Reklama

.

.

pondělí 18. září 2017

Ivan David pro Parlamentní listy

18. 9. 2017       Parlamentní listy
Babiš ve vězení neskončí ani po volbách bez ohledu na to, zda něco spáchal, či nikoli, ledaže by přestal být miliardář. Každý si snadno vybaví, jak těžké bylo dostat do tepláků řádově chudšího Janouška a za jakou dobu byl zase venku. Porovnejme, jak snadno se do kriminálu dostane chudák. To je kouzlo kapitalismu. Všechno je na prodej. Nejde jen o drahé advokáty s jejich schopnostmi.

 Jedině že by nastal převrat. Jaký asi? Že by jiný oligarcha? Stejně jako v případě Davida Ratha jde o politickou objednávku. Tím neříkám nic o tom, zda jsou, či nejsou vinni z hlediska jejich zákonů připravených ministerstvy na jejich objednávku a schválených zlobovanými poslanci. Posunuli jsme se od trestnosti rozkrádání majetku s socialistickém vlastnictví do doby, kdy rozkrádání veřejného vlastnictví je zákonem podepřenou strategií „úspěšných“ a těžko potrestatelných i za hranou těchto zákonů. Za to na chudý lid je stále větší přísnost. Mluvívalo se o návratu kapitalismu 19. století. Myslím, že to byla optimistická vyhlídka, blížíme se feudalismu 18. století. Lidí porušujících zákon je mnoho, ale stíháni jsou jen někteří, mnohé zločiny se prostě „odloží“ a potrestáni jsou ti, kteří na ně poukazují. Rath i Babiš byli účelově „vytaženi“, oba před volbami. To neříká nic o jejich možné vině, protože na druhé straně jsou účelově stíháni i ti, jejichž „provinění“ bylo od počátku nanejvýš pochybné. Orgány činné jsou nezávislé, někdy i na zákonech, uplatňují občas svobodnou zvůli. Volby mě moc nezajímají, nemohou skoro nic změnit.

Jak vnímáte poslední nahrávku, kde Andrej Babiš oznamuje, že finanční správa „zaklekla“ na konkrétní firmu sousedící s jeho podnikem? Když si vezmeme dosavadní bilanci působení Babiše v české politice: Čím pomohl, čím uškodil? Prospěl naší zemi, nebo neprospěl?

Vláda oligarchy nemůže z principu věci prospívat demokracii. Babiš vládl i za předsednictví Sobotky, vládne dnes a bude vládnout po volbách. Vláda oligarchy nutně vede k prohloubení oligarchizace. Na nahrávky mám trochu jiný pohled, než je běžně rozšířen, ale to je na delší výklad, kratší by nedošel správného pochopení. Na nahrávkách asi mluvil on. Jaká interpretace jeho slov bude přijata, to je na vůli těch, kteří o tom rozhodují. Snaží se veřejnosti namluvit, že ochrana před nelegálními odposlechy chrání všechny, bla, bla. Jenže ochrana těch, které není nejmenší důvod odposlouchávat, asi není cílem. Ti mocní, které je důvod odposlouchávat, jsou chráněni dostatečně. A mnozí z těch, kteří rozhodují o legálních odposleších, jsou jen jinou formou zločinného spolčení. Pokud jde o EET, jsem obecně pro, pro všechny mají platit táž pravidla. Konkrétní nastavení systému, to už je věc druhá, neboť ďábel bývá skryt ve zdánlivých detailech. Když se kácí les, létají třísky. Některé jsou pečlivě zaměřeny.

Prezident Zeman začal znovu veřejně vystupovat, ovšem i nadále se objevují pochybnosti o jeho zdravotním stavu. Je Zeman fit na to, aby byl i dalších pět let prezidentem? Prezident zažil vrcholy i propady své popularity, jaký veřejný obraz má podle vás teď? A kdo je pro vás favoritem voleb?

Pokud by byl prezident kladeč věnců a setrvávač v dlouhých přátelských rozhovorech s kýmkoli, kdo je k němu pozván, pak by hodně záleželo na tom, zda dobře chodí a zda se dokáže ohýbat. Někteří prezidenti používají hlavu, a mohou být proto jiným nepříjemní i na kolečkovém křesle. „Popularitu“ neřídí osobnost sama, ale týmy manipulátorů řízených vlivovými strukturami. Populus nemá šanci se něco dozvědět. Miloše Zemana znám, a právě proto na rozdíl od mnoha „expertů“ nejsem občas schopen říci, co je jeho skutečným cílem. On myslí na sedm tahů dopředu a politická šachovnice má víc než 64 polí. To, co pozorujeme dnes, jsou první tahy simultánky. O dalších tazích se dá jen spekulovat. Neřekne to nikomu. To děsí činitele, kteří chtějí ovládat každý pohyb loutky. Miloš Zeman je zatím favoritem voleb. Co na něj vymyslí a jak budou manipulátoři vlivní a úspěšní, to můžeme jen odhadovat. Vítězem může být loutka.

