Reklama

úterý 17. října 2017

Česká televize a její tristní a účelová anketa pro volební lídry aneb Jak se (ne)má ptát veřejnoprávní televize

17.10.2017 Agentura EXANPRO
Specifická analýza (13029)

Česká televize uskutečnila od 21. září do 13. října 2017 prostřednictvím svého pořadu „Události, komentáře“ rozhovory s volebními lídry. Součástí rozhovoru s každým volebním lídrem byla anketa, v níž moderátor pořadu pokládal v úvodu rozhovoru jednotlivým představitelům politických subjektů pět otázek. Anketa je sice vhodnou metodou dotazování pro porovnání postojů a záměrů jednotlivých politických stran a hnutí, avšak za předpokladu, že obsah otázek cílí na zásadní záležitosti, jež se významně týkají České republiky a jejích občanů. V případě anketních otázek České televize byl jejich obsah až příliš opatrný a vůbec nebyl zaměřen do hloubky věcí. Nejtristnější je ale to, že anketa postrádala otázky na ty nejdůležitější a výchozí skutečnosti a nahradila je zavádějícími a bezvýznamnými dotazy (doporučené otázky jsou uvedeny v závěru dokumentu).


Znění anketních otázek České televize pro volební lídry bylo následující:

 
 • OTÁZKA 2: Má Česká republika přijímat uprchlíky z muslimských zemí?
 • OTÁZKA 3: Jste v zájmu vyšší obranyschopnosti země pro znovuzavedení povinné vojenské služby?
 • OTÁZKA 4: Je nějaký politický subjekt, se kterým byste za žádnou cenu nešli do vlády?
 • OTÁZKA 5: Víte, koho podpoříte v prezidentské volbě?

Komentář k otázce 1:

První otázka je sice jedinou otázkou, která se ptá na něco smysluplného, avšak ve spojení s Evropskou unií se jedná o otázku podružnou. Pokud je odpověď záporná, tak to pořád voličům neříká nic o tom, zda je záměrem dotazovaného lídra a s ním i jeho strany či hnutí setrvat v EU bez eura, anebo naopak z EU vystoupit. Zásadní otázka tak měla být na EU jako celek: Setrvat, nebo vystoupit? Pokud by odpověď podporovala setrvání v EU, tak by poté mohla následovat upřesňující podotázka na euro.

Někdo může namítnout, že by otázka měla směřovat na referendum. Jenže vyjádření kandidujících k referendu neodhalí voličům nic o postojích strany. Každý může vychytrale odpovědět, že je pro referendum, ale to nic přece neznamená. Referendum je jen metoda veřejného rozhodování se svými procedurálními pravidly, ale neříká nic o záměru strany. Všichni mohou referendum alibisticky podpořit, ale po zvolení také mohou léta diskutovat o proceduře, přičemž mohou hlásat, že bod o zavedení referenda plní.

 
Komentář k otázce 2:

Otázka je zavádějící, neboť má posunutý význam. Lidé, kteří se z Afriky a Asie (včetně Blízkého východu) tlačí do Evropy, nejsou váleční uprchlíci, nýbrž nelegální migranti, kteří neoprávněně procházejí přes několik bezpečných zemí (viz vysvětlení na konci dokumentu a rovněž policejní terminologie ve výročních zprávách). Otázka by tedy měla znít: Má Česká republika přijímat nelegální migranty? Jenže taková otázka nedává smysl, protože odpověď bude vždy NE s poukázáním na to, že ČR usiluje o kontrolovanou (řízenou) migraci neboli migraci legální. Lepší otázka pro orientaci voličů by byla ta, jež by směřovala na migrační kvóty (například na jejich legitimnost, a to i ve vztahu k článku 4 Smlouvy o Evropské unii).

Poznámka: Program na přerozdělování migrantů neskončil 26. září 2017, jak se některá média včetně ČT domnívají. Skončila maximálně jeho jedna neúspěšná fáze. Program ani skončit nemůže, protože příliv migrantů trvá a funkcionáři Evropské unie budou dál prosazovat zapojení všech členských zemí.

