Reklama

.

.

středa 4. října 2017

Měří soudy všem stejným metrem? Ani náhodou!

Jiří Baťa
4. 10. 2017
Již několikrát jsem poukazoval, resp. zpochybňoval status našeho státu a sice, že jsme „právní stát“. Ty pochybnosti ve mně neustále zůstávají a místo aby ustupovaly, tak se jen stále více utvrzuji v názoru, že tomu tak není. Fakta a skutečnosti totiž svědčí o něčem jiném, než se nám někteří vrcholní politici snaží namluvit, či nás o tom dokonce chtějí přesvědčit. Uvádět příklady je zbytečné, bylo by to na dlouho, je jich „neurekom“ (celá řada). Nicméně své pochybnosti mohu prezentovat na příkladu nejčerstvějším, kterým je nebetyčné řádění „neobyčejného občana“, za což by byl „obyčejný občan“ ztrestán, až by zčernal!


K věci.

     Za nabourání a značné poškození 24 aut dostal u Obvodního soudu pro Prahu 2 bývalý policejní vysoký důstojník a pedagog Policejní akademie Mgr. Karel Kadlec dvaceti měsíční podmíněný trest a současně čtyři roky nesmí řídit a poškozeným má zaplatit škodu 1,3 milionu korun. To je hrubý popis jednání, resp. vyhodnocení „řádění“ pana Kadlece, jak jej posoudil Okresní soud v Praze 2.

     Nicméně „neobyčejný občan“ pan Kadlec toho má na svědomí daleko více (viz zde https://www.lidovky.cz/neni-to-jedine-vyboceni-z-radneho-zivota-rekl-k-nehode-soudce-a-dal-kadlecovi-podminku), ale i https://www.lidovky.cz/nemam-u-sebe-ridicak-mezera-v-zakone-provinilym-ridicum-zatim-nahrava, https://www.lidovky.cz/v-dubnu-naboural-29-aut-ridil-opily-pripad-expolicisty-kadlece-bude-soud-znovu-projednavat-soud). Nechme stranou sice zajímavou, často až neskutečnou historii jednání člověka, který by měl jít jiným příkladem a podívejme se na věc optikou práva. To je totiž v tomto případě to podstatné, pokud jde o ono osudové tvrzení o „českém „právním státě“! 

Totiž:
     „Cílem trestu není obžalovaného zlikvidovat a potrestat jeho rodinu, má mít výchovný účinek“, uvedla soudkyně Fialová, „proto soud uložil ještě podmíněný trest“. Pan Kadlec způsobil v krátké době po sobě několik vážných dopravních nehod,  které jakkoliv nemám právní vzdělání, lze jednoznačně kvalifikovat  jako trestný čin. Vždyť podle trestního řádu je-li spáchán čin se škodou přesahující 5 tisíc korun, je kvalifikován jako trestný čin. V případě některých trestných činů je pro určení přesného právního posouzení nutno posoudit výši způsobené škody (především u tzv. majetkových trestných činů, ale i v některých jiných případech).  

Trestní zákon rozlišuje škodu následovně :
- škoda nikoliv nepatrná – nejméně 5.000,- Kč,
- škoda nikoliv malá – nejméně 25.000,- Kč,
- škoda větší – alespoň 50.000,- Kč,
- škoda značná – nejméně 500.000,- Kč a
- škoda velkého rozsahu – nejméně 5,000.000,- Kč

Tučně vyznačená škoda se týká právě pana Kadlece, neboť podle Obvodního soudu pro Prahu 2 způsobil škodu ve výši více jak 1,65 milionu korun. Tolik, pokud jde o škodu. Jenže expolicista Kadlec se dopustil nejen škodné události, několika trestných činů pod vlivem alkoholu, ale také odmítal dechovou zkoušku na alkohol, odběr krve pro zjištění obsahu  alkoholu v krvi, od jedné z dopravních nehod chtěl z místa nehody ujet a v neposlední řadě trestný čin způsobil také nepojištěným autem. Tedy dost na to, aby za normálních okolností dostal, jak se říká „flastr“ několik roků natvrdo. Jenže to by nesměl být pachatel „neobyčejný občan“, jehož „neobyčejnost“ byla soudem patřičně zohledněna.

