Reklama

.

.

pátek 22. září 2017

Spor o Stalina: Tyran, nebo zachránce Ruska? Jsou milióny obětí mýtem? Proč na jeho památku zaútočil právě trockista Chruščov? Odvane vítr historie špínu? Budeme znát někdy pravdu? Je to i část našich dějin

Andrej Fursov
22. 9. 2017 Zavtra, překlad ProtiProud

"Andrej Fursov reprezentuje pohled okruhu intelektuálů, kteří vžitý názor o tyranii a patologické touze po moci legendárního sovětského vůdce považují jen za uměle udržované mýty – a pomáhá nám tak částečně porozumět davům jeho obhájců." - Tak uvádí následující text editor webu ProtiProud. Nová republika text přebírá s tím, že kontroverzní osoba dlouholetého vůdce Sovětského svazu a období jeho vlády si zasluhují objektivní historické zkoumaní a ne jen propagandistický štěkot.Jednou Stalin řekl, že po jeho smrti na jeho hrob nanesou mnoho špíny, ale vítr historie ji odvane. Všechno skutečně proběhlo tak, jak předpokládal. Není to tak dávno, co jeden z hlavních „stachanovců terorismu“ z třicátých let, N. S. Chruščov, (na jehož žádost o zvýšení kvót poprav Stalin napsal: „Uklidni se, ty hlupáku“) začal na Stalina kydat hnůj. Chruščov v tom nebyl první: systematické špinění Stalina, byť proložené skutečnou kritikou, začal Trockij. Ovšem v případě bývalého trockisty Chruščova, který nevynikal chytrostí, zůstala jen ta špína…

Mezitím se k Chruščovovi připojili různí „špinavci“ z řad „šedesátníků“, no a o disidentech, kteří „zpívali podle cizích not a vezli se na cizích vlnách“ lze říci jediné: byli součástí západní protisovětské propagandy.

Perestrojka znamenala novou etapu v hanobení Stalina. Stalin však nebyl hlavním cílem, nýbrž sovětský socialismus, sovětský systém, sovětské dějiny a za nimi ruská historie jako celek. Zrodil se jeden z běsů perestrojky.

Perestrojka rozvrátila nejen Sovětský svaz, ale nakonec i celé paradigma tisícileté ruské historie. A skutečnost, že za hlavní postavu rozvratu byl vybrán právě Stalin, opět demonstruje roli tohoto člověka-fenoménu, a to nejen v sovětské, ale také v ruské historii: stalinismus se mimo jiné stal aktivní velmocenskou formou přežití Ruska ve dvacátém století, v podmínkách nepřátelského prostředí zaměřeného na „konečné řešení ruské otázky“ – Hitler v tomto ohledu není jediný, jen ve svých plebejských manýrách nejhlasitěji křičel, ale ve skutečnosti pouze zopakoval to, čemu se naučil od Anglosasů.

Lstí a klamem


Jak jinak než klamem lze nazvat to, co „kovaní antistalinisté“ předkládají jako „argumentaci.“ Jedná se o zploštělé emoce na hraně hysterie v duchu amatérského klubu ozývajícího se výkřiky „noční můra“, „hrůza“, „hanba“, které velmi připomínají vytí šakala Tabaki z Kiplingovy knihy džunglí. Emoce bez jakýchkoliv faktů a čísel. Nebo manipulace s fantastickými čísly obětí „stalinistických represí“, „desítky a desítky miliónů“ (proč ne stovky?).

Pokud se na něco odkazují, pak na „Souostroví Gulag“ od Solženicyna. Ale Solženicyn byl mistr legendy a vykonstruovaných důkazů. Nikterak v Souostroví nepředstíral matematickou přesnost; navíc se vyjadřoval takovým způsobem, že jeho práce je spíše impresionistické povahy.

V posledním čtvrtstoletí na základě historických dat (archivy jsou otevřené) jak ruští, tak i západní (zejména američtí) badatelé, z nichž většina není zatížena sympatiemi ke Stalinovi, k SSSR, nebo k Rusku, odhadují skutečný počet lidí postižených represemi v letech 1922 - 53 na čísla, která nemají nic společného s milióny, dokonce ani s jedním miliónem. (Mimochodem, ačkoliv „stalinská éra“ oficiálně začala v roce 1929, ve skutečnosti lze teprve od roku 1939 mluvit o Stalinově úplné kontrole nad „stranou a vládou“, a to i zde existovaly rezervy.)

V posledních letech se objevily dobře zdokumentované studie ukazující skutečný mechanismus „represí třicátých let“, které v masivním měřítku rozpoutala „stará garda“ a „regionální baroni“, jako byl Chruščov a Ejche, a to v reakci na Stalinův návrh pluralitních voleb. Zlomit odpor „staré gardy“ vůdce nemohl, ale cílený (nikoliv masový) úder na jejich štáb provedl.

Nechme stranou boj s reálným spiknutím, v němž proti Stalinovi stáli globalisté Kominterny, stejně jako Trockij, který věřil, že Stalin zradil světovou revoluci, atd. Reálný obraz „represí třicátých let“ je tedy mnohem komplikovanější, než jak se ho snaží představit hanobitelé Stalina; jedná se o vícevrstvý a vícevektorový proces završení občanské války, v němž samotný „Stalinův segment“ ani zdaleka nezaujímá převládající část.


Zaskočený Hitlerem?


Analogickým způsobem se vede druhý hlavní blok obvinění Stalina týkající se toho, jak si počínal v prvních měsících Velké vlastenecké války: „promarnil“, „prospal“, „nevěřil Richardovi Sorgemu“ (Richard Sorge byl sovětský špion v Japonsku za druhé světové války a Hrdina Sovětského svazu – pozn. PP), „věřil Hitlerovi“, „utekl z Kremlu a na tři dny podlehl vyčerpanosti“ a podobně.

Všechny tyto lži byly už dávno vyvráceny na základě dokumentů, vědečtí badatelé to dobře vědí, i o faktu, že Stalin v ničem nezaspal, že ve skutečnosti nikdy nevěřil Hitlerovi, i o tom, že právem nevěřil Sorgemu, i o skutečném selhání generálů v předvečer 22. června. Není zde místo na rozbor všech těchto otázek, ale jedné poznámky se nezdržím: Jak se anti-stalinisté chechtali nad zveřejněnou zprávou TASS ze dne 14. června 1941; ve zprávě se uvádělo, že ve vztazích mezi SSSR a Německem je vše v pořádku, že SSSR pokračuje v mírovém kurzu atd. „Špinitelé“ to považují za „Stalinovu hloupost a slabost“, jako „schovávání se před Hitlerem“.

