Reklama

.

.

středa 20. září 2017

George Soros a politika naděje a nenávisti

Matthew Jamison
20.9.2017 Zvědavec

Otřepaná mezinárodní miliardářská hádanka, známá pod jménem George Soros (připomínající padoucha Blofelda, šéfa zlověstné stínové vládní organizace Spectre, z románů Iana Fleminga o Jamesi Bondovi), je opět u svých starých triků, kdy rozdmýchává napětí a konflikty, neboť to vyhovuje jeho pokřivené osobní, politické a finanční agendě. Tentokrát Soros nestrká nos pouze do bezpečnosti, vnitřních záležitostí a politiky Ruské federace či Spojených států amerických, nebo Izraele, ale nyní také i do dalšího ze svých starých nenáviděných protivníků, kterým je Británie. George Soros se rád předvádí jako humanitární liberál, který se věnuje dobrým a ušlechtilým věcem. Starý šejdíř a spekulant ze sebe udělal samozvaného a povýšeného soudce, který je plný naděje i plný nenávisti vůči Británii, takže založil „vlastní špionážní síť“, eufemisticky nazvanou „Hope Not Hate“ (Naděje, ne nenávist)“, kterou financuje.

Je to zvláštní, neboť sám pan Soros není v takové pozici, aby mohl diktovat a přednášet ostatním o tom, kdo je plný naděje a kdo plný nenávisti, zvláště pokud jde o Británii. Koneckonců Soros nenávidí Británii tak moc, že stojí za bankrotem Anglické banky (Bank of England), k němuž došlo v černou středu. Bankrot stál britské daňové poplatníky přes 10 miliard dolarů v měnových rezervách a vyvolal nejhorší finanční krizi v historii země (až do roku 2008), což stálo v roce 1992 každého muže, ženu a dítě ve Velké Británii přibližně 70 liber na osobu. Soros sice vydělal docela hodně peněz, avGeorge Soros and the Politics of Hope and Hate vyšel 10. září 2017 na Strategic Culture Foundation. Překlad v ceně 446 Kč Zvědavec.šak na úkor finančního strádání již beztak recesí zasažené britské populace, k němuž sám napomohl. Soros má v sobě hodně nenávisti. Především zcela nenávidí svou vlastní židovskou civilizaci a velký stát Izrael. Soros je hluboce nejistý a neurotický člověk, který nenávidí sám sebe. V rozhovoru pro deník New Yorker uvedl: „Nepopírám Židům právo na národní existenci - ale nechci s tím nic dělat.“ Ouvej!

Sorosova nadace (Open Society Foundation) se také aktivně pokoušela zbavit Izrael legalizace - s cílem „zpochybnit rasistickou a protidemokratickou politiku Izraele“ v mezinárodních fórech - zčásti tím, že zpochybňovala reputaci Izraele jako demokratického státu, a podněcovala bojkot a lobování za sankce proti Izraeli. Pro někoho, kdo je Žid a vyrůstal v nacisty okupovaném Maďarsku, to už je za hranicí únosnosti. Ale potom Soros a jeho sebenenávistná rodina z vyšší střední třídy, která neměla žádné skutečné spojení nebo soucit s Židy, uzavřela během 2. světové války v Maďarsku smlouvu s ďáblem, a podařilo se jim uprchnout do Anglie, aby si zachránili kůži. Co se týče Izraele a těžkého údělu Židů, George Soros je plný nenávisti, patologické nenávisti.

George Soros má také patologickou nenávist vůči Rusku, ruskému lidu a vůči ruskému prezidentu Putinovi. V lednu 2015 Soros prohlásil velmi rozzuřeně a paranoidně: „Evropa se musí probudit a uznat, že je vystavená útoku Ruska.“ Takový nesmysl! Jako kdyby chtěl rozpoutat novou studenou válku. Také patřil na Západě k hlavním zastáncům a prosazovatelům rozsáhlých ekonomických sankcí proti Rusku. Soros udělal všechno, co bylo v jeho moci, spolu s jeho miliardami, ve snaze podkopat (pokud ne rovnou svrhnout) prezidenta Putina a ruskou vládu. Místo toho, aby se snažil podporovat novou alianci s Ruskem, založenou na vzájemném respektu, obdivu a společných zájmech (a úctě k masivním obětem, které podstoupil hrdinský ruský lid při obraně ironicky západní civilizace během 2. světové války), dělá Soros vše proto, aby vypukla válka mezi NATO a Moskvou. To mu přeci nemůže beztrestně projít.

