Reklama

neděle 10. září 2017

Kdo by to čekal, že pražská kavárna v zastoupení poslaneckých masturbantů předloží Babišovi a jeho ANO na zlatém podnosu super volební kampaň v podobě osmi hodin přímého přenosu ČT…

Břetislav Olšer
10.9. 2017   Rukojmí
Jakýkoliv článek či rozhovor na předvolební téma o ANO v Babišových novinách je presstituty komentován jako reklama hnutí ANO v rámci střetu zájmů, o propagačních televizních šotech ani nemluvě.

A teď to vše mělo hnutí ANO bez potíží, za hubičku a se vším všudy, hlavně se striptýzem pochybné morálky Zaorálků, Sobotků, Kalousků, Bělobrádků a dalších politických nýmandů před miliony televizních diváků. Přetřásalo se Babišovo Čapí hnízdo, které dostalo zcela legálně dle někdejším ministrem financí Kalouskem schváleného zákona dotaci EU ve výši 50 milionů Kč, když nynější investice do kdysi zanedbaného statku činí z Babišovy kapsy kolem miliardy.

Navzdory presumpce neviny byl Babiš už de facto svým vydáním policii v očích sněmovních onanistů odsouzen, přestože zatím své zkoumaní v kauze Čapí hnízdo nedokončil ani Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF); hlavně však Jrozhoduje až soud; také v Česku, kde zřejmě vládne zatím justiční mafie…

Kdo by to čekal, že pražská kavárna v zastoupení poslaneckých masturbantů předloží Babišovi a jeho ANO na zlatém podnosu super volební kampaň v podobě cca osmi hodin přímého přenosu ČT…? A Babišovci toho náležitě využili; před miliony diváků mohli živě kompromitovat poslanecké verbální onanisty i s jejich žvásty a ušít jim proslulé císařovy šaty, aby lidé u obrazovek mohli konstatovat: Ten sobotko-zaorálkovsko-bělobrádkovský císař pán je přece nahý… Babiš a jeho vydání k trestnímu stíhání…

Nyní část z projevu prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, který přednesl v rámci zmíněné předvolební kampaně ANO v poslanecké Sněmovně v přímém přenosu ČT; ještě než ho poslanci spolu s jeho šéfem Babišem vydali policii k trestnímu stíhání:

Za prvé:
Žádost o vydání v kauze staré více než deset let byla doručena do Sněmovny pouhých sedm týdnů před nadcházejícími volbami, navíc byla doručena přesně v poslední den, kdy Sněmovna ještě mohla proces o vydání vůbec zahájit. Připadá vám to jako náhoda? Zvláště v situaci, kdy existují významné pochybnosti, zda pro podání žádosti v tento okamžik jsou skutečné důvody.

Za druhé:
A já se omlouvám, že se možná budu opakovat v tom, co říkal pan předseda Babiš. Nicméně za druhé vyšetřováním byl pověřen policista, u něhož byly Vrchním soudem v Praze vysloveny důvodné pochybnosti o jeho neovlivnitelnosti, profesionalitě a nestrannosti. Tento policista byl v minulosti spojován s nekalými praktikami, proti nimž jsme my, jako hnutí ANO, po celou dobu našeho politického působení bojovali a důrazně se vymezovali. To je také náhoda?

Za třetí:
Celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a, omlouvám se za ten výraz, úplných nesmyslů. Mluvím o žádosti, jíž předcházelo rok a půl policejní šetření. Jako příklad za všechny uvedu, že policejní orgán nám klade za vinu, že jsme prodali akcie soukromé společnosti bez veřejného výběrového řízení. Tento nesmysl svědčí o nekompetentnosti policisty, který si plete povinnosti státní a soukromé společnosti.
Foto: ČTK

Andrej Babiš si ten den 23. března 2016 ve Sněmovně užil; ukázal také všem poslancům ceduli s fotografiemi opozičních poslanců – Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové (oba TOP 09), Petra Bendla z ODS a Davida Ratha (ex ČSSD), kteří podle něj dotaci na Farmu Čapí hnízdo schválili nebo ji kontrolovali. Farma Čapí hnízdo získala dotaci v roce 2008. Mimochodem v té době byl hejtmanem Středočeského kraje Petr Bendl z ODS...

Každý, kdo kdy vlastnil třeba hospodu na návsi, dobře ví, že při prodeji vlastního majetku žádné výběrové řízení pořádat nemusí. Policejní komisař, který je pod žádostí podepsán, si dokonce nedal ani tu práci, aby si fakta, uváděná v žádosti, ověřil ve veřejně dostupných zdrojích. To je taky náhoda? A já, když jsem byl před rokem na výslechu nebo na podání vysvětlení na policii, tak ta hlavní otázka, která byla opakována ze strany pana komisaře několikrát, byla, proč jsme ty akcie neprodali ve veřejném výběrovém řízení. A já jsem se mu marně několikrát snažil vysvětlit, že si to popletl, že to je soukromá firma. Ale my jsme ty akcie tedy prodali, ale k tomu se dostanu dál, za cenu znaleckého posudku.

Za čtvrté:
Ve své žádosti také pan komisař Nevtípil píše, že akcie společnosti ZZN AGRO noví majitelé nepřevzali a nezaplatili za ně. Což je další lež. Noví majitelé akcie převzali, zaplatili za ně a pan policejní komisař má samozřejmě důkazy, které ovšem mandátovému a imunitnímu výboru zamlčel a neuvádí je ani v žádosti. Přitom předávací protokol o fyzickém předání akcií i bankovní výpisy o zaplacení kupní ceny byly policií předány. V této souvislosti si vzpomínám na dotaz kolegy Romana Sklenáka, zde nyní nepřítomného, na mandátovém výboru, který se mě ptal, jestli jsem byl fyzicky přítomen při předávání akcií. Nebyl. Pro mě to skončilo rozhodnutím představenstva a podpisem kupní smlouvy.


