Reklama

.

.

pondělí 18. září 2017

Pálení peněz střední třídy na korporátní svatbě

Václav Umlauf 
18.9.2017  e-republika

Banksterské jedno promile prorazilo cestu neoliberálnímu zotročení státu, které realizuje oligarchické jedno procento. A tento pseudo-marxistický zábor státu nyní vítězně provádí korporátní elita přímo angažovaná v politice. Současný systém korporátního fašismu nás žene na cestu neoklasického otroctví, přesně podle proroctví neoliberálního Hayeka.Článek Vznik a vláda globálních parazitů ukázal na grafech vývoje duševního vlastnictví v letech 2010-15, že ve světě se prosazuje vzdělaná střední třída jako nositel nových technologií a patentů. Jenže jedno procento této třídě ideologicky zatemnilo mysl. Střední třída proto sama od sebe cpe vlastní bohatství do pohádkového koryta jednoho promile. Novodobí znalci Marxe pochopili, že ideologie dává moc menšině nad většinou. Proto je třeba nacpat do hlav střední třídy neoliberální ideologii jednoho procenta korporátních bossů a jednoho promile banksterů. Střední třída pak hrdě nosí brýle vyrobené jedním procentem, protože jsou fakt slušivé a módní. Tím sdílí perspektivu světa vyvolených, kteří střední stav zničí. A už spolehlivě ničí celou zeměkouli a nás všech 90 % normálních socek. Holt máme tu smůlu, že na této zemí bydlíme s jedním procentem v jednom společném ekosystému. Článek o globálních parazitech měl tuto základní tezi.


Jedno procento ukazuje korporátní moc nad střední třídou tím, že cyklicky ničí duševní hodnoty a reálný kapitál, který tato třída vydělá. Toto rituální pálení reálných peněz na fatální svatbě střední třídy a jednoho promile se jmenuje "finanční krize". Tím se udržuje reálná moc jednoho promile nad zotročenou ekonomikou a nad bohatstvím zbytku světa.

Jako důkaz byla uváděna situace střední třídy v USA. Střední třída v USA se během pěti let stala žebráky a je tak pitomá, že do tohoto cirkusu jednoho procenta pilně naskočila, skáče na pódiu jako cvičená opice a ničí sama sebe. Třída banksterů ovládla klasický produktivní kapitál pomocí finančního parazitického kapitálu napojeného na centrální banky. Toto je třeba ukázat na konkrétních příkladech z USA.

Neohegeliánský stát jako neoliberální dojná kráva


Neoliberalismus ideově založili vyděšení němečtí a rakouští intelektuálové jako Friedrich August von Hayek, kteří před Hitlerem utekli do Británie a do USA. Tito intelektuálové pozorovali, jak se stát dostal do rukou Hitlerovi a Stalinovi. Proto tvrdili, že se nesmí opakovat mocenská a ideologická okupace moderního buržoazního státu. Stát představoval pro tyto intelektuály typu neohegeliánské levice výplod Hegelova absolutního ducha. Moderní hegeliánský stát určuje povahu práva, včetně majetkového práva a základních občanských práv. Závěr neohegeliánů konvertovaných na neoliberály byl po epoše Hitlera a Stalina, po reálném socialismu a po studené válce zcela jasný a nekompromisní. Je třeba omezit narůstající moc státu, jinak bude Třetí světová válka.

Evropa má ideje, ale jejich globální ekonomický, politický a ideologický marketing dělají Američané. Tento marketing provedla v případě evropských neoliberálů ekonomická verze tzv. Chicagské školy. Tito ekonomicky zabednění elitáři odmítli své sociologické kolegy v Chicagu, kteří zkoumali sociální patologii velkoměst vázanou na ekonomické postavení jednotlivých tříd. Ekonomové typu Miltona Friedmana už zcela bez zábran sloužili diktátorům jako byl Pinochet. Američtí neoliberální ekonomové perfektně zvráceným způsobem naplnili smysl hlavního Hayekova díla Cesta do otroctví (1944). Tito manipulátoři nové ideologie peněz se už nestarali o filosofické nuance, protože to není americký way of life. Brutálně účinní penězokazi pochopili s marxisty a neohegeliány, že je třeba dostat pod kontrolu stát přes tisk peněz a mysl lidí přes ideologie.


