vyřeší, tak se třeba vrátí. Jaký rozdíl s námi? Kdyby jsme to udělali všichni a utekli a nechali naši zem napospas těm, co nám vládli nebou vládnou? Rozdíl mezi námi a Mohamedány snad jen v tom, že i před revolucí od nás utíkali ekonomičtěji,sociálně, zdravotně, bezpečnostně...zajištěnější lidé, než ti z Arabie.Nezávidím Třískovi jeho jistě nádherné role na Brodwayi v americkém filmu, z Matuškovi angličtiny se jistě mohli v Neshvillu určitě podělat.Nemám důvod dělat si srandu z ,,vlastenců", kteří opustili svoji zem. Je mi jich líto a navíc jsou mi fuck. Honolulu, patříte k těm, kteří v závětří kecáte, děláte hrdiny ale dle vašich výlevů usuzuji jste v nitru nešťastný člověk, který si na těchto stránkách zde léčí svou frustraci a mindráky. Jste opuštěn, ale to nepřiznáte. V Americe je Grand Kaňon, prérie a mnoho jiných krásných věcí. U nás máme pravčickou Bránu, Šumavu a historická města, která se se v Americe nenajdou: Prahu, Kroměříž, Olomouc, Kutnou Horu...Užijte si to tam. Aloha. M.R.

   Vymazat
  3. 9.06. Zapomněl jste na to hlavní co tu máme a co asi nemá nikde pan Honolulu. Své vlastní bílé děti...

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 6. Článku chybí jedna podstatná věc a to je zdůraznit, kdo vždy zradí svou VLAST. Kdo jsou ti, kteří to udělají, když nám všem teče do bot. Je to vždy ELITA NÁRODA, která v rozhodujících chvílích zradí svojí VLAST. Elita národa se vždy spojí a kolaboruje s okupanty v každé době se zdůvodněním, že zachraňuje svůj majetek, který je elitě vždy milejší než samotná VALST. Je nutné si také připomenout, kdo na to doplatí a kdo VLAST pak zachraňuje. Doplatí na zradu elity, vždy lid a VLAST zachraňují vždy ti, kteří nejsou elitou národa. Elita národa při změně, až obyčejní lidé VALST zachrání, vyleze ze svých nor a začne poučovat a hlásat pravdu elity. Po roce 1989 jsme to viděli, když se začali vracet, ti co utekli za kopečky a po návratu nám tady začali přednášet, jak oni bojovali, jak sbírali na západě zkušenosti a jak oni všechno vědí a jak se jim máme klanět za to, že když bylo jak bylo, oni vzali nohy na ramena a většinou z ekonomických důvodů, protože se tady nemohlo krást tak, jak si oni představovali, šli budovat ten ráj na zemi, na západ od naších hranic. Pravdou je, že když se vrátili, tak to bylo hlavně z vypočítavých ekonomických důvodů, aby si nahrabali, metodami, které za dobu pobytu v západním ráji, se tam naučili a my jsme o těchto metodách neměli ani páru. Byly i případy, kdy tam vybírali popelnice a tady pak přednášeli ekonomické poučky o vyspělosti západní ekonomické kultury. Západ taky vsadil na tuto tzv. elitu národa, která svou VLAST zradí vždy a všude a skrze tuto elitu vykradl všechno co patřilo tomuto národu a skrze tuto tzv. elitu zadlužil Český národ, tak že budeme platit západu i bez toho, aby nás tady okupoval. A na závěr. Katolická církev, což je organizace postavená na strachu, který ve svých ovečkách pěstuje, aby je mohla systematicky okrádat, pracovala vždy a systematicky, proti Českému národu a vždy se spojila s vrahy tohoto národa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak !!! Vystihl jste náš "vlastenecký" problém.Ostatní komentáře jsou jen plané žvanění...

