Reklama

sobota 30. září 2017

Západní mýtus o úspěšném Pobaltí: Lidé obvykle z ráje neprchají. Třetina bez občanských práv. Demokracie jen pro vybrané. Skončí jako bezcenná a vylidněná frontová linie Západu proti neexistujícímu nepříteli?

Alexandr Nosovič
30. 9. 2017 ProtiProud

Alexandr Nosovič vyvrací mýtus o ekonomickém úspěchu Litvy, Lotyšska a Estonska při jejich integraci do západních struktur, a přestože jsou na tom s demokracií hůř než Bělorusko a jsou vydávány za vzor, jejich budoucnost je temnáKonkurence mezi zeměmi kolektivního Západu v současném světě nikam nezmizela. Jestliže se ale dříve bojovalo o území, v podmínkách volného pohybu osob, otevřených hranic a účasti na společných integračních projektech se dnes bojuje o obyvatelstvo. Vyhrávají země, které si ve své vlasti udrží domorodé obyvatele a jsou přitažlivé i pro kvalitní přistěhovalce. Prohrávají země, ze kterých lidé utíkají a které jsou pro cizince nezajímavé. Pobaltské státy, desetiletí vychvalované jako nejúspěšnější a první v postsovětském prostoru, se v tomto směru jeví naprostými ztroskotanci, a to nejen z pohledu Severní Ameriky a Evropské unie, ale také mnoha bývalých sovětských republik.

Zchátralý mýtus o příkladném charakteru „baltské cesty“ Litvy, Lotyšska a Estonska vedoucí z „temné“ sovětské minulosti vstříc „jasné“ evropské budoucnosti je setrvačností udržován jak pobaltskými státy, tak zámořskými odborníky zabývajícími se východní Evropou a postsovětskými zeměmi.

Protože chybí aktuální důkazy o „úspěchu“ pobaltských republik, jsou stále dokola uváděna stará obehraná tvrzení, dávno a opakovaně vyvrácená. Pobaltské země jsou údajně jedinými postsovětskými republikami, které se dokázaly plně integrovat do západního světa. Přitom ony samy, v rozporu s logikou, citují tento argument, přestože se současně snaží dokazovat, že nejsou postsovětské.

Integrace do Evropské unie se neinterpretuje jako úspěšné politické rozhodnutí, jež vedlo k takovým a takovým úspěšným výsledkům pro Litvu, Lotyšsko a Estonsko, ale jako vyšší fáze historického vývoje a bezpodmínečně dobrá a absolutní hodnota, která nepotřebuje žádné ospravedlnění. Po rozhodnutí Velké Británie o vystoupení z EU a na pozadí dřívějších rozhodnutí Švýcarska, Norska, Islandu, Běloruska, Arménie a mnoha dalších nevstupovat do EU, působí toto „komsomolské“ nadšení nováčků evropské integrace poněkud směšně.


Podivné demokracie


Mytologie „progresivního demokratického Pobaltí“ je uměle vydržována četnými západními fondy, bezbožně čachrujícími s jejich věčnými ratingy, indexy a s ostatní srovnávací „analytikou“. Co vskutku stojí za to, jsou znamenitá hodnocení demokratičnosti politických režimů stran Sorosovy nadace a Freedom House, v nichž Litva, Lotyšsko a Estonsko figurují jako země s vysokou úrovní demokracie. Bělorusko se ve stejném ratingu nachází o několik desítek bodů níže a je prohlášeno za „poslední diktaturu Evropy“. A to i přes skutečnost, že Lotyšsko a Estonsko zahájily svou „demokratickou“ cestu v roce 1991 tím, že třetinu obyvatelstva zbavily občanství a práva účastnit se voleb, zatímco Bělorusko přijalo od téhož data všechna rozhodnutí určující jeho budoucnost i současnost výhradně cestou projevu všelidové vůle.

V pobaltských zemích je jazyk, jímž hovoří až polovina obyvatelstva, zbaven veškerého oficiálního statusu a nemilosrdně pronásledován, zatímco v Bělorusku je ruština druhým státním jazykem. O Polácích Vilniuského kraje dokonce oficiální zástupci Polska tvrdí, že jejich zákonná práva jako národnostní menšiny v Litvě jsou horší než v Bělorusku. V pobaltských státech se považuje za přijatelné a normální věnovat si „dárek“ ke stoletému výročí státnosti v podobě likvidace všech ruských škol a srovnat místní Rusy s obtížným hmyzem bez jakéhokoliv postihu toho, kdo to vyslovil. A přesto právě tam prý vzkvétá demokracie a evropské hodnoty, kdežto v Bělorusku jen autoritářství a „totalita“.