Od bankovních penězoměnců k banksterským penězokazům


Tak se podívejme, jak se banksteři a ideologičtí neoliberálové Chicagské ekonomické školy zmocnili státu a jak předali moc jednomu procentu, a dnes už jen jednomu promile. K tomu si přečtěte vtipný přeložený článek Světová ekonomika a chov krav. Kontrola nad státem se nejprve a zásadně provedla v USA produkcí dluhových peněz. Tyto emitované dluhové peníze dostalo úplně zadarmo do rukou jedno promile banksterů, které pak ožebračilo střední třídu. Neoliberalismus nezná v reálné praxi pojem politické pravice a levice, protože jeho ideologie a praxe sleduje třídní zájem dobytí a udržení moci. V akci zvané "dobývání moci" si nová elita koupila stát a politiky jako celek a má na to celkem výraznou množstevní slevu. Podívejte se, jak rostl oficiální federální dluh USA podle prezidentů od zavedení neoliberální monetární ideologie v 90. letech.
Oficiální dnešní dluh za Trumpa (cca 20 biliónů a 103 % HDP země) dostal USA na úroveň států, jako je zbankrotované Řecko. Takže banksteři shromáždění okolo jimi kontrolovaného privátního FEDu dostali do rukou tzv. "fiat money", čili klasické bankovní úvěry. Mohli je rozdat lidem stejně zadarmo, jako je dostali sami, tedy za úrokovou míru pod jedno procento. Nebo s těmito dluhovými penězi mohli zničit stát. Připomeňme, že stát si povinně musí půjčovat u bank a nesmí si sám tisknout nekryté peníze. V rámci EU to přikazuje článek 123 Lisabonské smlouvy schválený v prosinci 2007. A oficiální federální dluh je směšný, protože skutečný dluh USA se všemi finančními závazky je ve skutečnosti 70 biliónů. Viz tato studie institutu Cato z roku 2013 (PDF a žlutě zatrženo na str. 40). Neoliberální think-tank Cato slouží do roztrhání těla jednomu promile, a ne pouze jednomu procentu. Potřebuje vidět dluhy státu reálně, protože je třeba ožebračit chudé, kteří berou peníze jednomu procentu tím, že z daní střední třídy dostávají dávky a jinou pomoc. Až se chudí a střední třída ožebračí úplně, pak se mohou snížit již tak směšné daně jednomu procentu a hlavně jednomu promile, kterému tento institut slouží. Jak vypadá vláda banskterů nad ožebračenou zemí typu Řecka nebo USA, to ukazuje tento graf s kompletním 70 biliónovým dluhem.
Modrá ukazuje růst HDP a žákovi normální pomocné školy je jasné, že tento dluh není splatitelný. Takže banksteři mají vládu nad USA zajištěnou tak dlouho, dokud bude lidem strašit v hlavě tento nesmysl daný čistě virtuálně.


Jak se pálí peníze střední třídy na korporátní svatbě


Vraťme se k podstatnému, a to je Marxem objevená věda zvaná "politická ekonomie". Neomarxisté Chicagské školy otočili ideologii Hayeka na hlavu tím, že se zmocnili státu skrze penězokazectví. A jak? No přece tím, že emitovali jako fiat money dluhové peníze nejprve a zásadně pro sebe. Viz toto přehledné video, bohužel ve francouzštině. Tyto dluhové peníze vyrobené stisknutím jedničky a nuly dále dávali za patřičnou úrokovou úplatu jako půjčku komerčním bankám a ty zase půjčují tyto fiat money soukromníkům a podnikům. Banksteři jsou jednoduše řečeno finanční nihilisté. Devatenácté století nihilisty proklelo. Dostojevský vytvořil literární figuru zoufalého Stavrogina, hloupé jedenadvacáté století vidí nihilistické bankstery jako novodobá božstva.

A teď se podívejme, jak výroba virtuálních cenin dělaná doslova ex nihilo zničila střední třídu. Viz pekelná machinace hypotéční krize 2006-9 vyložená v článku Pohádka o hypotéční Karkulce a nenažraném Vlkovi-Banksterovi. Banksteři si nahrabali, střední třída v USA přišla o nemovitosti, které představovaly jejich hlavní zajištění pro nemoc a na stáří. Stát doplatil dva bilióny z peněz daňových poplatníků do záchranných bankovních půjček. Podívejte, jak vypadal banksterský hold-up v bankovním reálu.
Jedno promile provedlo v jimi vyvolaném burzovním zmatku klasickou bankovní loupež přes FED. Během krachu hypoték byl stát řízený neoliberály už dávno zadlužený až po uši. Proto neměl peníze na záchranu zkrachovalých hypotéčních bank jako byla Fannie Mae. Tak si potřebné peníze opět emitoval jako dluh u soukromého FEDu, který drží v hrsti politiku USA. A tito borci jsou úplně drzí, protože si koupili politiky a stát mají v hrsti přes dluh. A normální občany vlastní přes platební karty, které patří bankám v systému bail-out i s tím, co na těchto kartách máme uloženo. Podívejte se na článek Chybí 2 bilióny dolarů? Nevím. Můžete s tím něco udělat? Ne. Tam to máte v přímém přenosu. Tento neuvěřitelný rozhovor se odehrál ve vyšetřovacím výboru Kongresu dne 5. 5. 2009. Inspektorka FEDu jako hlavní představitelka zákona nemá ani páru o tom, zda ve FEDu chybí nějaké peníze, kolik jich chybí, kdo je vydal a za jakým účelem. Banksteři FEDu v přímém přenosu před užaslým národem slovem a skutkem potvrdili nihilistické heslo Stavrogina, že jim je dovoleno naprosto vše.


