Reklama

.

.

pondělí 4. září 2017

„Historik“ Zahradil o tom, „jak nás Slováci zradili“...

Ferdinand Vrábel 
4.9.2017  NovéSlovo
Dosť často sa z rôznych strán konštatuje, že vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi sú dnes, 25 rokov po rozdelení Československa, najlepšie, aké kedy boli. Napriek tomu sa z času na čas vyskytne výrok, či už od viac-menej marginálnych politikov alebo od málo zorientovaných publicistov, ktorý sa snaží kaliť túto čistú vodu. 


Nedávno sa o to pokúsil aj už polozabudnutý český politik Jan Zahradil (ODS) v rozhovore pre server Parlamentní listy 27. augusta 2017, ktorý sa síce venoval viac kritike českého premiéra Bohuslava Sobotku a „jeho party“ novinárov, ale pritom si celkom zbytočne urobil veľkú hanbu svojimi výrokmi na adresu Slovákov a ich údajnej opakovanej zrady.


Slovenská zrada je také slovné spojenie, ktoré musí zaujať každého čitateľa, či už v Čechách, alebo na Slovensku. Veď za všetko zlé v bývalom Československu môžu len Slováci. Čo Zahradil vytýka Slovákom – akú zradu či dokonca zrady? Citujem z materiálu: „Pan Fico je premiérem země, která již euro přijala, má jiné priority. Že jsme se Slováky sdíleli společný stát, neznamená, že máme vždy společné zájmy. Ostatně naše zájmy se historicky rozešly již v letech 1938-39, potom v letech 1968-69 a nakonec v letech 1989-92. Dnes se rozcházejí opět, to je realita. Ale nemáme proto důvod kopírovat pana Fica, jak prosazuje pan Sobotka, který naštěstí končí jako premiér i předseda ČSSD.“

Titulok o tom, „jak nás Slováci zradili“, je zrejme nadnesený a je výsledkom len naivnej tvorby novinára, ale keďže sa Zahradil proti nemu neohradil, celkom očividne s ním súhlasí, hoci on sa vyslovil len v takom zmysle, že „naše zájmy se historicky rozešly“... Bez akéhokoľvek vysvetlenia, alebo uvedenia súvislostí. U neinformovaného čitateľa to musí zákonite vyvolať dojem o opakovanej zrade Slovákov voči Čechom a o tom, že Slováci sú notoricky známy zradcovský národ, s ktorým bolo Čechom škoda žiť v spoločnom štáte. Je to, samozrejme, hlboký omyl, ale nezaškodí si to trošku bližšie rozobrať.

Prvá zrada: 1938 – 1939. Zahradil tým myslel rozpad druhej Česko-Slovenskej republiky v marci 1939. Slováci zradili Čechov vyhlásením Slovenského štátu 14. marca 1939 a dôsledkom bola okupácia Čiech a Moravy 15. marca 1939 a vznik Protektorátu Čechy a Morava. To je aj názor väčšiny Čechov na uvedené udalosti, ktorý naznačuje, že keby slovenský snem 14. marca samostatnosť nevyhlásil, nebolo by došlo ani k okupácii Čiech a Moravy hitlerovským Nemeckom. To je očividne neudržateľné tvrdenie, veď o tom, čo sa v marci 1939 stane so zvyškom Česko-Slovenska, bolo už dávno rozhodnuté. Ani Zahradil a ani väčšina Čechov si však už neuvedomuje (ani o tom nevedia, prípadne niektorí nechcú vedieť), že k marcovému vývoju v roku 1939 bolo prvým impulzom niečo, o čom sa vtedy ťažko hovorilo a ešte aj dnes sa mnohým ťažko hovorí – tzv. Homolov puč –, teda vojenský zásah ústrednej česko-slovenskej vlády na Slovensku, ku ktorému došlo z 9. na 10. marca 1939.

Niektorí českí politici sa 12. februára 1939 z iniciatívy generála Aloisa Eliáša zišli na tajnej porade v obci Unhošť neďaleko Prahy, kde sa radili o zákroku proti Slovensku. Kritizovali nečinnosť Tisa proti separatistickým tendenciám a rozhodli sa zakročiť. Bolo to nevhodné a aj protiústavné a bol to posledný klinec do rakvy Česko-Slovenska. Na príkaz prezidenta Emila Háchu bol odvolaný z funkcie predsedu vlády Slovenskej krajiny Jozef Tiso spolu s celou vládou a nakrátko dosadený nový premiér Karol Sidor, považovaný za menej radikálneho ako Tiso. Zároveň bol na Slovensku vyhlásený mimoriadny stav so stanným právom, kedy po 19. hodine večernej sa nesmeli občania pohybovať po uliciach. Práve táto neuvážená a zbytočná akcia ústrednej vlády poskytla Hitlerovi zámienku na zásah, ktorý viedol k definitívnemu zániku Česko-Slovenska. Zradili teda vtedy Slováci, alebo Čech Hácha a jeho poradcovia? Na to by si mal odpovedať Zahradil... Na porade Adolfa HitleraJoachimom von Ribbentropom, Josephom Goebbelsom a  maršalom Wilhelmom Keitlom bolo už 10 marca prijaté rozhodnutie, že Nemecko situáciu využije a že 15. marca dôjde k obsadeniu českých krajín. Pravda, aby to vyzeralo všetko decentne, pozvali do Berlína Tisa a potom aj Háchu... Čo sa tam odohralo, to je už všeobecne známe.

Druhá zrada. Ani po dlhšom premýšľaní som neprišiel na to, ako Slováci zradili Čechov v rokoch 1968 – 1969. Azda tým, že českého šéfa komunistov Novotného vystriedal Slovák Dubček? Alebo, že Slováci pozvali interventov z Varšavskej zmluvy (okrem Rumunska a Albánska), aby Československo okupovali? Veď medzi pozývateľmi – vlastizradcami bol len jeden Slovák (vlastne Rusín) Vasil Biľak, ale Čechov bolo nepomerne viac: Alois Indra (ten sa narodil v Medzeve na východnom Slovensku, ale bol českej národnosti), Antonín Kapek, Oldřich Švestka, Drahomír Kolder, Miloš Jakeš... Alebo mal Zahradil na mysli pretvorenie unitárneho Československa na formálnu federáciu? No, to je naozaj obrovská zrada!

Tretia zrada. Najväčším bonbónikom je však podľa mňa slovenská zrada z rokov 1989 – 1992. Je predsa dobre známe, že okrem SNS žiadna slovenská politická strana nechcela rozdelenie spoločného štátu, najmenej Vladimír Mečiar, ale zámienky sa našli a dokonca sa všetko podarilo hodiť na Slovákov: oni to všetko zavinili! Ani zmienka o tom, že sa Česi radi zbavili menej výkonného slovenského hospodárstva, že na popud pomýleného (možno naivného) pacifistu sa zlikvidoval na Slovensku zbrojný priemysel a jeho výpadok „pohotovo“ zaplnila produkcia amerických zbrojoviek, ani zmienka o tom, že na Slovensku bola aj petícia proti rozdeleniu, pod ktorú sa podpísalo okolo 300 000 občanov... Nie, iba Slováci vykopali hrob Československu (vtedy už vlastne Českej a Slovenskej Federatívnej Republike – ČSFR) a Česi tomu bránili zubami-nechtami. Napríklad aj kolkovaním bankoviek, ktoré sa iniciovali v Čechách... Ale zradili Slováci. Neskorší guvernér Českej národnej banky Josef Tošovský priznal, že na kolkovanie československej meny sa začal so spolupracovníkmi pripravovať hneď po parlamentných voľbách v júni 1992, teda v čase, keď ešte pôsobil vo federálnej Štátnej banke československej (ŠBČS). Preto už v auguste 1992 objednali tlač kolkov až v ďalekej Kolumbii. V polovici septembra už tie kolky ležali v pražských trezoroch. Je však dôležité pripomenúť, že všetko zostalo utajené aj pred členmi Bankovej rady ŠBČS zo Slovenska! To nebola zrada?

Podľa právnych teoretikov (Mgr. Jana Kováčiková: K rozdeleniu Česko-Slovenska, online: http://www.projustice.sk/pravne-dejiny/k-rozdeleniu-cesko-slovenska) je „názor, že k zániku ČSFR došlo cestou separácie či secesie Slovenska, prezentovaný zväčša príslušníkmi českej strany, je založený na presvedčení, že podnety vedúce k zániku federácie vyvolala Slovenská národná rada prijatím Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenska (17. júla 1992) pomerne včasným schválením Ústavy Slovenskej republiky (1. septembra 1992) a následne jej skorým vyhlásením a nadobudnutím účinnosti (1. októbra 1992).