Vůbec je nenapadne, že adresátem zprávy nebyl Hitler a Třetí říše, ale Roosevelt a USA. V dubnu 1941 americký Kongres rozhodl, že v případě útoku Německa na SSSR budou Spojené státy pomáhat SSSR, a v případě útoku SSSR na Německo – Německu.

Zpráva TASS prostě signalizovala absenci agresivních záměrů SSSR vůči Německu a demonstrovala tento „nedostatek“ ve směru k USA, nikoliv k Německu. Stalin si byl dobře vědom toho, že v nevyhnutelné bitvě s německou Říší mohou být jeho jediným skutečným spojencem pouze USA, které zadrží Velkou Británii před vstupem do německo-britského protisovětského spolku. A samozřejmě bylo nepřípustné dopustit neopatrným jednáním, k němuž se snažil Rusko vyprovokovat Hitler, vznik severoatlantického (nebo přesněji světového – za účasti Japonska a Turecka) protisovětského bloku.

V takovém případě by Sovětský svaz (relativní světový vojenský potenciál SSSR byl v roce 1939 – 14%) stál proti USA (41,7%), Německu (14,4%), Velké Británii (10,2% bez imperiálních držav), Francii (4,2%), Japonsku (3,5%), Itálii (2,5%) a menším šakalům. Vzhledem k těmto číslům a vzhledem k rozhodnutí Kongresu USA je zřejmá lživost Rezunova (Vladimír Rezun alias Viktor Suvorov je ruský vojenský historik – pozn.PP) schématu, a jemu podobných, o údajné přípravě Stalina na útok proti Německu a zejména proti Evropě jako celku.


Měl absolutní moc?


V obviněních vědeckého a pseudovědeckého bratrstva proti Stalinovi existuje čistě psychologický aspekt. Ve všem, co je v případě Stalinovy vlády považováno za špatné (to dobré je spojováno s postojem „proti Stalinovi“), je obviňována tato jediná osoba údajně obdařená absolutní mocí, tedy všemocná.

Předně, Stalinovi se podařilo konsolidovat svoji moc teprve před koncem třicátých let; předtím to byl boj na život a na smrt, balancování na ostří nože, neustálá připravenost reagovat na temný křik smečky: „Akéla minul“ (Akéla je jméno vlka z Knihy džunglí – pozn. PP). Válka není nejlepší čas pro hledání sofistikovaných řešení. Období 1945-1953 byl čas neustálého podzemního boje různých nomenklaturních skupin navzájem – a proti Stalinovi. Poválečných 8 let je už příběhem postupného obestírání a obkličování stárnoucího vůdce nomenklaturou (za účasti mocných sil a struktur ze zahraničí);

Stalinovy pokusy o odvetný úder na XIX. sjezdu KSSS (1952) a bezprostředně po něm ukončila jeho smrt. Takže v reálné a nikoli „profesorské“ historii, o níž Goethe poznamenal, že nemá nic společného se skutečným duchem minulosti, ale jde v ní o "...ducha profesorů a jejich pojetí, které tito pánové za pravdu o minulosti toliko vydávají,“ Stalin nikdy nebyl absolutním vládcem. Nevlastnil žádný mocný Prsten všemohoucnosti. To neznamená, že nenese osobní odpovědnost za mnohé chyby a krutosti různých období budování Sovětského svazu. Samozřejmě nese, ale je nutné je posuzovat v kontextu s krutým dramatem doby, podle jejích zákonů a povahy.

Nicméně otázka pouze tak nestojí. Jednoduchá pravda spočívá v následujícím: Kdo někdy vedl tým alespoň deseti lidí, ten ví, že absolutní moc není možná, a je tím méně možná, čím více máte podřízených. Většina těch, kdo psali a píší o Stalinovi, nikdy nikoho neřídila a nenesla žádnou odpovědnost; v tomto smyslu jsou lidé malověrní. Navíc úloze moci často přisuzují své vlastní ambice, strachy, očekávání, touhy, „ospalé mysli kolébání“ (N. Zabolockij) a v neposlední řadě nutkání k donášení (není žádným tajemstvím, že sovětskou éru Stalina a KGB nenávidí především bývalí informátoři, udavači, protože je snazší nenávidět systém a jeho vůdce, než pohrdat svou vlastní podlostí – jak říká zákon kompenzace).

Absolutní moc je sen sovětské inteligence, která našla svůj obraz v Bulgakovově knize „Mistr a Markétka“; také proto se román stal kultem pro sovětskou inteligenci (avšak „Zápisky mladého lékaře“, kde této vrstvě Bulgakov nastavil zrcadlo, už takový ohlas neměly). Svázat podstatu systému s osobností jednoho člověka, v tom je něco ze sociální schizofrenie a infantilismu, nemluvě o profesionální impotenci.


Stalin čelil "prokleté kastě"


Dalo by se uvést ještě mnoho dalších absurdit, chyb a falsifikací „vrstvitelů špíny“ na Stalinově hrobu, ale nemá smysl hrabat se ve výplodech mozků otrávených lží a nenávistí smíšenou s komplexy a fobiemi. Zajímavější bude prozkoumat něco jiného: příčiny nenávisti ke Stalinovi, strachu před ním, a to celých vrstev a skupin společnosti v Rusku i v zahraničí, strachu a nenávisti, jež nejdou do minulosti, ale někdy to naopak vypadá, že sílí s rostoucí vzdáleností od stalinské éry. Jak tomu rozumět? Možná jde o hlavní vojenské tajemství sovětské epochy, které není dáno rozluštit moderní buržoasii, protože nad ní visí jako Damoklův meč.

Lze na to vztáhnout opak úsloví „Řekni mi, jaké máš přátele, a já ti řeknu, jaký jsi.“ Neboť lidé jsou ve skutečnosti jsou spíše formováni svými nepřáteli než přáteli: Tedy - „Řekni mi, kdo je tvůj nepřítel, a já ti řeknu, kdo jsi ty.“ Je proto dobré zamyslet se nad Stalinem spíše prizmatem nenávisti k němu a strachem před ním ze strany jeho nepřátel a jejich nohsledů.

Stalin po sobě zanechal velkou zemi, na jejímž materiálním základě, včetně jaderného, žije Rusko dodnes a Ruská federace je stále považována za důležitou velmoc (i když prý regionální, ale bez stalinistického fundamentu by nás čekal osud Srbů, Afghánců a Libyjců, není tudíž třeba žít v iluzích). Stalin byl tvrdý a dokonce i krutý především ve vztahu k věrchušce. „Prokletá kasta!“ prohlásil, když se dozvěděl, že nomenklatura odsunutá do města Kujbyšev se snaží organizovat oddělené školy pro své děti.

