Reklama

úterý 24. října 2017

„Neexistuje nic skutečně cenného, čeho může být dosaženo bez práce a námahy.“

Ludvík Smýkal
24. 10. 2017
Citát Josepha Addisona, anglického politika a spisovatele, žijícího na přelomu 17.a 18.století mi přišel na mysl po přečtení článků Ivana Davida, Radima Valenčíka a Jaroslava Tichého, zabývajících se otázkami spojenými s právě proběhlými volbami do Poslanecké sněmovny PČR. S naprostou většinou jejich myšlenek a závěrů souhlasím, s některými si dovolím polemizovat, případně je doplnit. 

V některých případech jsem si pomohl i myšlenkami, které zazněly v diskuzi.
Pokusil bych si volně navázat na úvahu Ivana Davida „Co z toho vzejde ?„ k právě proběhlým volbám : „Celkem nic, ale důležitý výsledek bude posílení všeobecné frustrace. Nutně budou z mlhy stále více vystupovat překážky nápravy vývoje a skutečnost, že „naše“ směřování společně s NATO a EU (či naopak EU a NATO) je spolehlivou brzdou, o níž je dosud politicky nekorektní veřejně hovořit.“

Otázkou je, zda zrovna frustrace (z lat. frustrá), tj. „pocit, který člověk dostává, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit, ať už pro to, že už to zkrátka není možné, anebo v tom brání něco, s čím si nelze poradit“, je tím „pravým ořechovým“ na cestě k potřebným změnám, ale podstatné je, že druhá věta citátu zcela vyjadřuje podstatu problému.

Jakákoliv změna současného neutěšeného morálního a hospodářského stavu našeho státu a společnosti je, přímo nebo nepřímo, spojena s organizacemi, do kterých jsme se, po rozpadu RVHP a Varšavské smlouvy po t. 1989, připojili a věřili (dali jsme se přesvědčit), že nejsou jako jejich předchůdci. Někteří z nás, dříve či později, poznali, že vše je jinak. Někteří z nás to ale nepoznali, příp. ani nechtějí poznat dosud, neboť jim současný stav, z různých důvodů, „vyhovuje“.

Je nutné počítat s tím, že tito lidé, a jejich „páníčkové“ v cizině, se vždy budou snažit, aby strana nebo hnutí usilující o změnu současného stavu, byla mediálně blokována, nemohla jít do debat v médiích s cílem reprezentovat své představitele a program, neměla dostatek finančních prostředků, apod. Z toho všeho je třeba při vytváření takové strany nebo hnutí vycházet a tyto skutečnosti eliminovat.

Změnu nemůže v žádném případě přinést strana nebo hnutí, která by vznikla cca půl roku před volbami, nemá odpovídající organizační a finanční zázemí, a většina občanů ji, včetně jejího programu, z řady důvodů ani nezná.

Strana nebo hnutí, kterou mám na mysli, musí vycházet z dobrého základu a být, podobně jako dům, vystavěna zespodu. I sebelépe odborně zpracovaný program (vize), nebude-li se opírat o nosnou myšlenku (ideu), organizační a finanční zajištění, apod., nemá naději na úspěch. Národní obrození, o kterém mluvil Jaroslav Bašta, nebo psal Ivan David, by mělo být založeno na ideách a myšlenkách našich předchůdců – Mistru Janu Husovi, Josefu Dobrovském, Tomáši Garrigue Masarykovi, Karu Čapkovi a dalších.

Jak výstižně uvádí jeden z diskutujících „Voliče je nezbytné vychovávat, a to zcela jinak než jak to činí média. Je čas ustavit vzdělávací národně sociální instituci, kde se budou moci lidé setkávat, zájemci sledovat kurzy a přednášky a všichni vést věcné diskuse ke globální politice a jejím dopadům v naší zemi. Když se vnitřně nedůvěřivý Čech ujistí, že euroatlantický svět je světem fikce, zotročujícího systému biblické koncepce pastevce a jeho ovcí a vykazuje silné rysy psychopatie, pochopí, že není jiné cesty … “

Jednou z cest k tomu cíli je přímý kontakt s občany, napříč politickým, věkovým a územním spektrem, formou seminářů, klubů, besed, apod., Další, neméně významná cesta ke kontaktu s občany jsou elektronická média. Bez práce a námahy, vytvoření organizačního a finančního zázemí, postupného a dlouhodobého vzniku programu, založeného na nosných ideálech, atd., se cíle, tj. změny současného neutěšeného hospodářského a morálního stavu našeho státu, těžko podaří dosáhnout.

59 komentářů :

 1. Nechápu, proč jste rozbíjeli minulý režim, když o něm tehdy nešlo říci, že je v neutěšeném hospodářském a morálním stavu jako ten režim současný? Tehdy jsme měli dost svobody se seberealizovat a nešlo padnout na samotné dno. Potřebovali jsme svobodu lhát, krást a podvádět ve velkém?