Profesor Václav Pavlíček v úvode komentára k Ústave Českej republiky poníma význam Deklarácie o zvrchovanosti ako negáciu proklamovanej zhody oboch národov a republík žiť v spoločnom federatívne usporiadanom štáte, nakoľko svoje sebaurčovacie právo a suverenitu deklarovali už v ústavnom zákone o československej federácii z roku 1968 a v preambule Listiny základných práv a slobôd prijatej 9. januára 1991. Takéto kritické hodnotenie počinov slovenských orgánov však akoby zabúdalo na skutočnosť, že prijatiu Deklarácie predchádzala politická dohoda medzi predstaviteľmi ODS a HZDS zo dňa 19. júna 1992, v ktorej obe strany konštatovali nezhody pokiaľ ide o budúce štátoprávne usporiadanie ČSFR a priklonili sa k rozdeleniu republiky ako k najschodnejšej alternatíve. Rozpad republiky sa v tom čase nielen prezumoval, ale už sa o ňom aj otvorene hovorilo. Prijatiu Deklarácie preto nemožno prikladať váhu iniciátora rozpadu, nakoľko sa udialo iba v reakcii na nedosiahnutie kompromisu a Slovenskú národnú radu nemožno označovať za výlučného strojcu dismembračných aktivít, keďže rozpad Československa sa spomínal ešte pred uskutočnením akýchkoľvek emancipačných krokov z jej strany“. Veru tak. A kto si ešte dnes spomenie na bohorovný výrok vtedajšej predsedníčky Českej národnej rady Dagmar Burešovej: „Česká národní rada o tom nemůže a nechce jednat...“ Rozumelo sa rokovanie so Slovenskou národnou radou o usporiadaní nových vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi, o „autentickej federácii“...  Slováci chceli rokovať, na druhej strane však chýbal partner.

Zo strany Jana Zahradila došlo v tomto rozhovore pre Parlamentní listy k celému radu nepresností a aj klamstiev, ktoré nepriťažujú Slovákom, ale, naopak, druhej strane. Je to zase jeden z dôkazov, že máloktorý český politik považoval a ešte aj dnes považuje Slovákov za rovnocenných a vzťahy oboch národov sa snaží zarámovať do pokriveného rámu, ktorý vyhovuje jeho skresleným názorom a chabým vedomostiam o našej spoločnej histórii.

- - -

68 komentářů :

 1. Tvrdit, že Mečiar bojoval o zachování společného státu je velmi odvážné tvrzení. Jako dnes slyším jeho národovecké proklamace. Od počátku činnosti OF a VPN bylo evidentní, že je na Slovensku vyvíjen silný tlak jít vlastní cestou. Nutno dodat, že po samolibých a arogantních vystoupeních Klause, Ježka, Dlouhého..... a Václava Blekoty se Tomu ani snad nedá divit. Bohužel.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pán Straka,

   Mečiar lavíroval, raz tak, druhýkrát onak. On bol dosť ovplyvniteľný a náladový .... ale pravdou je, že to boli niektorí českí predstavitelia, ktorí hovorili, že si nemôžu dovoliť ťahať zaostalé Slovensko. A to asi rozhodlo.

   EHS predchodkyňa EÚ bola v kríze a rozpad ostbloku bola mana nebeská.
   Už od začiatku bolo rozhodnuté, že Čechy i Slovensko vstúpia do EÚ.
   A v Bruseli im bolo jedno, či ako dva štáty a či ako jeden.

   Havla a vtedajšieho ministra ZV Moravčíka prijal Bush v rámci jednania KBSE 1992 Helsinki a zrejme si pýtali dovolenie, lebo Moravčík sa vyjadril v tom zmysle, že prezident Bush im povedal, ak to bude pokojnou cestou, rozíďte sa.

   Referendum neuskutočnili pretože sa obávali, žeby vyvolalo emócie a asi aj toho, že by sa im mocenské chúťky nemuseli naplniť.
   Možno by referendum nedopadlo v prospech rozdelenia a ako by si potom boli delili majetky? Boli by sa požrali tie hyeny medzi sebou.

   Ich prioritou bola len jedna, aby čo najskôr prebehla tzv. transformácia na základe Washing.konsenzusu, teda privatizácia a rozbitie krajiny, aby sme úplne padli do závislosti Západu a stali sa ich kolóniou a na tom pracoval Klaus a u nás Ivan Mikloš a teda i iní, ale títo mali rýchlokurzy Made in U.S.A ....

   Vymazat
  2. Takže za vše můžou Češi,že jo

   Vymazat
 2. Docela bych tomu článku věřil, kdybych to nezažil.
  Braťja Slováci na shromáždění v Bratislavě házeli na české politiky, mimo jiné na Havla a Swarcenberga, rajčata a vajíčka a řvali ať táhnou do Čech. Chovali se snad Češi podobně ke slovenským politikům? Kdo žádal nejdřív o "pomlčku" Češi a nebo Slováci? Kdo prosadil název Federativní republika? Takže Češi Slovákům jenom ustupovali. Jenže s jidlem roste chuť a došlo až na rozpad republiky. Stále je otázkou, zda takto provedený rozpad byl z hlediska práva ústavní, ale co je neoddiskutovatelný fakt, že rozpad si vynutili Slováci, takže by s těmi kecy, že oni nic, měli počkat, až zemřou pamětníci těch událostí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na Havla a dedka preto, že lahva zrušil zbrojarinu na Slovensku zo dňa na deň a pol Slovensk zostalo bez práce. Ty by si ich zato velebil? Ja ich neznášam dodnes. Aj já som pamätník, mňa neoklameš. Čo ti chýbame?

   Vymazat
  2. Na to sme hrdi že šašek Vašek dostal na bendžo. O dostal cez dršku aj v lietadle na ceste z Ameriky ked bylo cele voblite. Žil som v v Praze v 89 .... a videl som na vlastne oči a uši ako si to komouši pripravovali a Vaška potrebovali. A len na okraj. Prečo musel Dubček Štefanik či Rašin umrieť pre koho potrebu?

   Vymazat
  3. To o hroznom hadzani vajicok do Havla v Bratislave je len legenda,ktoru vytvorili ceski politici,aby pred narodom odovodnili to,ze to oni chceli,aby sa republika rozdelila a zbavili sa Slovakov. Skutocnost bola taka,ze Havel mal v Bratislave vystupit na namesti SNP. Cakalo ho tam vela ludi. Obrovska vacsina to boli jeho priaznivci s stupenci spolocneho statu. Bola tam aj mala skupina priaznivcov SNS a spomedzi nich boli nejake vykriky proti Havlovi a priletelo zopar vajicok. A k udivu vsetkych sa Havel zbalil a utiekol ako zbabelec. To nikto tam nechapal,ze preco. Potom Havlovu zbabelost ceske media interpretovali ako utok Slovakov proti panovi prezidentovi.Pre takuto hlupost sa deli stat? Bola to len vhodna zamienka,aby sa Slovenska mohli zbavit.Aj dnes sa este traduje nepravdiva legenda o tom,co sa udajne udialo v Bratislave proti Havlovi a Cechom. Je to loz.

   Vymazat
 3. Zahradila celkem nesnáším, ale ani pan Vrábel nehraje fair play. Přinejmenším o r.68. Jsem pamětník, takže mě neukecáte! Slováci řešili od jara 68 jen federalizaci a na ostatní nutné změny kašlali. A ještě měli hrubé urážky na adresu Čechů - viz např. národný umelec a taky člen ÚV KSS Vlado Mináč (strýček toho Mináče, co za české peníze se přiživil na Siru Wintonovi) napsal, že Češi páchali na Slovácích celá léta genocidu!!! Slovák Husák se pak první dopustil zásadní zrady polednové politiky, když na sjezdu KSS prosadil zneuznání tzv.Vysočanského sjezdu KSČ a tím začal likvidaci výdobytků tzv.pražského jara, kterou pak úspěšně vedl až do hořkého konce. Hrbil se před okupanty daleko víc než bylo nezbytně nutné s cílem vydobýt pro Slovensko politicky a ekonomicky maximum a to i na úkor českých zemí. Ne nadarmo koloval v Čechách vtip o největších Slovácích : Jánošík - naučil Slováky krást, Štúr - naučil je číst a psát, Tiso - prosadil samostatný stát a Husák - připojil k němu Čechy a Moravu!
  Z r.39 pak pan autor zcela opomenul sprosté vyhnání prakticky všech Čechů ze Slovenska. V r.18 nebyla na Slovensku žádná slovenská střední ani vysoká škola, žádné čistě slovenské divadlo, skoro žádný průmysl, nebyli tam skoro žádní slovenští lékaři, právníci, atd. - Češi jim to pomohli vybudovat a za to je po letech vyhnali jako dobytek. Ponechme stranou, že Slovensko mj.vyhlásilo r.41 válku SSSR a USA, takže koncem války by bez úsilí Beneše a spol. bylo poraženým státem nejspíš pod přímou okupační správou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Spamatuj se

   Vymazat
  2. Slovensko malo najviac priemyslu v ramci Uhorska ktory v priebehu par rokov Čsr skrachoval cca 1000 priemyselnych podnikov. Vpliv dravej českej konkurencie a bojkot Maďarska. Slovensko nemalo školy atď. Zachrana skutočne prišla z Čiech a Moravy no stal sa taky jav že na vačšinu štatnych miest nastupovali uradnici policajti armada učitelia železnice spoza Moravy. Trend bol do 1938 jasne stupajuci ak sa dobre pamatam tak v štatnych funkciach pracovalo cez 70 000 ľudi spoza Moravy. A čo sa tyka 1938 tak nikto v Čsr nemal na vyber. Zrada v Mnichove bola korunovana utokom Poľska a Maďarska na Slovensko a i vďaka Českym vojakom sa podarilo zastaviť agresiu. Zaver. Treba sa poučiť z chyb našich predkov. Ps. Mama pochadza z rodiny utečencov z Čiech a manželku mam rodačku spoza Moravy. Pekny deň.