Korpiráti a jejich korporátní byznys


Banksteři emitují nekryté peníze, s těmi kšeftují od 90. let tak, že ničí střední třídu. A když jimi pilotované finanční letadlo spadne, tak na vlastní zlodějny půjčí státu další dluhové peníze. A co státu půjčí, když nic nemají, kromě ideologie a počítače? Všem občanům USA půjčí bankstery kontrolované dluhové peníze z FEDu. To je základní důvod proč banksteři a korporace potřebují stát, viz náš starší článek na toto téma. Neoliberalismus banksterů má vzor ve Švejkovi a jede podle systému feldkuráta Katze: Máme uherák, olejovky, lososa a budeme mít smažená vajíčka. To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou peníze! A bankovní Švejkové to pravdu umí. Česko přišlo nedávným znehodnocením koruny podobným mechanismem o celkem 2 biliony korun, což jsou zhruba dva roční rozpočty státu. Nás ožebračila laciná koruna na důchodech a mzdách. Bankéři a korporátní bossové to dostali od ČNB jako dárek, aby si za podhodnocenou úrokovou míru nakoupili, na co ukázali prstem. Přitom mohli tito korpiráti lacino vyvážet za nám ukradené mzdy, protože vývoz byl daný ve znehodnocené koruně a jejich zisky ve tvrdých valutách. Korpiráti vznikli v systému českého neo-feudalismu jako nová třída křížením jednoho promile banksterů a jednoho procenta českých veksláků a korporátní elity. Viz naše hesla "neo-neokolonialismus" a "koncesní koalice", které popisují vznik této nové třídy.

V jedné rodině mých známých jsem na vlastní oči četl v bankovních výpisech, jak česká banka jejich nezaměstnanému klukovi půjčila na občanku vysoko přes půl miliónu ve dvou půjčkách po sobě. Jen tak, na dobré slovo. Banka dostala tyto korpirátní peníze přes ČNB, FED a ECB prakticky zadarmo. Peníze dané zadarmo jako fiat money přece pro neoliberálně vedenou banku nemají vůbec žádnou cenu, dokud z nich půjčkou nevznikne reálný dluh. Ale ideologicky představují tyto šrotové peníze v prolhaných korporátních médiích naprosté božstvo, kterému se všichni máme klanět. Neoliberální bankovní socha stojí na kompletně hliněných nohou. A tom to je, že se máte dívat jen na tu pitomou zlatou hlavu. A hlavně máte upřeně hledět do ideologicky uhrančivých a mediálně hypnotických neoliberálních očí této korporátní sochy. Takto zpitomělá střední třída je fascinována neoliberální ideologií jak králík pohledem krajty, která ho pomalu dusí.


Neviditelné okrádání střední třídy aneb Mýtus o tom, jak se máme dobře


Na tento zajímavý výkon jednoho promile dusícího střední třídu se podíváme opět do USA. Všichni se máme jako na zámku, a nikdy jsme se neměli lépe. V korporátně zmáklé Praze mi to kolegové tlučou pořád do hlavy, i když nyní už s určitou nuancí. Zajisté jsme se nikdy neměli lépe, ale stejně se podívejte alespoň na délku pracovní doby v článku Otrocká práce v kapitalismu a ve středověku. Abychom trochu vystřízlivěli. A délka pracovní doby a intenzita otrocké korporátní práce představuje jen jeden ze způsobů, jak ničit produktivní občany ve státě.

