Reklama

.

.

středa 20. září 2017

Hodnoty našich národních dějin nejsou ani prázdné fetiše, ani falešná simulacra či ikony

Stanislava Kučerová
20.9.2017  ČeskéNárdníListy
Po všech historických peripetiích, ke kterým po vzniku Československé republiky r.1918 došlo, čelíme posledních již (neuvěřitelných) 28 let systematickému projektu přehodnotit nevybíravým způsobem naše národní dějiny. Cizí útočníci, nájezdníci a uchvatitelé minulých dob stejně jako hamižní mocipáni, kořistníci a rozkrádači si zasluhují uznání ba obdiv, protože „něco dokázali“. Kdo si však zaslouží nejdříve kritiku a pak zapomnění, to jsou naši buditelé a obrozenci. Proč vydupávali ze země národ, který již byl z větší části asimilován? K čemu obnovovali český jazyk a vraceli tak český národ mezi ostatní národy Evropy? K čemu kladli české základy věd, umění, hudby, techniky, architektury, školství, průmyslu, všech oborů a oblastí kultury, které patří k životu v moderní civilizaci? Jen vytvořili podmínky k tomu, aby r.1918 mohlo vzniknout Československo, nepřáteli odmítané jako umělý, neorganický útvar. Prý nedovedlo najít modus vivendi se svými menšinami a vlastní vinou se prý rozpadlo. A nebýt Československa, nebylo by Mnichova, nebylo by odsunu, nebylo by Února 1948, srpna 1968… Obrozenci to zavinili. Mezi disidenty se objevil i názor, že nebýt Jungmanna a Šafárika, mohli jsme mluvit německy, tedy velkým, ne-li světovým jazykem, a mohli jsme žít v klidu a blahobytu. Mohli jsme žít v lůně velmoci bez vlastních nesnází. Zapomíná se ovšem, že velmoci mají nesnáze zase jiného druhu a typu, že např. vedou války, přepadají, ničí, plení, podmaňují. Ale říká se jim, tak jako nám, že se mají vyrovnat se svou minulostí? Nebo to je úkol jen pro malý národ? Jen na jeho svědomí je dovoleno útočit? Jen na to, že se odvážil bránit se?

K publicistickému bontonu u nás patří stěžovat si na historická traumata, která národ utrpěl /1620,1938, 1968, 1992/ a která mu prý bolestně připomínají nesamozřejmost vlastní existence a vyvolávají psychický pocit neklidu, nejistoty, permanentního ohrožení. Dovoláváme se prý svých mýtů, kýčů, fetišů a nedokážeme se zbavit svého nacionalismu. Mytologizujeme si neprávem své dějiny, neprávem nadřazujeme kulturu nad politiku, uchováváme trvale falešné vědomí a nevyrovnáváme se řádně s minulostí. Avšak co takové vyrovnání má podle nich znamenat? Opustit vlastní verzi, abychom mohli převzít hodnocení minulých dějů od svých odpůrců, přijmout verzi politického protivníka, který má (nejen) mediální propagandistickou sílu nás k tomu přimět? Proč renomovaní tvůrci veřejného mínění (a jsou dnes nejen v médiích, ale i ve vládě) kopírují hodnotící soudy protičeských historiografů? Proč nevyhlásí jednou provždy, že dost bylo nezdarů a traumat a že je třeba vydat se znovu na cestu, znovu a lépe a neohrožovat přitom svou těžce nabytou identitu?

Místo toho přepisují dějiny, osobnosti a ideje problematizují, ironizují, všemožně dehonestují. Jeden stálý moderátor velmi frekventovaného televizního pořadu o české historii mi připomíná natěšeného kuželkáře, který u stolu se svými besedníky, nad něž se svou předpojatostí výrazně povyšuje, poráží vítězoslavně jednu historickou osobnost či událost za druhou. Padají pod jeho nespravedlivými zničujícími soudy - jak ty kuželky, jedna za druhou.

On se za všech politických okolností a ve všech historických situacích honosí převahou nad všemi diskutéry a tváří se jako veleinformovaný, neomylný a nezpochybnitelný nejvyšší soudce. A přitom hlásá bludy!

Na příklad.

- Není pravda, že si československý národ vymyslel Masaryk r.1918, a to zcela účelově, aby mohl zdůvodnit požadavek na vznik Československé republiky. Idea byla živá od samých společných počátků národního obrození a sílila spolu s ním. O vyvedení Slováků z maďarského područí uvažoval Čech Havlíček, stejně jako Slováci Kollár a Šafárik a mnozí jiní buditelé před ním a poloviční Slovák T.G. Masaryk po něm, ještě dlouho před první světovou válkou. Československo r. 1918 bylo výsledkem mnohaletého společného úsilí a posléze i ozbrojeného boje Čechů a Slováků, kteří se pokládali za dvě větve společného národa.