Novinářka Saša Uhlová strávila půl roku manuální prací v místech, kde čeští pracovníci berou mzdy blížící se minimální mzdě. Popsala jako mizerné nejen platové podmínky zaměstnanců v supermarketech, prádelnách či v potravinářských závodech, ale též mluvila o nevyhovujících pracovních podmínkách: Lidé si někdy nemohli ani dojít na toaletu. Popsala nejchudší české zaměstnance jako ubité a vyčerpané, kdy ani nemají čas na volnočasové aktivity, nemají čas sledovat zprávy, těžko platí svým dětem školní potřeby. Jde o přehnané líčení, nebo žije nemalá část českých lidí skutečně tak bídně?

Pracoval jsem od 15 let na 17 brigádách. Šéf mi kdysi řekl, abych to nikde neuváděl, že takové věci se píší do chorobopisu. Jsem rád, že jsem zažil mnoho prostředí a mohl pozorovat mentalitu lidí, kteří tam žijí. To vše bylo za socialismu, myslím, že od těch dob je to ještě mnohem větší horor. Student na brigádě nebo Saša Uhlová nutně zůstávají na povrchu. Je to rozdíl jako mezi turistou a domorodcem. Tam, kde je bída, bída sama sebe posiluje tím, že těžce frustrovaní lidé jsou na sebe zlí. Jsou na tom jako deset myší v láhvi od okurek. Shora terorizovaní se ještě vzájemně terorizují. A jejich děti se učí hlavně nápodobou, ne mravoučnými bláboly. Z toho ghetta je únik nanejvýš obtížný. Rozhodně nemáme všichni a naše děti stejné vyhlídky. Je mnoho zemí, kde je to ještě horší, a hrozí budoucnost, v níž to bude ještě horší.

Objevily se hlasy, že podobné novinářské počiny, jako je ten od Saši Uhlové, burcují mládež proti kapitalismu, podkopávají naše demokratické zřízení a nahrávají komunistům. V tom smyslu se vyjádřili třeba filozof Daniel Kroupa či novinář Pavel Šafr. Co byste jim na to odvětil?
Všichni, kteří se podílejí na bídných podmínkách, nahrávají těm, kteří na ně poukazují. Mě to na rozdíl od Kroupy či Šafra nijak neznepokojuje, rozhodně na kapitalismu nijak nelpím, záleží mně na uchování a rozvoji fungující komunity, když dovolíte, fungující národní komunity. Ta není myslitelná bez dobrého fungování našeho subkontinentu a okolního světa. Mnoho lidí ve skutečnosti jen parazituje na problémech, které kroupové a šafrové pomáhali vytvářet. Jsou tu stále dojemné snahy o mírnění bídy, ale skoro žádné snahy o její skutečné odstraňování, protože skutečný kapitalismus bídu potřebuje. Jestli je pro Kroupu či Šafra kapitalismus totéž co demokracie, pak pro ně demokracie znamená jen to, že bohatý si může koupit, chudý ne. A má to podle nich tak zůstat, protože je to spravedlivé. Saša Uhlová ukázala bídu, kterou většina zná z vlastní zkušenosti. Provinila se tím, že ukázala něco, o čem se v „demokracii“ nemá mluvit. Na jaké demokracii záleží samotné Saše Uhlové, o tom nechci spekulovat, skoro ji neznám, mluvil jsem s ní asi dvakrát, a už je to dlouho.