     Podle soudkyně prý v jeho prospěch mj. hovořilo jeho doznání, určitá míra sebereflexe, omluva poškozeným a fakt, že už také začal činit kroky k náhradě škody. Jako přitěžující okolnosti mu byla připočítána výše škody, množství alkoholu v krvi nebo fakt, že boural nepojištěným autem. Jenže jak se říká, nula k nule pojde. Co jsou platné přitěžující okolnosti, když na druhé straně stačí vyjádřit upřímnou lítost, doznání, sebereflexi, omluvu poškozeným atd., a z trestné činu se stane řekněme jen hrubý přestupek. Je až s podivem, že jednání pana Kadlece nebylo Obvodním soudem překvalifikováno jen na „přestupek proti veřejnému pořádku“.

      Pokud by snad soud kvalifikoval jednání pana Kadlece jako trestný čin z nedbalosti  (když by  mu nebyl prokázán úmysl), pak ani v takovém případě by rozsudek neměl být tak milosrdný neboť podle Trestního zákoníku:

§ 16 Nedbalost
(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel
a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo
b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
(2) Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným trestním zákonem.

    Spáchal pan Kadlec vůbec nějaký trestný čin? Není pochyb o tom, že svým jednání včetně výše uvedených skutečností, v plném rozsahu naplnil literu § 16  o nedbalostním trestném činu a pokud by existovala spravedlnost, nemohl by od soudu odejít jen s 20 měsíčním podmíněným trestem. Na druhé straně, pokud by  se podobného jednání v intencích všech činů, kterých se dopustil pan Kadlec  dopustil  jiný, byť i řádný a netrestaný řadový, tedy obyčejný občan, není pochyb o tom, že by od soudu neodešel se stejným verdiktem. To proto, že okolnosti, které byly v případě p. Kadlece k jeho prospěchu, by u obyčejného občana nebyly akceptovány, ty přitěžující okolnosti by ty polehčující přetlačily a občan by byl jednoznačně odsouzen k nepodmíněnému trestu několika let vězení.

     Pozoruhodné je také vyjádření soudkyně I. Fialové, která s pochopením k jednání pana Kadlece prohlásila, že  „Cílem trestu není obžalovaného zlikvidovat a potrestat jeho rodinu, má mít výchovný účinek“.  Předně se nabízí otázka, zda stejně humánně přistupuje paní soudkyně, potažmo soud(y) i k jiným případům, pokud je pachatelem obyčejný občan. Pachateli několika trestných činů (naštěstí bez ublížení na zdraví či smrti), se mu přes jeho  vzdělání, dlouholeté policejní  a pedagogické praxe na Policejní akademii  mírnějším trestem velkoryse dává šance k „převýchově“? Je vůbec jeho chování a jednání vzhledem k jeho osobě hodno možné „převýchovy“? Bez zajímavosti není rovněž zmínka o trestání jeho (Kadlecovy) rodiny! Od kdy se soudy zabývají tím, že při odsouzení pachatele za spáchaný(é) trestný(é) čin(y) berou ohled na rodinu? Když si s nadsázkou vezmeme příklad pachatele, který z hrubé nedbalosti zabil člověka, další zranil s trvalými následky  atd., bude soud rovněž zohledňovat skutečnost, že by případným vysokým, ale spravedlivým trestem trestal  i rodinu?  Tyto jevy a přístupy jsou fakt mimo normální chápání.