Ilusionismus HDP


Hlavním nástrojem „advokátů“ Litvy, Lotyšska a Estonska není odvolání k morálce, nýbrž k peněžence. Pobaltské země jsou nejúspěšnější, protože jsou nejbohatší v postsovětském prostoru a užívají si nejvyšší životní úrovně. Takový závěr se opírá o HDP na obyvatele, k němuž se politici z pobaltských států vyloženě modlí, a neustále porovnávají podíl jejich HDP na hlavu s ostatními bývalými sovětskými republikami, přičemž pokaždé se s radostí ujišťují, že je stále vyšší než u východních sousedů. Se Skandinávií se z nějakého důvodu nesrovnávají, přestože své země řadí do severní Evropy a skandinávského regionu.

Na stejném základě stojí závěr, že životní úroveň v Pobaltí je mnohem vyšší než v Rusku nebo v Bělorusku. Završuje se zde dětinský podvrh pojmů, protože úroveň HDP neznamená materiální a sociální blaho. Když odečteme od HDP v Pobaltí komunální tarify, jež tam platí obyvatelstvo ve sto procentech tržní hodnoty, přemrštěné ceny mnoha komodit, placené veřejné služby a absenci sociálních jistot ze strany státu, ukazuje se, že Rusové a Bělorusové nejenže nejsou chudší, ale jsou na tom lépe, než Litevci a Lotyši.

Ale konečný kříž nad bájeslovím úspěšných pobaltských států dělá historicky i světově rekordní emigrace obyvatelstva: žádné okázalé ratingy nemohou ospravedlnit skutečnost, že třetina obyvatel uprchla z Lotyšska a Litvy za čtvrt století jejich nezávislosti.

Smrtící exodus


Hromadný exodus obyvatelstva z Pobaltí nemůže být ospravedlněn ani dostatečně doceněn. Nejenže vyvrací mýtus o úspěchu Litvy, Lotyšska a Estonska, ale zároveň činí nemožným libovolný pokrok v budoucnosti těchto zemí. Pokrok v tom smyslu, jak ho chápou v samotných pobaltských zemích, totiž v souladu s globálními principy hovořícími o inovativní společnosti a znalostní ekonomice.

Jak může ekonomika založená na znalostech existovat v zemích, kde nezůstali téměř žádní tvořivě myslící a energičtí mladí lidé? Jaká inovativní společnost může asi tak vzniknout v Litvě, odkud odchází devět z deseti studentů středních a vysokých škol?

Vysokoškolské vzdělání v pobaltských státech absolvují jen proto, aby mohli odjet pracovat do zahraničí, jakmile obdrží diplom. V Evropě jsou pracovníci z pobaltských států žádaní, jsou totiž důslední, zodpovědní, přesní a poctiví. Přání dostat je na trh práce „staré Evropy“ bylo důležitým důvodem, proč staromilci EU přijali Litvu, Lotyšsko a Estonsko do svých řad, a to navzdory tomu, že nesplňovaly kodaňská kritéria pro členství v Evropské unii.

Zda vůdci Pobaltí pochopili, nebo nepochopili, že vytoužená „integrace do západního světa“ hrozí vykrvácením jejich zemí, z nichž může prchnout veškerá populace, není tak důležité. Důležité je, zda přijali pravidla hry a souhlasili s tím, že budou soutěžit s velkými evropskými státy o lidský kapitál. Nyní je všem jasné, že tuto soutěž Pobaltí zcela a neodvolatelně prohrálo, protože se navždy vzdalo potenciálu a šancí pro budoucnost po ztrátě nejdůležitějšího zdroje růstu – růstu lidského potenciálu.


Zkrachovalé existence


Jiné země, které se společně s pobaltskými státy ocitly ve stejných podmínkách, odpověděly na danou výzvu mnohem adekvátněji. Malé Slovinsko si udrželo své obyvatele a zůstalo na původním počtu obyvatel. Emigrace z České republiky je také zcela marginální. Tyto země odolaly celosvětové konkurenci a ukázaly, že jsou konkurenceschopné v podmínkách celoevropského trhu práce, svobody pohybu a otevřených hranic. Daly lidem takové životní podmínky, že se jim odtud nechce odcházet.

Zato lidé z Pobaltí utíkali, aniž by se ohlédli, a jejich přetrvávající emigrace ze zemí s deklarovaným ekonomickým úspěchem a růstem HDP odhaluje faleš všech kritérií tohoto „úspěšného příběhu“. Pobaltské země jasně prohrály boj o lidi: o dělníky, o mozky, o nápady, o nadšení pro vlast. Ukázalo se, že jsou pro své obyvatele nepřitažlivé, a proto nejsou konkurenceschopné.