Nyní se podívejme na skryté rituální pálení peněz, které není tak jasně vidět jako krachy burzy a finančních trhů. Opět vezmeme příklad USA, kde se tyto analýzy dělají už celá desetiletí. Neoliberalismus tvrdí, že je úspěšný v boji proti inflaci. Politický neoliberalismus zkrátka nemá rád, když peníze znehodnocuje někdo nebo něco jiného, než jeho vlastní banksteři. Jenže zásadní problém tkví v tom, jak chcete inflaci měřit. Když změníte způsob jejího měření, tak máte střední třídu v korporátní kabeli. Inflace roste, ale nikdo to nevidí. Prostě, taková normální mediální manipulace korporátně koupených ekonomů. Graf ukazuje, jak se čarováním se statistikami zakryla rostoucí míra inflace v USA.
Na papíře máme vítězný boj neoliberálů s inflací kolem 4 %, ale ve skutečnosti je to úplně jinak, protože míra inflace je skoro 12 %. Stejná statistická manipulace se dnes dělá s nezaměstnaností, viz článek Skutečná nezaměstnanost v USA. A teď se podívejte na to nejdůležitější, což je růst kupní síly. Když se ekonomice daří, tak máte víc nakupovat, více se pak vyrábí a klasický kapitalismus prý roste jako z vody. Nejprve se podíváme, jak v historickém srovnání vyletěly ceny dané základním ukazatelem koupěschopnosti známým jako "index spotřebitelských cen".
Celkem 150 let ceny nerostly, pak se zrušil zlatý standard a zhruba od roku 1990 se vyrábějí virtuální peníze. Pak vyletělo finanční letadlo strmě vzhůru. Takže se máme jako na zámku, protože naše platy jistě stoupají podobným raketovým tempem. Jenže problém je v tom, že i kdyby naše platy raketově stoupaly, pak stejně dostáváme zředěné peníze poznamenané inflací a dluhem. A proto se podívejme, za co vlastně nakupujeme. Finanční šrot zničil kupní sílu dolaru, což je nyní jasně vidět.
To se nám to nakupuje, když každý dolar z roku 1950 má nyní hodnotu 11 centů. A jistě všichni vyděláváme desetkrát více než v roce 1950, kdy dělník u Forda nebo v Boeingu sám živil celou rodinu, měl celoživotní hypotéku a děti na vysoké škole, opět na jejich vlastní celoživotní hypotéku. Vydírání střední třídy přes neoliberální půjčky na školné je přímo ukázkový příklad, viz článek Kolik doopravdy stojí školné v USA. Jak vypadá ředění peněz, to názorně ukazuje tento graf. Modrá ukazuje inflační dolar, jehož cena je vzata podle roku 1950. Ale červená ukazuje, jak si jedno promile pro sebe emituje dluhové peníze, kterými nás zotročuje.
Hezký nepoměr modré a červené, že ano. Takže máme jeden těžce vydělaný dolar, ale někdo má mraky doláčů a úplně zadarmo. A socky z těch 90 % normálních občanů na tento laciný korporátní dolar nedosáhnou, ani kdyby se rozkrájely. My máme z těchto virtuálních dolarů jen reálné dluhy. Vítězství jednoho promile pomocí ideologie proto musí být festovní a trvalé. Jinak by lidé pochopili podle podobných grafů, že je někdo kolosálně okradl, stále okrádá, a přitom je parádně vodí za nos. A neokradl jenom je samotné, ale i jejich děti. Podívejte se na růst životních nákladů v USA podle základních dluhových kategorií.
Dělnická třída v USA jsou už úplní žebráci a celkem 40 miliónů Američanů žije tak či onak ze státních žebračenek. Ale jak sami vidíte, pokud chce střední třída žít s dobrou lékařskou péčí a pokud chtějí mít své děti na vysokých školách, tak už na to prakticky nemají. Jejich výdělky nerostly tímto raketovým tempem. Tak rychle rostly pouze příjmy jednoho procenta, a hlavně jednoho promile. Viz první grafy předcházejícího článku o globálních parazitech. Pokud ale střední třída neví, že jsou vlastně žebráci, tak je vše v pořádku. Nyní jasné, proč musí tito nešťastníci nosit na již dosti hubeném nose hodně těžké, leč módní ideologické brýle jednoho promile.


Korporátní fašismus, náš společný volební cíl


Shrňme dojení středostavovských krav a stříhání středostavovských ovcí. Aby tunelování státu mohlo neoliberálně-marxisticky pokračovat, tak je třeba vlastnit skrze koupenou politiku také represivní a vojenskou moc státu. Tuto moc je zatím možné získat pouze ve volbách, kdy se mohutně troubí v koupených médiích na ideologické trumpety. Také je třeba preventivně eliminovat chudé voliče tím, že se různými triky zbavují volebních práv, jako se to nyní děje v USA. Viz náš článek Plíživá destrukce demokracie a nástup korporátního fašismu. Tato preventivní úprava demokracie pro jedno procento je zatím u nás úplně zbytečná. Všichni zajisté netrpělivě očekáváme vítězství babišovců, protože všechno ostatní představuje v současné partajní verbeži horší řešení.

A socialističtí babišovci si za peníze státně a tedy neoliberálně prosperujícího Agrofertu (například na řepce) koupili kdekoho, včetně médií. Tedy těch médií, které nevlastní jiní jednoprocentní páni, kteří si za stejné pseudo-marxistické prostředky koupili vlastní socialismus skrze tunelování státu. Korpiráti mimo Babiše tím získali jiné neoliberální podnikatelské výhody a EU dotace. Obojí jde z našich daní. Někdo to bohatství holt vyrábět musí, aby se mohlo rozkrást. Svobodně zvolení korporátní politikové si pak v klidu koupí prodejný politický zbytek partajních kmánů. Pak budou rukou společnou spravovat stát jako svou firmu a budou zemi vykořisťovat stejně efektivně, jako Agrofert dělá byznys s dotovanou řepkou. Jak jsem psal minule, zparchantělou levici dostanou noví marxisté v této nákupní akci jménem "stát" úplně zadarmo, jako bonus k jejich vítězně praktikovanému neoliberálnímu marxismu.