-  A není pravda, že národní obrození bylo nacionalistické. Bylo humanitní, všelidské. Od Kollára až po Masaryka, přes Palackého a všechny ostatní buditele, všichni kladli na první místo lidství, všelidské bratrství, jemu podřizovali národ. Dokonce i neurvalému napadání Slovanů z úst pověstného T.Mommsena chtěl Masaryk čelit nenásilně, demokraticky a lidsky (humanitou).

-  Tvrzení, že jsme nadřazovali kulturu nad politiku, jímž se nás také „nápravci našich výkladů dějin“ pokoušejí deklasovat, svědčí jen o jejich nepochopení prosté skutečnosti, že v nesvobodném režimu přejímá funkci veřejné výměny názorů kultura, především literatura. Jako by nevěděli, že politika byla vždy doménou vládnoucích držitelů moci, zatímco umění a zvláště literatura poskytovala jisté možnosti jako útočiště ovládaným. Tím, že přinášela, byť i jen skrytě, obraz doby a politických úvah, duševního stavu společnosti, individuálního hledání a prožívání společenských problémů. Literatura má ovšem hodnototvornou povahu. Ukazuje to, čeho si vážíme, co ctíme, co milujeme. Předkládá hodnotící soudy o hodnotách v umělecké (také hodnotové) podobě. Ale hodnoty naší národní literatury a kultury vůbec (ideje, normy, příklady, vzory, ideály, vize) nejsou nepřáteli vysmívané a odsouzeníhodné mýty, fikce, falešná a lživá simulakra (přetvářky), jak se nám snaží namluvit dnešní renomovaní kritici dějin našeho národa (Podivenovi pokračovatelé) a tvůrci veřejného mínění. Je to duchovní bohatství společnosti i jedince, národního kolektivu i občana. Bez ideálních hodnot chybí jedinci i kolektivu něco velmi podstatného: uvědomělé lidství, smysl pro pravdu a spravedlnost, dobro a čest, krásu a lásku.

Pociťujeme všeobecný úpadek, není na co být dnes hrdý. Předchozí prezident popisoval vnější projevy demoralizace národa, mluvil o ztrátě respektu k poctivé práci, o hluboké degradaci úcty a sebeúcty, kulturnosti chování, vztahů k lidem i věcem, o nekritickém obdivu povrchnosti, okázalosti, líbivých gest…. Není se co divit, je to přirozený následek komplexního působení médií s cílem zbavit občany vztahu k tradicím a úcty ke kulturnímu odkazu předků. Bylo řečeno, že bez demokratů není demokracie. Bez morálky není demokratů, můžeme dodat. Sebeúcta a národní sebeuvědomění k morálce neoddělitelně patří. Bez výchovy hodnotami a k hodnotám v rodině i ve škole a na veřejnosti všeobecný společenský úpadek nepřekonáme.

Jak dál?

Integrace Evropy, jak se zdá, přestala být tabuizovaným, nedotknutelným božstvem. Velká Británie vystoupila. Islámská invaze se jeví jako hrozivá a neřešitelná. Federalismus se dostává do odstředivky dějinného vývoje. Potlačovaná národní perspektiva představuje užitečný model lepšího budoucího řešení. Národ má a může plnit nezanedbatelné funkce. Uspokojuje potřebu lidí najít pevný bod v chaotickém světě. Poskytuje jistoty v čase zmatků. Národ je řeč, historická paměť a tradice, znalost sociálních reálií. Důvěrně známé sociální a materiální prostředí. Odlišnost a přece vzájemnost, uznávaná svébytnost a přece solidarita a respekt mezi národy, to jsou důležité hodnoty, které federalismus svou necitlivou unifikací a nedemokratickou mocenskou hegemonizací neposkytuje. .

Ukazuje se, že vlastenectví, láskyplný prožitek a trvalý pocit domova, lásky a úcty k mateřskému jazyku a k národní kultuře podrží svůj význam i v procesech integrace v celoevropském a světovém měřítku. Bránit svůj národ a svou příslušnost k němu má smysl i v době postupující globalizace.


Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. 
45 komentářů :

 1. Ale paní Kučerová - vždyť onen "moderátor" fšechno ví, fšechno zná, na Marsu byl třikrát - jen mu uniká kalendář, písmenka, ba občas i normální rozum. Proto si zve hosty z ÚSTR a ideologicky "neposkvrněné" odborníky. Vezměte si prášek a dělejte si čárky za "ve škole nás učili..." "já jsem ...". Zcela jednoznačně ho nikdo nepoučil, co je úkolem moderátora. Schválně - srovnejte s kvalitou moderátorky, prof. Marie Šedivé Koldinské.
  Děkuji Vám za článek. Jen škoda, že si ho nepřečte Rada ČT.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. O kterýho kašpara se jedná? Již několik let režimní propagandu nesleduji.