Jaroslav Faltýnek a Andrej Babiš na pražském sněmu hnutí ANO v únoru 2017. | foto: Petr Topič, MAFRA

Za páté: Celá žádost je, a je dobře, že je to dneska veřejný dokument, prošpikována výrazy jako fiktivní, účelový, návodný a podobně. Žádné důkazy o čemkoliv fiktivním, účelovém či návodném v žádosti ani ve spisovém materiálu však nejsou. Není tak jasné, v čem má fiktivnost dané transakce spočívat, natož z jakých důkazů na ni policejní orgán usuzuje. A to je taky náhoda?

Za šesté:
Celá žádost o naše vydání byla šitá na poslední chvíli horkou jehlou s vědomím blížících se voleb a blížícího se konce mandátu této Sněmovny. Jinak si totiž nemohu vysvětlit, že komisař Nevtípil žádá o moje vydání za to, že jsem 17. listopadu 2007 schválil převod akcií, které v tento den ještě ani neexistovaly. Pouhým nahlédnutím do obchodního rejstříku, který je přístupný na internetu každému, by totiž pan komisař zjistil, že v té době byla ZZN AGRO ještě společností s ručením omezeným, která, jak ví i ten provozovatel venkovské hospody, žádné akcie nemá a mít nemůže. To je další náhoda?

Za sedmé: Dle informací mandátového a imunitního výboru významným důkazem, který má policejní šetření posunout do další fáze, je jakýsi znalecký posudek. S jeho obsahem ovšem policejní orgány členy mandátového a imunitního výboru, kteří měli možnost nahlédnout do spisu, neseznámil. To je další náhoda? Příslušný kontrolní orgán Evropské unie do dnešního dne nevyhodnotil, zda vůbec v případě Farmy Čapí hnízdo došlo k pochybení či nikoliv. Pan komisař však již nyní ví, že k pochybení došlo a dokonce, že toto pochybení je úmyslným trestným činem. To je další náhoda.

Za osmé:
Pochybnosti ve mně vyvolal i průběh zasedání mandátového a imunitního výboru, kde jsem byl tedy poprvé a mohl jsem se toho jednání účastnit. Text návrhu usnesení byl již připraven před jeho vlastním projednáním, fyzicky ležel na stole před členy výboru. Diskuse i samotné projednání policejní žádosti tak podle mého názoru byly pouze formální i přes to, že jsem se pokusil doložit, že policie záměrně zatajuje důkazy před Poslaneckou sněmovnou. Důkazy, které tu pohádku o Čapím hnízdě bourají. Nicméně na tom textu připraveného usnesení, které máme na stole, se nezměnilo vůbec nic. Ani slovo.

A víte, ještě poznámka kolegy Humla, že se v mém případě zdá, že ta celá záležitost je nějaká ohnutá, svědčí o tom, že nejsme zdaleka sami, komu se zdá, že celá ta věc není úplná náhoda. Tím se omlouvám kolegovi Humlovi, ale prostě tak to zaznělo. Mě to tam velmi pobavilo na tom výboru a v tu chvilku jsem měl pocit, že v tom nejsem úplně sám.

Po tomto výčtu mně, kolegyně, kolegové, dovolte ještě jednou stručně zrekapitulovat, co jsem měl vlastně dle pana komisaře Nevtípila spáchat. Jak uvádí ve své žádosti Sněmovně, měl jsem spolu s kolegy z představenstva ZZN Pelhřimov, a. s., prodat nepotřebnou dceřinou společnost bez výběrového řízení dětem pana Babiše a jeho manželce. Tímto krokem jsme měli zakrýt skutečnou identitu pana Babiše.

Nezdá se vám to absurdní? Aspoň právníkům v této Sněmovně? Skrývat skutečnou identitu pana Babiše tím, že to prodáme jeho dětem a jeho manželce? A podepsat účelovou a fiktivní smlouvu, to je další trestný čin, účelovou a fiktivní smlouvu na prodej akcií, a nabyvatelé si tyto akcie nepřevzali a ani je nezaplatili.

Já se znovu ptám: Je trestným činem prodat nepotřebnou firmu za cenu dle znaleckého posudku a vydělat na tom 20 %? Ano, to je účel podnikání. Vytvářet zisk. A může se to povést někdy i bez výběrového řízení. A co je to fiktivní smlouva? Je to smlouva, která existuje, je podepsaná oběma stranami, existují doklady o zaplacení kupní ceny a předávací protokol na převzetí akcií novými nabyvateli.

Tyto všechny doklady má policie k dispozici. Tak se znovu ptám, co je na této smlouvě fiktivní? A navíc, moje role, moje osobní role v tomto příběhu končí na konci roku 2007. O to, co bylo dál s prodanou společností, jsem se nezajímal. Stejně jako v případě prodeje jiných nepotřebných firem v rámci skupiny Agrofert, kterých jsem já prodával desítky, nebo jsem se podílel na jejich prodeji. Cílem bylo vždy, logicky, na takové operaci vydělat, což si myslím, že je v podnikání normální.... (Konec části projevu pana Faltýnka...)

Tomu se říká ve sportovním žargonu pecka, tedy když něco padne jako ulité. Přitom poslanci stran se skomírajícími preferencemi se před kamerami nafukovali jako kohouti na smetišti. Zaorálek ze sebe bezostyšně dělal jediného skoro zachránce 44 tisíc hornických bytů, přitom však vůči svému premiérovi Sobotkovi alibisticky mlčel jako hrob o jeho podvodech s privatizací OKD.

