Reklama

pátek 13. října 2017

Lithium II.

- vlk -
13.10.2017 Kosa zostra čili vlkovobloguje.wordpress.com

Vzhledem k tomu, že první část Vlkovy úvahy o kauze Lithium na Cínovci vzbudila silnou reakci mezi našimi čtenáři, přinášíme její pokračování. Už proto, že kritizuje analýzy, které jsme před několika dny na Nové republice otiskli i politiky, kteří jsou pro mnoho našich čtenářů svatí. Kritický pohled je vždy cenný a uvedená fakta by měl naše čtenáře přimět k přemýšlení, a to i o jiných věcech, než je aktuálně lithium.


V tomhle díle Lithia se budeme zabývat jednak zatím nezodpovězenými otázkami z dopisu Ing. Lukáše premiéru Sobotkovi a následně hysterickými reakcemi české politické scény na podpis Memoranda o porozumění mezi ČR a australskými těžaři, který „spáchal“ ministr průmyslu Havlíček minulý týden.Protože spolu tématicky souvisejí. A skutečnosti, které uvedu k dopisu Ing. Lukáše platí i pro předvolební výkřiky politikářů a naopak. Začnu tím, že uvedu dosud nepojednané obavy páně Lukášovy:

 • jelikož lid této země s realizací největšího ekonomického tunelu v naší historii zásadně nesouhlasí, žádám Vás o neprodlené vypsání celonárodního referenda o dalším osudu uvedených ložisek lithia (ideálně v rámci blížících se voleb)
 • co je obsahem příslušné smlouvy, pokud existuje, a kdo ji podepsal (dejte ji k dispozici veřejnosti)

A nyní si přidáme výkřiky některých politikářů….

Začneme Babišempokračujeme Fialou

„Podepsat to 17 dní před volbami bez vědomí vlády je hloupost a diletantismus,“

a Bartošem

„Před volbami je to nešťastné. To memorandum je nedostatečné. Měla o něm jednat vláda. Mělo být vypracováno ve dvou jazycích, aby tomu rozuměli odborníci na obou stranách,“

Zkrátka hysterie, hysterie a zase hysterie. Dodejme, že primitivně účelová.

Národu je podsouváno, že soc dem a Havlíček se Sobotkou osobně, zašantročili národní poklad a podepsali s Australany smlouvu, která povede k dokonalému okradení České republiky. Navíc v samém konci mandátu a pokoutně.

Podobnost s dotazy pana Ing. Lukáše zcela zjevná. Jenže ten, speciálně na rozdíl od Andreje Babiše či Fialy z ODS, detaily nezná a znát nemůže. Neměl žádného známého na ministerstvu životního prostředí, který by mu je prozradil, natož, aby tu smlouvu o průzkumu s Australany sjednávali (prodlužovali/) a nakonec podepsali!! Babiš a Fiala ano. A právě ta smlouva o průzkumu svým nastavením určuje i to, kdo bude lithium u nás těžit, jak jsme si demonstrovali včera. Takže jejich pokřik je už z tohoto titulu neobyčejně drzá licoměrnost!

Ale přejděme k jasným a nezpochybnitelným argumentům! Začnu sice pouhou formálností, nicméně důležitou – tedy výtkou, že Havlíček podepsal to memorandum. Prý tak neměl činit, když je pár dnů do voleb…. Zvláštní argumentace! Do kdy že je platný mandát vlády a všech jejích členů, přijímat a a vykonávat jakákoli rozhodnutí, která mají za nutná? Hloupá otázka a snadná odpověď, že?

De jure do dne voleb nového parlamentu, de facto do ustavení nové vlády, z nových voleb vzešlé! Pokud nesouhlasíte, dám jednoduchý příklad – zapomeňme na lithium. Představte si, že Českou republiku navštíví pozítří nějaká teroristická buňka, bude zde bude ve skrytu plánovat nějaký atentát – který si předběžně naplánovala na 17. listopadu na Národní. A ministerstvo vnitra o tom dostane nějakou vágní informaci. Předpokládám, že já, vy a dokonce i Andrej Babiš, Fiala, Bartoš, Okamura a Filip, budeme očekávat, že současný ministr vnitra udělá ve zbytku svého mandátu možné i nemožné, aby ty zmetci byli okamžitě odhaleni, chyceni a zneškodněni. Ačkoli bezprostřední nebezpečí ještě nehrozí. Nikoho ani nenapadne, že by měl takovouhle akci příští vládě, protože to má za pár! Stejným měřítkem je nutné poměřovat Havlíčka! Proč by to mělo být jinak u teroristů než u lithia? Nikde v souboru zákonů a už vůbec ne v Ústavě je nějaká zmínka, že vláda nemá pouvoir konat v rámci svého mandátu až do poslední minuty svého funkčního období!!!! Ivan Pilný za ANO na ministerstvu financí si bude počínat přesně stejně!

Ale tohle je opravdu pouhá formalita. Ve srovnání s tím, co všichni výše jmenovaní vtloukají do hlavy českému voliči! Jde o dokonalé vytírání zraku a účelové překrucování faktů!

Je nám podsouváno, že ministr Havlíček, podepsal s Australany smlouvu o těžbě, kde Česká republika ztrácí nad surovinou jakoukoli kontrolu a bude okrádána! Koho z občanů voličů napadne se o znění podepsaného memoranda vůbec zajímat? Tedy kromě občana vlka, který k tomu byl navíc vyprovokován jedním z čtenářů! Nebýt jeho, nevěděl bych to také. Ale nyní vím a pokud o to stojíte, budete za chvilku vědět také.

Takže

v žádném případě nejde o smlouvu na těžbu
, ale o memorandum o porozumění. Které znamená jen tolik, že obě strany jsou připraveny jednat o takové smlouvě a pokud se dohodnou, ji uzavřít. Když se nedohodnou, žádná smlouva o těžbě nebude. A tu smlouvu bude v každém případě uzavírat nová vláda!!! Navíc už včera jsme si dokázali, že Australané mají prospekční smlouvou o hledání ložiska lithia na Cínovci zaručeno PŘEDNOSTNÍ právo na uzavření takové smlouvy a že tohle privilegium s nimi dojednali dávno a dávno ministři za ODS a Babišovo ANO.

Tvrzení, že ministr Havlíček k podpisu memoranda neměl pověření vlády nebo parlamentu je zcela scestné a účelové. K tomuhle signování ho naprosto nepotřeboval a nepotřebuje. Protože nejde o smlouvu. Což Andrej Babiš nebo Filip/Falmer samozřejmě ví velice dobře.! Existuje totiž docela reálná možnost, že smlouva nakonec, z toho či onoho důvodu, podepsána NEBUDE: Pokud se její podmínky státu nebo investorovi nebudou líbit. Toto právo státu nepodepsat ministr Havlíček memorandem nijak neomezil! Abych zjednal jasno, co je vlastně v onom, momentálně tolik proskribovaném memorandu, bude nejlepší, když jej sem přidám:Mám vlčí mlhu, když si dovolím tvrzení, že v textu není nic, co by Českou republiku nějak zavazovalo nebo poškozovalo???

Navíc jen absolutně bezskrupulózní baron Prášil, jako Babiš, si tomu memorandu dovolí vytknout například toto - opět cituji z jeho FB reakce:V této chvíli se nebudu zabývat jeho náhlým horováním pro Diamo, že by mělo převzít těžbu, to si podám v několika polohách později, protože jsou zde prvoplánově jiné, vědomě voličům podsouvané závažnější bludy! Později dokáži naprosto přesvědčivě, že ohledně Diama lhal.

Tak memorandum je podepsáno s nějakou firmou, kterou ani neznáme? A s kým asi tak podepisoval ministr za jeho vlastní – ehm – stranu - povolení k průzkumu? Mám vzít za bernou minci, že Brabec dal to povolení nějakým neznámým šupákům a podvodníkům a nic si o nich nezjišťoval? Jestliže ano, jak to, že je ještě ve funkci??? A jak to, že je ANO ještě vůbec ve vládě, pokud osvědčilo takovouhle do nebe volající neschopnost?

Ještě drzejší a horší je tvrzení v následující větě…, že ČR se v memorandu zavázala, k ochraně investic, což nám může prý případně prohrát miliardovou arbitráž! Kdyby něco takového napsal pan Ing. Lukáš nebo dokonce i takový Tomio Okamura, pravomocně odsouzený k tomu strpět pojmenování Pitomio, neměl bych s tím fatální problém. Oba problematice smluv o ochraně investic nemusí rozumět. U Andreje Babiše či komoušského lídra Filipa (takto profesí právníka) podobné právní bezvědomí nelze ani omylem předpokládat! Babiš podniká dlouhodobě a v mezinárodním měřítku. Takže velice dobře ví, že jde o z jeho strany o zavádějící, ba lživou demagogii. A Filip totéž.