   Vymazat
 2. Zásadní problém vidím v tom, že vlastenectví a láska k vlasti je nepřáteli a zrádci pocházejícími z našich vlastních řad zaměňováno za nacionalismus, populismus a já nevím co ještě. A tito nepřátelé vlastního národa bohužel jsou dnes u moci a ještě se snaží křížením(multikulti) tento národ znehodnotit. Vstanou noví buditelé? Ale kde je hledat? M.Radikowski

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlasím, hezký článek, Jen mě při této příležitosti mrzí, že Slováci si neschválili 28.10.2017 za státní svátek. Je to hnidopišské, neboť i tento den přispěl k jejich současné samostatnosti.

   Vymazat
 3. Tahle země je naše jak řekl president Zeman a každý vlastenec by měl volit SPD.

  OdpovědětVymazat
 4. Díky paní profesorko za krásný článek. Poslední dobou jsem si myslel, že PhDr. je nadávka. To podle toho kdo tento titul používá. To samé Je universita Karlova dnes smetiště, které nemá s původní matkou naší vzdělanosi nic společného.
  Václav

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad Václav - Naprostý souhlas, lépe se to ani nedá vyjádřit!

   Vymazat
 5. Jen bych dodal, že paní Kučerové je 90 let a to, jak to má srovnané v hlavě by jí mohli i třicátníci závidět

  OdpovědětVymazat
 6. Také dík za potřebný, výstižný a pravdivý článek. Měl by být vyučován. Škoda, že nejsou pojmenováni naši aktuální škůdci. Do autorského kolektivu "Podiven", jako jeden ze tří, patří občan Petr Pithart, původně komunista, nyní kádr KDU-ČSL, takto stále poklonkující německému živlu. Skončil a kariéru dovršil opravdu u svých. Jmenujme a charakterizujme si další ...

  OdpovědětVymazat
 7. V dnešních ekonomických intencích už je úplně jedno, jaká byla naše historie, a jak hrdinní jsme byli, či mohli být. Jestli je pravdivý dnes zveřejněný článek na Novinkách o zadluženosti ČR, která už dělá 5 bilionů a poslední dobou vzrostla skokově díky zahraničním investorům!!! a těm, kteří s nimi obchodují ( a pokud si pamatuji, ze zahraničních investorů jsme se mohli posrat, a měli odpuštěné daně ) Dluh už je nesplatitelný, zamáznout může všechno jenom válka a totální zničení všech hodnot. To vedle likvidace milionů lidských životů likviduje i jimi vytvořené hodnoty, ale maže i dluhy. Jsme na tom už hůř než Řecko - ČR už prakticky neexistuje, snad jen jako zadlužená díra po granátu, a musí být vděčná za každý žvanec, který je jejím občanům dodán, bez ohledu na zkaženost a jedovatost, přesolenost apod. Jinak bychom zemřeli hlady, naše děti by neměli ani batůžek do školy, ani pastelky a tužky - vše se dováží. Neměli bychom ani kaťata ani jiný hadr - vše se dováží. My už nejsme nic - a za těchto okolností je úplně jedno, jakou jsme měli historii. Nechali jsme za hlasitého potlesku a jásotu zničit samotnou existenci země. Ledaže by ten článek na novinkách byl totální žvást, jako je mnoho jiných. Sdělují to mediální kreatury s obrovskou radostí nad zničením naší země? Že by z toho byl někdo zoufalý, jsem si nevšiml. Opakuju - jaký smysl mají jakékoliv další informace, spekulace o historii, o minulosti, a podobně? Až bude před vánoci stát kilo mouky 70 korun, máslo stovku, vejce deset korun... co budete dělat? Jděte se podívat do obchodů ... lidi skupují máslo po deseti kusech, skupuje se olej, mouka... někdo tohle dělá účelově, aby vznikla mezi lidmi panika a strach o žrádlo. Proč? Co s tím?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 14:12 Jediná možnost je začít myslet. Nevolit podle toho, kdo co slibuje, ale podle toho, kdo skutečně obhajuje MOJE zájmy. Jestli parazituji na práci druhých, volím pravici. Jestli se živím vlastní poctivou prací, volím levici (skutečnou, ne tu "jako levici"). Pokud věřím, že nám pomůže už jen pánbůh, volím KDU-ČSL. A jestli věřím na pohádky, volím ANO nebo Okamuru. Není to tak těžké.
   Vždyť se podívejte, které politické síly přepisují naší historii a v čím zájmu. To také lecos napoví.

   Vymazat
  2. Ad 14:12 - nemyslím si, že naše situace je až tak zoufalá. Určitě svými dluhy nevybočujeme z řady evropských států, a ty určitě budou i dále "nějak" žít. Je stále jasnější, že setrvání v EU přinese postupnou likvidaci našeho státu. Zásadní úlohou je likvidaci zabránit!