Kdo je ten trapný náfuka Zaorálek, co to teď zkouší v boxerských rukavicích, na lodi, prý i na nuda plážích či jinde, aby se pokusil o marný oranžový zázrak... V nedávném projevu na sjezdu ČSSD během emotivním až hysterickém řečnění zazněly během půlhodinky nejméně dvacetkrát slovní a vysoce velikášské obraty – já, já mám, já chci, já udělám, já jsem připraven, mám osobní cíl, moje rozhodnutí… (Kdo neví, to mu připomenu definici: egoismus (z lat. ego, já) je moderní označení pro sobectví; znamená přílišné sledování vlastního prospěchu a zájmu, hlavně na úkor druhých…)

„Mám vysoké ambice – vyhrát volby. Nikoho nenechám si do toho mluvit; přejímám celou zodpovědnost na sebe…“ prohlásil sebevědomě malý Napoleon a šéf české diplomacie i nový volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Pár dnů poté se nechal vyděračsky slyšet: „Pokud vyhraje ČSSD a já se stanu premiérem, jsem rozhodnut vrátit se ke kauze bytů OKD; chci je získat pro lidi,“ uvedl pateticky pro Lidové noviny. Mezi řádky lze však rovněž číst výhrůžku: „Běda vám, pokud se nestanu premiérem, budete mít po ptákách i po Bakalových bytech…“

V kuloárech se rovněž chlubil svým sexuálním životem, když prý nudistické pláže zná, nic proti nim nemá a klidně na ně kdykoliv půjde exhibovat. Jeho bývalá žena, sestra bývalého ostravského primátora Kajnara, co ho jeho švagr Zao Ce-tung vystrnadil z postu šéfa radnice i z ČSSD, by mohla vyprávět o jeho bujarém životě ještě v roli dramaturga ostravské ČT, o jejích redaktorkách a dalších hvězdách z rodiny Bursíka ani nemluvě.

A další chuťovka: Odvolání velvyslance Borůvky ze Švýcarska však nebylo pro neschopnost, ale jen kvůli jeho manželce Aleně, která prý si moc pouštěla ústa na špacír, ale hlavně proto, že otevřeně Zaorálka obvinila ze sexuálního harašení, lhaní, manipulace a zvýšené konzumace alkoholu na ministerstvu. A Zao Ce-tung s nekontrolovatelnou pravomocí ministra zahraničí konal, než vše praskne….

A je zde jiná figurka - Sobotka, premiér nepremiér, prostě nic; nejraději bych mu znovu řekl: „Váš život má spoustu protivenství; prý nesnášíte barevnou televizi, aby se nepoznalo, jak se z těch Vašich lží červenáte přesně dle vzoru dívek, co se dřív červenaly, protože se styděly, dnes se jako děvky stydí, jelikož se červenají… Nedávno jste totiž pokrytecky na Bakalův „obchod snů“ s byty prohlásil: „Je to jeho velké morální i podnikatelské selhání…“ Fakt jste se nestyděl?

Bylo to přece Vaše ministerstvo financí, co za sekundování Vašeho osobního přítele Radka Pokorného připravilo OKD včetně 44 tisíc hornických bytů k prodeji v roce 2004, tedy v době Grossovy vlády, která tento prodej na podzim téhož roku schválila. Byl jste přece jako ministr financí zodpovědný rovněž za prodej 45,88 procenta akcií OKD…?

Je pravda, že odpověď Evropské komisi ohledně podezření z nekalého obchodování připravil Radek Pokorný, jenž současně pracoval i pro Zdeňka Bakalu, který poté finálně OKD získal? Je pravdou, že právě ona odpověď Evropské komisi byla na hlavičkovém papíru Vašeho ministerstva financí, i když se hájíte tím, že dokument podepsal tehdejší náměstek Eduard Janota. Ten už ale byl po smrti, nemohl se hájit; nebyla tato Vaše argumentace neetická a morbidní…? Sobotka morbidní…

A co Vám ještě dnes říká tandem Sobotka – Pokorný, jenž dál fachčí perfektně v duchu Divide et impera – Rozděl a panuj. Ministru průmyslu a obchodu Ing. Janu Mládkovi vaz zlomila nominace osob do rad Českého telekomunikačního úřadu a Energetického regulačního úřadu. Proč? Jelikož právě Vaše duo zapracovalo – do rad jste totiž společně se svým přítelem Pokorným dosadil své lidi, jejichž výběr se Mládkovi nezamlouval, postavil se Vám, odmítl jmenovat nekompetentní lidi a tak musel odejít…

Je to rovněž v rámci prospěchu ČSSD, když Váš přítel advokát Pokorný klidně obědvá v luxusní restauraci s šéfem Vrchního soudu Burešem…?
Jste přesvědčen, že se určitě nesetkali jen proto, aby si popřáli hezký den, nebo že by to bylo proto, jelikož advokát zpravidla něco chce; soudy přece rozhodují, zvláště když jejich šéfové nejednají v české justiční mafii právě košer, nebo se snad mýlím…?" Konec úryvku z mého otevřeného dopisu, který Sobotka ve své hrané bohorovnosti nikdy nečetl a ani číst nebude...