Vyhrajeme volby a pak bude korporátně veselo


Analýzy ukázaly vznik a základ tzv. "měkké síly" korporací generované ideologickými brýlemi střední třídy a formálně demokratickými volbami. Ale stát je represivně kontrolován tzv. "bojem proti terorismu" a proti bojem tzv. "falešným zprávám". K tomu píši krasomilné cvičení na akce našich vnitráckých chovanců, viz heslo "agent Novák". Západ podporoval terorismus v zemích jako Irák, Sýrie a Libye tím, že tyto země likvidoval v hybridních válkách. A západní teroristé se po zločinecké kariéře v těchto zemích vracejí svých EU-domovů. To je už dobře vidět, a po návratu těch tisíců džihádistů poražených v Sýrii to bude vidět ještě lépe. Takže důsledky nelegálních válek Západu ve světě (Irák II, Afghánistán, Sýrie, Libye, Jemen atd.) se stupňují produkcí studené války s Ruskem a zavedením hybridních válek tam, kde je to právě potřeba. A kde se na to berou peníze? No přece emitováním jedničky a příslušného počtu nul, které vyrábějí dluhové peníze pro jedno promile.

A kdo bohatne z militarizace státu a z destrukce demokracie? Stačí se podívat na gigantické plýtvání Pentagonu v Iráku a v Afghánistánu. A nyní k tomu připočtěme ty oficiální dvě miliardy dolarů americké "pomoci" povstalcům a teroristům, kteří prakticky kompletně zničili Sýrii. Jedno promile zavedlo hybridními válkami trvalou mobilizaci, která vydělá globálním parazitům dokonce třikrát. Za prvé, zničíte nebo zásadně na celou generaci oslabíte příslušný vzpurný stát. Za druhé, během války explozívně roste otevřený a skrytý státní dluh, který obhospodařuje jedno promile banksterů. Viz článek o rozpadlé infrastruktuře USA a porovnání nákladů na obě prohrané války (Zpráva o stavu infrastruktury v USA). A za třetí, korporátní jedno procento žije z válek přímo, protože mu patří tzv. Deep state a vojensko-průmyslový komplex Pentagonu. Banksteři a generálové rotují mezi státem a korporacemi skrze mechanismus "otáčecích dveří". Viz článek Všichni Obamovi koupení muži.

K tomu je třeba připočíst další byznys s domácím sledováním tzv. "teroristů" a skrytou militarizaci policie, která v USA začala střílet stejně zdatně a beztrestně, jako dříve kovboji na divokém Západě. Všechny protiteroristické prostředky se dnes běžně používají proti občanským aktivistům v USA. Stát fízluje aktivisty jako "teroristy". K tomu viz článek Studie ukazuje, jak korporace fízlují občanské aktivisty. Tím dáte vydělat soukromým korporacím jednoho procenta, které se fízlováním výborně živí a tak skvěle doplňují občany placené státní instituce (Boom privátních firem v USA fízlujících pro stát). A když aktivisty konečně zavřete jako "teroristy", tak je necháte makat v soukromých věznicích jednoho procenta, což popisuje článek Komu a jak sype americký gulag.

Sami vidíte, že policejní a militarizovaný stát je pro korporátní fašismus hodně dobrá a prospěšná věc, dokonce po všech stránkách. Neoliberální pseudo-marxistická korporátní Amerika představuje náš dostižitelný vzor v kolonizaci a v tunelování státu. Tento trend přebírá západní Evropa skrze korporátně a bankstersky zotročenou EU, kterou vedou vystrašení apolitičtí úředníci v Bruselu a lobbisty koupení EU-poslanci ve Štrasburku. U nás jsme už vítězný krok napřed. Po bankéři Klausovi, který amnestoval tuneláře, přijde podnikatel Babiš, který bude amnestovat svou korporaci. Banksterské jedno promile prorazilo cestu neoliberálnímu zotročení státu, které realizuje oligarchické jedno procento. A tento pseudo-marxistický zábor státu nyní vítězně provádí korporátní elita přímo angažovaná v politice. Současný systém korporátního fašismu nás žene na cestu neoklasického otroctví, přesně podle proroctví neoliberálního Hayeka.
- - -


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 650 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

28 komentářů :

 1. Problém je že i za komoušů se nehledělo dostatečně na potírání všeho i malého parazitizmu, hlavně při výchově dětí. Je to něco v člověku vrozeného a lze to překonat jen potíráním lenosti, protože lenost je matka všech neřestí. Měl jsem to životní štěstí, že mě prarodiče odmalička vštěpovaly smysl zákona o rovnováze. Dnes jsem na konci své životní dráhy a mohu potvrdit že je to nejlepší způsob života za každého režimu. To co dnes žije víc jak polovina občanů je zmar a marasmus. HEJ RUP.

  OdpovědětVymazat
 2. Je to náročné čtení souhlas s článkem.

  OdpovědětVymazat
 3. Analýza vcelku přesvědčivá, pouze nechápu proč autor spojoval fašistické projevy dnešního mafiánského kapitalismu s výrazem "neomarxismus" což nemůže být ani náhodou a pouze mate pojmy jako při stavbě Babylónské věže !! Dnes stojí před lidstvem kardinální otázka a to buď bude tolerovat zlodějský kapitalismus ( jiný být ani nemůže) s jeho válkami nebo provede skutečnou revoluci spojenou se znárodněním bank a přirozených monopolů včetně ložisek a těžby surovin !!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Analýza stojí leda za hovno. Umlauf jen neustále opakuje dokola jak flašinet pojmy jako fašismus, neoliberalismus, banksterismus, korporativismus, které znějí pro ultralevicové pošuky jako je on sexy, ale s realitou nemají zbla společného.

