Reklama

pondělí 9. října 2017

Malá poznámka k velké polemice o lithiu

Ivan David
9. 10. 2017
Konstatuji, že ministr Vlády ČR (pokud se dobře pamatuji) nesmí bez schválení Vládou ČR podepsat žádný dokument, z něhož by mohly pro ČR vyplynout závazky (nebo ztráty) přesahující 50 mil. Kč. Jestli na takto podepsaný dokument je možno hledět jako na neplatný, to je ovšem jiný problém. Ministr zdravotnictví Jan Stráský rozhodl, že o nárocích na odškodnění firmy Diag Human mají rozhodovat rozhodci a nikoli soud (kde by Diag Human musel prohrát). Překročil tím mnohanásobně svoji pravomoc. Česká republika bude platit miliardy, Jan Stráský nebyl zastřelen na úsvitu, naopak ještě léta v klidu vykonával funkci ředitele krajského úřadu a v klidu užívá důchodu (a možná i jiných zdrojů).

164 komentářů :

 1. "Šmejd" Jan Stráský (* 24. prosince 1940 Plzeň) je bývalý český politik, v roce 1992 poslední federální předseda vlády Československa, pak český ministr dopravy (1993–1995) a zdravotnictví (1995–1998), poslanec České národní rady a Poslanecké sněmovny, do roku 1998 člen ODS, pak politik Unie svobody, v letech 2011–2012 ředitel správy Národního parku Šumava, nyní v "důchodu".  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čo je nového na Slovači:
   https://cz.sputniknews.com/slovensko/201710096100140-dane-skandal-rating-prezident-kiska-slovensko
   A tí novodobí politruci nechcú zdochnúť!!!

   Smazat
  2. Zapomínáte, že v tom Novou republikou nekriticky propagovaném Rusku dostávají zahraniční těžařské společnosti k vyrabování rozsáhlá území a Sionem (KGB) dosazení oligarchové dosud vlastní celá průmyslová odvětví. Vše doložitelné a dohledatelné na webu, tedy nic tajného. Touto cestou se spolu s vlastizrádci a jejich pomahači cenzory chcete pohybovat?

   https://web.archive.org/web/20171009142008/http://www.novarepublika.cz/2017/10/mala-poznamka-k-velke-polemice-o-lithiu.html

   Smazat
 2. 14,48
  Šmejd je velmi lidumilné označení toho ZMETKA ZLODĚJSKÝHO!!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 3. Nemíním nijak obhajovat obecnou touhu člověka lehce zbohatnout, ale je docela možné, že s "kauzou" mohou být svázány i další služebnosti, které samozřejmě nejsou známé, byly vynuceny a mohou znatelně měnit její posuzování.

  OdpovědětSmazat
 4. Já bych se Zeptal Hermana a Bělobrádka,jestli to vlastně není vydání sudetského majetku.
  Jinak každý ministr si dovolení jen tolik,kolik mu dovolí vedení strany,pochopitelně i předseda vlády.

  OdpovědětSmazat
 5. Škodí zdraví, planě nadávat a vztekat se. Přidejme se ke sběru podpisů pod peticí:
  „Občané České republiky žádají Parlament České republiky o přijetí zákona, který zajistí těžbu a zpracování zásob lithia v České republice státní organizací, která bude svůj zisk plně odvádět do státního rozpočtu České republiky. Do přijetí zákona žádáme vládu České republiky, aby nečinila žádná nevratná rozhodnutí v této věci a odvolala platnost memoranda podepsaného ministrem Havlíčkem.“
  http://www.spd.cz/uploads/stranky/6/dokumenty/petice-obcanu-cr-proti-predani-zisku-z-tezby-lithia-do-zahranici.pdf
  P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ministr průmyslu a obchodu Havlíček se poučil od Ruska, které takto zahraničním společnostem prodává licence na těžbu průmyslových solí zahrnující rozsáhlá územní i s nevolníky.

   Smazat
  2. Rusko ať si dělá co chce, má tam toho na prodávání ažaž, my jsme ale co se týče nerostného bohatství trošku nuzota, takže nevím, proč bychom měli řešit rozmařilost Ruska.

   Smazat
  3. 17:32 Asi proto, že stejné neokoloniální praktiky dorazily i k nám. Pokud to drancování států zahraničními těžařskými společnostmi podporujete, je mi Vás líto.

   Smazat
 6. Českou vládu se nyní zahraniční investoři budou pokoušet utancovat jak divoženky. ... To memorandum je celé o iniciativě, včasnosti apod., toho všeho se budou dovolávat. I váhání je v náš neprospěch. Jak říkám, utancovat v divokém reji aktivit, ve kterém má ČR hrát třetí housle, bude-li mít zájem. Memorandum se ČR vysmívá.

  OdpovědětSmazat
 7. Co provedl ministr Havlíček?

  Ministr Havlíček neukradl české lithium za biliony korun, jak populisticky tvrdí předseda ANO Andrej Babiš. Nevydal rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru ani povolení těžit. A ani nemohl - tato pravomoc přísluší Báňskému úřadu. Ten je sice podřízen Ministerstvu průmyslu a obchodu, které Havlíček řídi. Ale žádné takové rozhodnutí nevydal ani on. Havlíček se nepodílel se ani na žádných právních úkonech, které těmto rozhodnutím předchází. Na to je v úřadu moc krátce. Ministr Havlíček podepsal memorandum, které je čistě z pohledu vnitrostátních zákonů „cárem papíru“. Žádný český zákon ani obecně závazný právní předpis jeho sjednání nevyžaduje ani nepředpokládá. Dokonce jej k němu ani nezmocňuje. Na jejím základě australsko-americká společnost nemá žádnou možnost se u vnitrostátního soudu domáhat stanovení dobývacího prostoru ani těžební licence.
  Memorandum je z valné většiny „snůškou obecných frází“ typu: „Cílem tohoto memoranda je usnadňovat a podporovat budoucí spolupráci v oblasti průzkumu, těžby a zpracování lithia až po finální výrobky.“ Nebo, že: „Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou ochotni podporovat využívání a zpracování lithiových rud“. Či: „Spolupracovat s českými akademickými výzkumnými základnami na úplném zpracování lithiových rud“.

  Problém však je v tom, že náš právní řád nesestává jen z Ústavy, zákonů a vyhlášek. A přímo aplikovatelných nařízení EU. Součástí našeho právního pořádku jsou i mezinárodní smlouvy, které Parlament ratifikoval. Jednou z nich je i Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi ČR a Austrálií podepsaná v Canbeře 30. září 1993. Existuje značené riziko, že australsko-americká firma využije tento dokument k nátlaku na budoucí vládu, aby rozhodla, že lithiovou rudu nebude těžit český státní podnik Diamo a zpracovávat nějaká česká firma, ale že těžba má být svěřena právě australsko-americké firmě European metal holdings Ltd. Firma může vyhrožovat mezinárodní arbitráží s tím, že se bude u domáhat náhrady škod za zmařenou investici. Lze čekat, že při tom bude argumentovat, že Havlíčkovo memorandum si investor může vykládat ve smyslu jejího článku 3 Dohody jako povzbuzení investice. Bude argumentovat, že na jeho základě vynaložila další prostředky, které byly zmařeny. Zvlášť když memorandum Dohodu o podpoře a ochraně investic výslovně uvádí.

