Reklama

úterý 12. září 2017

Masarykovské desatero

Stanislava Kučerová
12.9.2017  ČeskéNárodníListy

Při zmínce o našem prvním presidentovi kdosi namítl, že jeho cíle a hodnoty byly neurčité, mlhavé, neměly nic společného s realitou. Ale věděl ten „namítač“, o čem mluví?

Prověřme, namátkou, desatero hodnotových cílů, za kterými Masaryk šel.
Byly zcela jasné, určité a ukazovaly nám reálně sebezáchovný směr. I pro dnešek.

Zde jsou:

1. Braňte pravdu. (Připomeňte si boje o Rukopisy, hilsneriádu, záchranu života 53 Srbů a Chorvatů v říšském sněmu v inscenovaném, podvrženém „velezrádném“ procesu). Presidentskou standartu se symbolickým heslem „Pravda vítězí“. 
Dnes: cynické manipulace a bezohledná propaganda ze všech mocenských center. V zájmu zvyšování účinnosti manipulace se zneužívá i vědeckého poznání a technického simulování skutečnosti.

2. Buďte uvědomělý národ. Pěstujte vlastní národní historii a filozofii.(Význam husitského apelu na svobodu úsudku a svědomí, českobratrských snah vzdělávacích, Komenského světovosti a tolerance, myšlenek buditelů, zvláště Dobrovského, Kollára, Šafaříka, nezapomínejte na historické a politické dílo Palackého a na přínos Havlíčkův.) Bez historické paměti není národa. 
Dnes: destrukce historické paměti ve všech médiích, jen s nepatrnými výjimkami.

3. Pečujte o velikost malého národa. Jděte klidně svou vlastní cestou. I malý národ může být kulturně vyspělý a šťastný a hrdý. „Bude-li každý z vás z křemene, je celý národ z kvádrů“, říkejme s Janem Nerudou. Neopičte se po těch větších a bohatších. 
Dnes: opičíme se bez míry, nevěříme si, neceníme si vlastní historie a kultury, ztrácíme svou identitu.

4. Vyznávejte ideál humanity (lidství, člověčenství), který se vyvíjí od dob reformace a renesance. Nepropadejte individualismus, utilitarismus, pesimismus, nehledejte nadčlověka. Chraňte přírodu a ctěte člověka. Zachovávejte staré přikázání lásky k bližnímu. Co nemáš ty rád, nečiň druhému.
Dnes: jsme tu každý sám za sebe. Smysl života jedince se stále více jeví jako honba za ziskem a za požitkem. Ideálem se stává bohatství, neomezená spotřeba, povrchní zábava a pochybný styl života v komerčním šoubyznysu.

5. Uznávejte ideje volnosti (svobody), rovnosti a bratrství (solidarity). Usilujte o spravedlnost. Každý má právo na chléb a plnohodnotné vzdělání. Jsou nejen práva politická, ale i hospodářská. I socialismus je humanitní směr. Chudí nepotřebují almužnu, ale práci a spravedlivou odměnu. Všichni mají právo na důstojný život. Svoboda bez odpovědnosti je lichá. 
Dnes: spravedlnost se pokládá za iluzi. Nerovnost přerostla do nesouměřitelnosti. Vládne zásada maximalizace zisku a konkurenceschopnosti. Kapitál má přednost před a nad člověkem. Nedbá se o žebráky, bezdomovce a nezaměstnané.

6. Važte si svobody a samostatnosti státu, kterou jsme vybojovali v 1.válce světové. Važte si hrdinství legionářů, nadšení Sokolů, važte si těch, kteří pracují obětavě a nezištně pro blaho národa. 
Dnes: zpochybňuje se sama existence a identita národa, zesměšňují se nadosobní cíle. Státu prý má být co nejméně. Perspektivní jedinec se ptá: co mi ta která funkce (podnik) vynese? Co se mi více vyplatí?

7. Mějte na paměti naši Washingtonskou deklaraci z r.1918, „Prohlášení československé nezávislosti“ a jeho principy. Stát budiž republikou, bude mít demokratický parlament, institut referenda, zaručí svobodu svědomí, projevu a shromažďování, zrušeny budou šlechtické výsady a tituly, šlechtické velkostatky budou vyvlastněny pro potřeby domácí kolonizace (pozemková reforma) , bude provedena odluka církve od státu, ženy budou mít stejná práva, pracovní doba bude 8hodinová, ústava zabrání třídnímu zákonodárství. 
Dnes: státní idea chybí. Hrozí návrat poměrů před Deklarací z r.1918. Trpíme pochybné restituce církevní i šlechtické, mlčíme k nekritickému a nezaslouženému hodnocení Rakousko-Uherska a některých jeho představitelů, přepisujeme dějiny v protimasarykovském, protidemokratickém duchu.