Pravda je, že české mzdy jsou oproti těm německým velmi nízké. Odbory a levice reagují kampaní „Konec levné práce“ a chtějí tlačit podnikatele, aby mzdy navýšili. Pravice mluví o znalostní ekonomice s vyšší přidanou hodnotou, Andrej Babiš chce investovat. Co tedy dělat, aby lidé v Česku nepracovali za almužnu?
Kampaň „Konec levné práce“ je nanejvýš pokrytecká a předvolebnost z ní čouhá jako sláma z bot. To nemluvím o kampani odborů, která je dlouhodobá a míněna více méně vážně. Čím méně kapitalisté zaplatí zaměstnancům, tím více na nich vydělají a naopak. To je praxe „teorie nadhodnoty“. Jen idiot se mohl domnívat, že to bude jinak, že „doženeme Německo“. Možná že Německo za padesát let dožene nás, pokud urychlí svůj úpadek. Mainstreamová propaganda dává slovo dovozcům „levné pracovní síly“. To vede k udržování pro kapitalisty žádoucí nízké životní úrovně. Žádat od tohoto systému změnu je naivní, je nutné žádat změnu tohoto systému. Že „pravice mluví o znalostní ekonomice s vyšší přidanou hodnotou“, mě nedojímá, protože praxe její politiky byla zcela opačná. Bruselské směrnice zavazují také ČR, že stát nesmí žádná odvětví podporovat. Takže buď ven z takové Unie, nebo se smířit s vývojem. Je pravda, že společenská atmosféra a „vzdělávací“ systém produkuje ve stále rostoucím procentu „netáhla“. Ale to nesmí být řešeno dovozem levných „táhel“, ale změnou společenské atmosféry a vzdělávacího systému. Jak jsem uvedl výše, jde mi o přežití a rozvoj komunity.

Pokud jde o životní úroveň v naší zemi ve srovnání s časy socialismu, ODS zveřejnila srovnání dnešního poměru platů a cen, podle kterého by v přepočtu stála kostka másla za komunistů 93 korun a auto Škoda 105 půl milionu. Pravice tím naznačuje, že za komunistů bylo draho. Odborový ekonom Šulc ale oponuje, že se neberou v potaz např. minimální nájemné či regulované ceny potravin. Jak přispět do debaty „bylo lépe za minulého režimu, nebo teď“?

ODS lhát musí. Lhaní je strategie těch, kteří si nemohou dovolit pravdu. Vzor české pravice Winston Churchill říkal, že věří jen těm statistikám, které sám zfalšoval. Byl alespoň ve své nadsázce upřímný. Spotřební koše za socialismu a dnes nelze srovnávat. Změnilo se hlavně to, že je dnes mnohem těžší žít levně. Zpoplatnili nám i to, co bylo zadarmo (z daní), a o tom se ODS samozřejmě nezmiňuje. Ano, za socialismu špatná auta byla drahá (také jsem si na jedno ušetřil), ano, minimální nájemné bylo vykoupeno rostoucí zanedbaností bytového fondu, regulované ceny potravin vedly ke snaze šetřit na kvalitě, aby výroba byla rentabilní, ředitel dostal odměny, a ještě se plnil plán. To všechno Jaroslav Šulc také ví. Ale také víme, že si málokdo může dovolit nové auto, aby se nedostal do dluhů, že nájemné je obrovsky předražené všude, kde je možné ho předražit, ale také to, že kromě drahých potravin kvalitnějších, než byl standard za socialismu, většina lidí nakupuje hnusné potraviny z všelijakých náhražek, a to podstatně horší, než byl standard za socialismu. Prostě není to srovnatelné, v tom ODS lže a Jaroslav Šulc má pravdu. Patříme k zemím střední a východní Evropy ze „socialistického bloku, kde v průměru nedošlo ke zhoršení, menšina se má mnohem lépe, většina stejně a další trochu větší menšina než ta prve jmenovaná se má hůře. Obyvatelé zemí, jako jsou Rumunsko, Bulharsko a země bývalého SSSR – Ukrajina, Lotyšsko atd., se mají i v průměru o dost hůře než před „demokracií“.

Angela Merkelová míří za obhajobou svého mandátu. Na cestě k tomu sdělila, že „islám patří k Německu a je součástí jeho úspěchu“, zároveň potvrdila, že nelituje svého rozhodnutí z dob migrační krize. Je Merkelová vůdkyní svobodného světa, či je její politika nebezpečná? Přejete si její znovuzvolení?
Angela Merkelová dobře ví, že většina Němců vždy držela hubu a krok a že muslimové žijící v Německu často po generace mají také volební právo. Pokud se ale Německo bude přizpůsobovat muslimským normám, a nikoli muslimové německým normám, dopadne to s Německem bídně a nám to také nemůže být jedno. Ale to už bude Merkelová pryč a slavná, protože se držela dlouho a Němci měli ještě blahobyt. Merkelová je jednou z velmi nebezpečných vůdců světa, o kterém nebezpeční vůdci tvrdí, že je svobodný.

