Reklama

.

.

úterý 19. září 2017

O co skutečně půjde v těchto volbách?!


Jaroslav Tichý
19. 9. 2017
Stále se (bohužel) setkáváme s tím, že si mnozí lidé neuvědomují vůbec vážnost situace. Nemají informace, nepídí se po nich, nevěří jim nebo jsou pohodlní a čekají, že to za ně zařídí někdo jiný. Stačí si připomenout jejich komickou představu o tom, jak my téměř rozpustíme armádu a "bude nás chránit NATO". To přitom chránit hranice schengenského prostoru nebude, bojovat proti teroristům rovněž nebude. Zamýšlí udělat jediné, a to zatáhnout nás do války s Ruskem stejně tak, jako nás již zatáhlo do různých vojenských dobrodružství v Asii či Africe. Ano, vážení, dnes již jsme součástí koloniálních sborů, stejně tak jako byli např. Sikhové či jiní domorodí obyvatelé Brity okupovaných zemí zapojeni v minulosti do sborů britské armády v Indii či v Africe. Stáváme se tak postupně spoluviníky tragédii způsobených válkami rozpoutanými v cizích zemích.


Válčiště má být nyní i u nás v souvislosti s připravovanou agresí USA a NATO proti Rusku, my se staneme terčem odvetné palby Ruska v případě jeho napadení, neboť zde mají být základny, letiště, logistická zařízení, sídla štábů NATO atd. Koho zajímá, že NATO nepostupuje v praxi již dávno podle své zakládací washingtonské smlouvy? My přitom plníme roli užitečných idiotů jiným a chceme k nim ještě na „Západ“ do "tvrdého jádra". Jako co, když nás jako Slovany berou za „podřadné“ a již zase nám to dávají otevřeně na vědomí? Co nám to přinese, když se v Bruselu hlasování stalo bezvýznamnou záležitostí a Merkelová si v Evropě dělá, co chce, resp. co jí nařídí ze zákulisí? Co nám to již přineslo? Stali jsme se ze středně rozvinuté průmyslové země kolonií, americká banka J.P. Morgan nás již přeřadila mezi rozvojové země, pracujeme usilovně na jiné, výsledky naší práce jsou vyváženy bez náhrady do zahraničí, platíme zde přehnané ceny za dovážený šmejd, zejména co se týče potravin. Kupujeme si vlastní vodu od cizích firem. Rozdáváme přírodní a nerostné bohatství za hubičku. A tak lze pokračovat. Je nám to vše snad stále ještě málo?

O co tedy půjde v těchto volbách?

Především o možnost:

1/ vymanit se z nebezpečí našeho zatažení do války s Ruskem a do přeměny naší země v bojiště nebo cíl odvetného útoku Ruska po jeho napadení ze strany NATO za naší spoluúčasti. Vyhnout se konfliktu, který bude pro nás zničující, ať budeme stát na kterékoliv jeho straně. Nechceme válku a již vůbec ne v cizím zájmu, na našem území a s našimi vojáky v přední linii;

2/ odejít ze zahraničních vojenských misí, kde naši vojáci stojí na straně agresora nikoliv bojovníků proti terorismu, jak nám to názorně ukazuje konflikt v Sýrii. Stáváme se tak jeho spoluviníky. Problémy v těchto zemích, často způsobené předchozí koloniální politikou západoevropských zemí, je třeba řešit poskytováním pomoci příslušným zemím v oblasti výstavby těžebního a zpracovatelského průmyslu, jakož i při rozvoji jejich zemědělství, budování závlahových systémů atd.. Tedy nikoliv zbraněmi. Je zapotřebí pomoci v obnově válkou zničených zemí, jejíž náklady musí nést ti, kteří tuto destrukci způsobili, nikoliv obránci. Jinými slovy je zapotřebí odejít z NATO, které již dávno se nechová podle své zakládací smlouvy;