Tyto země jsou absolutně zkrachovalé existence, které globálnímu světu jednoduše rozprodaly své národy na orgány a vzdaly se jakékoli budoucnosti. Dávat ostatním tyto státy za příklad hodný následování je obludná lež a cynické přehlížení pravé skutečnosti.
Zdroj.
 

Alexej Dzermant: Tři scénáře budoucího vývoje Pobaltí


Pobaltské elity odmítly myšlenku vytvořit ze svých států most mezi Východem a Západem a namísto toho rozehrály scénář militarizace svých území. Ve skutečnosti se ale vydaly třetí cestou: pozvolnou a řízenou degradací. Takový názor vyslovil filozof Alexej Dzermant, politický analytik a ředitel běloruské pobočky portálu IMHO-club.by, při prezentaci knihy Alexandra Nosoviče „Proč Bělorusko není Pobaltí“.

Druhé Kosovo


Expert představil tři možné scénáře rozvoje Pobaltí. V souladu s prvním scénářem, kterého se podle politologů drží místní elity, musí proběhnout „kosovizace“ regionu. „Myslím, že tento scénář chtějí elity následovat. To znamená vytvoření jakýchsi agresivních základen západního světa v jejich malých státech ztrácejících ekonomický potenciál. Právě na tom, na konfrontaci s Ruskem, chtějí místní vlády vydělat,“ řekl Dzermant.

Podle jeho slov je srovnání s Kosovem namístě, protože právě tato enkláva se stala „černou dírou, která ukončila politické ambice Srbska“. „Pobaltské elity proto chtějí přeměnit své země na takové Kosovo, aby Západu stálo za to využít militaristický, silně vyzbrojený pohraniční stát, u něhož se vrážejí peníze právě do zbraní,“ podotkl analytik.

Nicméně Dzermant poukázal na nízkou pravděpodobnost realizace tohoto scénáře. Podle jeho mínění bude osud pobaltských států určen dohodami trojúhelníku EU – USA – Rusko, a kvůli Litvě, Lotyšsku a Estonsku tyto mocnosti vážný konflikt nespustí. „To není ten zdroj, pro který stojí za to válčit,“ zdůraznil.

Řízená degradace


Druhý scénář, který uvedl analytik, bude pozvolná a řízená degradace. Dzermant vysvětlil, že v rámci tohoto scénáře budou procesy v pobaltských zemích pokračovat podle stejného negativního klíče: depopulace, zhoršování sociální infrastruktury.

„Bude to pomalý propad ve všech aspektech života, a může to trvat 20-30 let. Proces bude pod kontrolou, aby nedošlo k vážným společenským výbuchům. Nikdo nebude ochoten zachránit Pobaltí a všichni tam skončí v situaci zemí, které nejsou nikomu k užitku,“ řekl politolog.

Podle jeho slov by spásný mohl být třetí scénář, který vychází z myšlenky mostu mezi Východem a Západem. Nicméně tento optimistický scénář, jak poznamenal Dzermant, místní elity odmítly.

Kdo se ujme jalových sirotků?


„Místo aby vsadily na scénář spolupráce a zprostředkovatele mostu, rozehrávají pobaltské elity scénář frontové linie a agrese. V tomto ohledu jsou pobaltské země neúspěšné, nestaly se mostem a frontovou linií se také pravděpodobně nestanou, protože k tomu nemají potřebný potenciál. Čili nejpravděpodobnější scénář je pomalá degradace,“ vysvětlil politolog.

K tomu poznamenal, že za 20-30 let realizace scénáře pomalé degradace vyvstane otázka pobaltského dědictví. Nicméně, podle jeho názoru, bude obtížné předpovědět, kdo bude chtít vytáhnout z bláta neužitečný a zatěžující region.

„Najde v něm Bělorusko a Rusko novou kvalitu? Či se snad probudí nový zájem ze strany Západu, nebo Číny? Británie, EU a USA mají v pobaltských zemích své vojenské základny, takže se o ně mohou dále zajímat. Pro Rusko je Pobaltí už méně zajímavé,“ uzavřel Dzermant.

Zdroj.

70 komentářů :

 1. Schwarzenberg to po anexi Krymu řekl přesně, s jídlem roste chuť.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ...na spaní.

   Smazat
  2. Jo,to jsme viděli,jak mu rostla chuť,když mu veškrna vracel majetek,na ktery neměl jeho rod pro kaboraci s Hitlerem nárok....

   Smazat
  3. Opr.kolaboraci.