  Pánové, všimli jste si, že ataky na minulý režim jaksi záhadně ustaly a nepřinášejí osobní výhody?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 2342
   Nemluvíte k lidem, kteří rozbíjeli minulý režim (ti čtou něco jiného), možná by bylo lepší mu říkat socialismus (i tento režim se může stát minulým) . Z členství ve vládnoucí straně si za normalizace udělali živnost i lidé, kteří komunistické ideály nesdíleli. Nedělejte z KSČ organizaci svatých, o rozdílu mezi privatizačním projektem a zlodějnou dosud nemáme jasno jinak, než intuitivně.(mluvím za sebe, pokud má někdo ve věci jasněji, sem s tím.).Exekutoři již v době převratu byli plnoletí.
   Pracoval jsem jako mistr ve Škodě Plzeň ,bydlel jsem (1981-1985) v dřevěné garáži s elektřinou z akumulátorů a dokončoval individuálním studiem vysokou školu. Ve své věkové kategorii jsem měl nižší plat, než moji stejně staří podřízení.Ušetřil jsem (krom sdruženého inkasa) jen za zámek na kolo, protože jízdní kolo Ukrajina bylo ,,softwarově" zabezpečeno proti krádeži (ani nezamčené jej nikdo nedokázal ukrást).Přesto jsem si na sklonku roku 1989 mohl přečíst udání na svou osobu, kde pisatel upozorňoval na moji ,,antisocialistickou" orientaci.(roku 1989 už jsem půl roku bydlel) -
   Normalizační režim hledal oporu v armádě SSSR a ten (nikoli armáda) podlehl perestrojce. Špičky KSČ to vzdaly nikoli proto, že měly proti sobě opozici (tu měly vždycky a ustály to) , ale protože Gorbačov například nepřijal premiéra Adamce. Lubomír Štrougal vyhlásil politickou porážku již roku 1988.

   Smazat
  2. Právě že minulý režim byl v neutěšeném, neb zdrojově nestabilním stavu s morálkami od komunistické po zlodějskou ve všech odstínech. Společnost před rokem 1989 spojovaly stereotypy více než vědomá idea spravedlivé společnosti, která navíc byla tehdejšími tupými pseudoelitami systematicky ničena.

   Smazat
  3. Milý pane Šmídl 2:26, celkem zábavně popisujete úsek svého života za socialismu, kdy jste se zřejmě, ve své požehnanosti, cítil ukřivděn. Nevím, jak Vám bez osobních výsad mohlo být dovoleno bydlet „v dřevěné garáži s elektřinou z akumulátorů“, tedy „nebytových prostorech“ kde akumulátory s jejich dobíjením mohli tehdy mít značnou hodnotu (cokoli zneužitého ze socialistického vlastnictví v hodnotě nad Kčs 5000 bylo trestným činem). Patrně se tedy jednalo o soukromý majetek buď Váš, nebo přátel, nebo někoho, kdo si vypomáhal tím, že se „obohacoval“ z vašeho nájemného, bráno podle tenkrát, nezákonně, načerno. Pokud jste byl mistrem, když svobodný, tak poměrně mlád, asi jste odborně i jako organizátor byl úspěšný i jako obhájce spolupracovníků co do plnění úkolů státního plánu. Zřejmě jste byl tlačen ke studiu, abyste splnil kvalifikační požadavky funkce, jestli ne i úvahu, že potenciálně byste mohl být i povýšen. A že někteří podřízení vydělávali víc než vy, šéf? Ano, vydřeli si dělnickou kvalifikační třídu k dané práci, mohli mít přesčasy, mohli překračovat normu při práci v úkolu. Ovšem, byla to jejich konečná, zatímco Vy jste měl otevřenu cestu dál a výš, ze své kvalifikační třídy, možná T11 nejméně po T15, jestli ne do náměstkovského či ředitelského osobního platu. Jinak byste při zaměstnání, téměř jistě se studijním volnem, nestudoval a záhy, jak naznačujete, řádně nebydlel. Tak si to dovoluji popsat, protože jako ten, kdo odborně uměl, tedy jsem takovým „utrpením“, jen s větším pochopením, za „socialismu“ také prošel. A v kapitalismu, díky odbornosti ještě lépe uspěl. Pane Šmídl, nepostrádáte nějaký ten nadhled?

   Smazat
  4. Popisujete stav v továrnách a v technických oborech. Ale silně destruktivně se normalizace zapsala téměř do všech tvůrčích a intelektuálních oborů. Soudruzi nebyli schopni vytvořit spravedlivý systém, který by lidé považovali za svůj. To odcizení bafuňářů od zbytku společnosti se ukázalo v listopadu 1989, kdy soudruzi položili moc na ulici a první, kdo ji zvedli, byli hoši řízení CIA a BND a i když to nevzdělaní opilci, jejich mentoři byli připravení a měli program.