3/ odejít z EU, jejímž cílem evidentně není zabezpečení blahobytu a bezpečnosti evropských zemí a jejích obyvatel, právě naopak. Vstupovali jsme do zcela jiné EU, než je ta, ve kterou se postupně a cíleně proměňuje. Právě zákony a nařízení EU nás přivedly do pozice kolonie, v níž se v současnosti nalézáme. Teprve v této době jsou postupně uskutečňovány skutečné cíle EU,

4/ bránit se účinně organizovanému importu migrantů (vč. teroristů v jejich řadách) do ČR a následnému rozvratu našeho státu;

5/ zabránit naší účasti v evropském islámském chalífátu, ve který má být přeměněna EU. Cílem EU je podřídit si evropské státy a jejich obyvatele a poté tyto státy zničit a jejich obyvatele rozptýlit mezi dovezené migranty a vytvořit novou světle hnědou rasu s průměrným IQ 90 schopnou vykonávat rozkazy, neschopnou se ale již bránit. To vše má vyústit v evropský islámský chalífát na území Evropy;

6/ udržet zbytky suverenity našeho státu, z nichž již mnoho nezbylo, a přistoupit k její obnově a upevnění. K tomu patří udržení české koruny a korekce činnosti ČNB tak, aby její činnost odpovídala jejímu názvu a byla též podrobena demokratické kontrole;

7/ ochránit naše pohraničí i republiku před jejich pohlcením Německem či před rozmělněním ČR a dalších evropských států do tzv. euroregionů, kdy má dojít k rozdělení a následnému zániku jednotlivých členských států EU na národní úrovni;

8/ přejít na nový ekonomický model a v této souvislosti provést v naší ekonomice systémové změny umožňují zamezit dalšímu prohlubování ekonomické nerovnosti našeho státu a jeho občanů ve srovnání s dalšími zeměmi a občany v západní Evropě a přistoupit k zahájení nápravy;

9/ vytvořit předpoklady k tomu, aby náš stát mohl čelit důsledkům přicházející průmyslové revoluce 4.0 charakterizovaném robotizací výrobních činností a mnohých služeb (podpora investic do nových technologií, vytváření pracovních míst a zdrojů k jejich adekvátnímu honorování pro zaměstnance uvolňované ze stávajícího výrobního procesu /privatizace velkých podniků klíčového průmyslu, zahájení oficiálních jednání o minimální garantované mzdě, její výši a o zdrojích k její úhradě atd./);

10/ Vytvořit předpoklady k udržení zbytku sociálního státu a k jeho obnově, vč. obnovení sociální solidarity mezi lidmi.

Z uvedeného je zřejmé, že bez vystoupení z NATO a z EU, které nás do většiny z uvedených klíčových problémů zatáhly (či natlačily) a kterým vyhovujeme v naší současné poloze kolonie a nástupního místa k rozpoutání 3. sv. války, není možné proces náprav vůbec zahájit.

Z toho vycházíme jako Aliance národních sil a také Česká strana národně sociální, za níž kandidujeme. To je i důvod našich programových návrhů na vystoupení ČR z obou institucí a na spolupráci zemí V4+ (či zemí na půdorysu bývalého Rakousko-Uherska) na novém smluvním základě při zachování jejich suverenity při předem jasně vymezené a konečné podobě takového smluvního seskupení, které se bude bránit jak své islamizaci tak i zatažení do konfliktů USA a NATO s Ruskem, resp. s euroasijským celkem.

Považujeme přitom za naše právo obchodovat sami s jednotlivými zeměmi na bázi vzájemné výhodnosti, a to vč. euroasijského svazu, EU a USA. Pokud jde o obchod s dalšími zeměmi v Evropě, lze ho realizovat v rámci seskupení EFTA (ESVO). Může-li být vhodné pro Švýcarsko, nebude špatné ani pro nás. Lze přitom předpokládat, že počet jeho členů se bude zane-dlouho zvyšovat na úkor počtu členů EU. Podobně motivovaných zemí, jako je ČR, je více a budou přibývat. Nechceme být vázáni jako členové EU smlouvou CETA vnucenou jednotlivým členským ze strany nikým nevolených představitelů EU. Její důsledky jsou zhoubné pro suverenitu jednotlivých evropských států, pro úroveň a kvalitu potravin, pro jednostrannou možnost zahraničních koncernů vymáhat po vládách členských zemí miliardová odškodnění za ztrátu jejich zisku, způsobenou třeba zákazem státu těžit nerostné bohatství země způsobem poškozujícím životní prostředí. Negativní dopady této smlouvy na náš stát a jeho obyvatele jsou obrovské, ač zřejmě pod rozlišovací schopnosti většiny našich poslanců, kteří právě v těchto dnech přijetí oné smlouvy schválili v poslanecké sněmovně.

