Reklama

úterý 12. září 2017

Neoprávněné, nekvalifikované a účelové posudky na téma tzv. dezinformačních webů

12.9.2017 Agenturta EXANPRO
Souhrnné hodnocení (11052) 
Hodnocení, rozbory a analýzy Agentury EXANPRO jsou výsledkem práce bývalých vysokých důstojníků českých zpravodajských služeb. Přinášíme jednu, která se týká nás jako vydavatelů nezávislého webu, kterého firma Seznam bezdůvodně šikanuje, stejně jako vás, jeho čtenářů, které chtějí udržovat ve stavu hloupé nevědomosti:Se zhoršováním bezpečnostní situace v Evropě a v dalších geografických prostorech světa (např. na Blízkém východě) se zároveň zhoršila komunikace mezi vládami evropských zemí a širokou veřejností. Stejná situace panuje i v České republice, kde se česká vláda a státní instituce* včetně zpravodajských služeb nezaobírají hledáním a předkládáním pravdy o skutečných příčinách nastalé a stále se zhoršující bezpečnostní situace, nýbrž působí jako prostředníci západních mocností a předkládají veřejnosti cizí pochybné závěry, jež jsou poplatné pouze jednostranné zahraniční politice s hlavním cílem změnit politický režim v Ruské federaci (viz podpůrné dokumenty k politickému a bezpečnostnímu vývoji pod textem).

V této situaci je zcela logické, že vzniká velké množství otázek (viz příklady stěžejních otázek pod textem), které však zůstávají nezodpovězeny a namísto toho politici pokrytecky hovoří o správné cestě v zájmu evropských demokratických hodnot. Avšak jaké jsou to hodnoty, když tzv. demokratický Západ od roku 1990 porušil již několikrát mezinárodní právo, páchal masové zločiny a nebyl dosud sankcionován? Novodobé zločiny Západu se postupně objevují v současných knihách historiků. Příkladem jsou šestidílné Dějiny světa vydané v letech 2009–2010 prestižním německým nakladatelstvím WBG, v nichž je zmínka o masových zločinech proti civilnímu obyvatelstvu při západních náletech v Srbsku (1999), Iráku (vojenské operace v období 2003–2011) a Afghánistánu (vojenské operace od 2001 až doposud). 

Historická fakta o tom, kdo napáchal nejvíce válečných zločinů a zločinů proti lidskosti by měla varovat před další podporou zahraniční politiky Západu prezentovanou především Severoatlantickou aliancí v čele s USA a Evropskou unií. Spojené státy navíc drží dvojí prvenství na poli mezinárodního terorismu*. První prvenství je v provedení největšího a dvojnásobného teroristického útoku* v dějinách lidstva, a to shozením jaderných bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki (v Hirošimě bylo okamžitě zabito asi 70 000 lidí, přičemž do pěti let od obou výbuchů zahynulo v souvislosti s oběma jadernými výbuchy celkem zhruba milion osob, což je srovnatelné číslo s počtem zavražděných lidí v koncentračním táboře Osvětim). Druhé prvenství je pak v neuskutečněném vyšetřování teroristických útoků spáchaných na území USA dne 11. září 2001, kdy ani jeden z útoků nebyl řádně vyšetřen v souladu se standardními vyšetřovacími postupy včetně sběru forenzních důkazů (byly to první teroristické útoky ve světě, kdy byla místa činu pečlivě vyklizena bez sběru forenzních důkazů).

V situaci, kdy se politici vyhýbají odpovědím a kdy se novináři hlavních sdělovacích prostředků neptají politiků na podstatné záležitosti v oblasti bezpečnosti, zaujímají přirozeně prázdný informační prostor tzv. „alternativní weby“, jež se i přes své nedostatky snaží hledat příslušné odpovědi na to, co se děje ve světě a jakým směrem se ubírá vývoj bezpečnostní situace. Evropské vlády včetně vlády české svou nečinností, manipulací a podbízivým chováním ve prospěch západních mocností vyvolaly reakci, kterou se snaží potlačit protireakcí v podobě kampaně, nebo spíše honu na tzv. dezinformační weby. Ze svých rozpočtů a rozpočtů podřízených státních institucí financují nevládní organizace a iniciativy (viz výroční zprávy příslušných nevládních subjektů), jež se svévolně pasovaly do role hlídačů západní propagandy*. Pokud by se tyto „neziskové“ subjekty pokoušely pouze argumentačně vyvrátit informace uvedené na „alternativních webech“ nebo by podávaly stížnosti k orgánům oprávněným vyšetřovat tyto záležitosti, bylo by to v pořádku. Jenže ony se dopouštějí hned několikanásobného provinění:
 
