Reklama

.

.

úterý 19. září 2017

Jeden mravenec nic neznamená (o národu )

Ivan David
19. 9. 2017   (K dnešnímu klubu "Nová republika")
Žijí ti, kteří přežili v minulých generacích. K přežití je třeba zdatnosti. Zdatnost podporuje soutěž o zdroje. Vítězí silnější. Co tím chci říci? Jen blbec si myslí, že se úspěchu dopracoval vlastní pílí. Zapomíná na ty, kteří mu celý život pomáhali, a už vůbec ho nenapadne, že mu mohli pomáhat jen proto, že i jim celý život někdo pomáhal. A úspěch? Může existovat bez sociálního kontextu? Kým být oceněn za nasbírání ovoce, za úlovek, za vyrobený nástroj, za dobrou radu, za krásný zpěv? Bez společnosti by nevznikly některé potřeby, v nichž je možné se uplatnit. Bez pomoci by člověk neuchoval ani holý život. K přežití v soutěži rodina nestačí, nestačí širší rodina a v soutěži se sousedním kmenem ani vlastní obec. Je nutné sjednocení do většího celku. A uchovávat ho. Můžeme mu říkat „národ“.


„Stát si říká vlast, když se chystá k vraždě.“ (Velimir Chlebnikov, ruský futurista). Populace, která se pokládá za národ se může stabilizovat a bez územních výbojů a loupení hájit to, co má. Vlast je nutné bránit, ale není nutné usilovat o další „životní prostor“, který hájí někdo jiný. „Svoje nedáme, cizí nechceme.“ Populace, které nestačí zdroje, početně stagnuje, vymírá nebo expanduje. K expanzi potřebuje agresivitu. Tu ale potřebuje i k uhájení zdrojů.

Český historik Vlastimil Vondruška vyprávěl, že se setkal se švédským historikem a přiznal mu: „My Češi jsme měli v historii také temná období, kdy naši předkové dobíjeli, vraždili a loupili…“ „Jaká temná období?“, odvětil Švéd: „Moji předkové to dělali vždy… A proto tady dnes jsme… Dějiny netvoří poražení…“

Samozřejmě lze přijmout ideologii podle níž máme strpět, že budeme vyvražďováni, potlačováni a přizpůsobíme se cizí moci, která nám (po kolikáté už?) nabízí „ochranu“. Stačí být loajální. To může brzo znamenat zbourání vlastní historie, hmotných památek, vzdání se jazyka a "nutnosti" přijmout tentokrát po všech předchozích ideologiích a vírách islám a jeho normy. Kdo to udělá, možná přežije a stane se někým jiným. Nebo lze odmítnout život pod cizí identitou, postavit se síle – a zvítězit. Nebo prohrát. K vítězství musí mít oporu, sdílet společné ideje, jejichž součástí musí být potřeba kontinuity společné kultury. A k obraně jako formě soutěže je třeba zdatnosti a agresivity.

Národ ve střední Evropě nemá co dělat s genetikou. I mými předky byli Češi, ale určitě i Němci a nejspíš i příslušníci jiných národů. A kmenů. Výsledky genetického zkoumání mých buněk ukázaly, že moji dávní předkové přišli ze stepí na východě, přešli Kavkaz a Malou Asii a jejich potomci jsou dnes ponejvíce rozprostřeni na západních okrajích Evropy.

Co je to národní identita? Filosof, teolog a matematik Bernard Bolzano žijící na přelomu 18. A 19. století v Praze byl synem Itala a Němky. Pokládal se za Čecha, ač mluvil a psal německy a latinsky, protože žil na území Českého království.

Miloš Zeman jako předseda vlády kdysi přijal neoficiálně v Parlamentu ČR skupinu Lužických Srbů. Zprostředkoval to poslanec Robert Kopecký, který se pokládal po dědečkovi za Lužického Srba. Z delegace vyčníval dvoumetrový černoch původem z Madagaskaru. Miloš Zeman se ho zeptal: „Vy jste také Lužický Srb?“ „Ano, já jsem ten největší“, odvětil černoch. S „cizím“ národem lze vřele sympatizovat a národ lze také přijmout. Největší Lužický Srb se do národní komunity přiženil a přijal ji za svou. Nějaké zvláštní výhody mohl sotva očekávat.

Východní část Německa nejen poblíž polských hranic je plná slovanských místních názvů. „Slované“ tam stále žijí v genofondu německy mluvící populace. Předcházela částečná genocida poražených, nepřizpůsobivých.

„My Němci jsme jak ovce, někdo nám zavelí a jdeme slepě za ním jako ovce…“, řekla mi kdysi rusky v Moskvě Němka studující v Moldávii genetiku. Němci, zatím, zdá se, přijali ve své většině sebevražednou ideologii, která je přivede od období kdysi úžasného kulturního vzepjetí přes nacionalismus a fašismus krystalizující z národního ohrožení, přes myšlenky socialismu (na východě) k národnímu potlačení národa (hlavně na západě). Jde o ideologii užitečně idiotskou, která dobře slouží sílící globální moci tak, jako kdysi křesťanství pomáhalo pacifikovat poddané (a činí tak stále). Německo uskutečňuje dávný sen nejen Hitlera dobýt životní prostor na východě, teď ale s pomocí „Evropské unie“ a ideologie zhoubné pro národy Evropy a jejich kulturu. Hlásá, že multikulturalismus selhal, ale všichni jsme stejní a proto nám i nadále a stále více chtějí ukládat povinnosti, a pod praporem práva na „jinakost“ potlačovat naši „jinakost“, o níž si myslíme (a máme na to právo), že má hodnotu a stojí za uchování.

