Reklama

.

.

úterý 5. září 2017

Můj předchůdce měl jedno krásné heslo: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Já jsem si vymyslel heslo daleko kratší: „Zdravý rozum musí zvítězit nad hloupostí.“

5.9. 2017   Hrad
Projev prezidenta republiky Miloše Zemana při setkání se zastupiteli Moravskoslezského kraje
Vážený pane hejtmane, dámy a pánové,

využívám této příležitosti, byť s jistým časovým zpožděním, abych jednak blahopřál panu hejtmanovi k jeho zvolení, a současně mu vyslovil upřímnou soustrast, protože špičková funkce přináší i jisté problémy a obtíže. Stejně tak blahopřeji ke zvolení všem krajským zastupitelům bez ohledu na to, zda jsou v koalici, nebo v opozici, protože, jak dobře víme, to se může časem měnit, a dovolte mi, abych pozdravil i přítomné paní starostky a pány starosty a ostatní.

Pan hejtman už uvedl několik údajů, na které mohu plynule navázat. Jsem rád, že v Moravskoslezském kraji nezaměstnanost je šest procent. A přiznejme si, kdyby nám tohle někdo řekl před několika málo lety, tak bychom mu nevěřili, a teď je to nezaměstnanost snů. Pravda je, že roste životní úroveň o něco pomaleji, asi o sedm set korun měsíčně, než v celé republice, kde je to tisícikoruna, ale roste. Určitý problém tohoto kraje je úbytek obyvatel, a to ne jenom migrací, ale i přirozeným úbytkem, takže ptejme se, proč lidé z tohoto kraje odchází. A tím bych skončil onen přehled statistických údajů, který ostatně znáte daleko lépe než já, a přešel bych k něčemu, co pokládám za důležitější.

Podívejte se, když prezident, nebo kdokoli jiný, přijede do nějakého kraje, tak má dvě možnosti. Usmát se na zastupitele, říci, že je v tomto kraji velice rád a zase odjet. Druhá možnost je říci v čem by tomuto kraji chtěl alespoň trochu pomoci. A já jsem tady právě proto, abych mluvil na ono druhé téma.

Prezident má samozřejmě velmi omezené kompetence, a některé z nich jsou spíše neformální než formální. Ale vy znáte teorii X a teorii Y, a vy tedy víte, že prostřednictvím neformálních kompetencí můžete způsobit takovou paseku, že s ní tvůrce Ústavy vůbec nepočítal. Nebudu uvádět konkrétní příklad, ale vy si ho určitě pamatujete.

Takže přicházím se třemi náměty pro naši věcnou diskusi, které se týkají Moravskoslezského kraje. Námět číslo jedna. Jsem si vědom, že po OKD je ve složité situaci i vítkovický koncern. Za chvilku se dostanu k tomu, proč, i když vy to víte, ale nejdříve musím říci, v čem vidím možnou pomoc tomuto koncernu. A to je ten neformální vliv. Já si vážím Jana Světlíka, dal jsem mu státní vyznamenání, vážím si i toho, co udělal z onoho plynojemu, což je teď významné kulturní centrum. Tak jsem se snažil pomoci a zprostředkoval jsem jednání s panem Burčákem, jehož výsledkem je nabídka zahraničního investora vstoupit padesáti procenty do Vítkovic, což je významná kapitálová injekce. Objem této injekce samozřejmě neprozradím, protože je předmětem obchodního tajemství až doby, než bude dohoda uzavřena.