František Ringo Čech, Olga Sommerová, Václav Klaus mladší, Adam Komers, Dana Kuchtová, Tomáš Halík. To jsou některá známá jména lidí, kteří míní kandidovat ve sněmovních volbách. Kdo z nich by českou politiku obohatil a kdo ne? Halík by prý rád vytvořil nadstranický poradní orgán pro strany, které chtějí být prozápadní a proevropské...
Jak jsem již uvedl, tyto volby nemohou nic podstatného změnit. S některými z vámi jmenovaných by jistě byla sranda, někteří by nás otravovali. To je pohled návštěvníka zdejšího panoptika. Tomáš Halík kdysi dostal místo po mém odchodu z protialkoholního oddělení v Apolinářské, ale osobně jsem ho potkal jen jednou, když na semináři kliniky přednášel o Freudovi a byl velmi nepříjemný. Co je pro Halíka „proevropské“ a „prozápadní“, tušíme, když je pro něj například islám jen jiná cesta k bohu. Spoléhám na jeho neúspěch – přes veškerou podporu.

81 komentářů :

 1. Vyzývám všechny čtenáře NR aby si vzali k srdci názor tohoto idiota s baretem, že "Volby mě moc nezajímají, nemohou skoro nic změnit", zůstali sedět doma a k volbám nechodili.
  Děkuji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. 2:40 Děkujete marně. Názor idiota jako jste vy, který nechápe ani smysl jednoduché věty, nic neznamená. Na rozdíl od názorů moudrých lidí, jako je Dr.David.

   Vymazat
  3. 3:34 Horní Dolní, určitě mluvíš z vlastní zkušenosti. No, už se nedivím, že jsi takový pošuk. Zřejmě tě propustili jako neléčitelný případ.

   Vymazat
  4. 4:27 Chápání není vaší silnou stánkou, pravda?

   Vymazat
  5. 4:48 Stačí tvoje "příspěvky" a každému je jasné, že do Bohnic patříš. Vlastně ne, omlouvám se Bohnicím. Tam patří duševně nemocní. Blbce tam neberou.

   Vymazat
  6. Informace pro nevzdělance typu 2:40, 3:34, 4:32 a 4:36 - MuDr. David vyjádřil názor, že volby nemohou mnoho změnit, ne aby byly ignorovány. Těm, kteří nejsou schopni si zjistit funkci MuDr. Davida v Psychiatrické nemocnici Bohnice: Je náměstkem pro vědu a výzkum. Zřejmě tedy neléčí.
   O tom, že volby nemohou mnoho změnit jsem také přesvědčen. K volbám ale jdu a přál bych si, aby šli všichni, kteří chápou, že problémem je kapitalismus, zatímco korupce je jeho produktem a ani ten nejlepší výběr daní problémy produkované kapitalismem nemůže vyřešit.

   Vymazat
  7. 18. září 2017 6:47
   Naprostý souhlas s Vaším zhodnocením, i s článkem pana MuDr. Davida.
   Václav

   Vymazat
  8. Je zajímavé, že ti blbounci chlapečci-zaměstnaci neziskovek, vždy když někoho v diskuzi napadají, tak mu TYKAJÍ!

   Vymazat
  9. Pamětníci dobře vědí, že toto soudružské oslovení s oblibou používali komunisti a jejich "železná pěst" milice. Takže vlastně nic nového pod sluncem že? Ti dnešní "sorosjungend" aktivisti s nimi opravdu mají dost společného. Jen rudé prapory revoluce tentokrát vyměnili za červené karty US Embassy.

   Vymazat
  10. Taky mě volby nezajímaj! Jsem pro samoděržaví, kde budu moc smradlavý Chazary jako je David kdykoliv zpráskat bičem a oni mi za to budou muset pokorně poděkovat!:)))

   Vymazat
 2. Pro 2:40 sdělení, že pravda bolí a tady autora výroku 2:40 to hodně zabolelo a proto reagoval sprostě, protože, když nejsou argumenty je nutné použit sprostotu. Fakta jsou fakta a čtenáři NR vědí, že i přes skutečnost, že volby málo změní se opět pokusí jít k volbám a změnit to málo, protože naděje umírá poslední. Hlavní když nebude válka a to ostatní už zvládneme a zvládneme i sprosťáky 2:40.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nejen volby nebudou fungovat ale bude valka.
   V nemecku je teroristicky utok kazdy den, ve zbytku Evropy taky, dneska bezenci znasilnili 16 letou holku
   Evrope jiz neni pomoci.

   Vymazat
 3. Me se libi ty fotky lidi s mikrofony na serveru NR ktery maze vse co mu neni pohodlne
  Maze opakovane fakta ze zradni Francouzi bombardovali Gibraltar, ze cesi dobrovolne vyzbrojili nemce a tim vrazdili Rusy
  NR je hnus

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 3:32 Nemůžete prosím vymyslet jiný blábol? Tohle opakujete kolikátý den jako poškrábaná deska. Nemusí to být chytřejší, to asi nejde, ale aby to bylo alespoň trochu jiné.