  Havlíček tedy vlastně firmě EMH vystavil glejt na vydírání budoucí české vlády. Glejt, který sice neopravňuje k těžbě lithia, ale je bianko šekem na „výpalné“ z těžby. V některých zemích jako Čína by za to byl po zrychleném soudním procesu procesu za úsvitu zastřelen. V některých zemích jako Saudská Arábie by takový ministr byl veřejně nabodnut na kůl. V Česku mu to nehrozí. 

  Když KSČM požádala o svolání mimořádné schůze, tak jsem přemýšlel o tom, co s tím poslanci vlastně mohou udělat. Zjišťoval jsem jak by bylo možné se arbitráži vyhnout. Dohoda s Austrálií byla sjednána na 15 let. A lze ji tedy vypovědět s roční výpovědní lhůtou. Problémem však je, že ještě po dobu 15 let od jejího vypovězení jsou chráněny investice učiněné před výpovědí. Tudy cesta nevede. Moc možností poslanci nemají. Mohou Memorandum prohlásit za uzavřené v rozporu se zákonem, protože Havlíček k němu neměl zmocnění od vlády. A jako takovou ji prohlásit za neplatnou od počátku. Ani to však nezabrání firmě tvrdit, že mezi tím (za pár dnů) investovala do přípravných prací několik miliard. Nebo si na ně vzala půjčku. Škodám už úplně zabránit nelze, ale možná je lze omezit. Ale bude to hodně na hraně. A hodně bude závist na arbitrech. A s těmi má ČR zatím jen špatné zkušenosti.

  Mimořádná schůze asi bude spíše veřejnou politickou popravou nejstarší české politické strany ČSSD. Strana, jejíž představitelé ve vládě spáchali něco takového a která do vlády vyslala takového ministra si však nic jiného nezaslouží.

  Příloha:
  a) Havlíčkovo Memorandum (neautorizovaný pracovní překlad)  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. BACKGROUND INFORMATION ON CINOVEC
   PROJECT OVERVIEW
   Cinovec Lithium/Tin Project
   European Metals owns 100% of the Cinovec lithium-tin deposit in the Czech Republic.

   Společnost European Metals vlastní 100% z depozitu lithium-cínu Cinovec v České republice. Cinovec hostí celosvětově významné ložisko tvrdého lithia s celkovým indikovaným minerálním zdrojem 348Mt @ 0,45% Li2O a 0,04% Sn a Inferred Mineral Resource 309Mt @ 0,39% Li2O a 0,04% Sn obsahujících 7,0 milionu tun ekvivalentu uhličitanu lithného a 263kt cínu. Počáteční pravděpodobné zásoby ropy 34,5Mt @ 0,65% Li2O a 0,09% Sn bylo deklarováno jako pokrytí prvních 20 let těžby na výkonu 20,800 tpa uhličitanu lithného.
   Díky tomu je Cinovec největším ložiskem lithia v Evropě, čtvrtým největším ložiskem bez solanky na světě a celosvětově významným zdrojem cínu.   Smazat
 8. Tak bych řekla že jde o Diag Human v bleděmodrém a to ještě se zrovna moc neříká kolik bude náš stát cálovat Šťávovi. Na co ruka českého ministra sáhne, tam pak rostou miliardy pro šíbry.
  Sims.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. mýlíte se - ... v oranžovém,

   Smazat
  2. Vlastně máte pravdu, nedomyslela jsem mimikry.
   Sims.

   Smazat
 9. Celý dokument je sugestivní a zjevně psaný s úmyslem klamat a obcházet platné zákony. Třetí odstavec tomu nasazuje korunu. Říká de-fakto, že kapitálová účast na těžbě lithia, je pro Českou republiku obligatorní, doplňkovou možností, jinými - sugestivními slovy - vytváří fikci rozhodnutí o budoucí kapitálové účasti této společnosti na těžbě. Pro našinec jsou takové kvaziprávní formulace neznámou hrou, bohužel velice nebezpečnou a v prostředí zahraničních kapitálových investorů zřejmě běžnou praxí. Je to druh kapsářství, vybrat kapsy a nerozezvonit rolničku. Ovšem, ve značně pokročilé formě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to jako vidět do triku iluzionisty, a nutno podotknout, že schopný iluzionista si zvládne podmanit i arbitra. To byl pravděpodobně případ DIAG human, byť neznám podrobnosti.

   PS: *fakultativní

   Smazat
 10. Užší vedení ČSSD o tom muselo vědět a ani Sobotka to nemůže popřít,Zaorálek to obhajuje,takže o tom ví moc dobře.Když v tom neudělají poslanci jasno a ve prospěch státu,vůbec nevolit.Nová vláda,pokud to nebude mít ve vládním prohlášení o zrušení těžby Australskou firmou,tvrdě požadovat nové volby.

  OdpovědětSmazat
 11. Líbí se mi ta myšlenka veřejné popravy ČSSD a proto přidávám jedno volební heslo "Dutoleb do voleb". Hlavně zase nesednout na lep!

  OdpovědětSmazat
 12. Již nyní je jasné, že jakákoliv arbitráž ohledně těžby Lithia Stát proti těřařské EMH či jiné soukromé zahraniční nadnárodní společnosti, jsou prakticky prohrané!!!Historie arbitrážních kauz proti státu, mluví za vše!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Úkol číslo jedna - vytvořit trojského koně, kterého si ministr protáhne právními hradbami do centra rozhodování a tímto trojským koněm se ohánět u abitra prolévacíj řeky slzí nad zmařenou příležitostí. A pak ani nevadí, že ministr objektivně překročil pravomoci, a dokument je absolutně neplatný.

   Smazat
 13. Jde to resit po vzoru Islandu: za podvod se odsoudi vinici, zavrou se a skody nebude platit stat, ale zavreni podvodnici!!!
  dustojnik-veteran

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. souhlas - odvolat a zavřít Havlíčka

   Smazat
  2. Havlíček vůbec netuší, co podepsal.

   Smazat
  3. Je mu čtyřicet, tak když sebou v lapáku hodí, tak kus odpracuje. Může dělat rady porady, to je hodně placené.

   Smazat
  4. Jak znám Česko, tak se vůbec nic nezmění. Budu volit stranu s programem národní těžby a to je asi tak vše, co můžu udělat, krom sepsání těch několika literárních miniatur, které jsem tu k věci napáchal.

   Smazat
  5. Abyste nedopadl jako církevní restituce - to si někdo nahonil politické body, lidi skočili na lep a potom skutek utekl.
   Sims.

   Smazat
 14. Každý večer se modlím aby nás už konečně Pánbůh zbavil ČSSD, TOP09, ODS i Lidovců. Jeli bůh opravdu tam někde nahoře, tak to učiní prostřednictvím těchto voleb, pokud není, zahyneme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Koho pánbůh miluje, toho křížkem navštěvuje. Myslím, že možná by vás vyslyšel, kdyby nás nemiloval, ale jak spatřil Herr Manna,tak holt pro nás zaplál láskou. Takže nezbaví, ale pěkně nás křížkem ještě domlátí Pirátama apod.

   Smazat
 15. Já bych vyzpovídal předchůdce Havlíčka,Jana Mládka,jestli to zrovna nebyl důvod k jeho odvolání.
  Jedno je jisté,ČSSD měla na to dost času.něco s tím udělat,popřípadě to rozjet v parlamentu,nestalo se,takže to kryla do poslední chvíle v domnění,že to projde,bez velké kritiky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mládek bude držet basu, zatím je na výplatnici, tak nemůže jinak.