Po celou dobu svého politického života čelil Stalin této „prokleté kastě“ a neumožňoval jí, aby se stala třídou. Velmi dobře chápal, jak tato „kasta“ v zájmu svého vzestupu bude mařit cestu k socialismu. Právě to měl Stalin na mysli, když hovořil o rostoucím třídním boji v průběhu budování socialismu. Jak ukázala perestrojka, měl naprostou pravdu: již v šedesátých letech se zformoval kvazitřídní stínový SSSR-2, který ve spojenectví se Západem zničil SSSR-1 se všemi jeho úspěchy.

Přitom skutečnou nespokojenost obyvatelstva způsobil SSSR-2 svým odchýlením od předlohy, ovšem zainteresované skupiny použily obratný propagandistický trik: postavily před občany tento SSSR-2 s jeho nedostatky, narůstající nerovností a uměle vytvořeným deficitem jako původní model SSSR-1, který musí být naléhavě „reformován“.

Popravčí z řad globalistů a liberálů


V sovětských dobách, a to jak během Stalinova života, tak i po jeho smrti, byl vůdce nenáviděn především dvěma mocnými skupinami (a s nimi svázanou sovětskou inteligencí). První tvořila velká část sovětského establishmentu zaměřena na světovou revoluci. Její představitelé považovali Stalina za zrádce světové revoluce, nebo alespoň za strůjce odklonu od ní. Mluvíme o levicových globalistech z Kominterny, pro něž Rusko a SSSR byly jen odrazovým můstkem světovlády.

Přirozeně se jim nemohl líbit ani „socialismus v jedné zemi“ (tj. obroda „říše“ v „rudé verzi“), ani příklon k ruským národním tradicím, na něž si zvykli hledět svrchu, ani zrušení oslav 7. listopadu jako prvního dne světové revoluce, které Stalin nařídil v roce 1936, ani vyhlášení „sovětského patriotismu“ v témže roce 1936, ani mnoho dalšího. Příznačně v polovině dvacátých let G. Zinovjev argumentoval, že je třeba odstranit Stalina z postu šéfa strany, protože ho „nemají rádi v Kominterně“, a jedním z hlavních kritiků Stalina byl ve třicátých letech vysoce postavený funkcionář Kominterny O. Pjatnickij.

Druhou skupinu můžeme příhodně nazvat „sovětskými liberály“. Co znamená „sovětský liberál“? Samozřejmě nejde o liberála v klasickém slova smyslu. Sovětský nomenklaturní liberál, to je úředník, který chce konzumovat více, než je mu dáno v rámci přísných předpisů sovětského nomenklaturně hierarchického systému spotřeby. Je tedy nespokojen a připraven využít vlastní moc pro osobní prospěch, nepřiznaně obdivuje Západ a má prsty ve stínové ekonomice, s níž se stále více propojuje pod vlivem sociální extáze.

V dnešní době se to nazývá korupce, ale v sovětském systému je tento termín sotva použitelný: korupce je využívání veřejné sféry pro soukromé účely a zájmy. Faktem je, že ve skutečnosti v SSSR neexistoval žádný rozdíl mezi těmito sférami, protože žádná opravdu soukromá sféra tehdy neexistovala: „všechno kolem je kolchozní, všechno kolem je moje“.

Namísto korupce je třeba hovořit o podvracení systému, který měl svého času kvantitativní charakter (až do poloviny sedmdesátých let, kdy do země začaly proudit ropné dolary). V daném smyslu je správnější mluvit o deformaci systému. Tito deformátoři Stalina nenáviděli ze všech nejvíc, protože příslušníci nomenklatury a jejího spřízněného okolí pochopili, že při Stalinovi, nebo při podobném pořádku, je trest nemine; proto se tak obávali příchodu neostalinisty A. Šelepina, proto vsadili na Leonida Brežněva – a neprohráli.

Právě z „hrdinů Malé země“ vyrostl stínový SSSR-2. Nikoliv stínová ekonomika, ale stín SSSR svázaný jak se svojí stínovou ekonomikou, tak se západním kapitálem, jeho nadnárodními strukturami a západními zpravodajskými službami. Tento stín za Brežněva znal své místo a čekal na svůj čas. Od poloviny sedmdesátých let se připravoval a po nástupu Gorbačova zcela odstranil fasádu SSSR-1. Reálný SSSR v počátcích let 1980 vypadal jako galaktická říše z Azimovského „Akademie“ („Foundation“), blahobytná fasáda se snědenými vnitřnostmi. Pouze na rozdíl od říše neměl SSSR svého matematika George Seldena s jeho plány, zato měl svého „kšeft-matika“ Berezovského. To mluví za vše.


Konzum jako antiteze stalinismu


Stalinofobie jasně koreluje s konzumními podmínkami, s postojem ke konzumu jako ke smyslu života. Je symbolické, že jeden z „kovaných anti-stalinistů“ řekl v televizi: můžete si nechat národní myšlenku pro sebe, mně dejte příležitost konzumovat. Může se takový typ ubránit nenávisti ke Stalinovi a stalinismu?

Stalinismus je svého druhu historická tvořivost, směřování k tvorbě jako cíli a smyslu života. SSSR byl tvůrčí, vysoce duchovní projekt, což přiznali dokonce i ti, kdo Sovětskému svazu nefandili. Příznačná je v tomto ohledu fráze, kterou pronesl bývalý ministr školství A. Fursenko, že nedostatkem (sic!) sovětského školství byla skutečnost, že se snažilo vychovat člověka tvůrce, zatímco úkolem moderní ruské školy je přinést kvalifikované spotřebitele. To překračuje národní, nebo přesněji skupinovou, ideu, neboť spotřebitel a „spotřeba“ nemají národnost, hlavní věcí je mít, a kdo toto poskytne, zda vlastní nebo cizí, je až desátá věc v pořadí.

Spotřební postoj antistalinismu se shoduje s globalismem, jsou to dvě strany téže mince. Tímto způsobem se táhne linie od antistalinismu k rusofobii. Sociální svět antistalinistů je globální „dobytčí dvorek“, jehož hlavním cílem je zabezpečovat spotřebu pro spotřebu pod vedením a dohledem světové vlády. Stalin třikrát zablokoval vytvoření takového světa na ruské půdě, za což ho antistalinisté nenávidí. Je to vlastně docela jednoduché a debaty bývalých sovětských kariéristů a udavačů o svobodě, demokracii či „sovětské totalitě“ nemohou rozumného člověka oklamat.