   Vymazat
  3. Naše situace je zoufalá 14.53 i když "nevybočujeme" - co to znamená? Svéprávnost a samostatnost už se nám ale nikdy nevrátí - budeme zkrátka žít tak, jak žijeme dnes a teď, a nic se na tom nezmění, a pokud ano, tak jenom tak, že se může naše osobní existence jen zhoršit. Existence Řeckých řadových občanů se zhoršila velice výrazně a velice prudce. Přes veškeré protesty - nepomohlo nic, a vy to víte stejně dobře jako já a všichni ostatní. Vaše víra ve výsledky voleb je úplně směšná.Ano, nechceme volit ty stejné šmejdy, kteří nás do tohoto postavení vmanévrovali a proto se dostali k pozicím, na kterých jim nehrozí to, co nám.Ale je to postavení voličů principielní - my jsme uraženi, potupeni, a říkáme jim dost, ale to je taky všechno. Oni, ačkoliv vypadají že si to berou, ( peníze pro strany se hodily vždycky) ve skutečnosti každému osobně je to fuk. Dokud jim nehrozí, že jim příští poměry zabaví nakradený majetek, proč by je to mělo vzrušovat? Každý už má zajištěnou další státní nebo soukromou trafiku - ti se vždycky navzájem podrží, protože je to verbež z minulého režimu - ti se budou navzájem držet, dokud nevymřou.Ale další politici už budou muset vycházet ze současné zadluženosti - tj. jaké si mohou stanovit mzdy? Důchody? Dlužník už nemůže nic - jen to, co mu věřitel schválí. Zkrátka - celý stát musí žít jak nesvéprávný občan pod kuratelou, což je velice potupná pozice, i když zdánlivě se nic nezmění k horšímu, ale postačí jen malá jiskra, a bude to tady jak hurikán na Floridě.

   Vymazat
  4. Ad 15:15 -- dík za koment. Je však dobře vědět, že dějiny národa se obvykle neřídí logikou. Jde o celý komplex impulzů o kterých možná nemáme ani pojetí.

   Vymazat
  5. Pro A z 14:38 h :
   Vážený, naprosto nerozumím tomu, co píšete.
   Kdo je ta "skutečná levice"?
   KSČM?!
   - Za 27 let neudělala nic podstatného pro lidi!
   Ani nechce vystoupit z NATO ( = zločinná organizace s krví nevinných lidí na rukou) ani z EU ( která ve svém středu podporuje neofašisty - viz jejich oficiální "ohňové průvody" v Litvě, Lotyšsku i Ukrajině, paktuje se s ukrajinskými novými "banderovci" a chce zlikvidovat národy ve svém "multi-kulti super státu)!!
   Ten, kdo věří v Boha, už dávno musí vědět, že KDU - ČSL, TOP-ka, i STAN (= Starostové a nezávislí), jsou jen PARAZITI, kryjící se vírou v Boha a tradiční, rodinné hodnoty, takže je volit, znamená podporovat zloděje a "kléro-fašisty!
   (Dle nich - co je možné ukrást a za hubičku předat Němcům, to to ukradněme a předejme!)
   Takže "pohádky" tady vykládáte Vy!
   Včetně toho, jaká je skutečnost v naší zemi.
   27 let VŠECHNY PARLAMENTNÍ strany, kradou, lžou a prodávají naší zem!
   Jestli to bude dělat ANO, tak ho příště také nevolme!
   Lepší varianta než ANO, je ale volit Okamuru, kterému se marně snaží nasadit "psí hlavu"!
   Pavel p

   Ještě k 15:15 h :
   Jestliže se to podaří "ukočírovat" ve světové ekonomice a návazné politice, to znamená, že to neskončí válkou, tak se budou dluhy mazat ve velkém.. Jinak to řešit nelze.

   Vymazat
  6. 17:54 Proč KSČM za 27 let neudělala nic podstatného pro lidi? Protože ti lidé dávali hlas stranám, které zemi dovedli do dnešního stavu. Podívejte se někdy na záznam jednání parlamentu a uvidíte, jaké kdo má postoje, čí zájmy hájí. Výsledek je samozřejmě dán jejich počtem, určeným voliči. To platí a bude platit i o SPD. Kromě toho nevím, jaké postoje má SPD k mnoha věcem. Samotný odpor k imigraci nestačí, ani referendum nestačí. Za to KSČM bojuje už řadu let. Jen pro zajímavost, odvolatelnost politiků tady byla za minulého režimu, zrušili to až nové "elity" jako komunistický přežitek.

   Vymazat
  7. KSČM nebojuje za nic.Nechce vystoupení z NATO ani z EU.
   Jen předstírá "boj". Pro správné posouzení co, kdo dělá nejsou důležité "líbivé" řeči v parlamentu, ale hlasování v parlamentu! A vzájemné "zákulisní" dohody parlamentních stran. Program a jeho prosazování (= dodržování)!
   Pavel p

   Vymazat
  8. KSČM nemůže dělat nic. Viz Bohumínské usnesení, které platí už 27 let. Nesmí se podílet na vládě, nesmí nic.Ale je jedinou stranou, na kterou nevyhrabali za celou dobu žádné svinstvo, nic nerozkradla, nevydrancovala, neprodala, nemá za sebou genocidu dvou generací lidí po devadesátém vyhozených z práce. To vám nestačí? Co byste si asi tak představoval, že by měla KSČM dělat? Vzít krumpáč a jít někam rozbíjet výlohy? Vývody těch, kteří nadávají i KSČM jsou trapné. Nadávali jste na KSČ, dnes nadáváte na KSČM.