   Vymazat
  3. to 18:41
   Tvrdíš nesmysly. V r18 nebylo na Slovensku 1000 průmyslových podniků ani náhodou, leda že počítáš každého živnostníka. To tvrzení o stále rostoucím počtu Čechů je evidentně taky nesmysl, to by se po jejich vyhnání muselo Slovensko totálně zhroutit. Opak je pravdou. Za těch 20let Češi vybudovali na Slovensku jakous-takous infrastrukturu, která tam před tím vůbec žádná nebyla a díky tomu taky mohlo Slovensko jakž-takž fungovat.

   Vymazat
  4. 18:05 Tuna nerev bratček, nerob nam nam ostudu! Ved sa nám teraz vedie lepši ako týmto závistným a zbabelým čeHúnom! Ked naši dedovia bojovali za Európu,tak ti jejich chujskí dedkovia dýchali kakao aby nemuseli budovat spoločnú budúcnost v ramci kulturných národov lebo rovno sypali piesok do heinkelovských motorov - zbabelci zákerný! Preto my sa im možeme iba smiat dnes a zazpievať si tu našú! - https://www.youtube.com/watch?v=FbKdjzqWIA0

   Vymazat
  5. Tak trochu Slováci mohou českým podnikatelům a zejména Baťovi zadečky pusinkovat, že tam převedli část výroby svých pondiků, jelikož tam byla neuvěřitelná bída, nezaměstnanost a tím i levná pracovní síla. Slováci chodili za prací do Čech a to jako drotári atp.Tehdá se až tak nerozlišovalo mezi Cikánem a Slovákem. A skutečný pořádný průmysl tam přivedli až komunisti. A tohle se asi opravdu těžko okecá, když se nebude lhát.

   Vymazat
  6. Áááá, 19:35 - hlinkovec jako když vyšije. Jestli se vám na Slovensku daří teď lépe než před tím, tak mi vysvětli, proč v pražských samoobsluhách jsou za kasou skoro jen Slováci. Jsou v Blave v supermarketech zaměstnaní Češi? A proč má Slovensko víc ekonomických emigrantů v přepočtu na počet obyvatel, než Česko? Dobře, že jsme od sebe. Kdo chce kamarádit, poslouchat muziku, turističit atd. může, ale není nucený. A to je fajn, že, ty hlinkovský pohrobku?!

   Vymazat
  7. Jano 4.září 18:41

   Táraš hlúposti, vyvrátiť ich je jednoduché, ale v tvojom prípade zbytočné.
   Vypisuješ bludy, ktoré rozširuje kotleba a spolok jednoduchých pastierov oviec

   Čechy boli priemyselne najrozvinutejšou krajinou nielen v rámci R-U, ale patrili k najpokrokovejším v rámci Európy.

   Uhorsko bolo zaostalé, na Slovensku prevládali garbiarne, tie najšpinavšie a zdraviu najškodlivejšie manufaktúry .....

   Po rozpade R-U bolo Slovensko ešte vo väčšom srabe, stratilo odbyt, lebo nikam inam neexportovalo len v rámci Uhorska. Česi veselo obchodovali s celou Európou. Mali čo ponúknuť, Slováci akurát tak drotárov.

   Daj sa mi svete, to bolo terno to Uhorsko a Slovensko v jeho strede.

   Slováci boli na pokraji úplnej maďarizácie, nebyť vzniku ČSR tak dnes o nejakých Slovákoch by nebolo ani pamiatky. Možno ešte v nejakých historických análoch by po nich zostali nejaké útržky.

   Môj názor je, že Hitler využil nacionalistické tendencie na Slovensku, kde Slovákov bolo sotva 2 milióny a v Čechách Nemcov cez 4 milióny a tak si nárokoval na Sudety.
   Slováci poslúžili, možno dodnes nevedia, akej špinavej hre.   A dnes opäť pohrobkovia Tisa a gardistických beštií pľujú aj po hroboch tých, čo im zachránili zadky, po partizánoch.

   Čo už s takým národom, čaká ho zatratenie a spôsobia si ho sami.

   Vymazat
  8. No tak Mojko, s tým "úsilím Beneše" si to zaklincoval. Naozaj niet čo dodať.
   Čo je SNP proti Benešovi.....

   Vymazat
 4. vyhnanie Čechov v r. 1939 bolo správne - a čo už tu meleme, je tu stav z tohto roka po marci - my máme svoj štát, a vy Protektorát ... nech sa vám darí, spýtajte sa Klausa - ten prial nakoniec rozdeleniu a povedal, nám se zdálo, že bez Slováku budeme v Europe dřív - na ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Narodil jsem se v Bratislavě po válce, v 54tém jsme se přestěhovali do Čech (zaplať panbů), ne proto abychom osídlovali pohraničí ale proto že otec byl v Jáchymově na uranu zašitý, ale jsem rád že jsem tady jsem tady doma a vaše euro zaplať pánbů nemáme a pevně věřím že Česko má rozum, nikdo neví krom vašich politiků co jste tím získali, ale budiž vám přáno.

   Vymazat
 5. Zažil jsem 14. březen 1939 na Slovensku jako desetiletý, bylo mi úzko z vystupování Hlinkovy gardy proti nám Čechům, kteří jsme tehdy ze Slovenska prchali, 15. ráno jsem vlakem dorazil na nádraží v Brně, bylo okupováno již Němci a nastoupila zase úzkost z esesáků. Úzkost jsem znovu pocítil v r. 1991, již jako starý, ze setkání s kolegy v oboru na Slovensku a ze smršti urážek kolegů v Česku, kteří přes 40 roků poctivě slovenské školili v odbornosti. Mezi našimi národy je velmi podstatný rozdíl: Češi byli a zůstali národem pracujících a Slováci byli a zůstali nacionalisty. Češi byli a zůstali nábožensky chladní, Slováci byli a zůstali náboženskými fanatiky. Hlinkovství je jim stále vlastní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A náčelníkem té gardy byl jistý Pavol Čarnogurský. Pokud je vám to jméno povědomé tak to není náhoda - byl to otec JUDr.Jána Čarnogurského.

   Vymazat
  2. To 18.48 !
   Vážím si svědectví lidí,
   kteří určité události prožili osobně, škoda jen,že to dnes už téměř nikoho nezajímá a přímí svědkové vymírají...

   Do puntíku souhlasím i s tvým názorem, co se týče rozdílu mezi našimi národy.
   Můj tehdejší šéf, který tu dobu také zažil,
   mi vyprávěl, že Češi byli v r.39 rádi,když
   zachránili holé životy, jeho sestra byla oloupena i o naušnice prostým vytržením z uší,
   ty jizvy jsem viděl osobně...

   Z poválečné doby můžeme Slovákům poděkovat
   především za import cikánů,kteří se tady rozmnožili, jako určití hlodavci a navzdory snahám desítek neziskovek se nějak, na rozdíl od pracovitých Vietnamců,nedaří jejich integrace...
   Jsem rád, že mají Slováci svůj stát,vždy se přece cítili od čehůnů tak utlačováni.

   Vymazat
 6. Ono je to snad už jedno, jak co bylo nebo nebylo mezi našimi národy. Je nutné se dívat do budoucna. Osobně si myslím, že Slovákům, Moravanům i Čechům hrozí zánik, neboť se patrně rozplynou v multikulturním moři Evropy. Podívejte se na mladou generaci v obou státech, které vlastenectví nebo úcta k mateřskému jazyku už prakticky vůbec nic neříká. Oni jsou už Evropané. Mladý Čech se s mladým Slovákem domluví nejlépe anglicky. Myšlienka spoločného štátu Čechov, Slovákov a Moravákov sa tak stáva naprosto mŕtvou. Slovania, snáď s výnimkou Rusov a Bielorusov, zaniknú. Len zopár hrdých národovcov, odborníkov - lingvistov a vidiečanov žijúcich ďaleko v neprístupných horách a lesoch budú rozprávať slovanským jazykom.....

  OdpovědětVymazat
 7. Neznal jsem ve svém okolí člověka, Čecha, který by chtěl, nebo prosazoval rozdělení naší republiky. Jen se reagovalo na akce Slováků o osamostatnění: Když chtějí, tak ať táhnou do....Slovenský nacionalismus je bezbřehý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Slovenský nacionalismus je především projevem komplexu malosti a méněcennosti. Bohužel. V určitou chvíli se Slováky jak v práci tak na vojně přestávala rozumná řeč. Jo, a vydatně chlastali!

   Vymazat
  2. Jejich malost a dožadování se jakého si respektu se projevila na vojně tím, že když nás Čechy nazývali Čehúny, stačilo v klidu odpovědět: Jo, já jsem Čehún, klidně, ale ty jsi Slovák! A tekla krev.

   Vymazat
  3. Na vojně jsem se jako Moravák /já vůL:-)/ snažil jednou mírnit Česko-Slovenskou "klasickou národnostní" rozmíšku. A víte jak to skončilo ? Ta československá hovádka se do mě pustila, že prý mám držet papulu protože moravská hymna je ta pomlka mezi českou a slovenskou :-)

   Vymazat
  4. Cesi hovoria o Slovakoch,ze su nacionalisti,Slovaci o Cechoch,ze su sovinisti,ze Slovensko brali vzdy len ako svoju koloniu,mladsieho brata,co ma posluchat toho starsieho. A pritom to nebolo spolu take zle. Posrali to konkretni ludia. Neochota sa vzajomne viac pocuvat,tolerovat,respektovat. Proste,bud to bude tak,alebo si chodte. Ono ked vam uz niekto povie,"Tak si tahnete",tak to sa da uz naozaj tazko ostat.