Paradoxně se ukázali být součástí levice (jmenovitě: „trockisté“, levicoví globalisté) i pravice (jmenovitě: „Bucharinovci“). V tomto ohledu je zřejmé, že „trockisticko-bucharinovský blok“ není porušení zdravého rozumu, ale "dialektická logika", kterou Stalin při odpovědi na otázku, jak je možný levo-pravý blok, formuloval následovně: „Dáš se vlevo a přijdeš napravo. Dáš se vpravo a přijdeš nalevo. Dialektika.“

Strach pozdní sovětské nomenklatury před Stalinem je strach „stínového SSSR“ před původním programem. Strach parazita před zdravým organismem, strach před národem. Po roce 1991 získal tento strach novou, otevřenou "třídní" dimenzi, která, jak ilustrují časy od počátku protistalinské kampaně, dělá tento strach panickým a fatálním.

- - -

71 komentářů :

 1. Velmi zajímavý a podnětný článek. Jediným faktem (nám známým) je to, že o rozkulačení Ruska se snaží západní svět víc než dvě století. S Jelcynem (Gorbačovem, Trockým) se mu to skoro podařilo.

  OdpovědětVymazat
 2. Dlužno dodat, že pravé jméno trockisty-sionisty Chruščova bylo SOLOMON PEARLMUTTER.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. On si někdo dal příjmení Perlorodka a co Hejvlovo zednářské zaklínadlo Kabala Bakala.

   Vymazat
  2. Píšete blbiny. Chruščov byl Rus narozený a dlouho i působící na území dnešní Ukrajainy coby politruk. Jako politruk se vyznamenal ve Stalingradu. Nesvádějte na Židy, za co nemohou. Jasné, rasisto!

   Vymazat
  3. Za Stalingrad byl chrušťov potrestán trestem smrti.....nebýt stalina tak byl dávno po drnem....ukrajinské govno...

   Vymazat
  4. 12.35 HAVEL HAVELIM = marnost nad marnost.

   Vymazat
 3. Konečně to vypadá, že se začínají Rusové dívat na svoji historii objektivně. Už adorují toho Cara, tak teďka ještě rehabilitovat Stalina. Když zveřejní skutečné údaje o těch obětech, dají to do souvislostí, tak to bude rozhodně věrohodnější, než tyhle řeči o tyranovi a katanovi, horším než Hitler. Oni jsou jako my, taky se pořád kají a nakydají na sebe špínu, myslí si, že je lidi pak budou mít rádi. To je omyl, vždycky pro ně nebudou partneři, ale podřadná lůza. Měli by se podívat na Číňany, ti si nenechali radit, nenechali se urážet a jak jedou i pod názvem Komunistická Čína, kdo si dovolí něco o Maovi říci. Kdyby neměli Rusové tu dvacetiletou odbočku s perestrojkou a Jelcinem, už by mohli být stejně daleko. Kam došli za 35 let od VŘSR, z feudálního státu ke státu, který vyhrál světovou válku, který má atomovou zbraň a vysílá do kosmu raketu. A 35 let od perestrojky? Nic moc teda, jenom se snaží o status quo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohle podepisuji. Naprosto výstižné.

   Vymazat
  2. Rozpor mezi Čínou a SSSR v sedmdesátých letech byl hlavně k vůli tomu, že v SSSR se kydalo na Stalina což Číňané neuznávají a nikdy nedopustí, aby na jejich vůdce někdo, nebo dokonce oni sami kydali. Proto si Číňani nikdy nenechají urážet svého Maa. To samé Kubánci si nenechají urážet svého Fidela.

   Vymazat
 4. Tož teda relativizujme. Všechno a všechny. Vždyť nakonec ani ten Hitler nebyl až tak špatnej. Byla za něj spousta práce, všude pořádek a bezpečí, Německo se vzmáhalo, lidem (až na pár nepodstatných skupin jako Židi či komunisti) se dařilo... Tož co?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I tohle spolu souvisí :
   Názor Žida
   "Skoro by bylo lepší, kdyby Němci zůstali dobrými nacisty,než přestrojeni za pokrokové humanisty."

   Vymazat
  2. Nenech se vysmát. Byla skutečně spousta práce. Pořádek a bezpečí? Jak pro koho, že? Vždyť ani ti jeho domácí "spojenci z té samé vlny" neznali dne nebo noci, kdy padnou v nemilost!

   Vymazat
  3. z židovského fóru:
   "Roubíček, povídá Kohn, na tom antisemitismu něco je, ale musel by to vzít do ruky našinec."
   Nu, ve skutečnosti od začátku vzal.

   Vymazat
 5. Stalin byl velká postava dějin zachránil Rusko a celou Evropu.

  OdpovědětVymazat
 6. Opět nám připomínají, že ten rabín, co naposledy vydechl se svou legendární moudrostí "vše je jinak", se nepletl! ...
  A ani G. Orwell, který si také již dávno povšiml sklonu lidského rodu přepisovat historii. Jako klacek na jedny a ve jménu mocenských cílů těch druhých.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tohleto "slavné" rčení "vše je jinak" - Opravdu to vymyslel nějaký zázračný rabín? Co je zase za žvásty? Takový výrok tu musel být už úplně od začátku, když člověk začal myslet. Jděte s těma židama už konečně někam. Všeho moc škodí.

   Vymazat
  2. 11.44 Tak se obtěžujte si přečíst knížku VELKÁ KNIHA ŽIDOVSKÝCH ANEKDOT od Eduarda Světlíka... ano, jde o židovského autora.

   Vymazat
 7. Jiří Jírovec22. září 2017 10:55

  Cimrman tvrdí, že základem poznávacího procesu je omyl, z počátku přesný. Ten v další fáze postupně vyvracíme, abychom na konci nevěděli nic.

  To je bohužel případ historie. Stále se dozvídáme, že jsme žili v omylu, ale nakonec opravdu nic nevíme nic.

  Co tedy víme o Stalinovi (kromě toho, že ho má údajně ráda Marta Semelová)?

  Co víme o Gottwaldovi? Bylo to s ním tak, že si ráno dal panáka a začal sestavovat seznam lidí, které dá ještě popravit? Je omyl domnívat se, že Eisenhower byl stejně krvavé prase, když dal popravit americkou Horákovou, tedy Rosenbergovou?