A teď, když jsem řekl, co jsem konkrétního udělal, mně dovolte, abych si na toto téma vylil srdce. Vítkovice byly skvělé ve výrobě celé řady produktů. Například lodní hřídele a podobně nebo tlakové lahve. Jediné, co neuměly, byly elektrárny. Tak je začaly dělat. A mimo jiné postavily v Turecku elektrárnu Adularya. Dámy a pánové, elektrárna Adularya byla postavena blízko lignitového dolu, o němž se předpokládalo, že se v jejich kotlích ten lignit bude spalovat. Když byly zavezeny do elektrárny kotle, a tam instalovány, tak se, pane hejtmane, zjistilo, že ty kotle to uhlí spalovat nemůžou. Nezlobte se na mě, já nejsem technik, ale jenom absolutní blbec může vyprojektovat elektrárnu s kotly a neověřit si, že tamní uhlí je nepoužitelné pro tyto kotle. Víte, jak to teď řeší? Postavily čtyřicet kilometrů vlečky k dalšímu dolu, kde snad, snad, to uhlí bude použitelné. Takže závěr, vyhodily jedenáct miliard korun. Jedenáct miliard, které musí zaplatit daňový poplatník, byť prostřednictvím pojišťovací společnosti EGAP.

Mě navštívili z vlastní iniciativy šéf Exportní banky i šéf EGAP, a byla to sice interní diskuse na toto téma, ale musím říci, že jsem rád, že ta kancelář Šuman tentokrát neodposlouchávala můj rozhovor, protože použití vulgarismů bylo v tomto případě tak časté, že bych byl obviněn ještě více, než jsem byl obviňován před tím.

Takže, co s tím? Co uděláte s lidmi, kteří udělají takový kiks, který by žádný středoškolský technik nikdy neudělal. Jedenáct miliard korun. Takže, ano, pokusíme se Vítkovice zachránit pomocí zahraničního kapitálového vstupu, ale musíme trvat na tom, aby ti, kdo toto způsobili, odešli ze svých funkcí a pokud možno kryli aspoň část toho, co způsobili. Bod číslo jedna.

Bod číslo dvě. Téměř se ze mě stává odborník na pneumatikárny. Asi před třemi lety, no, to bude víc, před pěti lety jsem strávil dvě pracovní večeře s firmou Nexen, to je Jižní Korea. A seděli jsme tam s Jurou Ciencialou, kterého všichni znáte, a Jura říkal, no víte, já jsem sice Polák, ale já si přeju, aby Nexen umístil svůj závod do České republiky. Tedy jsme se snažili, aby to bylo právě na severu Moravy, tak to se nepodařilo, je to Žatec, Triangle, ale je to, pane hejtmane, v dalším postiženém kraji, tedy v Ústeckém kraji, takže svým způsobem i to je dobře.

A teď jsem v Číně jednal s další pneumatikárnou zhruba stejné velikosti, jako je Nexen, oni se tak předhánějí na světovém trhu, a zatím výsledek jednání s jejím šéfem zní, že se mezi Českem, Polskem a Slovenskem rozhodli pro Česko, a zadruhé, že uvnitř České republiky se rozhodli pro Moravskoslezský kraj. Střízlivý počet nových pracovních míst je patnáct set, optimistický dva tisíce, ale já radši uvádím, pro jistotu, těch patnáct set, už několikrát jsem se zklamal v nafouknutých odhadech nových pracovních míst.

Nechám teď na panu hejtmanovi a jeho kolezích, aby doklepli ten puk do sítě, protože kde to konkrétně bude, jestli na Barboře nebo v Mošnově, to už musí rozhodnout pan hejtman. Všiml jsem si jenom, že ostravská radnice je proti této pneumatikárně, což mě poněkud překvapilo, když uvážím, že vedle Karviné je právě Ostrava místem s největší měrou nezaměstnanosti. Tečka.

Třetí a poslední bod, přátelé, ten je trochu smutný a přesto nadějný. Před rokem se konalo zasedání tripartity, byl jsem na něm. Tripartita jednomyslně, což se stává málokdy, to znamená ústy Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a odborů a mě, doporučila vládě podpořit výstavbu vodního kanálu spojujícího Koźle a Ostravu, respektive Mošnov.