   Vymazat
  2. Řekni Honolulovi ať nejezdí do Prahy nebo ho policajti zmlátí, zavřou do blázince, přikurtují, nechají týden o hladu a nadopují sérem pravdy.

   Vymazat
  3. 4:29 Jestli vás Dvořák pořád ilegálně cenzoruje tak jak je možné, že to tu je tolikrát? Pochybuji, že stejnou pitomost píše ještě někdo jiný. Pak ale lžete nebo jste úplně blbý. Vyberte si, co je vám milejší.

   Vymazat
  4. 4:48 ted nevim, vyhrozujes nebo varujes v dobre vuli?
   To vse se v cesku deje.

   Vymazat
  5. Promiň, HO DO, ale je to převzato z diskuze pod tím článkem v aeronetu, nicméně jsem přesvědčen, že obdobná situace panuje i v ostatních léčebnách a ústavech v ČR, kor když těm lidem nasadí silné léky, tak to starší organismus nevydrží a běžně dostávají třeba infarkt, i když týden předtím prošli kompletní lékařským vyšetřením s tomografem a do léčebny byli odesláni jako zdraví. A pak tady máme důchoďáky, kde si lidé platí ubytování, ale dostávají poloviční dětské porce, protože polovina proviantu je rozkradena jako tomu bylo koncentrácích.

   Vymazat
  6. 6:35
   Říkat o idiotovi,že je idiot není urážka!!!!!!
   Jenže to tobě ty vyfetovaná a vychlastaná cikorko z Rumunska NIKDY NEDOŠLO!!!!!!!

   Vymazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  8. Hrozím se představy, že by kdokoli typu 6:35 měl mít podíl na rozhodování o věcech veřejných. Kdo není blbec ví, že MuDr. David je v politické nemilosti, že v Bohnické nemocnici zastává funkci náměstka pro vědu a výzkum, tedy neléčí a nemocnici nevede. Něco tvrdit zcela bez schopnosti získat k věci nezbytné informace je vlastnost těch nejhorších kverulantů toho nejnižšího intelektu. Hrůza.

   Vymazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  10. Pro 3:32 pokud si ráčíte pozorně přečíst texty v odkazu na závěr, snad pochopíte válečné souvislosti a motivace válečných stran a nebudete z té části historie primitivně vytloukat ten pochybně propagandistický kapitál. Je ovšem možné, že odtud máte informaci, ze které vám, při absolutní nechápavosti vyšlo to, čím vytrvale tapetujete diskuzi na NR, jestli ne i jinde. Tak nebo tak, ocítáte se pod lidsky přijatelnou úrovní. Odkaz:
   https://www.valka.cz/11101-Anglo-francouzske-boje-za-Druhe-svetove-valky

   Vymazat
 4. Zase velmi dobrý rozhovor, celkem dosti výstižný popis současné situace. Jenom tam, bohužel, není ani náznak toho, co s tím vším dělat dál.
  A pro 3:32 - pokud je NR hnus, tak sem nelezte! Ušetříte si zbytečné rozčilování a my, běžní čtenáři, zase budeme ušetřeni Vašich bezduchých blábolů. No, není to férová nabídka?
  Jirka

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Neumíš mazat med kolem huby, on maže a jede, dokud bude nosit švestičky z domácí zahrádky a zabijačkovou tlačenku, tak jej nikdo nevyhodí. To už si tak dlouho z Československa, že jsi zapomněl jak to tady chodí?

   Vymazat
  2. 4:39 Člověče, buď nerozumíte psanému textu, nebo jste za své bláboly a rozbíjení diskuze dobře zaplacen. Máte dnes noční? Pokud to děláte zadarmo, tak to nasvědčuje na vážnou psychickou poruchu. Zkuste si sehnat slušného psychiatra, třeba pomůže.
   Jirka

   Vymazat
  3. 4:55 nechapu proc se utlacovany lid nevzbouri

   Vymazat
  4. Koukám, že tady je dnes na noční víc placených borců. To se asi chudák Janda prohne!
   Jirka

   Vymazat
  5. 5:38 Nebuď směšný. Víš, ze žvanilů jem nikdy strach neměl. Spíš mi jich bylo líto.
   Jirka

   Vymazat
  6. 5:57 jen aby ti to vydrzelo

   Vymazat
  7. Anonyme 6:13 Nemohl jsem ti odpovědět na otázku, kterou jsi mi nepoložil. Tomu se říká formální logika, víš? Ale mě by zajímalo, kdo tě platí a za kolik to svinstvo děláš?
   Jirka

   Vymazat
  8. 5:50 obávám se, že všichni ti, kteří o Bohnické nemocnici tvrdí, že je mučírnou, kde pro nedostatek péče umírají lidé, zejména vy, 5:50, který jste MuDr. Davida označil jako vraha, jste úspěšně žalovatelní. Pak, i když neustále protestuji proti mazání příspěvků, musím takové příspěvky k vymazání nejen uznat, ale i doporučit se zaznamenáním IP autorů. To z právních důvodů na ochranu redakce NR.