   Vymazat
  2. Ad Herout: Neomarxismus podle mne proto, že Marx viděl (stejně, jako Vy), že stát zestátněním všeho zajistí dělnické třídě blahobyt, což se komunistům dost dobře nezdařilo. Banksterům však stát slouží daleko lépe a sofistikovaněji, než za sockálizmu. Proto neomarxismus.

   Vymazat
  3. 10:23 - jeslti máš lepší analýzu současnosti, sem s ní. Jsem velmi zvědav, ty superneutrální odborníku a mysliteli.

   Vymazat
  4. 10:23 pane Vvenco obávám se, že se hluboce mýlíte. Marx dokázal velmi pregnantně analyzovat společensko-ekonomický systém, zvaný kapitalismus. Zatím jsem neviděl lepší. Ale komunismus predikoval jenom velmi mlhavě. Podle něho to měl být společenský systém, kde by se lidé volně a svobodně sdružovali do demokraticky řízených hospodářských jednotek - co se týče ekonomiky - a stejně tak i do demokraticky řízených společenských jednotek (čtvrti obce adt.), tedy do komun. Od tohoto slova také komunismus. Bohužel socialimus bolševického sovětského typu, který jsme zažily byl pouze státní kapitalismus řízený jednou stranou a k idei komunismu se nepřiblížil ani o píď. Pojem neomarxismus používají všichni pravičáci, kteří se komunismu bojí a tvrdí o marxizmu a komunismu, že jsou to ďábelské výmysly.
   Jirka

   Vymazat
  5. 11:34 Omlouvám se - zažili
   Jirka

   Vymazat
  6. 10:21 jste zcela neschopný oponovat, když tvrdíte, že analýza daná diskutovaným článkem „stojí za h....“ což zdůvodňujete tím, že pojmy „jako fašismus, neoliberalismus, banksterismus, korporativismus“ (...) „s realitou nemají zbla společného“. Jak chcete vyvrátit bohatnutí bohatých a chudnutí chudých, jak chcete popřít, že větší část světového bohatství je v rukou menšiny obyvatel, jak chcete vyvrátit, že střední třída chřadne? Že to celá jako trvající proces je vlastností systému, který adorujete?

   Vymazat
  7. 11:34 je podivuhodné, jak naivních představ jste nositelem, zvlášť pokud pamatujete onen komunistický režim. Tenkrát, a cpali to do nás horem i dolem, bylo jasně tvrzeno, že podmínkou přechodu ke komunismu je materiálně bohatá, beztřídní, vysoce mravná společnost, kde práce (ve společný prospěch) bude individuální životní potřebou. Že budování socialismu (byl dosažen pouze „reálný“) je přechodným obdobím a v „třídně“ rozděleném světě, že toto společenské uspořádání je, bohužel, nezbytné bránit mocenskými prostředky ... takže a nejméně, pokud se plnohodnotný socialismus neprosadí na celám světě, přechod ke komunismu není možný. Snad mi to některý z absolventů vokovické Almy mater za dobrou, do indexu potvrdí.

   Vymazat
  8. vvenc 10:23 jak je mu vlastní, na povrchu věci. Třeba, není mi dost jasné, co podle něho mělo být dosaženo, aby se komunistům dost dobře zdařil blahobyt pro dělnickou třídu. Zdařily se jim sociální jistoty pro všechny, pro dělnickou třídu důstojné postavení. Zdá se Vám to málo vvenc/i? Za podmínek existence v bloku na ekonomicky méně vyspělé části světa, při hospodářské i politické diskriminaci „vyspělým západem“, odkázánosti na produkci vlastního průmyslu a zemědělství, při většinou nevelké intenzitě práce, za nedostatku pracovních sil a mnohdy i surovin? Při ca 6% nákladech na obranu? Když nakonec téměř všichni měli všechno a nikomu ani nebylo dovoleno strádat? Bez zadlužení, bez cizího kapitálu, nic na území státu, snad krom ambasád, v cizím vlastnictví?

   Vymazat
 4. Autorovi: A co s tim ted navrhujete udelat?

  OdpovědětVymazat
 5. V té záplavě zajímavých informací, bych viděl jako podstatnou, tuto větu:
  „Banksteři FEDu v přímém přenosu před užaslým národem slovem a skutkem potvrdili nihilistické heslo Stavrogina, že jim je dovoleno naprosto vše.“
  Ale co s tím? P.K.