   Vymazat
  2. 4:20 - Máte pravdu, bohužel to plyne s pravomocí těch "elit" a jejich postavení. Všichni nemohou emigrovat, jen někteří. O Ty co zrazují bývá postaráno a dostanou obvykle možnost dožít v jiné zemi.
   Jen doufám, že budování "Říše evropa" se trochu protáhne. Ti co za tím vším stojí, nejsou Ti, které vídáme ... jsou v pozadí a jejich úmysly pro nás nenesou světlé zítřky.
   ABC

   Vymazat
 7. 4:39.. PROPADL jste pri zakladnich zemepisnych znalostech. Nebyl jste ani v Ontariu, ani v Qubecku !
  Jinak by jste nenapsal to, co jste napsal !

  Pani Prochazkova, neverte mu ani slovo a zajedte se tam podivat. Ta zeme stoji za to, videt. (Ale ne v zime.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte smůlu, ale v Torontu a v Qubecku jsem byl a dokonce také v hlavním městě Kanady až po Halifax, takže vím o čem mluvím. Příroda krásná, lidé usmívající se, ale jak jsem již říkal, pokud člověk nemluví francouzsky, tak s ním nechtějí komunikovat, takže pro místní je motorest na noc za 90 dolarů, ale pro ty kteří neumí jejich řeč za 100 dolarů.

   Vymazat
 8. K uvedenému tématu jen následující. Mám obavu, že naše děti jsou vychovávány k evropanství. Výchova v rodině na tom nemůže nic změnit, protože daleko větší vliv na výchovu mají škola, masmédia nebo také čistě "evropsky" pojaté programy pro studenty typu "ERASMUS". To pokládám za největší tragédii, která se projeví v blízké i vzdálenější budoucnosti odnárodněním obyvatel ČR. Také bych se pokusil ve všem zlém hledat i něco pozitivního. Díky sovětskému útlaku trvajícímu 20 let byla naše vlast na celých 20 let uchráněna od zhoubného vlivu amerikanismu, evropanství a multikulturismu, který se dnes na naší mládeži tak neblaze projevuje. A poslední poznámka se týká Lužických Srbů, kde v přímém přenosu můžeme pozorovat pomalý, ale nezvratný zánik slovanského národa a jeho postupnou přeměnu na Němce, což známe také i z našich dějin. Zde se svých slovanských kořenů vzdávají mladí lidé zcela dobrovolně, nikdo je k tomu nenutí, neboť být Němcem a Evropanem je prostě in a cool. Posledními, kdo u našich slovanských bratrů asimilaci vzdorují, jsou prostí obyvatelé venkova, dále národní buditelé, ale také Poláci i Češi, kteří se sem stěhují a posilují zde národní uvědomění třeba už jen libozvučností svého slovanského jazyka, jehož melodii Lužičtí Srbová už mnohdy ani neznají. Zcela paradoxně národnímu uvědomění zde napomáhají i církve, byť historicky se křesťanství podílelo na ničení slovanské víry a kultury i slovanského ducha. Chtěl jsem jen poukázat na složitost všech dějů a jevů, které mohou mít i naprosto odlišné následky a protichůdné dopady na vývoj ve společnosti.

  OdpovědětVymazat
 9. Když si vypůjčim metaforu, kterou Lenka Procházková charakterizuje vztah různých lidí k vlasti, nabudeme dojem, že mezi reagujícími čtenáři (opravdu článek přečetli?! - dost o tom pochybuji) se vyskytují ponejvíce tací, jimž je vlast něco jako spodky přilepené k tělu - včetně zaschlých výkalů, které jsou pro ně jakousi trestí ryzího vlastenectví.

  Kokotko

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Doporučil bych žvásty Kokotka smazat.

   Vymazat
  2. 10.06 ano, máte pravdu. Svým příspěvkem jste opravdu potvrdil, že mezi výkaly musíme žít protože si řada z nás sere do vlastního hnízda. Nemám pravdu?

   Vymazat
  3. 11:45

   Těžko říct, zda "máte pravdu"; chcete snad tvrdit, že vlast a vlastní hnízdo jsou synonyma?

   A kdopak je to "řada z nás"? Kdopak jsou to "my"? Ti, kdo spolu chodili do Sokola?