Je přitom zřejmé, že takové systémové změny se neobejdou ani bez změn personálních. Nelze totiž realizovat takové změny prostřednictvím (spolu)viníků našeho současného marasmu.

Zda si tuto náročnou cestu zvolíme či nikoliv s tím, že po volbách bude většina lidí zase jen nadávat, je na voličích samotných. Pak nechť alespoň již nadávají sami na sebe. Ačkoliv i to by byl jistý pokrok v jejich postupném sebeuvědomování, připomínám, že další příležitost ke složení jejich reparátu se již nemusí konat. Důsledky opětovně špatné volby budou pro nás s ohledem na vývoj od posledních parlamentních voleb fatální.

Uvědomme si přitom dvě skutečnosti:
- samo se nic neudělá a
- pouze kosmetické změny či úpravy nic nevyřeší a vyřešit ani nemohou.

Vážení občané/voliči, přichází doba jasných programů a stanovisek, přichází doba změn. A to i objektivně, bez ohledu na nás. Proto jako ANS říkáme jasně, že „systémová změna je nutná!“. Lavírování je k ničemu a je nesmyslné ho podporovat. K nápravě totiž nepovede a logicky ani vést nemůže. Alternativní je taková strana či hnutí, která nabízí alternativní řešení, nikoliv ta, jež to o sobě jen prohlašuje či jejíž zájem je pouze dosednout na uvolněné místo u hodovního stolu náhradou za někoho, koho právě opustili znechucení voliči, a pokračovat v nové koalici se zbývajícími hodovníky ve stejné politice i nadále. Tedy pouze alternovat na uvolněném místě.

V tom se shodujeme i s dalšími subjekty, které se účastní těchto parlamentních voleb na kandidátce ČSNS jako její podporovatelé.

Nikoliv náhodou se říká, že jsme dospěli na historickou křižovatku. A z ní si máme vybrat tu vhodnější cestu pro nás. Přeji k tomu všem voličům šťastnou ruku a především bystrý úsudek. Tato příležitost se totiž již nemusí opakovat.


Autor článku Jaroslav Tichý je volební lídr ČSNS / ANS za Plzeňský kraj

38 komentářů :

 1. S článkem souhlasím ale volit budu SPD. ANS nikdo nezná a jen odeberou SPD hlasy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pan Tichy se chce dat zvolit za sebe a nikoliv za voliče..
   Tvrdošijně odmita s nimi jakoukoli spolupraáci.
   Zvláště se mu nelibi vznikajicį DESATERO VOLIČE.Nechce ho stejně jako strany a hnuti poliicke třdy Šmejdu zařadit do svých nedotatečných Programů jen,aby se podobal všem nynějsim prý voličů zastupcům!
   Ti totiž dobře vi,že volby budou zase sloužitk uktadeni hlasů voličů a tedyi jejich moci za ùčelem vyloupenijejich peňez z rozpočtu!

   Vymazat
  2. Přesně jste to vystihl 10:04 To mají domluvené s holohlavým květákem.

   Vymazat
  3. 11:28 Souhlas snaží se využít naštvanosti Čechů na režim.

   Vymazat
  4. Pane volebni lidře ČNSN!Proč propagujete vystoupeni z NATA?
   Vite velmi dobře,že je to chimėra!
   Stačilo by NATO udělat pro ČR NEPOTŘEBNÝM!
   O tom piše DV Nr8 přikázáni VOLIČŮ.
   Škoda,že DV odmitáte a ignorujete a nechcete se dat zvolit i s vaši ČSNS,kdy aktivita této prý
   strany konverguje k NULE!