  Co víme o bojích v zákulisí režimu 48-89? Je omylem domnívat se, že si tam nešli po krku?

  Kdesi jsem četl o Beriovi, že vlastně byl proti popravám a byl to slušný člověk? Je to omyl, nebo to nevíme?

  V sovětském Rusku prý jednu dobu vládlo přesvědčení, že vyhostění ze země je ekvivalent popravy a odsouzení si mohli vybrat. smrt hned a nebo později v cizině. Opustíš-li mě, zahyneš, jak pravil básník. Znal jsem dvě rodiny, které takto odešly z Ruska. Je to omyl, který je nutné vyvrátit?

  Nebo se snad historici řídí Plachtovým "já neříkám tak ani tak, kdo se ve mně vyzná?" a žádné omyly pro jistotu nevyvracejí?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Když vidíme jak jde překrucovat a měnit současnost a nedávná minulost presstituty, "politology" a "historiky", tak jak můžeme věřit tomu, u čeho jsme nebyli, že se to právě tak událo jako to někdo popisuje. Dnes už informace o zločinech komunismu beru s velkou rezervou.

   Vymazat
 8. Doporučuji si přečíst knihu Triumf a tragédie J.V.Stalina. Tam je objektivní pravda. Tenhle článek je absolutní blábol, ani se to nedá dočíst. A tvrdit o Chruščovovi, že to byl trockista jen zapadá do kontextu toho tlachání. Chruščov byl samozřejmě stanilista jako řemen!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A teď si vyndej ruku ze tvého nočníku, ty troubo jako řemen.

   Vymazat
  2. Zajímavá je také kniha Kagan a jeho bek.

   Vymazat
  3. 11:29

   Jistě, označit Chruščova za stalinistu může jen úplný ignorant (trochu se zapomíná na to, že trockismus je nálepka, kterou si vymysleli stalinisté) nebo - a to je případ tohoto článku - jde o "neo-euroasijskou" doktrinu. Ta je - mimochodem - velmi oblíbená mj. u neonacistů v Německu (srv. Junge Welt, PI-News a podobné "osvětové" weby.)

   - Copak pan Dvořák asi svým hladovým čtenářům naservíruje (překopíruje) příště - že by výňatky z Breivika?
   - Je to vážně tahle sebranka (viz reakce nahoře) o jejíž zájem a přízeň V.Dvořák tolik stojí?
   - Nebo prostě jenom ztrácí soudnost?

   Vymazat
  4. Re (11:29):
   Ale jasně! Těch pohledů na osobnost Stalina bude tolik, kolik autorů se mu věnovalo. Asi to bude tím, že vyvolával silnější emoce než jiní, nebo tím, že ti pisatelé apriorně zaujímali jistý postoj jak k němu, tak i k dobovému sovět. Rusku či SSSR s jeho způsobu koexistence s okolními státy.
   A to, jak reagujete na tento článek mi (trochu) i připomíná vnučky, které se stejnou vehemencí protestují tím jejich "Takhle to nebylo!!!", když si při čtení jejich pohádky dovolím trochu zaimprovizovat ...
   Ani tento článek přece není Biblí svatou!, je jen jiným náhledem, který váš obzor může jen rozšířit, ne snad zúžit :-)

   Vymazat
  5. František Opluštil 22.září 2017 15:15

   Pane Opluštile,
   vnímám Váš smířlivý tón.
   Záleží ale taky trochu na tom, jak široký kdo ten obzor má, nemyslíte? Či přesněji řečeno, jaké - pokud vůbec nějaké - znalosti materie čtenář má.

   Chápu sice, že tu nejsme na nějakém odborném diskusním fóru historiků; jenže tady se jednoznačně jedná o euroasijskou propagandu.

   Vy máte pocit, že byste si třeba čtením Breivikova traktátu /nebo čtením džihadistických pamfletů/ "rozšířil obzory"? -- Tu otázku míním naprosto vážně, protože ve skutečnosti se Fursovovo (či Duginovo) chápání dějin od pojetí Breivikova nebo "Islámského státu" neliší tolik, jak by se snad mohlo zdát.

   Vymazat
  6. Re (15:58):
   Také nejsem historik. Netroufl bych si ovšem přirovnávat Fursova či Duginova k Breivikovi či jakémusi historikovi/ideologovi Islámského státu. To jsou zcela odlišné otázky a myšlenkové systémy.
   Stalin by si jistě zasloužil nestranné a komplexnější zhodnocení. Zejména pro ruský národ a i ostatní, které za něj žily ve společném státě. Ovšem zhodnocení nikoliv prizmatem dnešních hodnotových měřítek, ale v kontextu dobové situace a životních podmínek jak v sovět. Rusku, tak i v kontextu mezinár. situace.
   Což asi bude ještě nějakou dobu nemožné. Protože jen málokdo se ještě i dnes ubrání apriorním předsudkům a zakořeněným "legendám". A naopak, i každý z historiků si sebou nese své filosofické a ideologické ukotvení, to je to osobní prizma, přes které vidí realitu i též i minulost. Je to jako s právníky. I dva z nich mají tři právní názory ...

   Vymazat
  7. „Chruščov byl samozřejmě stanilista jako řemen!“ napsal 11:29, když si přečetl knihu „Triumf a tragédie J.V.Stalina“ a pak už ani nebyl schopen dočíst článek, ke kterému sdělil, že je absolutním blábolem. Hádám, k čemu by se 11:29 dopracoval, kdyby nejdřív četl Adolfa Hitlera Mein Kampf

   Vymazat
  8. Tato kniha, ktzerou jsem četl, je jenpropagandstický blábol Západu. Se Stalinem to bylo hodně jinak, než 80 let tvrdí prolahaný Západ. Nebýt Stalina, ani my tu nejsme !

   Vymazat
 9. Historie, to je jen těsto, ze kterého si doba uplácá potřebné. Potřebné pro ty, co nám vládnou. A pokud tak nechtějí pracovat historici, tak si na to vládnoucí třída zřídí ÚSTR a tam za peníze vyrobí historii na míru vládcům, samozřejmě za příjemné korupné. Ale to přece není nic nového - Palacký proto své dějiny končí nástupem Habsburků na český trůn, protože věděl, že mu pravda neprojde. Zato se v tom dobře už vyznal Pekař, který by se dnes do ÚSTR hodil. Pak nám napsal naší novodobou historii Francouz E. Dennis, ale ta se moc také dnešním vládcům pro svou pravdivost nehodí.
  No a z doby tzv. stalinismu: sledujete snahy o dehonestaci Beneše a naopak snahy dát zaskvět mravnosti a rozumu Churchilla? První bránil válce a druhý, pokud by byl zisk britského impéria, kterému věrně sloužil i přes mrtvoly, pro válku vždy horoval. Proto nevěř občánku nikomu a ničemu, co si nemůžeš ověřit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co, si může, dle Vás, "občánek" skutečně ověřit ? Vždyť ani neví co ve skutečnosti dýchá, pije, sní, apod. Současná společnost založená na lžích a lumpárnách mu moc nadějí nedává ...