 
Komentář k otázce 3:

Opět příklad podružné otázky. Než bude někdo přemýšlet o povinné vojenské službě, měl by se nejprve vyjádřit k našemu členství v Severoatlantické alianci. To je pro voliče zajímavé stanovisko a jedno z těch, podle kterých se mohou rozhodovat, komu dají svůj hlas. Povinná služba má navíc mnoho podob a tím i množství politických náhledů, což znamená problematickou realizaci stejně jako v případě referenda. Tato otázka nemá jednoznačnou odpověď, aniž bychom zprvu definovali náš vztah k Alianci a podobu vojenské služby (někdo to dokonce nenazývá službou, ale jen vojenským výcvikem nebo kurzem). Většině voličů tato otázka a odpovědi na ni nic zásadního pro jejich rozhodování nepřinesou.

 
Komentář k otázce 4:

Otázka má účelový a manipulativní charakter. Bylo jednoduché předpokládat, že z těch hlavních politických subjektů se ve většině případů budou objevovat subjekty jako KSČM, ANO a SPD, jimž mnozí politici dávají přívlastky jako zločinecká (KSČM), trestně obviněná (ANO) a fašistická (SPD). Tuto otázku připravenou pracovníky České televize je možné vysvětlit tak, že ČT chtěla jejím prostřednictvím účelově poukázat na špatnost opakovaně jmenovaných subjektů a taktéž manipulovat voliče tím, že s těmito „špatnými“ subjekty nechce více stran spolupracovat, a tak by voliči měli hodně zvážit jejich případnou volbu.

Čtvrtá otázka je pro rozhodování voličů obecně bezvýznamná, jelikož ptát se před volbami na spolupráci a sestavování vládní koalice po volbách, to jsou dvě různá období, v nichž se názory a postoje každého politického subjektu mohou měnit a vyvíjet vzhledem k povolební situaci. V této souvislosti připomínáme chování Miroslava Kalouska v době, kdy ještě zastával funkci předsedy KDU-ČSL. Před volbami v roce 2006 se KDU-ČSL svým voličům zavázala, že nebude ve vládě podporované KSČM. Avšak po volbách přijal Kalousek návrh předsedy ČSSD Jiřího Paroubka na sestavení menšinové vlády s účastí ČSSD a KDU-ČSL za podpory KSČM. Celostátní výbor KDU-ČSL ale po protestech členů strany ukončil jednání o sestavení vlády a Kalousek rezignoval na funkci předsedy strany.

 
Komentář k otázce 5:

Otázka je stejně účelová a bezvýznamná jako otázka 4. Odpovědi lídrů politických subjektů potvrdili nejednoznačnost a zbytečnost této otázky. Přibližně dvě třetiny dotázaných odpovědělo, že nejsou dosud rozhodnuti a že to budou řešit či se vyjádří až po volbách, přičemž ve třech případech podporují svého vlastního kandidáta. Takovéto odpovědi bylo možné z velké části předpokládat. Jaký význam tedy měla tahle otázka? Voličům to tak opět v ničem nepomohlo.

Za současného vývoje v Evropě jsou pro co nejlepší a nejjednodušší orientaci voličů doporučované tyto otázky:
 
 • OTÁZKA 1: Jste pro setrvání, nebo vystoupení ze Severoatlantické aliance?
 • OTÁZKA 2: Jste pro setrvání, nebo vystoupení z Evropské unie?
 • OTÁZKA 3: Jste pro zachování, nebo zrušení sankcí uvalených na Ruskou federaci?
 • OTÁZKA 4: Je přípustné, aby prezident ČR prezentoval v zahraničí jiné názory v oblasti zahraniční politiky než vláda?
 • OTÁZKA 5: Mají členové vládního kabinetu právo se samostatně a bez schválení vlády setkávat s významnými zahraničními subjekty jakými jsou například Sudetoněmecký landsmanšaft nebo dalajláma?