Na polské straně je vedle toho, že tam zřídili ministerstvo vnitrostátní plavby, velmi silná podpora této stavby. Přivezla i nové investice, nová pracovní místa. Pokud jsem byl správně informován, tuto stavbu podporuje i pan primátor Ostravy, za což bych mu chtěl poděkovat. Ale jediný, kdo to nepodporuje a kdo dělá mrtvého brouka, je vláda České republiky. Tak já si počkám, já už jsem čekal několikrát, volby jsou blízko a já si počkám, protože tento projekt, jak dobře víte, by samozřejmě byl současně i první etapou mého oblíbeného kanálu Dunaj-Odra-Labe. Kanálu, který prosazoval Karel IV., Franz Josef I., Tomáš a Jan Baťovi a naposledy já. Takže jsem v docela dobré společnosti. To je třetí projekt, o kterém si myslím, že by Moravskoslezskému kraji prospěl.

Závěrem, protože už mluvím příliš dlouho, dvě přátelské výtky vašemu zastupitelstvu. Vozím s sebou knihu, kterou udělal Státní památkový úřad a která se jmenuje „Kladivo na hejtmany“. Všichni hejtmani už tuto knihu znají. Po jednotlivých krajích je tam seznam chátrajících kulturních památek, doprovázený příslušnou fotodokumentací. Neříkejte mi, že ty památky patří někomu jinému než kraji, že patří tu obcím, tu církvi, tu nejčastěji fyzickým nebo právnickým osobám. Jak říká Saint-Exupéry, „každý má odpovědnost za svoji růži“.

Měl jsem zmínit, a málem bych na to zapomněl, že moje žena navštíví ten vypálený kostel, taky jste si mohli víc pohlídat, aby ho ti žháři nevypálili. Pouhých deset tisíc korun, tak děkuji, já jsem takový dobrák, že bych na to zapomněl. Děkuji, že jste mně to připomněli. Kdo z mála dává, ale dává rád, dává dobře, že?

Já se tedy vracím k těm památkám. Máte tady, milí kolegové, čtrnáct chátrajících zámků. Paragraf deset památkového zákona vám umožňuje pokutovat vlastníka, který se nestará o svůj majetek, a to opakovaně. To zaprvé. A zadruhé, občanský zákoník, který bohužel platí až od roku 2014, umožňuje, aby po deseti letech chátrání, byl majetek bezúplatně vyvlastněn. Mimochodem nikoli ve prospěch obce, ale ve prospěch státu. Takže, bylo by dobré, a ten příklad z Nového Jičína s těmi Hückelovými vilami, kde se povedlo zachránit tyto dvě chátrající stavební památky, dokazuje, že při dobré vůli to jde.

Poznámka zcela poslední. Milý pane hejtmane, dámy a pánové, dost dobře nechápu, proč jste se nepřipojili k trestním oznámením na Zdeňka Bakalu. Vždyť on vám tady plundruje region, způsobil vám neskutečné problémy. Před rokem, když jsem tady byl, tak jsem seděl s představenstvem OKD, dohodli jsme se, a pak se i stalo, že představenstvo bude žádat navrácení jednadvaceti miliard korun, což je jenom zlomek toho, co si Bakala nakradl. Další náhrady žádá konkurzní správce Lee Louda a vy se tváříte jako mrtvý brouk, jako kdyby Bakalovo impérium bylo mimo tuto planetu, nebo minimálně mimo tuto zemi, a já si myslím a berte to jako názor přítele, já jsem v Moravskoslezském kraji měl svoji poslaneckou kancelář, dvakrát jsem tady kandidoval. Projel jsem ho, znám tady každou vesničku. Je to skutečně názor přítele. Nechápu proč, když už jste nechali toho Bakalu krást a tunelovat jeden z vašich nejvýznamnějších podniků, což dílem spadá samozřejmě na minulé vedení kraje, dokonce větším dílem, tak proč alespoň teď nepodáte trestní oznámení.

Závěrem bych vám chtěl popřát hodně zdraví, hodně životní pohody a hlavně hodně optimizmu. Můj předchůdce měl jedno krásné heslo: „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.“ Já jsem si vymyslel heslo daleko kratší: „Zdravý rozum musí zvítězit nad hloupostí.“

Děkuji vám za vaši pozornost.