V memorandu je smlouva o ochraně investic zmíněna a vyplývá, že byla podepsána, z vůle České republiky a Australského svazu v roce 1993!!! Platí tedy dávno a dávno, BEZ OHLEDU na nějaké memorandum!!!! To ji ani neverifikovalo ani neuvádělo v platnost! A Andrej Babiš nebo Filip přirozeně ví i to, proč je právě tato smlouva v memorandu vzpomenuta!

Australané to tam určitě dali proto, aby ozřejmili všem, že pokud by někdo z českých politiků v budoucnu „chtěl opomenout“ přednostní právo na exploataci nalezišť, například tak, že náhle jejich nález vytěží nějaké to Diamo, pak rozhodně využijí smlouvy o ochraně investic k arbitrážnímu jednání. S jasnou šancí na naprostou výhru. Jediné v čem se Babiš hrubě mýlí je odhad náhrady škody, ke které by ČR byla odsouzena. V žádném případě nikoli miliardová. Troufnu si odhadnout, že by hrozila pokuta v rámci bilionů korun. Za ušlý zisk. Protože ten i takový Babiš veřejně oceňuje právě v bilionech!!!! Tudíž by žádali i bilionové odškodnění za ušlý zisk!

Ministr Havlíček s tou formulací, která upozorňuje na smlouvu o ochraně investic v klidu souhlasil, protože jednak je to konstatování stávajícího stavu, které nijak nezhoršuje postavení republiky, ale hlavně – pro každého soudného čtenáře poskytuje informaci o tom, že Australané mají, díky smlouvě o povolení průzkumu přednostní právo a že jsou rozhodnuti jej bránit všemi prostředky, takže bychom to měli vzít na vědomí a podle toho jednat a nezkoušené nějaké laciné triky v zájmu laciného zisku voličských hlasů.

Jinak za sebe, jako občana vlka konstatuji, že jsem textem toho memorand a více než příjemně překvapen!!! Myslím to vážně a napsal bych totéž, i kdyby tenhle dokument podepsal Babiš nebo Okamura, či Kalousek, které osobně považuji za aktuálně největší politické škůdce v této zemi! A to z následujících důvodů:

1 - Australané výslovně konstatují, že jsou ochotni zpracovávat vytěžené lithium a to až do fáze finálních výrobků v České republice! Tedy žádné vyrabování rudy a sbohem! Nýbrž finální produkt s velkou mírou přidané hodnoty. Nic lepšího si nemůžeme přát!

2 - hodlají respektovat zákony a jiné závazky republiky, které by mohly mít vliv na těžbu a následné zpracování rudy! Jde o jednoznačný a explicitní závazek. Paráda!

3 - maximalizovat podíl českých subjektů na zpracování rudy. Super!

4 - minimalizovat dopady na životní prostředí. Bezva!

5 - umožnit kapitálový vstup České republiky do těžebního podniku, pokud o to ČR projeví odpovídající zájem, což po podpisu memoranda ještě výslovně potvrdil generální ředitel EMH Keith Coughlan „Jsme připraveni pokračovat v jednání s českým státem a společně definovat možné synergie v oblastech těžby, zpracování a využití lithia, včetně možného zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu,“. Naprosto skvělé!

Vytáhl jsem jen to úplně nejdůležitější!!!! Nemělo smysl memorandum opisovat celé. Může mi někdo nepředpojatý sdělit, co je v něm, zejména ve výše uvedených bodech špatně???? Kde byl stát podpisem do budoucna poškozen nebo nějak omezen? Kde Sobotka Havlíček překročili svůj mandát????

Prostě jen ryze účelová a pokrytecká hysterie, jasně kalkulující s tím, že občan volič se o žádné detaily zajímat nebude. Že mu stačí výkřiky – oni zase kradou!!! A samozřejmě nějaká ta kobliha, či gulášek s pivem, kobliha ….

A nyní k tomu Diamu…. To je také moc pěkná klasická Babišovina a Zemanovina. Tak jak tihle dva předvádějí dlouhodobě. Oba musí vědět, že Diamo těžbu převzít, bez souhlasu Australanů – NEMUŽE!!! Tedy jestli ČR nechce jít do předem prohrané arbitráže, která, jak se obávám, by nás v konečné fázi stála nikoli miliardy, ale v optimálním případě stovky miliard a reálně hrozí, že dokonce biliony korun. Ale proč nehodit bahnem a nevypustit účelový blábol? Občan Kobliha to má rád….

Ovšem u Babiše jde o pokrytectví ještě o řád větší než u Zemana. Není to tak dávno, co se řešil další osud OKD. Koneckonců psal jsme o tom i na Kose. Kde byly ve hře dvě varianty –

1- že zbankrotované OKD odkoupí pro stát a bude jej spravovat a provozovat právě společnost Diamo. Která patří pod ministerstvo průmyslu a má nepopiratelné a dobré dlouhodobé renomé z těžebních činností.

2 - že totéž bude realizováno přes finanční společnost Prisko, která patří pod ministerstvo financí a s těžbou čehokoli nemá zkušenosti vůbec žádné.

Jak to dopadlo a kdo prosadil svou se můžete dočíst zde:

Babiš: Společnost OKD zvládne sanaci dolů bez pomoci Diama

Dneska, při vytváření mlhy kolem lithia, ovšem každej Franta dobrej. Jak říkávala moje babička v podobných případech. Vlastně Franta? Diamo!

Mimochodem, bere někdo v úvahu, že otevření těžby rozhodně nebude zadarmo? Jestliže jen průzkum stál miliardu, pak otevření dolu si vyžádá náklady nejméně o řád vyšší!

Můžete namítnout – náklady v desítkách miliard a výnos v bilionech? Brnkačka! Ano i ne. Ty náklady budete muset zaplatit hned teď. Výnosy jsou silně budoucí a vždy nejisté, jak nám ještě v tomto článku vysvětlí polopaticky Václav Cílek!  A pokud se podíváte na to, co se dělo a děje ve sněmovně kolem letošního rozpočtu a přidáte si k tomu známou pozici zastánců hesla, že stát je nejhorší podnikatel a že stát nemá vařit pivo, kterou si okamžitě osvojí a osvojují všichni Babišové, když jde o to zbavit stát nějaké lukrativní činnosti (viz například kauza biopaliv), je zřejmé, jak pravděpodobné je státní těžba a zejména následné zpracování vytěžené rudy do něčeho smysluplného? Prostě Babiš, Fiala, Filip, Okamura – jedna parta! Mohl bych tady skončit, myslím, že bylo řečeno mnohé. Nicméně zdaleka ne všechno a já jsem zvyklý kosířům podávat, pokud možno ucelený pohled.

Úterní vsuvka:

Tenhle a včerejší článek jsem psal přes víkend. Kouzlem nechtěného se v Babišových(!!!!!) Lidovkách ve čtvrtek objevil následující článek:Bohužel jsem jej na internetu nenašel v elektronické formě, takže jsem udělal screenshot klíčové pasáže, která se týká Diama a jeho účasti na možné těžbě lithia na Cínovci:Ze zvýrazněného textu je jasné, že jak Babišovy, tak Zemanovy řeči o zapojení Diama jsou jen naprosté bláboly, určené vystrašeným Koblihům, kteří se nebudou obtěžovat hledáním informací! Znovu podtrhuji, že jde o článek Babišových novin!

Které konstatují že
- než Australané, před sedmi roky dostali povolení k průzkumu, bylo dotázáno Diamo, jestli o to nemá zájem,

- Diamo odmítlo, protože na to nemělo ani lidi ani finance!

Prostě totální Babišovina a Zemanovina! Diamo bylo vyzváno ještě před udělením povolení Australanům… Když to ví i nějaká holčina z redakce Lidovek, tím spíše to musí vědět ministr životního prostředí Brabec a ten jistě informoval Andyho.

A mimochodem – co že uvádí jako optimální možnost pro český stát Babišovy noviny – kapitálový vstup ČR do těžařské firmy! A co že dostal Havlíček do memoranda? Přesně tohle!

A ještě musím reagovat na jednu novinku, která se od neděle objevila a kterou hrají FalmerFilipovi komouši poslední dva dny – prý si udělali rešerši kdo jako stojí za těmi Australany. A nějak jim z toho vychází Bakala! Když se v Česku řekne Bakala, každý slušný člověk si rovnou odplivne a dál nic nezkoumá. A měl by! Zatraceně by měl! Kdy že bylo dotázáno Diamo jestli tu prospekci na Cínovci chce? Před 7 roky? Kdo že tehdy povolení k průzkumu s přednostním právem těžby vydával? Ministerstvo životního prostředí vedené odeesákem Drobilem. Jak to, že si to neprolustrovali a toho Bakalu nenašli? A totéž platí i pro prodloužení licencí ministrem Brabcem? Jak to, že tedy on prodloužil licenci zloduchu Bakalovi? Co s tím má společného Havlíček a ČSSD?