 • Sami určují, na které weby není vhodné umísťovat reklamy, k čemuž nemají oprávnění.
 • Velmi neeticky a manipulativně se snaží přinutit firmy ke stažení jejich reklam, když tvrdí, že je jejich značka spjata s obsahem, který může vážně poškodit jejich reputaci.
 • O jimi označených webech souhrnně tvrdí, že se jedná o pro-kremelské weby, aniž by to kvalifikovaně prokázaly.
 • Vůbec se nezabývají dezinformacemi*, manipulací, zamlčováním faktů a neodbornými výklady ze strany evropských, potažmo českých politiků a hlavních sdělovacích prostředků (viz příklady zavádějících výstupů níže).
 • Na svých webech poskytují účelové a neodborné (mylné) informace o bezpečnostní situaci v ČR, Evropě a ve světě a scestná doporučení k bezpečnostní politice příslušných vlád.

Výkonní politici se svojí finanční a jinou podporou schovávají za „neziskové“ subjekty, neboť by sami jako úřední osoby (dříve veřejní činitelé) nemohli označovat „alternativní weby“ za dezinformační. Takto to ponechávají na oněch „neziskovkách“ a jen pokrytecky při svých vystupováních odkáží na jejich závěry, přičemž jim nevadí, že tyto jimi financované nevládní subjekty nemají oprávnění ani odbornou kvalifikaci pro svou práci, že postrádají nezávislost na svých jednostranných sponzorech a že naopak oplývají předpojatostí v posuzování situace.

Schovávání politiků za „neziskovky“ je ostatně důkazem toho, že weby označované za dezinformační nejsou žádnou hrozbou pro společnost. Pokud by se provozovatelé „ocejchovaných“ webů prostřednictvím svých stránek dopouštěli nezákonného jednání jako například pomluvy, šíření poplašné zprávy, nabádání k rozvracení republiky* (podvratné činnosti* či subverze*) nebo podněcování k nenávisti vůči skupině osob musely by státní orgány zasáhnout přímo. Jenže státní orgány nezasahují, což znamená, že se provozovatelé označených webů vůči zákonům neprovinili, nýbrž jsou jen nepohodlnými „položkami“ ve světě informací, kde se střetávají různé politické propagandy.

Politici svou protireakcí ve formě kampaně proti nepohodlným webům prohlubují propast mezi sebou a veřejností, což se projeví ve stupňování nedůvěry ke státním institucím. Nedůvěra může dosáhnout kritického bodu, jenž se dá odvrátit pouze poctivým vyjadřováním a ukončením financování účelových nevládních organizací (viz příklady zavádějících výstupů níže, které jsou důkazem nepoctivého či falešného vyjadřování a taktéž důkazem jednostranného zaměření „neziskovek", jež svým přístupem ve výběru výstupů a zpráv dokazují svou politickou účelovost a omezení ve spravedlivém pojetí své práce).

Majitelé a ředitelé firem se mohou svobodně rozhodnout, na které weby budou umísťovat své reklamy, přičemž nemají žádnou povinnost ohlížet se na vyjádření neziskových organizací. Zástupci firem by se neměli nechat ovlivňovat nevládními organizacemi a iniciativami, jež neslouží poctivému cíli a neodhalují dezinformace jako celek bez ohledu na to, zda se jedná o státní správu či soukromou sféru, nýbrž si selektivně vybírají podle své předpojatosti nebo směru finančních příjmů. Jedinou otázkou v případě zástupců firem je, zda chtějí jednat svobodně, anebo zda se z různých důvodů chtějí podřídit nastavenému politickému trendu.