51 komentářů :

 1. Miloš na Hrad!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Miloš ať tam zůstane dalších pět let.Vekslák, gambler a islámský sluníčkář, nemají řádnou šanci.Příště by měl být na hradě Tomio, vlastenec, který by Miloše Zemana, jako mladá vlastenecká krev, bránící před vnucenou, multikulturní a západní zkázou!

   Vymazat
  2. Asi byste měl už přestat tady s tou agitkou pro pana Okamuru. Už je to opravdu trapné. Zbožňujte si koho chcete, ale ta neustálá agitka je trapná. Vzpomínáte si na rok 1990? To obrovské nadšení pro Havla a disidenty? Ty sliby a sliby a sliby? A co z toho vzešlo? Pak se nesplněné sliby jen trapně okecávají, jako co nešlo, že to nešlo, proč to nešlo. Nevíte nic. Nevíte co bude možno, aby Okamura prosadil a co ne. Vždycky tady bude vládnout jakási koalice, jejíž členové si budou navzájem hopsat po krku - v politice převládá vždycky podvraťácká chamraď nad slušňáky a správňáky, a asi ve všech zemích - nejen zde. Pak zde bude opozice -další podvraťáci. Zákon o prokazování majetku se nepodařilo prosadit 27 let! Zákon o sociálním bydlení stejně tak dlouho. Zákon o trestním stíhání lichvy - totéž. Okecává se, že "to není politická vůle". Co to tedy kurva je ta politická vůle? Zabývat se neškodnými a bezvýznamnými kravinami, ale tím, co by nějak mohlo poškodit kámoše a známé politiků, různé zbohatlíky, kteří bohatnou právě jen na tom bordelu, se už tradičně nezabývají. Takže -proč by měl být pan Okamura dobrým prezidentem? Nechte na hlavě.

   Vymazat
  3. p.Okamura, by byl, v prve rade, velmi dobrym premierem! Zatim toho prosadil hodne, s ohledem na to, jakou ma podporu sdelovacich prostredku. S analfabety, kteri se neumi ani podepsat, je predem zbytecne diskutovat. Ti nemaji dostatek intelektu na to, aby si vytvorili vlastni nazor. Proto budou jen bezcilne opakovat ti sraCZky, ktere jim televizi serviruji. Jsou to ubozi motaci.

   Vymazat
  4. Vůbec jsem si nevšiml, 22.30 (jestli jste jura, tak asi jo) co se panu Okamurovi podařilo prosadit - že byste mi to připomněl? A kdo že je tím analfabetem, který se neumí podepsat - o kom se zde zmiňujete? Vy máte analfabety v rodině? Protože já například žádné analfabety neznám, zatím asi platí, že školní docházka je povinná, takže analfabetizmus zde v ČR nehrozí. A kde vidíte ten přebytek intelektu - z čeho čerpáte? Snad ne z diskuzí - tady že je nadbytek intelektu? No to jsem blázen, když já nic podobného nevidím. Spíše jen opakování neustále stejných myšlének a blábolů. Převládají migranti. Takže - tipuju, že ten intelektuální alfabet jste zrovna vy, - co předvedl a dokázal a prosadil pan Okamura? Víte - ono to intelektuální žvanění bez konkretních údajů je taky spíš pro kočku.

   Vymazat
  5. Zemanův předchůdce Venca Flaška, měl slogan zcela jiný."Humanitárně bombardovat do posledního civilní obyvatele"!!

   Vymazat
  6. 21:53 Pan Okamura je vlastenec a o to jde chci po Zemanovi presidenta vlastence a ne žádného západního slouhu a loutku drahoš+horáček.