Ale pokračujme v původním článku, tak jak byl napsán v neděli.

Veřejnost je informována o tom, že v ČR jsou asi tak 3% světových zásob lithia a žongluje se v závratných bilionových sumách s jeho cenou, které svou naprostou gigantičností oslňují voliče a zbavují ho jakéhokoli kritického pohledu. Biliony a biliony a zase biliony z nás udělají Kuvajt! Plná šrajtofle a dokonalá havaj!

Mám špatnou zprávu. Neudělají nebo ne hned tak a už vůbec ne jen tak! Co český volič neví, je naprosto zásadní informace – totiž, že česká lithiová ruda je mimořádně chudá!!!

Ale nejlepší bude, když v tomto místě nechám promluvit kapacitu nezpochybnitelnou – Václava Cílka – jen ještě dodám, že jde o rozhovor z 26.6. 2017:

!A.: Jsou naleziště v Krušných horách výjimečná, nebo se jedná jen o nafouknutou českou bublinu?

V. C.: Ložisko Cínovec je významný světový zdroj lithia s obsahem možná až 3 % světových zdrojů. Ruda je poměrně chudá (1,2 % Li v koncentrátu) a zatím nikde na světě nebyl tento typ lithné slídy zpracováván. Znamená to, že pokud se otevřou jiná velká, bohatší lithná ložiska, například v Srbsku, tak cena lithia může poklesnout na takovou míru, že ložisko bude netěžitelné. K něčemu podobnému může dojít i v okamžiku, kdy se začnou vyrábět baterie z lacinějších surovin jako je např. sodík. Na druhou stranu jsou odhadované zásoby na Cínovci tak obrovské, že ložisko se na dalších 50 let může stát páteří severočeského průmyslu. O tom budeme vědět víc, až firma skončí výpočet zásob.

Co že sděluje Václav Cílek?
 • že máme sice zjištěné velké zásoby lithia
 • že ovšem jde o mimořádně chudý koncentrát
 • že NIKDO NA SVĚTĚ zatím NEVYZKOUŠEL zpracovat takto chudou rudu
 • že budoucí cena může být snadno ohrožena otevřením daleko bohatších ložisek v Srbsku nebo náhradou lithia daleko lacinějším a dostupnějším sodíkem!

Ještě si někdo myslí, že budeme druhým Kuvajtem a že převzetí ložisek, nehledě na riziko více méně prohrané arbitráže s obrovskými náhradami by se muselo za všech okolností vyplatit?

A i obecnímu prosťáčkovi by mělo doklapnout, že už zmiňované Diamo by sice nejspíš horninu vytěžit dokázalo, ale rozhodně by ji nedokázalo zpracovat na rudný koncentrát. Ještě to totiž nezkoušel nikdo na celičké zeměkouli!

A v tom rozhovoru s Václavem Cílkem mne zaujaly ještě jiné pasáže. K Diamu například konstatuje toto:

!A.: Může český stát podle Vašeho názoru „ohlídat“ těžbu lithia tak, aby zůstalo v našich rukou?

V.C.: Český stát je prostřednictvím jím založených firem či podniku Diamo schopen těžit uran, zlato a obecně tradiční suroviny, ale zejména chemická úprava lithných rud je náročná. Nemyslím si, že bychom měli jít touto cestou. Na druhou stranu je zapotřebí ohlídat vliv na životní prostředí, protože roční těžba může být až kolem dvou milionů tun rudniny a také, aby se úprava a pokud možno i část výroby baterií odehrávala na našem území. Byl bych nerad kdybychom zůstali v roli vývozců lithného koncentrátu.

Jasně konstatuje, že by se Diamo do toho plést nemělo. A já se k němu přidávám, zejména proto, že jedna věc je těžit a vytěžit a druhá, úplně jiná a daleko náročnější je získat z vytěžené horniny lithiový koncentrát. Zejména když nikdo na světě to z tak chudé, jako máme my, ani nezkoušel!

Pokud výše uvedená, Cílkem specifikovaná rizika na sebe chtějí vzít Australané, proč ne. Zejména, když jsou zjevně připraveni umožnit České republice kapitálový vstup.

I nyní bych možná měl a určitě mohl skončit. Ale ještě nejsem s dnešní materií hotov. Ještě minimálně jedna důležitá premisa mi zůstala. Babiš, Okamura, Filip, Bartoš dělají zásadní dusno kolem podpisu toho memoranda. A hodlají kvůli tomu svolat mimořádnou schůzi parlamentu nebo alespoň senátu (článek vyšel na Kose 12.10.2017 - pozn.red.NR). Ačkoli jsme si právě dokázali, že memorandum pozici České republiky do budoucna nijak nepoškozuje. Ba právě naopak.

Je komické, že spousta důležitých zákonů – například o sociálním bydlení a další spadly pod stůl, protože sněmovna už je nestihla projednat – nezbyl na to čas, ale lithium? To je jiná káva! Na to se čas najde! Ačkoli se nic nevyřeší a půjde jen o předvolební divadélko pro neinformovaného občana! Ale zanechme srandiček, jde o hlasy a o laciné body u voličů. To je to oč tu běží od samého začátku. Protože to memorandum ani zdaleka není konečná smlouvě o těžbě a využití lithia. Všichni politikáři vědí, že onu kýženou smlouvu bude PROJEDNÁVAT PŘÍŠTÍ VLÁDA! Přesto vyprávějí voličům, že už je konec světa!

Ano vážení, vláda, která vzejde po vaší návštěvě volební místnosti za pár dnů bude ta, která bude či nebude podepisovat s Australany konečný, právně závazný text dohody. Se všemi důsledky. Jsem velmi zvědav, jak si povede a jak v ní budou reflektovány všechny ty pseudodůvody a pseudovýtky, kterými jsou častováni Havlíček a Sobotka. Vsadím svůj roční důchod, že Diamo bude rychle puštěno k vodě, pro Babiše a ANO, náhle přestane být australská firma neznámou, že ochrana investic bude velmi respektována a že se na ní speciálně Babiš, jako premiér nebo alespoň neoficiální zákulisní premiér (jako Kaczinski v Polsku), bude odvolávat zejména tehdy, když by v ní nějakou nevysvětlitelnou náhodu, bylo nějaké to, běžným rozumem nepochopitelné, těžké šméčko. Přirozeně ke škodě České republiky. Nepochybně uspokojen bude i pirát Bartoš, který vyčítá Havlíčkovi, že v memorandu o porozumění není řešena otázka ekologie. Chlapec zjevně netuší, že je totálně mimo mísu a že Letter of Intent NIKDY takovéhle detaily neřeší. Jde vždy o více méně všeobecnou deklaraci, která jen stanovuje hrubé mantinely. Nic více, nic méně. Detaily a to včetně všech možných podmínek, včetně režimu těžby, zpracování, následné finalizační výroby a přirozeně ekologie (jsem zvědav, jak si Australani poradí s českými ekopotížisty), vše má v ruce příští vláda a nikdo jiný.

Nikdy více nebude platit ono biblické – po ovoci poznáte je. Dobře si rozmyslete, komu s volebním lístek dáte pověření, aby nakládal s českým lithiem. Opravdu ho chcete dát těm, co vám momentálně ne/jen přes lithium věší bulíky na nos? Mne potěší, když vezmete v úvahu fakta, která jsem vám včera a dnes, ohledně lithia, odprezentoval. Když vezmete v úvahu kdo a proč vám drze lhal nebo vypouštěl mlhu. A že jich není málo! Je to na vás.

Stačí abyste si uvědomili, kdo vám lže a vodí vás za nos. Pokusím se na závěr shrnout, proč memorandum vzniklo a jaký má smysl. Rozhodně nejde ani o sanování vyprázdněné partajní kasy ČSSD. Za tohle memorandum nedostanou socani od nikoho ani vindru, na to vemte jed!

Dle mého mínění memorandum mělo dvojí cíl –

1 - pro Australany

2 - pro Českou republiku

Řekl bych, že iniciativa k jeho zformulování a podpisu vzešla od zahraničního partnera, který zásoby lithia objevil a specifikoval. A když viděl tu komedii a spektákl, který v republice nyní před volbami kolem lithia vznikl, kdy kdejakej Tonda ušatej najednou volá po ochraně národního bohatství, které -----„se nesmí dostat do rukou cizákům“, aniž by věděl, co s ním udělá. Takže memorandum všem Tondům ušatejm vykutálenejm politikářskejm připomnělo, že Australani mají podle platné české(!!!!) legislativy, včetně Horního zákona, jako ti, co investovali miliardové peníze do průzkumu, přednostní právo na uzavření smlouvy o těžbě a využití ložiska. A zmínkou o dávno podepsané smlouvě o ochraně investic jasně dávají najevo, že toto svoje zákonné právo jsou připraveni bránit do všech důsledků a za všech okolností! Aby zarazili všechny nenechavce s předstihem.