   Vymazat
  5. Pane Tichý nás voliče by mohly zajimat myšlenovė pochody,kterė vá vedou.
   Prý jste hledali spojence na př u SPD Okamury a snad i jinde.
   To jste se chtěli pospojovat ke kroceni neposlušných voliču či co?
   Uvëdomujete vůbec,že čtvrtstoleti vlády menšiny Šmejdů už stačilo a pokud půjdete stejnou cestou bude to vaše katastrofa?
   Museli bychom být úplni idioti kdyby jsme to nevidëli!
   Vy zdá se chcete voliče a jejich návrhy jak by jste mohli zviťezit ,pohrdavě ignorovat,zvláště nás zajimá co je to za rošada s tou ČSNS,která tady na nás voliče kašle jako na placatý kámen a zdá se,źe pravě proto ji máme snad volit?

   Vymazat
  6. 11:28 vyslovujete nijak podložená tvrzení, což stručně a česky řečeno jsou pomluvy. Nejméně nejisté je volit komunisty, protože to, co recitoval pan Tichý, je největším, i když ne přímo vysloveným cílem KSČM. Domyslete - pokud by hrozilo, že ANS získá významnou voličskou podporu, bude po robustní dehonestaci zakázána. Když ne, tak nevelkému státu je odevždy poskytována internacionální pomoc, že?

   Vymazat
  7. 5.36 Co to tady pišete za nesmysly?

   Je to že začinajici tzv lidři ANS nechtėji spolupracovat s voliči POMLUVA?
   Kde máte důkazy,že taková spolupráce existuje?
   Nedochází vam,že voliči už maji plne zuby nesmyslů a lži?
   A chcete strašit,že budeme zas obsazeni,když se budeme bránit?
   Hrozi cenzura,valka a ti kteři maji námi být zvoleni to pryý nechápou a dělaji e hloupí,že nevi ani to,že Lisabonska smlouva je obdoba zmocňovaciho zákona jimž Hitlerovi bylo umožněno připravit válku?
   Kde je ten boj za mir,který prý má ta ANS V PROGRAMU?

   SLIBY,ŽE SE BUDOU STARAT O REPARACE SE TAKY VYPAŘILY!

   Tojsou taky pomluvy?Nejste vy občane taky podpindostnik?

   Vymazat
 2. Blábolí, o demokracii málo ví! Demokracie není vládou národa, ale vládou občanů. Nadřazovat národ nad ostatní obyvatele byla a vždy bude cestou do pekel.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad Forgáč: Myslím si, že blábolíte Vy, kde jste viděl tu "vládu občanů"? Příklad k Vašemu sdělení bude velmi příhodný.

   Vymazat
  2. 10:59
   Já ji neviděl, protože tu není! Jen připomínám základní princip demokracie a to, že skutečná demokracie, ne ta atrapa, co je za ni vydávána, je vládou lidu -všech občanů, tedy nikoliv národa - většiny občanů.

   Vymazat
  3. Dnešni tzv demokracie už nazev má!
   Jedná se o diktaturu menšiny v zastoupeni,kdy jednou z hlavnich oladacích pák je mediální oblbováni!

   Jak ta menšina udělá ze sebe většinu neomarxsismem a diktaturou tzv humanistů a islmistů uvime všichni hned po volbách,že ANO?

   Vymazat
  4. Na toho Forgáče nereagujte, je to osamělý troll. Četl jsme to jeho desateto voliče - blábol politického imbecila smíchaný s biblickým desaterem. On mluví jen sám za sebe, NIKDO za ním nestojí. Je to NULA.

   Vymazat
  5. Pane Forgáč je to pravda,že jste sepsal Desatero?Doufám,že bylo plné zběsilých myšlenek!
   Tak sem s nim,pokud tam něco je OSV je připravena si to osvojit,tedy s dovolenim ukrást!
   Zkuste to tady dát zařadime vás do TYMU NESMRTELNÝCH a věřte nebo ne vaše mosazna hlava přijde na VŠECHNY namėsti tak do toho ,nebo taky ne!