Odpověď může být v těchto formách: sdělení konkrétní volby čili „SETRVAT/VYSTOUPIT“ nebo „ZACHOVAT/ZRUŠIT“ či „ANO/ NE“, případně oznámit „NEMÁME JEDNOZNAČNÝ NÁZOR“ nebo „NEJSME ROZHODNUTI“. Všechny odpovědi mohou mít doplňující vysvětlení. Neutrální odpověď je na jednu stranu možností uniknout od otázky bez vyřčení konkrétního stanoviska, ale na druhou stranu prozrazuje u volebního lídra nerozhodnost a politické manévrování.

Otázky jsou formulovány tak, aby co nejlépe odhalily záměry a stanoviska politických subjektů především v zahraniční a bezpečnostní politice se vztahem k situaci ve vlastní zemi.

 
ZÁVĚR

Česká televize byla ve vytváření anketních otázek až příliš zdrženlivá (jemně řečeno). Obsah otázek nesměřoval do hloubky a jen povrchně se otřel o aktuální a palčivá témata. Jednání ČT působí dojmem, jako by jejím cílem bylo udržet či napomoci vytvořit určitý stav věcí (určité veřejné mínění) bez snahy odhalit voličům co nejvíce o politických subjektech v rámci současného dění v ČR a Evropě. Česká televize nesplnila svoji veřejnoprávní funkci tím nejvhodnějším způsobem a pouze posloužila určitým skupinám namísto toho, aby nestranně sloužila široké veřejnosti.

Válečný uprchlík versus nelegální migrant: Ve většině evropských státech nemohou existovat váleční uprchlíci, neboť v jejich sousedních zemích nezuří ozbrojený konflikt. Váleční uprchlíci jsou lidé, kteří prchají do první bezpečné země (zpravidla se jedná o zemi sousedící se zemí ozbrojeného konfliktu). Tam mají status válečného uprchlíka. Uprchlíci, kteří se svévolně vydávají na pouť přes další bezpečné země, přičemž si vynucují vstup do zemí na ose svého svévolného pohybu, porušují zákony příslušných zemí, čímž ztrácejí status uprchlíka a stávají se z nich nelegální migranti (neoprávněně čili nelegálně vstupují na území cizí země). Osoba, která se pohybuje přes celý světadíl (v dnešní realitě často přes dva světadíly), přičemž prochází několika bezpečnými zeměmi, nemůže mít nikdy nekončící status válečného uprchlíka (taková osoba není pod neustálým ohrožením života nebo zdraví, ale svou cestou se ohrožuje sama, případně ohrožuje i své děti). Nelegální migrace spadá do oblasti národní bezpečnosti, a tedy do odpovědnosti konkrétního státu bez cizího vměšování, jak tuto situaci řešit (viz článek 4 Smlouvy o Evropské unii). 

Zpravodajský produkt 13029
Specifická analýza
© 2017 Agentura EXANPRO

28 komentářů :

 1. Zbytečný rozbor. A to i za předpokladu, že by čt plnila úlohu veřejné služby. Můj soukromý názor je, že politici neplní přání svých voličů, ale podsouvají jim svá přání, resp. své vize za účelem dosažení svých cílů. A těmi bezezbytku jsou dosažení moci a s ní spojeným finančním profitem.
  Pozastavím se třeba u bodu o setrvání, nebo opuštění EU.Člověk bez širších znalostí odpoví pouze ano, či ne, aniž si v drtivé většině uvědomí dopady jednoho, či druhého. Typickou ukázkou je dnešní Ukrajina. Lidé na Majdanu také věřili, že jednoduchým krokem vyřeší složitý problém. A dnes drtivá většina z nich nevěřícně zírá na to, co způsobili. Nechápou, že žádný složitý problém se nedá vyřešit primitivně jednoduchým řešením.

  OdpovědětSmazat
 2. ČT už věří jenom 18 procent lidí. Mainstreamovým médiím už stejně nikdo nevěří. U nás ani v zahraničí. Poslouchají to už jenom důchodci. Takže by nás to nemuselo až tak zajímat.

  http://www.epshark.cz/clanek/93/smrt-mainstreamovych-medii

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Právě důchodci dovedou rozpoznat plky ČT o tom,jak jsme se měli v ČSSR špatně a co všechno bylo zničeno.Nebo nebezpečí plynoucí z EU ( v současné struktuře a její diktátorské činnosti ), NATO a OSN s jejími ziskovými organizacemi. Zhlédl jsem několik fragmentů z pořadu pí. Jilkové ( už nevím z které televize ) , kde právě vysokoškoláci (pravděpodobně pod dohledem svého pedagoga ) tlachali nesmysly ( možná za nějakou úplatu ).