   Smazat
 16. Pane dr. Davide !
  Na vasem webu radi fanaticky cenzor, ktery vam ubira na verohodnosti.
  I kdyby jste mel nekdy v necem pravdu, tak je neplatna, protoze je jednostrana a jakykoliv jiny nazor v cemkoliv je smazan.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nefňukejte, tady řádili magoři všeho představitelného typu, takže je dobře, že už se to trošku pročistilo. O jednostrannosti nemůže být řeč.

   Smazat
  2. 17:30 Ho Do, jděte laskavě na svůj web, tam vás nikdo mazat nebude. Pořád opakovat na privátním webu nesmysly o cenzuře, to může jen naprostý vypatlanec. Na cenzuru si můžete právem stěžovat u veřejnoprávních médií, ale na NR jste na návštěvě soukromého prostoru a hostitel má právo vám "utřít ústa", kdykoliv uzná za vhodné. Tak to prosím už pochopte, jestli to na váš intelekt není moc složité. Asi je, proto každé vysvětlování je marné.

   Smazat
  3. Zaplaťbůh že tady začal "řádit cenzor" - jak o tom pořád brebtá ten zhrzenej exulant, kterej pláče, protože bez českých diskuzí nemůže v Americe žít. Pořád lepší, že "řádí cenzor" než aby zase a opět prznili diskuze magoři typu Honolulu, Horní Dolní, Světlonoš, Světaznaly a podobně - možná i tři v jednom, ale dotyčný magor si vystačil i sám, jak blázen v blázinci, když hovoří sám se sebou. Příklad - celé diskuzní fórum pod určitým článkem vykryla jen tato jména, nikdo jiný neměl šanci, a když, tak byl ukřičen těmito přezdívkami. Přičemž ani jeden blebt od tohoto iks v jednom nebyl kompatibilní s článkem - jen blebty jak jsme blbí, hurvínci, pitomci, zemřem hlady, migranti nás pobijí, bla bla bla .... pořád totéž. A tak nějak by měla vypadat diskuze?

   Smazat
  4. 18:20 Nemáte pravdu a budu Vám to opakovat třeba posté, respublika znamená věci veřejné nikoli soukromé. Pokud chtěl panovačný doktor/režisér svůj soukromý web, kde bude návštěvám zakazovat myslet a mluvit, sadisticky nasazovat pozvaným lidem náhubky a zacpávat ústa roubíky, nebo dokonce někoho vyhazovat či nechávat zmizet beze stopy jak požaduje 18:25 čtenost závidící nenávistný pervert, tak jste se neměli prezentovat jako politická iniciativa, kde jsou totalitní praktiky tohoto typu nepřípustné, resp. zavrženíhodné. Politickou cenzuru a oklešťování názorové plurality na veřejné diskuzi prostě neokecáte.

   Smazat
  5. Tento web se už poněkolikáté stal terčem nejen bavících se pitomečků bez slušného vychování, ale i trollů, kteří se snaží web diskreditovat pomluvami a nesmyslnými požadavky (viz 19:47). Nová republika konečně sáhla k mazání jmenovaných individuí a dělá dobře. Tady nejde o prezentované názory, ale o odmítnutí urážek, rasizmu, pomluv a manipulací. Takže přeji redakci pevnou ruku při "cenzurování".

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. Konečně je NR očištěna od nenávistných lidí jsem rád s tím fašounem jsem se hádal vícekrát. A s dalšíma co nadávají Čechům.

   Smazat
  8. Jak se směšně brání diskuzní masturbanti, kteří nepotřebují diskutovat k článkům, nýbrž potřebují nadávat, urážet, pošklebovat se ostatním, žvatlat nesmysly - zkrátka psychopati, pro které se stalo diskutování zdrojem odreagování jejich komplexů a nenávisti k celé společnosti. Těm taky nejvíc vadí odstraňování úchylných, urážejících, perverzních a sprostých žvástů, proto tady žvatlají o koženém kabátě a podobné sračky. NR má pro diskuze svoje pravidla, jako mají ostatní weby - NR není jediný publicistický server, na ostatních je k diskuzi třeba registrace apod. a lze říci, že právě NR je v tomto ohledu nejsvobodnější. Proto taky se stala zájmovou platformou duševních mrzáků. S pravidly diskuzí se každý musí seznámit a respektovat je. Oni je prostě respektovat nechtějí, a zpočátku jim to vycházelo, pak se ozvali slušní diskutující, a redakce začala konat ve smyslu pravidel. Zcela správně. Slušný člověk se nemusí ohrazovat, jemu nehrozí odstraňování jeho příspěvků, a o prasáky a úchyláky nikdo nestojí. Takže vše je v naprostém pořádku, psychopati si musí najít jinou platformu pro své frustrace.Některé příspěvky byly tak neuvěřitelně sprosté a hnusné, až to bralo dech.

   Smazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  11. Fuj - co to sem zase nalezlo za dobytek! A to je každej den, každej den, každej den. Úchylnej, perverzní, pologramotnej dobytek nemůže žít, aniž by každej den nevlezl na diskuze k NR a nezačal tady blejt ty jeho sračky z jeho smradlavý huby. Pořád stejný - prasata zasraný. Kvůli nim opravdu budou muset diskuze k článkům skončit. Pak si budou tyhle svině mnout radostí pracky, že zase něco úspěšně zkazili a přitom jsou sami největší závisláci na tomto žvanění - takovej diskuzní mor. Než to sem kolem osmé hodiny večer ( vždycky to leze večer, to exulantský smradlavý bahno) naleze, jsou diskuze věcné a rozumné, pak to začne mezi příspěvky střílet ty svoje obvyklý diskuzní hovna o cenzuře a podobně, a diskuze jsou celý pokažený. Hnojometi odporný! Komu tady nadáváš "úchylný Dvořák" ty svině jedna smradlavá 22.33? Tebe nelze naučit slušnosti na diskuzi ty svině 22.36 - tebe lze jedině z diskuze vymáznout jako smradlavou veš!

   Smazat
  12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 17. Havlíček je nevěrohodný lotr a potřebuje zavřít hned
  preventivních důvodů, protože je schopen napáchat další škody.

  OdpovědětSmazat
 18. Naprosto genialní plán: nyní opozice dosáhne toho že to memorandum bude anulováno - načež nás ta firma (rozuměj - krvavá madla) zažaluje a stát to samozřejmě prohraje, a daňoví poplatníci budou cálovat biliony - nakonec to dopadne tak že stát (aby byl schopnej to zaplatit) bude to lithium těžit sám a veškerý zisk půjde krvavé madlence, která se nebude muset starat o provoz dolu.
  To prostě nemá chybu !!!!
  Vaska

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. A tvůj národní blbákov je kde 22.09? Inu sráč 22.09 - co jinýho?

   Smazat
 19. Řešení v 5ti krocích.

  1. Dokončit průzkum a uhradit jeho náklady společnosti, která jej provedla.

  2. Vypracovat projekt těžby a zpracování a zadat je státnímu podniku k provedení.

  3. Koupit si tlustý doutník a pivo.

  4. Vychladit pivo.

  5. Zapálit si doutník a vypít pivo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní9. října 2017 18:26
   Vy se tady snažíte řešit, jak se vyhnout ztrátě lithia. Ovšem vyvolení mají zájem opačný, dokončit předání dispozičního práva do cizích rukou. neboť potom jistě bude cílová prémie. Takže od nich nečekejme konstruktivní postup, ten nebude.
   Nesmějí se opět dostat do vlády, musí nastoupit někdo, kdo bude jednat v zájmu země a ne něčí kapsy. Je to na voličích. P.K.