  OdpovědětVymazat
 6. d 10:18 & P.K. - Stejný názor, ale domnívám se, že se s tím nic udělat nedá, poněvadž chování společnosti za kapitalizmu i sociálizmu je podmíněno morálním stavem společnosti (Desaterem) a tento fakt, nelze nahradit sebedokonalejším státním zřízením. Za sociálzmu se občané chovali morálněji, poněvadž diskriminace západním kapitálem neumožnovala rozběhnutí konzumu na úroveň západní společnoisti. Určitou nadějí je věta v úvodní části článku „Je třeba omezit narůstající moc státu, jinak bude Třetí světová válka.“, což je kruciálním sdělením tohoto podnětného textu V. Umlaufa.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vvenc 10:32 svou tezí „Je třeba omezit narůstající moc státu, jinak bude Třetí světová válka.“, což je kruciálním sdělením tohoto podnětného textu V. Umlaufa.“ jen potvrzujete trvající povrchnost svých úsudků. Domníváte se, že v reálném světě je zcela bezmocný stát garantem potřeb jeho, na jakési a kýmsi dobrovolné bázi organizovaných občanů nebo, že tito občané zcela bez institucí státního typu vytvoří dost odolný systém, který tu kterou společnost ušetří válek, zajistí individuální lidská práva, znemožní sociální nerovnosti ... ? Je to jinak, především je nutné omezit existující a narůstající moc kapitálu!

   Vymazat
 7. vvenc18. září 2017 10:32
  Také se domnívám. že to má něco společného s morálním stavem společnosti. Ten je vědomě stále destruován. Např.: Nekritizujte velezloděje, copak Vy si také nechcete trochu nakrást?
  Ale trochu jinak chápu tu informaci:
  „Závěr neohegeliánů konvertovaných na neoliberály byl po epoše Hitlera a Stalina, po reálném socialismu a po studené válce zcela jasný a nekompromisní. Je třeba omezit narůstající moc státu, jinak bude Třetí světová válka.“
  V současnosti jsme v období až příliš slabých států, kdy si vše určují korporace. Můj názor je, že je třeba posílit demokratické řízení států. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:32, 11:08 pánové, já si myslím že s morálkou to nemá moc společného. Vždycky záleží na tom, jestli společenský systém běžným lidem vůbec umožní, aby se chovali morálně. V systému, kde si lidi vzájemně konkurují a v zájmu tzv. úspěchu si jdou po krku, je morálka pouze taková povrchní póza, ale v praxi není vlastně ani možná. V minulosti se hospodářské a společenské elity alespoň snažily tvářit jako čestní a morální lidé. Bohužel, v systému zvaném kapitalismus by se čestní lidé nikdy elitami nestali. Dnes už ale i od těchto póz pomalu upouštějí a ukazují své pravé tváře.
   Jirka

   Vymazat
  2. Ad Jirka - tak to tedy Váš názor vůbec nesdílím. Jak ve feudalizmu, tak kapitalizmu a socializmu existovali čestní občané, bylo jich ale, bohužel málo. Stejně u těch elit.

   Vymazat
  3. Ad 11:08 - a kdopak ten stát řídí, přece korporace!

   Vymazat
  4. vvenc 15:54 Samozřejmě nepopírám, že jak mezi elitami, tak mezi "prostým lidem"(tam jich bylo asi nejvíc) byly osoby morálně na výši. Ostatně, stejně jako v současnosti. Bohužel, vždycky jich bylo tak málo, že v dravčích společnostech, jakými byly feudalismus či kapitalismus, neměly šanci uspět. Z logiky věci plyne, že v těchto společenských systémech mohou uspět právě jenom ti dravci, kteří dovedou morálku dobře předstírat.
   Jirka

   Vymazat
  5. vvenc18. září 2017 15:56
   „ - a kdopak ten stát řídí, přece korporace!“
   Bingo!! A to jste ještě v 10:32 tvrdil:
   „Určitou nadějí je věta v úvodní části článku „Je třeba omezit narůstající moc státu, jinak bude Třetí světová válka.“, což je kruciálním sdělením ..“
   Já bych to spíš viděl tak, že je třeba omezit vliv korporací na stát. Ale co člověk, to názor. P.K.

   Vymazat
 8. V článku jsou popsané jevy, které lze vysledovat v běžném životě, pokud se na chvíli zamyslíme s kalkulačkou v ruce či si vytvoříme tabulku v exelu.
  Nalistujme si, co to vlastně znamená stát a zamysleme se, jaké činnosti může stát převést do soukromých rukou, aniž by ohrozil svoji existenci.
  Stát má emitovat peníze, držet stabilní hodnotu, nepřipustit spekulace s měnou. Banky nemají být zdrojem nadhodnoty, ale prostředkem pro řízení státu. Banka v soukromých rukách se stává mocnou pákou na řízení státního aparátu.
  Víte kolik vyděláváte? Skutečnou hodnotu svého výdělku poznáte až ve chvíli, kdy jdete tikety (peníze) směnit za zboží či za služby. V lednu je tiket o nominální hodnotě 100kč roven 4x máslo, v červenci 2x máslo. Prodělali jste a nebo vydělali? Máte zájem o spekulace? Pokud ne, máte smůlu. Peníze jsou jen spekulativní komodita. Aby fungovala, je potřeba v ní mít důvěru a čas od času snížením hodnoty přesunout majetek od sběračů tiketů k tiskařům tiketů. Co se stalo v době krize v Řecku? Banky odmítali uskladněné tikety vydat a bez tiketu není mléka, rohlíku … .
  Uskladněte si u mě fůru písku a cementu. Já si nahodím barák a potom vám s lítostí sdělím, že to vše rozfoukal objektivně vítr, což je vlastně vaše vina. 
  ABC