A co z memoranda získá Česká republika, proč je to pro ni dobře? A proč se ministr Havlíček rozhodl je podepsat? Protože je tam explicitně zakotveno, že v tuzemsku se bude nejen těžit, ale i zpracovávat a dokonce, pokud možno i finalizovat! Což je opravdu v našem nejvlastnějším zájmu, abychom nedopadli jako ti černoši s korálky v Africe! Ale to není všechno – Havlíček by měl dostat za to memorandum státní vyznamenání. A to hned. Protože do memoranda zakotvil explicitní možnost, že ČR může do budoucí těžební firmy kapitálově vstoupit!!! Přesně jak to velí zdravý rozum, pokud se podnikatelská rizika takového vstupu ukáží přiměřená. Což momentálně nikdo neví. A proč je to dobře? Protože žádná z příštích vlád se nebude už moci z této opce na zpracování a finalizaci a především možnosti kapitálového vstupu - VYHNOUT a VYLHAT! Pokud tyhle opce zůstanou nevyužité, bude taková vláda muset čelit velmi nepříjemným otázkám - PROČ? Které sice půjdou okecat, neboť to je možné úplně u všeho, ale jednak to vůbec nebude snadné a nepochybně, kdyby na to došlo, by to fatálně stálo politické body u voličů!!!!

Dobře víte, že nemám rád spiklenecké teorie, vyhýbám se jim na sto honů. Ale tady jednu zkusit musím.

Za jak nepravděpodobnou máte možnost, že ministr Havlíček nebo někdo jiný zachytil cvrkot ve smyslu – Australani, my se s vámi po volbách, které vyhrajeme rádi dohodneme a dokonce i na tom, že tady jen vytěžíte a zpracovávat si budete, kde vás napadne a dokonce stát vám to přenechá úplně celé! Kolik nám/mně za to dáte???? Po tom, co jsme zažili za časů privatizace, ohledně elektronických zdravotních knížek, armádních zakázek, obnovitelných zdrojů energie, bionafty, všelijakých dluhopisů a hnízd, atd. atd. Jak moc je takováhle varianta fikcí??? A tohle všechno Havlíček memorandem a svým podpisem zarazil! Jednou pro vždy! Tohle už nemůže projít! Nevysvětluje to náhodou více než dokonale, proč tak řvou všechny ostatní partaje a politikáři v jejich čele? Havlíček jim sebral hodně tučné sousto!

V každém případě právě tahle kauza ukazuje zcela dokonale, jak prolhaná a ubohá je naše politická scéna a zejména její největší křiklouni. Jak vágní a demagogická je předvolební argumentace jednotlivých stran a bohužel také to, jak jednoduchý a manipulovatelný je tuzemský volič. Pro mne snad vůbec nejděsivější zjištění….

Dodatek ze čtvrtečního rána:

Podobně jako kdysi v článku o tom, jak Zeman při poslední vládní krizi, kdy se na Kose vyrojilo obrovské množství na slovo vzatých specialistů na ústavní právo, má nyní moje mailová schránka co do činění s naslovo vzatými odborníky na mezinárodní komerční smlouvy, pochopitelně se specializací na těžbu nerostů a jejich prospekci, kteří prostě vědí, že podepsané memorandum je totální sabotáž zájmů České republiky. A vedle svých právních - ehm „rozborů“, ačkoli o právo nikdy ani nezavadili operují s tzv. analýzou jakéhosi Kunšteka, kterou zveřejnil Valenčík. Protože mne unavuje odpovídat na desítky stejných mailů vyjádřím se pro všechny, kterým jsem neodpověděl a už neodpovím jednoznačně. Ona tzv. Kunštekova analýza není nic jiného než naprostý a bezobsažný blábol!!! Daleko trefnější by mi připadlo jiné označení, ale nemíním, i když naprosto výstižnou expresí zatěžovat Kosu.

A pro samozvané právní odborníky si dovolím přiložit vyjádření právníků – specialistů na mezinárodní právo, tak jak ho poskytli České televizi na jednoznačný dotaz:

Veřejnoprávní televize zeptala právníků z veřejných vysokých škol, co memorandum pro Česko znamená.

-Pavel Bureš z katedry mezinárodního práva na Univerzitě Palackého v Olomoucí konstatoval, že strany podepsané pod memorandem „vyjadřují určitou ochotu pro společné kroky“. To prý ale ještě neznamená, že by toto memorandum bylo nějakou smlouvou. „Například se mluví o účastnících dohody, nikoliv o smluvních stranách, mluví se právě o té ochotě k nějakým společným krokům, nikoliv, že by se strany zavázaly přijmout konkrétní kroky,“ zdůraznil expert.

Jeho kolega z katedry mezinárodního a trestního práva Masarykovy univerzity v Brně Jiří Valdhans mu dal za pravdu. „Důležitá je podle mého formulace, že účastníci deklarují záměr projednat a prozkoumat možnosti budoucích dohod o rámci budoucí spolupráce. Ten dokument tedy nestanoví nějakou konkrétní povinnost pro současnost a v zásadě se jedná o velice jemnou formu smlouvy o smlouvě budoucí,“ konstatoval Valdhans

Stejný názor vyjádřil také vedoucí katedry mezinárodního práva z Univerzity Karlovy Pavel Šturma.

Vzhledem k tomu, že rád dělám dobré skutky, těší mne, že pánové Valenčík, Kunštek a tisíce a tisíce dalších, pokud tedy se uráčí vzít na vědomí stanovisko opravdových expertů, budou moci ode dneška v noci v klidu spát.

Ovšem chápu, že Andrej Babiš pojede na té vlně dál. Skandál s bankovními dokumenty HSBC je mimořádně nepříjemný a nebezpečný. Slušivé tepláčky jsou skoro na dohled. Bohužel jen skoro. Má přece pod palcem ministerstvo spravedlnosti. A o tom, jaké tam jsou poměry si přečtete zítra. Ale dnes falešná kauza lithium je mimořádně vhodná k odvedení pozornosti od vlastního průšvihu. Takže ačkoli bych rád umožnil klidný spánek i Babišovi, nevyjde to. Neumím a nechci z něj odvalit balvan podezření z dotačního podvodu. A to je to, oč tu běží především.

- - -
Dnešní pokračování kauzy Lithium na Cínovci je na Kose zde.


79 komentářů :

 1. Volte ČSSD! Pouze čelní reprezentanti ČSSD vám zajistí lithiové akumulátory do vašich mobilů zcela zdarma.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. aku do mobilů, ty budou pro chudé, ti bohatí obdrží zdarma baterky do svých elektromobilů :-)

   Smazat
  2. Jenom kolonie si nechá vyrabovat své přírodní zdroje ve prospěch cizího nadnárodního kapitálu. A my jsme kolonie protože jsme tak učinili prostřednictvím zkorumpovaných stran, které nějakými kanály obdrží malé všimné v milionech korun do stranické pokladny. Tak to je a nikdo to nezmění. Západní státy stejnou metodou vyrabovaly celou Afriku a Asii a ještě Jižní Ameriku. Pět bilionů korun které představovalo ložisko Lithia již nám nepatří a bohatnou z toho bude Australský a Americký kapitál.

   Smazat
  3. Když nebudeme hloupí, tak tu vytvoříme moderní lithiový průmysl na bázi vytěžené suroviny. Čtěte prosím pořádně text a nedojímejte se svým hněvem.

   Smazat
  4. Po přečtení jen zírám!KOSOVLK bojuje za"Australany" a Lihovou Chatrč jako by mu šlo o život,nebo o miliardy Kč!Češi o lithiu nevěděli,neumí průzkum a neumí jej vytěžit ani zpraCOVAT,viď Bakalův KOSOVLKU?
   Pavel Beran

   Smazat
  5. Nezlob se Vlku, tvých článků o Ukrajině a Donbasu jsem si vážil, obdivoval jsem, kolik energie jsi do toho vložil, ale tady jsi sesmolil jenom kupu bezcenných blábolů.
   Již několik dní víme, že se nejedná o žádnou australskou firmu, ani těžební firmu, že je to anonymní trust s neprůhlednou strukturou. Tohle tě zcela vyřazuje z diskuse.
   Nejde tady o Babiše, Okamuru atd., jde tady o to, že z toho budu mít JÁ, konkrétně JÁ zase úplný hovno. A já si platím daně, aby stát ohlídal moje(naše) zdroje a získal z nich maximum. A o tom to je!