8. Zajímejte se o vývoj v Evropě a ve světě. Státy se spojují, integrují. Dbejte o to, aby se tak dálo na principech rovnosti. „Já pán, ty pán“. Podporujte svébytnost a vzájemnost, neopomíjejte slovanské národy, octly se historickým vývojem většinou v méně příznivých podmínkách.
Dnes: poselství nejvýš aktuální. Dovedeme je přijmout a uskutečňovat? Jsme ve vleku bezohlednosti europeizačních a globalizačních mocných.

9. Dbejte o kulturu slova. Věnujte pozornost literatuře a umění. Vděčíme jim za povznesení národa. Nejsou tu pro zábavu, ale pro zušlechtění. Přinášejí prožitek lidského údělu. Celé veliké masy národní z nich přijímaly ideály mravní a sociální. 
Dnes: pokračuje kulturní destrukce. Neoliberalismus a postmoderna odmítají s posměchem výchovné a vzdělávací tendence umění. Cení se narušování stávajících estetických norem a velebí se „šok“ z nového díla. Vulgárnost a obscénnost nezná mezí.

10. Starejte se o školu a o učitele. Ať vedou žáky v duchu přirozeného vlastenectví, prostého jakéhokoli šovinismu, k uvědomělé lásce k vlasti, která se projevuje činy, ne slovy. Ať uplatňují demokratičnost. Výchova má směřovat k rozumné a odpovědné správě věcí veřejných. Ať posilují rozvoj myšlení, aby bylo kritické a metodické a činilo člověka způsobilým řešit praktické problémy života. Ať vedou k úctě k ideálům individuální i národní mravnosti, ať pěstují lásku k práci, k duchovním hodnotám, k vědě, k poznání pravdy, ať rozvíjejí smysl pro krásu a umění. A ať se dbá o důstojnost a autoritu učitele i pokud jde o finanční zabezpečení. 
Dnes: škola bez kázně, učitel bez vážnosti, vzdělanost není uznávanou hodnotou. Máme tu generaci, která netouží po vzdělání, tím méně po službě vlasti. Chce se zviditelnit, chce zbohatnout a chce si něco „užít“. A média ji v tom intenzivně podporují.

Závěrem: Odkaz Masarykův není neurčitý, mlhavý a vzdálený realitě. Naopak. Nabádá nás k radikální proměně společnosti, která se ocitla v krizi jako celá euroamerická civilizace. Jak? To už je na současných generacích, které by měly vědět, že život je nejen dar, ale i riziko a úkol.

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.


19 komentářů :

 1. Dvorak cenzor tu rychle vymazal pravdu, ze on Vaclav Dvorak kolaboroval s Havlem a verne mu slouzil
  Takze Dvorak bude platit za kolaboraci

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spousta lidi zilo v omylu, dlouhou dobu a povazovali Havla za neco, cim nebyl. Socialisticka vychova, byla toho pricinou. Ukazkovym prikladem byla moja mamka, ktera si uz behem TVprenosu z Letne (~26.11.1989) vsimla urcitych nejasnosti v PR, adorujicim VH a zacala se k nemu stavet velmi kriticky. Ovsem ne kazdy, byl vychovavan v Masarykovskych idealech, prave jako moja mamka. Jura

   Smazat
  2. 6,04
   Ty věčně vylitej blbe,jsi přesně taková vychlastaná a vyhulená dutá palice jako byl udavač Havel!!!!!!!!

   Smazat
  3. Jsem bohužel nucen porušit jednu zde uvedenou masarykovskou zásadu a prohlásit, že 6.04 je vůl jako lev.

   Smazat
 2. Pragmatismus, někdy také zaměňovaný za "zdravý rozum", má-li Pravdu vůbec ve svých prioritách, potom až na posledním místě.