„Národ“ je dnes ve střední Evropě abstraktní konstrukce a „národní kultura“ ještě víc. Přesto má „národ“smysl. Člověk musí žít ve společnosti. Díky tomu se ostatně vyvinul do dnešní úžasné podoby a také se díky tomu stal hrozbou pro přežití lidstva. Člověk se musí identifikovat s ostatními, se skupinou, komunitou. Jen jejím prostřednictvím je „někdo“. Někteří nedosáhnou o mnoho víc než toho, že jsou „přímo odněkud“, ale i to jim pomáhá žít a být společensky platnou bytostí. Nevěřme, že se dá žít bez kořenů, vždyť si je nutně všude nosíme s sebou, i když je můžeme zapustit jinde. I dnes každý potřebuje být aspoň trochu „odněkud“, i když může mít facebookové přátele po celém světě a obdivovat se jejich rozdílnosti i podobnosti.

Četl jsem kdysi úvahu zkoumající obrovské vzepjetí německého národa, který vynikl v kultuře, vědě i řemeslu a organizaci společnosti. Snad proto se mohl Immanuel Kant domnívat, že současné „Německo“ dosáhlo ve svém vývoji definitivního vrcholu, stalo se ideální komunitou. Do první světové války byla němčina hlavním jazykem světové vědy. Ona úvaha plynula z přesvědčení, že pokrok pocházel ze soutěže jednotlivých knížectví rozdrobeného „Německa“. Společný jazyk jim pomohl ve výměně informací. Každé knížectví chtělo mít nejlepší univerzitu, nejkrásnější katedrálu, nejlepší divadlo… Úvaha tvrdila, že centralizace Francie brzdila její rozvoj. Myslím, že něco na tom je.

Člověk nemůže žít sám, rodina je málo obec je pro mnohé cíle také málo. Na větší projekt je třeba „národ“. Na ještě větší projekty je i „národ“ malý. Každému nelze vnutit jakoukoli identitu. Nestačí „kraj Vysočina“ a „Evropská unie“, která dělá čím dál víc, aby se národům zprotivila, také proto, že je nechce respektovat, ačkoli „existují“ navzdory snaze o jejich zničení.

Národ má podle mého soudu smysl právě pro naše širší „my“ v soutěži s jinými národy. Zvyšuje naši touhu po společné zdatnosti a ctižádosti vyniknout nejen v okresním přeboru nebo ve službách mocné nadnárodní korporace.

59 komentářů :

 1. Nu a jsme u zásadní otázky - kdo je komu nadřazen: Jednotlivec společnosti nebo společnost jednotlivci?
  V kapitalismu je svoboda jednotlivce prioritní. V demokracie, té skutečné, která tady není, je to naopak. Kdo to vidí jinak, ať předloží argumenty.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V kapitalismu rozhoduje ZISK, tedy kapitál a psát o svobodě jednotlivce za kapitalismu je utopie, neboli naivita, neboli klišé, který kapitalismus troubí do světa. Kapitalista, ab vytvořil zisk se spojí třeba i s Ďáblem, jenom když vytvoří ZISK, protože milion je málo, sto milionů je taky málo a násobek milionů je taky málo. Kapitalista nemá problém zradit svůj národ, jenom aby uchoval svůj majetek a vytvořil zisk. Důkazy jsou všude kolem. Jeden historický, když se v době Francouzské revoluce spojili kapitalisti s Prusi na poražení Francouzského národa, aby si zachovali své kapitalistické majetky se ZISKY z těchto majetků. Když kapitalista dostane lukrativní zakázku na výrobu zbraní, které pak budou zabíjet i příslušníky jeho národa, nebude váhat ani vteřinu, aby jí přijal a dosáhl tak žádaný ZISK.

   Vymazat
  2. Petr Hampl: Kdyby lidi v roce 89 věděli... Pověsili by disidenty na lampy

   http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Petr-Hampl-Kdyby-lidi-v-roce-89-vedeli-Povesili-by-disidenty-na-lampy-504690

   Vymazat
  3. 13:59
   Svoboda prý letí světem,
   se svévolí si ji pletem.
   Už dávno se mělo definovat co je svoboda, co je svévole a co je nesvoboda a vztah mezi nimi. Bez toho je humanizace společnosti nemožná.

   Vymazat
  4. 14.06 A ti JASNOZŘIVÍ BY ZA TO DOPADLI JAKO POZDĚJI VÍTKOVŠTÍ... exemplární tresty a ani pes by po nich neštěkl, jako neštěkne dnes po vítkovských... A v roce 1989 se ještě národ nezbláznil natolik, aby zrušil trest smrti...