      Nicméně, právě to jsou věci, které dehonestují českou spravedlnost, jinými slovy, tyto a mnohé jiné (úmyslné)  nespravedlnosti jsou typické pro negativní vnímání, hodnocení a  posuzování stavu, o kterém někteří politici včetně ministra spravedlnosti mluví, nebo to dokonce tvrdí, že Česká republika je „právním státem“. Že tomu tak není, soud s panem Kadlecem je toho nad slunce jasnějším důkazem, protože v souvislosti s irelevantním výrokem soudu o vině pana Kadlece nemůže být o právním státě ani řeč. Taková je skutečnost.

11 komentářů :

 1. DNES PLATÍ VÍCE NEŽ DŘÍVE: U SOUDU NEHLEDEJ SPRAVEDLNOST, ALE JEN ROZHODNUTÍ.
  Někdy si člověk posteskne:"kéž by soudci měli aspoň plzeňská práva".
  A obecně platí: čím je kdo výše mocensky postavený, tím je podplatitelnější. Spíše ojedinělou výjimkou jsou Masaryk, Beneš, Zeman. Proto jsou tak u našich politických loutek neoblíbení. Kdo se nedá korumpovat, to není člověk vhodný do kapitalismu.

  OdpovědětVymazat
 2. Neobyčejných
  občanů, kteří spáchali trestný čin a byli po krátkém věznění omilostněni, nebo na "záruku kolektivu" podmíněně propuštěni,
  je celá řada, akorát se o nich mnoho nepíše.
  Jeden případ z té řady :
  Reprezentant v cyklistice rád holdoval alkoholu
  jel podnapilý, ne-li ožralý a zavinil nehodu, při které zabil několik lidí.
  Od soudu si odnesl nepodmíněný trest.
  Po pár měsících ( !) vazby dostal od tehdejšího prezidenta milost.
  Po pár letech se ale stejně uchlastal...

  A hádejte, který prezident byl tak velkorysý ?
  a/ Havel
  b/ Klaus
  c/ Zeman

  Ano, správně ! Humanitární bombarďák to byl.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ze uz je zavedeby Saria zakony , ale pouze proti nam je uplne zrejmy !!

   Vymazat
 3. Pro 18:28
  Mj. jste zmínil i současného prezidenta.
  V té souvislosti si dobře pamatuji jeho prohlášení
  ve věci vysokých platů soudců :

  "Soudci musí být nadstandartně zaplaceni,aby nepodléhali svodům korupce, úplatkům..."

  Svatá prostoto !
  Soudci, kteří se denně setkávají s kauzami, v kterých se točí miliony korun, budou dle pana prezidenta určitě neúplatní, protože mají vysoké platy...
  Ač mám respekt před životními zkušenostmi prezidenta,
  nemohu se otázat :
  On neví, že peněz není NIKDY DOST ?!
  Soudcovský talár a vysoké platy nejsou zárukou nezávislosti a nepodplatitelnosti současné justice ČR.
  Tečka.

  OdpovědětVymazat
 4. To nabourání aut je prkotina ve srovnání s loňskou havárií známého sexuologa Petra Weisse. ( 2 mrtví , 1 těžce zraněná, dnes byla na webu zmínka o jednání u soudu. Soud dosud nerozhodl o trestu, ale soudní znalci přišli na to že nepřipoutaná dcera v druhém voze si smrt zavinila nepřipoutáním sama ,navíc díky svému nepřipoutání ji přivodila i otci co seděl před ní ( natržená aorta ). Dále přišli na to že na krajnici silnici III. třídy byl schod a proto Weiss ztratil nad svým vozem Jaguár FK v rychlosti 90 km/hod kontrolu a naboural auto v protisměru (jako kdyby silnice III třídy jinde byly vysoce kvalitní). Weiss nyní trpí ztrátou paměti , soudní znalci našli pouze fakta svědčící v jeho prospěch , takže se dá čekat že více než podmínku za zabití z nedbalosti 2 lidí a 1 těžce raněné nedostane.
  Weiss není lékař , jak se lidé domnívají, je doktor filozofie zato je politik ODS a hlásí se ke svému židovskému původu . A takoví v ČR do vězení nechodí ( viz PHDr. Železný a další ...)

