Reklama

pondělí 11. září 2017

Vznik a vláda globálních parazitů

Václav Umlauf 
11.9.2017 e-republika

Ve všech oblastech duševní činnosti je jasné, že ve světě se prosazuje vzdělaná střední třída jako nositel nových technologií a patentů. Tak proč z nich jsou ekonomičtí žebráci? Vyšší třída nežije ze své práce, ale z něčeho jiného. A jak to, že to "jiné" vynáší intelektuálně línému jednomu procentu tolik, že dnes ovládá 50 % světového bohatství země?

Zaujala mne nová ročenka World Intellectual Property Indicators (WIPO) za rok 2016. Náš starší článek dokazoval na předešlém vydání této ročenky postupný technologický úpadek Západu ohledně patentů a duševního vlastnictví (Technologické zaostávání aneb Důvod válek vedených Západem). Nůžky mezi asijskými zeměmi (Čína a Jižní Korea) a Západem se stále více prohlubují, viz nové statistiky, které třeba jednou zpracujeme pro článek. Mne zaujal jiný důvod k možné válce, což je vznik nové parazitické třídy. Pověstné jedno procento přestalo mít zisk z intelektuální práce, patentů a vynálezů, jako tomu bylo dříve. Vědění je v moderně moc, a když vědění už nemáte, tak si držíte všemi oblbovacími a donucovacími prostředky alespoň tu moc.


Pokojná existence líných parazitů


Podívejte se na vývoj klíčových ukazatelů duševního bohatství v letech 2005 a 2015. Následující tabulky ukazují rozdělení registrací podle příjmových skupin. Začněme přihlášenými patenty podle příjmových skupin (patent applications by income group).
Tady je ústup ze scény úplně markantní, a to z 80.4 % na pouhých 53.5 %. Zato si zásadně polepšila střední příjmová třída. Ta by pochopitelně měla z duševní práce nejvíce zbohatnout, protože přešla z podílu 16.5 % v roce 2005 na celých 43.5 % v roce 2015. Tak se ptejme, proč nezbohatla. Dalším ukazatelem je patentovaný design.
Čísla jsou dost podobná. Vyšší vrstva šla z 57.8 % za deset let na 37.6 % a střední vrstva naopak z 35.8 % na celých 58.1 %. Takže by střední vrstva měla patřičným způsobem zbohatnout, že ano. A měla by mít politický a kulturní vliv, například na politiku, na rozpočet státu a na vzdělání. Poslední ukazatel se týká patentů v biotechnologiích.
Tady je změna poměrů pro vysokou příjmovou skupinu poklesem 73.7 % na 60.0 % a nárůst střední příjmové skupiny z 19.0 % na 30.5 %. Takže ve všech oblastech duševní činnosti je jasné, že ve světě se prosazuje vzdělaná střední třída jako nositel nových technologií a patentů.

Tak proč z nich jsou ekonomičtí žebráci a kdo je připravuje o zisk? Naopak je jasné, že vyšší třída nežije ze své práce, ale z něčeho jiného. A jak to, že to "jiné" vynáší intelektuálně línému jednomu procentu tolik, že dnes ovládá 50 % světového bohatství země? Pro odpověď sáhneme k starším článkům, především ke článku Jak se žije na cizí účet, kde je přehled všech klíčových prací na e-republice na toto téma. A dále je dobrý článek Kam mizí bohatství vytvořené vyšší produktivitou práce.