   Vymazat
  7. Směšné! 23.49 Pan Okamura nemůže být vlastenec - ČR není jeho vlastí. Dokud pracoval jako manažer nebo dokonce majitel cestovních kanceláří, byl dokonce v TV programu jako úspěšný bohatý ponikatel, a v té době vůbec, ale vůbec nejevil nějakou vlasteneckou náklonnost. Ani teď ji nejeví. Nacpal se do politiky, to ještě není vlastenectví. Je snad vlastencem proto, že má záporný postoj k migrantům? To je směšné. Tento postoj má jako podnikatel - nejen jako politik. Jako podnikatel ví, že v této zemi žije cikánských parazitů stejné, nebo větší množství než třeba v Anglii islámců, a dokonce naši hnědáci ničí domy, byty, a všechno, co jim přijde do drápů, vyžírají naše mandatorní výdaje, každý je invalidní kripl, i když by mohl skály lámat, a jejich profesí je rodit haranty. Porodné -výživné - u pěti harantů je tak zajištěnost na půl života, a půl života bude invalidita. HNus. CO udělá Okamura vlasteneckýho s cikánama? Aby nás tato sebranka nevyžírala? Myslím, že jako argument pro nucené přijímání migrantů nám stačí, když uvedeme číslo, kolik živíme cikánských -vlastně taky migrantů - a víc bychom jich neuživili. Určitě to obstojí. Západní slouha nemusí být žádný podnikatel, který je bohatý a umí. Žvanilové typu Horáček, nebo profesionální politikové, kteří pomalu od plenek a posraných zadků nic jinýho než politiku neznají, budou prozápadním slouhou vždy, protože tam vždy bude finanční závislost. Západ ( EU) financuje český politický a mediální cirkus - a to pro genocidu češství, vlastenectví a rozumu stačí. Ale že by byl Okamura vlastenec? To je fakt směšné.

   Vymazat
  8. 22:41 Ten "vzdělanec jura" si zřjmě plete analfabeta s anonymem a považuje nick za identifikaci. Ale co naděláte, hlupák si svou hloupost nikdy neuvědomí. Proto také tak horuje pro Okamuru a nedokáže domyslet, jaká je to hloupost.

   Vymazat
  9. K panu pod názvem Jura. Těchto lidi, které jste nazval analfabety ( lidé přede mnou Vám vysvětlili, že je to chybné pojmenování ) bude u voleb většina ( pokud vůbec přijdou ).A pravě s těmito je nutno nejvíce hovořit, aby k volbám přišli a pokud možno Vás i vyslechli. Většina z nich vás i vyslechne, ale neslyší co povídáte.I když Vás vyslechne a dozví se z jakých web stránek jste to vyčetl, tak bude opakovat fráze z ČT.Ale bez hovoru s těmito lidmi volby do PS nevyhrajete i kdyby byl Okamura ( nebo všechny malé strany a hnutí, které opět zůstaly rozdrobené hrající si na svém písečku ) ze zlata.

   Vymazat
 2. Pokud bude Zeman druhé volební období prezident, zaslouží se o stát - vysuší Pražskou bažinu a dostane čestný titul " Prezident vysušitel!" Pane Bože, dej mu sílu!!!

  OdpovědětVymazat
 3. A nyní po přečtení výše uvedeného projevu, si kAŽDÝ POLOŽTE OTÁZKU: Byl by vekslák Horáček, nebo vlezdoprdelista Drahoš schopen z patra přednést takový projev? Asi těžko! Proto volím Zemana.

  OdpovědětVymazat
 4. Kde je zdravý rozum? Sem s ním. Ale co když je zdravý rozum na prachy více než na cokoliv jiného? Nebo je na ekologii, jen pro lidi nebo jen pro faunu a flóru. Ono je totiž nemožné být úplně na všechno a pro všechno se zdravím rozumem, to prostě nejde. A pravda a láska, ta prohrává ve všech směrech. Vyhrávají peníze a růůůůst. Karel z plzně

  OdpovědětVymazat
 5. Úžasný projev a každé slovo sedí jak poklice na hrnec. Jak osvěžující proti bezobsažným kydům Sobotky a dalších pseudopolitiků. Volila jsem M. Zemana minule a nemám sebemenší důvod to při těchto volbách měnit. Naopak, mám o mnoho víc důvodů, proč ano. T.