  OdpovědětVymazat
 9. Je velice tristní, že všichni představitelé tzv. střední třídy, které znám, až na čestné výjimky, které lze spočítat na 3prsté ruce, jsou havlisti, příznivci EU, odpůrci Zemana, obdivovatelé pražské kultůůůry, ano, všichni ti ušlechtile vypadající pánové a sečtělé dámy takto uvažují/hovoří/ a tím opět dokazují, že: INTELIGENCE ZNAMENÁ SCHOPNOST SE PŘIZPŮSOBIT, aneb věčnou platnost mnou formulovaného Zákona peněženky.

  OdpovědětVymazat
 10. Vážení "znalci" marxismu. Ač tomu asi nebudete věřit, Marx rozlišoval mezi státním a společenským vlastnictvím. Ironicky se vyjádřil v tom smyslu, že kdyby státní vlastnictví bylo společenským vlastnictvím, pak by největší komunisté byli Napoleon s Metternichem, když jeden zavedl státní monopol na tabák a druhý na kávu (přesnou citací si vyhledejte). Takže co vy na to?
  Nějak to nekoresponduje s tvrzením padreho Umlaufa. I když klobouk dolů, padre Umlauf dokazuje, že tzv. "socialismus" měl v farářích větší znalce marxismu než v tzv. "komunistech". (Padre! Marx ze sebe boha nedělal! Držte se, prosím, více faktů a opusťte, prosím, Vaši nelásku k Marxovi a milujte bližního svého, jehož dílo stojím za osobní nezaujatost.)
  PS: Jinak se mi Váš článek, až na nějakou tu maličkost, opět líbil.
  Jinak podle marxismu stát usmiřuje třídní konflikt. Tzn. Až zmizí třídní konflikt zánikem tříd, nebude státu třeba. I když stát na určitém stupni vývoje přebírá i hospodářsko-organizátorskou funkci, není to jeho základní funkce, respektive, pokud mu jednou zůstane již jen tato funkce, nebude se již jednat o stát v původním významu marxistického pohledu na stát, ale o způsob organizace beztřídní společnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co dělat:
   Je třeba najít model, jak ze zbytků státního vlastnictví udělat funkční model společenského vlastnictví!
   Potom bude třeba tento model rozšiřovat, tzn. vlastnictví všeobecně nedostupných výrobních prostředků nikoli vyvlastňovat pro stát, ale přivlastňovat celé společnosti. Není důvod pro jejich vlastnictví pouze ze strany úzké vrstvy parazitů!

   Vymazat
  2. Pokud chceme teda uplatnit i lidské právo, zakotvené ve VDLP: "Každý má právo na majetek", pak není žádný důvod k tomu, aby tak důležitý majetek, jako jsou všeobecně nedostupné výrobní prostředky, vlastnila jen úzká vrstva parazitů!!!

   Vymazat
 11. Zespolečenštěním pouze všeobecně nedostupných výrobních prostředků chci ubezpečit zde působícího "trotla" co má strach, že by mohl přijít o své dnes všeobecně dostupné elektrické nářadí, že může klidně spát!!!

  OdpovědětVymazat
 12. Banksteri ziji ze znicenych statu jeste poctvrte, to kdyz se zacne rekonstruovat, nekdo s tim financne pomuze, ale firmy, ktere se na rekonstrukci podili, naramne vydelaji...
  A co by mohli opravovat, kdyby to druhou rukou zaroven rychle zase nerozbijeli?

  ---
  Pisete, ze na kontrolu Armady potrebuji Volby...

  Neni to tak, jak ukazal Trump vs Pentagon v USA, ktera Loutka usedne v Bilem dome je pro generaly a plany Pentagonu, agenty CIA a jeste skrytejsi elementy zcela irelevantni...
  Prezident se podridi, a ze slibu nebude zase nic.

  ---
  Ale jinak same "neo", "neo", je to cool a in, ze ?
  Asi nej je "neo-klasické", a pak "neo-neo-kolonialismus"...
  (To aspon Prumysl 4.0 prisel na to, ze je lepsi ty verze cislovat, nez kumulovat predpony "neo"...)

  Nekdo si pripravil ideologickou zakladnu na to, ze kazde "neo" je nejvyssi zlo, parazit, neo-parazit...
  Rozhodne zadne dalsi "neo" !
  (Nebo snad preci?)

  OdpovědětVymazat