Čím se živí jednoprocentní parazitická skupina a proč vládne


Odpověď je úplně jednoduchá a přehledně ji ukazuje tento graf vyjadřující podstatu tzv. trickle down economics. Bohatství nepatrně prosakuje od bájného jednoho promile populace směrem dolů, k 99 procentům zbytku. Podívejme se na distribuci bohatství v USA, která ale ukazuje současný stav světa. Kliknutím si tabulky zvětšíte v samostatném okně.
A nyní se podívejte, kdo z tohoto bohatství má doopravdy prospěch. Na každý dolar vydělaný 90 procenty populace má úměrný zisk celkem 1000 dolarů, které nakonec shrábne pouhých 0,01 % populace. To je ona pověstná crème de la crème, tedy nejbohatší smetánka země. Nakonec je těchto nejbohatších miliardářů v USA asi 85 a shrábnou z tohoto koláče rozhodující většinu. To je poměr rozdělení národního bohatství v současné době. A jedno promile se neživí produkcí duševního bohatství a výzkumu, ale jednoduše točí peníze, které vydělávají další peníze. Podívejte se na článek nezávislého francouzského ekonoma La déconnexion de l’économie financière (Olivier Berruyer, 15.4.2013). Data na grafech se týkají jen Francie. Ale v jiných zemích je to podobné, a někde (jako v USA) i mnohem horší. První graf ukazuje rozložení finančních aktiv země v průběhu dekád po Druhé světové válce.Na grafu vidíte raketový nástup "peněz z ničeho", které pocházejí pouze z finančních transakcí. Proto nejsou kryté žádnou jinou hodnotou, než lžemi bankéřů a politiků. Nerostly ani platy lidí (modrá), ani HDP země (červená). Zato rostlo virtuální bohatství jednoho procenta (fialová), které si přes tyto virtuální peníze koupilo zemi, a navíc i politiky, volnou půdu a nemovité bohatství k tomu (zelená). A nyní se podívejte, jak peníze dělají peníze. Šílenství finančních trhů spočívá v tom, že ekonomiku zaplavily nekrytými spekulativními penězi. Následující graf ukazuje podíl těchto "falešných peněz" v ekonomice. Drtivá většina monetárního koláče v rámci Francie je objem finančních transakcí. Maličká část koláče ukazuje na skutečnou funkci peněz jako prostředku směny.
A tyto virtuální peníze se vyrábějí tím, že finanční spekulanti nedovolují podnikům držet akcie delší dobu nutnou k trvalému rozvoji firmy. Následující graf ukazuje průměrnou dobu držení podnikových akcí na hlavní burze v Londýně a New Yorku.Obě šipky ukazují moment, kdy v roce 1930 a 1986 začaly akcie kolovat jako divé a vyvolaly pád burzy. Nyní je jasné, kdo a proč ničí střední třídu, která má nápady a patenty. A na závěr se podívejte, co udělá rychlá změna akcií se strukturou zisku akcionářů. První sloupec ukazuje růst zisku, pokud se akcie firmy drží 1 rok a druhý sloupec totéž, pokud se akcie drží 5 let.
První sloupec definuje portfoliového neoliberálního honimíra, který jednoznačně ruinuje podnik majitele patentů a nových technologií. Zisk honimíra je hlavně generován ze spekulativního kapitálu, protože tento podíl na tvorbě dividendového zisku je celých 75 %. Pokud ale střední třída akcii drží 5 let, tak má zájem na lidech, na dlouhodobé prosperitě podniku, na výchově kádrů a dělníků, na jejich zdraví, sociální politice atd. Pak dělá spekulativní nadhodnota jen 25 % z celkového zisku a hlavní dividendy (50 %) vznikají růstem hodnoty podniku. Toto všechno se ještě dramaticky zvětší v neprospěch střední třídy, pokud akcie měníte po měsíci nebo po dvou. A až vůbec vás podniky nezajímají, pokud produkujete přes swapy a jiné umělé operace na burze pouze peníze z ničeho. Tyto virtuální peníze ve skutečnosti rozvracejí normální produktivní ekonomiku střední pracovité a chytré třídy.


Parazitický marxismus jednoho procenta


Aktualizujme na dnešní poměry Marxem popsaný proces tzv. "fetišizace", který popisuje jeho hlavní dílo o kapitalismu. Z virtuálních peněz šířených formou globálního dluhu se stal globální fetiš. Ekonomika je zahlcena spekulativním finančním kapitálem, který patří jednomu promile společnosti ve formě virtuálního dluhu, složeného úroku, systému bail-out, bankovních karet atd. Tato třída banksterů ovládla finančním parazitickým kapitálem klasický produktivní kapitál. Podnikateli stačí běžný úvěrář v bance, jako tomu bylo od pozdního středověku. Ale současní paraziti pro sebe potřebují londýnskou City a Wall Street, včetně celého systému daňových rájů, které tvoří základní páteř jejich moci. K tomu si korporátně-bankovní jedno promile koupilo přes nastrčené prodejné politiky celé státy a patří jim světové surovinové zdroje a produkce energie. Paraziti znehodnotili měnu na spekulativní šrot, pak sáhli na důchody, na daně a na všechna dostupná aktiva státu. Tím postupně ruinují všechny, hlavně chudé lidi, kteří ze všech nejvíce potřebují funkční stát a sociální ekonomiku. Z ekonomického hlediska noví paraziti nejvíce ničí ty nejchudší. Ale zásadně na to doplácí i střední třída, která produkuje intelektuální a technologické bohatství. Její zisk se zásadně odpojil od růstu produktivity, protože zisk si přes neoliberální stát pro sebe vzalo jedno promile.

