Reklama

pondělí 11. září 2017

Tiskovka k "obnovení" Mariánského sloupu v Praze (VIDEO)

Václav Dvořák
11.9.2017 Nová republika a Nezávislá média

Na tiskové konferenci ve čtvrtek 7.9.2017 uvedli odpůrci "obnovení" Mariánského sloupu v Praze na Staroměstském náměstí důvody, proč nesouhlasí se stavbou sloupu: jde o akci malé katolické sekty, která ani nesplňuje základní povinnosti spolkové registrace, sekty, která se vyhýbá diskuzi a pokoutnými cestami chce prosadit stavbu, která symbolizovala katolickou totalitu v pobělohorské době a národnostní útlak.


Stavba sloupu je sice vydávána za akt smíření mezi katolíky a reformovanými církvemi, ale jeho symbolika, umístění i historie mluví o pravém opaku. Na tiskové konferenci vystoupili odborníci, představitelé reformovaných církví a občanských iniciativ. Všichni účastníci konference se shodli na tom, že stavbě sloupu, který byl rozhořčeným davem povalen na podzim roku 1918 jen 5 dní po vyhlášení republiky a s jehož zbouráním souhlasil i tehdejší prezident T.G. Masaryk, se musí zabránit.
33 komentářů :

 1. Věc je, jak už to bývá, trochu složitější, než se nám snaží zde namluvit. Dotyčný sloup byl postaven Ferdinandem III. r. 1657 a vysvěcen byl r. 1659. A to na pmátku vítězství nad Švédy r. 1648, kteří tehdy dobyli Malou Stranu a Hradčany a ukradli co mohli, především rudolfínské sbírky. Prahu bránili a ubránili tehdy obyvatelé Prahy. Nevítali tedy protestantské osvoboditele od habsburského jha, jak by bylo lze očekávat. Tento sloup sloužil jako morový a konala se k němu procesí a lidi se u něj modlili. O nějakém symbolu vítězství nad českými stavy nebylo ani řeči. Už proto ne, protože skončila válka, kterou dnes nazýváme Třicetiletou, ale v Polsku se to mydlilo vesele dále a Švédové nebyli daleko (viz Potopa). Pobělohorské represe pomalu ustupovaly a téměř všichni přeživší vzbouřenci dostali milost včetně části vrácení majetku (Anhaltové atd.). Císař byl tedy velice rád, že je v Čechách klid a jistě by nejitřil situaci takovým imbecilním gestem jako je stavba nějakého sloupu. Kdyby to pomník vítězství byl, jistě by ho císařové nenechali zchátrat. A on zchátral tak, že jednou v r. 1874 upadla hlava Panny Marie a málem zabila okolo jdoucí hokynářku. Na to ho Magistrát chtěl nechat zbourat (a nikoliv poprvé!). Kdyby tu bábu tehdy ta hlava trefila, jistě by ho i zbourali. Takto ho na nátlak památkářů (u tehdy měli silné slovo!)opravili. Jestli někdo něco prosadil jako symbol na Staroměstském náměstí, tak to byli právě národovci. Je to pomník M. J. Husa. Nehodil se tam a nehodí. Proti byla celá řada tehdejších osobností. Ale národovci prosadili svoje. Spojitist s Bílou Horou ale sloup přece jeno měl. Byl téměř věrnou kopií jiného sloupu. A to toho který nechal postavit v Mnichově r. 1628 bavorský vévoda Maxmilián I., který velel vojskům Katolické ligy na Bílé Hoře (císařským velel Buquoy). Tam opravdu stojí na počest onoho vítězství. Ale z toho "našeho" ten symbol katolického útlaku udělali naši národovci pár dní, ale spíše hodin před převratem v r. 1918. Do té doby tak nebyl nikdy vnímán. Ostatně, onu bandu vandalů vedl známá to figurka pražských šantánů Franta Langer. Jsem také proti obnově tohoto sloupu. Ne však jako nějakého symbolu. Ale ptoto, že by tam překážel. Už tak je to tam samý symbol - ohořelá radnice, desky s popravenými "českými" pány (dobrá polovina byli echt Němci), poledník, pomník MJH a teď ještě sloup. Dovolím si odkázat s podrobnostmi na knihu Josefa Teige "Staroměstský rynek" z r. 1907.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:21 - vy jste tu tiskovku asi vůbec nesledoval a píšete tu text, který účastníci tiskové konference dopředu zasadili do říše bájivé katolické propagandy. Tedy zopakuji:

   Sloup byl postaven tak, aby symbolizoval porážku utrakvistů (kališníků) a dalších „heretiků“ čili kacířů. (Panenka Marie Neposkvrněná Vítězná šlape hadovi či drakovi kacířství na krk a hledí přesně na místo, kde byli popraveni vůdcové protihabsburského povstání. Nešlo tedy o morový sloup, jak se nám snažíte namluvit.

   Prahu roku 1648 bránili pražští a rakouští katolíci, v zemi už nikdo z pronásledovaných utrakvistů a dalších reformovaných nezbyl. Po Bílé Hoře došlo k největšímu exodu v Evropských dějinách. Svobodní a šlechta po desetitisících museli zemi opustit. Poddaní, kteří zůstali, museli přijmout katolickou formu křesťanství. Mezitím se také vyměnila celá generace.

   Císař imbecilním gestem – stavbou sloupu – dal najevo zpupnost netolerantního vítěze, ne že nedal.

   Zchátrání pomníku připisujeme na vrub změně habsburské politiky, která po reformách císaře Josefa II byla tolerantnější k jiným náboženstvím (židům, reformovaným, pravoslavným, muslimům) a méně tolerantí k některým náboženských výstřelkům – např. bylo zrušeno mnoho „meditativních“ klášterů, byla omezována procesí a poutě apod.)

   Sloup na Staroměstském náměstí byl odjaktěživa symbolem útlaku a netolerance – katolické totality! Píšete lži.

   Pokud jsem informován tom, kdo jak vy říkáte „bandu vandalů“ - my říkáme vlastenců, vedl, tak tam byl Fr.Sauer a podle některých pramenů i pozdější Dr. Horáková (tehdy ještě vystupovala pod svým dívčím jménem).

   Píšete, že ½ popravených českých pánů byli Němci. Máte pravdu, ale šlo o svobodu smýšlení a svobodu projevu a ne o nacionalismus. Takže to sem, prosím, nemíchejte. My jsme proti sloupu právě proto, že symbolizuje totalitu, nesvobodu a ujařmení, které páchali Habsburkové po dalších 250 let.

   Smazat
  2. Melete nesmysly. Kdy byl postaven sloup? Na počest jaké události? Jaká byla situace v Českých zemích v té době? Nic z toho nepíšete. Neargumentujete.Nacionalismus v 17 století nemohl být, protože neexistovaly národy v dněšním pojetí. Tedy ani vztah k něčemu takovému. Ty se začaly formovat na konci století 18., ale zejména ve století 19., kdy byly teprve definovány atributy národa. Ostatně je v tom galymatyáš dodnes. Za záměnu Langera za Sauera se omlouvám. Ale byla to stejná sorta. Dnes bychom řekli "bohém". Sloup byl postaven na počest vítězství nad Švédya nikoliv nad českými stavy. A Praha si tím velmi polepšila v očích Vídně a Čechy obecně. Proto ty milosti atd. Sloup byl po celou dobu chápán jako náboženský symbol, nikdy ne jako symbol politický. Nic tomu nenasvědčuje. Na rozdíl od pomník MJH. Symbol z něho udělalo a jeho stržení. Ostatně desítky, ne-li stovky jich stojí po Čechách dodnes. A výstavnějších. V Brně nebo onen známý v Olomouci (památka UNESCO).

   Smazat
  3. Jak rikam slusni odesli z Cech, patolizalska svoloc zustala

   Smazat
  4. 18:19
   A odkud nám bleješ ty zvratky ty lejnolahvárenskej katolickej zloději???!!!!!