   Vymazat
  9. 22:16 Pavle, neznáte nebo vědomě neříkáte pravdu o postoji KSČM k EU a k NATO.
   V parlamentu je důležitý počet poslanců nejen pro hlasování, ale také k prosazení toho, o čem se vůbec bude hlasovat. Zatím pořád platí, ze se jednotlivé strany nerozhodují podle toho CO je předloženo, ale KDO to předkládá, proto KSČM automaticky zamítají všechny návrhy.
   KSČM nikdy nepodporovala ani nehlasovala pro něco, co je v rozporu s jejím programem. Naposledy jako jediní rozhodně vystupovali a hlasovali proti CETA.
   Vaše názory jsou rozumné, ale v tomto případě bez přemýšlení o faktech jen opakujete něčí nepravdy. Uvědomte si, čí lži opakujete. S těmi chcete táhnout za jeden provaz?

   Vymazat
 8. Pro váženou paní profesorku:
  Každé národní obrození je nacionalistické.
  Jinak by to nebylo národní obrození-probuzení chcete-li.A v případě českého obrození-probuzení ,chcete-li už vůbec ne humanitní a demokratické. To je mýtus nezákladajicí se na historických faktech.Vznik Masaryková Československa byl účelový především proti Němcům kteří by tvořily podstatnou část v tomto mnohonárodnostním útvaru.
  S tímto národem a s Němci at se to libí nebo nelibí máme tak společné dějiny že hovořit o Slovácích že jsme měli- máme společné úsilí posléze ozbrojeného boje(proti komu?)je vice méně úsměvné.To lze doložit nejen vznikem samostatného Slovenského štátu a ozbrojeného boje s Němci v 2.svět. válce. A podruhé k osamostatnění v rámci vzniklé federace...
  " Bránit svůj národ a svou příslušnost k němu má smysl i v době postupující globalizace.
  Otázka je jaký že to národ v dnešní Evropě máte namysli.
  Idea je ušlechtilá vlastnost pravda je bolest.  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený amatérský historiku, motáte to pěkně a účelově. ČSR nebyl účelový stát, všechny dokumenty okolo jeho vzniku, ať na spojenecké či české straně či na straně protichůdné - rakousko-uherské a německé to jasně potvrzují. Co se týká Slováků, v jejich tažení proti SSSR (1941)zahrála rozhodující úlohu katolická církev resp. klerofašistická vláda. Co si Slováci o té agresi skutečně mysleli se ukázalo během dezercí do partyzánských skupin a následně i Slovenským národním povstáním. Mluvíme-li dnes o národu, pak je to pojetí Bolzanovo. Víte-li, o co jde? A do tohoto pojetí se vejdou pracovití Vietnamci, Řekové, Němci, kteří tu zůstali, a další cizinci, kteří přijali naši kulturu, pracují a odvádějí daně. To je ten český národ, na který se ptáte. MM

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 9. Diskuze jsou jen důkazem, že se plácá, aniž se jakkoliv bere na vědomí vážnost situace. Já samozřejmě nevím, jak mnoho movití jsou ti, kteří denně plácají na diskuzích o tom, jak volby mohou ... apod. ale co budete dělat, až bude kilo mouky stát sedmdesát korun?? Na to mi nikdo neodpověděl - ( samosebou, tady se jen samoúčelně plácá, příspěvky ostatních se nečtou) považujete to snad za vyloučené? Což nestálo máslo ještě před dvěma lety 29 kroun, občas kolem třiceti korun kostka, a lidi remcali jak je drahé, a teď je to dvojnásobek - a co? Co děláte a uděláte? Zas nic. A myslíte si, jestli bude zvolen Okamura či kdo, že okamžitě zlevní máslo a další potraviny? Ne! To je přece směšné! Jen zase všechno svede na minulé vlády( právem) jako se utahování opasků v devadesátém svádělo na minulý režim, ačkoliv přesný důvod byl náhlý a obrovský nárůst mezd u státní byrokracie. Žádný nový premiér neudělá nic - v parlamentu bude sice obviňován veřejně ten a onen ( vy jste rozkradli, vy jste zavinili...) a dál už nic!!! Přece to je tak opakovaně, a občané jen čumí u kompů a nadávají. Na tom se taky nezmění nic, a jestli si myslíte, že vysoké ceny potravin bude někdo honem kompenzovat tak, aby vám zbylo na boty, velice se mýlíte, protože co není, ani smrt nebere, a v ČR prostě není. Eposy o české historii a hrdinství a vlastenectví se dobře čtou a dobře se o tom přemítá, ale to je asi tak všechno. Je to všechno dávno pryč. Bohužel, ale je.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro A z 15:26 h "
   Bohužel v ekonomice to nefunguje podle Vašich naivních představ.
   I když budou lidi hlavně volit Okamuru a on bude moct sestavit vládu (a bude mít kvalitní hospodářské poradce), tak blahobyt, či "jakás takás" životní úroveň, se dostaví až po změně ekonomických vztahů.
   Nemůžete přece "péct chleba, ještě z nevyrostlého obilí"!
   A nemotejte to dohromady s tím, že není třeba si vážit vlastního národa a své země, pravý opak je pravdou!
   Copak by jste mohl žít v rodině s někým koho nesnášíte? A chcete-li (či máte-li) děti, jak by jste je mohl vychovávat?
   Bylo by to, jako žít ve Vašem bytě (domu) ať už ve vlastním, či pronajatém a říkat, že je to "hrozná díra", kterou nesnášíte! A nebudete mít zájem ji vylepšit na "obyvatelnou" úroveň!
   Diskuze, která pomáhá pochopit, co je třeba dělat, je první předpoklad pro změnu poměrů!
   Pavel p