Banksteři a jedno procento musí držet státní moc, protože ekonomickou a intelektuální moc postupně ztrácí, viz tabulky patentů. A současní globální paraziti nejsou hloupí, protože si skrze několik málo světových korporací monopolizovali přístup k surovinám a k energiím, které mají pro sebe prakticky úplně zadarmo. A tento monopol jednoho procenta spojený s korporátním fašismem postaveným nad státem zásadně vydírá a ničí střední střídu, která se neobejde bez primárních surovin a bez energie. A připomeňme, že podle připravovaných smluv CETA, TTIP a TPP bude primární surovinou jednoho promile cokoliv, co daná globální korporace označí jako svůj strategický zájem. Svůj třídní zájem daný bojem o patenty, suroviny, tzv. "lidské zdroje" pak nechají zvítězit skrze mezinárodní arbitráže nad státem, který to u rozhodčích soudů ovládaných korporacemi musí nutně prohrát. A nyní EU kope hrob střední třídě tím, že je manipulováno lobbisty korporací k tomu, aby odevzdalo moc nad státem jednomu promile skrze smlouvy typu TTIP a CETA.

A toto jedno procento likviduje podniky tím, že na burze vyrábí z jejich reálných peněz bublinové spekulativní peníze, které jsou ve skutečnosti pouhým virtuálním dluhem. Vládu nad finančními deriváty si pochopitelně nechává v kapse jedno promile banksterů. Ti vyměňují jimi produkovaný finanční šrot daný na počítači ťukáním jedničky a nuly za skutečné hodnoty vyráběné všemi obyvateli státu. Tak banksteři produkují finanční bubliny a krize podobné létům 2006-9. Viz článek Pohádka o hypotéční Karkulce a nenažraném Vlkovi-Banksterovi. Střední třída v USA se během 5 let stala žebráky a je tak pitomá, že do tohoto cirkusu jednoho procenta pilně naskočila, skáče na pódiu jako cvičená opice a ničí sama sebe. Iracionální chamtivost a nenažranost jednoho promile je dána parazitickým charakterem jejich korporátně-fašistického způsobu moci a s ním spojeného ideologického zájmu.

Iracionalita současných finančních trhů řízených bankstery nutně produkuje finanční bubliny a krize, které nejvíce ničí střední třídu. Ta je tím oslabena, vystrašení podnikatelé se stávají žebráky a bojují izolovaně o své přežití v rámci neoliberální ideologie. Tito vystrašenci pak ideologicky a politicky lezou do zadku jednomu procentu a svou vlastní pitomostí vytváří začarovaný kruh moci a vlády jednoho procenta. Žádný chytrý parazit nezničí svého nositele, ale musí ho trvale ekonomicky oslabovat a ideologicky oblbovat. Vytvořené reálné bohatství je třeba skrze banksterskou chamtivost cyklicky zničit ve finančních krizích a nahradit virtuálním finančním šmejdem. Tím se udržuje reálná moc jednoho promile nad zotročenou ekonomikou a nad bohatstvím zbytku světa. Jedno procento ukazuje svou reálnou moc nad střední třídou tím, že cyklicky ničí duševní hodnoty a reálný kapitál, který tato třída vydělá. Toto rituální zapálení reálných peněz na fatální svatbě střední třídy a jednoho promile se jmenuje "finanční krize".