   Vymazat
  5. Demokracie je přirozený nástroj k udržení kapitalismu. Je naivní je stavět proti sobě. Kapitalismus skutečně nevyzvedává jednotlivce ale zisk. Možná by stálo za porovnání srovnat západní myšlení, které je postaveno na jednotlivci a východní, které upřednostňuje spolupráci. Demokracie a spravedlnost jsou dosti odlišné pojmy a je obtížné používat k vládnutí demokracii, kdy všechny politické strany jsou závislé na penězích korporací. Dle mého názoru ukazuje výše napsaný příspěvek, jak velkou sílu může mít dobře vedený a angažovaný národ. K tomu ale nemusí vést demokracie v čele s podprůměrnými politiky.

   Vymazat
  6. Václav Marek19. září 2017 20:18
   Pro demokratický způsob vlády je jedna nezbytná podmínka: vůle občanů tento způsob vlády mít a ochota se jí účastnit. Tato vůle může existovat po prožití nějaké národní tragédie, ale po letech blahobytu, se zákonitě vytrácí. Lidé ztratí ostražitost a nechají aktivní jedince, aby vládli za ně. Tito „obětaví“ zastupitelé samozřejmě využijí příležitosti a s jídlem roste chuť a nakonec za megaprebendy předají své kompetence ještě větším žralokům. A to již jsme v současnosti.
   Nyní si to buďto uvědomíme a budeme požadovat účast na demokratické vládě, nehledě na různá vysvětlování proč to není možné a že to není naší tradicí, nebo počkáme, až reálně dopadne ta tragická palice na naše hlavy a rozsvítí se nám až potom. P.K.

   Vymazat
  7. Asi si nerozumíme. Vy používáte pojmy aktivní a obětaví pro takzvané elity mezi kterými jsou za každé situace většinou lidé jdoucí za prospěchem. Nevidím rozdíl mezi politiky za blahobytu nebo po národní tragédii. Považuji za utopické spoléhat na vůli všech občanů. Skutečně dobré věci dělají jedinci, kteří nesledují pouze svůj osobní prospěch.

   Vymazat
  8. Anonymní21. září 2017 9:33
   „Nevidím rozdíl mezi politiky za blahobytu nebo po národní tragédii.“
   Domnívám se, že politici za R-U byli jiní, než ti po 1.SV. A také ti po 2.SV nejspíš byli jiní, než ti z dob prosperity první republiky. Možná, že se mýlím, jistě minimálně v případě Beneše, ale v původním příspěvku jsem stejně myslel něco jiného.
   Myslel jsem na vztah občanů k politikům, na požadavky vůči nim. Pokud politici vidí, že jim občané koukají na ruce, jednají jinak, než když se občané o politiku nezajímají. A také v tom druhém případě, vstupují do politických funkcí jiní lidé, než v tom prvním případě.

   „Považuji za utopické spoléhat na vůli všech občanů.“
   Psal jsem, že je důležitá vůle občanů, mít tu demokracii a také si jí hledět, když ji mají. Samozřejmě se do toho nezapojí „všichni“, jak uvádíte, ale stačí nějaká podstatná část, nejspíš to ani nemusí být většina. Tito lidé by měli sbírat podpisy na vyhlášení referenda k nějakému problému a tím také zbytek populace na něj upozornit a povzbudit k zúčastnění se referenda.
   V zastupitelské „demokracii“ je to hlídání problémů úkolem opozice, ale ta je příliš snadno ovlivnitelná.

   „Skutečně dobré věci dělají jedinci, kteří nesledují pouze svůj osobní prospěch.“
   V tom bych s Vámi souhlasil, ale nejspíš se už neshodneme, jakým způsobem se tito jedinci mají dostávat k vládě. Hádám, že preferujete nějaký nedemokratický způsob.
   P.K.

   Vymazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 3. Podobný výraz míval Radešek Jóhnešek, ale ne tak zlej, ale spíš takovej tupej jako imám-mimóza či Miloš-viróza:)))

  OdpovědětVymazat
 4. 12.51 a 12.53, vy to nečtěte, je to marný, to není psáno pro blbce.

  OdpovědětVymazat
 5. Česky mluvím pokud možno jen v soukromí, když mlčíte, mohou si vás Češi splést s cizincem.

  OdpovědětVymazat
 6. Souhlasím pane doktore, ti blbci, pokud to není jeden a ten samý, nestojí ani za odplivnutí.
  S Vaší úvahou přímo souvisí i výraz, který také není momentálně zrovna "v kurzu". A to je národohospodář, a národní hospodářství, případně "národní hospodaření". Řízení země, státu, regionu, primárně pro zajištění vlastních, národních potřeb, vycházející z národních zdrojů. Pořád je to ještě ve stylu tzv. tržního hospodaření "bez přívlastků". Ve skutečnosti "trhni a zdrhni". Ale to je na rozsáhlejší debatu. Mimichodem, na Parlamentních listech se v podobném duchu vyjadřuje prof.M.Zelený, u kterého ne vždy souhlasím, s tím, co hlásá. Ale tady má dost pravdu. J.B.