   Smazat
 2. Nevím jak to nazvat. Pokud někdo sveřepě označuje firmu jako "australští těžaři" subjekt který nikdy nekopnul do země a australská je jen proto aby se díky podepsaným dohodám vyhnul placení daní na území ČR tak je pravděpodobně placený provokatér. Stačí se jen podívat co ta firma o své činnosti tvrdí investorům. https://www.marketbeat.com/stocks/LON/EMH/ http://www.proactiveinvestors.co.uk/companies/rns/15239/LSE20170929110038_13380515

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já bych to upřesnil určitě 100% placený, avšak ani ne tak provokatér jako spíš řekněme formovač veřejného mínění a zachránce prdele socdem. Ten příměr s teroristickým útokem a potřebou jej řešit ihned se fakt vlk degradoval na opravdového žvanila. Kdybych si dal práci, jako že si nedám protože je to ztráta času, tak ten útrpný výlev ublíženého (asi dalšího) Jandy zhodnotím jako snahu okecat (ba řekl bych přímo umlátit) čtenáře jakýmisi fakty, které ovšem nevysvětlují faktické připomínky uvedené diskutéry v předešlé diskuzi. Prosím tedy vlka, aby nás tedy ještě poučil, co vlastně bude mít Český stát z případné těžby lithia australskou firmou (pokud ta bude vůbec schopna něco těžit)a co jej nabádá tvořit takovéto dlouhé jednostrané elaboráty na obhajobu postupu řešení těžby lithia.

   Smazat
  2. Já dnešní socany také nemusím, ale to mi ještě nebrání v nezakaleném úsudku. Co se týká lithia na Cínovci, zatím stát postupoval dobře a ministr Havlíček memorandem otevřel dveře pro založení moderního průmyslu na bázi vytěženého lithia. Takže buďme spravedliví a nepopouštějme uzdy emocím.

   Smazat
  3. 10:45 Cože? Nezkalený úsudek? Pravda co neexistuje nezle zakalit. Jinak bych vám socanským soudruhům doporučoval se zaměřit na to, kdy zaplatíte dluhy za Lidový dům. Další drobnosti, které při vaší tuposti stejně nejste schopni pochopit, raději neřešte. Ono totiž lze diskutovat jen s jedinci, kteří se drží alespoň elementární logiky. Pokud ne, pak bohužel zbývá nic jiného, než vás označovat za oranžové hyeny a diskuzi s vámi se vyhýbat.

   Smazat
  4. Přesně jako ta firma, kterou doporučoval Mynář Kyrgyzanům a to tady všichni řvali, že zločin a loupež. A to prosím šlo o to, že chtěla možná nějaká fake česká firma podfouknout cizí stát. Socani měli hrůzu v očích a žádali demise na všechny strany. A teď podobné firmě slíbí kšeft za miliardy a my že budeme jenom zajišťovat komunikace k lomu a to se tváří, že jako výhra, skutečný jackpot. A jakože držte zobák, jedeme z kopce.

   Smazat
  5. "...dluhy za Lidový dům..." - Už jste se ptal
   Kočárníka, zvídavý analytiku? Na ministerstvu
   financí se dá "zařídit" něurekom záležitostí!
   Proč asi se ho drží (držel) Bureš jako klíště?! Záležitosti "se" zařídějí, přitom se nacucáte miliardama a ještě vás oslové budou mít za spasitele. Kočárník taky tenkrát finančnicky kouzlil. Kolik peněz se tenkrát
   ztratilo! Např. peníze na důchody "se" rozpustily pod mistrovským vedením géniála Klause ve státním rozpočtu. "Nejsou na nich
   mašličky" - říkal tehdy Onen Ekonóóóm. Ale nepodvádělo se! Pouze se peníze ODKLÁNĚLY.

   Smazat
 3. Nechápu, proč se tedy nějaká "zbytečná memoranda" podepisují? Jsou náměstci ministra nesvéprávní?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 9:57
   Tak jsem to chtěl napsat také.
   Jenže Vlk pope za ČSSD,ani slovo kritiky,jen chvála.Tak se zeptám Vlka,je pro těžbu,aby to vedl stát,nebo cizí firma a mám obavu,že je cizí jen název té firmy,ale za názvem jsou naši mafiáni.

   Smazat
  2. To je sice správní podezření, ale přesto bych se vlka zastal. Myslí racionálně a snesl fakta, která spíš ukazují na velkou možnost výroby autoakumulátorů nového typu u nás. buďme k Vlkovi trochu spravedlivější, i když možná kope za socdem.

   Smazat
  3. historie pravi memorandum v čechach znamena jak dobře vovexlovat vovčany o tom kde bude sralbotka či eštebak kobliha je už davno rozhodnuto ke zlatym korytum nikoho nepusti a karel havliček bude sedět ledatak v bruseli společně vysmatej se špidlou vzadech

   Smazat
 4. POZOR - v tom memorandu na str.2 se doslova píše: "European Metals owns 100% of the Cinovec lithium-tin deposit in the Czech Republic…."

  Takže European Metals se v tom memorandu tváří, jako kdyby jim to patřilo. Což je lež jako věž. Takže přehnaný optimismus a důvěra české strany rozhodně nejsou na místě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle dohod uzavřených kdysi mezi Austrálií a Českou republikou a podle dohody o průzkumu ložiska má firma přednostní právo na exploataci. Takže co, patří jí ložisko na Cínovci, nebo nepatří? Kdo by investoval miliardu do podniku, který by mu ve finiši mohl někdo lehce ukrást? Vy? Asi ne. Tak se prosím nedivte. Je to normálka.

   Smazat
  2. Je to samozřejmě jedna z formulací, které jsou zneužitelné v tom arbitrážním blackmailingu.

   _VR-

   Smazat
  3. 10:52: a) nepatří b) není to normálka (nebo možná je, ale tak v Horní Voltě) c) nejde o tu miliardu investice do průzkumu, ale o ušlý zisk o několik číselných řádů výše.

   Jak tu zcela správně psal Kunštek, dokud je to průzkum, stát se toho může ujmout sám, vyplatit prospektorovi jeho miliardu nebo kolik za náklady na průzkum + přiměřený zisk. To je spravedlivé, protože stát by tyhle peníze, plus mínus, za ten průzkum dal taky. A jsme si kvit. Tohle je normálka.

   -VR-

   Smazat
  4. Nevím, ale zatím se o průzkumu jenom mluví, ne? Nebo už se nějaký prováděl?

   Smazat
 5. Přesně tohle je ta demokracie pro kterou jste cinkaly. Vždy je podezřelé když někdo moc slibuje nebo křičí. Jak to říkala ta "uhlobaronka" Jo to bude jako za první republiky? Tak to se máte na co těšit. Ukončení těžby a likvidace škod na OKD bude stát víc než stát získal prodejem a to nemluvím o těch bytech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bakala je přece jiný případ! Lithium na Cínovci je díky ministru Havlíčkovi docela dobře ošetřené. Prosím, přečtěte si ten upovídaný Vlkův text ještě jednou. Jsou tam všechna fakta.

   Smazat
  2. "...a to nemluvím o těch bytech..." - Ale to
   byste měl! Taky byste se měl ptát, kdo tam ty byty vložil a zařídil, že stát přišel o většinu akcií ve společnosti! A zopakujte si TÉŽ rozdíl mezi větší a menší polovinou! No, jak vám to paní (či snad ještě soudružka) učitelka mlátila do hlavy? PAŘEZOVÉ!

   Smazat
 6. dobrá obhajoba ČSSD. Ta neví kudy kam a tal si chce zase koupit hlasy za 30,- KĆ. Viz reklama na seznamu ... žádné poplatky u lékařů... Pokud vím žádná strana nemá ve volebním programech znovuzavedení 30ti korunových poplatků u amb. lékařů. O jak jsou ČSSD směšní - doufám, že lidé pochopili co je ta Sobotkova(Bakalova) banda zač a že nedosáhnou ani těch 30%.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ještě přidám "důstojné stáří, bezúročné půjčky", no nevolte ty dobráky, zdroje jsou.

   Smazat
  2. O poplatcích u lékaře veřejně mluví ODS a TOP09! Blbečka Sobotku nemusím, ale zachovávám si chladnou hlavu a nepřipouštím příliš emocí do uvažování. Vlk má v mnohém pravdu, i když za tu socdem kope zjevně. POdle mého, ministerstvo ošetřilo cínovecké ložisko dobře a otevřelo možnost pro státní investici a pro rozvoj zpracování vytěženého až po finální produkty s vysokou přidanou hodnotou. O to přece jde!

   Smazat
  3. S tou "dobrou obhajobou ČSSD" si nejsem vůbec jistý. Spíše mi to připadá jako "hřebíček do její rakve".