   Smazat
 3. Česká, nebo li nikoliv naše, televize se chová zcela stejně jako jakákoliv " naše" politická nezisková organizace. Zda je rovněž mimo našeho státu dotována a placena cizími velkopodnikateli, tak to nevím a nevědí to ani v NKÚ. Ani nemohou, protože na tento moloch, který nikým nevolen si sám nebo bůh ví s kým určuje svoji politickou agitaci ve prospěch stran a hnutí se kterými bezvýhradně souzní. Je bezpodmínečně nutné změnit systém a kontrolu České televize v zájmu nás všech, v zájmu všech lidí i voličů. Nám nesmí defakto vládnout či nesmíme být ovládáni Českou televizí a stejně tak "neziskovkami" a jejich manažery v cizím područí, jinak to bude skutečně už náš konec, konec demokracie, byť pomalý avšak naprosto jistý! Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:48 ....."nesmíme být ovládáni Českou televizí..."

   Ale lidi se přece nechají snadno ovládat,
   je to přece tak pohodlné, sednout si k bedně
   a nechat se krmit tou stále opakovanou, jedinou
   pravdou...
   A politbyro ČT to umí !
   Říšský ministr propagandy jistě netušil,
   jaké zdatné následovníky bude mít i v poválečném Německu, natož v bývalém Protektorátu.
   DNES
   by se od těch českých mohl učit, jak se to dělá.

   Smazat
 4. 5.53-mýlíte se.Protože důchodci zažili jak minulý,tak současný režim,tak těžko budou houfně věřit mainstreamovým médiím.Těm věří pouze přitroubla mladších generací,včetně dětí školou povinných a studentů,kterým vymývají mozky již zcela bez skrupulí.Tak by Vás to zajímat asi mělo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, s vámi souhlasím. Bohužel, je to tak.

   Smazat
  2. Souhlasil bych s Vámi ale částečně. Lidi v důchodu přikovaní k bedně sledují co? Havlovizi. Ti se internetu a počítače bojí jak čert kříže a proto alternativu nesledují. Takže jsou masírováni mainstreamem a pak to vypadá i u voleb viz. Jižní Morava a nejvíce voleni fláterníci.

   Smazat
  3. 11:09 Podle čeho tak soudíte? Počítače jsou tady pomalu 30 let. Nedělejte z důchodců hlupáky. Někteří disponují znalostmi o jakých možná nemáte ani zdání.

   Smazat
  4. TAK něco na tom otrockém sledování ČT je.
   Ti starší bez internetu jsou již tak propláchnuti
   zprávami,
   že chtě nechtě přejímají určité názory a o to přece jde - ovládat veřejné mínění.

   Mohu pak mít za zlé mé sousedce (66 let), která mi s naprostou vážností tvrdila,
   že největší nebezpečí pro mír a bezpečnost na světě je Putin ?!
   (Protože to říkají v ČT....)

   Smazat
  5. Kalousek rovnou říká, že jsme ve válce a Rusko je nebezpečí větší než migrace. Co k tomu dodat. Psychopat.

   Smazat
 5. No jo čt hlásná trouba eu a vymývači mozků.