V současné době není Soros spokojen s pokusem o podkopání Izraele nebo Ruské federace ve prospěch své vlastní agendy, proto se svými následovníky založil v Británii podnik s vlastní „špionážní sítí“ v rámci málo známé charitativní organizace s názvem „Hope not Hate“ (Naděje, ne nenávist), která má sídlo na náměstí sv. Jakuba (St. James Square) v Londýně. To připomíná prázdný a povrchní slogan prezidenta Obamy z roku 2008 „Naděje & změna“. Avšak Obamovi budiž ke cti, že přestože vyčerpal finanční prostředky, které mu Soros v roce 2008 dal, odmítl se s ním poté setkat v Oválné pracovně v Bílém domě. Soros totiž doufal, že se zařadí do dlouhé řady amerických „supersponzorů“ a stane se stínovým prezidentem. Když prezident Obama nebyl ochoten hrát tuto hru, Soros litoval své investice a uvedl, že měl místo toho podporovat Hillary Clintonovou.

To vysvětluje, proč celou dobu podporoval Hillary v roce 2016 v jejím financování - aby nakonec získal pozici stínového prezidenta, kterým se měl dle svého názoru stát již v roce 2008. Přesto nepočítal s tím, že jeho další rivalský „supersponzor“ poruší pravidla a bude sám kandidovat na prezidenta, místo toho, aby financoval zpovzdálí. Tím však osvobodil Oválnou pracovnu ze sevření velkých peněz, poskytovaných multimilionáři a miliardáři ve prospěch „zvláštních zájmů stínových prezidentů“, jako je např. Soros, Sheldon Adelson nebo Pamela Harriman a jiní. To, co se v současné době děje ve vnitřní americké politice, je v prvé řadě osobní/politická bitva mezi prezidentem Trumpem a rádoby stínovým prezidentem Sorosem.

Zatím se Soros a jeho pomýlení následovníci začali ve své špionážní síti „Naděje, ne nenávist“ zaměřovat na kohokoliv v Británii, kdo využívá svá demokratická a občanská práva ve prospěch intelektuální svobody, svobody projevu a svobody myšlení v rámci obhajoby a vyjadřování názorů na podporu nové realistické aliance „Grand Accommodation“ s Ruskem.

Každý, kdo má odvahu pokusit se o načrtnutí nového geopolitického kurzu v mezinárodních vztazích a připomenout Západu masivní dluh, který stále musí řádně splácet vůči Rusku, stane se okamžitě cílem sítě „Naděje, ne nenávist“. Každý, kdo má tu troufalost zpochybňovat moudrost politiky USA-UK ohledně Sýrie (od samého začátku konfliktu v roce 2011), stane se okamžitě cílem Sorosovi sítě „Naděje, ne nenávist“. Každý, kdo učiní i ten nejkratší pozitivní komentář o Rusku nebo ruském lidu, nebo vyjádří svůj obdiv k Rusku, je okamžitě cílem Sorosovi sítě „Naděje, ne nenávist“. Fakt, že může být takové nezávislé špionážní síti v Británii povoleno fungovat, je velmi znepokojující, a je to další znak jakoby gestapáckého státu z "Roku 1984", jakým se postupně Spojené království stává. Skutečně existuje úzká součinnost mezi některými elementy ve Velké Británii a Sorosovými „špióny“.

Sorosovi následovníci, pracující v jeho špionážní síti „Naděje, ne nenávist“, by si však měli uvědomit, že jejich vůdce není žádný světec. Soros je velmi zlý člověk, který nenávidí sám sebe. Nenávidí Izrael, Rusko i Británii. Ironií je, že jeho hedgeový fond, který založil v 60. letech, se nazývá „Quantum“. Soros nenávidí Británii a brousí si zuby nejen na tuto zem, ale i na Izrael, Rusko a určité lidi v Americe. Opět uvádím, že s užitečnými idioty je manipulováno v mnohem větším, globálním geopolitickém/geopersonálním kontextu. Možná nastala doba, aby se Soros a jeho špionážní sekta „Naděje, ne nenávist“ na sebe dlouze a zpytavě zadívali do zrcadla a položili si otázku, zda jsou tak čistí a nevinní, aby mohli vynášet soudy nad ostatními.


George Soros and the Politics of Hope and Hate vyšel 10. září 2017 na Strategic Culture Foundation. Překlad v ceně 446 Kč Zvědavec.

12 komentářů :

 1. Probůh, vy si vážně myslíte, že Šóroš je produktem Šóroše? Že je pánem nad svým konáním? Źe by s ním příslušné státy nezametly, kdyby nekonal pod jejich vedením? On je jen krytí pro konání, které některé (západní) státy nechtějí brát na sebe. Jen takové křoví. Opravdu má někdo dojem, že tulneling Británie (Libry) by si Británie nechal jen tak líbit? Ne, bylo třeba ho vybavit penězi a představit světové veřejnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Mluvíte mi z duše. Šóroš je nastrčená figura, obhospodařující či spíše svým jménem kryjící černé fondy "washingtonské bažiny". Pod jeho jménem dělají různé převraty - viz srbský Otpor, arabské jaro, ukrajinský majdan atd. Jeho hoši připravili odtržení Kosova od Srbska (psali i jeho ústavu a přitom privatizovali kosovské zdroje), zničení Iráku a Sýrie, zničení Libye. Josu aktivní v rozvracení "neposlušných" států (pedevším Ruska a Číny, ale i Venezuely, zkoušejí to už mnoho let na Kubě (viz např. výlet Bubeníka a Pilipa), ovlivňují myšlení lidí prostřednictvím neziskovek a médií (Člověk v tísni, Open society, Občanský institut, festival Jeden svět, výběr redaktorů do veřejnoprávních médií a jejich hostů na obrazovce - výsledkem je silně manipulativní ČT a ČRo).