   Smazat
 7. Jenom kolonie si nechá vyrabovat své přírodní zdroje ve prospěch cizího nadnárodního kapitálu. A my jsme kolonie protože jsme tak učinili prostřednictvím zkorumpovaných stran, které nějakými kanály obdrží malé všimné v milionech korun do stranické pokladny. Tak to je a nikdo to nezmění. Západní státy stejnou metodou vyrabovaly celou Afriku a Asii a ještě Jižní Ameriku. Pět bilionů korun které představovalo ložisko Lithia již nám nepatří a bohatnou z toho bude Australský a Americký kapitál.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vaše úvaha je všeobecně správná, ale ...
   V případě lithia má český stát možnost nejen vstoupit do těžebního podnikání Australanů a podílet se tím i na zisku, a za druhé, vybudovat zpracovatelský průmysl s vysokou přidanou hodnotou. To je přece cesta z koloniální závislosti. Být vámi, tak to ocením a nežehrám. Lithium není OKD a Bakalovy švindle, který blbeček Sobotka bezradně sekundoval.

   Smazat
 8. Je třeba zveřejnit všechny smlouvy od začátku včetně průzkumu i s právními rozbory a účastníky či "vinníky" a důsledky. Ať má občan jasno, kdo kdy kde a proč (či za kolik)...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vždyť to hlavní Vlk zveřejnil. Co víc chcete?!

   Smazat
  2. 11:02 - Uveďte, co konkrétního ten mág Vlk zveřejnil, kde, kdy a jak! Následně uveďte důkazy a jejich meritum věci. To všechno tak, aby tomu rozuměl čtenář! Máte na to 24 hodin. Předem děkuji.
   inž. ekonomie a magistr práva

   Smazat
 9. Takže když to shrnu, bylo podepsáno memorandum, které je vlastně zbytečné a prý nikoho k ničemu nezavazuje pár dní před volbami jako že by mohlo dojít k nějakému prodlení. No a teď se všichni v lihovém domě diví, že tuto skutečnost ostatní strany využívají v předvolebním klání, no oni jsou fakt opravdu nesvéprávní. Co čekali? A teď natahují moldánky jak malí smradi. Zřejmě někomu nejde ani tak o stranu, ale po projetých volbách o pěkný pašalíky do vlastních kapes. Doufám, že to někdo celé stopne a rozkryje pozadí téhle připravované rozkrádačky a odpovědní půjdou do tepláků.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nečetl jste text, tak se tu moc nerozepisujte. Píšete blbiny!

   Smazat
  2. "...pozadí téhle připravované rozkrádačky a odpovědní půjdou do tepláků." - Shrnul jste to tak důkladně, až jste udeřil hlavičkou o hřebíček. Odpovědní už předvolání dostali. Zatím kvůli těm menším lumpárnám. sck

   Smazat
 10. "Vlk" je zřejmě "šťastný" člověk, dokáže si, jako mnozí, "zdůvodnit" zřejmě vše, i tu největší lumpárnu ....
  Jen ta podstata věci mu tak nějak „uniká“. Náhoda nebo úmyslně … ?!

  „Existuje značené riziko, že australsko-americká firma využije tento dokument k nátlaku na budoucí vládu, aby rozhodla, že lithiovou rudu nebude těžit český státní podnik Diamo a zpracovávat nějaká česká firma, ale že těžba má být svěřena právě australsko-americké firmě European metal holdings Ltd. Firma může vyhrožovat mezinárodní arbitráží s tím, že se bude u domáhat náhrady škod za zmařenou investici.“
  http://www.novarepublika.cz/2017/10/havlickovo-memorandum-o-vypalnem-z.html#more

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale vždyť to je správně. Diamo nebude těžit, protože do průzkumu nic neinvestovalo. Australané budou těžit, protože nesli riziko 1 Mld. s nejistým výsledkem, mají tedy správně přednostní právo na těžbu. Vždyť to je tak jednoduché.

   Smazat
  2. 11:06 Zřejmě jste ten článek od ing.Kunšteka nečetl celý a tak vše považujete za "jednoduché" a "správné".
   Tak jako mnozí před vámi ...

   Smazat
  3. í13. října 2017 11:06
   Již jednou jsem napsal a bylo to smazáno bez uveřejnění proč a informaci o smazání. Tedy pokud někdo sám o své vlastní vůli dělá průzkum o který nebyl žádán. Musí počítat s tím, že nedostane zaplaceno. Nebo snad znáte nějakého hodného kapitalistu, který vám zaplatí pokud u něho děláte bez smlouvy. Jinak je trestuhodné, že vůbec vláda povolila zahraniční společnosti zjišťovat jakékoli informace které jednad jsou dávno známy protože důlní činnost v tomto katastru probíhala mimimálně od padesátých let. Ta pochybná firma by mněla platit za to že zde něco hledá a nikdo ji o to nežádal.

   Smazat
  4. ...domáhat náhrady škod za zmařenou investici.“... a o to tady jde

   Smazat
 11. Tak bankovní doklady bez razítek a několikrát ofocené bez podpisů tak to podle vlka je pravdivé....za první republiky říkali socanům roháci...stálí na rohu a provokovali a v noci kradli....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bože, bože, to je tedy "úvaha"! Některých článků je pro vás opravdu škoda.

   Smazat
  2. "... bankovní doklady bez razítek..." - I Vy jeden perfekcionisto! A co šeky bez data (chybějící datum)? Babišem předložené, co by důkaz (své údajné solventnosti), jste viděl? Nebo jste si zrovna stál na brejlích? To, že
   Andrejovi poskytli u soudu alibi jiní STBáci,
   to Vám taky neříká nic? Tedy "NA SLOVENSKU JE TO TAK?!" (Přísloví platné na východě za Mečiára. Ten užíval LEŽ JAKO PRACOVNÍ METODU už před Babišem.)

   Smazat
  3. Pravda bolí socane ....kudy chodil tudy krad socan demokrat ....

   Smazat
  4. https://drive.google.com/file/d/0B3OUOQMVtOnTNkVFbHA4aW4wNWM/view?usp=sharing

   Smazat
 12. Vlk, domnívám se, chce jenom v dobré víře demaskovat předvolební hysterii a prezentovat zdravě skeptický názor. Ale nemá pravdu. Vylévá s vaničkou i dítě. Trochu mi to připomíná kluby (vědeckých) skeptiků, kteří jsou tak nažhavení za každou cenu zachraňovat lidi před šarlatány, až se sami stávají poněkud ... ... (jak to říci, a neurazit, o jinak - většinou - úctyhodných lidech jednajících - převážně - z chvályhodných pohnutek ??) .

  Nemám čas ani chuť rozebírat tam každé slovo, ale za celkovým hodnocením si stojím, takže např. jen : ten neohrabaný příměr s teroristickým útokem, co to má být ?? Jeden by řekl, že pokud tu je (a to se snad shodneme) opakovaná zkušenost, že různí funkcionáři dělají různé lumpárny v posledních dnech výkonu funkce, tak je předem jasné, že použití argumentu "je to přeci normální a funkce trvá do posledního dne" každému naježí chlupy a apriori ho nastraží proti sebelepší další argumentaci. Použil by Vlk stejný argument na obhajobu např. Klausovy amnestie ??

  A tak dále, od zlehčování obsahu memoranda přes snižování významu / hodnoty naleziště apod.

  Hysterie, přehánění a všeobecný křik, ve kterém nakonec ta pravá zlodějna tak nějak zanikne, může zajisté být pro šikovné zlodějské elity stejně dobrým prostředkem jako zatloukání a umlčování. Toto ale není dobrý způsob, jak jí čelit, Vlku.

  V-Ratata  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane V-Ratata, můžete mi sdělit, v čem spočívá ta "hlavní zlodějina"? Přiznám se, že dnešní socdem nemusím, ale v kauze cínoveckého lithia žádnou zatím nevidím. Děkuji předem.

   Smazat
  2. a) EMH není těžařská firma, nýbrž investiční společnost, kterou vlastní 5 bank
   b) společnost je australská a podle našich smluv o zabránění dvojího zdanění je firma zavázána platit pouze daň z obratu, tudíž daň za suroviny platit nemusí, za druhé tak v té úžasné smlouvě je napsáno, že kdyby český subjekt měl důl v Austrálii tak naopak tu daň platit musí. Pokud to někomu přijde normální tak je pravděpodobně blázen

   Smazat
 13. I Klausova amnestie a jiné lumpárny (církevní restituce, OKD. Mostecká uhelná, atd.) byly přece jejich autory a "pochlebovači" také zdůvodněny, připomínky smeteny a realizovány. Vlk se k nim zřejmě přidal ...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vlk to všechno, co jste jmenoval , dlouhodobě napadá a kritizuje. V článcích o lithiu na Cínovci prokázal vedle stranickosti (socdem) i velký kus racionálního samostatného myšlení. Měli bychom se od něj spíš učit.