   Vymazat
  2. 18:24 Říkáte to správně. My dnes žijeme v domě, který jsme my a naši předci vybudovali, ale už nám nepatří. Jsme v něm trpěni, pokud budeme ochotní pracovat za žebráckou mzdu. Jaký smysl má ho vylepšovat, když to přináší prospěch hlavně novým vlastníkům? To by mělo smysl jen tehdy, pokud by se podařilo vrátit ho těm, kteří ho postavili a bydlí v něm. Aby měli pravomoc o něm plně rozhodovat. Když to šlo s restitucemi soukromého majetku, tak proč neprovést totéž jako restituci státního majetku, ze kterého měl užitek každý z nás?

   Vymazat
  3. Já vůbec nerozumím žvanění Pavla P. Co mi vlastně vytýkáte? Vždyť se poserte s Okamurou, nebo s kým chcete, žádná změna nenastane. Jsme nesvéprávný, zadlužený stát, zcela závislý na dovozech zejména spotřebního zboží a potravin, takže pokud by se jakákoliv vláda zde vzpírala, vyhlásí proti nám sankce a spousta lidí pochcípe hlady, viz hladomor v KLDR a jinde. To asi vaší horké palici nic neříká. A co žvaníte o dírách v domě, a koho že já nesnáším a další nesrozumitelné blbosti o obilí apod.! To už jste se podíval moc hluboko do fláděry? Nic takového jsem nenapsal, a opakuju a pořád budu opakovat, že tady jakákoliv vláda nepřinese žádné zásadní změny, neboť prostě nemůže. Žádný dlužník nemůže dělat nic, co mu neschválí věřitelé.Asi s tím nemáte vůbec žádné zkušenosti, protože žvatláte nesmysly. A ten druhý žvatla pod vámi také ..."provést restituci"... ale kdo ji má provést vy žvatlo 19.25? A jak jako? Když budete dlužný sousedovi, dluh nebudete platit, a soused vám sebere kredenc a do zdi vám udělá díru, můžete jen čumět, a poděkovat, že vám neudělal díru do hlavy. A v takové pozici je dnes ČR. Tak nepište kraviny. Nikdo - ani Okamura, ani nikdo jiný nic nezmění. Leda tak bůh, ale proč by měl něco dělat pro pokrytecké Čechy, kteří nikdy nevěděli co vlastně chtějí, a všechno si poserou vždycky sami?

   Vymazat
  4. 22:42 od 19:25 Vůbec jste nepochopil, o čem je moje úvaha. Vytrhnete jednotlivé věty z kontextu a na ně vztekle reagujete. No, jestli se vám ulevilo, tak fajn. Ovšem návrh východiska ve vašem názoru také nevidím. Jenom nářek, urážky a beznaděj. Smutný život.

   Vymazat
  5. V životě jsem nenaříkal 1.26 - nemám proč. Mám se dobře, i v tomhle sajrajtu, ale nadšen tím nejsem. Info, že je ČR zadlužené na 5 bilionů - je podle vás nářek? A že se vždy už budeme muset chovat přesně tak, jak nám nařídí náš věřitel, je nářek? No - tak pak jste jen retardovaný hlupák, který vůbec neví a nechápe, o čem je řeč. Čus.