A co hvězda trojkoalice Bělobrádek, co už sedm let vede lidovce, které převzal zadlužené a mimo Sněmovnu. V roce 2013 se s nimi dokázal vrátit do sněmovny a přivést je i do koaliční vlády s ČSSD a ANO. Nedávno prý měl jiný sen. Prohlásil, že už má plné zuby tradičního obrázku lidovců: Toho poštěkávajícího šestiprocentního ratlíka, hada na tři, jazýčku na vahách, který chce být vždy u toho, a proto jde s každým… Od kovaného lidovce, co chce být vypočítavě chvíli se Starosty a pak zase s Babišem, je to tedy velmi trefná poznámka…

A co mu říká např. tzv. protiklausovský sarajevský atentát v roce 1997? Staronová vládní koalice ODS, KDU-ČSL a ODA získala jen 99 mandátů a byla odkázána na toleranci ČSSD. Na rozdíl od předchozího období si navíc menší strany ODA a KDU-ČSL prosadily zmíněným sarajevským atentátem odstranění vládní majority ODS. Stále hlasitěji se také ozývala KDU-ČSL, jejíž předseda Josef Lux vytýkal zbytku koalice přílišný liberalismus a v září 1997 prohlásil, že nezmění-li se politika vlády, změní se vláda… A jistě též Bělobrádek dnes ví, jakým to pro lidovce tenkrát dopadlo fiaskem...

Po odchodu KDU-ČSL z Klausovy druhé vlády se z tehdejšího premiéra Václava Klause a šéfa lidovců Josefa Luxe stali političtí nepřátelé. |
Nedávno odletěl český letecký speciál do USA a na palubě s kým jiným než opět s Pavlem Bělobrátkem, jenž je rovněž místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace, Šlo o jeho již čtvrtou oficiální cestu za velkou louži, čímž si vytvořil rekord mezi čs. politiky v cestách do USA. Jak asi přijmou daňoví poplatníci cestovní účet: služební diety - 3 300 Kč/den, náklady na letecký speciál: 3 miliony Kč/týden...


Takže v tom Pavel Bělobrádek zase lítá při popíjení šampáňa a flirtování s letuškami a nějaký problém s nucenými kvótami, za jejichž nedodržení vyplázne Czechia asi tolik, co stojí jeden jeho let do USA, ovšem ne z kapsy exdrogového lidovce, nýbrž z účtu reálného daňového poplatníka.

A jak dlouho se hlasovalo o 700 tisíc korun českých pro prezidenta Zemana, aby mohl letět do Ruska vzdát úctu památce 27 milionů obětí 2. sv. války? Nakonec milostivě dostal jako hlava státu jen 300 tisíc, když svůj pobyt v Moskvě o den zkrátí... Jak dlouho Vám schvaloval Parlament ČR miliony na výlety do USA...?Jako šéf KDU-ČSL, který se až ve svých 27 letech dal na tu pravou katolickou víru (to já v kostelíčku na Valašsku ministroval už od deseti roků), nemá asi ponětí, že bratru 50 tisíc jeho spoluvěřících bylo ještě nedávno negramotných a nikdy o základní školu nezavadili ani omylem. A že je tu i další složitá a nyní, bohužel, už jen hypotetická otázka; patří všechny vrácené pozemky, lesy a budovy skutečně církvím? Nebyly mnohé válečnou kořistí už během husitských či křižáckých válek? Nepatřil kdysi z velké části majetek, který teď církev dostala vrácený, bohatým donátorům, tedy zazobaným lidem z prostředí aristokracie či bohatého měšťanstva....?

Inu, prý s obviněným Babišem by prý Bělobrádek do vlády nešel (opak je pravdou - šel by s kýmkoliv, jen aby dosáhl svého koryta...), ani on tedy nemá páru o presumpci neviny. Ostatně jako předseda KDU-ČSL nemusí mít dostatečné vzdělání, naštěstí se přidal k poslaneckým masturbantům, co by pro červené světýlko televizní kamer přes plot skočili, přičemž během přímého televizního přenosu dali ve svém populistickém opojení Babišovi na zlatém tácu bezplatně bratru osm hodin živého vysílání předvolební kampaně pro jeho hnutí ANO...

63 komentářů :

 1. Který voják se nikdy nenarodil? Bezejmenný. Nemá svůj vlastní příběh. Nikdo o něm vlastně nic neví. Ale všichni se k němu klaní. Protože z něj někdo jen učinil symbol něčeho. Za kým je záhodno jít a děkovat mu a jeho památce se poklonit. A co je dav. Statistika. A co je statistika. Nuda. Tak buďte rádi za ty co jsou zviditelnění. Jinak by jste neměli koho řešit. Kdo, jaký je, jakou má motivaci. ZÁMĚR. Ale kdyby nebyla statistika, nebyly by ani jednotlivé prvky. Nebylo by z čeho statistiku generovat. Takže dav není pejorativní označení. Je to jen celek díky, kterému dějiny mohou být dějinami.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chyba,je to neznámý voják,ne bezejmenný...

   Smazat
  2. Alena Vitásková promluvila o stamiliardovém tunelu
   http://www.parlamentnilisty.cz/tv/rozhovory/Horke-tema-Chteli-me-zabit-museli-me-hlidat-se-samopaly-Alena-Vitaskova-promluvila-o-stamiliardovem-tunelu-200

   Smazat
  3. Je to neznámý vojín, tudíž i bezejmenný a navíc bez hodnosti.

   Smazat
  4. V každé válce zařve nejvíc povolanců bez hodnosti... a hrob se jménem mají jenom nemnozí. Pro uctění PAMÁTKY těch "ZNÁMÝCH JENOM BOHU", A PRO UMENŠENÉ HOŘE POZŮSTALÝCH, BYL ZAVEDEN INSTITUT HROBU NEZNÁMÉHO VOJÍNA... kam jsou ukládány pozůstatky vždy jednoho neidentifikovatelného padlého z každého významného bojiště... PRO OSTATNÍ PADLÉ, JEJICHŽ HROBY JSOU NEZNÁMÉ, ČI NA DNĚ MOŘÍ, slouží Hrob neznámého vojína, bratrské mohyly atd. jako KENOTAFY.