STĚŽEJNÍ NEZODPOVĚZENÉ OTÁZKY K POLITICKÉMU A BEZPEČNOSTNÍMU VÝVOJI:
 • Proč nebyly západní mocnosti za své prokázané zločiny spáchané v posledních 25 letech potrestány?
 • Proč je sankcemi trestána Ruská federace, která se za posledních 25 let neprovinila tak jako Západ?
 • Proč politici, vojenští hodnostáři a novináři tvrdí, že článek 5 Severoatlantické smlouvy zaručuje vojenskou pomoc v případě napadení členské země, když to z obsahu článku vůbec nevyplývá? (viz produkt 11002 „Členství v NATO neposkytuje bezpečnostní záruky“)
 • Proč EU tak vehementně usilovala o asociační dohodu s Ukrajinou neboli se zemí, která představovala bezpečnostní riziko a která by za běžné situace a s proklamovanými unijními hodnotami byla zařazena na spodní příčku přijatelných zemí? (viz produkt 11010 „Analýza vzniku konfliktu na Ukrajině“)
 • Proč se tvrdí, že Ruská federace v případě Ukrajiny neplní minské dohody, když je od počátku neplní především Západ? (viz produkt 11042 „Minskou dohodu neplní jak Rusko, tak Západ v čele s USA“)
 • Proč Američané zahájili výcvik s jednotkami Národní gardy Ukrajiny, k nimž patří nechvalně proslulý útvar Azov, v den výročí narození Adolfa Hitlera? (viz produkt 11043 „Západ oficiálně podporuje ukrajinský fašismus a neonacismus“)
 • Proč Američané podporují v Sýrii militantní skupiny, které používají teroristické metody bez ohledu na civilní obyvatelstvo?
 • Jaký je skutečný cíl Američanů ohledně Sýrie a co chtějí v Sýrii docílit svou přítomností? (viz produkt 11038 „Vina syrského prezidenta Bašára Asada dosahuje sotva 15 procent“)
 • Proč irácká vláda upřednostňuje spolupráci s Ruskou federací před spoluprací s USA?
 • A celá řada dalších otázek ...

Podpůrné dokumenty k politickému a bezpečnostnímu vývoji:

Zpravodajské produkty s tematikou zavádějících výstupů:

* Definice termínů jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze“.

Zpravodajský produkt 11052
Souhrnné hodnocení
© 2017 Agentura EXANPRO

43 komentářů :

 1. "Hodnocení, rozbory a analýzy Agentury EXANPRO jsou výsledkem práce bývalých vysokých důstojníků českých zpravodajských služeb."
  ========================
  Řekl kdo? Kteří to jsou? Nějaká konkrétní jména? Na jejich pofiderních stránkách nejsou vůbec žádná. Vypadá to čím dál víc na sdružení jakýchsi přiblblých anti-ami strejců.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 10:22 - Budou-li chtít, vstoupí do diskuze sami. Redakci jsou jejich jména známa. Jde např. o zpravodajce, kteří sloužili v misích - Afghánistán, Bosna, Kosovo, Irák a kteří mají zkušenosti jak s prací ve strukturách NATO, tak i jako tak odborní analytici.

   Ani-ami musí být každý slušný člověk, který vnímá zločiny, jichž se dopouštějí administrativy USA v mnoha zemích světa. Podle vašeho uvažování a výtek jste oním "přiblblým strýcem" spíš vy sám.

   Smazat
  2. Pane Dvořáku, neztrácejte čas s blbečkem, který si ani pořádně nepřečetl text příspěvku. Urížet možná umí, myslet určitě ne.

   Ostatně, díky za uveřejňované články. V.K.

   Smazat
  3. Tak co, Anonyme 10:22, nenudíte se na stráži? Asi ne, té alternativy nepokojené s oficiálním výkladem nějak přibývá, co?
   Kolik "zlých" webů máte na starosti?
   Děláte to z ideologické zaslepenosti nebo jen pro prachy?
   Co myslíte tím anti-ami strejci, to jakože nedrží hubu a krok?
   Co berete přes den abyste dobře psal a na noc abyste dobře spal?