   Můj dojem je, že většině zdejších "diskutérů" je úplně jedno, KAM kálejí - hlavně, ŽE si uleví.

   Kokotko

   Vymazat
  4. Bravo, Kokotko!

   Vymazat
 10. Nelze pochopit vztah našich volených zástupců k Německu, které s námi nedokázalo za 72 roků od Druhé světové války uzavřít Mírovou smlouvu, podřídit se rozhodnutí Mezinárodního tribunálu a zaplatit!
  Jedná se o celých 360 miliard prvorepublikových korun, jenž určil mezinárodní soud jako válečné reparace, které mělo Německo zaplatit Československu za materiální a duchovní škody, které byli způsobeny německými nacisty našemu národu v době okupace během Druhé světové války. Tato nemalá částka, samozřejmě navýšená o inflaci a nezbytné úroky z prodlení, by se mohla nakonec vyšplhat do takové výše, že by mohla zaplatit celý náš státní dluh a přinést našemu státu a jeho občanům dlouhodobé zisky a prosperitu.
  To, že naše nároky na válečné reparace vůči Německu stále platí, potvrdil prof. JUDr. Václav Pavlíček, DrSc., ve svém článku Minulost je třeba uzavřít skutečnou tečkou. Na otázku redaktora J. Kovaříka, zda ČR může kdykoliv položit na stůl otázku neuhrazených reparačních nároků, odpověděl prof. V. Pavlíček, DrSc.: "Ano, pokud záležitost nebude právně ukončena. Mírová smlouva, kterou mohla být za reparacemi učiněna tečka, uzavřena nebyla." (Právo, 1.10.2004).
  Pomineme-li totální neschopnost kříženou s absolutní bezcitností většiny našich politiků, a diletantství, díky kterému dovedli naší zemi do stavu, kdy nám již nic nepatří, a musíme poslouchat cizáky z Bruselu, zůstává otázkou, proč si neřeknou našemu německému sousedovi o peníze, které naší zemi již 72 let dluží!?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Za to,že nám ty reparace dluží,jim do Němec námi volené elity kromě toho v privatizaci darovaného i strategického majetku ročně posíljí 380 miliard a před nedávnem i celou jednu brigádu už vystrojenou...jsem zvědav,co si ještě místní vlastenci nechají líbit,než se konečně naserou, přestanou volit zrádce a těm pachatelům a odpovědným za dnešní stav dají konečně do držky...

   Vymazat
 11. Češi jsou národ jemuž po stránce vlastenectví už asi není pomoci.

  Několik století fackování, křivení páteří, poprav mravní elity národa, plus současná propaganda a konzumerismus, to prostě za nechalo děsivé stopy.

  Zrovna nedávno jsem se dozvěděl o případu, kdy těsně PO VÁLCE zastřelili nějací místní "hrdinové" z Ostravy Radvanic mladou ženu, Jiřinu Komínkovou, která tam pracovala v hospodě, za to, že si PŘED VÁLKOU vzala za manžela místního, sudetského němce... Zůstala po ní malá dcerka... Je docela možné, že i tito odbojáři už dostali od ÚSTR nebo Etické komise nějakou plaketu, diplom či medaili za svou statečnost...

  Informaci podobného ražení lze zjistit v souvislosti se smrtí Miloše Sýkory, který zachránil strategicky důležitý most v Ostravě, čímž značně uspíšil osvobození města, a byl Němci zastřelen teprve v okamžiku, kdy marně bouchal na dveře a okna několika domů, kde by se skryl nebo mohl utíkat dále. Po zastřelení jej stateční Češi nechali ležet v průjezdu přikrytého prostěradlem a další tři dny se tam na něj chodili dívat, než jej někdo pohřbil...

  A jistě nelze pochybovat ani o statečnosti současných pražáků kteří plivanci, pokřikováním a vulgárními gesty, za pasivity české policie, vítali potomky sovětských vojáků, kteří přijeli položit květiny na hroby svých dědů...

