Reklama

pondělí 11. září 2017

Demokracie, která není


Marie L. Neudorflová 
11.9.2017

(Veřejný projev, Praha, 9. září 2017. )

Milí přátelé,

Myslím, že všichni cítíme, že se lidé stávají alergičtí na slovo demokracie. Zdravý instinkt jim napovídá, že politika, kterou máme není demokratická, že se nezajímá o důležité potřeby nás všech, o kulturní, sociální a mravní úroveň národa, o jeho bezpečnost a budoucnost.Stali jsme se druhořadým státem politickou i sociální pozicí v Evropské unii, kolonií ve vtahu k Německu, terčem mocenských hrátek a tlaků, abychom nesli hrozivé důsledky jejich problémů, na nichž nemáme nejmenší podíl. Tato situace je důsledkem jejich nedemokratismu, nezodpovědnosti, ba i dědictvím kolonialismu v mezinárodních vztazích, kde silnější státy vnímají slabší národy jako snadný terč svých expansivních a zištných zájmů.

Když naši velikáni zakládali demokratické Československo, T. G. Masaryk měl nejvíce ujasněné ideály a principy pro jeho stabilitu a demokracii, z nichž v mezinárodní oblasti byl nejdůležitější požadavek respektu velkých národů a státu k malým, k jejich historii, kultuře, k jejich pozitivnímu potenciálu, neboť jiné přístupy přinášely destrukci a utrpení. Bylo důležité, že se Masarykovi v tomto smyslu podařilo přesvědčit amerického presidenta a řadu dalších politiků. Nebylo jejich vinou, že vývoj šel brzy jinudy v důsledku nedostatečného úsilí o rozvoj podmínek k demokracii uvnitř řady států, zvláště Německa, které bylo svou historií a politickou ideologií orientováno hlavně na expanzi. Po desetiletí se netajilo svým pohrdáním menšími, zvláště slovanskými národy.

Po pádu komunismu se nedemokratická, expansivní a asociální podstata západního neoliberalismu a nadnárodních korporací začala znovu rychle prosazovat a postupně ovlivňovala jak EU tak poměry v jednotlivých zemích, včetně naší. Podle nich Demokratické instituce mají sloužit především k ochraně soukromých podnikatelských zájmů, zájmům nadnárodních korporací, bez zřetele na sociální, kulturní a mravní úroveň občanů a národů. Ty jim jsou naopak na obtíž. Politickou úroveň veřejnosti a její angažovanost vnímají jako nebezpečnou pro svou moc. Proto jejich stálé úsilí držet společnost atomizovanou, veřejnost politicky nevzdělanou, desinformovanou a desorientovanou, soustředěnou hlavně na své soukromí. Proto tlaky na přepisování historie, zdůrazňování nedůležitého, soukromého, nerozlišování důležitého od nedůležitého, aby se možnost poučení z dějin zcela vytratila.

Chápání demokracie jen ve prospěch podnikatelských zájmů, ignoruje historické, duchovní a mravní dimenze lidí, neumožňuje veřejnosti efektivně kontrolovat politicky mocenskou vrstvu, která má vždy inklinaci svou moc zneužívat. Nedemokratické neoliberalistické pojetí demokracie nám je vnucováno jako jediná možná forma demokracie. I politickým stranám chybí společný základ obhajoby potřeb, úrovně a zájmů veřejnosti, národa, státu. Bez takového společného nejsou politické strany ve skutečnosti demokratické. Takto chápanou demokracii, která demokracií není, nesmíme přijímat. Musíme usilovat o skutečnou demokracii, v níž jsou občané respektovanou součástí politického systému a mají podstatný vliv na politiku.

Když se podíváme do moderní historie, úroveň evropských národů se vyvinula z tlaků zdola, z ponižované a utlačované většiny, z konfliktů mezi mocnými a většinou lidí, z ideálů a odvahy osvícenců, humanistů a demokratů, kteří chápali pokrok ve velmi širokém, nejen materialistickém a technologickém smyslu. Osvícenci věřili, že každý člověk má právo vzděláním rozvíjet svůj pozitivní potenciál kulturní, odborný a mravní, že lidé musí rozumět světu, ve kterém žijí, a musí mít možnost efektivně ovlivňovat politiku ke svému prospěchu. Součástí byla také idea, že lidé, kromě vzdělání, musí sdílet určité humanitní ideály a principy, zodpovědnost za sebe, za druhé i za celek, že ne expanze silnějších národů na úkor slabších, ale smysluplná práce a spolupráce jsou cestou ke slušné úrovni lidí, ke spravedlnosti a ke stabilitě.

