Reklama

čtvrtek 26. října 2017

Břemeno českých zpravodajských služeb v podobě výročních zpráv

26.10.2017 Agentura Exanpro
Specifické hodnocení (12031)

Pomalu končí rok 2017 a české zpravodajské služby za sebou stále táhnou břemeno spojené s předešlým rokem 2016. Tím břemenem je veřejná výroční zpráva, což znamená, že se jedná o břemeno, které vyvstává každoročně. Pokud ale zvážíme, že zpravodajské služby* nejsou schopny v posledních letech zveřejňovat své výroční zprávy za hodnocený rok dříve než v období mezi měsíci září až listopad následujícího roku, tak musíme upřesnit, že toto břemeno nevzniká každoročně, nýbrž nepřetržitě trvá. Na přelomu října a listopadu 2017 budou zveřejněny výroční zprávy dvou českých zpravodajských služeb (BIS* a VZ*) za rok 2016, avšak přibližně za tři měsíce by se již měli příslušníci těchto služeb zabývat zpracováváním další výroční zprávy, a to za rok 2017. Vytváření výroční zprávy se tak stalo téměř celoroční záležitostí, což je vážným signálem k tomu, aby se tím začaly zaobírat odpovědné osoby (členové vládního kabinetu a poslanci a senátoři v příslušných komisích a výborech), neboť se ztrácí význam a přínos vytvářeného dokumentu a naopak se mrhá silami a časem pracovníků zpravodajských služeb, které by mohly být využity vhodnějším způsobem.

Utajovaná verze výroční zprávy má význam jak pro samotnou zpravodajskou službu jako analýza vlastní činnosti, tak především pro vládu jako řídící orgán státních zpravodajských služeb. Utajovaná (neveřejná) výroční zpráva musí národní vládě vždy sloužit jako jeden z dokumentů pro kontrolu své vládní odpovědnosti za uplynulý rok a pro upřesnění činnosti (úkolů) zpravodajským službám na následující, tedy zpravidla již aktuální rok a k tomu i na rok příští (což vychází z toho, že z důvodu časových prodlev by se každoročně mělo plánovat vždy na dva roky dopředu: pro první rok potvrzení a rozvedení úkolů nebo jejich jiné upřesnění, pro druhý rok pak rámcové stanovení úkolů a činnosti). Členové vládního kabinetu podle zprávy zváží, zda všechny záležitosti v ní uvedené byly ze strany vlády vždy odpovědně řešeny a vyřešeny. Pokud ne, přijímá vláda opatření k nápravě. Výroční zpráva je v tomto smyslu také možností zpravodajské služby zdůraznit určité události, záležitosti či problémy, které nepovažuje za dostatečně vyřešené a které mohou představovat problém, nebo dokonce vážnou hrozbu pro další období. V dalším se vláda podle obsahu výroční zprávy rozhoduje, jak budou upřesněny úkoly příslušné zpravodajské službě na následující čili aktuální rok, a dále rozhoduje, jaké rámcové úkoly budou stanoveny na rok příští.

Výroční zpráva je rovněž jeden ze způsobů, jímž vláda kontroluje plnění uložených úkolů zadaných zpravodajským službám a také stav a výkon služeb vzhledem k požadovaným výsledkům. Na základě zjištění přijímá vláda nezbytná opatření směrem ke zpravodajským službám. Jedním souborem úkolů jsou takzvané „zpravodajské požadavky”* vlády, z nichž jsou vymezovány „prioritní zpravodajské požadavky”*. Plnění těchto požadavků musí být dostatečně rozvedeno ve výroční zprávě. Úvodním nedostatkem v jejich plnění však bývá až příliš obecná formulace těchto požadavků (blíže viz produkty z kategorie Odborná zpravodajská nauka, např. produkt 2112 „Fáze zpravodajského procesu aneb Jak funguje kruh zrání”).

Pokud má utajovaná výroční zpráva co nejlépe sloužit výše zmíněným cílům, musí být vládě předána co nejdříve po skončení hodnoceného roku. Pro naplnění praktického významu to znamená nejpozději do konce března následujícího roku. Jestliže to zpravodajská služba není schopna splnit, je nutné změnit formu a způsob vytváření výroční zprávy (podrobnější objasnění provedeme na obsahu výročních zpráv za rok 2016 po jejich zveřejnění v neutajované podobě).

Žádné politické události jako volby včetně volební kampaně nemohou mít vliv na včasné předání utajované zprávy členům vládního kabinetu a prezidentovi ČR, případně dalším adresátům. Stejně tak nemohou žádné události a aktivity zabránit nové vládě, aby se po nástupu do úřadu začala neprodleně zabývat činností a stavem státních zpravodajských služeb, které řídí. To patří k primárním zájmům každé vlády, jež musí řešit v prvních týdnech svého funkčního období. Jedním z prvních úkonů nové vlády, která zahájí svou činnost na počátku roku 2018, by mělo být seznámení s posledními utajovanými výročními zprávami všech českých zpravodajských služeb. Kromě toho by měl nový premiér co nejdříve provést návštěvu ústředí těchto služeb, čímž vyzdvihne jejich důležitost a potvrdí politické výroky o významné roli zpravodajských služeb v současném dění.

Neutajovaná neboli veřejná verze výroční zprávy neplní žádnou funkci pro rozhodovací proces vlády a její zveřejnění tak není z časového hlediska důležité. Veřejná výroční zpráva je cílena na média a širokou veřejnost, avšak vzhledem k několika faktorům je otázkou, zda je vůbec nutné vytvářet neutajované verze výročních zpráv zpravodajských služeb. Prvním faktorem je samozřejmě nadbytečná zátěž. Dalším pak to, že ve zprávách obvykle chybí jakákoli zmínka o těch událostech, které byly v příslušném roce rozebírány v médiích a zároveň se týkaly nebo byly pokrývány činností zpravodajských služeb (příkladem je bod 1 v produktu 12014 nazvaný „Obsah zprávy nezahrnuje již dříve veřejně publikované události v souvislosti s činností BIS“). Zvláštní je i to, že veřejné výroční zprávy vydávají jen dvě ze tří českých zpravodajských služeb (veřejnou zprávu nevydává ÚZSI*).

