Reklama

sobota 2. září 2017

Zkušenost


Stanislava Kučerová
2. 8. 2017
Když, bylo to v 60.letech, prof. Jan Vaněk psal své „Materiály k obecným základům pedagogiky“, chtěl si ověřit, jak fungují Ústavy sociální péče pro děti mentálně postižené. Získal na rektorátě auto a zorganizoval exkurzi po celé Moravě. Vzal na ni tři kolegy z katedry. Byla jsem mezi nimi. Po návštěvě asylových zařízení pro děti s nevratným postižením prvního a druhého stupně jsme se octli ve zvláštní škole. Tuším, že to bylo na Vysočině, v Herálci. Po bezútěšných předchozích dojmech jsme si připadali jako v místě slunné pohody.


Velká světlá učebna, usměvavý učitel píše na tabuli jednoduché početní příklady na sčítání a odčítání, usměvaví žáci sedí u svých stolečků a opisují do sešitů. Když učitel u tabule skončí své zadání, sedne si k svému stolu a čeká. Za chvíli se jeden žáček zvedne a rozběhne se k němu. Pošeptá mu výsledek příkladu do ucha, aby to ostatní neslyšeli. Učitel kývá hlavou, že je to správně, a oba jsou blažení. To se opakuje se všemi žáky a se všemi příklady. A tyto žáky chce incluse rozptýlit v obvyklých školách? S mnoha žáky. S množstvím učiva. Se spěchem. Kde i jedničkáři občas propadají úzkosti. Žádný přidělený asistent nemůže dát dítěti ze zvláštní školy ten pocit uspokojení, který jsme viděli. A proč 8 asistentů místo jednoho učitele?

Jsou věkové a individuální zvláštnosti. Moderní školské soustavy je respektují. Všem stejně nebo každému to jeho? V obvyklých případech všem stejně, v neobvyklých individuálně odlišně. Jako děti jsme se seznámili s přetěžkou záslužnou prací s dětmi hluchoněmými a slepými. Ty snad nikdo začleňovat do obvyklých tříd nebude. A co děti tělesně postižené? Znali jsme pražský Jedličkův ústav a jeho Bakulovy zpěváčky. Rozptýlit je do obvyklých tříd? Vždyť potřebovali nejen učitele, ale i lékaře, pečovatele, mistra pracovního výcviku, ale i mistra zpěvu – dirigenta. Což jim spolu nebylo dobře a žádná incluse by jim to nemohla nahradit?

Je nepochopitelná ta začleňovací tendence, když přece v minulosti šlo o to, vytvořit přiměřené speciální podmínky a speciální metodiku pro úspěšnou péči o rozvoj dětí, tak nebo onak větší měrou od většiny ostatních dětí odlišných. A ty podmínky a ta metodika tu již byly vytvářeny s maximálním zaujetím a nasazením po celoudobu novověkého bádání o člověku a o výchově.

K tomu nebudeme přihlížet? To zapomeneme?

U nás stále pociťujeme neblahé následky diskontinuitního vývoje ve 20. století. V návaznosti na zakladatelské pedagogické dílo G.A.Lindnera, Fr. Drtiny a O. Kádnera vzali si jejich pokračovatelé. O. Chlup, J. Kubálek a J. Uher za úkol připravit k vydání „Pedagogickou encyklopedii“, která by zachytila reformní ruch prvního dvacetiletí našeho smostatného státu a zároveň by jevy tehdejší praxe i teorie výchovy „jasně prosvítila z hlediska vývoje.“ Avšak první díl vyšel r. 1938, třetí až r. 1940, kdy už Československo neexistovalo. Z „Encyklopedie“ se rázem v okupované zemi stala zakázaná literatura. Postupně se proměnila v literaturu zapomenutou. Jen proto si nikdo po převratu 1989 nevzpomněl, že např. J. Hendrich nebo J. Tvrdý s veškerou vážností rozebrali reformní a alternativní směry světové pedagogiky, že domácí pedagogičtí pracovníci vytvořili vlastní model reformní školy, školu činnou, a že ji čeští a slovenští učitelé tvořivě uskutečňovali. Že jsme měli nadto i řadu originálních učitelů-pokusníků. Jen tak také mohlo upadnout v zapomnění, jak vznikala už za první republiky jednotná škola.