   Smazat
  5. 18:30 rozumí se,že v továrnách, když reaguji na ukřivděný produkt pravděpodobné kádrové rezervy, pana Šmídla.

   Smazat
 2. Jo oni se snaží před volbami slibovat modré z nebe. Ale jinak je občané ČR nezajímají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Právě všichni ti občané, kteří snad již konečně pochopí, že současný mód politiky je ve skutečnosti protilidový a protiobčanský, jsou našimi potenciálními voliči, neboť národní socialisté disponují metodami jejich zapojení do společného budování naší vlasti díky nezbytným již připraveným reformám.

   Smazat
  2. Buffer 11:14

   Disponujete metodami? -
   Zatím to vypadá, že národní socialisty pochopilo 1573 voličů. Tím jste už předstihli Petra Cibulku (491) i "Prokopské údolí" (438). - Gratuluji, to je oslnivé vítězství!
   (Miroslava Sládka pochopilo 9857 lidí.)

   Smazat
  3. Ještě k minulému režimu: Opakuji, že jsem se v něm věnoval ochraně přírody a ekologické výchově poté, co jsem obém sám prošel v oddíle, který podobný skautským, přesto existoval a mohl existovat, aniž by byl jako protirežimní rozmetán a jeho členové perzekvováni. Destruktivní vliv pseudoelit jsem zažil u přijímaček na VŠ i v rámci prezenční dvouleté vojny, přesto i tam byli lidé, kteří lidskou důstojnost podporovali a nechali žít za podmínky nedráždění hada bosou nohou. Posouchal jsem country na VoA i jinde, cvičil si angličtinu na vysílání VoA pro Střední východ, za studií se setkával se studenty z Nizozemí, Ruska, Švédska a Polska a zjistil, že stačí málo, aby se Czechoslovakia stala respektovanou evropskou zemí s vlastním suverénním systémem, pokud bude spolupracovat na férovém základě s každým, kdo stojí o totéž na Západě. Přesně tohle je i dnešní součístí národně sociální ideje - být sví, ale nevyvyšovat se a neponižovat se před nikým, spolupracovat s každým na principu parity výhodnosti bez podstaných nevýhod pro ostatní. Patero-optimální znamená konat tak, aby to přineslo zvýšený užitek všem nebo alespoň drtivé většině schopné se následně podělit s poškozenou menšinou.

   Smazat
  4. Buffer 11:32 vytrvale potvrzuje dětskou naivitu nesenou četbou Káji Maříka, Rychlých šípů a Foglarovek. Stát jako ČR, na tomto místě, si může v domácí i mezinárodní politice dovolit jen tolik, jaký prostor nalezne a silou hospodářství podloží v exitujícím velmocenském prostoru. O takové manévry se pokouší Miloš Zeman. Tuto realitu pochopili u moci jsoucí komunisté v roce 1989, o rok dřív ten z nich nejschopnější, Lubomír Štrougal. Proto svoji tehdejší silou podloženou moc pohodili, skoro zdarma, na ulici. Sakra, už se laskavě proberte!

   Smazat
  5. 16:50 - jsi obyčejný defétistický tlachal. Kdyby se každý choval jako ty, tak ještě žijeme v jeskyních, ty "nalezený prostore".

   Smazat
  6. 18:34 jsem zvědav, jakými prostředky se domníváš, že je možné na mezinárodní scéně, ve vnitřní a ekonomické politice co prosadit. Předvedeno to máme na Řecku a uvidíme, jestli se naše politika bude Bruselu jevit dost přítulnou, aby nám nebyly kráceny dotace. I ty z našich peněz, hrdino. Kdybys' uměl valně číst, žádný defétismus bys mi nepodstrkoval. Negramoto.