  OdpovědětVymazat
 6. To je dobre heslo. Takze. Vesmirne civilizece se nebudou vyjadrovat k zadnemu mezinarodnimu a ani vnitrostatnimu problemu dokud jejich Zastupce na Zemi neobnovi sve internetove pripojeni, ktere jste mu odstrihli potom, co tady napsal pravdy v rozporu s oficialnimi tvrzenimi USA. Jakakoliv obrana vas vesmirnymi civilizacemi je tedy logicky vyloucena, protoze nelze nikoho branit proti jeho vuli, pokud vy jste na nas - na Zastupce vesmirnych civilizaci na Zemi, takto zautocili.

  Protoze vam nase odvetna valecna akce znicenim Houstonu hurikanem Harvey nestacila pro vase uvazovani o nas a o vyse zminenem faktu, pokracujeme druhym stejnym utokem proti USA, nyni novym hurikanem Irma. Zdravy rozum musi zvitezit nad hlouposti, prejeme vam v tom uspech.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hm, fajn, ale proč o tom píšete do Čech, když my vám stoprocentně žádné připojení neodstřihli a máme svých problémů dost?????
   Myslím, že štěkáte pod špatným stromem.

   Vymazat
  2. 21:41 - Mohli bychom pozadovat odstoupeni nejakeho Navratila, ale proste by ho nahradil nekdo stejne oddany. Smysl dava jednat primo s vasim panem, kteremu slouzite.

   Vymazat
 7. Jinak se samozřejmě ostatní kandidáti na prezidenta se se Zemanem dosud nedají ani trochu poměřovat a bohužel přes jejich sladké úsměvy je devastuje kromě nevědomosti i morální hledisko.Jen zalistujte co ještě nedávno hlásali a podepisovali nebo nutili podepisovat spolupracovníkům( Horáček, Drahoš, Hilšer). Karel z Plzně

  OdpovědětVymazat
 8. S volbou prezidenta nemám problém, stále však nevím, kterou politickou stranu MZ přihrát, aby tvořili tandem.

  OdpovědětVymazat
 9. Kdyby neexistovala hloupost, pak by neexistoval zdravý rozum a obráceně. Jenom hloupost nechá zaskvít zdravému rozumu. Je zde však problém. Pokud vám někdo připadá jako debil, stejně připadáte vy jemu. Rozuzlení sváru rozumu s blbostí tak probíhá vždy stejně. Rozhoduje výsledek bitky a tedy rozum vítěze bitky!!! A poražený je za blbce.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozum dnes udávají banksteři. Seberte jim prachy a budou za hlupáky!

   Vymazat
  2. 21:48
   Tak jste právě napsal hloupost. Zdravý rozum totiž žádnou hloupost ke své existenci nepotřebuje, může existovat zcela nezávisle na hlouposti.

   Vymazat
  3. 21:48 Zdravý rozum bez hlouposti teoreticky existovat může. Jenže bez protikladů hlouposti nepoznám, že jde o zdravý rozum. Kritériem pravdivosti, stejně jako rozumnosti, je praxe. Ta tříbí rozum od hlouposti. Na genialitu neomylných a "božsky" geniálně rozumných dávno nevěřím; i když pohádky mám také rád!!

   Vymazat
 10. Pražská vlaštovko, držet palce je dobré lidem co chtějí poctivé a spravedlivé podmínky pro všechny lidi na světě. Prostě každý ať se stará aby měl doma pořádek a ne vyčůraně pomáhat parazitům s tím že na mě také něco zůstane. Kdo nemá a nectí rodinu, vlast a spravedlnost, nemá nikde domov, je stále jen přivandrovalec.

  OdpovědětVymazat
 11. 22:56
  Starej se o svojí plovoucí podlahou přemřelo slabomyslný!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kde je clanek 22:56?

   Vymazat
  2. Kde by byl? Za sprosťárny a použití nadávek byl smazán. A dobře mu tak.