K žádoucímu zpřístupnění středního vzdělání všemu obyvatelstvu došlo u nás zákonem z roku 1948. Ale sluší se uvést, že už prvorepublikový ministr školství I. Dérer sblížil vyučovací osnovy měšťanské školy a gymnázia ve snaze odstranit nedemokratický dualismus. Sluší se připomenout, že V. Příhoda se svými spolupracovníky, opíraje se o zkušenosti z USA, vypracoval a ověřoval model jednotné, vnitřně diferencované školy. Po válce, po osvobození r. 1945 připravoval příslušný zákon ministr školství J. Stránský (NS). Po změně vlády v únoru 1948 však zákon předložil ministr Z. Nejedlý (KS). Následkem toho byla jednotná škola ztotožněna se socialismem do té míry, že po převratu 1989 byla obnova osmitřídního gymnázia pokládána za div ne hlavní výsledek transformace.

Převrat r.1989 přinesl euforii a radostné očekávání i do řad pedagogů. Prof. B. Blížkovský, z pověření slovenského ministra školství L. Kováče, jel do Prahy za českým ministrem školství, MUDr. J. Adamem, jako vedoucí týmu pro reformu. Hlavní idea byla celou naši školskou soustavu prověřit a reformovat ve smyslu racionalizace, demokratizace a humanizce. Když ministr Adam vyslechl, oč v reformě jde, obrátil se na svého poradce, a ten mu (německy) řekl, že se nemá znepokojovat, že to nespěchá.

Krátce poté jsem se u ministra Adama zúčastnila schůze děkanů učitelských fakult a vyslechla jsem, že pan ministr jako lékař se o otázky školství nikdy nezajímal. Že převzal úřad jako stranický úkol. Ale že když se má dělat nějaká reforma, ať se obnoví osmitřídní gymnázium. To byla dobrá škola. On sám to pamatuje.

Takže na závěr. Britský autor W. Carr praví, že praktická rozhodnutí ve sféře výchovy a školství vytvářejí, ovlivňují a vykonávají lidé bez hlubších znalostí a reflexe filozoficko-historických východisek daných problémů, zatímco malé komunity odborníků mají malou šanci svými výzkumy skutečnost ovlivňovat.

20 komentářů :

 1. Gymnasia v naší krásné kapitalistické vlasti začaly přijímat ke studiu autisty. Takový student vyžaduje stálou přítomnost asistenta. Být autista, to je přednost pro rodiče z hlediska sociálních dávek. Zuby nehty se brání přinutit svého fracka se učit, co ke středoškolskému vzdělání patří.

  Za pár let se tito autisté objeví na univerzitách. Protože student, to jsou peníze, bude autista protažen zkouškami a zápočty k diplomu. Třebas se stane i chirurgem. Přál bych socanům, aby jim operoval prostatu nebo aspoň slepé střevo.

  Místopřísežně prohlašuji, že jsem v roce 89 klíči nezvonil a ani jsem se nezúčastnil činnosti občanských for. To by se mělo pravidelně objevovat v cevéčku, jako varování před krajní nespolehlivostí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Místopřísežně prohlašuji, že jsem v roce 89 klíči nezvonil a ani jsem se nezúčastnil činnosti občanských for. Tak to se k vám přidám.

   Smazat
  2. Ovsem havlista redaktor cenzor rezisyrek Vaclav Dvorak se k vam pridat nemuze, ten Havlovi cinkal jako divej
   A jeste se tim chlubi

   Smazat
  3. Nemá se za co stydět. Cinkala většina. To jsme tehdy ještě nevěděli jaký podvod bude následovat.