   Vymazat
 10. to 11:29
  Co je objektivní pravda? Objektivní pravda je když to řekne pán 11:29 ?
  Lidé používejte rozum. Ten článek má něco do sebe a připouští, že jsme předmětem manipulace. Vítěz bere vše, vítěz píše dějiny ! Dějiny se pravidelně přepisují podle "vítěze" I historici pracují na určitou objednávku, jsou za to placeni.Člověk si neustále fandí jak vše ví a nakonec si musí připustit, že ani neví kdo vlastně zastřelil Kenedyho. Už to mělo být dávno odtajněné, ale opět je to na dlouho dobu v trezoru, protože to není v zájmu amerického lidu. A tak je to s většinou událostí, které kdy hýbaly světem. Většina událostí je v něčím zájmu, takže hledejte pak pravdu !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 11:29 - Vynikájící komentář! Dobře to říká 11:42 - "Historie, to je jen těsto, ze kterého si doba uplácá potřebné!"

   Vymazat
 11. Takže dnes nám budou ruskou historii vykládat diletanti typu Dugina, Glazjeva, Starikova a Eduarda Limonova spolu s černosotněnci a antisemity z organizace Pamjať (Dugin)?
  - V tom případě doporučuji přibalit i soudruhy Romancova, Mitrofanova a Jefima Fištejna - aby ten guláš byl dobře okořeněný. - To bude to správné žrádlo pro negramotné čtenáře!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 22:10

   Opravdu Vám nejde do palice, že to jsou všechno magoři, kteří se ve své nenávisti navzájem potřebují?
   Podepsat se neumíte?

   Vymazat
  2. Tady už konečně ukazují nezkreslenou pravdu! ... 40 let nás komoušský kurvy krmili lžema o jakémsi údajném "odporu sovětského lidu proti fašistické agresi"! A vono hovno hovno! Jen kytice a polibky vděku od litevských, ukrajinských a běloruských žen a dětí! -
   https://www.youtube.com/watch?v=Z28U9B2xma4

   Vymazat
 12. Prečo Ježov posielal elitu do gulagov? Na to prišiel Stalin spolu s Kaganovičom ked ho vyhodil. Zistili že v tom maju prsty tajne služby zapadnych krajin ktore stali za pisanim udaní na elitu. Bol to Stalin kto začal obnovovať procesy a vyťahoval nevinnych ľudi. Bol to Stalin kto naštartoval ekonomiku školstvo vedu a pripravil krajinu na vojnu proti zapadu a uspel. Len bolo to Pirhovo vitazstvo elita naroda bola vyzabijana a trockisti prežili.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad Jano: Zastávám stejný názor. Výsledky to dokazují.

   Vymazat
  2. Protože takzvaná elita nikam jinam, než na šibenici nebo v lepším případě do gulagů nepatří Jano 13.44. Elita vždy stojí za veškerým zlem, které se ve společnosti vytvoří a rozleze, elita stojí za zabíjením, za společenskou perverzí, za chamtivostí, za křivárnami, za zradou kohokoli a kdykoliv, včetně zrady státu. Jedinou hybnou silou každé společnosti vždy byl, je, a bude dělný lid, bez něhož by elity jednoznačně vychcípaly, protože nikdy nic - kromě intrik, špíny a poroučení, neuměly a nedělaly. Proč jsou elity - navzdory tomu - vždy na špici, a dělný lid vždy na ocase, je těžké pochopit. Stalin byl správný člověk - s elitami se smírnou cestou nikdy nic nepořídí, takže vyhodit z luxusních sídel a poměrů, býkovec, řezat a řezat, a naučit pracovat a starat se o sebe sám. Bez služebnictva, uklízečů, poskoků, komorníků, oblékačů, kuchařek, a podobně. K čemu vůbec takoví nýmandi, jako jsou elity, napříč celým elitním spektrem, jsou dobří? Jak jsou společnosti platní? Čím jsou platní? Jaké mají zásluhy o svůj vlastní život? Nikdy nepochopím, proč se rozpoutalo tolik zloby směrem ke Stalinovi, Mao-ce-Tungovi, a dalším, kteří usilovali o společnost beztřídní, tj. aby všichni občané, kteří pracují, a řádně žijí, měli právo na stejný, důstojný a plodný život. Ale asi to rozpoutává vždy jen stejná krevní skupina- paraziti, vyhryzové, šmejdi, prospěcháři, bezcitní nenažranci, chamtivci, a podobně. Obyčejní lidé, kteří znají historii, a živí se poctivě, Stalina chápou a neodsuzují, pravda - pokud nebyli zfanatizováni mediálními darebáky, nebo pokud tak nečiní účelově, tj, pokud z toho nekouká nějaký prospěch.

   Vymazat
  3. 14.45 V kavárně kdysi seděli židovský továrník se soukmenovcem obchodníkem. Továrník se roztesknil, jak je mu líto dělníků, kteří tak usilovně pracují a přitom mají stále málo peněz. Obchodník mu říká: Na ja, ale kdy mají ti dělníci ty peníze vydělat, když pořád dřou v těch jejich továrnách?

   Vymazat
 13. A Petr Veliký byl hodný nebo zlý ?

  A Jan Žižka z Kalicha ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co Tiberius? Caligula? Čingis-chán, Attila?

   Vymazat
  2. 15,26
   Je to o dvoubarevném vidění světa většiny lidí. Lidi, obecně, mají sklon ke zjednodušování. Osoby kolem sebe chtějí vidět buď dobré, nebo zlé. Nic mezi tím. A to je chyba. Každý z nás má kus dobrého a kus špatného. Záleží, co převažuje. Navíc, jak se říká, cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Tak že být "dobrým" často nestačí. Ještě jsou zapotřebí i schopnosti a nadhled.