   Smazat
  4. Dvořáku, žádná agentura, pokud se chce považovat za objektivní a seriozní nemůže být apriori anti-cokoli. Jinak se jedná jen o spolek jakýchsi přihlouplých aktivistů. Jakým jste ostatně i vy sám. Tajení konkrétních osob (asi proto, že je těm výtečníkům trapné že pokrytecky berou tučné výsluhy) sráží i ty poslední možné zbytky serioznosti do kanálu.

   Smazat
  5. Anonyme 11:00 - píšete blbiny. "Ani-ami" to nazýváte jen vy - zřejmě jste pro-ami aktivista. Hloupost a zaprodané nenávist z vás jen odkapává. Neumíte diskutovat věcně. Kdybyste to uměl, tak připomínkujete text a to fakty. Vy ale na obranu zločinů a falše vedení USA a mnohých našich politiků nic nemáte. Tak tu jen vyblíváte vizitky své duševní omezenosti.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  7. Pro nechápavého anonyma 11:00 - ano, máte pravdu, naše redakce Nové republiky je aktivistická.

   Aktivně spolu s přáteli vystupujeme proti manipulacím ze strany médií hlavního proudu, aktivně spolu s přáteli bráníme ty zbytky demokracie, které u nás korporátní fašismus ještě nestačil zničit, aktivně spolu s přáteli bráníme svobodu slova a smýšlení. Jsme spolu s přáteli aktivističtí vlastenci, kteří chtějí, aby si ve své zemi Češi vládli sami a nebyli prostřednictvím nastrčených politiků manipulováni zahraničními zájmovými skupinami a nadnárodními korporacemi. Aktivně spolu s přáteli vystupujeme proti válce, kterou NATO a USA připravují a do které chtějí naši zemi vtáhnout. Jsme nezávislí, nikdo nás, na rozdíl od vás, neplatí.

   Smazat
  8. Ad 11:00 - O "tajení konkrétních osob" bych moc nevykládal, když sám se hlásíte jako anonym! Že by také výsluha?

   Smazat
  9. Ba ne, žádná výsluha. Ten slouží ještě teď.

   Smazat
  10. Nejveselejší je, jak se tu ti "sentimentální vzpomínači na staré zlaté totalitní časy", ti co dnes nepokrytě obdivují diktatury v KLDR, na Kubě, ve Venezuele apod., pasují do rolí ochránců demokracie, bojovníků za svobodu slova a smýšlení, vlastenců.
   Nad tou absurditou by se jeden potrhal smíchy, druhému jen spadne brada.

   Smazat
  11. 12,18
   Nad chováním kolaboranta,udavače a milovníka ussáckejch agresorů,dramatika flanděronemakačenkovský,jehož nesnášela vlastní matka se normálním lidem ZVEDÁ ŽALUDEK....jen debilokrati a bejvalý veksláci dodnes tleskají a připíjejí na chrchlolahvičkách!!!!!!

   Smazat
  12. 11:00 Tak který jsi malá vašina nebo hrošík tady máš další směnu že? Kolik dostáváš od neziskovky?

   Smazat
  13. Anonymní troubo 12:18, kde berete tu drzost psát takové nehoráznosti?! Proč urážíte redakci a naše čtenáře svými chorými výmysly? Doložte svá tvrzení nebo z naší diskuzní platformy zmizte. O hajzlíky vašeho druhu tu nemáme zájem!!!

   Smazat
  14. Dvořáku,
   ty fanatický anti-ami pablbe. Tady máš třeba článek oslavující úspěchy KLDR.
   http://www.novarepublika.cz/2017/08/i-toto-je-severni-korea-ctvrt-ryoyong-z.html
   Je mi jasné, že kdyby se hajzlíci jako vy dostali k moci, tak bych zmizel nejen z vaší diskusní platformy. Vy máte zájem jen o přitakávače a o souhlasné plácání se se soudruhy po zádech. Zneužíváte svobody slova k šíření vašich nenávistných, konspiračních a polistopadový demokratický vývoj odsuzujících blbolů. V tomto jste naprosto stejní jako islamistická verbež.