   Smazat
 3. Pánové, máme Babiše. Ten člověk byl pracovitý a poctivý jak se všeobecně očekávalo od komunisty. Kdyby nebylo převratu, čekaly by na Babiše vysoké funkce v hospodářství. Prý nyní řídí podnik s 28 tisíci zaměstnanci. Za komunistů bylo takových podniků desítky. Řídili je schopní a zkušení lidé. Neznáte případ, že by některý podnik za komunistů s ostudou zkrachoval, jako je běžné nyní. Všichni za komunistů měli práci. Ambiciózní hlupáci masově nedělali chyby, protože nedostali šanci. Ochrana byla tehdy mnohem účinnější než dnes. Vedoucí manažeři si nemohli z vytvořených hodnot přivlastnit nad nemravné množství peněz.
  Co nám z tehdejších elit zůstalo do současnosti. Zázrakem přežil Babiš. Ostatní byli zničeni a otráveni z poměrů, kdy se poctivost nevyplácí a hrdinou je ten, kdo okrádá. Babiš by na své bohatství měl mít jachtu o délce aspoň 80 metrů, dále flotilu nejdražších automobilů a bydlel by na zámku s početným služebnictvem. Andrej se chová skromně jako komunista. Myslím, že někteří z nás aktivně podřezali větev, na které všichni sedíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mnohé, co se týká řízení podniků před rokem 1989 idealizujete. Vedle schopných ředitelů byla celá řada neschopných, i nestraníků, které "strana" z různých důvodů skoro vždy "podržela". Nikdy to nebylo jen pro "krásné oči" ...
   Babiš je jen jeden z mnohých, kteří "přežili". Takových jsou tisíce, příp. jejich potomků, kteří jsou rozesetí po různých ministerstvech, úřadech i soukromých firmách. Patří mezi ně i tisíce "všehoschopných" lidí, kteří, i když před r.1989 patřili mezi kritiky režimu, pochopili, že bez pomoci těch "neschopných" se nahoru nedostanou. A tak jsme tam, kde jsme .....
   L.S.

   Smazat
  2. Myslím, že máte pravdu. Většina těch "akademiků", kteří řídí tento stát, by neuřídila bez ztráty květinky ani ševcovskou dílnu. Nutno ale říci, že i v té minulé epoše seděli na mnoha řídících místech neschopní patlalové, jejichž hlavní kvalifikací byla stranická legitimace. Q.

   Smazat
  3. Žádný režim nezaručí, že se na pozice ředitelů a kormidelníků společnosti dostanou ti nejschopnější, pokud není součástí Ústavy blok mravních principů. demokracie je v tomto přímo iluzí, protože v zastupitelské podobě znamená, že vůle lidu je zcela svévolně interpretována zastupiteli a ti si nakonec dělají to, co je výhodné pouze pro ně. Moc nemravné korumpuje, což prokázali direktoři státních podniků za pseudosocialismu i mnozí současní manažeři soukromých společností. jejich prvně neschopnost ozvat se proti nesmyslně plánované kooperaci i druhdy neschopnost ozvat se proti destruktivní konkurenci je typickým rysem korporátně elitářských systémů s poslušným jimi ovládaným davem.

   Smazat
  4. Pohledem technokrata:
   8:27 „Mnohé, co se týká řízení podniků před rokem 1989 idealizujete“, pokud byste ráčil vědět, že tehdejší šéfové buď plnili „státní plán“ a rostli, nebo neplnili a potom padali až po nějakou tu „trafiku“, takový blábol byste nenapsal.
   9:19 „Nutno ale říci, že i v té minulé epoše seděli na mnoha řídících místech neschopní patlalové, jejichž hlavní kvalifikací byla stranická legitimace.“ ano, na „úřednických“ místech ministerstev, generálních ředitelstvích, stranických sekretariátech, ponejvíc v Praze. Z podobného dopuštění tak i dnes.
   Buffer 11:39 „Moc nemravné korumpuje, což prokázali direktoři státních podniků za pseudosocialismu...“ Už poněkolikáté, Buffere, na kolenou prosím, opusťte dětinský pohled moralit Foglarovského typu a pochopte, že každý jsme do větší nebo menší míry produktem prostředí, ve kterém jsme nuceni obstát. Direktoři tehdejších státních výrobních podniků na nemravnosti (krom samozřejmě nějakého toho sexu vitálnějších) téměř žádný prostor neměli. Museli plnit státní plán, když ne, padli. Krom toho zdravili každého, včetně vrátných a uklízeček, protože nemohli vědět, zda jejich manželé, tety nebo strýcové nesedí někde na významných sekretariátech. Fungovaly také anonymy a děsivý byl VLK (Výbor lidové kontroly). O tom si dovolím hodně vědět, protože jsem tenkrát, jako ani dnes, nechodil se zavřenýma očima.

   Smazat
  5. 17:26 Zřejmě jsme žili každý jinde. Kdyby jste měl pravdu, nebyl by nedostatek toaletního papíru, shnilé brambory a zelenina v obchodech, hodinu před zavřením jste v obchodě nedostal chleba, atd. atd.
   Z dnešního pohledu "lze říci", že to ti ředitelé apod. zřejmě "dělali schválně", aby lidi nasr... a vytvořili tak předpoklady pro r.1989. L.S.

   Smazat
  6. Ale to se dnes opakuje. Jděte do Kauflandu či do Lidlu před zavřením a je to némlich to samé. Včetně shnilých brambor a zeleniny. Chleba rohlíky nejsou. Jen toho hajzlíkového papíru je fůra.

