Reklama

.

.

neděle 3. září 2017

Volby 2017/206: O smyslu teorie/1

Radim Valenčík
3. 8. 2017       RadimValenčíkPíše
 S tím jak se blíží říjnové volby, blíží se ke konci i seriál, který jsem jim věnoval a který v tuto dobu přesáhl již 200 pokračování. Navázal na seriál věnovaný přípravě komplexních reforem, které mohou vyvést společnost ze slepé uličky setrvačného vývoje. Základní myšlenkou seriálu věnovaného volbám bylo vyzkoušet, do jaké míry může dobrá teorie napomoci praxi, pokud se o to bude snažit. A také na základě konkrétních zkušeností identifikovat problémy, které ve vztahu mezi teorií a praxí vznikají.


Vycházel jsem z toho, že "malé" či přípravné" volby do krajských zastupitelství a senátu prakticky přesně rok před "velkými" volbami do Sněmovny byly dostatečným podnětem (lekcí) k tomu, aby se politické strany (zejména ty zkušenější) zamyslely nad tím, proč utrpěly takový debakl. Šlo o to, do jaké míry politickým subjektům, které budou ve volbách soupeřit, dojde následující:

- Současná doba se vyznačuje hromaděním problémů, které se neřeší, ale naopak, dochází k nárůstu jejich intenzity a vzájemné provázanosti.

- Uspět (jak ve volbách, tak i z dlouhodobého hlediska) může jen ta strana, jejíž program vyjde z identifikování problémů a jejich příčin, program, který se pokusí o vymezení cesty jejich řešení (včetně odpovědi na otázku, v čem a jakou roli mohou a měli by s podporou příslušné strany sehrát samotní občané, kteří stranu podpoří).

- K tomu se strany neobejdou bez teorie, protože klíč k rozuzlení současných problémů (i odpovědi na otázku, proč se problémy zauzlují), není bez teoretických nástrojů možné najít (bez dobré teorie upadneme do pasti stereotypního vidění reality a nepochopíme, o co jde).

Ten, kdo sledoval seriál, si nepochybně povšimnul, že jsem se pokoušel, a to i s velmi výraznou oporou našeho týmu, poctivě napomoci při tvorbě programů politických stran bez rozdílu jejich orientace (která v tuto zlomovou dobu není tak významná) a těm politickým stranám, k nimž jsem měl na základě osobních kontaktů blíže, trpělivě vysvětlovat, o co jde (formou rozboru nedostatků, a to zcela zásadních, které jejich programy obsahovaly, pochopitelně i osobních setkání). A to i s využitím výsledků naší práce, které jsou veřejně dostupné. Připomínám zejména trojici navazujících monografií, v nichž je prezentován komplexní program reforem:

http://radimvalencik.pise.cz/4161-r2017-046-m-monografie-cely-text-ke-stazeni.html

Současně jsem se snažil napomoci při zpracování klíčových programových dokumentů odbornými týmy působícími při vládě. I zde, jak čtenář mého bloku ví, jsem se zpracoval a zaslal příslušným institucím větší množství materiálů (a to nikoli jako člověk "zvnějšku", ale v řadě případů jako člen pracovních skupin příslušných orgánů).

Získané poznatky jsem v rámci tohoto seriálu na svém blogu průběžně zveřejňoval. A to zcela záměrně. Od počátku jsem si uvědomoval, že dosáhnout propojení mezi tím, co nabízí dobrá teorie, a realitou, není jednoduché a že ani mimořádné úsilí nebude mít očekávaný výsledek. Návazně jsem si pak uvědomoval i to, že k pozitivní změně bez toho, co lze nazvat "tlakem zdola", nedojde. Říkám to s plným vědomím toho, co tento výrok znamená.

K tomu hned a návazně však dodávám: Tento tlak zdola může být úspěšný jen tehdy, když převládne hlas a iniciativa těch lidí, kteří chtějí poctivě, bez předsudků, s úctou k názorům druhých a s oporou svého kritického myšlení pochopit, o co dnes jde. (A čím více tlak zdola bude tento parametr splňovat, tím bude účinnější).