   Smazat
  4. prosím-rozlišujte. Autismus má mnoho forem.Můj vnuk má diagnostikovaný Aspergerův syndom, formu autismu. Má to po otci - absoventu oboru astronomie na Matematicko-fyzikální fakultě UK a po dědovi,architektu- mostaři. Nepotřebuje asistenta, ale správně vybranou školu. Tercii v matematické třídě osmiletého gymnázia končil s jednou dvojkou - z tělocviku. Opravdu myslíte, že takovéhle děti by na vysokou školu nepatřily a nestačily?

   Smazat
  5. 8.59 Paní Marie, o to právě jde. Správně vybranou školu. A správně zvolený obor... Tomu ale žádná inkluze nepomáhá, spíše vše všem komplikuje.

   Smazat
  6. 8:59
   9:51

   Inkluzi má VŽDYCKY smysl prosazovat u handicapů sociálních. (Což se, pokud vím, neděje; adorace osmiletých gymnasií je krokem opačným směrem.) Naopak u handicapů mentálních nebo tělesných JEN po opravdu zralém zvážení každého konkrétního případu, rozhodně ale ne paušálně - s jakýmsi humanitárně "principiálním" zdůvodňováním.

   Smazat
 2. Na Parlamentních listech je beseda s historičkou Muriel Blaive

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Francouzska-historicka-znovu-zvedne-tlak-vsem-odpurcum-komunismu-V-Ceskoslovensku-zadny-teror-nebyl-A-podle-me-to-nebyla-ani-totalita-502397

  Je původem z Francie a mluví česky. Nechala se zaměstnat v ÚSTR, který vnitřně rozvrací. Navrhuji nechat její názory prodiskutovat na NR.

  OdpovědětSmazat
 3. To, co paní profesorka Kučerová říká o školském systému a jeho řízení z úrovně ministerstva (školství ..), platí i o všech ostatních resortech.
  A tak do té doby, dokud v čele ministerstev budou u nás stát odborně nedostateční politikové (kteří od dob ministra Rumla za řízení nesou jen jakousi politickou odpovědnost), budou takto vypadat i resorty ostatní. Bez kvalifikovaného řízení se neobejde žádný útvar, natožpak ministerstvo, které má být garantem koncepčnosti při formulaci celostátní (resortní) politiky, také i jeho promyšleného rozvoje i efektivního vynakládání státních financí.
  Kdesi se v tom líbivém procesu "demokratizace a svobodizace" vytratila odpovědnost (vč. té trestně-právní) a smysl pro ni ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ministerská křesla se obsazují na základě loterie. První kvalifikační požadavek je oddanost svoji straně. Na druhém místě je absolutní amatérismus. Moudří lidé se stranám vyhýbají, prostě nechtějí se špinit. V malých stranách se odborník nenajde. Členstvo je složeno z bezcharakterních kariéristů. Občané to vědí, proto vláda nemá téměř žádnou autoritu. Náhodou se objevil Babiš, který umí a je to profesionál v ekonomice. To je jeho asi největší vina, a proto ho lůza z vlády chce zničit. Babiš má komunistickou zodpovědnost, ostatní jsou proti němu profesionální nuly, které jsou k smíchu.

   Za komunistů se ministr musel osvědčit ve vedení velkého podniku. Měli jsme štěstí, protože komunisté vybudovali vyspělou republiku. Povl, který se vyškrábal k vládě, kur.í, na co sáhne.

   Smazat
  2. Ano, článek dokonale vypovídá o dnešní zabedněnosti faktických nevzdělanců a ignorantů, kteří nahradili skutečné odborníky a srdcaře ve školství. Hlavně, že každá paní (soudružka) učitelka (potažmo učitel) na základce, musí mít vysokoškolský, nejméně bakalářský titul. Jako by objektivně neexistovala distribuce třeba IQ podle křivky normálního rozložení a VŠ titul by neměl znamenat onu výjimečnost osobnostních předpokladů, možnou snad u 20% populace. Na co si to hrajeme? Na to, aby všehoschopní neschopní nad jiné prosperovali? A ovce že to zaplatí?