   Vymazat
  9. 834
   Jasně,a Blicí listy ti budou dělat interview a obhájce tvý vrozený retardodebility ti zaplatí Soros!!!!!:-))))

   Vymazat
 5. S názory pana Davida většinou souhlasím, nicméně pochází z kruhů, kde akceschopnost je redukována pojmy jako "zdá se mi, jmyslím" a podobně. Vůdčí osobnost musí být silnější v kramflekách. Na tu stále čekáme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rudo a z kterých kruhů by se podle Tebe měla vůdčí osobnost rekrutovat?
   Jirka

   Vymazat
 6. Bože, Bože vidíš to? To je diskuse inteligentů... M.R.

  OdpovědětVymazat
 7. Jestli existuje,tak ať nám vysvětli,proč místo HoDo,Hovnolulana a ostatních"Božích hovad"neudělal jen dva metry dřeva....v zimě by se pár polínek hodilo!!!!!!:-))))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Protože vy byste to dřevo upálil na prach, a upalovat smí jenom Katolická církev, US branná moc a ještě ta Izraelská.

   Upaluje-li "dříví" někdo jiný, nebo to jenom nacvičuje u sebe doma, je to trestuhodná provokace...

   Třeba v Novém militaristickém slovníku NATO se My Lai po upgrade čte Moskva...

   Vymazat
 8. Aha, takze si cenzor privstal aby vymazal to ze Doktor David Mengele muci pacienty v Bohnicich
  Cim kreje zlocin
  Tak dalsi cast trestnaku proti Davidovi Mengelovi aDvorakovi
  Hezky se odkopali

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 7:50
   Až si ty tvoje výplody choropidimozku někde na soudu někdy někdo přečte,ta se smíchy neudrží a ty půjdeš do klecového lůžka.....i s Hoňholulanem,aby vám vy blbsteini nebylo smutno!!!!!:-)))))

   Vymazat
  2. 8:30
   Ty jsi stejně vůl jak Mléčná dráha!!!!!!
   Ale ty tvoji výplody choropidimozku nebude POSLOZCHAT A BRÁT VÁŽNĚ ŽÁDNEJ SOUD NA SVĚTĚ.....ANI TEN V HAAGU TY MEGALOTROTLE TŘETIHORNÍ!!!!!:-))))

   Vymazat
 9. Máš pro ty svoje bláboly nějaký důkazy nebo signifikantní odkazy ty blbsteine???!!!!
  Nemáš!!!!!
  Tak zmklni nebo půjdeš bručet do Dobřan ty přemlelo!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 10. Před chvílí jsem si přečetl tento článek na PL a reakce na něj. Nebe a dudy. Kde se tu vzaly najednou v takovém množství ty lidské hyeny? Proč zde ten přiblblý útok na MUDr.Davida? Tam jsou negativní stanoviska naprosto minimální a ve většině souhlasná. Přiblbla, hup na PL a zachraňte co se dá!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. 8:03 Zřejmě jste dosud nepochopil, že web NR je pro "vrchnost" mnohem "nepohodlnějším" než PL. Dokladem je pozornost, kterou NR nepřetržitě věnují trollové , sprosté útoky na provozovatele a čtenáře webu, i neobnovené reklamy od Seznamu.cz.

   Vymazat
  3. Ono tam by neměl takovou pozornost, tam prostě ty dva nebo tři pošuky rychle eliminují, tady ten trapák cílí na to, aby měl první slovo, což mu umožňují zdejší editoři tím, že dávají zásadně dobré člány v noci, kdy se tenhle, patrně hlídač na noční, nebo nějaký smutný a ponížený emigrant, ukájí na netu. Takže sem hodí dvě tři trapné a ušmudlané urážky a už to frčí. V PL by si ho nikdo nevšiml, protože tam je větší cvrkot. Kdyby si ho zdejší osazenstvo nevšímalo a mohl ho cenzor vymazat, byl by brzo pokoj.

   Vymazat
  4. 14.40 Naprostá pravda. Jenže ono to urážející přiblblo(zřejmě někým podporováno)vyblije něco stupidního, urážlivého a hnusného, ale pozor! On si na to stupidně hloupě, sprostě a urážlivě sám odpoví, sám sebe napadne, aby dehonestoval místní diskutéry, jako že oni jsou na stejné úrovni. Na to bacha!