   Vymazat
 8. K čemu to rozdělení vlastně bylo? Stejně je polovina Slováků tady v Čechách.

  OdpovědětVymazat
 9. Můj táta sloužil v roce 1938 jako voják základní služby na východním Slovensku a na Podkarpatské Rusy a vzpomínával, jak nás v té době tam lidi na Slovensku a na Podkarpatské Rusy nenáviděli, s radostí by nám Čechům tenkrát řezali krky. Táta nikdy Slovaký a Ukrajince neměl rád díky těmto událostem. Na to se rádo zapomíná, na tu rozdmýchanou nenávist před začátkem druhé světové války.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 20:47-pokud Váš táta neměl rád Slováky a "Ukrajince", nepřispěl k negativnímu obrazu Čechů? Hodně jich tam sloužilo, nejen vojáků "za trest". Většina "Čechů" ale odvedla dobrou "misijní" práci, na KTEROU MĚLI JEN 20 LET, na to nezapomeňte.

   Vymazat
 10. Po celé Evropě se snaží šmejdi pořádat různá referenda o vystoupení ze státních celků, proč? Protože si je rozdělené potom namažou na chleba. Velice často to vede plešatý chlap s velkou hlavou, který se nepodobá místnímu obyvatelstvu:)

  OdpovědětVymazat
 11. Neviem co bolo zamerom autora tohto clanku, ale skoncilo to ako vsetky podobne clanky o Ceskoslovensku vzajomnym sa osocovanim. Ako keby toho nebolo dost na bulvarnych strankach.

  OdpovědětVymazat
 12. Neviem ako si kto čo pamätá, ZVS som odslúžil v Prahe, bez problémov v rokoch 1971 až 73, následne som dosť často chodil na služobné cesty do Prahy, Českých Budejovíc, Krumlova a pod. Ale viem, že pred rozdelením Havel presadzoval zrušenie snemovne národov, české médiá stále písali, ako na Slováky doplácite. Mečiar navrhoval konfederáciu štátov čo Klaus odmietol. U nás o rozdelení vykrikovali niektorí predstavitelia SNS, ale u Vás už boli nachystané kolky na bankovky tak neviem kto sa viac snažil o to rozdelenie

  OdpovědětVymazat
 13. Ceskoslovensko se rozpadlo predevsim proto, ze Praha (Kalus a spol) nechtela aby jim nekdo dalsi (Blava) kecal do porcovani statniho majetku. Tak si proste rekli ze zbrojovky (coz bylo to jedine co na SVK v mezinardonim kontextu za neco stalo) jim zrusi a se zbytkem at si Meciar a spol dela co chce. A Meciar neprotestoval, takze jak si rekli, tak udelali. Konec pohadky!

  OdpovědětVymazat
 14. Diskuse ukazuje, že se vždy najde na obou stranách dostatek pitomců, kteří zveličují, generalizují pár nevhodných situací, vesměs způsobených obdobnými zaslepenými pitomci, a šíří je do světa jako obecný jev a tak manipulují ostatní lidi, rozviřují emoce a místo uklidnění a seriozní, objektivní diskuse vytvářejí hysterickou, těžko zvládnutelnou situaci.
  Slovensko v r. 1918 bylo sice z Uherska nejprůmyslovější částí, ostatně ze stříbra a mědi slovenských baní stojí budapešťské paláce, ale kulturně měli před sebou kvůli dusivé maďarizaci tak tři čtyři generace, pak by byli Maďary. Státní správa na Slovensku potřebovala úřednické kádry (včetně vojenských a policejních) a nikde jinde, než v Čechách nebyli. Nešel tam výkvět, ale bylo tam dost poctivých úředníků, četníků, vojáků, takže ještě před 30 lety byste na obcích našli pamětníky, kteří na české úředníky včetně četníků vzpomínali v dobrém a udržovali s nimi a jejich potomky kontakty. A přišlo také pár vykutálenců a jiných, kteří zapomněli, že mají do ... také jen jednu díru jako ostatní lidé. Česká povýšenost "staršího bratra" fungovala tehdy a dnešní diskuse ukazuje, že některé pitomce to neopustilo dodnes.
  Rozpad 1. ČSR byl především dílem hlinkovců, Homolův puč byla jen stupidní krok, který se stal rozbuškou, záminkou. Hlinka a spol. nepochopili, že idea národa českoslovenkého byl patrně nutný vynález TGM, EB, MRŠ, protože jinak by se Československo muselo jmenovat Českoněmeckoslovensko. Němců totiž bylo v 1. ČSR asi 22 %, zatímco Slováků jen asi 17 %. Takto československý národ představoval přes 67 % a nikdo extra nezpochybňoval, že Němci, Maďaři, Rusíni a Poláci jsou jen menšinami. Hlinkovci v tomto projevili neschopnost státnického myšlení a konání a jejich vnukové zopakovali stejnou chybu po r. 1989, když si ze 4-procentní, tj. poměrně zanedbatelné maďarské menšiny ve společném státě vytvořili již nepřehlédnutelnou 10-procentní menšinu. Ruku v ruce s tím si zmenšili trh pro své kulturní počiny z 15 na 5 milionů, takže čeština zní z televizní obrazovky a je vidět na pultech knihkupectví daleko více, než za federace.
  Je smutné, že Ján Čarnogurský, jehož otec se za Slovenského štátu zachoval statečně ohledně, myslím, osudu židů, naskočil na narodoveckou vlnu politických hochštaplerů Andela a Mórice a vlivnou KDH navedl na cestu "samostatnej stoličky Slovenska v EU". Situaci už na samotném začátku neprospěla ani vystoupení některých poslanců KSS za pomlčkové války. Mečiar kličkoval, ale nakonec se moc nebránil a voliče zmanipuloval slibem referenda. Ne české straně ale pro rozchod byly rozhodně mainstreamovější strany než extrémistická SNS. Kalvodova ODA byla vládní stranou, ODS byla rovněž plná povýšených debilů, zpitomělých sebestředným, ambiciozním účetním (nikoli národohospodářem) Klausem, a Havel nikdy Slováky nepochopil a vůbec jeho prezidentství je nešťastnou kapitolou našich dějin, neboť původně slibovalo něco úplně jiného, než jak nakonec proběhlo.
  KR
  (pokr.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. (pokr.)
   Touha po federalizaci byla v r. 1968 logickou reakcí na Novotného necitlivost vůči národnostní otázce. Slováky tak tížily jiné problémy, jiné brzdy, než Čechy. Jejich dědiny v 60. letech prožívaly obrovský stavební boom, obyvatelé pociťovali významný růst sociální úrovně oproti 1. ČSR, úžasný ekonomický a kulturní vzestup atd. Český maloměšťák sice evidoval vzestup životní úrovně, ale mnozí vzpomínali na prvorepublikou atmošku, kdy Čechy a Morava, jako ekonomicky nejrozvinutější země R-U, profitovaly z osamostatnění a jejich obyvatelé, nejen fabrikanti, ale živnostníci, úředníci a část kvalifikovaných dělníků zažívali svá léta vzestupu. Lidé obou stran trpěli zkostnatělým, přežilým modelem řízení ekonomiky, ale až příliš často nebyli s to pochopit důvody ve ztrátě levicové autenticity novotnovského vedení a scestně to přičítali směřováním zdrojů do investic na Slovensku, resp. necitlivému, arogantnímu pragocentrismu. Zakrátko po osamostatnění Slováci ale zjistili, že bratislavocentrismus dosáhl přinejmenším stejně idiotské míry jako předtím pragocentrismus, že chyba je v mocenském modelu, leč federace už byla fuč. A Češi zase zjišťují, jakéo to je být německou kolonií.
   Oba národy, jejich demokratičtí voliči a vládci většinově prokázali nestátnickost, nemoudrost, nepochopení společenských jevů a procesů a kvůli své politické krátkozrakosti a politickému egoismu jsou tam, kde jsou. Žel s nimi i těch pár lidí, kteří podstatu společenských procesů a peripetie politiky chápou, avšak jsou za exoty, nemístné kritiky a nepřátele, neboť nehopsají s davem, nedělí lidi na Čechy, Slováky, Romy, křesťany, muslimy, bezvěrce, ale na hloupé a rozumné a zejména na hajzly a poctivce. Zatím však žádný signál, že by rostl počet Čechů a Slováků, kteří nahlíží na lidi podle jejich podstaty - charakterových a odborných vlastností a práce, nikoli podle původu, rasy, víry a jiných vedlejších, jevových, často jimi samými neovlivnitelných faktorů. Čecháčci a Slovač opět a opět naskakují na emotivní debaty, kloužou po povrchu a opakují vzorce myšlení a postupů, které je už x-krát dovedli do maléru, netoleranci, nesnášenlivosti, rozeštvanosti, nejednoty a zaslepenosti, které využil někdo třetí...
   KR

   Vymazat
  2. KR, jako obvykle souhlas. Mohl jsem si odpustit můj koment 22:45, sjet o patro níže ale adresát si jej zasloužil.