   Smazat
  7. 18:28, boží prostoto, ten režim běžel v situaci nedostatkového hospodářství, když byl nucen téměř celý sortiment potřeb produkovat v prostoru vlastního hospodářství, tísněn západním embargem, jeho dovozními cly a limity bez toho, že málo co valného bylo k získání v rámci východního bloku. Bylo neskutečným výkonem to hospodářství vůbec uřídit. Měřte to kloseťákem a banány. I to žrádlo, kvalitnější než dnes, samozřejmě že draho, jsme si museli i z podhorské podřadné půdy vydobýt. O výsledcích Druhé války čeští komunisté nerozhodovali. O tom, že nebyl stát zadlužen, že nebyli bezdomovci, exekutoři, AIDS, nezaměstnaní atd., o tom ano!

   Smazat
 4. Malý příklad: AB hovoří plynně několika jinými jazyky, než česky, nebo slovensky. Naši (zás)TUPCI v EU, OSN, či jiných mezinárodních institucích, ani tím rodným správně!

  OdpovědětSmazat
 5. Doplněk:
  O národním obrození se pravidelně zmiňuje i Ilona Švihlíková.

  OdpovědětSmazat
 6. Především si budeme muset ujasnit, zda půjde o obrození národní nebo státní. V případě státního, se národnostním otázkám také nevyhneme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:00 I pod pojmem "národ" si každý z nás může představovat něco jiného.

   "Národ (latinsky natio) je společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Přesná a všeobecně uznávaná definice pojmu národ neexistuje. Jazykově pojem odpovídá narození (latinsky natio), tedy společnému místu či společným předkům. Tímto pojmem se v různých zemích a jazycích odlišují zcela rozdílné sociální organismy. Rozlišuje se tak zejména mezi politickým a etnickým národem.Etnický národ stojí primárně na sdíleném jazyku, dále pak na historii a kultuře – za příslušníky národa jsou považováni všichni jedinci, kteří hovoří stejným jazykem, sdílejí stejnou historii a kulturu. Politický národ stojí na občanství – za příslušníky národa jsou považováni všichni jedinci, kteří jsou teritoriálně soustředěni ve státě, jsou jeho občany a mají oprávnění účastnit se politiky a uplatňovat svou suverenitu."
   https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod

   T.G.Masaryk např. mluvil o národě "československém" ....
   L.S.

   Smazat
  2. Re (09:49):
   Jo, hovořil o národě československém, ale ve dvou (jazykových, kulturních, historických ..) větvích.
   Což byla teze, která byla zčásti účelovou (pro zahran. mocnosti a proti domácím Němcům) a zčásti idealistickou a která i dnes zabarvuje některé z našich bratrů Slováků do ruda až doběla ...

   Smazat
  3. Níže vysvětluji, že mezi etnickým a politickým pojetím národa není rozdíl a že jde o umělé rozdělení snad vhodné pro analýzy, nikoli ale pro praxi.

   Smazat
  4. Nikoli, nic nevysvětlujete, pouze to tvrdíte.

   Smazat
  5. Vida, ožehavá otázka a již jsou jen "uhýbající" odpovědi. Národ je vždy motivován etnicky! Až potom státně. Přitom nezáleží na genech ale na "pocitu asimilace". Normální je v 2., či 3. generaci být asimilován a splynout s majoritou. Vyjímku, u nás, tvoří jen "hostující etnika", odlišná vizuálně nebo vírou. Romové, Vietnamci a židé. Romové a Vietnamci mají "poločas rozpadu" ztížený kulturou a vizuálností, židé "židovskou vírou". U Romů nám holocaust "spálil" jejich inteligenci, byť nemajetnou, kdežto ta židovská se vyplatila do "bezpečí". Z Vietnamu k nám přišla "střední, pracovitá třída", proto s nimi není problém. Až někdy budou mít (nejen) tyto etnicity své zástupce v Parlamentu, dle své četnosti, teprve potom můžeme hovořit o demokracii. že se k nim přidají Moravané, Slezané, Slováci a další je nabíledni. Proč ne! Aspoň si tyto "národy" zvolí vlastní zástupce, které budou moci "rituálně obětovat". Chce to jen jedno, změnu volebního zákona a "referendum" je jen "čajíček"!

   Smazat
  6. 0:38

   Povolný, jsi jenom obyčejná zasraná antisemitská svině - bez úvozovek!

   Kokotko

   Smazat
  7. Anonymní25. října 2017 9:49
   Kategorizování národa na etnický a politický, mi přijde nepřirozené.
   Co se týče toho etnického národa, tak snad lze za Čechy považovat jak etnikum Slovanské, tak i část etnika Romského. Neboli různá etnika, můžou být členy jednoho národa (bez přívlastků).
   Ten politický národ mi přijde ještě více nesmyslný. Tak jak ho definujete:
   „.. za příslušníky národa jsou považováni všichni jedinci, kteří jsou teritoriálně soustředěni ve státě, jsou jeho občany ..“
   tak mi to spíš přijde, že to jsou státní příslušníci. Viz za R-U, provolání císaře: „Mým národům“. Byli jsme národ český a státní příslušníci R-U. Ne politický národ R-Uský. P.K.