  OdpovědětVymazat
 7. 12,51 12,53
  Návrat idiotů,aneb Jandohovnotný huliduo zase blábolí z Lahviček Venzla chrchla udavače??!!!!!.-))))

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rudocancy užgrynadanýho čechomužika! S flaškou samohonky běž sám blábolit někde pod mostem jako každá podobná komoušská zdechlina neschopná života bez nafetování prdy svýho kreténskýho liliputního fýrera z Kremlu:)

   Vymazat
 8. Pane dr. na to, o cem pisete existuje bohata literatura a orientacni tabulky, ktere jsou velmi potrebne !

  Oni nam reknou s kym se szijeme a nebo s kym se budeme vzajeme zabijet. V Pretorii v JAR na to byla skola v 70-tych letech.

  Zde vsak bude vse smazano, pri zmince o prednostech a slabinach napr. tech Slovanu + druhych ve vych. stepich.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:20

   Smazáno to NEBUDE, aby si každý mohl přečíst, jaké kraviny píšete.

   Vymazat
 9. vcera jsem sledoval povidani o tzv "ekonomickem terorizmu" coz jest zamerne pujcovani penez zemim ktere % nejsou schopny splacet! pak se jim nabidne refinanciovani a jeste vetsi% uroku no a pak se jim ukradne ropa nebo se zridi na jejich uzemi vojenska baze!!!
  hlavnimi aktery jsou MMF, svetova banka a jini chazari!!!

  OdpovědětVymazat
 10. Pokracovani 15:20
  Celkove plati zakon o spolecnych PRARODICICH !
  Rozdil mezi Indo-Evropany, kteri maji spolecnou arijskou kolebku a kmeny treba Hamites , Semites, Dravidians, Bantu, Tutsi, atd. se nedaji poprit.

  Vsem kniham napsanych na toto thema verim. Amerika by nebyla rasove polarizovana, kdyby knihy profilu lhaly.

  Cernoch z Madagaskaru byl pravdepodobne Macoa a urcite by mem peklo na zemi, kdyby na Madagaskaru zustal.
  9/10 zeme patri tem, kterym jsme rikali (v Durbanu) MALAGASY.. Tam je 20 +/- skupin a nesnasi se a ziji na odlehlych mistech ostrova.
  nick honolulu


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hovnoluláku, opět píšeš blbiny. Ani se nedivím redakci, že tě občas smázne. Zasloužíš mazat víc!

   Vymazat
  2. 19:02 Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tě smázne svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však jednou to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný obřezaný xindlové budem střílet na loveckej lístek:)

   Vymazat
 11. 15:31 .. Zustava otazka ! PROC, oni si ty penize pujcuji, kdyz maji nerostne bohatsvi ? PROC je v Africe hlad, kdyz maji urodu 2x-3x do roka a nejlepsi pocasi na svete ?
  PROC jsou chudi, kdyz jejich zeme je plna mineralu, ktere potrebuje cely svet ? (To neni pouze zlato a diamanty.)
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když těch pár méně líných drží lopatu jako Kalašnikova, nebo třeba jako M-16, TEDY ZA TEN ŠIRŠÍ KONEC ;-), A NIC SE NEDĚJE... ať mačká jak mačká, ZAHODÍ JI. Jako jeden děda z osady s čajovou lžičkou. Ten sice věděl, za který konec se drží správně lopata, ale raději proto lžičku vnukovi sebral a zahodil daleko od osady... co se semínkem lopaty, že? Vždyť u lopaty nestačí mačkat spoušť (;Jako u sbíječky;-)). S lopatou se musí tvrdě pracovat. A až je úroda, a je sklizeno, příjdou partyzáni nebo vojáci třeba od Roberta Mugabe...

   Vymazat
 12. INTEGRACE s nekterymi kmeny a narody je snadna a s jinymi nemozna !
  Rozumi tomuto problemu nekdo v Cesku ?
  Myslim si, ze ne.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, my v Rakousko-Uhersku jsme navzájem docela i integrovali. Z německých solitérů v českém prostředí se stávali manželé (nevěsty) partnerů z Českého národa, a opačně. Ale to byla integrace pracovitých bělochů s jinými pracovitými bělochy... A potomci byli nakonec bilingvní... a národnostně splývali s okolím. Z Češek se stávaly Vídeňačky... a jejich vnuci padli třeba pod Romelem v Africe, nebo u Stalingradu či u Kurska... Ale pořád šlo O BÍLÉ EVROPANY S KOMPATIBILNÍ KULTUROU... a srovnatelným vzděláním.

   Vymazat
  2. 16:26

   Je-li osudem "pracovitých bělochů" shnít u Stalingradu, pak nemám námitek.
   A kdy tam vyrazíš ty, mudrlante?

   Vymazat
  3. 18.02 Já jsem již kytku u Mamajevské mohyly (Mamajev kurgan) s pietou položil skoro před půl stoletím; i na místě bitev obou dědečků ne Soče i v Dolomitech za té První...

   A vojenskými ulejváky jsou většinou nepracovití kavárenští povaleči... disidenti...

   Jak to zařval Friedrich der Grosse v průběhu Bitvy u Kolína na ustupující vojáky: "Chlapi (podle jiných zdrojů "Kanálie", nebo "Psi"), to chcete žít věčně?" A co vy, mudrlante 18.02? Budete raději věčně otročit na barevné pány nemakačenky?