  OdpovědětVymazat
 5. Pan Baťa píše neuvěřitelné blbosti. Dopravní nehoda, je vždy neúmyslné jednání, a pokud vznikne jen škoda na majetku, byť třeba sto milionů, vždy to bude jen přestupek. Hranice pěti ticíc korun platí u krádeží, podvodů, zatajení nálezů apod., nikoliv u dopravních nehod. To by pak byl pachatelem každý, kdo při couvání škrábne nárazník sousedního auta nebo při vystupování klepne svými dveřmi do vedle stojícího vozidla, protože lakování každého dílu přesáhne 5000 Kč. Jízda nepojištěným vozidlem nebo nepodrobení se dechové zkoušce jsou také jen přestupky, byť velmi drahé a spojené se zákazem řízení. Pan Baťa by neměl psát věci, kterým nerozumí a ne ohlupovat svými domněnkami už tak dost hloupý národ.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Obávám, že blbosti píšete vy a ne pan Baťa. Vrážet pod vlivem drog nepojišťěným autem do desítek stojících automobilů není žádná dopravní nehoda, ale kriminální čin a to možná i úmyslný.

   Vymazat
  2. § 228Poškození cizí věci

   (1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

   (2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou.

   (3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

   a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 na věci svědka, znalce nebo tlumočníka pro výkon jejich povinnosti,

   b) spáchá-li takový čin na věci jiného pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání,

   c) spáchá-li takový čin na věci, která požívá ochrany podle jiného právního předpisu, nebo

   d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

   (4) Odnětím svobody na dvě léta až šest let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého rozsahu.

   Obecně platí, že pro naplnění skutkové podstaty trestného činu je potřeba zavinění úmyslného. Pokud v některých případech postačuje k dokonání trestného činu zavinění nedbalostní, musí to být v popisu formální skutkové podstaty výslovně uvedeno.

   Vymazat
 6. No, zrovna tohle není až tak podařený článek, přání je zde spíše otcem myšlenky a svědčí více než o justici o neznalosti základů práva autorem. Trochu hrušky jabka švestky brambory dohromady - je zde zacházeno s různými ustanoveními trestného práva asi tak, jako když pejsek a kočička vařili. Bez znalosti obsahu spisu není možné vynášet jakýkoliv soud nad soudem. On je totiž, pane Baťo, rozdíl v tom, něco vědět, něco se domnívat, něco pociťovat a něco prokázat. Jsem si víceméně jist, že soudci v tomto případě obžalovanému nenadržovali. Soud je povolán k ochraně zákona, ne laických názorů. Bordel není u soudů, ale v našem právním řádu. Nadbytek právních předpisů vytváří právní džungli, ve které se nikdo nevyzná. Sem byste měl spíš pane Baťo napřít svou pozornost. Ne, nejsem soudce, ano, mám vysokoškolské právní vzdělání, ne, nelíbí se mi výkony zákonodárců při vytváření právního prostoru, v němž jsou více chráněni gauneři, než slušní a poctiví, zákonů se snažící být dbalí občané. Zkuste třeba definovat spravedlnost. Její vnímání je navýsost subjektivní.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Prokázáno je, že p.Kadlec jednou boural v opilosti a byl potrestán podmínečným trestem. V době trvání podmínky udělal ještě větší prů.er stejného typu, za který byl souzen nyní. Podle obvyklé praxe měl proto dostat trest "natvrdo"! A šmytec!

   Vymazat
 7. Včera jiný soud odsoudil šéfku exekutorů ke směšné (výsměšné) pokutě 50.000 Kč za to, že očividně přihrávala exekuované nemovitosti svému manželovi. Naprosto skandální výrok. Holt, kolem papalášů se chodí po špičkách.

  OdpovědětVymazat