   Vymazat
 3. ..obávám se že dobrovolně, pomocí voleb, systém křesťanské západní demokracie nelze porazit.
  Ve světle násilných událostí touto západní katolickou kulturou,
  pak považuji Kima za jediného opravdového muže.
  Jak dějiny i současnost ukazují,
  s tyranem nelze jednat jinak*

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já se spíš obávám, že nevíte, co píšete. Demokracie nikdy nebyla "křesťanská západní". Demokracie s křesťanstvím nemá nic poslečného, je to vynález antiky a křesťanská víra je protidemokratická, autoritářská, upřednostňující centralizaci moci.

   Kim je diktátorský hlupák, který není schopen ani pěstovat vnitrostranickou demokracii. Je to orientální dědičný samovládce s chabým vzděláním a špatnými návyky.

   Celý váš text je trollí blábol, že?!

   Vymazat
  2. 10:56
   Křesťanství a demokracie? Nesmysl! Křesťan nechce vládnout - spoluvládnout, chce být ovládán - bohem.

   Vymazat
  3. Pane Forgáči, Vy dnes asi nemáte svůj den.
   Co příspěvěk, to úlet.
   A to, co nejvíc mícháte jak jabka s hruškama, jsou nějaké černobílé ideologické představy/hesla a zelený strom reálného života.

   Vymazat
  4. Všechno je to jinak! Blbečkům spikleneckejm se nakecalo že se jako plní coudnhovnistický projekt rasové výměny v Evropě, ale houno houno! Jde o nordickou lest! Barbarossa II. bude bezbolestná pro naši rasu! Paní Merkel a an Macron spolus s panem Trumpem naoko provádí plán hraběte. Ale v reálu je to jen chytrá záminka! Ti čmoudi budou posláni právě na Východ jako odminovači, sebevraždední atentátníci (živá torpéda) a odstřelovači. Mnozí z nich totiž prodělali výcvik již ve svých zemích původu a navíc znaj putleroffce a jejich způsob boje! Nenávidí je a budou mstít za Kábul,Groznyj, Allepo a další místa zničená bolševickou a putleroffsku soldateskou! Sami většinou padnou v boji a vezmou sebou putlerské vrahy. A naši poté již jen obsadí tuto barbarskou zem, aby ji pozvedli k civilizaci ....

   Vymazat
  5. Po pádu komunismu a ditatury dělniků a rolniků jsme pro vás drazi křesťané vytvořili předpoklady cesty do vašeho nebe!
   Jmenuje se to neomarxismus a diktatura humanistů a islmistů.Prý se k vám mohou přidat i ateisté ovšem ,neboť je dnes pochybnė,že dovedou facku vrátit!

   Vymazat
  6. 12:26 Vláďo, pan Forgáč má částečně pravdu. Každý věřící je veden k tomu, aby poslouchal Boží příkazy. Problém je jen v tom, že tyto příkazy jim tlumočí hlasatelé slova Božího a těm se do onoho tlumočení občas vloudí nějaká ta chybička. A jako na potvoru vždycky taková, která přináší prospěch jen těm hlasatelům.

   Vymazat
 4. „Stáváme se tak postupně spoluviníky tragédii způsobených válkami rozpoutanými v cizích zemích.“ je špatným výsledkem našeho usilování po svobodě a demokrácii. Ale jinak to ani nemohlo skončit.

  OdpovědětVymazat
 5. Ano. Klíčová myšlenka je, že dojde-li k nové Velké válce v Evropě, budeme zničeni, vymordováni, geneticky rozloženi radiací, atd. atd., AŤ UŽ BUDEME NA KTERÉKOLIV STRANĚ KONFLIKTU... BA, I KDYŽ ZŮSTANEME MOUDŘE NEUTRÁLNÍ. Budeme sice zničeni tak jako tak, ale alespoň, coby neutrálové nebo Švejkové, nebudeme umírat zbytečně unavení.