   Vymazat
 13. Souhlasim s vami na 100 % (16:26) !
  T.j. ta spolecna GENOVA kolebka !
  Stmelena stejnou kulturou a i
  krestanskym nabozenstvim !
  (Viden je moje oblibene evropske mesto, kdyz jedu na vylet.)
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Genová kolébka" - bože, to je ale strašnej vůl!

   Vymazat
 14. prosluněné mlází
  vůně květin
  hučení splavu
  klokot peřejí
  stříbrný potok
  loukoť a příz
  lopota a nesnáz
  umouněnec, sopel
  nahota, bodrost
  lakýrník, zimostráz
  tramtárie, neplecha
  střevlík, žluva
  vojtěška, srha
  bělidlo, bujón
  struna a strouha

  OdpovědětVymazat
 15. "Národ ve střední Evropě nemá co dělat s genetikou. I mými předky byli Češi,ale určitě i Němci a nejspíš i příslušníci jiných národů."
  O m y l. Stačí si spočítat, kolik předků měl každý z nás před 1000 lety. To máme 40 generací, čili dvě na čtyřicátou, což je miliarda. Tolik lidí na světě nebylo. Znamená to, že že se spousta předků vyskytuje v rodokmenu mnohokrát, jsme tedy všichni příbuzní a česká sada genů je poměrně homogenní. Když měl někdo pradědečka Němce (málokdy), získal od něj osminu genů a genetická výbava z jiných zemí je velice omezená. Důkazy existují- třeba prof. Macek u nás nenašel germánskou mutaci cystické fibrózy, což mě dost překvapilo. Našel ovšem mutaci slovanskou a dvě keltské. Díky tomu tvoří i geny ovlivňující chování charakteristickou sadu, čemuž se říká národní povaha. Historie je zapsána v genech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 18.33 Kontrolní otázka: Kolik z vašich předků byli černoši či Arabové?

   Vymazat
  2. Žádní, že?

   Vymazat
 16. Pane Davide, Vaše přihlášení se k českému národu, ač z národů jsme různých, si velice vážím. Nevím, zda náš boj o národní státy kooperující, pokud možno mírově bude úspěšný ale vidinu Globalistů, "jednu rasu a řeč", ač ateista tuším zlikvidoval Bůh "změtěním jazyků v Babylonii"!

  OdpovědětVymazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 18. 17:04... Gratuluji vam za vasi basen ! Dostanete NOBELOVU cenu za literaturu, mate-li spravne geny.
  Dostanete nakopnuti, jste-li SLOVAN.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
 19. No, pane doktore, řekl bych, že i společné geny spolutvoří individualitu jakýchkoliv národů. Tak i např. národa českého a tak i např. národů evropských, historií Evropy v Evropě míchaných; genetickou stránku věci bych vůbec tak striktně neodmítal. Když se geny projevují v rodinách, projevují se i v národech! A cizí geny (viz. černoch jako Lužický Srb) ty vůbec nevadí, pokud "přikapávají". Pokud však natékají formou "povodně", jde o zcela jiný úkaz. Prostě povodeň nelze vydávat za mrholení. Jak známe z dialektiky, kvantita přerůstá v novou kvalitu!!! A tato nová kvalita vůbec nemusí být vždy pozitivní!!! Prostě a jednoduše, nová kvalita vzniklá v důsledku kvantitativní proměny věci, jevu, procesu, a způsobuje zánik staré kvality.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proto masový exodus "uprchlíků" z neevropských států do Evropy objektivně způsobí zánik evropských národů a zúźení lidské diversity! Nenávratnou ztrátu jedinečného lidského druhu bílého Evropana. (Masová migrace nenávratně zničí jedinečné lidské entity.) Proč? Aby nenažraní parazitičtí globalisté zničili národní majetky a mohli je lépe a nenávratně uchvátit!!!

   Vymazat
  2. "A cizí geny (viz. černoch jako Lužický Srb) ty vůbec nevadí, pokud "přikapávají"." 22:13

   Reakce: A jak se Vám líbí mongolské geny ve tvářích příslušníků národa žijícího několik staletí pod nadvládou Zlaté hordy? Nevíte proč cenzora rasově dráždí domesticovaní míšenci bělochů s asiaty, černochy a indiány, když by si mohl na Kubě užívat s kreolkami a mulatkami?

   Vymazat
 20. 21:09.. Pane Povolny , stary zakon Bible je psan casto v abstraktnich naznacich ! (A chytre !)
  V roce 586 B.C. Nebuchadzennar (Chaldejsky kral Babylonie) znicil Jeruzalem a odvlekl mnoho Zidu na otrocke prace do Babylonu.
  V roce 538 B.C. se cela Babylonie zhroutila a Cyrus kral Persanu, dostal klice od mesta bez boje.

  POUCENI ! Nektere rasy proste nemohou spolu vyjit, i kdyz jak Zide, tak Babylonane patri k Semitske rase.

  My na tom nic nezmenime !

  Zaruka miru je v tom , ze kazdy kmen ma svoji zahradku.
  Zaruka zaniku je v tom o cem nas poucuji dejiny. (Napr. ten Babylon.)
  Takze integrace je velmi choulostiva vec a musi se k ni pristupovat opatrne.
  nick honolulu

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:15

   To je radost, co? - Konečně svitla naděje žes po čase narazil na přiblblíka, který by mohl tvé kraviny brát vážně.