   Smazat
  15. Ne, nemáš pravdfu, my nemáme zájem o nevychované spratky jako jsi ty. Přečti si ten článek o S.Koreji ještě jednou, hlupáku. A nepleť si fakta s fanděním. Tvoje texty je ukazují na zmotaniny v tupé hlavě. Ale jinak jsi dost pobavil.

   Smazat
  16. 15:08
   Jakej """"polistopadovej demokratickej vývoj""""?????
   Co tady ty dutolebe lejnolahvárenskej meleš???!!!!!
   Seš jak Kraďousek,stále na heráku a kokainu!!!!!!

   Smazat
  17. Dvořáku,
   četl jsem ten váš KLDR a KimČonga oslavující blábol dobře.
   Taky jsem četl tvoje lži jak OBSE vydala zprávu o o hromadných hrobech na Ukrajině s tisíci Novorosijců bez orgánů, které ukrajinští "fašisti" posílali na německé kliniky.
   Taky jsem četl tvoje bláboly jak se letadlo s tanky z Ostravy otočilo na Afrikou a tajně je dopravilo na Ukrajinu.
   To jsou ty tvoje "pravdy" a "fakta".
   Ty jsi prostě zcela vymaštěný, prolhaný senilní dement.
   A teď si běž přepočítat svoje 4 byty v Praze a vily k tomu, dutý idiote. Prozraď, vycinkal jsi si je v listopadu nebo jsi si na ně nakrad?

   Smazat
  18. 17:55
   Přestaň chlastat ty ussackej mamrde a podívej,kolik bordelu zvládnul za pár let pod vedením ussackejch zločinců zvládnout udavač a humanitární bombarďák Havel!!!!!!
   Jenže to bys musel mít hlavu a ne senkrovnu s lejnama aby sis vzpomněl,blbe sametovýho bordelu!!!!!!!

   Smazat
  19. Tady se nějaký k nenávisti zdarma vyškolený polistopadový normalizační udavač (Mrva) dožaduje zveřejnění identity spolupracovníků redakce Nové republiky, aby je mohl za jejich samizdatové názory pronásledovat doma a na pracovišti jako presstitut Kundra diskuzní přispěvatele a disidenty píšící na aeronetu a pláče nad tím, že po rozbití Sovětského svazu, Československa a Jugoslávie, stejně jako přepadení Iráku, Libye a Sýrie zbývá posledních pár států provádějících samostatnou politiku nezávislou na Fashingtonu (Neokon zvané americké státní elitě) a Sionistech (v Jew Yorku sídlícím mezinárodním Lžidu vešlého ve známost zbrojením, lichvou a farmakomafií a jeho bruselských pohrobků nacistické 3. říše a dědiců IG Farben koncentrovaných v Evropské komisi řídící EU) dokončujících svou světovládu. Zvláštní je, že už o těch tajných jednáních bilderbergů, ač z 1/3 volených politiků, které nejsou určeny pro uši zotročovaných bilých gojímů a vyhlazovaných Slovanů píše už i iDěs. O sledování a odposlouchávání všeho a všech až po vraždění drony, o kterém se díky alternativě dozvídáme, se Stb a Stazi ani nesnilo, to už nám demokratický příznivec nepravidelné americká armády islamistů /vč. umírněných uřezávačů hlav/ a banderovců /vč. kyjevské bandy ostřelující nemocnice, porodnice, dětské školky, školy a sídliště/ vysvětlit nedokáže.

   Smazat
  20. Na to, že jsi neustále sledovaný a odposlouchávaný a krouží nad tebou vražedný dron si docela pouštíš hubu na špacír, idiote :-D
   Raději se odpoj a zalez někam hluboko, pokud těm svým dementním konspiračním blábolům opravdu věříš.

   Smazat
  21. 18:50
   Konspirační blábole,pravda o USSA NEJSOU KONSPIRAČNÍ TEORIE!!!!!:-)))))

   Smazat
  22. Blábole 17:55 - vždyť všechno, co popisuješ jako fake je pravda. To jen ty jsi omezená guma. Byl jsi v Severní Korei? Tak co mektáš?! Jsou na Ukrajině a v Gruzii naše tanky a raketomety, je tam naše munice? No samozřejmě že je, blbečku. Copak se neobchodovalo s lidskými orgány v Chorvatsku a na Kosovu? Obchodovalo. Nereřírují válku na Ukrajině stejní gauneři jako ty kampaně na Balkáně? No režírují. Tak proč tě udivuje, že i na Ukrajině kvete obchod s lidskými orgány? Kdyby ses místo toho nadávání, urážení a papouškování usácký propagandy raději naučil aspoň trochu samostatně myslet. Ale to chci po tobě asi moc, že jo?!