   Smazat
  4. Máte pravdu, s jídlem roste chuť a tak SSA a Západ by rád celou UKrajinu, PObaltí a Rusko ... jsou to nenažranci, žijící léta jen z podstaty a z toho, že drancují jiné státy.
   Styďte se, že takovou sebranku hájíte!!!!!!!!

   Smazat
  5. Co to je Schwarzenberg ? Co to je top 09?

   Smazat
  6. Ten Schwarzenberg by neměl tolik žrát, a kdo to je vlastně, nejspíše nějaký nastrčený vygumovaný kašpar.

   Smazat
  7. Žádná anexe Krymu neexistuje! To jen užiteční idioti papouškují demagogii západních politruků.... Inu, hloupost je věčná.

   Smazat
 2. «Очень благодарна за организацию сегодняшнего мероприятия. Сегодняшнее собрание организовано в контексте превращения Украины в более толерантное место для беженцев и искателей приюта. Эта программа финансируется министерством иностранных дел Германии. Цель проекта – информирование украинской общественности о том, кто такие беженцы и искатели приюта, а также разрушение стереотипов»,− заявила эксперт консульско-правового отдела посольства Германии на Украине Дороте Мечковски. https://www.youtube.com/watch?v=d2ome-TEnMk

  OdpovědětSmazat
 3. Podívejme se na Rusáky. Po Ukrajině začínají kérovat už i do pobaltských zemí. A poslušný ruský poskok, soudruh Dvořák, jejich propagandu ochotně publikuje.
  Tak porovnejme země podle Indexu lidského rozvoje:
  28......Česko
  30......Estonsko
  37......Litva
  44......Lotyšsko
  49......Rusko
  52......Bělorusko
  Taková jsou fakta.
  A víte co je zajímavé? Že Estonci, Lotyši i Litevci prej hromadně emigrují ze svých zemí, ale ta prý hrozně utlačovaná ruská menšina, ruské kukačky prý bez jakýchkoli práv, místo aby emigrovali do své skvělé domoviny kterou mají za rohem, se v těch zemích drží jak klíšťata. To jsou ale paradoxy. Něco tady nehraje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavně nehraje něco ve vaší hlavě, neb nám tu citujete oficiální propagandu - děkuji nechci, těchto keců mám dost na ČT a v novinách. Tady bychom opravdu rádi normální věcnou diskuzi.

   Smazat
  2. Máš pravdu, Pepku, tak to vysvětli. Bude legrace. Čekáme s napětím.

   Smazat
  3. 21:22 co to je za parametr „Index lidského rozvoje“? Z čeho se skládá, kdo ho vyhodnocuje, vyhlašuje, kdy byl aktualizován naposled? Jak se ca od roku 1992 vyvíjí počet obyvatel Litvy, Lotyšska a Estonska? „... ruské kukačky prý bez jakýchkoli práv, místo aby emigrovaly...“ píšete. Skutečně humanistický přístup k otázce nastolené článkem. Cosi to o Vás vypovídá 21:22. I tak, těším se na odpověď k položeným otázkám, když už se vystavujete za znalce věci. Děkuji.

   Smazat
  4. 22:02
   Aktualizuje se každý rok, uvedené údaje jsou z roku 2016
   Skládá ho OSN
   Jeho složky jsou
   -HDP v paritě kupní síly na obyvatele
   -průměrná doba dožití
   -školství
   Je to nejčastěji citovaný údaj vyjadřující celkovou životní úroveň daných zemí.

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

   Smazat
  5. 22:10 děkuji za informaci, ještě prosím vývoj počtu obyvatel, který, jak to vypadá, "index lidského rozvoje" nezahrnuje. Kriterium jisté morálky také ne. Chápu, že ukazatele, které propagandě nevyhovují, prezentovány nejsou. Pokud tedy chci vědět, jsem nucen této selekci věnovat pozornost.

   Smazat
  6. 22:10 Co to je to OSN ? Myslíš asi celý svět pod USA, mínus Rusko a Čína.

   Smazat
  7. Není,nad osobní zkušenost.Na stavbě mi makají lotyši,jeden,dokonce vyšší důstojník námořnictva.To,co se děje v Lotyšsku,je děs běs,česká média mlčí,nebo lžou,jak cikán na šroťáku.Nenechme se propagandou ohlupovat.Nejlépe je se osobně bavit s lidmi té,či oné země.Kecy,proč rusky mluvící občané neopustí zem,kde se narodili a jen díky rozpadu SSSR se ocitli ve vlivu EU a NATO,neberte vážně.Ti lidé tam mají své majetky,své rodiny,přátele.Těžko se opouštějí staří rodiče,mnohdy nemocní.