   Vymazat
 12. Prosím vás, alespoň tak blbě nelžete. Je zajímavé, že kde nejste, vás nikdo nenapodobuje, ale jakmile pod nějaký článek vlezete se svými sračkami, je tam váš údajný napodobitel? Jste neskutečně odporný - přestaňte si z nás dělat srandu. Nebo vážně chcete, aby i díky takovým,jako jste vy, musela nastoupit tvrdá cenzura, a s diskutováním bude konec? Ano - i to. Vy byste si medil, jak jste to těm Čechům všechno zkazil.Jste odporná kreatura.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V cesku zadna diskuze neni
   Jen agenti havlisti Vaclav Dvorak a jini
   Diskuze je rizena cenzurou
   Jako cele cesko
   Smutne

   Vymazat
  2. 8,43
   Jdi laskavě kvičet na Blicí listy Čulíku!!!!!!

   Vymazat
 13. 23:19
  Nevnucuj se přemřelo a mazej hlídat papundekly a plovoucí podlahu!!!!!!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pardon, to byla odpověď pro 23:04

   Vymazat
  2. 23:04 byl cenzurovan
   Jak se citis, cechu, cenzorem za prdeli?

   Vymazat
 14. Vazeny pane presidente Zemane,
  prominte, ze vas oslovuji. Je to s respektem !

  Chci vas informovat, ze mate v podhradi takove pitomce, ze bych vam doporucoval je vymenit na balik toaletniho papiru a odstehovat se k nam...
  U nas je prumerne I.Q. obcanu daleko vyssi.
  nick HONOLULU

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 23:25
   To """"myslíš"""" ty VRAHY,ZLODĚJE,OKUPATY A AGRESORY???!!!!
   TO JE UNTERMENSCH A NE NÁROD S IQ!!!!!

   Vymazat
  2. Zase lžeš. Iq Usa a iq Česka je stejné = 98.
   Daleko nejchytřejší jsou čiňani.
   Rank Country IQ
   1 Hong Kong Hong Kong 108
   1 Singapore Singapore 108
   2 South Korea South Korea 106
   3 Japan Japan 105
   3 China China 105
   4 Taiwan Taiwan 104
   5 Italy Italy 102
   6 Iceland Iceland 101
   6 Mongolia Mongolia 101
   6 Switzerland Switzerland 101
   7 Austria Austria 100
   7 Luxembourg Luxembourg 100
   7 Netherlands Netherlands 100
   7 Norway Norway 100
   7 United Kingdom United Kingdom 100
   8 Belgium Belgium 99
   8 Canada Canada 99
   8 Estonia Estonia 99
   8 Finland Finland 99
   8 Germany Germany 99
   8 Poland Poland 99
   8 Sweden Sweden 99
   9 Andorra Andorra 98
   9 Australia Australia 98
   9 Czech Republic Czech Republic 98
   9 Denmark Denmark 98
   9 France France 98
   9 Hungary Hungary 98
   9 Latvia Latvia 98
   9 Spain Spain 98
   9 United States United States 98
   10 Belarus Belarus 97

   Vymazat
  3. Ukazka obrovské inteligence amerického národa, herec Geofrey Giuliano způsobil scénu v Big C supermarketu Pattaya Thailand kde preskočil frontu u pokladny. Po námitcích nekolika kupujících spustil na ně sprostou tiráž, zde:

   Actor Geofrey Giuliano was heard saying: “Go f*** yourself, OK.Go f*** yourself, OK, let's get it real straight. You can go f*** yourself, OK.

   “I'm an American, I do what I want, we're the kings of the world, OK.”
   Vskutku velice inteligentní představitel nejiteligentnějšího pronároda na světě.
   Není divu že američany nemají nikde v oblibě.
   Zde v Thajsku se chovají přesně jako Giuliano.
   Předpokládám že je to stejné kdekoliv jinde ve světě kde se nacházejí.
   Pán by měl být opatrný, thajci nesnášejí urázky od cizinců, každoročně jich tu hezkých pár skončí zivot právě pro urážení a ponižovaní thajců. A hlavně američanů a britů.


   Vymazat
  4. Všichni více či méně podporujete nebo aspoň respektujete prezidenta Zemana. Proč tedy nedáte při vobách hlas "jeho" straně SPO, která myšlenky Miloše Zemana může na půdě parlamentu uvádět do života?