   Smazat
  8. P.K. 1:25

   Divím se Vám, že se pokoušíte diskutovat s tím pomateným primitivem.

   Kokotko

   Smazat
  9. 0:43- Vám ten "nick" taky sedí, když jste nepochopil o čem mluvím! Znám inteligentnější Židy! Věřte nevěřte, inteligentní lidé všech národů se dokáží vyrovnat i s choulostivou historií, Vy to nejste.

   Smazat
  10. 2:14

   Vraždění lidí je pro sráče jako ty "choulostivá historie", hajzle! - a to jsem pochopil naprosto přesně, ty svině! To, že jsi krom toho taky tupec, není v žádném případě omluva.

   Kokotko

   Smazat
  11. Anonymní26. října 2017 1:30
   Rád si věci ujasňuji, diskuse je k tomu nejlepší. P.K.

   Smazat
 7. Pokud se pravice dokáže efektivně spojit, měla by to dokázat i levice.
  Její nejednotnost, programová neurčitost a další (nekonečné) organizační drobení a zvýrazňování programových neshod ji pohřbívá.
  Alespoň na dvou třech ideích, a sice ideji sociálního a právního státu a zásadách mírového soužití mezi národy (podle Charty OSN) by se snad mohla shodnout! Jinak ji sotva považovat za levici.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Opluštile,

   aby Vaše úvaha neskončila ve slepé uličce resp. mimo realitu, musíme si ujasnit:
   - Kdo/kde je ta "levice", která se má efektivně spojit. -
   Myslím, že nebude stačit shodnout se na "dvou třech ideích".
   K tomu doporučuji přečíst si Ivo ŠEBESTÍKa:
   http://casopisargument.cz/2017/10/25/opustit-volice-znamena-byt-volici-opusten/

   Smazat
  2. Doporučuji k přečtení :
   http://casopisargument.cz/2017/10/25/opustit-volice-znamena-byt-volici-opusten/

   Smazat
  3. Františku, levice a pravice jsou pojmy stvořené k tomu, aby rozdělovaly. Vždyť národně sociální idea je ideou samostatných a svéprávných lidí, přirozeně se sdružujících a kooperujících za právní podpory takového jednání. naopak tato idea není slučitelná s představou pseudosociální elity, která bude neustále "pomáhat potřebným" tím, že bude dávat do natažených rukou chléb a hry či peníze na ně a neučiní nic na pozvednutí jim potřebných ovcí na lidskou úroveň. I ten poslední pasáček hus musí mít příležitost poznat prostředí, v němž žije, možnosti zlepšení svého života a zlo spojené s elitářskou mocí.

   Smazat
  4. Národně sociální idea už svou trajektorii přesvědčivě předvedla - se známým výsledkem.

   Smazat
  5. Františku, každá umělá konstrukce jako Masarykův čechoslovakismus má pouze historicky podmíněnou funkčnost, přesně jak jste naznačil. Již Masaryk, později však nutně Beneš měl od umělé jednoty přejít k federativnímu uspoořádání, resp. k formě autonomí republiky, tak jako tomu bylo v případě Krymu dle ukrajinské ústavy. To ale vyžaduje neustálý kontakt s lidmi a vysvětlování komplecního pojetí národa, kdy se při dobře nastavených pravidlech může i většina bratrů Slováků cítit v hypotetickém obnoveném Československu zcela přirozeně v módu federálním, autononmí republiky a dokonce i unitárního státu. Vše je o tom, nakolik je dán prostor etnikům uvnitř jednotných pravidel pro společný prostor a život v něm.

   Smazat
  6. Jan Kopecký25. října 2017 10:44
   „- Kdo/kde je ta "levice", která se má efektivně spojit. –„
   Ano, to je ta hlavní otázka, s ní si však neporadil ani Ivo Šebestík. P.K.

   Smazat
  7. P.K. 11:40
   A co o tom soudíte Vy?
   Patří tam Varoufakis?
   Nebo Jan Keller?
   Nebo Ilona Švihlíková?
   Nebo Jeremy Corbyn?
   Nebo Melenchon?
   Nebo Vojtěch Filip?
   Nebo Robert Fico?
   Nebo Matěj Stropnický?
   Nebo Ivan David?

   Smazat
  8. 11:44 Pěkný mix "levice", dokonce mezinárodní ...
   Každý z nich se zcela projeví, až o něco skutečně půjde.

   Smazat
  9. Jan Kopecký25. října 2017 11:44
   Já si myslím, že až tu bude, tak ji poznáme. Nebude třeba ji pracně hledat.
   Určité levicové prvky a dost energie má i T.O. P.K.

   Smazat
  10. 13:11

   Jenže určité levicové prvky měl bezpochyby také Ernst Röhm.....