   Vymazat
  3. Pane Povolný,
   naopak, je dobře, že a jak Jste to napsal ve 22:45. Lidi (mnozí, abych nepaušalizoval) jsou neskuteční pitomci a podle pár jedinců posuzují-odsuzují celý národ. A ještě takováto "hodnocení" si nekriticky předávají mezi generacemi.
   Werich měl s tou nezničitelnou blbostí děsivou pravdu. Tudíž, když narazím na někoho, kdo se ji také snaží kosit, je to náramná vzpruha. Deptající ovšem je, že zatímco inteligence má své hranice - viz IQ (byť zrovna inteligenci vyjadřuje poněkud mlhavě), blbost nikoli, ta je neomezená. Navíc inteligence spotřebovává nějakou energii, ale blbost je perpetum mobile jediné existující.
   Takže díky.
   KR

   Vymazat
  4. KR
   Smekam, napsal jste to ve zkratce velmi dobre.
   Tyka se to vsech vasich prizpevku.
   Mohl bych k tomu dodat spoustu veci, osobni zkusenosti a nazor, ale nic by se nezmenilo na tom, ze jste napsal pravdu a docela dobre.

   Vymazat
 15. A teď to ještě dorazil fico s tvrdým jádrem eu. Tak ať jsi tam jsou bez nás.

  OdpovědětVymazat
 16. A pani sveta si mnu ruky, ked vas tu citaju :)

  OdpovědětVymazat
 17. Pane KR
  Touha po federalizaci byla v r. 1968 logickou reakcí na Novotného necitlivost vůči národnostní otázce."
  No a vy se divíte, že Novotný, který strávil 4 roky ve fašistickém koncentráku měl na Slováky pifku ? Na ty Slováky kteří heilovali tak něk z přesvědčení, arizovali a platili Hitlerovi za každého zplynovaného žida ?
  Jaqsně že to nedělali všichni, ale kolektivní vina se holt v podobných případech uplatňuje. Nebo jste někde slyšel, že Někteří Němci rozpoutali 2 sv.válku ? Někteří sudetští Němci se provinili vlastizradou, někteří Francouzi a Angličané nás prodali v Mnichově ? a v roce 1968 nás obsadili někteří Rusové ?
  Já osobně to co napsal Zadradil vnímám úplně stejně i když bych to do očí žádnému Slovákovi nevmetl. Mimochodem ČWSR vznikl jako mnoho národnostní stát, kde slováci co počtu byli až na 3 místě za Němci. Takže jak by se jim asi zamlouvalo, kdyby se ten stát na základě pouhé aritmetiky jmenoval Českoněmecko nebo Německé Česko ?
  s pozdravem janda.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Janda,
   ano, často se píše, že Němci rozpoutali válku, a nikdy se nepíše, že někteří Němci rozpoutali válku, avšak také často se píše, že fašisté/nacisté/hitlerovci/Hitler/Německo rozpoutali válku. To již není svaleno na národ, ale na velmi přesně a správně označenou politickou skupinu, politika, resp. právní subjekt. Také potom dekrety prezidenta republiky nedopadaly paušálně na všechny Němce a Maďary, protože z nich vyčlenily antifašisty.
   Pokud Slováci hajlovali, arizovali a platili Německu za zplynování židů, tak také Slováci vyvolali SNP, statečně v něm bojovali a přímo se v něm přihlásili k Československu. Do velké míry šlo o jiné Slováky, část zvládla obojí. Jen pitomec hází lidi do jednoho pytle podle národnosti, místa narození, rasy atd.
   Pokud někdo napíše, že nás v Mnichově prodali Britové a Francouzi, tak tím v drtivé většině nemyslí všechny Brity a Francouze, ale použije ten obrat jako autorskou zkratku. Přesnější je, napíše-li Velká Británie a Francie. Šlo sice o tehdejší momentální vlády, ale ony vystupují jménem celého státu (jako právního subjektu, někdy si ovšem politici drze osobují vystupovat jménem všech občanů, což je nemístné).
   Tonda Novotný národnostní otázku nezvládl na úrovni doby a jejích potřeb. Ekonomický základ jejího řešení ano - na Slovensku se za jeho tajemníkování a prezidentování mohutně stavěly závody a byty, industrializace Slovenska běžela. Ostatně premiéři byli Slováci (Široký, Lenárt). Jenže při tom běhu také hodně škobrtala. Ono se to netýkalo jen Slovenska, přebujelá rozestavěnost se týkala celé republiky, ale vyprávějte to, když se rozhoduje na pražských ministerstvech. A jestliže nemáte cit pro symbolické fenomény, jakým se stala nová budova Matice slovenské, a matláte je po pár cihlách dlouhá léta, tak pak, většinou pozdě, zjistite, že se symboly si netřeba zahrávat. Symbolizují, představují, zastupují totiž něco více, než jednu novostavbu, ať historické vědecké instituce, největší nemocnice v zemi, nové automobilky, přesunuté vysoké školy či kdoví čeho ještě.
   V tom se právě liší státníci od politiků, že vidí problém v širších a hlubších souvislotech, v jeho pestrosti, proměnlivosti a protikladech, že dokáží jej uchopit celistvě v rozsahu a vývoji, a proto přicházejí s nadčasovými postupy, takže se jejich řešení nehroutí po prvním záchvěvu. Takové osobnosti - nejen - v české a slovenské politice jsou vzácností, proto svět vypadá tak,jak vypadá, a proto už Československo neexistuje. Protože Havel, Klaus, Mečiar, Kalvoda, Čarnogurský, Kanis, Dlouhý, Ježek, Dyba, Moravčík, Černák a davy dalších neměli v sobě ždibíček státnictví, špetku moudrosti, kousíček pochopení pro občany a ne pouze orientaci na své ego.
   KR

   Vymazat
  2. KR jako vždy výborný, moudrý, zkušený, objektivní a jistě z celé dnešní situace i velice nešťastný. Díky za komenty. VD

   Vymazat
 18. KR smekám před Vámi. Je to přesně jak to cítím i já. PRADĚDA.

  OdpovědětVymazat
 19. Le do toho !!! Ako pišu v Protokoloch Sionskych mudrcov , treba ich vzajomne rozoštvať a potom použiť. Kto z politikov hrdinov 89 bol etnicky Čech či Slovak? Havel Čalfa ......... ? Len sa nam smeju.

  OdpovědětVymazat
 20. V roce 1918 bylo Slovensko jednou z nejrozvinutějších průmyslových zemí Evropy.....s jednou několikakilometrovou úzkokolejnou železnicí a jedním gymnáziem umístěným v Bratislavě a bez vysokých škol!Průmysl(jediný):drotári-drátovat-letovat....a tak se hned od roku 1918 milý drotáre drancovaly Čechy a Morava(biliony Kčs) až do pohadrákového(Hadrák STB) rozpadu ČSFR....Škoda ale slov,každý bratr Slovák vám řekne,že všetko mali!Češi byli hrdými Čechoslováky,Slováci toužili po vlastní fangličce,až z nich bude Cigoslovensko tak končí!Zatím jsme vás i nyní zachránili,že vám tu vykrmujeme na daffffkách vaše krajany!

  Pavel Beran

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jste demagogický, lživý ubožák. Železnice dorazila z Prešpurku/Bratislavy do Trnavy rok poté, co dorazil první vlak z Olomouce do Prahy. První parní lokomotivu na území budoucího Československa nevyrobili v Praze, nýbrž v železárnách v Podbrezovej asi o dvacet let dříve, někdy v 70. letech 19. stol. Eletrická železnice v Tatrách jezdila o 5 let později než z Tábora do Bechyně. Pomocí hřebů z měďných dolů středního Slovenska byly postaveny Kolumbove lodě, první použití výbušnin k důlní těžbě n asvětě bylo uskutečněno v banskoštiavnických dolech. Slovensko bylo v 15. až 17. století největším producentem stříbra v Evropě. Slovensko má dlouhou průmyslovou tradici, zvláště v těžbě a zpracování hornin, byť bylo především zemědělskou zemí.
   Víte prd o Slovensku, Slovácích, o průmyslu, hospodářství a dějinách, protože Jste příkladem zaprděného, samolibého, povýšeného Čecháčka, který svou lidskou malost vyvažuje vysokou charakterovou špinavostí. Jste hanbou českého národa a lidského pokolení vůbec.
   KR

   Vymazat
 21. Pozor, Havlista Vaclav Dvorak je prorezimni agent, Nova Republika existuje s cilem pro sber ip adres lidi nespokojenych s rezimem. Vaclav Dvorak je havlista ktery pracoval pro Vaclava Havla, nez byl prevelen do role agenta provokatera. Pozor, sbira vase adresy stejne jako sebral moji. Jeho ukol je vas identifikovat pro internaci. Cesko zvysuje pocet bojovych letist z 4 na 16, stavi a dostavuje kryty pro vladu, pripravuje plan vcetne internace (koncentracni tabory) ktere stavi v Krusnych Horach, na Ostravsku a jinde. Nepiste sem primo, pouzivejte anonymni server kryjici vase ip. Zjistete si havlistickou minulost Vaclava Dvoraka. Me verit nemusite, overte si to.
  Budte opatrni a bdeli.