Existence hluboce integrované komunity, národa, státu, byla nezbytnou podmínkou pro komunikaci o společných problémech a jejich řešení ve prospěch většiny, obecného dobra. Národ, byl cenným výdobytkem historického demokratizačního vývoje, podmínkou pro demokracii. V současnosti neoliberálové, globalisté a nedemokraté všeho druhu, záměrně integritu národů nejrůznějším způsobem narušují. Zvykly si používat pojem nacionalismus jen v negativním smyslu a ignorovat jeho pozitivní stránky.

Když naši velikáni jako Palacký, Havlíček, Masaryk, Beneš, Štefánik vědomě rozvíjeli kulturní, vzdělaneckou a politickou úroveň českého a slovenského národa, probouzeli v lidech sebeúctu, sebedůvěru ve své pozitivní schopnosti, ve svou cenu. Rozvíjení úrovně obou národů od 19. století je historický unikát, plný inspirace a poučení, k jehož humanitním a mravním hodnotám a ověřeným metodám, dnes ponižovaným, bychom se měli vědomě vracet. Centrem byly nejen humanitní a demokratické ideály, důraz na znalosti a poučení z historie, ale i silná víra v rovnocennost malých národů s velkými, v jejich schopnosti přispívat vlastní prací ke své úrovni a tím i k úrovni civilizace a právu na respekt. Celý proces probíhal navzdory podmínkám a mocenským vrstvám s jejich scestným pocitem superiority a sobeckými zájmy. Vlastenecky orientovaná inteligence se svým tvořivým a pozitivním vztahem k vlastnímu národu a její obětavá účast v demokratizačním procesu, byla rozhodující pro úroveň českého národa, který svou iniciativou nadšeně přijímal ideály mající úctu k jeho schopnostem, pozitivnímu potenciálu a důstojnosti.

Humanitní a demokratické ideály, jako součást rozvoje jednotlivců a národa, jsou stále aktuální. Obsahují hluboký respekt pro jednotlivce a národy jako duchovní, kulturní, mravní, historické a sociální entity. Věrnost humanitním ideálům, realistický idealismus podložený znalostmi, přinášely postupně téměř zázračné výsledky včetně demokratického Československa s vysokou kulturou a sociálním cítěním. Nebylo jeho vinou, že Evropa nečelila v počátcích německé brutální expanzi. Dědictví humanitních a demokratických ideálů, které nás úspěšně pozvedaly v minulosti, je pro nás závazné, pro přítomnost i budoucnost. Spolehlivější pouta a oporu pro důstojnou existenci, současnou i budoucí, nemáme. Toto dědictví je třeba trvale bránit slovem, skutky i železem.

- - -

15 komentářů :

 1. Přesně tak. Ano, ano, ano. "Toto dědictví je třeba trvale bránit slovem, skutky i "ŽELEZEM". Na pokřivené charaktery poslanců a senátorů se už nedá dívat. Jak vidím Kraďouska, Šláfnberga nebo jiného zloducha v TV, musím od toho, abych se z jejich keců nepozvracel. Žádná demokracie u nás není, to jsou jen plné huby papalášů o kolektivním rozhodnování, ale odpovědnost za zlodějiny a pod. nikdo z nich nechce nést. Tak potom se nemají nechat zvolit nebo nemají převzít rezort. Smradi. Některým co sedí občas v parlamentu 20 let (jinak jsou na zahraničních cestách nebo sedí doma) se to líbí, když za to nic nedělání (Kraďousek dá noty svým prdelkáčům jak mají hlasovat) berou nadstandardně vysoké platy bez možnosti postihu. Kde je nějaká část platu na principu zásluhovosti, něco měřitelné a nikoliv jen nárokové. Dnes jsem četl, že jeden poslanec z ČSSD (27 let) je ve 2 výborech, 4 podvýborech a možná je ještě starosta, člen dozorčí rady nebo člen představenstva, atd. Vždyť to jsou vyžírkové, který kvůli korytům nebudou hlasovat ve prospěch obce, států voličů. My jim smrdíme. Lidé nedejte si tento zkorumpovaný systém dál líbit.

  OdpovědětSmazat
 2. Vynikající projev. Takoví lidé jako Marie L. Neudorflová by měli tvořit elitu národa, a ne prodejná pražská kavárna. Neudorflová na Hrad !!!!

  OdpovědětSmazat
 3. Nikdo nepochybuje o tom, že Masarykova první republika byla demokratická. V poválečném období jsme byli lidově demokratický stát. Po roce 48 si komunisti zakládali na tom, jak tu kvete demokracie. Od roku 60 jsme byli socialistická republika, samozřejmě postavená na základech demokracie. Více demokracie nám přinesl rok 68. A rok 89 no to jsme demokracií přímo zasypáni. Závěr? Demokracie v našem podání je prodejná děvka, která dá všem... M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní11. září 2017 18:01
   Já bych na ni nebyl tak zlej. Ona není prodejná, to jenom všichni chvástavě lžou, že s ní byli. P.K.