   Vymazat
  5. 11.03 Problémem je, že vedení SPO (SPOZ) při minulých volbách do PSP ČR v roce 2013 reálně prokázalo, "co je ve skutečnosti zač". F.R.Čech je zřejmě "naivní", když se s nimi spojil.
   Chybou Miloše Zemana je, že jim "důvěřuje" ...

   Vymazat
 15. izolace statnika = pokus o zniceni statnika.

  OdpovědětVymazat
 16. Pane Dvořáku, dožaduji se toho opakovaně, pokud příspěvek mažete, je to zajisté věc redakce, ovšem je zcela nefér, nezanechat hlášku o vymazání. Ostatně, vyšší úroveň těchto stránek je možná i tak, že místo mazání příspěvků budou dávány "na hanbu", do vedlejší větve, aniž by to rušilo souvislosti! Nestálo by to za pokus? Chápu, že jistým problémem je responzivita stránek a že tu jsou tu i zákonná kriteria. Nakonec i to, že nic není zadarmo.

  OdpovědětVymazat
 17. Zeman opět na Hrad.
  Exprezident Havel = loutka někoho jiného, opilec atd.

  OdpovědětVymazat
 18. Ohledně projektu elektrárny v Turecku, ten hlavní problém na tomto projektu byla korupce, korupce od prvního momentu až do konce, od výběru firmy, která dodávala technologii kotle, a která neměla na tuto dodávku žádné předchozí reference, a přesto byla vybrána jako dodavatel technologie kotle. Tato firma bez referencí - tedy ručí za jeho funkčnost a pokud kotel nefunguje, je to zodpovědnost této firmy, takže ne český dańový poplatník to zacáluje, ale rakouská firma je zodpověna za dodatečné finanční náklady na opravu kotle. Toto je potřeba pohlídat, na čí účet půjde oprava kotlů ma této elektrárně, Lidé, bděte, at´ to nejde z Vašich kapes.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pokud vím, Vítkovice elektrárny nedodávají. Snad jen kotel. Součástí Vítkovic byla kotlárna. Po převratu začali tento závod vést lidí, kteří vstoupili na výsluní jako zeman. Místo vlastní konstrukce si nechali přivést z Německa vagon trubek, které v Ostravě poohýbali a svařili. Archiv výkresů nechali rozkrást. Teď se Zeman diví, nevím čemu? Snad jen sám sobě.

   Vymazat
  2. Každý se něčemu diví. Já vaší blbosti, "vážený" ...

   Vymazat
  3. Máte špatné informace, ta elektrárna byla dodávka na klíč a nebo také EPC kontrakt

   Vymazat
 19. Slušelo by se panu prezidentu poděkovat za vysoce technologickou pneumatikárnu. Velký počet zřejmě málo kvalifikovaných dává tušit obrovskou výrobu a chrlení kdoví jakých smradů do těžce zkoušeného regionu.

  Nápad zapojit do Vítkovic cizího investora je přímo geniální. Pan prezident jistě ví, že cizí investor nepřichází, aby si odtrhl od (vlastní) huby, ale aby na nás vydělal. Pak bude škemrat o zvýšení platů. Jako chudák socan Kotrba neprozřel, že o nadhodnotu se kapitalista nikdy s nikým nepodělí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. chyba ... málo kvalifikovaných zaměstnanců ...

   Vymazat
 20. Cesko stoji na cenzure

  OdpovědětVymazat
 21. 8,46
  A ty na neustálým kvičení!!!!!!

  OdpovědětVymazat
 22. Cenzura? Mnohým přispěvatelům chybí autocenzura: kdyby ji měli, ušetřili by ostatní od svého hulvátství a koprolalie. Kéž by zkusili věcnou debatu! Třeba sami zjistí, že na ni mají a že sprosťárny k pocitu svého vítězství v diskusi nepotřebují.
  Jinak na Zemana z dosavadních kandidátů nikdo nemá. Jenže jak víme, i v diktatuře kapitálu to není rozhodující.

  OdpovědětVymazat