   Smazat
  8. Je zajímavé, že někdy,když se to hodí proti Rusku, argumentují "volbou nohama" a jindy ( jako v tomto případě) je to považováno jen za marginálii.Nohy říkají,že se lidem Pobaltí doma nelíbí!

   Smazat
 4. ad 20,53
  Ohledně Krymu nešlo o žádnou anexi a už to proboha přestaňte tady v diskuzích furt omílat - jste jak zaseklá deska. Krym NIKDY nebyl součástí Ukrajiny, tak už si to vtlučte do těch kebulí a věnujte se normální diskuzi k tématu a ne tupých prázdným kecům, z nichž čiší jen nenávist, zloba a havlo-propaganda.
  Díky moc!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dle platného mezinárodního práva je Krym stále součástí Ukrajiny.

   Smazat
  2. 21:38 Nás nezajímá výklad práva západních zločinců nás zajímá vůle Krymského lidu.

   Smazat
  3. 21,38 - tak si něco přečtěte, než budete psát někam příště. Krym NIKDY NEBYL součástí UKrajiny, vždy šlo o autonomní území s vlastní samosprávou. No a jelikož nikdy součástí UKrajiny nebyl, tak ani podle mezinárodního práva (rozuměj západního - kde je to tak, jak se momentálně hodí jim - viz Kosovo..) nemůže součástí Ukrajiny být. Kapišto???
   A že lidé v referendu rozhodli, jak rozhodli - proboha a diví se jim někdo???? Kdo by chtěl i jen na chvíli být podřízen fašounům z banderovské bandy????

   Smazat
  4. 21:47 vůle sudetských němců byla také se stát součástí říše.Když tě nezajímá i právo odborné Západní civilizace,tak se odstěhuj do ruské oligarchie a pak chcípneš na choleru

   Smazat
  5. Neměli autonomní republiku, parlament... Nemíchej se do věcí, když o nich nic nevíš.

   Smazat
  6. 21:38 Co je to to "mezinárodní právo". Nechceš tím demonstrovat třeba Kosovo ?

   Smazat
 5. Jo v pobaltských státech nic není jen pochody fašounů.

  OdpovědětSmazat
 6. 21:35 co meleš,že Krym nebyl součástí Ukrajiny.Stačí se podívat na zeměpisné mapy školních tříd i před rokem 89. Ta tvoje propaganda by také mohla podpořit návrat Sudeťáků do své domoviny v pohraničí. Kolik ti platí ty šašku za lež,kterou nepíšeš na oprátce? Havlo rétoriku mám u řitě ale odpad tvého ražení mě sere,jak se zastáváš rusských imperiálních praktik. Díky moc.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21,57 - jednak nemluvíte pravdu - buď jste hloupý nebo vědomě lžete - a jednak jste hulvát.
   Obojí nepoužitelné k další diskuzi.
   Na mapy si čumte jak chcete, ale hlavně si přečtěte jak to vlastně s Krymem bylo. Dřív, než se shodíte na netu přede všemi - což už se ale stalo, takže nic.

   Smazat
  2. 21:57 Pravdu má nakonec vždy vítěz. Jak je mezinárodní právo vykládáno vidím na bombardování Srbska, odtržení Kosova, intervencích do Afghánistánu, Iráku, Libye a Sýrie, když vezmu jen ty aktuální případy. Ruská Federace měla všechny existenční důvody nepřipustit, aby Krym byl Ukrajinou zpřístupněn "demokratickému Západu". Těmito fakty jsou dány i moje sympatie. Rád si je nechám vyvrátit lepší argumentací. Těším se. JiH

   Smazat
  3. 22:02 ano Krym patřil krymčanům a né Rusku, anebo Ukrajincům. Aljaška byla Ruská a už navždy bude USA.Sám jste trouba,když neznáte jak se tvoří státní útvary. Vítejte něco o mezinárodním právu? Asi ne,co IQ vožralýho koně

   Smazat
  4. Jestli bude Aljaška navždy patřit SSA, to nikdo nemůže vědět, ani vy ne. Nikdo neví, co bude zítra, taky vás může zítra srazit auto. A taky může přijít doba, že SSA budou rozvrácený stát v občanské válce a Aljaška vyhlásí referendum také. Možné je v současném světě úplně všechno.

   Smazat
  5. Co to je Krumčan? To je něco jako Kosovar nebo Bosňák. Uměle a účelově vytvořený název. Na Krymu jsou převažujícím etnikem Rusové. tatečně ho bránili proti francouzsko-turecko-britské invazi za Krymské války, statečně ho bránili proti nacistům a nakonec osvobodily a nakonec se vzepřely banderovcům a zase vyhráli. Bůh ochraňuj Rus a ukrajinské Rusy.