   Smazat
  2. Média se postarají, aby to nebylo tématem. Někdo tu psal jak se tu řeší Čapí hnízdo za 50 miliónů, a 50 miliard dolarů, tím se veřejnost neleká. Je to výbušné téma, a mohly by z toho být nepokoje. Sám jsem zvědavý kam se to pohne, prozatím to vypadá, že naši mladí a vzdělaní ekonomové neznají způsob, kterým by Česká republika české lithium těžila bez zahraniční účasti.

   Smazat
  3. Líbí se mi Vaše názory, pane P.K., vesměs jsme v souhlasu. Češi nebývají patrioty, patriotismus je až na špičce nosu, a tak daleko nevidí.

   Smazat
  4. Anonymní9. října 2017 20:48
   Díky za vyjádření shody, mělo by nás být stále víc. Jenom si nejsem jistý, jestli si dobře rozumíme.
   Podle mého názoru, většina zde diskutujících, jsou Čeští patrioti. Navíc jsem přesvědčen, že je jich dost i mimo tento server.
   Něco jiného je vládní garnitura, ta nejedná v zájmu národa. Ta přijala liberalismus, tedy bezmezné otevření se, silnému zahraničnímu kapitálu, čímž zlikvidovala ekonomicky slabší národní ekonomiku.
   Na případu lithia, které při odpovídající hospodářské politice státu mohlo u nás otevřít celé prosperující odvětví, vidíme zhoubnost jejich přístupu.
   Volím SPD – Tomio Okamura. P.K.

   Smazat
 20. a kolik těchto šmejdů se dnes v politice pohybuje?Raději nechtějte vědět,ale jak na to?Přemýšlet hlavou a neposlouchat co před volbama mečí ale podívat se do minulosti co mektali a jaké kravotiny plodili.Každopáně ODS - nikdy,ČSSD - nikdy,TOP09 - nikdy,zelení - nikdy,Ano - budoucí zlo.Tak tedo co?Nebát se dát hlas i malé straně ale zásadně jít k volbám,jinak sám nevolky volím zlo.Za druhé stejně jsme v P::::y !!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 21. Rozum to nepobírá, co se v Česku děje. Tři čtvrtiny duševních sil spotřebujete jen na zpracování absurdit, kdy se dozvídáte, co vaši drazí spoluobčané zase provedli, když se náhodou dostali k nějaké moci. ... A s tou čtvrtinou co zbývá, stavíte bláznům mosty pro radost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. ...spotřebujete?... dozvídáte?....rozum nepobírá co se v Česku děje? A ty jsi kdo? Nebo co 18.46? A ten cvok, kterej sděluje na českých diskuzích, že "Česko je v prdeli"...jestli jste Češi, žvatláte nepochopitelný kraviny, a jestli ne, tak si ty komentáře nechte. My to tady zvládnem i bez nenávistnejch a zlomyslnejch žvástů "nečechů" - ostatně zvládli už jsme horší časy. Tak jen nechte na hlavě.

   Smazat
  3. Ti blbci byli smazáni.

   Smazat
 22. Může se ještě někdo divit komunistům, že znárodňovali a stavěli šibenice?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Leží tady v zemi několik stovek miliard, stačí jen vyrobit co umíme vyrobit, a vydolovat to. Dělají to všude, proč to nedokáže Česká republika. To jsme skutečně tak zaostalí jako Africké státy, které si samy nedokáží vydobývat své nerostné bohatství?

   Smazat
  2. Tady nejde o neschopnost, ale všehoschopnost. V průběhu času se hranice drzosti neustále posunuje. A řekl bych, že za poslední dekádu posun kurevsky zrychlil tempo.

   Smazat
  3. 18:54 ano, jste

   Smazat
  4. vladimír hricák9. října 2017 18:54
   Nevím, jestli přesně odpovím na Vaši otázku, ale začínám chápat jejich popularitu po válce. Muselo tu být velké znechucení ze západního kapitálu. P.K.

   Smazat
  5. 0,46
   A nejenom ze zahraničního kapitálu. Situaci po válce vnímám velmi silně podobně té po listopadu 89. Lidi plní euforie a nadějí v lepší zítřky. Místo toho rozčarování a loupeže za bílého dne.
   Po sametu byl "privatizován" obrovský státní majetek. Po válce byl ve hře srovnatelný majetek kolaborantů a odsunutých Němců. A sobě velmi podobné zlodějiny prováděné s "požehnáním zákona".
   Jenom reakce lidí byla odlišná. Tenkrát začali volit komunisty, po sametu tomu většina nadšeně tleskala.

   Smazat
  6. Anonymní9. října 2017 19:05
   Obávám se, že jsme na tom podobně, jako ty Vámi vzpomínané africké státy. Tam kde jsou suroviny, přitáhne silný kapitál. Ten zkorumpuje vládnoucí vrstvu a rabuje zemi. Jediný, kdo se z toho snaží vymanit, je Rusko.
   Rád bych věřil v morální sílu našich politiků, ale asi všichni chápeme, že za současné situace to je naivní. Jako minimum, je třeba mít zákon o referendu a o odvolatelnosti a trestní odpovědnosti politiků. P.K.

   Smazat
 23. K čemu má pan ministr titul, když jediné co s ním dokáže je prodat bohatství v zemi cizincům? To je asi nějaký zvláštní ekonomický výúkový program pro zahraniční studenty z rozvojových zemí, aby měli přesnou představu co s bohatstvím země udělat - prodat co nejdřív zahraničnímu kapitálu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všechny zrádce pro výstrahu pověsit.

   Smazat
  2. Na to nemáš koule, 19:16 závěšáku. Jsi obyčejný anonymní přizdisráč, který za sebe nikdy nic neudělá. Takový pudlík, který štěká, ale nekouše a obvykle po všech hospodských řečech nejde ani k volbám. Zalez doma mámě pod sukni či pantofli, kde se cítíš bezpečně a neraď divokým americkým orlům létat.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Správně vy dobytkové! 20.22 a 22.03 Vyserte se na nás - výbornej nápad! Konečně! Odprejskněte z diskuzí na českém webu - nechápu, proč mezi nás pořád lezete jak všiska. Jste na český web přicucnutí jak vši, a přitom jen sprostě nadáváte. Anonymní přizdisráč jsi zrovna a přesně jenom ty, a taky hnusná havěť 20.22! Mazej mezi ty svý americký orly, a vyser se tady na nás - my už si poradíme, a poradíme si i s takovými zmrdy jako jsi ty, nebo ten hnusák 22.03 ( asi jeden a tentýž?) Správně - nešpiňte se s námi, a přestaňte špinit svejma sračkama naše diskuze, to hlavně. A jestli se naše zem ( ne vaše) posere nebo ne, bude to zase jenom naše věc. My jsme tady doma, a vy se nás tady pořád jen držíte jako hovno košile.Jste směšní, zbyteční, odporní otrapové, vzteky máte pěnu u huby, protože vám dáváme už dost tvrdě najevo, že o vaše sprostý žvásty, pošklebování, urážky a nadávky nestojíme. Tak adieu a koukejte mazat mezi ty svoje orly, na který si netroufáte. Jen jim zkuste taky nadávat a urážet je - a rozmlátí vám držky.

   Smazat
 24. 18:46 zase vam nekdo ukradl, co jste chteli ukrast vy ?
  To je tim, ze jste hloupi. Ted zacnete moralizovat, jako vzdy, kdyz nemuzete s nekym vyjebat vy.
  Dostanete kakanec ! Lithium je nase !
  Fasisti s cenzurou dostanou nanuka a toaletni papir.
  (honolulu utekl, horni dolni utekl, a to je vase vinna. Ted uz zakrnite uplne.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud potřebuješ rady druhých běž do školy troubo.