  OdpovědětSmazat
 3. Ono desatero T.G.M., jak jej popsala prof. Kučerová, je bezesporu cenným morálním přínosem pro polit. kulturu u nás (a to jak dřív, tak i dnes).
  Jen aby se to desatero také uplatnilo ve skutečném životě, a ne jen na krásném plakátě!
  Vždyť mnozí naši čelní polistopadoví polit. představitelé republiky si portrétem T.G.M. s oblibou přizdobovali své úřadovny, aby to jakože lidu obecnému připomínalo jejich vztah k Masarykovi a jeho odkazu. A ve své politické praxi dělali pravý opak, a morální Masarykův odkaz vědomě či z hlouposti a omezenosti z reálné politiky vykořenili.
  A ten T.G.M. sám?
  Pisatel té glosy, na niž autorka článku, prof. Kučerová, vlastně reaguje, snad myslel něco jiného. Že totiž T.G.M. žil s "hlavou ve výšinách" a pro obyčejné lidi, kteří za 1. republiky v sociálních problémech strádali (zejména v době hosp. krize), nedokázal nic účinného udělat. Byl především filosofem, formálním humanistou a politikem, nikoliv národohospodářem. Reprezentantem národní buržoazie, polit. systému buržoazní parlamentní demokracie, a "umírněného a morálkou regulovaného" kapitalismu. Jako odpůrce marxismu až do konce svého života nepochopil, že takto ve skutečnosti kapitalismus nefunguje, a nebude ...
  Bylo by i zajímavé slyšet dnes jeho posudek současné převažující formy (euro-atlantského) kapitalismu, do níž mezitím přerostl.

  OdpovědětSmazat
 4. Mno tak je to daleko horší chtěj Čechy vyhladit pomocí migrantů. A zlikvidovat Český stát začleněním do 4 říše. Co by na to první president řekl?

  OdpovědětSmazat
 5. Přátelé, vlastenci!

  Dnešní den si připomínáme 200 let od nalezení významné české památky Rukopisu královedvorského, která zanechala nesmazatelný otisk na podobě našeho národního obrození.

  Při této příležitosti se ve Dvoře Králové nad Labem po celý podzim koná množství kulturních a společenských akcí.
  V sobotu 7. a neděli 8. října 2017 bude v Městském muzeu vystaven originál rukopisů.

  http://www.mudk.cz/cs/mesto/aktualne/mesto/kralovedvoraci-po-pul-stoleti-opet-uvidi-original-rukopisu-kralovedvorskeho.html

  PS názor autora příspěvku: V případě Rukopisů jde spíše o společenský konsenzus, než že by existoval nezvratitelný důkaz, že se jedná o padělky. Odpůrci pravosti (včetně Masaryka) se opírají pouze o neurčité jazykovědné rozbory, zatímco exaktní metody hovoří ve prospěch pravosti dokumentu.

  OdpovědětSmazat
 6. Dejte už pokoj s tím Masarykem. Co nakonec zbylo z toho slavného československa. Jen půlka německé kolonie. To jsme mohli zrovna zůstat v poválečné Rakouské republice.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (11:35):
   Z původní ČSR sice mnoho nezbylo, ale stále přece existují dva (národní) státy. A to není zas tak málo! Jsou tu díky mnoha dalším vlastencům, kteří byli stejně tak činorodými jako oddanými myšlence samostatného státu a polit. svrchovanosti jeho lidu, jako byl ten Masaryk.
   A to, že jsme po "Velké" listopadové dokázali spadnout až tak, není chybou T.G.M. aj. velikánů jeho doby, jen naší - že jsme jeho myšlenkový odkaz nedokázali uplatnit. A místo něj přijali havlo-klausovské ideály trhů bez přívlastků, prázdné floskule o nepolitické politice atd., a tupý příklon k západnímu predátorskému systému.
   Mnozí z našich to vědomě činí i dnes!
   Z vás by T.G.M. ani autorka, prof. Kučerová, radost asi neměli ...