   Smazat
  6. 22:02 to trefil. Obyvatelé Krymu, autonomní republiky, se rozhodli v tajných a svobodných volbách odtrhnout od Ukrajiny, do které byli kdysi Chruščovem strčeni proti své vůli. Plebiscit rozhodl, zvolil svůj nový parlament a ten požádal o připojení Autonomní republiky Krym do svazku Ruské federace. Autonomní republikou zůstává a kdykoli v bodoucnosti se může rozhodnout jinak. Nevím, co ty banderovce pořád bere a nesmyslně se odvolávají na mezinárodní právo. Pletou si právo s propagandou. měli by víc studovat, než začnou blábolit.

   Smazat
  7. 21:57 Krym byl v historicky dávné době Ruský. Je Ruský a taky jim zůstane až do třetí světové války. Pak už nebude nikoho.
   To administrativní rozdělení SSSR tehdy nepočítalo s nějakými separacemi.
   Ale i tak by, i po mejdanu zůstalo jako Ukrajina, stejně jako Donbas. Bylo tak i před tím, za Kučmy, Kravčuka i toho Juščenka s Tymošenkovou.
   Fašistický, banderovský převrat za podpory CIA, musel nutně v Rusku najít odezvu. Rusko už tak obklíčené státy NATO, by bylo úplně sevřeno a zbaveno i své základny na Krymu, kterou mělo pronajatou od Ukrajiny. O tom co by se stalo s takovým pronájmem když už se tam chystala US základna, lze domyslet.
   Stejně tak i s ruským, převažujícím etnikem na Donbasu.
   Skutečné právo muselo zvítězit nad bývalou administrativou SSSR.
   Horší to už je s právem USA, třeba co se týče Nového Mexika či Kalifornie.

   Smazat
  8. 10:10 - nikoliv! Krym je jen část okupované Tavridy! Ta náleží Turecku! Protože ve smlouvě Kateřiny II. s Vysokou portou jasně stojí, že pokud Rusko z jakýchkoliv příčin Tavridu či její část ztratí, tato se automaticky opět stává částí Osmanského impéria!! Bacha! Tu je originální mapa z doby podpisu smlouvy, tedy z roku 1792! - http://loveki.ru/museum/maps/all_russia_maps_1792/39.jpg

   A tzv. Ruská republika jako dejme tomu nástupnický stát Ruského impéria ztratila kontrolu nad částí Tavridu hanebným aktem jejího roztržení 18. října 1921 - http://neviditelnypes.lidovky.cz/historie-krym-0fj-/p_zahranici.aspx?c=A160831_203010_p_zahranici_wag

   Ten den přešla tedy dle smlouvy - tedy de iure pod osmánského kalifa, ale ten byl bohužel také svržen a vyhnán ze země o dva rok později. Otázka tedy zní: je Turecká republika nástupnickým státem Osmánské říše?

   Smazat
 7. Průměrné mzdy:
  Estonsko...1242 Eur
  Litva.......839 Eur
  Lotyšsko....691 Eur
  Rusko.......559 Eur

  Index demokracie:
  30....Estonsko
  31....Česko
  38....Litva
  41....Lotyšsko
  134...Rusko

  Tož taková jsou fakta, soudruzi. Soudruh politolog má místo faktů jen žvásty. Ať se raději stará o svou domovinu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A 22:02
   Este by nebolo od veci napisat, ake tam maju ceny. Lebo ono je obcanovi prd platne, ze ma priemernu mzdu 1200 euro, ked mu to pri cenach byvania, energii, potravin a sluzieb ledva staci na hole prezitie.
   Plus dalsia vec, do priemernej mzdy sa zaratava vselico, aj prilezitostne odmeny, odstupne a podobne. A cisto matematicky, ked mam 10 ludi, jeden berie mesacne 10.000 eur a zvysnych 9 ma mesacne po 100, tak to v tabulke vyjde na peknych 1090 eur na osobu. Ale realita je trosku ina, soudruhu.
   Mal by si sa dovzdelat, popros sudruha Chovanca alebo Jandu, nech ta daju doskolit. Inak tych 30 striebornych beries nezasluzene, lebo tvoja argumentacia je na urovni ziaka 5. triedy zakladnej skoly.
   P.S. To, ze si idiot, to je diagnoza a tvoj osobny problem, ale naozaj nie je dovod, preco by si tym musel oblazovat ostatnych.
   P.P.S. A este mozes skusit tu o Cervenej ciapocke, pripadne o HDP, co tebe podobni nimandi radi omielaju ako mantru dokola.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Mám podezření, že Novou republiku napadl agent tajných služeb s krycím jménem Fagan. Chlubil se, že nějakou dobu byl v kterémsi pobaltském státe. V Outsidermedia šířil naprosté kraviny a lži až ho musel admin doslova vykopat. Fagan byl tak plodný, že překonal novináře Práva v počtu písmen, které se mu podařilo za den s prominutím vysrat.