   Smazat
  2. Do cesky debilni skoly

   Smazat
  3. To nic - to se tady zase producíruje ta americká exulantská svině. Sprostě nadává a uráží, ale bez neustálého lezení na české diskuze je v prdeli. Nemůže bez nás vůbec žít, denně tady musí vopruzovat, a že ty "dva" hnusové utekli z diskuzí, je žvást. Je jenom jeden, blázen a schizofrenik, diskutuje sám se sebou pod různými jmény, jak blb. Jsi tady pořád ty hnuse hnusnej, píšeš ..že utekli ... myslíš si, že jsme takoví blbci? Ty jsi takovej ubožák, a takovej duševní mrzák, až je to úplně dojemný. Otravuješ a otravuješ - proč neodlezeš? Exulante odpornej, žvaň si se svými amerikány, a nám Čechům už konečně vyliž pr...

   Smazat
  4. 22:31 Máte pravdu, pořád sem lezou. Ta jejich blbost je tak výrazná, že jim nepomůže ani jejich přechod do anonymity. A to byli na svou "identitu" (nicky) tak hrdí, že se tím vychloubali v každém druhém příspěvku. Možná i proto jejich příspěvky tak prořídly. Už jim nezbylo nic než nadávky a kňučení o cenzuře.

   Smazat
  5. 19:14 „(honolulu utekl, horni dolni utekl“
   Nelži ty emigrantská kryso.

   Smazat
 25. Ty idiote 19:14 !
  Ja kritizuji nacistickou cenzuru a ty mi nadavas do Nacistu. Tvoje dedukce logiky, je pod urovni toho plechoveho kone na Vaclavaku

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přečtěte si po sobě ještě jednou, co jste vyťukal na klávesnici: Urážka, nadávka, špatný příměr, exhibice bez obsahu!

   - Pro ostatní: divíte se, že takováhle individua redakce promazává? Já ne.

   Smazat
 26. V krajním případě to ustavní většinou prohlásit za národné park se zákazem jakékoli těžby.....

  OdpovědětSmazat
 27. Komedie. Právě na Nově slintají o 50 milionech za Čapí hnízdo.

  OdpovědětSmazat
 28. Přál bych naší vlasti milované v termínu voleb zahájit generální stávku do odvolání parlamentu, senátu a vlády. Uzavření hranic*

  OdpovědětSmazat
 29. Jiří Jírovec9. října 2017 19:59

  Ale přátelé, jsou veselejší věci než lithium.

  Například to, že válka muší bejt, protože, alespoň podle jistého Petra Cibulky, Putin ovládl celý svět, ovlivňuje hloupé voliče kde si zamane a poroučí, sviňák, větru a zejména dešti, aby nad Evropou nekáplo a voda od Atlantiku zavlažovala ruské lány. (http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/217411058200030/).

  Celou šaškárnu moderoval Bohumil Klepetko.

  Neměl odpověď na Cibulkovo siderické kyvadlo, na jeho varování, že všichni politici kolem jsou ruští fízlové. Mohl říct, že výdaje na zbrojení nelze porovnávat procenty HDP, ale náklady ve srovnatelné měně.

  Když Cibulka řekne, že Rusko dává na zbrojení 15% HDP, kdežto NATO jen něco přes procento, vypadá to hrozivě. Vyjádření v dolarech dává zcela jiný obrázek: Rusko 60 a NATO 800 miliard dolarů ročně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte recht, pane Jírovče. Válka bude. Zabili jste nám Ferdinanda, tak tady máte přes držku.
   Ale trochu vážně. Tahle společnost je nemocná a obávám se, že dávno minula bod nápravy.
   Západ prodělal řadu krizí, ale všechny bez vyjímky vyústili ve válečná jatka. Tak že neptejme se zda, ale kdy. Dřevo na zimu jsem si připravil, ale s penzí (za cca deset let) už nepočítám.
   Říká se, že optimista nemůže být nikdy příjemně překvapen. Proto každou událost predikuji v horším vyústění. Pokud se mé domněnky potvrdí (což je bohužel nepříjemně často), řeknu si, že jsem měl pravdu. A když ne, tak mne potěší, že lidi ještě nejsou tak špatní.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 30. Teprve ted jsem si toho vsiml ! (Omlouvam se.)

  19:47 Pane vy jste CHLOUBA CESKEHO NARODA a kdych vedel kdo jste, tak o vas napisi clanek pro nase autority.
  Vy patrite na pozici vlivu a takove protidemokraticke darebaky jako je 18:26, budeme jedno resit, jako teroristy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Děkuji za uznání, Honolulu. Zde Volič proti henleinovci Kchárlovi a kolaborantům s natismem. Škoda, že tento maskot TOP0,9% odešel do důchodu a používat danou přezdívku ztratilo smysl, neb do politických mrtvol se, jak říká i pan prezident, nekope.

   Smazat
  2. Jdi do hajzlu americkej všiváku! Exulante. Tady nahoře jsi zase sprostě nadával, a myslíš si, že když se nepodepíšeš tím svým trapáckým vymyšleným jménem, že není poznat, že zase už lezeš na české diskuze? Nech se dobrovolně deportovat do blázince, protože nemůžeš být normální. Zas už píšeš sračky, že kdosi je "chlouba národa" - jakýho národa? Českýho? Proč píšeš takový sračky? Co už je tobě do našeho národa ty exulante? Jsi úplně zbytečnej tvor, bez hrdosti, a totálně vymaštěnej.

   Smazat
 31. Oprava prispevku 20:19 !
  Darebak je 18:20 a ne 18:26 omlouvam se za preklep.

  OdpovědětSmazat
 32. Ten bod 3 v memorandu mi moc nesedí. A ten dovětek že to bylo podepsáno v anglickém jazyce ve dvou exemplářích je skandální.

  https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2017/10/CZ_verze_pracovni_preklad.pdf

  OdpovědětSmazat
 33. Tento příspěvek byl, jako mnoho jiných, vymazán členem polistopadové vládnoucí garnitury. Redakce nestydatě nasazuje lidem náhubky a zacpává ústa roubíky těsně před volbami. Stydím se, že jsem doporučoval NR jako Seznam samizdatu.9. října 2017 15:559. října 2017 21:22

  Zapomínáte, že v tom Novou republikou nekriticky propagovaném Rusku dostávají zahraniční těžařské společnosti k vyrabování rozsáhlá území a Sionem (KGB) dosazení oligarchové dosud vlastní celá průmyslová odvětví. Vše doložitelné a dohledatelné na webu, tedy nic tajného. Touto cestou se spolu s vlastizrádci a jejich pomahači cenzory chcete pohybovat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. https://web.archive.org/web/20171009142008/http://www.novarepublika.cz/2017/10/mala-poznamka-k-velke-polemice-o-lithiu.html

   Smazat
  2. Zalez ty odpornej, sprostej chcípáku a ty svoje tučný věty si strč do zadku. Odprejskni otravovat a urážet jinej web - co se veškerá ty odporná havěť soustředila jen na NR? Protože NR udělala tu zásadní chybu, že nekonala od začátku zásadově ve smyslu pravidel diskuze, a nechala zde příspěvky takových sprostých polohovad, až to bylo neuvěřitelné, co za úchyláky a perverzní dobytek dřepí u počítačů? A když začali konečně ty prasáky z diskuzí odstraňovat, zase se do NR nějaké takové pojebané prase strefuje? Co ty máš k článku o lithiu ty blbej ubožáku, když tady žvaníš ty krávoviny o Rusku? A další vypatlaniny -produkty vypatlanýho mozku? Tolik ti vadí odstraňování hnusot a prasečin z diskuzí? Jděte už do prdele s vaší "cenzor... bla bla bla"... smečko všiváků!