   Smazat
  2. Pane Opluštile,
   myslím, že by jste si o T.G. Masarykovi měl toho nastudovat trochu víc.
   Jen stručně a namátkou:
   1.Odmítl nátlak Západu (USA, GB, Fr za nimiž stála část loutkovodičů) aby využil naší vojenské převahy na území právě se tvořeného Sovětského svazu a zlikvidoval jej ve spolupráci s bělogvardějci.
   2.Rozhodl o vrácení zlatého carského pokladu (jehož dočasným vlastnictvím a využíváním, jsme jen na úrocích získali dost peněz k založení Legiobanky).
   3. Ve filozoficko-ideologické rovině odmítal komunistické idee hlavně z důvodu, že jeho tvůrci (a též vůdci) považovali "revoluci" za svůj základní pracovní nástroj pro vytvoření nového, lepšího člověka a Masaryk byl přesvědčen, že budoucnost člověka (tedy lidstva) spočívá v jeho postupné, evoluční změně v lepšího člověka (lidstvo).
   A to hlavně vzděláváním a z toho plynoucí vyšší kvalitou života ( v totéž doufal Komenský). Že to teda revolučně nelze, jsme si dostatečně potvrdili a ty socialismy, které nezanikly, jdou na to jinou cestou, viz Kuba, Čína, Venezuela, apd.
   Stejného idealistického nesmyslu (= všichni budeme "stejně svobodní a stejně rovní" a budeme "se milovat" a budeme "se mít dobře"..) teď chtějí dosáhnout zaslepení stoupenci multi- kulturalizmu, míšením ras a zničením národů a jejich států v Evropě!
   4 Jako president se svou prezidentskou pravomocí nemohl zabránit střelbám do dělníků (viz. též okleštěné pravomoci presidenta Zemana u imigrace a jiného), ale dokud mu nedošla energie, dost úspěšně mařil špatná jednání tehdejších vlád naší republiky.
   Věčná škoda, že Mnichov nemohl řešit on a řešil ho Beneš!
   Zde uveřejněné "Desatero" je přirozené morální krédo běžně vzdělaného občana naší země. A je na nás dle něj žít.
   Ty ostatní hloupé názory, např. na zbytečnost Masaryka v dnešní době, aj., nemá ani smysl komentovat.
   Pavel p
   P.S.:
   Nerad agituji, ale čím víc lidí bude volit Okamuru, tím větší mohou být šance nás všech, na lepší existenci.
   Stačí přestat věřit lžím o tom, že bude mít málo hlasů a že je takzvaně pouze neschopný nacionalista.
   A též již neuvěřit lžím, že to s námi naši zrádci ( KDU -ČSL, TOP, ODS, ČSSD, STAN = rádoby zástupci starostů a nezávislých, včetně KSČ = 27 let nic nedělají!) myslí dobře!

   Smazat
  3. Re (19:21):
   Rád tak učiním, člověk toho nikdy nezná dost!
   Reagoval jsem dvakrát, jednou na samotný článek, pak na jednu repliku od kohosi.
   Přínosu samotného T.G.M. stejně jako i dalších zakladatelů ČSR si vysoce vážím. Podali heroické výkony a dosáhli takřka nemožného. Stejně jako i Masarykova smyslu pro morálku, vzdělanost, humanitu a autentickou demokracii.
   Jeho osobní peripetie při vyjednávání s představiteli Dohodových mocností o rozbití RU monarchie a vytvoření ČSR a dalších nár. států na půdorysu té monarchie nechci polemizovat. Byla to jistě stejně tak složitá jako i delikátní úloha. A postoj T.G.M. k tomu, aby byl na území sovět. Ruska zachován neutrální statut čs. legií, znám. To ovšem stejně nebránilo (US Presid.) W. Wilsonovi v jeho úvahách o jejich mocenském využití/zneužití ve prospěch připravované intervence ...
   To, s čím mám osobní problém, je Masarykův postoj k násilnému potlačování sociálních výbuchů, vč. té střelby do lidí. Za kterou jistě nenesl osobní odpovědnost, to spíše dobový ministr Juraj Slávik(?) nebo tak nějak.
   Ty protesty, násilnosti a jejich silové potlačování státní mocí ale nebyly jednorázovou záležitostí. Táhly se nejtěžší etapou hosp. krize. Jak v českých, tak i slovenských krajích, i na Zakarpatské Rusi.
   Pomůžete mi připomenout, kdy T.G.M. se svou morální autoritou vystoupil a kdy slovně nebo i jinak odsoudil ty krvavé persekuce?
   Vždyť se střílelo do lidí, kteří měli hlad a chtěli pracovat, aby mohli žít. To nebyli zločinci ...
   ----
   A to kopnutí do KSČM, která jakože 27 let nic nedělá, mi přijde nefér (unfair). Vždyť ta partaj je u nás od listopadu za obecného otloukánka, 27 let její členové poslouchají, že byli nositeli zločinného režimu. Většina lidí se k nim chová tak, jako by byli stiženi leprou. Co, prosím vás, mohli skutečně udělat?, aby to vzápětí nebylo použito proti ním? Snad jen nahlas navrhovat pravý opak toho, co chtěli dosáhnout! Jen tak mohli co rozumného prosadit. Zřejmě náležíte do stejně myšlenkové líhně lidí, kteří uvažují v kategoriích černá-bílá. A nesledujete jednání naší PS, ve které jejich poslanci za ta léta přednesli množství užitečných návrhů. Smetených se stolu snad jen proto, že pocházely od KSČM. Nejste ale jediným, kdo jim nesmyslně křivdí.