   Vymazat
  2. Z mé duše nemluvíte, ale i já si to myslím stejně. 15.36 to popsal v některých detailech, a určitě má pravdu.Jestli je o těchto aktivitách Soros pravidelně informován, se můžeme jen dohadovat, ale že je jeho jméno zneužíváno, je nasnadě. Ani on není žádný "syp pytlíčku" aby jeho pytlíček peněz byl nevyčerpatelný, takže je účelově dosýpán a stařík je úkolován, a možná je na sebe i pyšný a cítí se být hrdinou, a kdyby něco, bude prostě obětován, jako že byl "odhalen" _případně "konečně odhalen" a najde se jiný stařík, jehož je účelově možno později obětovat, kdyby něco. Případně se dostaví výčitky a sebevražda, nebo nějaké to selhání srdce starého organizmu - možností je celá řada, a dělají to mafiáni pořád stejně. Svět řídí kmotři a mafie, nikdo nezná jejich sídlo, nikdo neví, kde se organizují, a kdo je vydržuje, a těžko se objeví nějaký Corado Cattani, který by v boji s touto chobotnicí obětoval rodinu, a posléze i sebe. Je to chobotnice se vším všudy, utne-li se jí chapadlo, narostou jí nová, a taky dovede pozřít sama sebe ( to platí i pro toho mořského živočicha). Problém světové mafie vyřeší jen mimozemšťané, nebo cosi, co sešle nejspíš bůh, který tuto planetu údajně stvořil. Sice se seznámil i s ďáblem, ale tuto zrůdu si nepředstavoval. Jinak není nic, co by to dokázalo zničit. A všichni, kteří k tomu patří,to vědí, protože jinak by zákonitě museli mít strach - ale nemají. Mají své zástupce všude - na každém potlachu politických kravaťáků, mezi diplomaty, v ozbrojených složkách, v justici, zkrátka všude. My všichni musíme být hodní ňafánci, aby nás neotravovali, a nechali nás žít. Denně alespoň jeden kastrůlek žrádla, a nějakou tu boudu, tablet a TV na čumendu, a můžeme spokojeně pochrupávat.

   Vymazat
  3. 16:14 je nenávistná kreatůra pronásledující čtenáře Nové republiky a hanobící skupiny obyvatel, zejména emigranty a důchodce. Grafoman, který když je usvědčen z manipulace a lži, jako v případě Burešova prokázaného vábení Sorošovy Středoevropské univerzity do Prahy nebo zlehčování činů, popírání odpovědnosti a dokonce životní existence těchto padouchů, tak začne psychopaticky vyvádět a redakce nemaže jeho, ale mizí celé články a diskuze jako na mainstreamu.

   Vymazat
  4. Měli by vás mazat oba. OBA!!!

   Vymazat
 2. Tak tohle je nejhorší člověk na světě kéž by skočil do rakve a zaklapl víko.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo - třeba už je dávno pod drnem, ale jeho jméno bude žít dál,neboť mafie ho potřebuje k další kupě špinavostí. K jedné kupě špinavostí ho už úspěšně použila, jsou na řadě další kupy a vy se duševně nevyčerpávejte 22.20 - vy byste věřil i na to, že světem opět oblétá hrabě Drakula, kdyby vám to media podsunula jako ověřenou zprávu. Bůh s vámi.

   Vymazat
  2. dnes mi kamarát rano vravel ze zdochol soros vydýchol som si ze konecne bude ten svet lepsi no teraz ked citam správy tak som z tej iluzie vytriezvel.Boze kde je tvoja spravodlivost.

   Vymazat
 3. Sóroš platil přes Janoucha už Havla. Ten mohl díky tomu jezdit přikulovat Mercedesem.

  OdpovědětVymazat
 4. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej B.21. září 2017 9:17

  George, to je on, Babišovo srdce univerzitní šampión.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Určitě - vem si své glyfosfátové prášky, které tady denně propaguješ, a vlez nám na záda protibabišovskej trapáku a posedloni. Jestli ti jeho jméno usnadňuje vyvrcholení, brebtej je na diskuzi, kde bude o něm článek - zde o něm není ani zmínka.

   Vymazat
  2. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej B.21. září 2017 19:53

   A můžeš nám tedy prozradit, 11:51 sexuální úchyle s krytím redakce, proč tvůj chráněnec Babiš zve do republiky Sorošovu budapešťskou univerzitu, když zákonně odsunuli z Maďarska za pikle proti maďarskému národu?

   Vymazat