   Vymazat
  2. 22:18-pokud tím "přibrblíkem" myslíte mne, obraťte se přímo. Není "úhybnost" typickým charakterem jednoho etnika?

   Vymazat
 21. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 22. Jsme Češi a Slované a nikdo to nemůže změnit A dnes je doba kdy národ bude muset u voleb zabrat.

  OdpovědětVymazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 24. K tomu pojmu národ mám připomínku. Národy vznikly za hlubokého feudalismu jako vlastnictví monarchy. Podstatou dnešního chápání národa je kmen, který zůstal, nebo byl asimilován s jiným. Spíš bych se přikláněl k definici národa jako kulturní fenomén, který má nějakou historii a osud, než pouhou genetiku. Podívejte se například na jméno Černoch, evidentně jeho předci sem byli dovezeni jako opice z Afriky. Kolik je tady jmén Němec, to byli přece dojčové a podobně. Za Rakouska-Uherska byl taky český národ velmi umenšen, polovina byla Rakušané.

  OdpovědětVymazat
 25. Pokud nejde o černocha z rovníkové Afriky, vypadáme v Evropě skoro všichni stejně. Národ podle mne tvoří společný jazyk. Ten náš je tak komplikovaný, že rozeznáme vždy cizí přízvuk. Toho, kdo česky nemluví, považujeme za přivandrovalce. Takový člověk bude těžko u nás dělat společenskou kariéru. Totéž hrozí pro nás v cizině. Málokdo mluví bez cizího přízvuku. Vždy bude podřadný přivandrovalec.

  Platí skoro všeobecně, že když začnete mluvit cizím jazykem před 11 nebo 12 roky věku, cizího přízvuku se nezbavíte.

  OdpovědětVymazat
 26. Skvělý článek, v současné době potřebný, zajímavé výstižné charakteristiky Švédů, Němců, takový citát řekne víc, než dlouhé rozbory. Proto nás patrně ti Němci tak nemají rádi, my jsme jiní, ale ne moc jiní, takže je zneklidňujeme. Oni nás podvědomě mají za podřízený národ a nedovedou snést, že se tak necítíme. Navíc jim nejsme za nic vděční, jako imigranti, což stejně není pravda, ale oni to ve své naivitě netuší.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vzpomínám na otevření v 90. letech, kdy jsem se ocitl ve Francii a s udivením shledával, jak hodně máme společného s Němci a málo s Francouzi. Úsměvný příklad: brzda typu torpedo na jízdním kole; Francouz nechápal o co jde, s Němci jsme vzpomínali na dětství.
   Naproti tomu Němci mají pojem "Česká vesnice", kterému rozumím jako "Nepochopitelný zmatek" (chcete-li bordel).

   Takové obdobně kulturně-kmenové zážitky a vazby se stávají záchytným bodem při dekompozici celků typu EU, stát; Co pak zůstává? A zde je smysl: národ (aniž přesně víme, co to vlastně je).

   Vymazat
  2. Lidská evoluce se odehrávala jako skupinová konkurence, konkurence etnik. Neoliberální přístup se pokouší zrušit tento mechanizmus a zavést pouze konkurenci individuální. Výsledkem může být jen oslabení sociálních vazeb a rozpad společnosti. Jde i o genetiku, nejen kulturu. A při střetu společnosti individuí se soudřžnými primitivy vyhraje kdo? Aneb jeden mrabenec nic neznamená.

   Vymazat
  3. 12:37

   To se dost mýlíte. Právě ocenění individuality převzaté křesťanstvím od Řeků hrálo klíčovou roli ve společenském a vědeckém rozvoji Evropy.

   Ještě zásadnější myšlenkovou chybou je ale samotné oddělování a kontrapozici individua a společnosti.
   Karel Marx to vystihl následovně:

   "Je hlavně zapotřebí zabránit tomu, aby byla „společnost“ opět zafixována ve vztahu k individuu jako abstrakce. Individuum je společenskou bytostí."
   (tuším - "Teze o Feuerbachovi")

   Vymazat
  4. Anonymní20. září 2017 11:11
   A zde je smysl: národ (aniž přesně víme, co to vlastně je).
   Možná, že ten národ je organizační jednotka. Určitá vydobytá oblast, kde si soudržné společenství organizuje svůj život. Aby byla udržována soudržnost, vypíchne jisté rysy, které si označí za národní a které jsou všichni ochotni hájit. A v jejich jménu bojuje se sousedy, jak útočné boje, tak obranné.
   Ještě k té podobě s Němci. Nejspíš to je technické myšlení, které máme podobné, ale na rozdíl od Němců nemáme takový organizační talent, nebo možná máme větší nezdolnost (opak civilizovanosti) v podřizování se nějakému organizování. A podřídíme se až hodně pevné ruce. To je východní vlastnost.
   „Němci“, to je množství různých kmenů a mnohé z nich jsou jako my, středoevropané. Německo by se mělo rozdělit a jeho část bychom mohli přijmout do V4+. Myslím, že občané bývalé NDR mají k nám blíže, než k občanům NSR. Také jsou od nich považováni za „východňáky“. Navíc v bývalé NDR ještě nejsou mešity. P.K.