  OdpovědětSmazat
 6. Pro p. Hricáka: Kdepak, to není zbytečný rozbor, právě naopak. Jistě, některým z nás jsou věci jasné. Ale teprve při debatě s lidmi zjistíte, že to neplatí v širokém měřítku. Této osvěty je třeba pravidelně a jen houšť. Teď jde jen o to, aby se dostala k těm "potřebným". Právě proto, jak sám dále píšete, že politici občanům podsouvají své vize a svá přání. A je důležité lidem vyjasnit některé zásadní otázky jako je např. rozdíl mezi uprchlíkem a nelegálním migrantem. A taky říci i proč. Protože podporovat ilegální migraci (tedy to, co páchá vedení EU) je trestný čin, proto neustále omílají své zkazky o uprchlících. Je tedy třeba vidět i souvislosti. A dávám Vám za pravdu v tom, že referendum dá odpověď jen na určitou otázku a již ne na otázky související. Jako Aliance národních sil podporující v těchto volbách ČSNS (25) na to též upozorňujeme a říkáme, že volby jsou více než referendum, neboť umožňují voličům vyjádřit se k celému komplexu otázek a nikoliv k jedné či ke 2 z nich. Krom toho, než u nás někdo protlačí referendum, bude dávno na cokoliv pozdě. A není čas na hlouposti typu "po volbách dáme EU 6 měsíců na to, aby se polepšila". Na podzim příštího roku má totiž dojít k tomu, že celá Evropa bude podrobena nadunijní legislativě, která bude přikazovat, kolik a kam migrantů ze zemí 3. světa (hlavně z Afriky) přijde, členské země je nesmějí odmítnout a musí se o ně starat. Občané EU budou dále ručit svým majetkem za úspěšnost projektů nadnárodních korporací v Africe, odkud odstěhují do Evropy ty nepřizpůsobivé. Tamní vlády si budou moci na ně prstem ukázat. Má to fungovat i opačným směrem.Začíná období novodobého nevolnictví. Referenda odpadnou, byla by protizákonná. Stejně tak jako referendum v Katalánsku, kdy podle španělské ústavy by pro vyhlášení referenda o odtržení Katalánska musela hlasovat většina voličů ve Španělsku. To Katalánci se svým počtem obyvatel nikdy nemohou docílit. EU chce zavést tuto legislativu již v předstihu. (tedy zřejmě do prázdnin). Tak si spočítejte, tu deklarovanou "6-ti měsíční lhůtu" a připočtěte k ní (na jejím počátku nějakou dobu pro sestavení nové vlády u nás po těchto volbách. Je to již jasné? Proto jako ANS říkáme jasně, že volby jsou více než referendum, že v nich občané mohou podle programů stran hlasovat o daleko širším okruhu otázek. Říkáme též, že na referendum není krom toho již ani čas. A nám jako ANS jde o výsledek, nikoliv o předstíranou (leč o to více navenek deklarovanou) snahu tyto otázky řešit. Mají totiž pro náš stát a jeho občany klíčový význam. Proto říkáme, že volby jsou více než referendum a občany vyzýváme, aby volili ty strany, které mají přímo ve svém programu vystoupení z EU a z NATO a v našem programu uvádíme i návrhy na další postup (a možnosti alternativního řešení) po našem vystoupení. Tedy to, po čem správně voláte. (celý program naleznete na www.aliancens.cz) Jaroslav Tichý/ANS

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Řeknu vám asi tolik. Pokud budu hlasovat pro vystoupení z EU, musím být smířen s faktem, že se to více, či méně dotkne i ekonomické situace v ČR a s největší pravděpodobností mé osobní. Až se to dostaví, budu srozuměn s tím, že je to cena za samostatnost země a národa a moje "investice" pro budoucnost mých potomků.

   Já nelobuji za unii, ani proti ní. Jenom se snažím střízlivě vyhodnotit dopady takového počinu. A ty nebudou určitě lepší. A obnovení hraničních kontrol je to nejmenší. Jednoduše? Brusel, potažmo Berlín by nám to daly pěkně sežrat.
   Jste si jistý tím, že si to uvědomují všichni ti, co dnes chtějí vystoupit z EU? Češi si totiž odvykli přinášet oběti za společnou věc. A znatelné zhoršení životní úrovně většiny z nás je přitom tou nejmenší obětí.