   Smazat
  2. 11:12 Nikdo z nás zřejmě není jen černý nebo jen bílý. Ani "vlk" ...
   Jaký opravdu je se vždy ukáže v té "pravé chvíli".

   Smazat
  3. 11:12 - a myslíš to upřímně:))))))))))

   Smazat
 14. í13. října 2017 11:12
  To byl dobrý for. Už se máme smát nebo bude pokračování
  Václav

  OdpovědětSmazat
 15. Vlk se nenažral a ovci lithia rozcupoval. Rádoby.
  Investice do těžba není investicí do lecjaké fabriky. Ústava ČR jasně hovoří, že to, co je v podzemí, patří státu. Tj. každý, kdo chce investovat do případné těžby, musí počítat s podnikatelským rizikem, že stát kdykoli řekne "Děkujeme, odejděte!" a uhradí investorovi náklady plus nějaké procento navíc jako zisk. Na to má ČR u těžby ústavní právo, zatímco u fabriky na ponožky nikoli, takže u fuseklí by musel stát nahradit daleko více, neboť s tím investor nemohl počítat (viz TV Nova, Diag Human).
  Memorandum bylo vyhotoveno jen v angličtině, český překlad není rovnocenný, jak bývá u smluv, takže to naznačuje, že výklad bude dělán dle anglosaského práva. To už považuje dokument nazvaný memorandum nikoli za nezávazné tlachání, ale za jakousi obdobu tuzemské smlouvy o smlouvě budoucí. To u s. Filipa určitě budí hrůzu, neboť KSČM vyvléknutí z takové smlouvy ohledně budovy ÚV KSČM v ulici Politických vězňů stálo léta soudních tahanic a několik desítek milionů náhrady.
  Vlkovo srovnání termínování memoranda se zákrokem proti teroristům je příkladná čirá demagogie. Lithium počká roky, teroristé nikoli.
  Ohledně lithiového vizionářství - lithiové baterie se používají desítky let, zvláště v počítačích, kosmonautice, různé elektrotechnice jako napájecí dlouhodobé zdroje nejzákladnější pohotovosti živící třeba časomíru ap., co funguje i při vypnutí zařízení, zatímco pro běžné napájení jsou jiné, výměnné baterie a akumulátory, či síť. Bylo jen otázkou času, kdy lithiové dobíjecí baterie s minimální ztrátou kapacity najdou větší uplatnění.
  Odhadovaný objem prací (nemluvě o dalších při zpracování a výrobě baterii atd.) je tak obrovský, a též zisk, že se vyplatí i státu naprosto bez zkušeností investovat do vytvoření vědecké, vzdělávací a samotné produkční infrastruktury a zhodnotit podzemní bohatství vlastními silami. ČR přitom není státem bez těžebních, zpracovatelských a výrobních zkušeností, má vědeckou a vzdělávací základnu, má i příslušné státní firmy. Jen do toho zainvestovat a rozjet to. ČNB umí vytvořit z prdu bilion korun, tak se pár miliard na státní podnikání najde. Jen, aby to EU jako loutku nadnárodních koncernů neštvalo...
  Australané rozehráli hru, v níž – kvůli ministru Havlíčkovi (ČSSD) - nemohou prohrát. Buď nahrabou od různých investorů do své firmičky dost prostředků na těžbu, nebo alespoň uhrají výživnou arbitráž. Čím déle se bude vypovězení memoranda oddalovat, tím více oni vynaloží práce, času, energie, prostředků, tím více rozběhnou různých činností a sladkých ziskových snů a tím masitější kořist z arbitráže získají.
  Stejný modus operandi na vykrádání, tunelování a drancování ČR, jeho přírodního a lidského bohatství, odsouhlasili poslanci ČSSD, ODS, TOP 09, KDU-ČSL a ANO i v případě smlouvy CETA. A byli nastartování to v minulosti odmávat i s TTIP. Za hlubokého nezájmu ČT a dalších, zvláště mainstreamových médií. A tudíž i za mlčení drtivé většiny občanů krom pár bláznivých aktivistů, kteří kdysi bojovali proti radaru, pak za majetková přiznání, proti Julínkovi, Drábkovi, Kalouskovi, proti důchodové „reformě“, církevním „restitucím“ apod. a neseděli a nesedí jen u počítače.
  KR

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu. Ten spěch je silně podezřelý. Proto v tichosti ho ČSSD i podepsala. Doufala, že to před volbami tak nějak zapadne. Jak se říká " Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu"

   Smazat
  2. Musím vám dát za pravdu. Už v tom, že to je sepsáno v angličtině, jsem přesvědčen, když tu chce někdo podnikat, měl by se naučit česky. Po řečtení překladu memoranda je evidentní, že jedinou výhodu získali Australané a, pro meprůhledné vl. vztahy vlastně kdokoli, a to, že tu mají zaťatý dráp. Ty výhody o kterých mluví vlk/hyena?/ jsou výhledové a tedy ne explicitní ale FIXNÍ.

   Smazat
 16. Velice zmanipulovaný a předlouhý článek, kde se míchají hrušky s jablkama. Dokonce v člověku probouzí obavu, zda článek nebyl předtím konzultován s někým komu prospěje. Druhá možnost je a nerad se opakuji, že autorem není vlk, ale ovečka. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 17. Vlk jen nakousl nejasné vlastnické pozadí australanů, ovšem pak se tomu zcela a úplně vyhnul!! Pokud jsou alespoň zčásti pravdivé údaje, které deklarovala KSČM ve včerejším vydání Halo Novin, pak skutečně přes několik vlastníků vede stopa až k Bakalovi. Už jen neprůhledná vlastn.struktura budí oprávněné pochyby. Proč nejsme schopni si tyto věci (průzkum, těžbu)zajistit sami? Vždyť v minulosti to stát svými podniky desetiletí prováděl. A to šlo přece o zločinný systém, tak proč to nejde nyní, když jsme přece svobodní a máme vysokoškoláků mraky!!! Že by podstatným důvodem byl fakt, že zisky musí jít jen úzkému % jedinců, zatímco státu se nechá jen sanace ztrát??

  OdpovědětSmazat
 18. Vlk je chovancův člověk ....kdysi se přiznal na svobodném oblbovači na slovensku....

  OdpovědětSmazat
 19. Když se občané mají šanci dozvědět, co se bez jejich vědomí podepisuje, mají ve volbách docela dobrou šanci dát takovým zástupcům na vědomí, co si o jejich politice myslí.

  OdpovědětSmazat
 20. Článek se opírá o zákony. Jakoby pan vlk nevěděl, že zákon a spravedlnost jsou si mnohdy na hony vzdáleny.Rozmněl bych tomu, že když se jedná otakový balík peněz mělo by memorandum mimo frází a vět bnesrozumitelných obyčejným lidem obsahovat větu: Česká republika jakožto vlastník ložiska obdrží 40% zisku a těžební společnost 60% s ohledem na náklady ny těžbu. Pak by byla věc přijata především odborníky na těžby, kteří celou kauzu rozvířili a odhadli náklady, jako nekonfliktní. V jakémkoliv jiném případě si bude občan připadat jako naši zemědělci, kteří prodejem svých produktů zahraničním řetězcům, a následným placením regálného, v podstatě nevydělávají, spíše naopak.

  OdpovědětSmazat
 21. jenom proto musíte volit ČSSD nebo jejich koaliční soukmenovce: https://aeronet.cz/news/exkluzivne-stopy-vlastnickych-struktur-firmy-ktera-ma-tezit-lithium-na-cinovci-konci-u-rodinneho-klanu-se-zlatymi-doly-v-rusku-a-u-lidi-v-trumpove-administrative-blackrock-group-evy-hambro/

  OdpovědětSmazat
 22. O čem tu je vlastně řeč, když tiskárny peněz fungují?

  - Dva bilióny korun jsme dali za čtyři roky jen do "dobročinné" devalvace koruny (abychom byli snadno rozprodatelní?),

  - Většina podniků je v zahraničních rukou a ročně z nich teče ven 380 miliard, za čtyři roky bratru 1.4 biliónu (aby těch dárečků ven nebylo málo?),

  - To vše je zřejmě někomu málo, tak přitom musíme ještě zkousnout malé platy, horší potraviny, imigrační kvóty a hlavně přijmout euro (abychom jako chudá nesvéprávná kolonie zasolventili i další dluhy EU, z nichž bohatne bůhví kdo?).

  Po tom všem, co nám ČSSD za posledních 10 15 let ukázala, si zaslouží "zvýšený dohled" voličů možná víc, než "na vlastních nohou stojící" Babiš se svými pochybnými dluhopisovými, čapími apod. šprdlíky?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Občan vlk správně rozpoznal, že "jakési" memorandum není ještě smlouvou. Jinak ale nepochopil nic.