   Vymazat
 27. Ten černoch nebyl největší, leč nejvyšší, jak to už jednomu ze svých generálů kdysi dříve vysvětlil Napoleon.

  OdpovědětVymazat
 28. Uz je asi pozde, ale driv jsem nemel cas...
  Clanek je napsan dobre, nekonfliktne, ale ponekud se tu michaji ruzne urovne.

  Vidim ctyri ruzne urovne, mozna jich lze nalezt i vice:

  Biologicka (Geneticka) uroven, rasa. Vsichni v Evrope jsme tzv. Belosi, Caucasoidi, haplogroup R1 (z casti R1a a z casti R1b). Na teto urovni neni rozdil mezi Cechem, Madarem nebo Nemcem, ale je tu zasadni rozdil mezi nami a Cernochy.
  A jako v prirode vzdy jeden druh soutezi o zivotni prostor a vytlacuje jine druhy, tak se nas nyni Arabove a Africane snazi vytlacit, nahradit a tim znicit. Nelze tuto genetickou uroven prehlizet, je to dedictvi nasich predku, ktere muzeme ztratit...

  Kulturni (Etnicka) uroven je dalsi vyssi v poradi. Zvyky, tradice, kultura, tance a spolecenska pravidla. Zde jiz byva rozcleneni jemnejsi. Kultura se vytvari v prubehu tisicileti, ale jak se ukazalo, mohli jsme ji z velke casti ztratit behem neceleho pul stoleti prijetim pakultury americkeho showbussinessu.
  Zde treba mame cikany, kteri diky svemu vlastnimu rasismu zustali od nas odliseni, si zaroven zcasti zachovali svou vlastni etnickou kulturu, i kdyz jim take byla z vetsi casti spolecensky znemoznena zakazem kocovani za prvni republiky, presto jsou jeste rozeznatelne jini etnicky.

  Politicka uroven je Narod jako Bytost a jeho Mechanismus je Stat. Nas narod je, myslim, predevsim definovan ceskym jazykem (ktery je zcasti etnicka a zcasti narodni charakteristika), nektere jine narody maji tu definovanost obtiznejsi, a soucasti Naroda muze byt vice ruznych ras a etnik. Tedy treba Cernoch, narozeny zde, muze byt soucasti naseho Naroda, muze se i etnicky prizpusobit, ale na biologicke urovni on ani jeho potomci nikdy nebudou Belochy, nositely genu nasich predku.

  Duchovni (Religiozni) uroven je nejvyssi... Byli jsme Krestane, vetsina Evropy si to dosud zachovala, ale zejmena v Cechach jsme tuhle uroven temer ztratili. I Ateismus je vira v bludy vedcu, ale je to poklesla neduchovni povera, vedouci k zpraseni (konzum az alkoholismus), protoze neni zadny vyssi tlak na moralku ani zodpovednost ani mravni cistotu. Pokud Ateisti prohlasili cloveka za nejvyssi bytost, nicemu vyssimu nezodpovednou, postavili cloveka na piedestal Individualismu a Humanismu a tam jej uctivaji, ten tim ale ztratil veskerou zodpovednost, a postupne ztratil i smysl pro vsechno duchovne vyssi, a postupne ztraci i sve Lidstvi a vraci se zpet ke Konzumu zvere (ne vsichni ale vetsinove).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. U nas mame vyhodu, ze nejvyznamnejsi protagonista ceskeho vlastenectvi (nebo nacionalismu) je geneticky zpola japonec Okamura, takze jsme v retorice z velke casti opustili tu nejnizsi genetickou uroven a prenesli jsme se pres kulturni (tu uz temer nemame) a pres politickou (jsme zcasti jiz soucasti Unie a ani Narod jiz brzy mit nebudeme) rovnou na tu nejvyssi, Religiozni uroven: "Islam v Cechach nechceme!"
   Vskutku, Islam je nabozenstvi nenavisti (k jinovercum) a bezohlednosti (k zenam, k prirode, ke vsem) a jaky vliv mel na lidi, lze videt na Arabech, kteri sem z blizkeho vychodu prichazeji.
   Takze ano, ma smysl se branit proti "Islamu", ale z pozice Ateismu je to ponekud absurdni, protoze i ten Islam je vyssi duchovni forma nez Ateismus. Jine by to bylo z pozice Krestanstvi, protoze to skutecne je mnohem vyssi forma nez Islam. Krestanstvi je nabozenstvi Soucitu. Soucit jakozto schopnost a nutkani citit pocity druheho stmeluje spolecenstvi a rozviji duchovne vnimavejsiho cloveka. Jiste lze mit Soucit i bez Krestanstvi, ale institucionalizovany tlak na zlepseni Lidskosti cloveka nebo naopak absence tohoto tlaku se postupne a cim dal vice projevuje.
   Judaismus je nabozenstvi rasismu jedne vybrane skupiny, je to jeho ustredni tema (napr. Gn34, Nu25 atd). Jako takove tu skupinu pomohl udrzet pres ta tisicileti, co byla rozprostrena mezi jinymi narody, takze bylo nekomu prospesne, ale pro vsechny ostatni to je jed. Vsechna prikazani stareho zakona krome desatera apostolove zrusili, zejmena "oko za oko", a tim teprve vzniklo Krestanstvi.