   Smát se tomu může jenom blbec, nebo ten, jehož předkové táhli v bezpečí za vojsky a lacino, směšně lacino, VYKUPOVALI OD PŘEŽIVŠÍCH VÍTĚZŮ CENNOU KOŘIST.

   Smazat
  5. Vojín je hodnot, vy modré knížky! Po vojínovi následuje svobodník, pak desátník atd. atd. až po maršála. Vsadím se, že ani košile do komínků stavět neumíte!

   Smazat
  6. Opravdu vojín je hodnost? Generál v záloze. Možná, že hodnot je, to nevím.

   Smazat
  7. Jen dodám, že svobodník je poddůstojník, t.j. vojenská hodnost, vojín není nic, to je knap.. Rovnejte si košile do komínků...

   Smazat
 2. Andrejko buď bude jako exilový premiér, kormidlovat zemi v teplákách nebo z exilu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je logicke, ceska vlada je stejne ilegitimni
   A cesko je smutny Dysneyland

   Smazat
 3. Ta fotka obrýleného údu je parádní a doufám, že v té VIP místnosti nezůstane sám a další se k němu přifaří!

  OdpovědětSmazat
 4. 20:30 Asi tak nějak. Do chvíle než mu bude jeho role odejmuta. Sobotka se přece také výrazně upozadil svojí komedií u toho, který zná a chápe více. Když to chtěl a věřil tomu. Dostal co proto. A vážně může někdo věřit tomu, že pan Babiš, o jehož minulosti se vede tolik spekulací a má býti miliardářem se bude zviditelňovat jen tak. Tím, že vstoupil do politiky. To by jen tak udělal snad jen bláznivý pošetilý miliardář. Nebo někdo věří tomu, že dotace na řepku je tak velká motivace pro miliardáře? Já bych tedy na tento špek nikdy neskočil. Ale když někdo chce neustále spekulovat o banalitách, tak ať si spekuluje.

  OdpovědětSmazat
 5. Odpovědi
  1. Tak co vy svatá prostato kavárnou protřelá.Už jste se vyžvejkali? Cincibusové,lotrandové a především tupouni.

   Smazat
  2. 21:55 ha ha ha

   Smazat
 6. V cesku zadne zakony neplati, tajne akcie jsou vysmech, krast a vrazdit se smi
  Psat se nesmi
  Hnuj pred volbami
  Hnuj po volbach

  OdpovědětSmazat
 7. Kalouskův nepřítel je můj přítel.

  OdpovědětSmazat
 8. Odpovědi
  1. 22:12 Souhlas.

   Smazat
  2. 22:23 no konecne
   Je me krive vytykano ze nemam rad Cechy, opak jest pravdou, mam rad vlastenecke Cechy jako Zizku

   Smazat
  3. 22:53 Nápodobně já též.

   Smazat
  4. 23:54
   Tož, bratre Husito, bijme do zradnych čechu, havlistu, bruselskych krizaku
   Nikoho nezivme
   Hrrrrr na ne, krikneme
   Vy cepnici, lucistnici
   Radu rytirskeho

   Smazat
 9. Hlasi to 3 prizpevky

  OdpovědětSmazat
 10. Cela kauza je o zlikvidovani politickeho konkurenta ANO.Nevadi,ze nakoniec,bude z celeho
  holyud,bude uz po volbach a Ondro Babosu,bude mimo,ucel to splni.To vsetko preto,ze Ondra v snemovni vymenoval zlodejiny za 27 rokov a co pre
  vysetrenie politici urobili.A co bota,ktoru urobili dva ceske geny,Kalousek a Sasa Vondru,za
  360 melounu?Karavany idu dalej a zivot tiez...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej B.11. září 2017 2:53

   Po dokončení politické ukrajinizace společnosti ČEZko půjdou ovčané pod vedením KGB (Sionem) dosazeného oligarchy na halal rituální porážku a proti České republice už nebudou poslanci za ANO, bude hůř! hlasovat jenom v EP, ale i PS PČR, stejně jako ve vládě trvali na válečném a sankčním štvaní s efektem vybití krav, nedostatku smetany a vzrůstající ceny másla a zasílání výzbroje a výstroje banderovským vrahům českého národa. Chucpe je slabé slovo. Máte se nejlépe ve své historii, důchodci nemají na nové zuby, pracující chudoba si cpe nácka rozemletými drůbežími kostmi a výživa methanolem tráveného národa je zajištěna válečnými náhražkami konzervovanými polskou posypovou solí.

   Smazat
  2. No - ty už máš nádor na mozku glyfosfáte střelenej, a je to ještě operabilní? Nebo už brzy odpadneš, a přestaneš se vyskytovat na diskuzích ( i na novinkách, kde asi píšeš sračky k zabitým motorkářům -úděsné!!!) Vybíjení krav a vymyšlenou šílenokraví story vymyslel Babiš? hele -to jsem nevěděl! Vybíjení prasat a vymyšlenej prasečí mor vymyslel taky Babiš? A ptačí chřipku a vybíjení slepic? Hele - co von ten loupežník všechno nevymyslí! Za růst cen másla určitě taky může, jakož i za -cože to žvaníš?- "výstroj banderovských vrahů" ble ble ble.... Tak vrazi českého národa začali s vyvražďováním před šestadvaceti léty, ale to se ti naopak zatraceně líbilo - ne? Glyfosfáte! To sis ještě myslel, že si taky nahrabeš? A protože jsi ostrouhal na všech frontách, dřepíš v důchodu u počítače od rána do večera, a křepčíš kolem Babišovo popraviště? Chudáci duševní mrzáci u klávesnic. Nepřežral ses posypovou solí? Jevíš všechny příznaky.