Industriálně chytrá střední třída je ideologicky hloupá


Proč je industriálně chytrá střední třída ideologicky hloupá? Proč se stali okupanti střední příjmové třídy naprostými mentálními závisláky na finančním heroinu ekonomicky škodlivých a reálně neexistujících finančních produktů a naprosto vymyšlených virtuálních dluhů? Protože střední podnikatelské kádry si nechaly do hlavy nalít neoliberální ideologii jednoho procenta, nebo dokonce jednoho promile. Střední třída nosí na nose cizí brýle, které jsou udělány tak, že nevidí vlastní zájem, ale zájem těch, kteří tuto produktivní třídu zotročují. Skupina globálního korporátního kapitálu a příslušných banksterů si koupila stát pro vlastní potřebu úplně zadarmo a na dluh, tedy skrze ideologii. Současní banksteři pro ukradení státu nic jiného než virtuální dluh nemohli nabídnout, protože nic jiného sami neovládají. Prostě a jednoduše půjčují státu peníze, které vydělávají skrze státní rozpočet, a tím nás mají v hrsti. Dnešní establišmentové socialisty a komunisty k tomu dostali jako akci už zadarmo, protože tito pseudo-levičáci zradili kvůli jednomu procentu i odbory a dělnickou třídu, natož střední vrstvy. Neoliberální jedno procento představuje historicky nejúspěšnější učedníky marxismu všech dob. V duchu nejlepších tradic Marxovy Ideologiekritik pochopili noví neoliberální parazité velmi přesně a naprosto správně, že ideologie představuje základní nástroj k získání a k udržení moci drtivé menšiny nad drtivou většinou. Tuto postmoderní inovaci pochopitelně neměl původní marxismus 19. století. Proto neoliberální ideologičtí poskoci oficiálně nenávidí Marxovu kritiku ideologií jako tzv. "marxismus".

A marxisticky vítězné třídě jednoho promile navíc historicky patří skrze kolonialismus a postkolonialismus také surovinové bohatství bývalých kolonií. Suroviny a kontrolu nad neposlušnými státy Západ dobývá hybridními válkami spojenými s výrobou teroristů, které platíme našich daní. A pokud se daný stát nepodřídí mocenskému nátlaku, tak je jednoduše zničen jako Irák, Libye, Sýrie a Jemen. Nebo je vzpurný stát s vlastní korporátní elitou démonizován jako surovině bohaté Rusko, či laciná zásobárna pilných a chytrých průmyslových otroků, což je prozatím již politicky nezávislá Čína a plně proamerická Korea. Tyto války za suroviny a strategický vliv jednoho promile vedou zmanipulované politické a vojenské elity prostřednictvím mocenských složek státu, který nám už nepatří a který živíme z našich daní pro destruktivní zájmy parazitické třídy jednoho promile.

Střední třída si udrží fungující podniky jen tehdy, pokud bude fungovat model sociálně-tržní ekonomiky, v Evropě známý pod termínem "porýnský kapitalismus". Viz článek Má rýnský kapitalismus ještě budoucnost? Otazník je na místě. Pokud bude střední třídě v hlavě strašit neoliberální ideologie jednoho procenta, tak kapitalismus budoucnost nemá, protože skončí v korporátním fašismu jednoho promile. A toto jedno promile potřebuje k udržení své moci skrytý či otevřený válečný stav, trvalé hybridní války. Ovčani musí žít v režimu trvalých vyplašenek, totální mobilizace, sociální kontroly a trvale produkovaného strachu. Viz první podobu tohoto režimu v současné epoše "války proti terorismu" a proti tzv. "fake news", jako je zajisté i tento článek.

- - -


Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 650 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!

Související články:

27 komentářů :

 1. Citace části článku z Leva-net:
  http://leva-net.webnode.cz/products/co-predchazelo-imigracni-invazi-novodobe-dejiny-v-souvislostech-krok-za-krokem/

  ...Zcela závěrem bych rád objasnil co je tak na tom dolaru neakceptovatelného a proč to všechno.

  USA se jako stát totiž dostaly do následujícího neudržitelného a neakceptovatelného režimu fungování. Jak funguje ekonomika státu USA:

  Pro státní správu USA pracují, jako i v jiných státech, policisté, úředníci, vojáci, hasiči, zdravotníci, učitelé a jiní potřební zaměstnanci. Dále státní správa musí saturovat nezaměstnané a nízkopříjmové skupiny. Prý je na potravinových lístcích již okolo 100 milionů Američanů. Tajné operace, válčení, neziskovky a pečlivě tématicky zadávané grantíky také něco stojí. Dále je nutné platit provoz vládních budov, aut atd… Již po několikáté v řadě po roce 2008 došlo k situaci, že státní kasa USA byla již v listopadu prázdná. USA již dlouhodobě nejsou schopny vybrat na daních dostatek prostředků na svůj provoz. Vše začalo za Reagana, kdy byly prolobovány masivní levné dovozy z Číny, které ve finále zcela zničily průmysl USA. Z toho vyplynula masová nezaměstnanost a vysoký úbytek daňových poplatníků. Zkuste si například najít něco o současném Detroitu. Okolo pravidelné platební neschopnosti státní administrativy (jde vždy o cca dva celé měsíce v roce) je každý rok spoustu cirátů. Jako co dál, že buď kongres vládě schválí mimořádné zvýšení úvěru, nebo že následujícího dne nenastoupí do práce jediný státní zaměstnanec. Ve finále je k běžnému úvěru (který pouze roste) vždy další doplňkový schválen. Jak vše dále probíhá dál krok po kroku:

  Pozn.: Pro lepší pochopení budu vše popisovat jako by se jednalo o papírové peníze, reálně se vše děje elektronicky, kdy jde pouze o čísla uložená někde v počítačích.

  a) Stát USA vydá dluhopisy na částku co mu pokryje nutný 2 měsíční provozu (vytiskne je ve své státní tiskárně cenin) a ty vhodí a trh s cennými papíry. Na dluhopisech jsou záruky o zpětném odkupu k určitému datu, jakož i úrokový výnos, za takto poskytnutou půjčku. Vše je jak má být.

  b) Dluhopisy USA již nikdo ale nechce kupovat (jsou již mezinárodně profláknutý), tak je nakonec začne nakupovat jakýsi záhadný investiční fond, případně je takových fondů více. Dluhopisy se tím pádem prodávají, je o ně jakoby zájem. Občas se stane, že se najde i někdo mimo domluvený kruh dolarových hráčů, který za dluhopisy státu USA zaplatí skutečnými penězi, tedy těmi, co již jsou v oběhu, které musel vydělat obchodem nebo prací.

  c) Nastrčené fondy, však nakupují jen na oko. Jsou domluveny tak, že na veřejně kontrolovaném trhu sice od státu USA koupí veškerý objem dluhopisů o který nikdo nejevil zájem, ale stát USA těmto fondům zajistí, že vše co na trhu cenných papírů od něj nakoupí, obratem odkoupí centrální tiskárna dolarů FED. Fondy „prostředníci“ za tuto operaci dostanou určitou provizi.

  d) Konečným vlastníkem čerstvě vytištěných dluhopisů státu USA je nakonec FED, kdy ten však dolary na jejich nákup též čerstvě vytiskl ve svojí dolarové tiskárně. Konečným vlastníkem čerstvě vytištěných dolarů je pro změnu stát USA. Vše je OK nové dolary jsou kryty dluhopisy a novými dluhopisy dolary.

  e) Stát USA může vyplatit z nabyté hotovosti všechny ty hasiče, úředníky, nezaměstnané, policajty, neziskovkáře atd, včetně osob, co řekněme, dělaly nějakou tu špinavou práci. Připusťme, že všichni poctivě pracovali a dostali zasloužený dolarový žold.

  f) Státní zaměstnanci jdou po výplatě do svého oblíbeného K-marketu a zde koupí potřebné potraviny, trička, školní pomůcky, cigarety, nábytek, atd. Zde je vše rovněž OK. Obchody se točily, krám je prázdný a tak majitel K-marktu vezme právě stržené dolary a jde nakupovat k velkododavateli, kde se vše vyrábí. No a to je Čína.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pokračování:

   g) Tedy Číňan v Číně vložil poctivou práci do nějakého reálného materiálu a dostal zaplaceno dolarem, který vytiskly právě na tiskárně. Proč se toto neprojeví hyperinflací dolaru? Protože problémy jednoho státu (USA) se tímto podvodem rozpustí vždy do celosvětového objemu. Co se asi stane v momentě, kdy Číňan řekne „Amíku, dolary si strč do pr….., zaplať Yuanem nebo zlatem!“