   Smazat
  5. 18:19 je nějaká emigrantská zakomplexovaná a zakyslá chuděra. Vzbuzuje jen lítost.

   Smazat
  6. Pro elitu národa z 18:56 a další: prameny odkud čerpám jsem uvedl. Ale literatury je daleko více. A podrobnější (Rak, Čornej...). Pokud se má něco stát symbolem, musí to tak být masově vnímáno. A to tento sloup zcela jistě nebyl. Ale byly jiné symboly: třeba Žižkovy duby, různá místa spojená s působením MJH apod. I zde zhusta fiktivních. Ale masy lidí v zo věřilx a tak se ta místa stala symbolem. Jinak jsem ateista a ten sloup tam taky nechci. Ale z kiného důvodu.

   Smazat
  7. Symbolika pomníků se časem mění, někdy docela rychle. Stalinův pomník byl výrazem vděku za osvobození, ale za pár let byl symbolem kultu osobnosti. Podobně tank na Smíchově a další památníky. Bořit památníky je barbarství, stavět je znovu je hloupost. Hloupost, která je vždy motivována jen snahou "potvdit v kameni" svou sílu vůči opozici. Akceptovatelné by to bylo jen v případě, pokud by šlo o připomenutí úctyhodného období národa. Ale Mariánský sloup nic takového není. Je to jen snaha předvést něčí moc.

   Smazat
  8. Pánové 14:21 a 15:21.
   Rozhodnout, kdo z vás má pravdu, je docela snadné. Stačí se podívat, KDO usiluje o znovuvybudování Mariánského sloupu.

   Pokud to jsou "národovci", tak chtějí postavením sloupu připomenout vítězství Čechů nad cizáky a pak má pravdu autor 14:21.

   Pokud to je katolická církev, tak chce postavením sloupu připomenout svoje vítězství a pak má pravdu autor 15:21.

   Symbolika může platit obojí. Ale ten, kdo vybudování sloupu prosazuje, chce uplatnit jen svůj symbol. Bez ohledu na to, jak to zdůvodňuje, s prominutím "okecává".

   Teoreticky by o postavení sloupu mohli usilovat i památkáři. Ale těm, pokud vím, je nové vytváření zcela zničených historických věcí krajně odporné. Právem to považují za falzifikaci.

   Smazat
 2. Anonymní 11. září 2017 15:21
  ..... my jsme pro sloup právě proto, že pochybní zpochybňují všechno, jen sami sebe ne !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:51 - No to je ale blbost hodná tesání do dobytčího trusu!

   Smazat
  2. 15:51Nejses nahodou nejakej vynases knizeciho nocniku? A postav si svuj sloup ,nebo uz ti nestoji?Jak ze ti to rika tvoje zena Kodle....

   Smazat
 3. Někteří diskutující hen tak tlachají, aniž by tiskovku vyslechli. Historička na ní zmiňuje prvotní pramen - tezi z roku 1661, vypracovanou na pražské univerzitě budoucím pražským arcibiskupem Janem B. z Valdštejna, kterou sponzoroval Ferdinand III. Na ní je mariánský sloup v Praze zobrazen na mapě Evropy jako symbol vítězství katolicismu nad jinými náboženstvími a převzetí českých zemí Habsburky. Dokument se zachoval v NK, prý se nikde o něm nepíše, ale je dostupný, historička ho přesně popsala a jednoznačně jde - v případě m. sloupu - o výraz politické nadvlády nad českými zeměmi, poražení jiných náboženských směrů (nekatolíků zde bylo 90 procent!!!). Ale snadnější je zde kecat nesmysly a nenamáhat se čtením nebo v daném případě sledováním konference.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když je jediný a nikde se o něm nepíše, tak jak se mohl stát symbolem útlaku? Kdo ho znal, kdo o něm věděl kromě pár zasvěcených? České země Habsburkové opravdu převzali. Zvolením Ferdinanda I. r 1526 českým králem a následně i Ferdinanda II. Proto se od protestantských stavů odvrátili i jiní protestanti. Že si krále zvolili a hned se proti něm vzbouřili (viz D. Uhlíř Drama Bílé Hory 2017). A stará dobrá řevnivost a hrabivost v jejich řadách. Jinak protestantský saský kurfiřt vydal vítězi i vzbouřeného Budovce a dostral za to do pronájm obě Kužice. Už je, jak jinak, nevrátil. Symbolem by se mohl sloup stát. kdyby ta teze byla veřejně známí a lidi (dnes bychom řekli "národ") by ho tak chápali. Ale tak to naprosto zřejmě nebylo. Byl brán celou dobu jako symbol náboženský. Cíl motliteb a procesí, nikoliv protihabsburského odporu.To je konstrukce až z doby po převratové.