  Blbnem, degenerujem... Tohle nedopadne dobře...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V podstatě máte pravdu, ale jsou mezi námi i velicí hrdinové. Tak třeba takový, světoznámý umělec David Černý se vůbec, ale vůbec nebál a rok a půl, po ( prý ) revoluci s klidem přemaloval sovětský tank, na růžovo. No uznejte, kdo z nás by si to dovolil.

   Vymazat
 12. V Praze uz ted ziji vseliaci lidozrouti, cizopasnici, UFOuni a poznaji se snadno podle reakce na urcite thema nebo podle smyslu pro humor.

  OdpovědětVymazat
 13. Hysterky autorčina druhu odpuzují i od závažných témat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neurážej, nulo 13:29. Nesaháš jí ani po kotníky.

   Vymazat
 14. Text paní Procházkové je velmi krásný. Vlastence by mělo něco spojovat a v tom je potíž. Nechci být vlastencem s Kalouskem, Hermanem, Bělobrádkem, Fialou a dalšími, kteří by mne ze srdce nenáviděli. Státní sdělovací prostředky na mne pořád útočí a hrozí. Jsem bývalý komunista a podle nich zločinec. Co s tím?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:00

   K tomu Vašemu "nechci být vlastencem s..." - při všech možných i nemožných, oprávněných a neoprávněných výhradách (měly by být VŽDY adresovány konkrétním jedincům, tj, nebýt paušální) k těm, kdo se podepsali pod Chartu 77, panovala tam (do převratu) SNÁŠENLIVOST a VZÁJEMNÝ RESPEKT mezi lidmi nejrůznějších názorů. Lenka Procházková je jedním z lidí, kteří by Vám to mohli potvrdit.

   Podle mého osobního názoru byl tím, kdo se na likvidaci této tolerance a přátelství přes hranice politického stranictví mimořádnou měrou podílel Václav Havel, který VŠECHNY své kamaráda zradil a obklopil se poskoky a pochlebníky. To bylo, vedle jeho četných iluzí a až neuvěřitelné sociální inkompetence, obrovským morálním selháním.

   - Přesto ale nemám ale dojem, že ti, kdo byli vždycky někde zalezlí, mají dnes sebemenší právo se nad něj (samozřejmě anonymně) vyvyšovat!
   - Podobně, domnívám se, nemají právo na něj plivat různí kariéristé, kteří se houfně vydali cestou Klausů, Kočárníků, Kalvodů nebo Dlouhých.

   A o vlastenectví "hubou" (- Havel nebyl vlastencem vůbec, tedy ani verbálně - srv. jeho polemiku s Kunderou v roce 1969 - ) ostatně už psal Karel Havlíček.

   Kokotko

   PS: Možná jste místo "bývalý komunista" chtěl napsat "bývalý člen KSČ"?

   Vymazat
  2. 16:24, vy jste můj text dopsal. Dříve jsem si myslel, že vlastenci jsme všichni, kteří mluvíme česky a slovensky. Nyní vím, že existovala minorita, která byla ochotna naší vlast prodat k překvapení ostatních, nic netušících. Nemám problém být vlastencem se členy své komunity, která se najde na různých místech Česka. Nyní jsme tak rozděleni, že si nedovedu představit, co by se dělo v případě nějakého válečného konfliktu. Co budou dělat ti, kterým se soustavně v televizi posmívají? Půjdou za generálem Pavlem?

   Vymazat
 15. Kokotko NEDEJ SE ! Vyjimecne s tebou souhlasim a napis, ze CENZOR JE HAJZL !
  Ja to napsat nemuzu ! Ten hemeroid (cenzor) me fanaticky maze. On je vyuceny stalinsky hitrecik a zere hovinka kvuli mozkovym proteinovym vitaminum..
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 16:58

   Myslím, že zase jenom zbytečně blábolíš, brachu -
   A tvoje paranoia - ohledně údajné censury - je už hodně pokročilá.

   Kokotko

   Vymazat
  2. Pane Kokotko, myslíte, že případ Honolulu napsal něco k tématu článku? Já si myslím, že zbaven ducha jen chorobně exhibuje. Nedivím se redakci, že nás takových "duševních výkonů" zbavuje.