   Smazat
  3. Tohle je na právníka a podání vysvětlení majitele domény.

   Smazat
  4. NR bude brzo zrusena
   Je na Americke platforme

   Smazat
 34. Havlovec kricit chytte havlovce
  Jeden zlodej vedle zlodeje
  Co klecova luzka, Davide doktore muciteli

  OdpovědětSmazat
 35. Nova Republika je hnus
  Svoboda je na svobodnarepublika.blogspot.com

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak si mazej na svojí svobodnourepubliku a na NR se vyser - nebo toho nejsi schopen? Myslíš si, že NR prostě musí a musí strpět na diskuzích kdejakýho všivýho psychopata a duševního mrzáka, a jeho urážky, jinak budeš sprostě útočit? Jdi do prdele - nech tento web na pokoji! Hajzle zasranej!

   Smazat
  2. Proč napadáš čtenáře NR a pácháš zde trestnou činnost pod krytím redakce, provokatére?

   Smazat
  3. 22:47 co se vtiras na Americkou platformu? Cesky vtiraku
   Tohle neni ceska platforma, cesky hajzke zasranej hovnovej
   Tak sem nelez, smrdis
   Abych ti ty urazky neomlatil o hubu

   Smazat
 36. 21:22 Jsem prekvapenym svedkem toho, jak velke je mnozstvi smazanych prispevku a kolika lidem je zavrena moznost projevu.
  Cenzori v jejich barbarizmu uz dosli tak daleko, ze smazali i preklad od dr. prof. Brigitte Hamann z videnske university a dr. prof. Johna Tolanda, ktery pracoval na nekolika slavnych universitach v Americe.

  Takove odporne chovani svedci o snaze znouvu zavadet nejaky radikalni nacisticko / komunisticky system, ktery byl tragedii pro cely svet.

  Navrhuji okamzite propusteni destruktivnich cenzoru s doporucenim pro pracovni urad, zamestnat je na WC Praha Hlavni nadrazi. (Slozi-li prijimaci zkousku.)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Archivuji cenzuru redakčních trpaslíků - o nekalých praktikách bývalého havlisty a politického trafikanta by se měla dozvědět celá alternativa.

   Smazat
  2. Jděte už do prdele exulantský prasata. Všiváci všiví, zasraní. My tady nestojíme o žádný překlady, tento web neslouží pro nikoho k myšlénkovýmu producírování, nýbrž tady smíš jen a jen napsat svůj názor ke konkretnímu článku, nikoliv zneužívat články a jejich prostřednictvím si na diskuzích vyplácávat játra nějakými nesmysly. Tady nebudeš nikomu nadávat, nikoho urážet, nebudeš urážet České lidi a Český národ. Ty to prostě odmítáš brát na vědomí. Ano, nenávidíš ČR - tak přestaň lézt na diskuze mezi Čechy, tím nejlépe dokážeš, jak moc nás nenávidíš. Takhle je to směšný - ne? Neustále nám nadávat, urážet, a přitom sem pořád lézt diskutovat? Jsi retardovanej blázen - duševní mrzák. Ty asi opravdu nejsi schopnej pochopit, jak strašně jsi trapnej.

   Smazat
  3. 22:54 do prdele jdi ty, ty ceska zapecnicka svine, tady na Americkym blogu nebudes vyhazovat exulanty
   Tady je Amerika
   Blogspot je Americky
   Nova Republika na nem parazituje
   A ty diskriminujes ve vstupu a to je proti americkym zakonum
   Tak bacha jde o tvoji drzku

   Smazat
  4. Tohle je na právníka a uvítal bych vyjádření majitele domény. https://web.archive.org/save/http://www.novarepublika.cz/2017/10/mala-poznamka-k-velke-polemice-o-lithiu.html

   Smazat
  5. 22:54 ty cechu debilni, tady jsi na Americkem blogspotu, muzes leda drzet hubu a soupat nohama, to cesti nevolnici umi
   Znamenam si te, budes lomcovat kleci v Quantanamu, smrade
   Cesi primitivni nemaj ani vlastni platformu pro blogy tak se vtiraj na Americkou

   Smazat
  6. 23:07 je to i pro pravnika
   Ale cesky pravnik hovno vyresi
   svobodnarepoblika,blogspot.com
   Neztrat tento url, tady to brzo necham zavrit
   Ale je to malo, Dvorak me nasral a urazil, takze se postaram o to ze pujde sedet
   Tohle neni sranda

   Smazat
  7. A jak ses odkopal -co? Všivej exulante! Pořád jeden a ten samej schizofrenickej parchant. Nemůže bez NR žít to hnusný prase. Myslíš, že ihned, jakmile začneš blejt ty svoje obvyklý sračky, že tě nikdo nepozná i když se nepodepíšeš? Taková hnusná svině už je tady jen jedna - ty, exulantskej skřete. Tebe bude muset někdo trhnout mezi dveřma jak prašivýho kocoura, protože jinak není žádná naděje, že by se tě web NR mohl zbavit. Vlastně jen jedna - ukončit diskuze. Jenže pak by ses posral steskem ty odpornej závisláku. Jsi jak feťák, zfetovanej těma blbostma a sprostotama, který každej den prostě musíš psát, kdybys nemohl, tak bys měl absťák. Jsi hambář - všichni víme, že jsi starej otrapa - hnusnej otravnej americkej důchodce.Že se konečně nestydíš dědku blbej.

   Smazat
  8. 13:25 co lezes na Americkou platformu, smrduta ceska prdeli od hoven
   Bud rad ze te Americani tolerujou
   Bacha abys nebyl trhnutej mezi dverma ty, vyhrozujes na americkym vebu, abys nebyl ubit retezem jako ten cech v Anglii
   Po tvy vyhruzce kdybys byl ubit tak by to byla netrestatelna sebeobrana, ty prasivy cesky pse
   Tak bacha at mas jeste zejtra hubu

   Smazat
  9. 23:25 tebe bude radost terminovat

   Smazat
  10. Tohle je na právníka a podání vysvětlení majitele domény. Despotický provokatér Mugabe 23:18 a 23:25, který se bez hanobení skupin obyvatel, zejména emigrantů a důchodců, nedokáže slušně, stručně a jasně vyžvejknout, nakonec dostane do tepláků celou redakci a možná o to mu ve skutečnosti jde.

   Smazat
  11. 23:37
   Pravda!

   Smazat
  12. Pane Davide, díky za Vaši malou, ale zcela zásadní poznámku k velkému průšvihu s lithiem. Petice zmíněná jedním z diskutujících je důležitá a celou ostudu s pokusem prodat pod rukou lithium vidím jako prubířský kámen, jestli se národ konečně zvedne z kolen nebo stáhne chvost. A.Š.