   Vymazat
 11. 18. září 2017 7:50
  Na evidentního pacienta léčebny pro duševně choré je to heroický výkon.
  Václav

  OdpovědětVymazat
 12. Je fascinující co Babišovi projde. Může si krást kolik chce a lidé ho stejně budou milovat. Škoda, že kleptoman bude příští premiér. Babiš jesmutná vizitka tohoto národa. Bohužel jeho oponenti ale nejsou o moc lepší.
  Z těchto voleb nevyjde nic dobrého. Návíc Babiš nás pak zradí a výměnou za dotace přijme kvóty na uprchlíky. S tím jsem si naprosto jist.

  http://www.epshark.cz/clanek/117/co-je-na-kauze-capi-hnizdo-podstatne-ze-babis-je-kleptoman

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 8:23 Mýlíte se, že "z těchto voleb nevzejde nic dobrého". Budou nadějí, že většina občanů konečně pochopí, že ke změně současné hospodářské a morální devastace našeho státu jim nepomůže ani Babiš, ale jen, a jen, oni sami. Nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř ...

   Vymazat
  2. To je jako s Trumpem, než Clintonovou, tak raději tohohle pošuka. Stejně tak raději než Sobotku a Kalouska, které už živíme několik desetiletí, dáme šanci Babišovi, příště ho zase můžeme vykopnout. Ale Kalousek a Sobotka, nikdy!!

   Vymazat
  3. Tomu se říká "volit menší zlo". Souhlas. Každopádně - jít k volbám!!!

   Vymazat
 13. Dokažte že nejste roboti ale jen volové.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18. září 2017 8:44
   Pro anonymního vola JDI TAM KAM PATŘÍŚ!!!!
   Václav

   Vymazat
 14. článek se mi líbí, dobrý popis dnešní situace. Některé nenávistné komentáře ovšem ne

  OdpovědětVymazat
 15. Vi Dvorakuv zamestnavatel ze Dvorak je v pracovni dobe porad na NR kde maze?

  OdpovědětVymazat
 16. Velmi dobrý rozhovor.

  OdpovědětVymazat
 17. Nejsem žádný podporovatel Babiše ale kdyby na něj měly nějaké porušení zákona tak je již dávno v base. Problém je ten že vytvořily zákony pro své donátory a Babiš měl tu drzost je využít ve svůj prospěch. TO JE ŽERE. Mrzí mě že pan David nám pitomcům nenavrhne to nejlepší řešení koho volit. Jestli se to v alternativách nějak nevyřeší, budu nucen opět dát hlas komoušům. Stále jsem přesvědčený, že vláda jedné skupiny s POMOCÍ referend je nejlepší varianta a pokud by Babiš veřejně prohlásil, že prosadí přijatelný zákon o referendech tak bych mu snad dal i hlas. Nepřipadá mi jako zvrhlý parazit ale jako dravec a s tím se dá něco v zákonech dělat. Pan David mi kdysi napsal, že stát nelze řídit referendy ale to jsem nikdy nenapsal a na můj další vysvětlující příspěvek nereagoval. Nejde o mojí ješitnost ale o pochopení.

  OdpovědětVymazat
 18. Článek je dobrý babiše nevolím k volbám půjdu. Diskuze stojí za starou bačkoru grafoman z usa a trollové jí ničí.

  OdpovědětVymazat
 19. Mně se zdá rozhovor dr. Davida velice rozumný. Že burcuje někdo mládež proti kapitalismu? Co je na tom špatného, burcovat proti diktatuře kapitálu, burcovat za občanský, sociální stát, tedy současně za pár kapek demokracie. Slovní exhibice kapitalismu o demokracii demokracii nestvoří, tak jako obdobné za socíku. Přece jen bude asi trochu pravdy na tom, co říkal Masaryk, že občané se musí hodně vzdělávat, nejen pro "byznys", ale hlavně pro humanismus, pro soužití s ostatními. Samozřejmě se to netýká zdaleka jen naší společnosti, ale všech, byť především těch, co vládnou, než těch, co jim musí posluhovat.
  A moje rada, kdo by obohatil českou politiku? Určitě Ringo Čech, podobně jako pan Kubera nebo Jandák. S nimi se člověk aspoň zasměje, což je v té bídě "politického mozkového trustu" otravující život občanů skutečně občany oživující.