   Vymazat
  6. Musíme se odpoutat od lichvářského systému - vystoupit z EU, z NATO jako donucovací agresivní a zločinné organizace. Náš dluh nasekali pravicoví politici (včetně ČSSD) a polepšili si zbohatlí lidé. Právě ti musí také nés zodpovědnost a z jejich zvýšených daní se musí splácet státní dluhu. Kdo ulejvá zisky do daňových rájů musí zaplatit až po konfiskaci majetku! Korporace se musí na snížení státního dluhu také podílet - zbohatli v našem státě, tak ať ho podpoří - zvýšit daně a v případě, že budou chtít odejít jinak, zkonfiskovat majetek a vložit ho do státní firmy. Jinak to nepůjde. MM

   Vymazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený A z 15:29 h:
   Asi jste ze stejné "stáje" jako ti další "manipulátoři".
   Je to jednoduché.
   Triviality, maskované za vzdělání předvádíte Vy.
   Paní Kučerová říká obecně známý fakt :
   Jsme národ a nezničili nás!
   Až teď se o to hodně snaží manipulátoři jako Vy.
   Pavel p

   Vymazat
  2. Já tady žádného manipulátora nevidím. A co takhle bílé myšky - nevidíte je všude kolem sebe Pavle P? Národ už nejsme, nepatří nám ani voda, a za nějakou dobu zde bude více Slováků, Poláků, Ukrajinců,Rumunů, Korejců, Vietnamců a Cikánů, než Čechů - tak jaký jsme "národ"? Už nás zničili dávno i bez manipulátorů, naopak radostně jsme se zničili sami, a to pro všivý prachy. Každý chtěl hlavně zbohatnout, a nějaké národní fráze měli všichni u zadku. Mnozí zapomněli i slova hymny, a vsadím se, že spousta lidí neví, kde se naše hymna vzala. Vy fakt blábolíte nesmysly, píšete jako bývalá lopata na penzi, s počítačovým kurzem, a předvádíte inteligenta. Ale žvatláte hloupě.

   Vymazat
  3. 18:33 Dá se říci, že Češi se vlastně ustavičně vzpírali karolinské ideji Abendlandu, která dominovala v prostoru střední Evropy, ale neměli nikdy dost vlastních sil k tomu, aby tuto ideu sami nahradili jinou. Cílem Karla Velikého a právníků v jeho okolí bylo navázat na tradici západořímské říše v její křesťanské podobě, tedy za Konstantina Velikého, a pokusit se rozšířit toto impérium na celý kontinent. Jeho přáním bylo vytvořit jednotnou Evropu mající jednoho císaře, jednu státní formu, jeden právní systém, jeden systém výběru daní, jednu světskou hierarchii. Zkrátka jeden systém, řád a pořádek. Toto se mělo uskutečnit v naprosté jednotě s římským papežem. Mělo jít tedy i o jednu jedinou církevní strukturu. Světská moc a moc římského papeže se měly navzájem o sebe opírat a společně vytvořit pokud možno věčný řád!

   Z toho pohledu se skutečně zdá, že se předkové Čechů a Moravanů ustavičně mýlili, když protestovali proti nadvládě Východofranského státu formou přijetí křesťanství z Východu. Nebo když utíkali z moci římského císaře Zikmunda (nota bene syna Karla IV., „Otce vlasti“). Případně, když revoltovali proti Ferdinandu Habsburskému a jeho katolicky uspořádané říši ve střední Evropě.

   Vymazat
 11. Ten rok 1620 by se asi měl uvést na pravou míru. Podle mne by se o národní trauma jednalo, ať už by vyhrála kterákoliv strana.
  V bitvě na Bílé Hoře se rozhodovalo, jestli český král bude rakouský katolík (F.Habsburský), nebo německý protestant (F.Falcký).
  Proč si čeští stavové vybrali za krále zrovna němce Friedricha Falckého ví bůh. Kdyby vyhráli, kdo ví, třeba bychom dnes byli další Spolková Země...

  Heřman Vidlák

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vidím to nějak podobně. Ta doba je v lečem podobná dnešku.

   Vymazat
  2. Vzhledem k tomu, že by vyhráli (a vládli) české stavy, byla by to cca 30% možnost!
   Pavel p

   Vymazat
  3. Vzhledem k tomu, že podstatné jméno "stav" množné číslo "stavy" je rodu mužského neživotného, píše se v přísudku ypsilon - tedy stavy vyhrály, stavy vládly Pavle P. Pokud byste chtěl napsat v přísudku měkké i, musel byste v podmětu použít "čeští stavové" - to už by byla jiná. Doučte se správnou češtinu, a pak můžete na diskuzích machrovat.

   Vymazat
  4. Přesně tak! Proto je ostudným rozhodnutí pražského zastupitelstva, kdy hlasy představitelů ANO, ČSSD, KSČM a dokonce zelených a Pirátů, bylo zabráněno návratu Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí. Bez ohledu na to, že již bylo vydáno stavební povolení a podpisů na Petici pro návrat Mariánského sloupu bylo od r. 1990 sebráno více, než na Petici proti navrácení, ač se o ni toto ostudné rozhodnutí opírá.

   Skutečná příčina je v hlupáctví, nevzdělanosti, v ohýbání historie a v nenávistném tažení proti křesťanským symbolům, zejména katolickým. Této nenávisti se otevřely dveře ihned po vzniku čsl. republiky a je víc než typické, že i k tomu aktu došlo ve dnech, kdy se okázale slaví zvrhlý a lživý kult zednáře T.G.M.