   Smazat
 37. Hele je ty diskuzní filcky - jak to sem zase vlezlo! Dobytek sprostej, perverzní, úchylnej. Vzteky to má pěnu u huby, že je redakce ostraňuje - taky bylo by vůbec možné nechat volně diskutovat mezi slušnými lidmi takové praštěné zmetky? Každý normální člověk, když si přečte, co tyhle filcky tady píšou za sprosté urážky Čechů, musel by si pomyslet, že web NR byl vytvořen pro úchyláky, prasáky, psychopaty, zhrzený pošahance, starý vypatlaný exulanty, a že si tady kdejaký hnusný pako může vygruntovat svůj zasviněnej smradlavej pajšl. Vlezlo to sem kolem osmé hodiny večer - vždycky to v tuto dobu vylejzá ze svých exulantských brlohů, a hned to vleze na český web, kde to smrdí, bleje, a otravuje vzduch. Jděte do prdele hajzlové. Jste odporní, hnusní, směšní. Nikdo s vámi nediskutuje, masturbujete se tady sami mezi sebou, jak úchylná smečka prasat. Škoda slov pro takovou smradlavou břečku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vic cti, min pis, cesky hlupaku

   Smazat
  2. 23:18
   Uz ses vykecal, cesky nevolniku
   Jdi si umejt tvou smrdutou prdel, no ono to vlastne nejde kdyz cesi prodali i vodu francouzum
   Tak smrdi jako ty
   A ta technicka posypova sul ti taky nedela dobre,moc pak anonyme zvanis

   Smazat
  3. A ty jdi do prdele americkej hajzle. Odprejskni z českýho webu.

   Smazat
  4. Tohle je na právníka a podání vysvětlení majitele domény. Mugabe 23:18, který se nedokáže stručně a jasně vyžvejknout, nakonec dostane do tepláků celou redakci. :-))))))

   Smazat
  5. 23:29 jsi na americke platforme, bud rad ze je zde tva ceska posrana prdel tolerovana

   Smazat
  6. 23:29 havlisti zde na americke pude diskriminuji exulanty
   To staci na zruseni nr
   Beztak je to tu sama cenzura

   Smazat
 38. a pro presnost, hlupce 22:54, ja Horni Dolni Cechy i Americany miluju
  Jen nemam rad usurpatory a tyrany kteri ublizuji jak Cechum tak Americanum atd
  A censor je tyran
  A havlismus je tyranie
  A ceska vlada je nekegitimni gang zlodeju a vrahu
  To same EU
  Chapes co pisu, ty hlupaku?
  Horni Dolni

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jasně - Horní Dolní, Honolulu - tradiční exulantský diskuzní filcky. Hned to bylo jasný, jak jste sem vlezli. Ale přece jste něco žvejkali, že máte jinej web - ne? Tak proč sem lezete pořád? NR vám musela něčím učarovat, jinak to není možný.

   Smazat
  2. 23:28 cesky hovne, ja si muzu chodit na sto vebu kdyz chci, hlupaku

   Smazat
 39. Kde jsem to nedopsal komentář?

  Hoďte se do klidu, sprostá slova nevadí, když to má hlavu a patu, jasné.

  Honolulu, pro mě jsi normální rasista a bránit tě kvůli tomu nehodlám.

  Jestli to tu má naději na nějakou věcnou diskuzi, tak se budu těšit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co je pan Honolulu pro tebe je mi u prdele
   A jen opozdeny debil se ohani slovem rasista, to slovo uz davno ztratilo vyznam, bylo moc pouzite a zneuzite
   Ale to ty cechu co sere v sini nevis

   Smazat
  2. Pokud je Honolulu rasista, tak ty vlastizrádce, který předává českou zemi černochům, arabům a asiatům.

   Smazat
  3. Pan Honolulu neni rasista, pan Honolulu je realista

   Smazat
  4. Honolulu je rasista a vůbec se tím netají, proto ho ignoruju, a vás dva prďoly taktéž.

   Smazat
  5. Jistě si cpeš nácka kebabem a nakupuješ u Vietnamců jako ostatní "vlastenci" a nadšeně vítáš kolem ubytoven v celé republice vídané snědé arabské a černé africké novousedlíky.

   Smazat
  6. Vietnamců si vážím, Češi jsou někdy napřesdržku, jak se k nim chovají. Kebab mi chutná, Islám bych zakázal. Boty nosím 45ky.

   Smazat
  7. 23:48

   "Honolulu" je rasista jako vyšitý. Jeho domnělá nadřazenost je - jako u každého rasisty - jen kompenzací jeho vlastní morální ubohosti. Jeho pitvoření a nakrucování z něj dělá jen ještě odpornější kreaturu. - Je to zoufalý ubožák, který se sem - přiznaně - chodí především "hádat".

   -- Pokud si myslí, že se apartheid dá znovu zavést v USA, musí být opravdu strašný hlupák a ignorant.
   -- V životě ho nenapadlo a nikdy mu nedojde, že v Jižní Africe byl parazitem ON, a ne ti černoši, kteří tam od nepaměti žijí.
   -- Fakt, že mnozí - ne-li většina - z těchto domorodců nemá ani nejmenší zalíbení v práci, a že, stejně jako ve většině afrických ale i arabských zemí tam prakticky veškerou práci dělají ženy, je z úplně jiného soudku.
   -- A to, že mezi černochy (i v USA) je mnoho rasistů není přece žádnou omluvou pro hlasatele "white supremacy"!

   Smazat
  8. 23:50 to je tvuj problem
   Nas s tim neobtezuj

   Smazat
  9. 23:57 jsi debil
   A cech den si sam pres drzku

   Smazat
  10. 0:05 mene pis, vic si myj prdel, cechu

   Smazat
  11. Hovnolulu je hlavně provokatér placený za rozbíjení diskuzí. Jeho identita je uměle vytvořená.

   Smazat
 40. Články a diskuze na NR o lithiu jsou koncentrované zoufalství z bezmoci. Naší tzv. přátelé nás mohou vykrádat do vlastní sytosti a my nemůžeme vůbec nic dělat jako po mnichovské dohodě. Jsme pro vítěze ve studené válce poražený národ, který spáchal sebevraždu. Když jsme měli kdysi ve zbrani 200 tisíc vojáků a vlastenecké důstojníky, Junkerse a jeho kvóty jsme mohli poslat do prdele. Naše vlastní pátá kolona nás dožene k tomu, že lithium vydáme skoro zadarmo. Na PL promovaná krá.a Šichtářová radila, abychom vydali všechno s 10ti procentním podílem na zisku, protože hrozí, že z lithia nebudeme mít nic.

  Jsem šťastný z NR, kde lze odpouštět anonymně přetlak. Manželka o litiu diskutovat nechce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mas pravdu
   Jen si dovolim poznamenat my mame Trumpa a ten litium nevydal
   Problem je v ceskozlodejsku

   Smazat
 41. Mám nápad jak se zrádcům pomstít. Kdyby komunisté dostali ve volbách řekněme 60% hlasů, pak ti gauneři by museli předat klíče od trezorů a vypadnout z teplých místeček na ministerstvech. Od srdce bychom se nasmáli jejich protaženým ksichtům a zoufalého pláče a řevu s nářky v televizi a rozhlase. Byla by to satisfakce za zmařené čtvrtstoletí. Navrhoval bych ustavit prověrkové komise jako po převratu, kde by se zhodnotila činnost těch, kteří si dosud spokojeně užívali.

  Nepíšu to z lásky ke komunistům. Nerad bych doplácel stranické příspěvky.

  OdpovědětSmazat
 42. 22:54 & 23:18 mate oba dva velmi sprosty jazyk, ktery byl zakazan. Nadavate nam do "prasat zasranych, vsivaku" atd. - v jedne vete a v druhe placete, ze urazime Cesky narod nasim slusnym vyjadrovanim. Nase vybrane chovani gentlemanu je v primem rozporu s vyrazi, kterymi prosazujete vasi protianarodni agendu.
  Nadavate nam do perverznich dobytku, kteri maji penu u huby (a my slintam smichem.)
  Nejhorsi je, ze nejste Cesi a schovavate se za ceske zajmy. Jste dalko sprostejsi, nez jsou ozrali namornici v San Francisku a stezujete si na sprostarny.