   h) Podmínkou, aby si kdykoli mohl stát USA, když mu dojdou peníze, dotisknout bokem nové a nic se nestalo (Pro, se zločinným bankovním klanem spřátelené soukromé korporace a fondy, to platí stejně - ty jsou takto schopny kohokoli a kdykoli přeplatit - to se to panečku pak celosvětově skupují veškeré významné reálie!!!), je v povinnosti používat dolar všemi „spřátelenými“ zeměmi celé planety. Tyto země pak musí v mezinárodním obchodě platit pouze dolarem a zároveň přes pravidla, na které musely přistoupit v rámci MMF, musí povinně v dolarech tvořit své státní finanční rezervy. Dolarové obchody jsou povinné zejména u vybraných klíčových komodit, které potřebují absolutně všichni, jako základní vstupní komponent veškeré výroby (ropa, plyn, rudy). Pravidlo MMF o povinné tvorbě dolarových rezerv, je klíčovou podmínkou pro to, aby tyto země mohly vůbec mezinárodně obchodovat, tedy aby byla jejich domácí měna mezinárodně směnitelná. Tyto mezinárodní bankovní smlouvy, na které musí centrální banky těchto „spřátelených“ zemí přistoupit, jsou nastaveny tak, že se vládám těchto zemí prakticky zakazuje do měnové politiky svých vlastních centrálních bank jakkoli zasahovat. Úředníci těchto bank potom se svými vlastními státy mohou (respektive jsou MMF-USA nuceni) provádět jakékoliv měnové kotrmelce. Zde si pak můžeme odpovědět na otázku, proč, když například nadnárodní korporace, které prakticky již vlastní celý průmysl ČR včetně distribuce vody, si přejí zlevnit českou pracovní sílu, jednoduše přinutí přes MMF vedení ČNB opakovaně znevýhodnit mezinárodní kurz Koruny a naše vláda s tím nemůže nic dělat. Odpověď na to, jak je to možné, hledejte ve vlastnické struktuře korporací. Zjistíte, že jde o stejné rodinné klany jako jsou ty, co ovládají, respektive vlastní FED. Ten zase vládne MMF. Tito skuteční vládci, zatím ještě jen západní části planety, nyní například vůči EU ale ještě navíc přitvrzují svou přísně utajovanou smlouvou TTIP. Smlouvu, kterou zcela bez dohledu kohokoli nezasvěceného, hlava nehlava, protlačují vybraní eurokomisaři (média, hérci, hérečky, neziskovky, grantoví profesůrci a samozřejmě všichni ti pomazaní lidsko-právní morální velikáni). Ptáte se kdo to všechno platí. To je přece jednoduché Rotačka FEDu se roztočí kdykoli je třeba. Podvodné dotisky však nikdo není schopen nijak markantně zaznamenat. Nad celým tímto systémem celosvětově pečlivě bdí US-army.

   i) Takto zneužívat vlastnictví FEDu může pouze stát USA a spřízněné bankovní domy okolo FEDu, respektive spřátelené rodinné klany. To je těch několik stovek jedinců co svou výše uvedenou falešnou hrou řídí celý západní svět, kteří chtěli řídit celou planetu a kteří stojí za 11.9.2001 a možná řadou dalších zločinů spojených s jak 1. tak i 2. světovou válkou. To co se děje v současnosti, je v principu absolutně to samé co se dělo před oběma, respektive zejména 2. světovou válkou...

   Smazat
  2. Ad 15:29&15:30 - Podnětný a bezvadný komentář, dík. Výborně doplňuje článek.

   Smazat
  3. At si Cinani strci svy sracky do prdele, Trump by na ne mel uvalit takove clo aby to do Ameriky nemohli vozit
   Americani by si meli zbozi pro sebe vyrabet sami
   To same Rusove
   A Cina at se na svych odpadech udavi
   No i kdyz Cesi spasou Cinske zbozi

   Smazat
  4. 19:25
   Hlavně,že mají ussacký hovna spoustu papundeklů,ty je zachrání i před Irmou 100x mohutnější a silnější!!!!!!:-)))))

   Smazat
  5. 19:25 nic nepochopil a ještě to písemně potvrdil. Věru, zagitovaný to trouba.

   Smazat
  6. 23:27 - nemluvě o tom, že ten samou nenávistí ochraptělý chudák asi vůbec netuší, že velkou část produkuje Čína pro americké firmy (zdaleka ne jen naprostou většinu computerů).