   Smazat
  23. Stačí, aby prezident Zeman zavelel a vytrháme shnilá jablka europrotektorátního kolaborantství i s kořeny.12. září 2017 21:13

   Já se spokojím s odpojením polistopadového normalizačního udavače - Sorošovo agenta s LGBT, americkými radary a uprchlíváky od státních penězovodů, ale lidový soud složený z 97% spoluobčanů požaduje zařazení těchto zrádců českého a slovenského národa do odsunu z veřejných funkcí spolu s havloidními fašisty a cenzory a potrestání 5. kolony europrotektorátních kolaborantů z proislámských a sudetoněmeckých stran na základě dekretu prezidenta o potrestání natistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech. Stačí, aby prezident Zeman zavelel a vytrháme.

   A Merkelou jste si odposlouchávali, protože se zbláznila nebo je to zločinec?

   Tady na alternativě se shodneme s krajany - naturalizovanými Američany, kteří zvolili 45. prezidenta USA, Zemanovci si notují s Trumpovci, tak kdo je tady ve skutečnosti antiami???

   Smazat
  24. 12:18 Tak to se pleteš demokracie=kapitalismus já jsem pro socialismus. Pro komunismus nejsem jelikož je to utopie.

   Smazat
  25. > 23:23
   Statni (Narodni) Socialismus je v protikladu k pribuzne dvojici: nadnarodni (globalisticky) kapitalismus jakozto vlada korporaci, tajna vlada nevolenych nad-narodnich struktur, a internacionalni komunismus, vlada rovnez nevolene Elity (nebo jen formalne podporena "Statistikou") nad rozdrobenymi komunami-regiony, a oba jsou si tedy velmi blizke.

   Demokraticky kapitalismus drobnych podnikatelu zanikl v 70-tych letech minuleho stoleti a pochovan byl po roce 1990 s padem vychodniho bloku a s padem vsech skrupuli zapadniho bloku, ktery jiz nemusel byt "Ten Lepší"...

   -----
   Ohledne clanku: jsou Korporatni media (MSM mainstream media), poplatna Oligarchum, kteri je vlastni a kteri v nich zadavaji reklamy.
   A jsou Alternativni neboli Lidová media, nezavisla zurnalistika, byt casto ponekud amaterska.

   Nejvetsi nebezpeci demokracie (naznacene v 1984) je Monopol na Informace.

   Nyni, kdy na natlak Zapadnich vlad zavadi Facebook, Google a Twitter cenzuru vsech nesouhlasnych nazoru, bez dalsi demokraticke zodpovednosti, dostavame se do fasisticke totality, ani ne tak pomalu, jako spis velmi jistě, zatim...

   ----
   Pozn na okraj - google/blogger po me chtel 6x vyplnit robotizacni captcha k tomuhle textu... Je to nechutne...

   Smazat
 2. Je pozoruhodne ze si kazdy rok pripominame holokauss a kazdy mesiac nesmieme zabudnut na trapenie zidov.NO ZABUDA SA NA KRESTANSTVO.Ako nam osmani v mene alaha v Iraku a Syrii rezu hlavy v mene alaha.DOKONCA AJ TEN PANACIK vo vatikane chce pomahat Cernochom a krestanom ostava hadzat do truhlice ktore su vzdy prazdne.

  OdpovědětSmazat
 3. A co lze očekávat jiného od žáků či pohrobků fízlů všech předchozích režimů - přes socík a nacismus až k Bretšnajdrům? Za peníze nadělí amorálnosti nemálo lidí svým pánům, kolik si budou žádat. Svobodné weby = úbytě korupného sluhům kapitálu, ale pro lidstvo jsou požehnáním a pravděpodobně poslední nadějí na záchranu před militaristy a válkychtivé oligarchy.