  OdpovědětVymazat
 22. Je smutné, jak slovanské národy na sebe plivou a vzájemně se osočují. Slovanské země jsou řízeny lidmi, kterým pojem národ a slovanství nic neříká, jsou nadnárodní. Plní zájmy jiných stran nikoli svého národa. Podívejte se na mapu a spojte si slovanské země. Země plné šikovných a chytrých lidí se ctí a svědomím. Je v nás obrovská síla, která se projeví spolu s naším sjednocením.

  OdpovědětVymazat
 23. Pane KR "Máme hory, máme doly, máme také lidi voly. Rád bych znal Váš názor koho volit. Jakákoliv alternativa získá optimisticky 10-15% a musí s někým do koalice a jak potom prosadí alespoň ten zákon o referendu. Nebyl jsem u komoušů ale po převratě jsem jim celý čas dával hlas. Mám tak ve stáří problém. ŠTO DĚLAŤ. PRADĚDA.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Něco lehčího k odpovědi by nebylo? :)
   Vybrat si koho volit, není tak náročné intelektuálně jako morálně. Jak si zdůvodnit před sebou, že je třeba plnit občanskou politickou povinnost a nepovažovat se za pitomce kvůli tomu, komu to hodíte? Z tohoto dilema zčásti pomůže občanská angažovanost v místě, v řízení věcí obce a městské části. Není třeba se utopit ve všem, ale vybrat si téma, konkrétní úkol a ten dotáhnout. Udobříte svoje svědomí, pomůžete (snad) obci a dalším občanům a všichni se něco z politiky naučíte, poznáte se, takže můžete vykročit výš.
   S volbami je to horší - zásada ale je, kroužkovat ty, které osobně znám a alespoň trochu mi vyhovují. Znalost kandidáta může být ovšem také důvod k nekroužkování, resp. kroužkování někoho jiného.
   Pokud je občan pravicového myšlení, má na výběr mraky stran: ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, ANO, ČSSD. Kdybych byl pravicový a nebyl odpůrcem mnohoobročnictví, tak bych rozmýšlel nad STAN, určitě se dá zamýšlet nad ANO, protože AB chce funkční stát pro své podnikání a kořistění a nepotřebuje hochštaplery, okaté podvodníky a další pitomce znejišťující sociální příměří.
   Pokud je středový, může volit ČSSD, SZ, SPO, Piráty, okamurovce. Piráti jsou nové koště, které se zatím snaží dobře zametat (ZHMP), ještě nemá usalašené harcovníky, takže je otevřeno vývoji a podnětům. Okamura jiné píše a říká a jiné dělá. SPO díky Velebovi brání tuzemské zemědělství a zemědělce, což je pozitivní.
   Pokud je levicový, nemá s čistým svědomím koho volit a musí se spokojit s rétorickou levicí. Autentická levice není v ČR zorganizována, část jejích příslušníků je smíchána v KSČM s levičáky, nostalgiky, pragmatiky, modernisty a neujasněnci/váhavci.
   Pro všechny partaje krom Pirátů zhruba platí, že na čele kandidátek jsou nejvěší rváči, s nejostřejšími lokty, s nejprotřelejšími intrikami atd. Míra těchto odpudivých vlastností je ovšem v každoé straně jiná a liší i dle krajů. Přibližně od 5. až 10. místa níž už je řada ideově zakotvených straníků, kteří své ego neprotlačují tak nehoráznými způsoby na rozdíl od kariéristických pragmatiků postupují více dle hodnot konzervativních, liberálních, socialistických, komunistických, ekologických, vlasteneckých atd. podle toho, co strana proklamuje. Pokud tam rozhodíte kroužky, podpoříte je v jejich stranickém působení a ideovém založení, že to má význam prát se s pragmatiky rétoricky navěšenými na tu kterou ideologii.
   Hodně poví osobní setkání, nebo alespoň vidět a slyšet kandidáty na vlstní oči a uši. Ne retušované fotky, naučené floskule, ale hra očí, úst, vrásek, celá mimika a k tomu nepřipravená řeč, její slovník, důraz na jednotlivá slova a obraty, řazení slov, tón řeči. Zjistit tak úpřimnost slov, skutečné názory a postoje. Poznáte sluchem, kdo prázdně žvaní o něčem, co ho nezajímá, co nezná, kdy lže, kdy mlží siláckými slovy a tónem, revolučními žvásty, krokodýlími kydy, kdy sám nevěří tomu, co tvrdí. Dobré je, se ptát na některá jeho hlasování, která jsou v nesouladu s tím, co nyní mele. Odtrženosti od ideologie a voličů nahrává poslancování jako mnohaletá obživa, ale stejně tak na to může zapomenout ten, komu je jasné, že tam je jen na jedno volební období.
   Není zaručený návod k odpovědi na Vaši otázku a kdyby existoval, tak už by ho hajzlové zneužili.
   Ano, i menší zlo je zlo. Je ovšem lepší malé zlo, než velké. Jak se ale vyrovnat s tím, že velké zlo by snad zvedlo občany k akci, aby vymetli gaunery, zatímco to malé zlo přeci tiše přežijí a dočkají se toho, že se to nějak zlepší?......
   KR

   Vymazat
 24. Ad 9:40
  Co podle vás byla Košicko - Bohumínská železnice?
  Víte že v Bratislavě před WW I. byla Alžbětinská univerzita. V Košicích byla právnická akademie,například v Kežmarku bylo evangelické gymnázium, jehož absolventi mohli studovat duchovní ECAV v Německu. V Kremnici chodil na gymnázium Ján Kollár. Co byly železárny v Podbrezovej, to byla kovárna? To, že bylo v rámci Uher nejvíc průmyslu na Slovensku je pravda. Dále je pravdou, že v dnešním Maďarsku je nejhustéjší síť železnic v Evropě, které se skládali z tratí standartního rozchodu a z úzkokolejek, které buď byli lesní železnice anebo polní. Samozřejmě, že polní železnice byli v nížinách Slovenska i v Zakarpatské Rusi, což na svou dobu bylo progresivní. Takže, realita byla poněkud jiná než si myslíte. Morave

  OdpovědětVymazat
 25. Co jiného by se dalo nazvat vlastizradou než rozbití společné republiky v roce 1992? Je jedno jak se nyní na to díváme a jestli to prospělo národnímu uvědomění Čechů nebo Slováků. Skutečně neprospělo občanům ani jednoho státu. Jsme jen zbědované gubernie. Byl to protiústavní a protistátní zločin. První náznaky a zřejmě i někým našeptaný úmysl (stejně jako v Jugoslávii) byl hned po převratu Havlem jmenování Černogurského (Tisovce) do funkce a podpora Kňažka a podvratné Slovenské matice s SNS. Zde nastal první vlastizrádný základ řízený z venčí (odkud asi?) na jehož vlně se vezl Mečiar a další tzv. národovci politici. Na České straně jakýsi pan Kalvoda a páni Klaus a Pithard.
  Jednalo se o protiústavní plánovaný zločin, protože uvedení neměli žádný mandát k provedení toho co provedli. Dokonce ani nebylo provedeno referendum byť jen v části republiky (na Slovensku). Tudíž jednali bez souhlasu a vůle národů. To, že to jacísi političtí křiklouni v parlamentech podporovali ještě neznamená, že byli většinou. Referendum vědomě neudělali, protože by rozpad republiky většina občanů naprosto jistě nepodpořila ani po mediální masáži. Oproti tomu je referendum a řešení Krymu násobně demokratičtější ukázkou řešení, kterou dnes tak západní politici zpochybňují. Bylo to stejně účelové jako ukradení Kosova. Rozbití Československa hlavně dnes dává jasně na jevo, jak to s námi od prvopočátku západ zamýšlel. Oni totiž rozpad republiky neústavní cestou nemuseli vůbec akceptovat. Stále platí to Svatoplukovo rčení s pruty. Jednotlivě nás snáž zlomili a snáž ovládají jako 2 nesvéprávné kolonie. Bohužel je to stejné i s ostatními Slovanskými národy, kdy nás jako indiánské kmeny poštvávají jeden proti druhému. Poláky vylhanými dějinami proti Rusům. Ukrajince proti Rusům a Polákům, Chorvaty proti Srbům, Černohorce proti všem a tak všechny pěkně dokola a když se to nehodí tak začnou kecat o xenofobii a nejraději by nám sem poslali kvanta obohacovačů z Afriky, které tu nikdo nechce. Na potravinářském odpadu ve východní Evropě názorně vidíme jaká, že to je ta Evropa "hodná" teta, která jen lže, krade, podvádí a porobuje národy.