   Smazat
  2. Ale zase píšete z cesty. Uváděný pramen zachycuje myšlení katolíků v době vzniku sloupu, jeho pravou podstatu a funkci. Totalita a útlak. Genocida národa a habsburské a katolické násilnictví, netoleranci. Ostatní, o čem tu píšete, jsou legrační marginálie. Tou poslední hláškou jste mne dostal smíchy do kolen - copak ateisté či reformovaní chodili na procesí? Vám fakt kape na karbid.

   Smazat
 4. Ať se katolíci vzdají všech nároků vyplývajících z tzv. "restitučního zákona" a budou souhlasit s úplnou odlukou státu a všech církví. Pak ať si postaví za své peníze po splnění zákonných podmínek kde chcou co chcou, třeba i ten sloup.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale né v městské chráněné památkové zóně!

   Smazat
  2. Jako husita jsem rovněž proti stavbě jakési katolické opičárny. Kdyby tu zůstal ten původní sloup, měl by alespoň nějakou historickou hodnotu, ale ubohá, trapná kopie? Sakra, nemohli bychom se konečně posunout trochu dál, než pořád natruc stavět a zase bourat nějaké sloupy? (A že pokud ho postaví, půjde dolů, na to vemte jed).

   Smazat
  3. Přesně tak. Když postavíte modlu najfou se ti, kteří budou na ni plivat.

   Smazat
 5. My Žižkovci se s lizacema Kateriny Katolicki smirovat nechceme
  Od ceho jsou cepy?

  OdpovědětSmazat
 6. Legenda praví, že smyčku na sloup k jeho stržení nasadila paní Horáková(tehdá ještě Nehoráková). Co paní Horáková dělala, dobře dělala. Neurážejme její památku!

  OdpovědětSmazat
 7. Jsem pro sloup postavit, bude co bourat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přidávám se k doporučení sloup postavit ovšem s podmínkou, že na jeho vrchol bude umístěn plastikový Mickey mouse se svatozáří z výkonných LED diod. Praha tím získá atrakci světového významu, prostřednictvím které dáme najevo náš smysl pro humor. Budou jistě škarohlídové, kteří nás budou považovat za blázny. My je však budeme ignorovat. Staroměstské náměstí se promění v Disneyland a z tržeb za vstupné přistoupíme k obnově sochy generalissima Stalina na Letné. Čínští turisté nás budou milovat.

   Smazat
  2. Mickey mouse potvrdí definitivně naší proamerickou orientaci. Nikoliv na východ, ale na západ, kde je naše cesta k budoucnosti. Pražská kavárna bude šílet radostí.