   Smazat
 7. to je tak když posranci a sernatoři nemaji čas musi totiž podnikat a přitom se tvařit že se pro narod a republiku mužou přetrhnout a tak si slavna čete přimy nastupce komunisticke čeeste plna komunistu a estebaku děla co chce černoprdelni evrohujerka anžela merkel ani naha ani oblečena ani na kole ani pěški a podle toho to vypada dokonce ani vovčan co to plati nesmi znat kam mizi miliardy jim zaplacene ani jakakoliv vlada ani nejvyšši soudy statni zastupci posranci či sernatoři jako jeden muž nejsou proti ikdyž sem tam aby to vypadalo že je demokratura tak jednou za deset let se někdo bezvyznamny jakoby ozve a postraši čete aby se např mohl vetřit po nějake mrtvole do rady čete a hlavně k prebendam

  OdpovědětSmazat
 8. 8:47

  Něco jako "status válečného uprchlíka" neexistuje, tedy nikoli v právním ohledu. V době válek v Jugoslávii byl prchajícím lidem prostě dočasně povolen pobyt na území toho kterého státu. Novinářsky se jim pak říkalo "de-facto uprchlík".

  Status uprchlíka pořád ještě definuje mezinárodní úmluva z roku 1951. A "válečný uprchlík" v ní NENÍ. - Alespoň takové elementární věci bys měla vědět, vážená "AGENTURO", než tu na nás začneš chrlit své "ANALÝZY"!

  Bude dobře uplatnit na "Agenturu EXANPRO" heslo, které si sama dala do průčelí svého webu:
  „Informace jsou hybnou silou, ale klíčem hybné síly (sic!) je zpravodajské vědění, které vzniká odhalováním skutečného významu těchto informací.“

  1) Kdopak se skrývá za tou pompézně, ba skoro vědecky znějící značkou "Agentura EXANPRO"? Snad jeden ze spolustolovníků na schůzích ANS, Ing. Jiří Wagner?

  2) Kolik spolupracovníků a s jakou kvalifikací musí mít "agentura", která už vychrlila (nebo je to číslování také jenom reklamní bluf?!) přes 13 tisíc "specifických" a "souhrnných" analýz?

  - CO VY NA TO, pane Jaroslave Tichý/ANS?
  Jakýpak je "význam těchto informací"? Nabídnete nám k tomu "klíč"? -

  Kokotko


  PS: Kdopak asi dokáže vyplodit slovní spojení "klíčem hybné síly"? Tipoval bych nějaký "zpravodajský" zelený mozek.

  Kdopak financuje něco, co si říká "Agentura EXANPRO" a co nabízí čirou politickou propagandu pod následující hlavičkou:

  "Analýzy, hodnocení a předpovědi v následujících oblastech:
  A) Terorismus v Evropě
  B) Působení zpravodajských služeb
  C) Ozbrojený konflikt ve východní Evropě
  D) Ozbrojený konflikt na Blízkém východě
  E) Zahraniční politika USA a Ruské federace
  F) Působení Severoatlantické aliance
  G) Významné politické události ve světě
  H) Česká politická scéna
  I) Bezpečnostní politika české vlády
  J) Nelegální migrace
  K) Zavádějící zpravodajství v médiích
  L) Zpravodajská nauka včetně analytických úloh a odborné terminologie."

  (PRAMEN: http://www.exanpro.cz/)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:30

   Koukl jsem na tu jejich stránku a tam se píše:

   "Název EXANPRO je akronym, který skrývá 17 výrazů. Logo agentury představuje zpravodajský proces s otevřeným koncem na pozadí společenského prostředí a navíc ukrývá dalších 13 pojmů."
   - Jak tajuplné! Málem jako Globální Prediktor...

   "Logo a název reprezentují filozofii agentury, přičemž všech 30 termínů se prolíná do několika frází, jež vytvářejí základní principy a pravidla agentury."
   - 30 termínů - klobouk dolů!

   "Logo a název tvoří součást DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ agentury, a z tohoto důvodu nejsou předmětem podrobnějšího vysvětlení."
   - Prima, takže mají "duševní" vlastnictví. A agentura je materiálním vlastnictvím - KOHO?

   Řekl bych v duchu Josefa Švejka:
   "... na Karlově náměstí na každym stromě jeden zpravodajec bez discipliny."

   Smazat
 9. >> Kokotko 9:30 9:46

  Jsem sice zvědav, zda, případně jak, pan Tichý na otázky odpoví.