  OdpovědětVymazat
 26. Je zbytočne reagovať na rozsiahly článok a ešte bujnejšiu diskusiu zväčša anonymov, neinformovaných hlupákov, neznalých dejinných súvislostí, ale o to viac argumentujúc ľudáckymi a hejslováckymi pravdami. Predsa len stručne: Slováci by bez Čechov už neexistovali, mondokovali by dnes v maďarčine, rozbitie 1. republiky započalo Slovákmi už odchodom Tisa z vlády, neskôr spojením s Henleinovcami, farárskou autonómiou, aby pobožný sedliaci sa nenainfikovali českým ateizmom a v neposlednom rade túžbou po verejných funkciách v štátnej a verejnej správe ambicióznymi ľuďmi (ľudákmi), čo sa stihli naučiť písať a čítať. Toto bolo aj ťahúňom pri druhom rozbití Československa. Dejiny vždy ovládala hlúposť, nie rozum a zdravý úsudok a rozpad ČSR bol toho markantnou ukážkou. A ešte k tým velehlásnym zbrojovkám. Tie predsa viedli slovenskí manažéri a nie Havel. Vyrábali nekonkurenčné zastaralé tanky, ktoré dodávali arabským režimom, ktoré ich nikdy nesplatili, ale boli dotované federálnym rozpočtom. Mohli ich vyrábať ďalej až do dnešnej doby, keby ich chcel niekto kupovať.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Promiňte, ale mluvíte asi z hladu. Všichni Slováci nebyli ľuďáci. Říká Vám něco jméno Milan Hodža? A co Vavro Šrobár? Asi ne, tak se doučte.
   Číst a psát uměli Slováci už po staletí, to byste si ovšem musel všimout, že Marie Terezie, která zavedla všeobecnou vzdělávací povinnost, byla i uherskou královnou. Vy Jste se ale ani ve svém věku nenaučil sbírat fakta a myslet. To, co je Vám ale vlastní, je arogance.
   Na nezájem a neschopnost polistopadových vlád nedojely jen slovenské zbrojovky, ale třeba i pražská ČKD Lokomotivka, což spolu s ní spláchlo dalších pár fabrik ČKD (Trakce, Slévárny, Naftové motory). Zbrojní kšefty s arabskými státy včetně plateb a úvěrů domlouvaly vlády, na fabrikách byla technická stránka věci. K oslabení poptávky došlo díky mezinárodnímu uvolnění už před listopadem a Vašík to svými pseudopacifistickými žvásty spolu s dalšími ekonomickými vykutálenci v cizích službách i skutky dorazil. Tanky T-72 a BVP, které ZŤS Martin vyráběly, jezdí dodnes a i dnes jsou modernizovány, takže potenciál rozvoje kvality strojů a udržení výroby nepochybně před 25 lety byl. Klaus a spol. však rozporcovali koncerny, zpřetrhali tak procesy od výzkumu a vývoje přes výrobu a marketing až po prodej a přitom nezajistili financování, protože čerstvě vzniklé banky byly na takové investice a prodejní úvěry kapitálové slabé a nezkušené. Na Slovensku klekaly zbrojovky, výrobci stavebních a lesních strojů, v ČR zase výrobci dopravní techniky (kde jsou krom ČKD firmy jako Jawa, ČZ, LIAZ, koho je Karosa, Škoda MB a Plzeň, čím si prošla Tatra, Avia, Zetor?). Kde jsou výrobci obráběcích strojů, jak se vede Vítkovicím, dolům, kde jsou výrobci letadel, textilky, oděváři, obuvnické firmy, komu patří gumárny, chemičky? Zbrojovky zdaleka nebyly jediné, co popadalo, takže asi na vině nebyli jen jejich manažeři a manažeři stovek dalších podniků. Zbrojovky jsou ale mediálně vděčným tématem.
   Lidé s Vaším "myšlením", názory a postoji mají značný podíl na rozpadu Československa a dnešní roli ČR a SR jako kolonií - to Jste vlastně sebekriticky i přiznal, když Jste napsal, že hloupost stála u záníku federace.
   KR

   Vymazat
  2. No to si musím pána Vaňa zastať. Prevažne s jeho názorom súhlasím. Chcel Vám len dokázať, že nie všetci nadávame a nadávali sme na Čechov, že si vážime, čo ste po roku 1918 pre náš národ urobili. Pán KR, Vaša tolerantnosť je chvályhodná, ale mne bolo na Silvestra 1992 do plaču. MK

   Vymazat
  3. KR jako vždy výtečný. Díky!

   Vymazat
  4. Pan Vano.To co ste napisal sa dalo povedat aj strucnejsie-"Nemam rad Slovakov".Z vasho prispevku je jasne na akej strane stojite a proti komu-proti vsetkemu co nesie znak slovenskej emancipacie. Sebavedomie vam nechyba,ale vase nazory su uz slabsie. Co by bolo so Slovakmi nebyt Cechov,to je take vestenie z gule. Ano hovori sa to,ale ja tiez poznam cloveka o ktorom doktori hovorili,ze ma pred sebou rok zivota a uz zije 15 rokov. A o tych tankoch to tiez nie je take iste,ved ked ich modernizuju ini,preco by to nemohli aj Slovaci a predavat ich lacnejsie ako americania ci nemci. Su to proste len dohady. V kazdom pripade ukoncenie bolo politickym rozhodnutim,aby sa nase vtedajsie elity politicke zapacili Zapadu aki sme humanisti a v podstate im len otvorili trh. A kto rozbijal republiku?-no vsetci vtedajsi politici nesu na tom svoj diel zodpovednosti.Z vasho prispevku je jasny vas postoj k Slovensku a len potvrdil,ze najvacsi nepriatelia Slovakov su Slovaci.

   Vymazat
  5. Musím sa opakovať a konštatovať, že je zbytočne reagovať na túto diskusiu. Múdreho môžeš presvedčiť, ale hlupáka nie. Hladný nie som a tvrdiť, že ľudia môjho typu sú príčinou rozpadu federácie je ukážkou zvráteného stavu mysle. Vavro Šrobár, Milan Hodža, Ivan Dérer a ostatní hlasisti boli čechoslovakisti a tí v druhej dekáde republiky stratili na Slovensku vplyv, ktorý prebrali Hlinka, Tiso, Tuka a ich nohsledi. A o tých zlikvidovaných podnikoch v Čechách nikto netvrdí, že je za to vinný Havel s jeho politickým rozhodnutím, ako je zo zaužívané na Slovensku. Mali sme tu tiež politikov a ekonómov, ktorí pri trošku schopností by tomu mohli zabrániť. K ostatnému sa už fakt nebudem vyjadrovať.

   Vymazat
 27. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 28. ľudia, čo to stále riešite? nepochopili ste, že tak ako je verejnosť manipulovaná politikmi, tak i politici sú len bábkami v hierarchii skutočnej moci?! ČeskoSlovensko možno mohlo ostať po kope, no uvedomme si zásadný princíp: socialistické ČeskoSlovensko vyrástlo na pote občanov, štát nadobudol ohromné majetky, podniky, know-how, boli sme ekonomicky a hospodársky silní, mali sme odbitištia. Boli sme však z pohľadu západu nežiadúci v takej silnej pozícii, akú sme mali. Preto, po revolúcii bolo výsostnym záujmom západu, aby sme sa rozpadli, a naša sila sa odstránila, majetok štátu sa rozpredal a z jednotlivých štátov sa stali vazali globálneho úverového systému!!! UVEDOMTE SI VŠETCI, ktorí sa hádate, že politická a finančná moc západu povzniesla do čela našich krajín prave osoby, ktoré nás mali za úlohu zničiť formou politickej anarchie a ekonomickej a hospodárskej likvidácie našich krajín! Ak sa tak západ rozhodol, tak nám proste nikto nemohol pomôcť a zákulisnou politikou sa takto jednoducho muselo stat a i stalo sa... je zbytočné dnes obviňovať Slovenskú, či českú stranu....je potrebné obviniť hlavne tých, ktorý z pozadia túto silu našich krajín dirigovali... môžeme začať napríklad pri menách poradcov vtedajších prezidentov, či premiérov, či predsedov našich vlád, zrejme práve to boli osoby, ktoré mali priame napojenie na západ. Osoby, ktoré boli napojené na direktívy západu, práve tieto sú špičkou ľadovca, a práve oni môžu určiť miesto, kde sa tento špinavý ľadovec nachádza!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Havla, Klause, Kalvodu, Dlouhého, Mečiara, Andela, Čarnogurského a spol. si tam navolili českoslovenští občané, nikoli zákulisní moc. Zodpovědnost je především na nás, zákulisní moc mohla některým loutkám pomoci penězi, radou, kontakty atd., mohli jim dát mediální školení, peníze na korupci, kompromitující materiály na odpůrce aj., ale lístky do uren házeli občané. Bylo dost lidí, kteří nebezpečný scénář hned odhalili nebo ho dokonce předpověděli dříve, než byl vytvořen. Nikdo se nemůže vymlouvat, že nevěděl, varování bylo dost, navíc občané debatili mezi sebou. Není omluva a svádět to na zahraniční moc či kapitál je zbabělé uhýbání před zodpovědností. Vedle hajzlů a hlupáků ji máme, byť menší, i my, když jsme nezvládli přesvědčit více občanů, aby volili ty strany, které rozpad nechtěly.
   KR

   Vymazat
  2. v zasade psychologia cloveka, ked sa rozhoduje medzi stranami a politikmi "na trhu" je vzdy rovnaka...som presvedceny, ze obycajny clovek nic nezmoze proti taktike politikov. Vzdy staci, aby politik (je jedno ci roky znamy alebo novy) povedal ludom to, co chcu pocut, rozpraval o uzasnej buducnosti, o socialnych zmenach, o stabilite atd. atd., obcan uz potom nikdy nema dosah na realne ciny politika, ked je po volbach... tym chcem povedat, ze volby nemaju v dnesnej politike ziadnu moc, pretoze politiku vykonavaju v praxi len klamari. Obcania nikdy nodhalia skutocne zamery politika a ani nikdy volbami neovplyvnia skutocny zamer tienovej vlady!!!! Ludia nemaju ziadnu organizaciu, stat ich nikdy neinformuje o zakulisnych hrach a preto obcania nemaju sancu k tomu, aby stat sluzil im... opakujem my obcania niesme nijako organizovani, nemame nijaku moc nieco realne zmenit, ak bojujeme voci statu, tak jedine sudom, no stat si za nase peniaze zaplati najlepsich pravnikov voci nam samym... sme otroci