   Smazat
  4. Ještě bych dodal, že doporučuji Fagana okamžitě mazat, protože stránky NR tak zaneřádí lživou propagandou až se stanou nečitelné.

   Smazat
  5. Tento magor jen fantazíruje, provokuje a píše zaručené informace a statistiky, které se mu zdály v noci, když měl ruku v nočníku. Není tam žádný seriozní odkaz. Je to jen fantazmagorie. Zajímalo by mně, co by v těch nepodložených výmyslech bylo o americe.

   Smazat
  6. s tím Faganem máte (1:30) pravdu. Naposledy prududil na Tarasově terase, dokud majitel neuzavřel diskuzi. Tak to vypadá, že zde našel nové útočiště. Tak nezbývá než se obrnit trpělivostí a nereagovat na něj,

   Smazat
  7. 22:02 Že ty to máš z ruských pramenů ?

   Smazat
  8. 22:02 cpeš sem tu svoji hovadinu znovu potom, cos' ji nedokázal obhájit. To podle zásady "stokrát opakovaná ..." tentokrát blbost "se stává pravdou", že? Kontrolní otázka, jak poklesl počet obyvatel Litvy, Lotyšska a Estonska za posledních třeba 27 let? Taky ukazatel rozkvětu. A jak jednoduchý.

   Smazat
  9. Jaká je průměrná mzda v Katalánsku ?

   Smazat
 8. Ježkovy oči, ten "index demokracie" - to je skutečně úúúžasně dojemné ... už slzím ....
  Víte vůbec, člověče, co je to ve skutečnosti demokracie?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dojemný jste vy, soudruhu. Když nevíte co je demokraacie, tak si to přečtěte na wiky. Rozhodně to ale není tohle:
   http://zpravy.idnes.cz/navalnyj-policie-rusko-zatceni-mitink-volby-f3j-/zahranicni.aspx?c=A170929_201720_zahranicni_fka

   A co ty mzdy? Ty si netroufnete zpochybnit? Nepoužijete ani kouzelnou formulku, že v Rusku je fšéééécko dáááleko levnější?

   Smazat
  2. 22,19 - ach tak, vy jste myslel demokracie á la SSA a Západ, že ano? V tom případě se samozřejmě nikdy nemůžeme shodnout, protože demokracie v mé představě a v představách Západu jsou dvě diametrálně odlišné věci.
   Samozřejmě tu nechci tvrdit, že je v Rusku nebo v Pobaltí, to ne, ale není ani tady u nás a není ani v EU- zemích. Bohužel.

   Smazat
  3. Že se vůbec vybavujete, milý 23:03, s tím Pepkem Vyskočem Wikipedem? Vždyť je to hašteřivé nemoudré stvoření homosexuálního založení s narcistní poruchou.

   Smazat
  4. 22:19 Když uvidím odkaz na nějakou dobrovolnickou wiki, tak jsem hned doma. Píše to blb, mladý modrý soudruh, se zápalem Pavky Korčagina. Sám je na tom jako na okrajině, ale přitom ho pomlouvá.
   Ještě nedávno to bylo všecko "rusko", i ti okupanti z osmašedesatého.

   Smazat
 9. Banda fanatiků,co má doma matróžky místo bible bude zas kolaborovat jak 68 roce jen proto, aby měla pocit pravdy mě nemůže přesvědčit o opaku. Kdy už těmto krvežíznivé chátře dá někdo K.O.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepovídejte si s bandou fanatiků na netu a jděte do hajan. Čas je na to akorát.

   Smazat
  2. Ony ho ty matrjožky strašily celou noc, chudáka. A ráno zase do fachy k Chovancovi! Nevyspalý! To zas ten boj s putlerovčíky nebude stát za nic. A vše za naše peníze.

   Smazat
  3. Osamělý blbe, od které doby se slušným lidem říká banda fanatiků?

   Smazat
  4. Na názory hitlerovce 21:38 tu není nikdo zvědav.

   Smazat
  5. Jak je to s tou "volbou nohama" Pobalťanů ?

   Smazat
 10. Přátelé hádáte se celkem o ho.... Faktem je,že lidé tam odtud utíkají a tam kde utíká především inteligence, něco smrdí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Utekl někdo z té inteligence do Ruska?