   Smazat
 11. Tak tohle je ten nejlepší článek, který jsem kdy na NR četl. Pecka! Panu Olšerovi bych za to dal medaili za odvahu, a musím říci, že fakt umí. Určitě by neměl problémy ani s fejetony nebo s esejemi - perfektní, pravdivé, velice vtipné a do výrazu poslanecký masturbant jsem se přímo zamiloval. Sedí jak poklice na hrnec. Pobavil jsem se, zasmál jsem se. Ano, článek odhaluje, v jakém hnoji tady žijeme, a jak úděsný hnůj česká politika je, a ten směšnej hon na Babiše....Pan Olšer je možná první a možná jediný novinář, který projevil odvahu nazývat věci pravými jmény, namísto korektního žvanění. A obrovsky mně potěšilo, že ani jeden z už tradičních diskuzních plivačů na Babiše, ani jeden z těch házečů hovny, se k tomuto článku nevyjadřuje. Jak by asi tak popřeli uvedené skutečnosti? I ti, kteří dětinsky naletěli na několik týdnů předváděné mediální divadlo, si možná teď rvou vlasy z hlavy - oni vlastně diskutovat k tomuto článku ani nemohou, přece nemohou přiznat, jak moc mají vymyté mozky, takže logickým výsledkem je, že k tak úžasnému článku je zatím jen pár stupidních blábolů, mohutně od věci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej B.11. září 2017 3:25

   Svatá prostoto, tobě a Olšerovi stačí sehrát divadlo v PS PČR a padáte stejně jako false flag NR do náruče natistů.

   Smazat
  2. Hloupé děcko, přečti si to po sobě po volbách.

   Smazat
  3. Pan Olšer vychází ze skutečností -myslím ověřených. Nebo vy, házeči hovny, jste přesvědčeni, že všechno, co napsal, je lež? Že všechno, co vám nejde do noty, je prostě lež a hotovo? Jste typičtí diskuzní dřepáči - denně diskutujete, na novinkách i tady. Nic víc a nic méně. Odhadem asi tak 250 lidí denně vydělává svým žvaněním novinkám za jejich informační bulvár docela slušný prachy - a vás to nesere. Cikánům dávky nepřejete, a tito mediální lháři a žvatlové díky vašemu žvanění mají stokrát více ze svoje lži, konstrukce, manipulace a žvatlání -a to vás nesere? Jistě - vy - akorát vy - diskutéři, vy to všechno tady rozsvítíte. Bude druhé svícení - jednou jste zvonili a vyzvonili jste tenhle švajneraj, na který teď nadáváte, a teď se zas troštujete, jak všechno změní "vaše" volby. Co na tom, co pan Olšer napsal je lež? Co z toho není pravda? Uveďte konkretní údaje - ne vaše nenávistný žvatlání. Ano, já se na volby velmi těším - ANO je obrovsky na prvním místě, je vidět, že v ČR ještě žijí normálně myslící lidi - i když diskutéři to nejsou.

   Smazat
  4. A jaký divadlo tady předvádíš ty glyfosfáte? Máš představu, že jsi normální, když se uvádíš takovou pitomou sračkou? Proč nenapíšeš třeba Jenda Benda - proč ty blbé sračky? To už samo o sobě svědčí o tom, co jsi za blba.

   Smazat
 12. Jo a ještě - zhotovitel té podobizny Bělobrádka jakožto ratlíka s nápisem "chcete mně?" by si to měl dát patentovat a autorsky chránit - je to taky úžasný. Neskutečně vtipný a fakt to dřepí - vůbec všechno sedí do detailu, jen se o tom nikdy nepsalo.A kdyby došlo na věc - to bychom se asi postupně dozvěděli věcí! To bychom asi čučeli na zrůdnosti a hrůzy, které se tady páchaly od roku 1990 -a kdo je páchal, a kdo vlastně jsou všichni ti političtí kluci, co spolu mluvěj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej B.11. září 2017 3:58

   Sobotka svůj úkol zadržet a napustit republiku migranty nesplnil, tak budeš místo důchodu Pilně sekat trávu Arabům před jejich lázeňskými domy a ANO, nadávat na Rusko.

   Smazat
  2. Ano - váš věrný diskuzní blb glyfosfát první. Co to žvatláš o sekání trávy Arabům a když už jsme u toho, kdo prodal skoro celý Teplice Arabům? Čeští sráči - nikdo jinej! Rozhodně ne Andrej ty demente. Vláda udělala tu chybu, že českým zdegenerovaným a zakomplexovaným zmetkům dala půdu, domy, a další "restituce" -asi si myslela, že budou "hospodařit" když to tak razantně všechno chtěli zpátky, a oni, ti mizerní zmrdi, to všechno prodali - Teplice Arabům, K.Vary Rusům, celý pohraničí prodali Italům, a kdyby měl zájem Hotentot, budou prodávat Hotentotům - podle toho, kdo víc dá. Tak zavři přiblblou hubu ty Arabe. Taky chodíš do Teplic prohlížet si "bohaté" Araby? Opakuju - zavři hubu a nemel o Arabech.

   Smazat
  3. Tepkice prodal untermensch Arabům soudruh Kubera s podporou polonegrů z TROP09,pokud to náhodou nevíš!!!!!!