   Smazat
  4. Zdravím pane Opluštile.
   Opravdu bude lepší, když si to najdete Vy, protože pro mne to představuje čas, který mi chybí.
   Tak jen pro začátek trocha nápovědy : Je třeba pochopit situaci T.G. Masaryka ve funkci presidenta republiky a jak ji jako nadstranický president pojímal.
   Střílelo se do demonstrantů za I. republiky vícekrát, četníky i vojáky. Vždy byli demonstrující vnímáni jako ti, kteří odmítli dodržovat zákony ČR, byli varováni a přesto neuposlechli. Mohl president odsoudit prosazování zákonů, které si Parlament odsouhlasil?
   Zároveň si dosaďte vše do celoevropské (světové) situace (nepřátele na vnitřní i vnější scéně, hospodářskou krizi, atd.).
   Takže mohl působit jen nepřímo. Přes své spisy, okolí (K. Čapka a ostatní) a v zákulisí.
   Zde máte odkaz na zdroj jeho možných přímých reakcí. Pokud tam něco najdete, podělte se o to s námi.:
   Berankova, Milena. Dějiny československe žurnalistiky: celost. Vysokoškolská učebnice.
   Dil 3, Česky a slovensky tisk v letech 1918 – 1944. Praha: Novinař, 1988.
   A zde zajímavou úvahu : http://www.zvedavec.org/komentare2012/07/5034-osudovy-omyl-t-g-masaryka-.htm
   Ke KSČ : já do nich nekopu. Jen naprosto objektivně zhodnocuji situaci.
   V Parlamentě, kromě drobných kosmetických úprav a vylepšení, za posledních 26 let nepomohli zarazit ( rozdělení ČSR, církevní restituce, atd.) ani prosadit nic podstatného!
   Do dnes nechtějí ani, aby jsme vystoupili z NATO a z EU, ani skutečně zarazit muslimskou imigraci!
   A omluva, "že nemají moc", že je všichni pomlouvají a nechtějí s nimi "spolupracovat" je čistá lež!
   Mají silnou voličskou základnu a kdyby si dali do volebního programu vystoupení z NATO a z EU, měli by po volbách takovou politickou moc, že by to bez problémů mohli zrealizovat!
   Jenomže to by přišli o svá dobře placená místečka, klid, pohodlí a penězovody! (Když se o to snažil pan Skála, tak ho "stranický aparát" típnul! A porovnejte to s komunisty v Parlamentu za I. republiky!)
   Takže viďme věci tak, jak jsou.
   Pavel p

   Smazat
  5. P.S.: To "dění" v Parlamentu asi sledujete Vy silně nesystematicky a povrchně.
   A má-li někdo pravdu, tak si má za ní stát, i když do něj "kopou"!
   Pavel p

   Smazat
  6. Re (19:04, 19:10):
   Děkuji, rád si přečtu.

   Smazat
 7. Hezké, pravdivé, oovšem dnes jaksi bezzubé. Proto by to mělo bejt vylepováno všude. A šířit a šířit, dokud i Masaryka nezačnou moderně a "legálně" zatracovat.

  OdpovědětSmazat
 8. Podívejte se, jak se poslanci a jiní politruci rádi producírují s podobiznou Masaryka na stěně. Rád bych jednou slyšel otázku reportérů na mluvící, zda a co si od Masaryka přečetli! Myslím, že by ani nevěděli, že nebyl "povoláním" president! A kdo četl Masarykovo dílo, tak pozná, jak převyšoval svoji dobu! A že k dnešku nám mnohým třeba ono desatero mluví z duše i rozumu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (17:47):
   Ano, dřív se stěny takto tapetovaly portréty klasiků marxismu-leninismu, tito si zas své stěny tapetují podobiznou Masaryka.
   Jsou tak "in", a zařazeni do hejna. To aby nikdo nezapochyboval, čím jsou doopravdy ...

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.