   - Nevím, které levicové prvky Okamury máte na mysli - můžete být konkrétní? -

   Nějaké "levicové prvky" netvoří skutečnou levicovou politiku, jedná se o jakousi "ozdobu", kterou může populista vyšperkovat svou kampaň.
   I proto jsem jako příklad levice zmínil třeba Corbyna. Chápu ale, že do takové diskuse se Vám nechce.

   (Mimochodem: s tvrzením o tom, že rozdělení na levici a pravici je překonané a nemá dnes význam se setkáte jen u pravičáků. Titíž pak jsou schopni se tvářit, že nějaké zbytky sociálního státu jsou vlastně dokladem jejich velkorysosti a "demokratičnosti".)

   A hlavně: Chtít pseudospasitelsky postavit politiku na vymítání islámu je dokladem duševní zakrnělosti a ani sebevětší počet poslaneckých křesel na tom, podobně jako u AfD, nemůže naprosto nic změnit.

   Smazat
  11. > P.K.

   Bude snad dobře, aby nedošlo k nedorozumění, dodat ještě pár slov.

   - Populismus zásadně nepoužívám jako nadávku, ale popisně. Nejedná se o nějaký politický směr s konkrétním obsahem (jako např. liberalismus nebo socialismus), ale o jeden ze způsobů antidemokratického myšlení a chování. K jeho podstatným, tedy nikdy nechybějícím, rysům patří krutě zjednodušující rozpůlení společnosti na "dobrý" lid a "zlý" establišment. Existují tedy i levicoví populisté - klasickým příkladem byl Hugo Chávez.

   - K Okamurovi nechovám žádné antipatie.

   - Zároveň ho nepovažuji ani za naději, ani za nebezpečí. Není ani jedním.

   Smazat
  12. Jan Kopecký25. října 2017 13:43
   „Chtít pseudospasitelsky postavit politiku na vymítání islámu je dokladem duševní zakrnělosti ..“
   V Česku jsou muslimové, v Praze je jejich známá modlitebna. Přijeli sem, pracují tu, ctí naše právo, jedním slovem integrovali se. Myslím, že ani Okamura proti nim nic nemá.
   Jeho výhrady je nutno chápat v reakci na současný vývoj. Soros přiznal plán, každoročně navézt do Evropy miliony lidí s nesourodou kulturou. Politicky korektně můžeme říci, že nevíme co je cílem takového „opatření“, nebo alibisticky věřit pohádkám, že nás sociálně zajistí na stáří.
   Ale skutečnost již můžeme vidět na západoevropských městech. Ti lidé nepřijeli pracovat, nebo se integrovat. Přijeli (byli sem dopraveni), aby rozložili národní struktury a území kolonizovali. Okamura s tím nesouhlasí a je odhodlán se tomu postavit. To v předvolební kampani zdůrazňoval, předvolebními hesly. P.K.

   Smazat
  13. Jan Kopecký25. října 2017 13:43
   „- Nevím, které levicové prvky Okamury máte na mysli - můžete být konkrétní? –„
   Podle mého názoru, má stát zajišťovat pro své občany:
   1. bezpečnost, tj. ochranu životů a majetku
   2. možnost podílet se na správě státu, tj. demokracii
   3. sociální jistoty, tj. možnost prožít důstojný život i pro ty nějak znevýhodněné
   Takže ty sociální jistoty, jakkoliv žádoucí, nejsou na prvním místě funkce státu.
   V současnosti, zajistit bezpečnost, znamená bránit se tlakům EU, zavézt nás etnikem z Afriky a Středního východu. To je to, co nazýváte „duševní zakrnělosti“.
   Možnost podílet se na správě státu, prosazuje Okamura v zákonu o referendu a o odvolatelnosti politiků. Občané by měli mít možnost referendy rozhodovat o věcech správy státu, neboli kontrolovat politiky.
   Ty sociální jistoty, představují body programu:
   - kvalitní vzdělání a dostupná zdravotní péče pro všechny občany,
   - konec exekutorské mafie
   - vyšší podporu zdravotně postiženým
   - minimální důchody, ne nižší, než je minimální mzda
   atd., atd. P.K.

   Smazat
  14. 15:34 „Ti lidé nepřijeli pracovat, nebo se integrovat“ přesnější by bylo napsat: Ti lidé nepřijeli s reálnou schopností pracovat, nebo se integrovat.

   Smazat
  15. Stát má zajistit bezpečí a blahobyt svým občanům. V tom "blahobytu" je obsaženo i "sociálno"! Takže i to je povinností státu. Každý rozpočet státu je přerozdělení statků. Jde o to, aby bylo spravedlivé.
   ---

   A ještě jedna důležitá věc. Levice je vždy pro mír a proti válce. To je také základní rozpoznávací znak.