   Smazat
 13. Babiš asi bude premiér. Je fascinující co Babišovi projde. Může si krást kolik chce a lidé ho stejně budou milovat. Škoda, že kleptoman bude příští premiér.

  http://www.epshark.cz/clanek/117/co-je-na-kauze-capi-hnizdo-podstatne-ze-babis-je-kleptoman

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co napíšeš o lotrech, zlodějích a vrazích, které jsi miloval šestadvacet let, a to i když ti ukradli pomalu i zem pod prdelí, nemáš vodu, nemáš nic - máš hovno. Jen když můžeš nadávat na Babiše - ty holt jsi diskuzní trouba, nic víc. Zfanatizovanej, zmanipulovanej diskuzní trouba. Media mají určitě radost z takových blbečků - stačí jim něco nalhat, a můžou se ztrhat, bývalí soudruzi, lopaty a kbelíky s počítačem.

   Smazat
  2. 15:43-tak, tak. Zvolili jsme si kapitalismus, tak hledejme do čela kapitalisty "s lidskou tváří" nebo se vraťme revolučně k jiným systémům, jiné cesty "nět"!

   Smazat
 14. V evrope bude zase desiva valka

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale nebude! Dokud si malomocní mocní a celebrity nevyhrabávají zemljanky, naopak, reklamy si rochní, a provozovatelé celé ředy webů si rochní nad počtem diskuzí ( což je pro ně zlatej důl), sprostej bulvár denně krmí lidi prdelkama, rozkrokama, a přiblblýma modelkama, nebude žádná válka. To by novinkovej bulvár i ty prasata ze Super.cz psaly něco úplně jiného.

   Smazat
 15. Také už jsem konstatoval, že zasedání parlamentu k vydání Babiše do rukou policie byla dobrá: odhalila rozměrnou stupiditu soc. dem, lidovců, ODS a TOP 09, překvapila KSČM, která se přidala do protiANO tažení. Ukázala tedy na nevolitelnost "tradičních" vládních stran, jejich spojení s mafiány a tuneláři národního majetku, velikost jejich zrady občanů česka a podrobně doložila důvody, pro které je občané nemohou volit. K tomuto jejich "volebnímu výkonu" nelze než blahopřát. Včera byly předvedeny předvolební preference Median a jak je zřejmé, občané mají daleko více rozumu, než partajní lídři a kmotři. To je jediná radostná hodnota, kterou v současnosti máme. Tak ještě ať volby dopadnou tak, že to budeme moci říkat i o poslancích a vládě, že konečně dorostla na mentální a mravní úroveň lidu. Ze zpětného pohledu: je až k nevíře, jaký úpadek představuje vláda šašků - loutek v rukou kapitálu, jaký úpadek představují žvanilové z parlamentu. Snad volby něco napraví a ne naopak, že by občané propadli na úroveň kvazipolitiků.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jedině mladý neználek a blb nemůže pochopit, že pro KSČM, co by jedinou levicovou stranu, je pravicová populistická parta zvaná ANO, stranou nepřijatelnou.
   Víš, hloupé děcko, ten tvůj šlechetný miliardář ty volby vyhraje, ale pak se budete všichni vy hlupáci divit, jako jste se vždy divili když tu Babiš ještě nebyl.

   Smazat
  2. 12:17 I mladý vůl jednou zestárne.

   Smazat
  3. Pekelný kníže Karel Schwarzenberg z Bilderbergu je zlu v lidu blíže než si myslíte, když jsem zde poprvé vysvětloval, že glyfosát vypíná přirozenou obranu těla před rakovinou, tak mě tady knížecí pohuňci a miliardářští poskoci napadali. Z tohoto pohledu by se dalo říci, že geneticky modifikovaný agent Monsanto Bureš je jedním z nich a komíny krematorií se díky nim nezastaví.

   Smazat
  4. 13:22 Bojím se, že mladí voli nebudou mít po zvolení Babiše čas zestárnout. Ale dříve či později padnou na jatkách.

   Smazat
  5. ZA Babiše, vy trubky, hovoří jeho vypečení ministři: Stropnický nás žene do války s Ruskem, Šlechotvá předkládá zákony, které podstatně omezují občanskou společnost a dávají přednost bohatcům - developerům, Pelikán prohlubuje marasmus v soudnictví, Jourová v Bruseli všechno odkýve a pak nám ještě tvrdí, že je to tak správně a že to tak má být, Ťuk dál trpí šlendrián a mafie při opravách a stavbách dálnic a mostů.... Vemte si je jednoho po druhém (druhé) a máte celého Babiše - křivého, protispolečenského vykutálecnce podle pravicového střihu ODS a TOP. Je ale mezi nimi jeden podstatný rozdíl - Babiše lidi ještě neodhalili!

   Smazat
  6. Trubky a trouby, lopaty a kbelíky, ty budou u počítače vřeštět pořád to samé - s tím už nic neuděláme. Stará struktura a soudruzi makáči, zvyklí poslouchat na slovo, těm stačí, když jim mediální mrchy něco nalhávají, a vymalováno. Od těchhle blbečků s klávesnicí dostanou media přesně to, co chtějí. Co bylo v rádiu, televizi a v novinách, bylo pro ně vždycky posvátný, a jsou pořád stejní - lopaty, kbelíky, a roury s počítačem. V důchodovém věku. Proč tihleti mají strach z Babiše -zrovna tihleti ( asi proto, že jejich smradi podnikají a kradou, a Babiš jim to zatrhne) to normálně nechápu. Důchodce už nemusí mít žádnej strach. Kdykoliv slyším v mediích "okradli stařenku či stařečka"... jo kdyby tak věděli, co se ze stařečků vyklubalo za nenávistnou, hloupou havěť!