   Smazat
  2. Mám dojem, že Memorandum z Diag Human, Memorandum z OKD a dalších věcí viz výše velí být obezřetní při uvažování o Memorandu k lithiu, o Memorandu o vysokoteplotně tuhnoucím másle i o dalších věcech.

   Smazat
 23. Pokud ještě někdo u tohoto článku sedíte, otevřete si nejnovější článek na aeronetu. Je starý asi 10 minut. Asi se vám všem protočí panenky. No a přečíst by si měl pan VLK, any pak nepsal ty nesmysly, kterých je v jeho článku cca 75%.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. máte zpoždění - viz výše příspěvek v 14:46

   Smazat
 24. Hlavně pošlete peníze na Slobodný vysielač, aby nemusel Vlk zase žadonit a prezentovat nějaké grafy. Kdyby mu ten vysielač zavřeli, kde by se každý pátek předváděl. Diskuze již na Kopse musel zavřít, protože nemohl odrážet argumenty se kterými nesouhlasil. Ale koho by bavilo mít neustále někoho v opozici - když se řekne bílá, tak se ozve černá a když schválně řeknete černá, tak si buďte jistí, že se ozve bílá. myslím si, že i pan Žantovský má Dualogu s Vlkem plné zuby. To nemusí chodit do pořadu ze Slovenska, to může vést dialogy s ČT a vyjde to nastejno.

  OdpovědětSmazat
 25. Socani na republice už jste připraveni platit.... hlavně ho volte znova toho sralbotku..... https://aeronet.cz/news/exkluzivne-stopy-vlastnickych-struktur-firmy-ktera-ma-tezit-lithium-na-cinovci-konci-u-rodinneho-klanu-se-zlatymi-doly-v-rusku-a-u-lidi-v-trumpove-administrative-blackrock-group-evy-hambro/

  OdpovědětSmazat
 26. Babišův dopis Havlíčkovi :

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Andrej-Babis-napsal-otevreny-dopis-ministrovi-prumyslu-Jirimu-Havlickovi-507963

  OdpovědětSmazat
 27. On ten tzv. Vlk je jen nerudný německý bankovní úředník v důchodu a fanoušek sralbortky co stále hledí na německé servery na netu a pak tvoří svoje zaručeně neomylné tzv. analýzy. Taky mu stouplo do hlavy, že má prostor pro své žvanění na Slobodném vysielači.sk. Obdivuju pana Žantovského, že při svých reálných, nikoli domnělých, znalostech se dokáže s tím diletantem tak trpělivě vážně bavit. Od té doby co jsem ho přistihl při lži i při tom jak se pak ošíval a byl sprostej, že ho někdo zas prokouknul na něj prdím.
  V drtivé většině svých doměnek je vedle jak ta jedle, takže je na něj škoda času.

  OdpovědětSmazat
 28. Velice demagogický příspěvek, který nezapře fandu ČSSD.

  OdpovědětSmazat
 29. Chlast ti vymlel mozek.
  Zadolárek se sám usvědčil tím, že řekl, že Australani se na nás vyserou a půjdou "těžit jinam" To znamená, že neexistovalo žádné přednostní právo pro těžbu, jak a ni nevyplývá ze všech těch dokumentů, které omíláš. Platila jen " obvyklá přednost pro průzkumnou firmu" při výběrovém řízení pro těžbu. Pokud do toho Australani investovali 1 miliardu, tak by jim stačilo vrátit 1 miliardu.
  Memorandem, textem v něm obsaženým, se ale stát jen více zavázal k tomu, že Australané to ložisko dostanou, na tom už mohou postavit arbitrážní řízení, troubo. Ty už vlku, evidentně neumíš myslet v souvislostech, jsi zaslepený, stejně jako ti politruci. Vždycky něco vyzobeš, a na tom pak vytvoříš konstrukci.
  Ano, politruků nejde nikdy o lidi, o státní bohatství, těm po roce 89 v drtivé většině. Ale pokud tady hájíš socanské zločince, Havlíčka, Špidlu, Zadolárka a Sobotku, tak si vzpomeň na jejich volební program posledně - priorita číslo 1) Církevní restituce.
  První, co udělali, spojili se lidovci, čímž vyloučili možnost to provést.
  Mohli vyhodit Hermanna za zločineckou cestu pod jménem vlády do Bavorska a nechat i vládu padnout, mohli tak vyhrát předčasné volby. Nic. Mohli ho vyhodit znovu, za podraz s dalajlámou na ministerstvu kultury, nic.
  Mohli udělat další programy, nic. S Drábkovými zločiny v sociální oblasti dodneška ani nehnuli, navzdory předvolebním kecům Marksové o seniorech.
  Ty zrůdnosti STÁLE PLATÍ!
  Socani se vyloučili z role slušných stran dávno. Ale tahle parta to zatloukla definitivně. Jsou to je prolhaní šmejdi.

  OdpovědětSmazat
 30. European Metal Holdings Limited je registrovaná v Austrálii, kde má pouze statut takzvané zahraniční společnosti s omezenou právní způsobilostí.
  Australská společnost je pouze odštěpným závodem neaustralské firmy European Metal Holdings Limited BVI, která má sídlo na Britských Panenských ostrovech.
  Je absurdní, že se současní politici snaží o formalizovanou spolupráci v takto zásadním projektu se společností se sídlem zapsaným v daňovém ráji, u které nevíme, s výjimkou několika manažerů s drobnými podíly, kdo jsou její skuteční majitelé,"


  OdpovědětSmazat
 31. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětSmazat
 32. Pan Vlk si, jak tvrdí, zakládá na faktech a logice. Jenže přehlíží, že ložisko lithia v Krušných horách je evidováno od dob totality, že je známá poměrně nízká koncentrace prvku v rudě, že současně je těžitelný wolfram a cín. Obdivuje prozíravost snad australské firmy, když o povolení průzkumu požádala v době před prudkým nárůstem ceny l-koncentrátu, ale nechává bez povšimnutí, že l-ion baterie se do užití prosazují, se zřetelnou, technicky danou progresí, už od roku 1990! Takže ne geniální Australané, ale blbí, nebo uplacení čeští ministři, které nijak a na nic neupozornil zájem dané firmy o již známé ložisko, když neráčili zaregistrovat vliv perspektivních technických řešení na cenu komodity, když neráčili zaregistrovat světový zájem těžařských firem o ložiska lithia zvlášť, když došlo i na krušnohorské, jistěže podružnou firmou, s do té doby nezajímavě nízkou koncentrací prvku v rudě. Pan Vlk napíše, že státnímu podniku Diamo byla dána nabídka, aby provedl průzkum, ten že odmítnul z důvodu nedostatku kapacit a finančních prostředků. A nic, vymalováno! Takže, pan Vlk je schopen k problému popsat několik stránek. Ovšem, co se nehodí do jeho vymezení zlí a hodní, hloupí a chytří, to je jako obvykle, schopen nejen obejít, ale natvrdo ignorovat. JiH

  OdpovědětSmazat
 33. V záplavě pro a proti mi uniká základní informace, jaká je současná prodejní cena Li, případně uhličitanu a křemičitanu Li. A bude-li těžař platit za vytěženou rudu či za čistý kov a kolik? Bude se část výtěžku těžaře ukládat na zvláštní účet a z něho po skončení těžby budou hrazeny náklady na rekultivaci.Je zřejmé, že největší cenu lze dosáhnout při prodeji konečného výrobku, tedy karbonátu Li. Jakým poměrem se na této ceně bude podílet náš stát? Bude akcionářem zpracovatelské firmy? Jen pro zajímavost, na stránkách nějakých německých novin jsem dnes viděl inzerát, oznamující nárůst ceny Li o 300%, čili cena je v pohybu a určitě všechny bude zajímat, zda dojednané ceny budou fixní, nebo budou reagovat na pohyb. Může mi někdou tyto informace opatřit?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1:01 Poplatek státu byl stanoven na 5% ceny vytěženého lithia. Parlament nedávno stanovil zmrazení poplatků za vytěžené suroviny na dnešní ceně po dobu příštích 5ti let.
   Celý problém kolem lithia spočívá v tom, jestli se má stát spokojit s těmi 5% relativně "bez práce", nebo se zasadit o to, aby mu zůstalo celých 100%. Vlkova argumentace je poněkud chybná. Australané sice mají prioritu při rozhodování o přidělení k těžbě, ale to platí jen pokud se stát nerozhodne těžit sám, svojí firmou. Je to stejná situace, jako když bude někdo mít předkupní právo na váš majetek a vy se rozhodnete ho neprodat. Stát by sice musel odkoupit výsledky průzkumu, pokud by se nerozhodl ho provést znovu na své náklady. Takový je skutečný stav a všechny ostatní hádky o tom, co kdo zavinil, jsou jen plky.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.