  Vase sprostarny jsou plne nesmyslu, jako napr. "brloch, mastrubace, zasvinenej, smradlavej pajsl, bleje, smrdi".
  (Co to asi je pajsl ? Hmmm ?)
  Take nam nadavate do "filcek", ktere my nezname, pro nasi cistotnost a u vas jsou nerozlucnymi partnery s vami.

  Pane hulvate jste plne kvalifikovan na cistice zachodu, ale ne v Praze. Budete odsunut na vychodni Slovensko do sidliste LUNIK, kde zapadnete do prostredi vam blizkeho kvalifikaci a kulturou.
  Doufam, ze jsem se vas nicim nedotknul co neni realita a ze to kral vsech prispevkaru Horni Dolni zaznamena.
  nick Virtue - nekdy ze San Franciska.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsem zde
   Ja Horni Dolni
   A potvrzuji ze Honolulu je gentleman

   Smazat
 43. Cenzori budete vymeneni za kvalifikovanejsi, vice vzdelane a sectele. Znicili jste praci nadanych autoru, kteri svym thematem inspirovali k premysleni.

  Horni Dolni je genius na computry a uz vas ma archivu.
  A ja stojim pri nim a budu mu delat svedectvi o vasi neschopnosti.
  Nez ted odejdu na americke weby, tak vas ubezpecuji, ze se vratim.
  nick Virtue

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen upresneni
   I toto je Americky web
   I toto je Sparta

   Smazat
 44. 0:05... to je dalsi velmi uboha nalepka. Honolulu je separatista ! Ten vi velmi dobre, jak vypadal jeho Hillbrow v 70-tych letech a jak vypada dnes.

  Vy uz velmi brzy budete zabijeni tak , jako Boerove v JAR a vy to sliznete z nekolika stran.

  S temi vasemi nalepkami nevystacite v praktickem zivote. Az vy pujdete na pohreb clenu vasi rodiny, tak si pamatujte ! To je karma za vase vety a chrakterovou prostituci k predepsanemu korektimu smysleni.
  Ted je rada na vas.

  Vase nalepka rasisty je velmi smesna . Kdo ji nedostal nikdy nezil. Nas oblibeny president ji dostal
  tisickrat !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A Alexe Jonese nazval ten idiot Brokaw nebo jak se jmenuje unaloyed rasistou
   Jo to slovo je moc naduzivane
   A pouzivaji ho jen idioti

   Smazat
 45. A nyni vam nick honolulu predstavi vase autority a ceskou vladu v roce 2027 !
  Zambezi express - youtube
  Pockejte jak vam nafackuji, za to ze vas tanec, je jak tanec zranenych babunu.
  Ona vas ta prostitucni politicka korektnost velmi brzy prejde, vy pruhledni opicaci.

  OdpovědětSmazat
 46. 0:34 Alex Jones je moc fain ! Kdyz mluvi, tak posloucham pozorne. UNALLOYED je cisty, neposkvrneny, ryzy, prikladny. To se u politickych prostitutu nevyskytuje. Unalloyed je komplimenta za charakter.
  Musim jit na nase weby, kamosi se me dozaduji !
  Horni Dolni nedej se ! Jsem na Tvoji strane.

  OdpovědětSmazat
 47. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 48. Pane doktore Davide, podařilo se vám hit the nail on the head. Teď napište, co se bude dít dále. Naši spojenci a přátelé k nám pošlou zástupy negramotných Afričanů a zfanatizovaných a sexuálně natržených islamistů. Začnou k nám vozit svoje hory nejhnusnějších odpadků a ošizené potraviny. Nechají nás pracovat za několikanásobně menší platy a odlákají od nás lékaře a zdravotní sestry. Pozvou k sobě talentované inženýry. Přeplatí naše sportovce. U vyhladověného obyvatelstva budou vykupovat za babku tělesné orgány k transplantacím. Klesneme až k absolutnímu dnu a budeme nenávidět sami sebe. A pak po 100 létech se otevřou brány Blaníku, vyjedou rytíři na kolech značky Ukrajina v čele s Františkem Ringo Čechem, který nám to sliboval při svém vstupu do politiky. Sociální demokracie byla podle něho nejvíce antikomunistická. Ringo zalaškuje a bude dobře. Co vy na to?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co se bude dít dále? Během týdne se hodnota akcií společnosti Eurometals ztrojnásobí. Arbitráže se netřeba obávat, jsou to amatéři, kteří by zbankrotovali dříve, než by nějaká arbitráž vůbec začala.

   Smazat
  2. Cesi, jste v prdeli protoze si hyckate na prsou havlisty

   Smazat
 49. 1:06...podivej se do slovniku pitomce a nepoucuj me v anglictine ! Odpust si sprostarny dobytku, protoze za tvoje sprostarny jsme my mazani !

  Mate v prumeru tu nejsprosti cestinu , ktera existuje a a placete, nad nadavkou.
  Vase dvojite meritko je 100 x provakativnejsi nez vase HNUSARNY !

  Rex Tyllerson nic takoveho nerekl ! To rekla CNN pro kreteny jako jsi ty, kteri sezerou kdejaky sopel pro politicka kurata tveho levelu.

  -------------------------------------------------------

  1:11 .. To co jste napsal t.j. absolutni pravda , ale nejaka politicky korektni zruda vas narkne z rasismu.

  Zadne strachy ! Ti barbari vsak prvni zabiji jeho rodinneho prislusnika. Rad bych vysvetlil proc , ale nemohu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opice jsou všech barev, a stejně tak lidé. Rasista má dělení pootočené o 90 stupňů, obrazně řečeno, a svojí podstatou patří mezi opice, a nikoliv lidi.

   Smazat
  2. Neznám Rexe TYLLERSONA, znam Tillersona. Unaloyed není nic, správně je unalloyed. A tebe o angličtině poučovat můžu, umím lépe než ty, soudě z tvých pokusů o angličtinu plných spelling mistakes.
   Tillerson prohlásil o Trumpovi ze je fucking moron:
   http://www.zerohedge.com/news/2017-10-06/tillerson-summoned-white-house-feud-trump-deepens.
   Lžeš a lžeš hovnolulu, jsi jak přisátá filcka na českem webu.

   Smazat
  3. 4:25 opravuj spelling, lesti boty, nepoustej se do hlubsich myskenek

   Smazat
  4. 4:25 toto je web fungujici na Americke platforme, bud rad ze sem muzes psat

   Smazat
  5. 2:42 umej si prdel, politicky korektni pudliku

   Smazat
  6. Rasismus s politikou nemá nic společného, je to věc inteligence, kterou bych nerad u kohokoliv z diskutujících zpochybňoval, jelikož tím bych mu cestu k osobnímu rozvoji uzavíral a nikoliv naopak.

   Smazat
 50. 2:42.. bez si svoje theorie vyskouset do Afriky a neotravuj zde utopistickymi zvasty !

  OdpovědětSmazat
 51. Co klecova luzka, psychiatre Davide
  Doktor Mengele je tvuj vzor, co?
  Nestydis se?

  OdpovědětSmazat
 52. Cenzore, smrade, spis
  Mazej nez budes smaznutej

  OdpovědětSmazat
 53. Tak tedy lithium, to byl ten pravý důvod k odvolání ministra Mládka, který toto memorandum odmítnul podepsat !!!

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.