   Smazat
  2. 18:01 Píše,že demokracie dá všem, ale asi ne každému, proto je pisatel tak frustrovaný.

   Smazat
 4. Autorka dobře burcuje, abychom si uvědomili, že nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře.
  Jsme vystaveni útoku liberálů, na (přinejmenším) naši národní identitu. Je to snaha, učinit nás cizinci ve vlastní zemi, kterou bude obývat nám cizí kultura a která bude sebe i nás, řídit nám cizími pravidly. Ten „nepochopitelný“ vývoj, o kterém si mnozí stále ještě myslí, že je omylem, který se vysvětlí, je praktická realizace Kalergiho plánu, na rozvrácení evropských národů, a jejich islamizaci. Je to akce pro upevnění mocenských pozic (už tak nezdravě pevných) nadnárodních sil.
  Je potřebné na to poukazovat, neboť je asi stále dost lidí, kteří si říkají, že o nic nejde, nač ta zbytečná panika. Přičemž přehlížejí postupné snižování naší bezpečnosti, potravinové soběstačnosti a finanční nezávislosti, jež probíhají nepozorovaně, salámovou metodou. Realizuje se to předáváním kompetencí národních států, nadnárodním a na demokratických procesech nezávislých spolků (EU, neziskovky, centrální banky) a odtržením politiků od národních zájmů a jejich kolaborací, při realizaci toho rozvratného plánu.
  Ale to poukazování nestačí. Zaměřit se na stálé odhalování nových a nových kliček, při provádění jejich plánu, po kterém nenásleduje žádná, nebo opožděná reakce, je jasná prohra. Je třeba nabídnout vlastní alternativu a tou cestou jít. Neboli dostat se do pozice, kdy bude protistrana nucena opožděně reagovat.
  Pro ty, kdo věří na demokracii, je takovouto cestou, odklon od politiků, kteří hrají jejich hru a volba takových, kteří budou používat při řízení státu demokratické principy. Konečně zavedou referendum a dostanou politiky pod kontrolu občanů. Otevřeně se postaví proti přívalu migrantů, přestanou platit neziskovky, které se na plánu podílejí a odmítnou EU direktivy, které poškozují náš stát.
  Je toho hodně, co je špatně, ale je nutno konečně změnit kurs.
  Tuto šanci nám dává SPD – Tomio Okamura a je naším zájmem, ji využít. P.K.

  OdpovědětSmazat
 5. Ty vole PK, to už se fakt nedá číst ty tvoje stále dokola opakovaný kecy na podporu SPD! Volby jsou největší referendum a SPD chce teprve referendum schválit! Nechce říct ani, že je pro vystoupení z EU. Copak ty vole fakt nechápeš ten rozdíl?

  OdpovědětSmazat
 6. Anonymní11. září 2017 20:27
  Ty bejku, volby nejsou referendum. Referendum je ano/ne, k jedné konkrétní otázce. Volby jsou o důvěře k řízení země.
  SPD – Tomio Okamura má moji největší důvěru, že učiní vše, co bude možné, k navrácení a udržení naší svéprávnosti. Na tom je možné začít pracovat, již i v EU (viz Orbán).
  K ostatním politikům, tu důvěru nemám. Ani k ANS, která se ukazuje být nedemokratickou. P.K.

  OdpovědětSmazat
 7. Jinej nazor kdyz ma nekdo tady /Na Nove a Svobodne republice/, tak to redaktori rychle, ochotne a smazou !!!

  OdpovědětSmazat
 8. Dvorak cenzor tu rychle vymazal pravdu, ze on Vaclav Dvorak kolaboroval s Havlem a verne mu slouzil
  Takze Dvorak bude platit za kolaboraci

  OdpovědětSmazat
 9. 3,57 6,16
  Ty vaše havlobanderovský pindy zdegenerovaný cikorky z Rumunska by mazali i na Blicích listech!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 10. Komunistický systém byl v mnoha ohledech zločinný. Kapitalistický systém je zločinnější.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je pravda. Docházelo k útlaku člověka člověkem. Ale v tom druhém to je naopak.

   Smazat
 11. Demokracie alespoň ta naše a tzv. západní je jen přiblblé tlachání podvodníků, lhářů, zlodějů, vlastizrádců, korupčníků a bezcharakterních podrazáků. Jedno na jakou stranu se podíváš a trvá to už 27 let. Tihle vyžírkové si z toho udělali snadnou a velice dobře placenou obživun nejen u nás, ale i v EU a samotných USA.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.