   Mohl by se hodně poučit tady:
   ==========================================
   http://casopisargument.cz/?s=%C4%8D%C3%ADna
   ==========================================
   (ale o to takové trdlo určitě nestojí).

   Smazat
 2. S vývody autora článku lze souhlasit, ovšem, trochu mě překvapil výrokem "parazitický marxismus jednoho procenta". Radil snad Marx dělníkům, ať si nechají krást nadhodnotu? Ne. A ani teď by to neradil střední třídě. Tím spíš, že střední třída neni také žádná parta svatých. Ta "geblsovština" neni vůbec na místě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Padre Umlauf používá ty samé triky s pojmy, jako ti, které by rád kritizoval. Všichni tihe mají stejný cíl - v očích polomozků navždy diskreditovat marxismus. "parazitický marxismus jednoho procenta" je, stejně jako "neomarxismus", z jedné dílny zarytých asociálních pravičáků.

   Smazat
  2. Nepochopili jste ironii. Přečtěte si text ještě jednou. Ono jedno procento (parazité) se jako jediní z marxizmu poučili!

   Smazat
  3. 17:12 17:23

   Že by se tu sešli znalci marxismu...?
   Umlauf možná něco pochopil z Kierkegaarda, Hegela a Marxe ale určitě ne.

   Smazat
 3. Vážený Václave, konečně dobrý text k hlavnímu článku podstaty a příčiny degradace a devastace současné kapitalistické ekonomiky. Těch příčin, proč parazitní banksteři s politickou mocí v hostitelském státě zásadně devastují ekonomiku tohoto státu je ještě více. Ale toto je pro začátek velmi dobrý článek včetně prvních dvou diskusních příspěvků. Začínáte se mi kluci argumentačně líbit!

  OdpovědětSmazat
 4. Jdete uz do prdele s jednim procentem
  Problem je procento procenta
  Promile promile

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:16 A ty jdi do prdele i se 4 promilema ty chrchlovo lejnoflanděro z HoDo!!!!!!!

   Smazat
 5. Udivuje mne, ze autor svolava hromy blesky na marxismus. Asi je za to zajimave honorovan. Clanek by slo napsat bez hanobeni marxismu, ale za to by nedostal nic, nebo na zadek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:55

   I mě to dost zaráží. S honorářem to zcela určitě nemá co dělat, to se stoprocentně mýlíte.

   Je to jenom myšlenková neukázněnost? U autora s jeho vzděláním mě to docela mrzí.
   Kde se bere ta chybějící empatie zrovna u člověka, který se upsal náboženství? Tuším, že to pravděpodobně nějak souvisí s jeho sexualitou a sebevědomím. Tam budou kořeny toho, proč má zjevně tak silnou potřebu své články podobným způsobem "vyšperkovat".

   Sám, ač naprostý ateista, bych se každopádně styděl podobně frivolním a jízlivým způsobem snižovat mě vzdálený světový názor nábožensky založených lidí - pokud bych s někým konkrétním neměl "otevřený účet".

   Je to prazvláštní pojetí "spirituality".....

   Smazat
  2. 22:13 Může to být i podvědomím, když současnost až příliš potvrzuje ono „marxistické poznání“. Proto možná i uplacení či spřažení současní komunisté, jestli ne i celá konzervativní levice. Tady onen lidmi zkonstruovaný Bůh, ani exaltovaná křesťanská láska už nepomůže.

   Smazat
 6. Mám za to, že autor vůbec hromy blesky na marxismus nesvolává. Jeho analýza má totiž politickoekonomický historicko materialistický základ, shodující se s marxistickým přístupem. (Kromě toho také jsem to pochopil tak, že autor chtěl říci, že marxismus využívají banksteři proti tomu, komu byl původně určen jako nástroj proti útlaku! Tomu, kdo teď klečí na kolenou a má pocit, že svým masochistickým přístupem obměkčí srdce psychopatického sociopatického parazita.)
  Je potřeba nečíst jen nadpisy, ale celý text!
  A pokud je autorova osobní spiritualita prodchnuta lidstvím, pak je to jen ve prospěch věci.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:43 Tak takových je tu víc co čtou jen nadpisy.

   Smazat
 7. K 21,55: Pokud při čtení tohoto textu myslíte na sex, pak pro vás bude nejlepší vysvobození, když si ho co nejrychleji uříznete i s "gulemi".