   Smazat
  2. 0:00
   Do Ruska chodí tak maximálně hokejisti. Tedy ti kteří se nedostali do NHL. A i ti se po skončení kontraktu ihned vracejí do svých zemí a vyprávějí hrůzostrašné historky, tu z ruského zdravotnictví, tu z jiné oblasti.

   Smazat
  3. Do Ruska od nás jezdí lidi pracovat. Je tam několik fabrik, kde dělají Češi ve vrcholném managementu. Ale kdo čte jen zadní stránky novin, ví o Rusku samozřejmě prd.

   Smazat
  4. K té duševní 0:00 - nejde o to, zda inteligence z Pobaltí utíká či neutíká do Ruska. Jde o to, že inteligence z Pobaltí na Západě myje nádobí a zametá ulice. Tak to je, bohužel.

   Smazat
  5. 0:00, utekli skoro všichni z vysoce technologických fabrik. Znáte ruská tranzistorová rádia z Litvy? Budovy této firmy hostí západní supermarket. Ruští inženýři už jsou dávno v Rusku.

   Myslím, že v Litvě je jaderná elektrárna, kterou obsluhují Rusové. Litevci slintají, že nemohou dovnitř.

   Smazat
 11. Pobaltské státy jsou plné Rusů. V Litvě je jich jen 6%, ale v Estonsku a Lotyšsku 26%. Město Riga má 60% obyvatel ruského původu. Mám podezření, že úkolem základen NATO je hlídat tuto ruskou populaci. V ruských televizních pořadech vystupují poslanci evropského parlamentu ruského původu ze zmíněných pobaltských států. Putin má pod kontrolou vše. Třeste se trotlové.

  Mám zkušenost z Litvy. U mladých začnete s dotazem v angličtině. Staří uvítají ruštinu. Starší profesor matematiky beze Rusy jako konkurenci, asi tak, jako my Bulhary. Ostatně na univerzitě ho učili ruští profesoři. Řidič taxíku Litevec, dříve elektromontér, byl v ruské armádě a žádné špatné vzpomínky neměl. Pochybuji, že by na Rusko útočil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rusko si brousí zuby na státy, ve kterých žije ruská menšina, o tom je celý článek. Kydání hnoje na rozvíjející se státy, a podprahové sdělení, jdeme si pro vás, znovu vás znevolníme a svážeme do nové diktatury Rusa. Estonci, Litevci a Lotyši to vidí a tuší, že co mají doma za spící agenty, sudetské rusy 21. století, a jsou rádi za každý obranný mechanismus, který jim USA pošlou, a který Rusa drží za jeho hranicemi. Ukrajinu už začalo Rusko požírat, a teď si brousí zuby na Bělorusko, Litvu, Lotyšsko a Estonsko.

   Ukrajina udělala tu chybu, že na hranicích z roku 2014 nepostavila 10ti metrovou betonovou zeď, to je jediné co na Rusa platí. Číně se to vysvětlovat nemusí.

   Smazat
  2. 10,18 - pane nebo paní, jste totální magor. Tak dlouhý příspěvek a totálně o ničem, protože každé slovo je nesmysl - buď vědomě lžete, anebo jste prostě hloupý či navedený ... jiné vysvětlení mě nanapadá

   Smazat
  3. Za rok nad tím začnete přemýšlet, a za dva nebude jiná možnost a EU začne stavět Velkou Evropskou zeď na hranicích s Ruskem, aby Rusko pochopilo, kde končí a kam jeho nemytá noha nevkročí.

   Smazat
  4. EU nezačne stavět nic, neb je to neschopný, před totálním krachem stojící moloch, který nedokáže udělat ani rozhodnutí, natož čin. Jen kecy, kecy, kecy, summity, další kecy ... ale skutek žádný. Psedovelmoc neschopná činu, obrany, jakéhokoliv smysluplného opatření ... prostě VELKÉ NIC!!! A navíc - myslete si co chcete, ale v současné době NECHCI, aby k nám lezli nemyté nohy muslimů - za žádnou cenu, takže Rusko neřeším, obavy z něj nemám a na vaše štvavé příspěvky kašlu.

   Smazat
  5. Když to tu neopepřím, tak si Blaničtí rytíři ani nevšimnou, že je něco šimrá pod nosem.

   Smazat
 12. Pořád čekám na naplnění předpovědi od "našeho: ministra války z koblihova, Stropnického.
  Že hned po skončení vojenského cvičení Západ 2017 překročí
  ruská armáda hranice pobaltí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na PL se odkopal Syruček tvrzením, že cvičí 100 tisíc vojáků. Musel být pořádně ožralý, protože místo jednoho vojáka jich viděl hned 8.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.