   Vymazat
 14. Nebýt Stalina, tak už tady dávno nejsem a to nejen já.
  Co je na tom špatné, že tady jsou ti, kteří si to nezaslouží. Jediná omluva pro ně je, že jsou mladí, hloupí a zdegenerovaní současností a fašounskou propagandou.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nebylo by tady vice lidi. Svet by byl jinaci a my byli na Sibiri. Kdyz Stalin zemrel, brecel jsem. Za Stalina, za rodinu - vpjerjod. Bez Stalina by valku vyhral Hitler.
   da se rici, ze Stalin zachranil lidstvo pred rasovou cistkou Hitlera.
   Jeho kult - neprekvapuje. Podivejte se kolem sebe, to bylo vzdy, ze lidi se chteli zavdecit nadrizenym. Pretrhli by se, aby sefum vyhoveli a zalibili, mnohdy delaji vic nez musi. Proc by to melo byt u Stalina jine? Copak Havel nebyl kult osobnosti? A stale je! Ted ale ma konkurenci - v Babisovi. Jen ten muze spasit tento narod (proc? Oficialne jsme na tom tisickrat lepe nez za socialismu, co zachranovat???????????.) Vsichni mudrci chteji politickou elitu! A te pak poklonkuji.

   Vymazat
 15. Faktem je, že o milionech umučených a popravených Rusech za Stalinovo vlády mluví především západ. A protože jsou západní novináři profláklí, co by notoričtí lháři, mám důvod pochybovat i o číslech mrtvých za Stalina. Konec konců, nedávno jsem četl, že i Solženicin si většinu věcí, o kterých psal, vymyslel.
  Žádný vládce nebyl absolutně bez poskvrny a i současná "demokracie" má na svědomí těžko vyčíslitelný počet obětí. Kolik lidí asi spáchalo sebevraždu po té co jim život zničila naše justiční mafie? Kolik lidí má zničený život jenom po kauze H systému? A dalo by se dlouze pokračovat.

  OdpovědětVymazat
 16. Plný souhlas s anonymní 14:45

  OdpovědětVymazat
 17. Souhlasím s doporučením knihy Triumf a tragédie J.V.Stalina - tam je Chruščov popisován jako Stalinův dlouhodobý stín, tedy byl to stalinista par excellence (knihu napsal Volkogonov, který se opakovaně kaje ze stalinistické nákazy jako dávno před ním právě Chruščov). A také doporučuji Solženicyna. Na rozdíl od autora textu si nemyslím, že jde o nějakou mytologii, Solženicyn se drží faktů, svědeckých výpovědí a vlastních zkušeností. Problém je, že spousta lidí je líná číst, hledat fakta, zkoumat minulost. Raději odkazují na nejrůznější televizní dokumenty, v nichž bývá tolik pravdy jako ve sbírkách pohádek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vážený, kde asi mohl Solženicin čerpat fakta o gulagu, či o represích? Jak jste přišel na to, že beletrista je zároveň i historický vědec?

   Vymazat
  2. Četl jsem Archipelag gulag, a naprosto nepochybuji o tom, co Solženicyn napsal.
   Ta kniha věrně popisuje realitu SSSR.

   Vymazat
 18. Kdo se tady ohání trockismem, měl by si najít nejprve definici toho slova, ať tu není za blbce! A označit Chruščova za trockistu, tak to může opravdu jen chorý mozek, anebo úplný politologický diletant.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kdyby byl trockista, tak ho Stalin nechal popravit.

   Vymazat
  2. Chruščov se osobně podílel na čistkách v 40.letech na Ukrajině, ve válce byl vysokým politickým komisařem v armádě, po válce skrytě intrikoval proti stárnoucímu Stalinovi, který zřejmě nerozeznal, že "hřeje na prsou zmiji" ...

   Vymazat
 19. Kurva kuci cessti,vase starosti,by som chcel mat!
  Vy sa vyserte na Stalina a rieste,ci koblizek,nebo slaby cajicek od SPD!Ale len hlupy Ondra ze slovenska,vam prines prebytek v rozpoctu.Ze je slovak,na to se vyserte!Co delali
  Ti geny ceskeho naroda,Kalousek a Sasa Vondru,kdyz udelali botu na.ceskem narodu 360 MELOUNU,V Promopro!Tak se jdete vysrat!

  OdpovědětVymazat
 20. Clanek je velmi zajimavy !
  Dekuji za uverejneni !
  Doporucuji k precteni knihu od prof. na jeruzalemske universite !
  Jmenuje se LOUIS RAPOPORT !
  Kniha se jmenuje STALIN'S WAR AGAINST THE JEWS !
  Kniha popisuje vnitrni boj mezi nekolika frakcemi sovetske vlady, mezi lety 1919, az do t.zv.
  The Doctor's plot and the Soviet Soulution.
  niuck honolulu

  OdpovědětVymazat
 21. oprava : SOLUTION !
  honolulu

  OdpovědětVymazat
 22. Chruščov byl především velké lidské lejno. Po revoluci se účastnil vyvražďování a terorizování vlastního obyvatelstva, za války posral, co mohl a lezl Stalinovi do řitě a když se dostal k moci a posral hospodářství, tak vše hodil na Stalina. Nás SSSR pod vedením Stalina osvobodil od našich "sousedních přátel", za to je třeba být vděčný. Co se dělo v SSSR, to je věc národů SSSR, aby se s tím vypořádali. Jejich "Západní přátelé" jim pomohou akorát se rozesrat. Fakta jsou důležitá: ze zaostalé negramotné carské říše SSSR poskočil mezi světové velmoce, vybudoval školství, potlačil negramotnost, proběhla tam průmyslová revoluce, porazil německé nacisty a osvobodil Evropu. Za to se nyní následnickému státu - Rusku - Evropa mstí. Přečtěte si knihy: Stalinovy války, Očista, Povinnost vojáka, Cestami života ... a zapojte rozum. Záapadní tažení na Východ se vine dějinami Západu jako tlustá červená nit. Nic není tak špatné, aby to Západ Rusku a Slovanům nepřál. Fakta mluví jasně, za války mu Záad lezl do zadku, po válce potřeboval Západ co nejvíce ho pomluvit a ukrást mu (a národům SSSR) podíl na vítězství. Za války tekla nejvíce SLovanská krev - to není náhoda. Cílem Západu bylo SSSR co nejvíce oslabit a tak se flákali v Africe, aby měli výmluvu pro neotevření druhé fronty. S ohledem na zcela unikátní a zásadní roli SSSR při porážce nacismu je třeba našho vděku, ne urážek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přesné a výstižné zhodnocení! Jste můj člověk. VK

   Vymazat
  2. 18:53
   Dobrá argumentace na hloupé útoky neználků a zfanatisovaných troubů.
   Václav

   Vymazat
  3. omlouvám se poznámka z 10:53 platí samozřejmně ke komntáři 18:51
   Václav

   Vymazat
 23. 18:51
  super, nprosty souhlas!