Veřejné výroční zprávy neplní žádnou praktickou, ani veřejně prospěšnou funkci a vzhledem ke svému rozporuplnému obsahu jsou nevhodným výtvorem. Písemná forma veřejných výročních zpráv by měla být nahrazena stručným a věcným ústním brífinkem pro média a pozvané hosty. Brífink by měla organizovat a provést vláda jako řídící orgán, čímž by zároveň prokázala svou odbornou způsobilost v řízení zpravodajských služeb (jeden brífink o činnosti všech služeb). Veřejnost se s brífinkem může seznámit prostřednictvím sdělovacích prostředků. Zpravodajské služby by neměly dokazovat svoji potřebnost a důležitost písemnými dokumenty, a už vůbec ne kostrbatými slohovými útvary, přičemž by to po nich neměli vyžadovat ani výkonní politici, kteří z těchto aktivit sledují vlastní politický prospěch. Zpravodajské služby by se měly veřejnosti prezentovat tak, že se místo psaní nadbytečného dokumentu, jenž vytvářejí a upravují několik měsíců, než jej nakonec zveřejní, soustředí plně a poctivě na zpravodajskou podporu v zajišťování bezpečného prostředí před reálnými hrozbami a budou minimalizovat aféry ve vlastních řadách.

Zpravodajské produkty související s působením českých zpravodajských služeb:


* Definice termínů a stručný popis zpravodajských organizací jsou objasněny v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze“.
Zpravodajský produkt 12031
Specifické hodnocení
© 2017 Agentura EXANPRO

11 komentářů :

 1. Většina zpravodajců neumí číst a psát, nebo jsou rozmístěni u popelářů, kontrolorů plynu a elektriky, nebo u pošty. Vše se sděluje vyšším složkám z důvodu utajení jen ústně, aby nedopadli stejně jako agenti STB. U jiných firem je zvykem, že zprávu píše nějaký nižší zaměstnanec, tady je evidentně potřeba, aby to sepsala řídící složka, což je problém, protože pobýbá většinou v zahraničí, nebo prostě čeká jak to všechno dopadne.

  OdpovědětSmazat
 2. V Hospodářkách Honzejk: Jak prohráváme hybridní válku. O zprávě BIS. Nehledě na básnické příměry, které prý BIS ve zprávě používá, tak kdyby ten text dal někdo do překládače na předpřevratovou politickou hantýrku, tak by to bylo naprosto totožné s nějakými Klojzarovskými texty. Neuvěřitelné. Tak to vypadá, že jsme si moc nepomohli, sice můžeme prej kecat co chceme, ale s vědomím, že nás bděle sledují, evidují a vyhodnocují. No, stejně jako za totality, akorát že dnes si to můžeme zvolit tak nějak svobodně. A ani se to Honzejk nestydí napsat. Asi hloupý člověk.

  OdpovědětSmazat
 3. ..bez vědomí zpravodajských služeb by se nemohlo krást, manipulovat a podvádět.*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak tak. Zlatá STB, ta ještě pracovala pro stát.

   Smazat
  2. Vážení spolupřispěvatelé, nedávejte to za vinu našim zpravodajským službám. To je vina FBI, která jim podklady k tomu co do zprávy mají napsat posílá vždy s téměř ročním zpožděním.

   Smazat
 4. Nebyl jsem špicl ani donášeč, ale dovedu si ty pavlačové, či vycuczpalcové služby docela živě představit.

  OdpovědětSmazat
 5. Tak to je namastí do zprávy co chce slyšet eu.

  OdpovědětSmazat
 6. Jaký konkrétní úkol má kapitalistická stb ? Samozřejmě , že šmíruje občany , ale proč ?

  OdpovědětSmazat
 7. Účelem takových zpráv je zasíti semínko nenávisti.
  Spousta, zejména mladých, lidí na to slyší.V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
 8. https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/201710246178893-bis-cesko-kontrarozvedka-aktivita-rusko-cina-rozvedky/

  OdpovědětSmazat
 9. Je zcela samozřejmé, že se informační a podobné služby, v mezích své vybavenosti a možností, zajímají o události, procesy, situaci i věcný stav kdekoli na světě, úměrně k významu a situaci i v ČR. Takové to obecné plácání ve zveřejňované části zprávy může u myslících vzbudit leda útrpný úsměv, když je zcela zřejmé, že neexistují nástroje, ani prostředky k exaktnímu měření účinných aktivit informačních a rozvědných služeb jiných států vůči ČR. Zpráva tohoto typu by mohla být zajímavá, leda by uvedla odhalené případy úniku chráněných informací a případy záměrného, nepřátelsky motivovaného poškození hodnot nebo zájmů ČR. Teprve takové informace mají smysl a především, neježe vypovídají o bezpečnostní situaci státu, ale vypovídají o práci těchto služeb, jejich smyslu i účelnosti nákladů na jejich existenci. Co víme, tyto služby vybudované komunisty byly nejen zcela zlikvidovány ale nakonec i kriminalizovány, na rozdíl od postupu např. BRD v téže věci, takže u těchto našich nových služeb můžeme předpokládat nejen nezkušenost, ale i úplnou závislost na těch službách, které máme považovat za spojenecké. Celé to chápu a vidím jako zahanbující trapas.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.