   Vymazat
  5. Pro A z 20.9.17 v 22:55 h :
   Gratuluji, chytil jste mne "na švestkách"!
   Opravdu jsem z nepozornosti napsal špatné "i".
   Ale, mění to něco na obsahu?
   Jestli jste soudný, tak jak se "tváříte, že jste", víte, že ne!
   A pokud je od Vás i následný příspěvek z 21.9.17 v 9:57 h, tak musím říct, že je to symptomatické (pardon, machruji), takže česky: příznačné.
   A to ve smyslu "vrána k vráně sedá, stejný stejného si .."
   Všichni, kteří "neskáčou podle pánbíčkářů, germanofilů, aj.", jsou přece nehodní nést jméno člověčí ..
   Pavel p

   Vymazat
 12. Smekám úctou před paní profesorkou Kučerovou. Proč ji Zeman nedá vyznamenání na 28. října? Nerozumím tomu.

  OdpovědětVymazat
 13. 22:49 a další jeho "příspěvky" : Národ jsme a taky budeme. Už tu přece bylo, že nám nepatřilo nic, jen pár hlav tehdy burcovalo k obrodě a obraně národní hrdosti. A také lidi na venkově udržovali jazyk, historické povědomí ( to nevadí, že někdy to byly báje), hrdost na národ a víru, že nezanikneme. A zpíváte třeba svým dětem nebo vnukům hymnu, když už si myslíte, že ji naše mládež nezná? A vypravujete jim o minulosti, ani to nemusí být přímo historie, ale třeba i Vaše nedávná životní zkušenost. Já vím, máslo ani bydlení, léky a energie to nezlevní, ale "jen" trochu poučí někoho z Vašich blízkých. Chápu, že jste asi ztratil veškerou naději ( alespoň jsem z Vašich slov nevyčetla žádný návod na nápravu), ale já jsem tady doma, jako byli mí rodiče, prarodiče a budou mé děti i vnuci - pokud ovšem nebude válka, to by byl konec. Článek byl krásný a pravdivý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 1:07 Moudrý článek a moudrý je i Váš příspěvek. Upřímně děkuji. To je opravdu jediná cesta, jak nenechat naší "zahrádku zničit býlím." Škola se o to už nepostará, natož masmédia.

   Vymazat
  2. Ano -paní Věro, až na to, že jako "národ" už se nemůžeme prezentovat nikde, právě tak, jako to "bylo už dřív", a zabředla jste do historie tak bratru 300 let nazpět. Ano -sláva tomu! Ale já žiju dnes, a co bude za tři sta let, mně věru moc nezajímá. Jsem tady doma -to sedí - ale jak jde sedmadvacetiletá zkušenost, "seržante mávnou a".... stačilo málo, a tisíce lidí o domov přišly.Přece nás učili, že domov a kořeny jsou směšné,a jen my se údajně zatvrzele nechceme stěhovat za prací a podobné blaf blaf -ale naše mladá generace dokazuje svými činy, že jsme naivní starci. Evidentně kašlou na kořeny i domov, ČESKÉ celebrity a modelky zásadně lezou do cizích postelí, rodí děti cizincům, a pokud rodí tady, pak mají alespoň cizí jména, mnoho žen se stydí za česká příjmení a przní je na Smetana a podobně. Petra Bzuk -to bude jednou Česko. Vy jste zatraceně naivní - my že jsme Čechy a národ? Omyl - jsme Česko, a my už dávno nejsme Češi, nýbrž Českové -ale to samozřejmě nemusíte brát na vědomí. Pokud vám už kouká úmrtní list z kapsy, určitě dožijete ještě v jakž takž českých hodnotách, a máte právo na podobné seniorské romantické žvásty.Ale to je tak všechno...."Čas oponou trhnul a změnil svět... to už kdosi napsal, ale teď ten svět změnil a zprznil tak dokonale, že je zvrhlý a bez možnosti obnovy. Ano, čtěte si své romány ze starých časů, a sněte. Vy smíte.

   Vymazat
  3. Pro A z 21.9. z 12:15 h a výš, popřípadě i níž :
   Sny (zvlášť ty "neuskutečnitelné") jsou podstatou lidské existence.
   Člověk je tvor sociální, z toho logicky vyplývá existence jedinců, kteří jsou vytvářeni specifickými místními zvyky = ve svém důsledku vytvářejí národy a z toho opravdu plyne, že Čechem v druhé generaci může být Slovák, Polák, Ukrajinec,aj., jen se musí ztotožnit s národem, ve kterém žije!
   "Hodit flintu do žita", znamená zcela ztratit smysl své existence, přeměnit se na zatrpklého cynika, bez špetky naděje, který celou svou energii věnuje pouze šíření beznaděje.
   Není to horší než se snažit o "nemožné"?!
   Pavel p

   Vymazat