  OdpovědětVymazat
 24. Stalin byl typický manager.
  Pouze v jiných kulisách, než v jakých si toto označení obecně lidé spojují.
  V zájmu představy o celku využíval a zneužíval lidi jako "lidské zdroje".
  Rozhodně nebyl leader, neboli přirozený vůdce.
  Byl praktik, kterého formovala doba a osobní vlastnosti.
  Přirozený vůdce se zkušenostmi managera je Putin.

  OdpovědětVymazat
 25. Na iDnes hovno je článek o nové bustě v aleji osobnosti, kde byla nově instalovaná busta Stalina.
  V "diskusi" tam mají debilové a přátele Hitlera svátek.
  Chápu sice, že tato nová generace havlistických pohrobků o carském Rusku, revoluci a následných problémech společnosti nemá ani páru. Jen slintají své jedovaté poznámky.
  Francouzi mají tu svou revoluci, pád Bastily a následné gilotinové radovánky jako státní svátek. A žádný blb z i Dnes hovno by se nad tím nepozastavil.
  Rusko po revoluci bylo plné nejen chudáků ale i jako všude na půl plné zlodějů, lichvářů, vrahů, nefachčenku všeho druhu, jako šlechty, statkářů, bývalých policajtů, kurev a pasáků. Tuto společnost bylo nutné vyčistit. Rusko a následně SSSR byl v trvalém ohrožení od zbytku světa. Armádě stále veleli důstojníci vychovaní v carském
  systému, povětšinou z řad buržoasie. Osobně nechápu, jak to vše mohl SSSR překonat a následně ještě porazit odvěké nepřátelé, germány, s jeho spojenci.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A co takhle vyčistit společnost od kokotů jako jsi ty? Jak by se ti to zamlouvalo? Moc asi ne, viď? Kvičel by jsi jako píchlá svině.

   Vymazat
  2. 23:42 vy jste spolehlivě informován, že autor 22:35 je zloděj, lichvář, vrah, nefachčenko, pozůstatek šlechty, statkářů, bývalých policajtů, kurev a pasáků? Pochlubte se!

   Vymazat
  3. Nadávky a žádná věcná zasvěcená diskuze. Jen propagandistické křeče. 1:43 neví o historii nic, jen prská nesmysly. Podle sebe soudí jiné.

   Vymazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  5. Svinskej komoušskej zkurvenče a vrahu Dvořáků, proč tady necháváš slinty podobných mrzáků jako ten ze 22:35 a 7:28! Kdo vám rudý xindlové z putlerských zengrun vzešlý dovolil soudit ruskou elitu a určovat jaký si zaslouží osud, co? Co mažeš dobový svědectí rudá svině prašivá? To je vidět že byste rádi zase vraždili a mordovali každýho kdo vás přesahuje, krysy z kanálů! To se vám ale nepovede! Zastavíme vás a spálíme v kotlích! Jak zasloužíte svině zmršený - tebe zabiju osobně jak prašivou krysu, pamatuj! Na to si čas najdu! Budeš chcípat podřezanej ani nebudeš vědět jak! Za tvý utracení mě každej soud osvobodí ty svinskej rudej xindle! Já ti dám zloděje a kurvy nebo že od bývalý policajtů je třeba něco čistit! Lapkové a pasáci se svejma kurvama byly první mezi členy rudejch band, ty hovne! Těch band co vraždily ruskou inteligenci, kneží a šlechtu, kteří stvořili ruský stát a ruský národ vy hovna z putleroffský prdele! Za to co tu nemažeš tě zabiju a jak říkám, každej soud mě musí osvobodit! Rozumíš ty svině! A tentorát to myslím vážně!

   Vymazat
 26. 4:30 Propagandisitcký křeče? Podle těch rudejch žvástů by pak teda každej třetí Rus byl zloděj, děfka, lichvář, statkář nebo bejvalej policajt (bez ohledu na to že to snad není zločin, bejt policajt,, leda pro gaunery těma policajtama honěný, že?).

  OdpovědětVymazat
 27. V první řadě je důležité neplést si Chazary s Židy. Chazaři ovládají finanční zdroje od Napoleonských válek, kdy získali obrovské finanční prostředky na úrocích. Podpora Napoleona proti Rusku byla zjevná, stejně jako podpora Hitlera proti SSSR. Že milióny Židů skončilo v lágrech jim bylo jedno, stejně jako ostatní lidské rysy. Chazar je jediný vyvolený mezi lidstvem a tak to je. viz. Rothschild a další, mi jsme podle nich gój-podřadní lidé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Celkově vyhrál sice SSSR, ale Rusové byli poraženým národem ve WWII - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg


   Nejdřív žvanili o 4 milionech zavražděných a chudáka Hoesse mučením přinutili se k nim přiznat! Pozdějc, jak ta jejich verze haprovala a jedna - se "spalovacíma jámama" úplně selhala (spotřebovala by víc benzínu než celá operace Barbarossa - sic!), tak zredukovali ten počet na 2,5 milionu. To už ale Hoess byl voběšenej a tak svý přiznání nemoh opravit:) Pozdějc se zjistilo že Erik Dorf sice vyzkoušel insekticid na skupině rusáckých Mongolců, zvlášť rasově podřadných k tomu účely vybraných zajatců RA, ale test nedopadl dobře! Personál by musel být velmi početný, skoro celý pluk, který by se pohyboval v plynových maskách a protichemickcýh pláštěnkách střídavě při vyklízení netěsnících budov! Navíc stopy železitanu ve stěnách jako pozůstatek C-Béčka se našly pouze v odvšivovacích komůrkách na hadry vězňů, nikoliv ve sprchách! A konečnou šoabajkám dal německý archiv. Totiž spotřeba insekticidů na osobu se nelišila v tzv. vyhlazovacích lágrech a obyčejných koncentrácích - he! A krematoria jsou taky nesmsysl! Na spálení takovýho počtu lidí by vlaky nestíhaly vozit do Aušvice uhlí nebo naftu! A na fotkách ze spojnecekých letadel nikdy nebyly žádný vlakový kolony zachyceny! Tak přestaňte lhát! Tohle špinavé tajemství jste upekli se sionisty v době, kdy ještě váš Pepek Stalinů snil o komoušský židovský republice pod cedry!

   Vymazat