  Naší jedinou nadějí je odvrácení vojenského konfliktu v Evropě mezi Ústředními mocnostmi (NATO) harašícími arzenálem ve jménu totalitárního demokratismu... a těmi, kteří nemají vojenské útočné základny s jadernými zbraněmi po celém světě, ale u sebe doma. Jenom mají tu drzost chtít žít po svém a za své a odmítají "darovat" vše své nenasytné lůze jako jisté Allbrightové, dříve Körbel(ové), a jejím genosen a přidružené oligarchické mravní spodině.

  Obávám se, že ozval-li se kdy český zástupce v OSN či v EU samostatně, v ryze českém zájmu, byl umravněn slušným" dotazem na SÍLU JADERNÉHO ARZENÁLU, LOĎSTVA A ARMÁD, VÝKONY A POČTY NOSIČŮ... A JEJICH DIVERZIFIKACI PO ZEMĚKOULI... A poté následoval nevěřící úsměv, když herec v roli ministra války vyčísloval na prstech hrdě počty pronajatých, letuschopných stíhaček druhé kategorie, pojízdných tanků zastaralého a nemodernizovaného typu... ANO, STAČILO MU K TOMU VĚTŠINOU JEHO DVACET PRSTŮ... Potom prý zdravotní personál nestíhal řešit mdloby ze ZÁCHVATŮ SMÍCHU...

  10.36 Nemáte pravdu; NÁRODY JSOU TÍM, CO TVOŘÍ JÁDRO EVROPSKÉ CIVILIZACE A EVROPSKÉ KULTURY. TVOŘIVÉ, PRACOVITÉ, CÍLEVĚDOMÉ BÍLÉ EVROPSKÉ NÁRODY. NÁRODY SE VŠEMI SVÝMI SPECIFIKY, které tvoří pravá jádra evropského kulturního a genetického dědictví.

  V Africe se domorodci organizují nejvýše do kmenů, státy jim vnutili Evropané a když je Evropané přestali řídit, přestala většina Afričanů pracovat a vrátila se ke kmenovým a rodovým kořenům, k náboženství a zvyklostem. Nemá proto Evropě, kromě surovin, co nabídnout. Jó, snad ještě bubeníky... a živé skanzeny středověkého a starověkého života.

  OdpovědětVymazat
 6. Češi budou ve 3. světové válce, kterou by asi rádi spolurozpoutali, díky členství v NATO a geografické poloze, vyhlazení. A přesto se zřejmě většina na tuto podívanou těší, jako na dny NATO v Ostravě. Kdepak mírové manifestace a pochody, manifestace za válku, vraždění civilistů, to je asi současná libůstka nás Čechů. Jinak by se totiž dožadovali neutrality ČR, stejné neutrality, kterou má sousední Rakousko, ale také Finsko, Švédsko, Švýcarsko a Irsko. Co chybí těmto zemím, když jsou mimo NATO? A co my naopak z členství máme? Jsme zatahování tu o onde ve světě do agresívních válek, jsme spoluviníky milionů mrtvých. Sociální postavení občanů se proti době socíku nezlepšilo ani o píď, naopak máme nezaměstnané, vyděračské a darebácké exekutory, žebráky, bezdomovce, ale také sociálně nepřízpůsobivé a narůstající kriminalitu a vykradenou a předluženou republiku. To i díky militarizaci země a nažhavenému zbrojení a to je vše, čeho naší politici a "hospodáři" dosáhli" za 28 roků od převratu. Tak se těšme, Vrbětice ukázaly, jak bude vypadat celá naše zem! A takové radovánky si zřejmě většina Čechů přeje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Malé upozornění. NATO nikdy(!!!) nenapadne Rusko bezdůvodně.I kdy by se měl postavit na hranicích vysílač alias Glivice, důvod k napadení bude!.Rusko bude vydáváno za agresora! I kdyby jsme na začátku války postoupili stovky km do vnitrozemí Ruska, tak to bude Rusák, co nás napadl.Rusko je už teď neuvěřitelný provokatér, protože se stále chová rozumě a racionálně. Však ono mu sklapne! Na stráž!