  OdpovědětSmazat
 4. Pěkný článek za dezinformační bych označil celý mainstream.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano. mainstream včetně "veřejnoprávních" chlívů dělá z lidí neinformované a nesvéprávné hlupáky.

   Smazat
 5. Vážení, oni ti různí presstituti, vymývači mozků, samozvaní cenziři mravů, vykladači jediné pravdy, liberální džihádisté a podobná sebranka kolem sebe začíná kopat a zintenzivňovat svou agresivitu ze strachu, protože ve svých chorých myslích vědí, co nám chystali a mají strach, že jim bude oplaceno stejnou mincí. Buďte, holoto protidemokratická v klidu - bude, a asi i hůř.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. jj, budou se muset živit prací svých rukou, protože mozky je neuživí. Toho se bojí, mozolů na svých rukách. Strach by ale měli mít z mozolnatých rukou těch druhých, těch slušných a poctivých, kterým demokracie není ukradená a nedopustí, aby jim ukradena byla.

   Smazat
 6. Tihle jandové sobotkové zaorálkové kalouskové bělobrádkové hermanové a jak se to všechno vlastně jmenuje a spol jsou bilakové dnešní doby. Nechte je, ať se třeba poserou, sami se zlikvidujou, ikdyby dupali vzteky sebevíc.

  OdpovědětSmazat
 7. To je ale hnusná držka. Všimněte si ten výraz, ještě než otevře ten slepičí zobák a začne kvokat. I ty největší soudružky z minulosti, vypadají vedle ní jako světice:
  https://video.aktualne.cz/dvtv/reklamy-na-dezinformacnich-webech-vydelek-pro-lidi-kteri-pro/r~193db57e97b811e7b4dc0025900fea04/?utm_source=centrumHP&utm_medium=newsbox&utm_content=editor1&utm_term=position-3

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ze zásady neotvírám odkazy na natistických webech.

   Smazat
 8. Civilisty vraždící organizace EU/NATO12. září 2017 19:12

  Chcete západní hodnoty vraždit ženy s dětmi a starce, ostřelovat nemocnice, porodnice, dětské školky, školy a sídliště, už i na Donbasu v Evropě, jinak též proskribce a křišťálové dny na západní Ukrajině, pogromy a vyhlazování civilního obyvatelstva na východní Ukrajině při neustávajícím pokusu o likvidaci rusky hovořícího donbasského ghetta?

  OdpovědětSmazat
 9. Napočítal jsem asi 17 různých teorií o sestřelení letadla nad Ukrajinou, ze kterých 19 bylo vypracováno s nezištnou podporou Ruských specialistů a 22 obviňovalo, či dokonce s naprostou jistotou usvědčovalo Ukrajinskou vládu. A ani jeden článek, který by zveřejnil fotografii stopy po střele země-vzduch vypálené z oblasti ovládané povstalci s časovou známkou 4 minuty po pádu letadla, a videí soupravy BUK pohybující se v této oblasti.

  Samozřejmě vyjma této drobnosti je Nová republika zcela nezaujatá a naprosto nepatří do kategorie ruské propagandy anebo dezinformačního webu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vaše ironie by mohla být sžíravá, kdy se ovšem zakládala na pravdě. Pravdou však jsou fakta, shromážděná na Kose zostra v archivu Ukrajina:

   https://vlkovobloguje.wordpress.com/tag/ukrajina/

   Pročti si to hezky podrobně, abys nebyl za vtipného, ale přesto blba, jako dosud!

   Smazat
  2. Vtipálek ale nebude mít takový sitzfleisch, tak ať svou pozornost zúží na články zde:

   https://vlkovobloguje.wordpress.com/?s=MH17

   Leo

   Smazat
  3. Ten váš Vlk je blb.

   Smazat
  4. ... prohlásil blbec.

   Smazat
  5. Nešťastník bez argumentů (17:13) přemphl duševní impotenci a zmohl jen na nadávku. Jak typické pro pražskou a brněnskou kavárnu.

   Smazat
  6. Fotka nelže, narozdíl od vás a vašich idolů.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.