  OdpovědětVymazat
 20. Pane Ivane nečetl jsem článek poctivě celý, ale na přeskáčku. V něčem pravdu máte v mnoha né. Například: kvalita jídla byla nesrovnatelně na vyšší úrovni než dnes.Továrna vyrábějící uzeniny,kdyby do výrobku dala strojní separaci místo masa, tak by okamžitě skončila.To se v takovém množství nedávalo ani dobytku.Posypová sůl se používala k posypu chodníků v zimě a podobně, tak nelžete jako ODS.
  lada

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 12:23 Trochu mu křivdíte, Dr.David jasně řekl, že s dnešní úrovní levnějších potravin se to nedá srovnávat. Jen objektivně zmínil, že i tenkrát se z ekonomických důvodů někteří snažili blížit k spodním hranicím potravinářských norem. Dnes žádné normy nejsou, platí jen to, že vás potraviny nesmějí zabít. Jinak je dovoleno vše. Hlavně že to má hezký obal, což lidem tenkrát na našich potravinách nejvíc chybělo. Proto také tak toužili mít to "dokonalé západní zboží". Ani je nenapadlo, že jednou budou kupovat hezky zabalený a chemií ochucený odpad. Brali film "Křidýlko nebo stehýnko" jako velkou legraci, ne jako varování, co je jednou na tom vysněném Západě doopravdy čeká.

   Vymazat
  2. 15:43 jen pro informaci – za komunistů platné potravinové normy znamenaly pro výrobce závazné složení s určitou tolerancí i určitou výrobní technologii a také nepřekročitelnou mez spotřeby surovin. Z toho by mělo být pochopeno, že ve výrobě bylo logicky dbáno na co nejmenší spotřebu surovin, kdy ovšem bylo téměř vyloučeno nedodržet tolerance pro složení prostě proto, že musel existovat útvar technické kontroly, který stanovenou metodikou produkci kontroloval na shodu s normou, kdy ten, kdo shodu potvrzoval, nesl osobní odpovědnost! Pokud šarže nevyhověla, následoval zvláštní postup až po likvidaci a vyvození osobní odpovědnosti. Krom této vnitřní kontroly existovaly i obávané kontroly vnější. Jistěže to celé nebylo nijak levné a bez poruch. Proti dnešku ale dokonalost sama. To tvrdím jako profesionál z oboru.

   Vymazat
 21. 12:23 Co nám tím chtěl "básník" říci ? Že je v podstatě "šťastný" člověk ?

  OdpovědětVymazat
 22. Rozhovor Ivana Davida se tentokrát vyznačuje takovou mírou jasnosti a srozumitelnosti, že by si člověk málem přál, aby byl veden před kamerami zglajchšaltované ČT. Tu přece jen sleduje velké množství lidí.

  Představa, že by alternativní média mohla ta "oficiální" beze zbytku nahradit nebo alespoň významně kompenzovat se mi jeví jako dost nebezpečný "disidentský" sebeklam.

  (Abych nebyl podezříván, že chválím nebo propaguji ČT, dovysvětlím: žije-li tady někdo v představě, že se už pouhým ignorováním mainstreamových médií ocitá na té "správné straně" straně barikády a tím je zbaven povinnosti myslet, pak potěš pámbu! Veřejný prostor je - a vždycky bude! - vytvářen jak konformisty, tak nekonformisty.)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
 23. Volby i za tohoto stavu "našeho" státu mohou změnit hodně. Stačí si představit 33% hlasů pro KSČM a jejich sestavování vlády.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:43 To by nic nezměnilo. Dopadli by jako ANO. Já bych za dobrý výsledek považoval, kdyby TOP09, KDU-ČSL a STAN vypadly z parlamentu a ODS měla tak 6%. To by malá šance na změnu byla.

   Vymazat
 24. V článku byl jednoznačně definován kapitalismus jako příčina dehumanizace lidstva.
  Díky, pane Davide.

  OdpovědětVymazat
 25. 20:27
  Návrat idiota!!!!!:-))))
  Jdi raději hlásat ty tvoje pitominy na Blicí listy nebo do Fuckingtown post!!!!!

  OdpovědětVymazat
 26. Válka hošíků Roseových???:-))))

  OdpovědětVymazat
 27. Evropa uz ani neumi vyrobit maslo
  Umi jen nadavat

  OdpovědětVymazat
 28. Kde jsi?
  Jedno ti ale dam, havloune
  Vypada to ze jsi mel pravdu ze Severni Korea ma ponorku

  OdpovědětVymazat
 29. Fuckintone, kam si se ztratil? Mam o tebe strach. Ty trdlicko

  OdpovědětVymazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 32. 9,39
  Šašek byl osobou vzdělanou chytrou,býval to mnohdy panovníkův osobní rádce a zpovědník.....ty seš jen NE(obyčejnej) ussáckej KLAUN!!!!.-DDDD

  OdpovědětVymazat