Během uplynulého roku jsem z výše uvedeného hlediska získal mimořádně bohatý a podle mého názoru i mimořádně cenný empirický materiál o vztahu teorie a praxe i o problémech, které v tomto vztahu vznikají. Tento materiál je volně přístupný a myslím, že se tak snadno něco podobného někde jinde nenajde. Zájemce v něm najde též mnoho poučných chyb, kterých jsem se dopustil, týkajících se špatného odhadu, zjednodušených (naivních) předpokladů či přílišného optimismu, nevhodně zvoleného postupu apod. To vše nechávám na posouzení těm, kteří chtějí jít dále a pokusit se o to, aby jejich badatelská činnost měla praktický význam, tj. přispívala k řešení praktických problémů.

Tomuto tématu bude věnován letošní (kulatý) 20. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání se zaměřením na vztah mezi teorií a praxí v dané oblasti. Předpokládaný termín konání je 23. a 24. listopad.

Ještě před tím se bude konat ve čtvrtek 21. září od 16.00 do 19.00 na VŠFS pracovní seminář k obsahové přípravě dané konference, který je volně přístupný zájemcům z řad odborné veřejnosti, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/4916-k-priprave-20-rocniku-konference-lk.html

V dalších pokračováních této série se pokusím formulovat některé problémy, které považuji z výše uvedeného hlediska za relevantní a které na semináři přednesu.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4952-volby-2017-206-o-smyslu-teorie-1.html

5 komentářů :

 1. Pokud nebudou vládnout komunisté, "Okamura", případně Dělnická strana, je jedno, kdo vyhraje!!!! Polezeme do recta SS-Válečných zločinců, případně do recta Bruselu NEUSTÁLE!!!

  OdpovědětVymazat
 2. Lidé bděte a neblbnete!3. září 2017 19:06

  Jen voli volí voly!!!
  NE kapitalismu a globalismu!
  NE Evropské komisi - není nikým z nás volena!
  NE mezinárodnímu útočnému paktu NATO!
  • www.novarepublika.cz/2017/06/vznik-cinnost-cile-nase-pusobeni-v-nato.html
  NE nelegální migraci!
  MRÁZ přichází z Bruselu!
  S EU do pekla!
  S USA na věčné časy do věčných lovišť!
  S RUSKEM na věčné mírové časy!
  ANO Euroasijskému ekonomickému svazu (ESAE)!
  Toto jsou mé občanské názory!
  69-roční občan, volič a bezpartajní

  OdpovědětVymazat
 3. Zkusil si autor udělat analýzu programů jednotlivých politických stran? A vytipovat si přitom např. 10 v této době nejdůležitějších bodů a udělat si srovnání kolik z nich je obsaženo v programech jednotlivých stran? Udělal jsem to a došel k velmi překvapivým výsledkům. Nejlepší program jsem nalezl tam, kde ho autor nehledá a hledat ani nechce. Pořád totiž očekává, že ho najde u některé z jím favorizovaných stran. Je to ale čekání na zázrak a proto chápu jeho zklamání. Musí ale pochopit, že strany (i ty alternativní, které se tak často nazývají jednak proto, že nejsou dosud v parlamentu a jednak proto, že jejich představitelé chtějí alternovat na dobře placených židlích v parlamentu a ve vládě, a tím celá jejich alternativa končí) většinou žádný alternativní program nemají. Ani se o něj nesnaží. Natož aby pojmenovávaly nějaké příčiny stavu. Jim pece jde o dobře placené židle a ne o program a již vůbec ne o nápravu. Vraťme se tedy do reálného světa a postupujme přiměřeně. Tedy navrženým způsobem. Až to autor udělá, nalezne i to, co hledá. Nejsem si ale jist, zda to zveřejní. Učiněné zjištění nebude totiž odpovídat jeho představám, s nimiž přistupoval ke zpracování svých materiálů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemáme zájem o euslouhy a makrely poskoky.

   Vymazat
 4. No články jsi přečtu ale už jsem dávno rozhodnut koho volit. Nejhorší problém je eu+ nechtěná migrace nechci žít v islámském světě.

  OdpovědětVymazat