   Myslim, ze vsechny ty ctyri urovne jsou (jen) do urcite miry provazany, a je potreba je dle proporci chranit spolecne, vedet "Kde domov muj"...

   Je sice mozne transcendovat z te nejnizsi, geneticke, urovne, ale kam? Kulturu mame bidnou, narod jsme temer ztratili v Unii, Duchovna jsme se vzdali pro Konzum, uspokojovani te nejnizsi, zvireci urovne...
   Nelze na ni (genetiku) ale zapominat.
   V USA si vedou peclive statistiky, z nichz treba vyplyva, ze i tech 10% nejbohatsich cernochu ma horsi skolni vysledky, nez 10% nejchudsich belochu. IQ subsaharskych Africanu v prumeru pod 80 je desive, a je to samozrejme dedicne, protoze maji odlisnou strukturu neuronu, podobne jako maji odlisnou a lepsi strukturu svalu. Reknete, ze IQ neni vsechno. Neni. Cernosi jsou ale take vetsinou Zli. Pachaji v prepoctu na jednotlivce radove vice zlocinu, napadeni a znasilneni. Pachaji vice zlocinu i kdyz jsou bohati, protoze to neni otazka Chudoby, ale Moralky. Ze vsech kategorii zlocinu v USA vedou belosi pouze v opilstvi a v nelegalni produkci alkoholu, v prepoctu na osobu. Toto neni zadna Nenavist, to jsou Fakta, a jejich odmitani je Zaslepenost.
   Takze ma smysl branit geneticke dedictvi nasich predku pred smisenim s neinteligentnimi a zlymi barbary.
   Je ale treba chapat gaussovo rozlozeni: ti nejinteligentnejsi z cernochu jsou sice inteligentnejsi nez vetsina belochu, ale jsou to vyjimky, prumer je nekde jinde. Je mozne i cernochy nebo asiaty (ti jsou naopak obvykle inteligentnejsi nez belosi) integrovat do naroda i etnika, ale je treba je rozhodne neintegrovat do geneticke rasy. Od opic jsme se vyvinuli predevsim tim, ze jsme se nemysili s predchozimi vyvojovymi stadii a nevraceli se tak vyvojove zpet.

   Vymazat
  2. Je celkem dobre, ze jednotlive rasy lidi jsou Doma na ruznych kontinentech, a ze se dobre pozna, kdo kam nepatri. A pokud se jim tam u nich zije spatne, jejich i nasi vinou, meli bychom jim pomahat, aby tam u nich bylo snesitelne, aby nemeli potrebu k nam utikat. Nelitoval bych v tomto pripade zadnych penez, vydanych na pomoc Africe, protoze co jsou Penize?
   Ty, ktere k nam prijmeme, bychom meli nechat bydlet v autonomnich ghettech, s jejich vlastni kulturou a jejich vlastnim pravem, pokud nekoliduje s pravy ostatnich lidi mimo ghetto, protoze tim zachovame jejich i nasi kulturu, podobne jako predtim cikany (cikan s cikanem obvykle nechodi k bilemu soudci nebo policistovi, aby soudil jejich rozepre). Snaha o integraci nesourodych kultur nebo ras povede jedine ke znecistemi a znicemi obou techto kultur nebo ras (na prostoru, kde se smisi, tedy u nas... Tam u nich v Arabii ale zustanou etnicky zachovali a cisti... Coz neni fer.)
   Az budeme vracet hnede lidi do Afriky, meli bychom je vratit s masivnimi dotacemi a s technologiemi, koupit si prijeti jejich lidi tamnimi vladami, protoze to bude vsestranne prospesne. I kdybychom si kvuli tomu meli utahovat opasky, aspon nevyhyneme...

   -----
   Nezkousejte me obvinovat z Rasismu nebo Nenavisti.
   "Rasismus" je jen zla nalepka, kterou davaji Zaslepenci a Zradci tem, kdo zkousi branit svoje geneticke dedictvi. Samozrejme nikoho nediskriminuji, ale i v te umluve o zamezeni rasove diskriminace je clanek, ze se to nevztahuje na preferenci vlastnich obcanu naseho statu pred cizimi, aspon ze tak...

   Nenavist z Faktu pouze citi ci, co ziji ve Lži.

   Myslim ale, ze je to velmi racionalne rozebrane, mohu se v drobnostech mylit.

   Je treba vedet, kdo jsme "My" (na ruznych urovnich) a co ma smysl hajit, a ze jsou i "Oni" a take maji pravo na svuj zivotni prostor a kulturu, pokud nejsou v primem konfliktu s nami.

   Pri hajeni vlastnich hodnot a dedictvi je vzdy treba zaroven respektovat i ostatni odlisne kultury a skupiny lidi, protoze jen v prostredi, kde vladne Respekt k Odlisnym a uznanim jejich prava na to byt sami sebou, lze i od nich vyzadovat takovy respekt k nam...

   Vymazat
  3. (korektura: "nemysili" ma byt "nemisili")
   (korektura: "pouze citi ci" ma byt "pouze citi ti")
   (korektura: pred "a uznanim" na konci ma byt carka)

   Vymazat