   Smazat
  3. Opluštile,tvoje euráky v kapse nejsou majetkem té,či oné země a pak nebudu nikomu nic dlužic.Jenže ty jako idiot si dáváš dostaveníčko na Novinkách s Ukr,Sůčkama,tak. jdi srát

   Smazat
  4. 7:13 Můžete nám vysvětlit, proč nadáváte panu Opluštilovi? Prosím argumentovat, a věcně. Děkuji.

   Smazat
 4. Dokud bude jediná kvalifikace příjem obrovských peněz tak se nic nezmění.Kvalifikace odborná pro ostatní ve sněmovně jak tak koukam je nebezpečná.Viz ministryně Válková nebo pan ministr školství Chládek.
  lada

  OdpovědětSmazat
 5. zaujímavé je, že u nás osemtriedne gymnáziá existujú - netušil so, že v Česku nevideli film Škola základ života - u nás hej, a aj sme sa z neho priučili čomusi,

  OdpovědětSmazat
 6. Totálně zdegenerovaný zvrhlý parazitizmus nemá zájem na vývoji společnosti. Za feudalizmu se děti naučily za pět let podepsat, počítat do sta, poslouchat vrchnost a modlit. Kapitalizmus si vyžádal lepší vzdělání pro potřeby zvýšení výkonu a tím i zisku. V současnosti z důvodů stále většího čerpání přírodních zdrojů a nastupující robotizace většina lidí pro vyvolené nepotřebná a tak se hledá řešení. Hnidopiši do mě.

  OdpovědětSmazat
 7. Pro stále se zvyšující počty úředníků je třeba zajistit náplň práce, třeba zcela zbytečné.Inkluze má význam pro tělesně postižené, jejichž mentální úroveň je rovna běžné dětské populaci.Vše ostatní je zbytečná námaha a utrpení pro všechny zůčastněné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostý souhlas. Ostatní se sborovně také kývou hlavami.

   Smazat
 8. Chtěl jsem napsat: Kdo zná odpověď na otázku, proč zmíněná inkluze? Možná, že Motrok 21 století má pravdu. Uvažoval jsem dokonce o tom, jestli ta inkluze paradoxně není levnější než speciální školy - na postižené dítě jen jeden asistent, kdežto ve speciální škole možná na jedno dítě bylo zapotřebí více lidí - udržbaři školy, kuchařky atd. - ale zdá se mi to nelogické. Snad má někdo jiný nápad než zmíněný Motrok, jehož názor se mi zdá rovněž trochu nelogický, totiž ztěží uvěřitelný. Ale prý fluorovoaná zubní pasta není kvůli zubnímu kazu ale aby se kapitalisté zbavili hald sloučenin fluoru při produkci atomové bomby. Toto je také ztěží uvěřitelný názor. Jinak jak malé jsou schopnosti člověka, ať slouží poznatek, že zmíněný autismus je s největší pravděpodobnosti způsoben očkováním, které podle některých lidí je zbytečné, jelikož nakažlivé nemoci vymizely zavedením většího blahobytu a tedy i hygieny pro prostý lid, což se stalo hlavně po druhé světové válce. Jinak, ač se stoprocentně zatím nedá dokázat, že autismus není způsoben očkováním - toto je prosím jen můj dojem, nikoliv relevantní vědedecký názor - svědčí pro tento názor, to jest pro přičinný vztah očkování - autismus, jedna z nejspolehlivějších vědeckých metod statistika. Při započetí očkování v USA - několik vakcin, jak tomu bylo ostatně i u nás - autismus, frekvence: 1:1OOOO, nyní, když děti v USA dostavájí v nejranější fázi svého věku do dvou roku života až 50 vakcin, frekvence autismu je 1:45. Dle mého názoru - informace na okraj - očkování je především škodlivé,ale finančně přínosné pro kapitalisty farmaceuty.

  OdpovědětSmazat
 9. Jinak dodatek ještě k 21:37: informace pro všechny fluor je neurotoxický jed, stejně jako brom. Odcházím s pocitem, že jsem vykonal dobrý počin pro obecné blaho.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.