   Smazat
  7. 15:52 Nechte se vyšetřit, napráškovat a utlumit, než svou zuřivou nenávistí k emigrantům a důchodcům ublížíte někomu na ulici. Začněte v ordinaci po vašem sprostě nadávat čtenářům NR a zřízenci vás vezmou přednostně.

   Smazat
 16. Hlavně nevolte tzv. komunisty, nemají se skutečnými komunisty nic společného, název jim nepatří. Budou jazýčkem na vahách a dosadí do vlády Kalouska se Zaorálkem. Už slyším ty slinty, že neměli jinou možnost, dělalo se jim to těžko atd.....

  OdpovědětSmazat
 17. Nechcete být už po několikáté zklamání z volby pravice, ANO, ODS, ČSSD, sTOP, černých řití či nových spasitelů všech možných názvů, pak volte komunisty. Jejich volbou nemůžete nic pokazit. Ti určitě nepůjdou, protože nebudou moci jít do spolku s nikým. Čím silnější KSČM, tím zelenější ksichty pravičáků.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čím silnější KSČM, tím klidnější budou solární baroni. Komunisti se zařadili do antibabišlvské fronty solárních baronů. Už dali jasně najevo, s kým jdou.

   Smazat
  2. Poslankyně EP Kateřina Konečná za KSČM se dlohodobě věnuje boji za zákaz používání rakovinotvorného pesticidu glyfosát, kterým se geneticky modifikovaní agenti Monsanto Bureše neštítí desikovat dozrávající obilniny, luštěniny a olejniny těsně před sklizní, a také proto ta epidemie rakoviny a leukémie po roce 1989. https://www.youtube.com/watch?v=bZ27xGU0c8k

   Smazat
  3. Blb ze sTOP z 13.10 Nech si ty kydy pro tobě podobným debilům, ty barone.

   Smazat
  4. Problém s pokusy na lidech - viz aplikace glyfosátů na potravní plodiny - se dá vyhodnotit za 10-30 let. A pokud má někdo na bio-potraviny, tak už ho to vůbec netrápí. To jen plebs občas zvedne hlas. Pokud si ale sedíme na kabelu, ztratili jsme pud sebezáchovy a hodíme to všem těm parlamentním podvodníkům, tak nezachováme ani sebe, ani potomstvo. Tomu se říká v evoluci selekce.
   P.S.: zdá se, pane Olšere, že jste, při vší úctě také něco zásadního přehlédl. K.H.B.

   Smazat
  5. Jo? Vážně? Fakt? Článek pana Olšera nemá chybu, a ťal konečně taky do živýho! A vy glyfosfáti držte hubu, vy nepožíráte prášky na vysokej tlak nebo warfarin na ředění krve ( aby vás neklepla pepka) co vám předepisují soudruzi lékaři, aby vydělala léčivárenská lobby - přestože warfarin obsahuje jed na krysy? Krysy po něm vykrvácí, bábě nebo dědkovi to holt jen ředí krev, ( a i kdyby vykrváceli, je to všem jedno) - vy můžete tak akorát držet hubu. Každej důchodce dnes požírá hromady prášků, přičemž vřeští, jak je to drahý, ale požírají ty jedy dál a dobrovolně! Vy máte nejméně co vřeštět o glyfosfátech vy glyfosfáti.

   Smazat
  6. 15:58 jo ty travici odpornej

   Smazat
  7. Jak je vidět, ťali jsme do živého a odporný travič 15:58 vřeští. Díky takovým kreatůrám se komíny krematorií nezastaví. Jak je možné, že jsou mezi námi takové zrůdy.

   P.S.: Výsledkem polistopadových pokusů na lidech s glyfosátem je vedle epidemie rakoviny, lymfomů a leukémie, neb vypíná přirozenou obranu lidského těla před nádorovým bujením, a to pak můžete jíst zeleniny kolik chcete a bude vám to prd platné, spolu s používáním umělohmotných obalů vč. petlahví a termoúčtenek narušení hormonální řídící soustavy těla a poškození střevní mikroflóry, což se projevuje nejrůznějšími nemocemi a zánětlivými stavy - od děravého střeva, celiakií, ulcerózních kolitid, potravinových intolerancí a alergií až po invalidizující onemocnění typu artróza, osteoporóza, revmatoidní artritida, psychosomatická onemocnění, obezita a diabetes. O warfarinu se netřeba rozvádět, způsobuje kalcifikací tepen a nekrózu vlásečnic a rozumný člověk se jeho dlouhodobému podávání vyhne a bude si krev ředit jinak. https://www.celostnimedicina.cz/warfarin-co-vam-u-lekare-nereknou.htm

   Smazat
 18. Whisky, to je nase gusto
  Bez Honolulu je zde pusto

  OdpovědětSmazat
 19. 20:42
  Staví v Galvestonu z papundeklů přehrady a vlnolamy.....vodnický synek!!!!!:-)))))

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jen aby si si ty v lochu nepocital diry do prdele

   Smazat
  2. 6,26
   Ty jsi stejnej tupan a přemřela jako ten emigrantskej ussáckej slabomyslnej přemřela,takže zavři tu kolaborantskou tlamu nebo špatně dopadneš!!!!!!!

   Smazat
 20. Dvorak cenzor tu rychle vymazal pravdu, ze on Vaclav Dvorak kolaboroval s Havlem a verne mu slouzil
  Takze Dvorak bude platit za kolaboraci

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.