  OdpovědětSmazat
 8. Mezi lety 2005 a 2015 se udala predevsim jedna vec - byla krize (zamerne vyvolana) v roce 2008-2010, behem ktere predevsim USA nalily na ""zachranu"" bank "prilis velkych na krach" nekolik bilionu dolaru (US $ trillions).

  Za tyto penize bankeri, predevsim z ""vyvoleneho"" etnika, skoupili kde-co.

  Pripocteme-li k tomu obvyklou techniku, kdy si jako team pomahaji a spolecne dusi veskerou konkurenci, kdy treba obchodni retezce prednostne prodavaji zbozi sveho etnika a pripadnou konkurenci brzy udusi, tak je pak videt, jak to (zatim) dopada...

  K tomu zruseni regulace bankeru a vytvareni virtualnich penez, kdy maji v tzv. "futures" nakoupeno dopredu treba i 80x realne HDP cele planety, maji koupenou "planetu" na necele stoleti dopredu, a vklidu (zatim) pokracuji...

  K tomu kompletni vlastnictvi tzv. "Korporatnich" nebo "Mainstream" medii, kdy maji dobre koupenou ""pravdu"", az na "Alternativni" tedy "Lidova" media, ktere zejmena po prohre jejich loutky, Gangstera Clinton, zpusobene predevsim sirenim informaci z techto alternativnich medii, se rozhodli, ze vsechny "alternativni" zdroje informaci musi co nejdukladneji udusit v globalni "cenzure" technologickych Monopolu jako Google, Facebook a Twitter, kterym (zatim) zcela zchazi regulace a proti-kartelova ochrana obyvatel (pred temito Selmami)...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:58

   K jakému "etniku" asi patří někdo, kdo nás tu obšťastňuje svou teorií plnou úvozovek?

   Smazat
  2. Toz jiste ze jsem Cech, kdyz se ptate po mem "etniku", taky kdybyste se zeptal na vyznani (coz se v ateisticke spolecnosti moc nenosi), tak jsem Krestan a nestydim se za to...

   A dvojte uvozovky pouzivam nyni na miste, kde se obvykle i naznacuji rukama, kdy se pouziva obvykly termin, jehoz skutecna nepravdivost je ale mluvcimu i posluchaci zjevna, tedy pouzite ve vyznamu ponekud pejorativnim...
   Jednoduche uvozovky kolem beznych ustalenych terminu.

   Kdyz to nemuzu zvyraznovat ani graficky, ani velkym pismenem, tak to zvyraznim treba pomoci uvozovek...

   Treba kdyz maji koupenou "planetu", samozrejme ze nemaji koupenou planetu Zemi, ale jeji produkci... (nekde si najdete informace o objemech tzv. "futures" (anglicky termin a nevim, jestli nebo jaky ma primereny ekvivalent v cestine) a pouvazujte o tom, co to vlastne znamena...)

   Ohledne etnika bankeru - je zajimave, jak lze a je nutne v dnesni dobe psat clanky, aby vubec mohly byt vydany, a komentare, aby nebyly smazany, a nezminit pri tom, co jsou zac ti, kdo to vsechno vlastni a ridi...

   Uz zase lze nektere veci psat pouze mezi radky.

   Smazat
  3. 15:13

   Na to, jak se leccos "nesmí psát" (otevřeně) si stěžuje víc lidí. Jeden z nich se jmenuje Anders Behring Breivik.
   Je to oblíbená neonacistická legenda.

   Smazat
 9. Dvorak cenzor tu rychle vymazal pravdu, ze on Vaclav Dvorak kolaboroval s Havlem a verne mu slouzil
  Takze Dvorak bude platit za kolaboraci

  OdpovědětSmazat
 10. Třebaže rozumím onomu sarkasmu ohledně nakládání se slovem marxismus, přesto to pokládám za velmi nešťastné. Věci se mají nazývat pravým jménem - tady máme co dočinění s kosmopolitním korporativním fašismem, pro nějž neoliberalismus jen otevřel neskutečně širokou dálnici. Nejsmutnější je, že jediným východiskem bude zase nějaká krvavá revoluce, opět na vše doplatí tzv. obyčejní lidé.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.