   Vymazat
 16. Jen se podívejte, jak končí naší disidenti. Jeden zemře předčasnou smrtí, tedy Matuška, druhy skočí z Karlova mostu, tedy Tříska. A takých jsou desítky, ne li stovky. Platí z díla K. Čapka: " Opustíš li mně, nezahynu, opustíš li mně zahyneš!"
  Dnešní patolízalové, kteří i v pořadu ČT, když se mají vyjádřit k jasné věci, proč by Katalánci nemohli hlasovat v referendu, raději kuňkají a nejsou schopní se vyjádřit jasně, a čekají až se vyjádří tzv. evropské elity a oni čekají, aby nic nezkazili, hlavně co se týče jejich kariery a svého majetku, který si po revoluci poctivou prací, nahrabali. Od nich nelze čekat jasného slova i když každému obyčejnému občanovi to zcela jasné je. Jejich kuňkání patří spíše do ptačí říše, než do společenství lidí.

  OdpovědětVymazat
 17. ====================================================
  -- Mé srdce překypuje radostí, když vidím, kolik se tu sešlo opravdových vlastenců ! --
  ====================================================

  OdpovědětVymazat
 18. 10,06 KOKO - Svou vlast a domov mám a do smrti budu mít tam, kde žili mí rodiče a prarodiče a dnes zde jsou jejich hroby, kde se mohu potkat se svými bývalými spolužáky a říci třeba "... pamatuješ, jak v 5. třídě úča ...?".Tady žijí mé děti, vnuci a pravnuci a chci doufat, že zde žít nadále budou. To ale bude záležet i na nich. Svou vlast nemám přilepenou k té části těla, kde chlapi nosí spodky - ať čisté nebo ušmudlané. Domov má vrostlý v duši, nebo naopak - vlast má mou duši vrostlou do sebe. Jsem asi dost patetická, ale je to jen reakce na vulgárnost jistého K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Však Vám to upřímně chválím - napsal jsem "ponejvíce tací" (kteří se zde producírují) a vím, že jde jen o křiklouny.

   Vymazat
 19. Jiřina Růžková1. října 2017 22:44

  Velké díky paní Lenko Procházková !!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím, za co ty sluníčkářce děkujete. Za to že nebude na její popud obnoven Mariánský sloup v Praze, zač se ona výrazně postavila. Mariánský sloup byl jako ochrana České republiky a střední Evropy proti případným budoucím válkám. Tak že díky madam Procházková, za větší naději války v Evropě!!!!

   Vymazat
 20. Jste velmi bystra zena, pani Nedvedilova (20:28) !
  Pan KOKO ma tak proprdene spodky, ze ho deportovali ze Slovenska z Cachtic.

  A ted Vas naucim anglicky, aby jste se vyznala az pojedete na vylet do New Yorku !

  DINGLEBERRY = A particle of fecal matter attached to the anal hair of an Mr. Koko.
  V cestine to znamena, ze pan Koko ma ve spodkach "kastanky" a mimo to, nema zadnou vlast. (Ja jich mam nekolik.)
  Bohuzel se nemohu podepsat. Cenzor zere to, co pan Koko trousi z podlikacek na chodniku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu (23:59) nabízí mistrovské slohové cvičení na téma vlastenectví - galantní entrée, myšlenková hloubka, brilantní volba slov, neotřelý styl, smysl pro dramatické vystupňování ...
   Myslím, že tím dal srozumitelnou odpověď na dotaz čtenáře nahoře (23:44).

   Kokotko

   Vymazat
 21. 0:22- aha, ted me lichotis ! Protoze vis, ze pod mojim vlivem porostes !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1:44

   Neuvěřitelné! Ten přitroublík to snad opravdu vzal jako lichotku?

   Vymazat
 22. 18:57...Neuveritelne, Kokotko sezral Dingleberry !

  OdpovědětVymazat
 23. Havlisti a sluníčkáři byli proti obnovení mariánského sloupu. Jedna pakáž, fuj!!!!!

  OdpovědětVymazat