   Vymazat
 7. O co skutečně půjde v těchto volbách ? Doslova - o hovno a o nic.
  Všichni jsou totiž "demokrati" a ta jedná "totalitní" strana, je jen třešnička na "demokratickém" dortu.
  Zase jenom boj o místo u koryta.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to teda rozhodně nemáte pravu. Jde o naši existenci a na žádná blbá referenda není už čas!!!!
   Přečtěte si aspoň tohle, abyste přestal říkat kraviny, které zatím říkáte!!!!!
   http://www.novarepublika.cz/2017/09/celime-globalnimu-spiknuti-nahaneni.html

   Vymazat
  2. 0:24 Hloupé děcko. Nepotřebuji si nic číst, mám vlastní rozum protažený od první republiky přes germánskou okupaci, revoluci v osmačtyřicátém, přes velkou buržoasní "revoluci" v devětaosmdesátém až po současný bordel.
   Jinak, kdo tady hovoří o nějakém referendu ?

   Vymazat
 8. Volba SPD je jasná nelze v ní kličkovat má jasný cíl srozumitelný nám ob LIDEM.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. SPD nemá žádný program - Okamurovi jde jen o prachy. je to přece (bývalý) podnikatel, ne? Počítejte se mnou: 6% hlasů je 300 000 voličů krát 100 Kč za hlas rovná se 30 milionů Kč + poslanecký plat + poslanecké náhrady, to vše na čtyři roky pro sebe aněkolik věrných vyvolených. Tomu se říká živobytí na státní útraty (rozuměj daňových poplatníků), aniž by hnul prstem - pardón, pár týdnů kampaně dělal... Víte vy jeho fanatici, jak váš guru Okamura hlasoval ve věci ratifikace smlouvy CERA? Vůbec ve sněmovně nebyl - měl toiž zrovna důležitý předvolební projev o refeerndu o vystoupení z EU... Vžyť ten chudák za čtyři roky neprosadil vůbec nic - výsledkem jeho poslanecké "práce" je jedna velká NULA! Kdo h volí, spláče nad výsledkem.

   Vymazat
  2. 15:58-Trollíku, a co prosadily strany s "násobnými" procenty! Na co "užily" příspěvky z našich daní! Beru jen konkrétní plusy!!!

   Vymazat
  3. Proč by měl bejt anonym 15:58 trolík? Znamená to, že když někdo napíše pravdu o Okamurovi, tak je troll? V čem anonym 15:58 neříká pravdu?

   Vymazat
  4. Jestli někdo kličkuje přímo ukázkově, tak je to SPD. Je jako chytrá horákyně. Chce referendum o EU, ale nenapíše jasně, že sama je pro vystoupení! A SPD chce referendum o SETRVÁNÍ v NATO! Nechce referendum o VYSTOUPENÍ z NATO!

   Vymazat
  5. 0:23-protože účelově propočetl efektivitu jen SPD a neporovnal ji s jinými stranami! Říká Vám něco "objektivita, stejný metr pro všechny? Proto považuji 15:58 za trolla v lepším případě, alternativa je pro mne nepublikovatelná ani po 22. hodině.

   Vymazat
 9. Platba státu stranám po volbách by měl by byt zrušen . Strana která má velké dluhy zrušena. Každý muže muže blafovat a lhát ale jsou tu strany které lžou a kradou 27 letla stále je volíte!

  OdpovědětVymazat
 10. Koho serou všechny ty svinstva co se tady dějí, volí jedinou opozici co tady je !
  Ta sice nic nezmění, protože kdyby mohla,
  tak ji zakáži.
  Ale aspoň nakopnou do řiti kalousky.

  OdpovědětVymazat
 11. Ani jeden z bodů uváděných autorem není reálný a ani realizovatelný. A zbožná přání na politickou scénu nepatří.Co vlastně chce realizovat osobně autor je neznámé.Maximálně může dělat užitečného idiota při nějaké akci. Nic víc.

  OdpovědětVymazat