  Třeba se to do trochu vyjasní, podíváme-li se na stránky ANS:

  "Poradci a konzultanti ANS:
  Jaroslav Bašta - poradce v otázkách zahraničně politických....
  MUDr. Ivan David, CSc.- poradce v otázkách zdravotnictví...
  Mgr. Václav Dvořák - poradce v otázkách mediálních a zahraničně politických...
  ...
  ​Ing. Josef Mrázek, CSc. - poradce v otázkách České národní banky
  ...
  ​Miroslav Polreich - poradce v otázkách EU a NATO...
  Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - poradce v otázkách mediálních..."

  Předpokládám, že jmenovaní k tomu, aby byli uváděni jako poradci ANS, dali souhlas. - Tudíž mi nezbývá, než se zamyslet nad tím, co znamenají slova "Redakce Nové republiky nesdílí plně program ANS, domnívá se však, že uveřejnění ... jako podkladu pro diskuzi čtenářů je dobrým základem...", která se opakovaně objevují v záhlaví presentací ANS. Možná to znamená, že redakce (jmenovaní) sice t.č. nesdílí, ale radí, kam to směřovat, aby v budoucnu případně sdílela...?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možná by se zmíněná slova redakce NR dala pojmenovat jedním slovem - pokrytectví.

   Smazat
  2. 10:35
   Možná to není pokrytectví, ale - obezřetnost.

   Smazat
  3. Obezřetnost? Že by se jako jejich vlastní rady mohly otočit proti nim? Nebo jak mám té "obezřetnosti" rozumět?

   Smazat
  4. 12:54
   A kde stojí psáno, že vůbec nějaké rady dávají? Obezřetný poradce je takový, který raději neradí.
   Co bude třeba Pavel Klikar, veliký český hudebník, Alianci "radit" o kultuře? Jsou to vývěsní štíty, které mají značce pomoci k popularitě.
   Okamura je ale i v tomhle svižnější: prostě si v samoobsluze odchytil Nohavicu, a ten hodný člověk (a veliký básník!) mu postál.

   Smazat
 10. Že by ANS aspirovala na to stát se "Okamurovci s lidskou tváří"?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Štěpán Kotrba:

   "Opakování protestně chytlavých, jednoduchých a všem srozumitelných vět Okamurou není matka moudrosti, ale v paměti lidí vždy něco uvízne. To věděl už i Goebbels. To, že je to nesmysl, nevadí. Okamura dává ale pohrdanému a přehlíženému proletariátu naději na změnu, i když ta změna nepřijde. Stejně jako nepřijdou uprchlíci, i když mohli. Budiž to voličům SPD přáno..."

   Smazat
 11. Příznivci ANS jste též dobrá strana ale nikdo o vás nic neví. V tv nejste ani leták jsem nedostal. Je třeba teď podpořit SPD kuli referendu o vystoupení z eu. Nebo euhujeři se spojí s burešem a budeme v loji. 4 roky je dlouhá doba a jsou schopni naši zem zničit migranty a začleněním do 4 říše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak vidíš, ANS není schopná ani před volbama prezentovat sama sebe. Tak proč by jí měl člověk věřit, že udělá něco dobrého pro zbylých 10 miliónů lidí?
   Děkuju, nechci.

   Smazat
  2. 10:56 Lituji, ale občan Okamura změnil svoje názory a sebepropagaci, co pamatuju tak nějak od roku 2010 dodnes málem o 180 stupňů. Ve formě i obsahu se dopracoval málem čtvrté cenové a, jak si tak čtu ty jeho předvolební tiskovinky, míří na takové ty nižší pohnutky nepříliš informovaných. Okamurova SPD, krom doslova populistického pokřiku nenabízí nic, co by dávalo naději na schopnost i ochotu usilovat o skutečnou změnu. Pan Okamura, krom vydatného pokřiku a okázalého odporování téměř všemu a všem, nijak nevybočuje z rámce dosavadního systému. To lze očekávat pouze od dvou současných politických subjektů. Kdo hledá, najde. Kdo ne, ke změně nepomůže.

   Smazat
  3. 12:59 neví, že sebeprezentace politického subjektu je především věcí peněz. V té logice by mi potom vyšlo, že lze věřit jen bohatým, že právě jen oni udělají něco dobrého pro „zbylých 10 milionů lidí“. Boží prostoto!

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.