   Smazat
 8. Také
  https://blisty.cz/art/68219.html

  OdpovědětSmazat
 9. Dvorak cenzor tu rychle vymazal pravdu, ze on Vaclav Dvorak kolaboroval s Havlem a verne mu slouzil
  Takze Dvorak bude platit za kolaboraci

  OdpovědětSmazat
 10. Z uvedené diskuse vyplynulo, že vše co se týče znovupostavení onoho Mariánského sloupu se děje pokoutně a dochází k situaci, že na magistrátu ani přesně nevědí, že to schvalují. K tomu bych připomenul, že církevní restituce byly schváleny v parlamentu také pokoutně a dokonce podvodem na základě kterého katolická církev přišla neoprávněně k majetku, který jí nikdy nepatřil. Stačil k tomu podvod provedený pokoutně v poslanecké sněmovně a rozjela se jedna z největších krádeží, kterou lze přirovnat k pobělohorské době. A když už jsme u tohoto tématu, je dobré si vzpomenout jakým způsobem bylo přejmenováno Ruzyňské letiště. Domnívám se, že ani Václav Havel by s přejmenováním nesouhlasil tak jak to provedla úzká skupina lidí, aby historické letiště přejmenovali, bez toho, aby k tomu byla národní shoda. Připomenu, že jeho znovuzvolení se dělo také podvodem, kdy bylo nutné zavřít, sice jen na omezenou dobu, jednoho poslance, aby Havel mohl být zvolen znovu. A nyní zpět k tématu. Když bude uvedený sloup vztyčen v době konání oslav vzniku samostatného Československa, bude to jedna z největších potup, kterou jsme si zavinili tím, že jsme to nechali jen tak projít, tím, že si tady necháme vládnout úzké skupině zaprodanců a tím že jsme v dějinách vystupovali s nadějí, že to vždy nějak dopadne. A jak je vidět, dopadá to s námi špatně, protože, když se sami o svou věc nevezmeme a nezasadíme se o to, aby se takové sloupy poroby českého národa nestavěly, kdo za nás by to měl udělat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vše u nás se dělo pokoutně bez schválení veřejnosti. Vládnoucí klika se bojí přímého střetu s lidem. Vybírá si podporu deviantních částí společnosti. Například při privatizaci si vybrala zloděje toužící po majetku, na který by si vlastní prací nikdy nevydělala. Mariánský sloup má zase zastánce ve středověké sektě ďáblem posedlých deviantů.

   Smazat
 11. 6:27 Taky mi připadá děsivé, že by byla "slavnostně" vztyčená kopie sloupu k 28.10.2018.
  Ke stému výročí vzniku samostatného státu?
  To je přeci nebetyčná drzost!
  Doufám, že by dlouho ta kopie nevydržela.

  OdpovědětSmazat
 12. Nemohl by si ten sloup postavit u sebe na dvorku arcibiskupského paláce pan Duka či Duce?
  Hus je pro Čechy ztělesněním pravdy, dnes tolik nenáviděné např. uměleckou retrogardou alias pražskou kavárnou a samozřejmě kapitány diktatury kapitálu. Proto to ostudné strhávání standardy presidenta s tímto symbolem.
  Prosím, která socha/sousoší v Praze není politickým symbolem? Proto se jednou staví a jindy bourají. I ten mariánský sloup byl symbolem politickým - náboženství je jen jedna z forem politického žití - i proto máme lidovce, kázající kněze politiku, bible je také politikum, o Vatikánu ani nemluvě!

  OdpovědětSmazat
 13. Môžete byť radi.že nemáte Kalmusa a Lorenza.Tí by vám ten Mariansky stĺp poliali červenou farbou ešte pred postavením.

  OdpovědětSmazat
 14. Sloup má být obnoven do stého výročí vzniku ČSR. Já jsem pro. Umožní to napodobit minulost a 5 dní po 28.říjnu ho zbořit, jako se to stalo před sto lety. Zbořením sloupu si lidé stejně jako tehdy uvědomí, že chtějí budovat suveréní stát, bez nadvlády katolické církve a cizáků.

  Obdivovatelé Milady Horákové tak dostanou příležitost následovat její vlastenectví a bourání sloupu se aktivně účastnit. I když ta by si nad jejich církevními restitucemi a bratření se s cizáky nejspíš oči vyplakala.

  OdpovědětSmazat
 15. Tak a dneska, podle všeho, byla stavba sloupu zamítnutá. Ocenění zaslouží Lenka Procházková za její statečný postoj k takovýmto věcem.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.