   Vymazat
  3. KR.Viete ja som si rozpad nezelal,ale nesuhlasil som ani s navratom k nejakej predvojnovej republike,ako to chceli ceski politici.A akukolvek diskusiu o niecom inom zasadne a pysne odmietali. Tak sa citili silni a tak podcenovali schopnost Slovakov existovat samostatne,ze si mysleli,ze prinutia Slovakov podriadit sa pod hrozbou,ze si mozu ist,a tito potom bezradni co so sebou prilezu s prosikom naspat a uz budu len poslusni.Ceska strana hrala vabank a prinutila Slovakov odist zo spolocneho statu.Po novembri 89 ceska politika zacala Slovensko brat ako pritaz pri svojom pomyselnom rychlom vstupe do Europy. Obvinovali Slovakov,ze brzdia nas vstup do Europy,ze na nich ekonomicky doplacaju(vacsiu hodnotu pre nich mali peniaze ako spolocny stat),co bola predpriprava na rozdelenie statu. Nakoniec cele dejiny cesko-slovenskeho suzitia su robene z Ceskej strany natlakom aj ked ich zasluhy o spolocny stat a rozvoj Slovenska su nepopieratelne a mozno bolo to spravanie vedene opravnene obavou o existenciu spolocneho statu v zlozitej dobe.V celku to viedlo ale k rozdeleniu statu v roku 1938 historickymi okolnostami,a neochotou dohodnut sa nasich politikov,po roku 1989. Ako sa dnes ukazuje,prilis rychlo a prilis lacno sme sa vzdali spolocneho statu.

   Vymazat
  4. Pro (13:00)
   Vaše představa o nevýznamnosti voleb a o obelhávání voličů není pravdivá a stejně tak máte máte nepodložené představy o činnosti politiků.
   Pokud by platila Vaše teze, že si politici mohou dělat po volbách cokoli bez ohledu n avoliče, tak by tam každý z nich byl jen jedno volební období. Nikdo ned 90 IQ by opakovaně nevolil někoho, kdo by si ve funkci dělat cokoli bez ohledu na voliče. Tak to ale není, řada poslanců válí třetí, čtvrtý a nebo ještě vyšší mandát, tj. něco pro - své - voliče musejí odvádět.
   Řečněním v hospodě a účastí jen na volbách opravdu politiky k ničemu nedotlačíte, ale naštěstí existují profesní svazy, odbory, zájmová sdružení a také občanské spolky, hnutí a iniciativy, ale ovšem také jiné lobby, a ti všichni politiky táhnou, tlačí, kupují, nakopávají atd. Řada politiků si zvolí krom stranické i svojí osobní politickou agendu (viz např. poslankyně, která se pere za děti paní Michalákové) a často je to opravdu z popudu občana, který za nimi přijde. Dnes můžete pozorovat, jak třeba ČSSD převzala již rok běžící kampaň odborů Konec levné práce, v minulosti ČMKOS, ČSSD a KSČM používaly část zhruba stejných argumentů v případě snah pravice o penzijní reformu atd.
   Občané mohou tlačit demonstracemi, osobními návštěvami během poslaneckých dnů, jako členové jeho strany a nebo na poslance dorážet přímo před sněmovnou. Někteří to nemají rádi, kličkují, schovávají se, chodí jinudy - bojí se setkání s voliči. Bobky mají z nátlaku v místě bydliště. To je jim velmi nepříjemné. To jsou ale už takové vyhrocenější způsoby, kdy neslyší na kultivovanou diskusi, petice, neodepisují na seriozní listy, když lžou, mlží, zapírají pravdu, neslyší na jasné a pravdivé argumenty. Poslanci na rozdíl od ministrů nemají běžně ochranku a jak by vypadali v médiích, když by se profláklo, že se bojí setkat s lidmi, že nesnášejí nápisy na chodníku, tichou demošku pod okny svého bydliště...
   Váš názor je názorem neinformovaného laika, pasívního konzumenta politického systému, ne-občana. Nebuďte líný ani intelektuálně, ani fyzicky, ani organizačně a politicky se angažujte.
   KR

   Vymazat
  5. Pro votrelca (13:33)
   Dovoluji si odmítnout Vaši paušalizaci. Všichni čeští politici nejsou a nebyli takoví, jako píšete. Byl to jeden z první větších úspěchů Miloše Zemana, když v létě 1992 získal většinu ve FS ČSFR pro profederální rozhodnutí či rezoluci. Sice to nakonec nepomohlo, ale ne všichni byli kalvodovci, klausovci, havlovci. ČSSD a KSČM byly proti rozdělení. Stejně jako všich slovenští politici nebyli a nejsou jako Andel, Móric, Slota, Anča Malíková, všichni maďarští politici nebyli jako Pál Csáky ap.
   KSČ měla dost másla na hlavě za situaci v 60. letech po zrušení Sboru povereníkov, byť on už byl stejně deset let dost formální, ale nakonec se z toho vyblízala federalizací, čímž 23 let po Košickém vládním programu naplnila to, co tehdy slíbila (bleskovka to tedy rozhodně nebyla). Opět to nebyl žádný zázrak, ale tehdejší pupíci si asi říkali, že pokud věc nehoří, proč by se jí zabývali. To, že řešení vzniklé v krizi je hektické a zdaleka nemusí být dobré a dlouhodobě vhodné, jejich vypatlaným hlavám nedošlo.
   A také je dobré si přitom připomenout, odkud byli předsedové vlády 15 let před pražským jarem, odkud byl přes 15 let od pražského jara první, později generální tajemník ÚV KSČ, odkud byl hlavní ideolog KSČ... Je třeba koukat oběma očima, ne jen jedním.
   KR
   (pokr.)

   Vymazat
  6. (pokr.)
   Krizi a rozpad 1. ČSR je třeba připsat oběma stranám, ale hlinkovci rozehráli hru, která nemohla vyjít, protože by znamenala přeměnu Československa v Česko-německo-slovenskou republiku. Pospíchali k cíli, ke kterému by si nejprve museli postavit cestu. Dlouhou, obtížnou, na několik generací, protože to, jak vyšachovat více než pětinu občanů demokratické republiky musíte sakra promyslet. Zřejmě se přitom neobejdete bez nemalé asimilace, kterou kultivovaně můžete dělat jen rychlostí pár procent za generaci. Vyprávějte to ale namyšleným ambiciozním politickým blbům.
   Už je dost času od rozpadu ČSFR, aby opadly emoce a besedovalo se na základě faktů a bez paušalizací. Výše jsem uvedl procentní zastoupení jednotlivých národností v 1. ČSR. Pokud si hlinkovci myslili, že v demokratickém státě lze největší menšinu obejít, přeskočti, tak to ukazuje na jejich hloupost a nedemokratický ráz. Československý národ byla politická konstrukce, aby Němci mohli být v demokratickém státě jen menšinou, nikoli rovnoprávným členem případné federace. Čechům a Slovákům se však nepodařilo tento politický konstrukt přetavit v něco reálnějšího v ekonomice, sociální sféře, kultuře. V buržoazním státě, tj. státě především soukromých zájmů, a v demokratickém, tj. diskusním, státě to nejde tak rychle. Česká strana se určitě nepřetrhla, to je nesporné, ale poválečný vývoj ukázal, že to byla úloha dlouholetá i pro socialistickou direktivu. Hlinkovci prvorepublikové limity odmítali respektovat, dali tím politický dárek fašistickým Sudeťákům, rozbili stát a za Slovenského štátu ukázali, jací jsou demokraté.
   Neposuzujme dějiny a národy podle největších křiklounů, jen podle vítězů, jen podle politiků, jen podle inteligentních lidí nebo jen podle hlupáků.
   Na rozbití 1. ČSR a ČSFR měl podíl každý zúčastněný. Někdo značný, někdo nepatrný, jedni proto, že chtěli rozbíjet, druzí proto, že tomu nedokázali zabránit.
   Národnostní otázka není to hlavní, co ve skutečnosti lidi trápí. Co přináší bídu, co brání seberealizaci, co ničí důstojnost. Hlavní vinu mají třídní problémy, avšak národností otázka má obrovský záběr a nese nesmírně účinnou, zásadní symboliku. Klíčové páky k řešení jádra problémů, které se jeví jako národnostní, tkví v ekonomice, v sociální politice a díl - sice menší, ale stejně tak klíčový - v kulturní a vzdělávací politice. Přesto ale vůbec nestačí usilovně tahat jen za tyto páky, neboť musíte uspokojit, a to včas, velmi brzy, i zmíněnou rovinu národnostních symbolů. To českou buržoazii, která byla v zásadě stejně omezená jako většina buržoazie kdekoli, netrápilo. Spokojila se s konstruktem československého národa a nejevila zájem cosi podstatnějšího dále činit, což byl impuls pro slovenské národovce, kteří ovšem rozumem českou buržoazii nepředčili. Zvolili si cestu a bylo zaděláno na konec.
   Asi tak.
   KR

   Vymazat