   Smazat
  16. Re (10:44):
   Pane Kopecký, k otázce, jaké rysy má levice a její politika(?) píšou více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Levice
   Na té WikiPedii mi ovšem hodně schází charakteristika levicové politické orientace v zahraničně-politických otázkách a vztazích. Jakoby ta oblast ani nebyla důležitou.
   A k otázce, kdo to (u nás) je? Jsou to ty partaje, které jsou svým programem nebo svou ideologií (na niž se odvolávají) nositeli, popř. realizátory, levicové politiky. Takže zčásti Lev21 a porovnatelně méně ČSSD, téměř autenticky ČSNS/ANS a KSČM a (v neúplném polit. záběru) také i všechna mírová hnutí. Pokud jsem na některou pozapomněl, prosím za prominutí. Zamýšlel jsem se i nad Zelenými, ale ti naši levicoví nejsou. Jen euro-hujerskými.
   Jakkoliv téma ochrany živ. prostředí a udržitelného rozvoje, vč. života všech forem, také považuji za svrchovaně levicové.

   Smazat
 8. Děkuji autorovi, že ocitoval část mého diskusního příspěvku.Nečiním tak z ješitnosti, ale v reakci na sdílitelnost myšlenky. Vycházejme z toho, že marxistické elitářství, jež mnozí z nás zažili, je nereformovatelné, pokud má marxistický a elitářský základ. Obdobně nelze akceptovat současný elitářký klanově korporátní systém využívající v základu propojení peněz a majetku. Je obrovský rozdíl mezi tím "mít nástroj" a "být díky nástroji". Mít peníze znamená, že tytéž peníze nemůže mít nikdo jiný. To je základ znehodnocování peněz inflací. Být díky penězům znamená mít garanci, že peníze profinancují potřebnou směnu každému, kdo o ni požádá, pokud jde o směnu bilančně možnou (nikoli přečerpávající zdroje) a aktivní na osobním účtu nároku proplacení. takové peníze, jež nejsou nikým vlastněny a slouží výhradně jako nástroj zprostředkování směny jsou tím, co sebere moc klanově korporátním oligarchům. Takové peníze mohou sloužit mnoha směnám za vteřinu, proto nezakládají inflační znehodnocení, naopak se přirozeně zhodnocují díky poklesu cenové hladiny v důsledku snižování nákladů směny, a tedy i produkce. Každý volič by měl vědět, že dosavadní davově-"elitářský" systém je dílem globální elity, který má starověké kořeny a dosud nikdy nepřipustila vymanění se národa či společnosti trvale z jejího područí a řízení proto, že vždy ovládala prostředek směny a vždy ovládala informační prostředí pomocí aktuálně dostupných nástrojů (dnes média). Tato globální elita dnes díky národně sociálnímu socioekonomickému řízení v RF a riziku chaosu v důsledku projevu zdrojové nestability (přetížení lidí a přírody a finanční zadluženost) ztrácí své pozice a je ideální doba na převzetí řízení na bázi nárdně sociální. Národní znamená etnickou i politickou příslušnost lidí současně (systémově) a dobrovolně - přirozeně. Národní hrdost je hrdostí rodiny, rodu i národa na společný (etnický) původ i na svou politickou volbu žít tam, kde se žije dobře díky vlastnímu přičinění. Proto mezi etnickým a politickým národem je nezbytná regulace migrace k eliminaci čistě ekonomické či mocenské motivace. Národ je otevřený i k lidem jiných etnik, pokud přijmou dobrovolně všechna ostatní pravidla etnického a politického národa. Vice versa, nikomu nebude bráněno opustit národ a zemi, pokud shledává svou neshodu s pravidly a nedopustil se protinárodního činu jako jeho příslušník (právně zákon na ochranu národa nebo ustanovení trestního zákoníku na základě Ústavy). Nechť vznikají národně sociální centra jako spontánní diskusní a vzdělávací střediska, která postupně vytvoří celonárodní síť Národně sociálního vzdělávacího institutu s integrující ideou a na ní založenými metodami a informacemi. Každá iniciativa bude vítána, pokud bude sdílet základní pravidla vycházející z národně sociální ideje. Uvnitř těchto pravidel vědomně tvořivších svědomí je obroský prostor osobní svobody bez neustálého stresu, čí nepřirozený zájem zase bude mou činností dotčen. Mravní zásady jsou integrující podmínka stabilního socioekonomického systému. ta jsou i součástí národně sociálních pravidel. Snad jsem vysvětlil, co je nárorodně sociální idea, proč ji lze navzdory od starověku neměnného mocenského uspořádání důsledně uplatnit právě nyní a co je národ v systémovém pojetí. Opusťme představu neomezené osobní svobody bez přívlastků i představu, že vše lze "nadekretovat" shora. Proto informace a vzdělávání. Všechny dobré lidi zdraví Petr Ježek z ČSNS

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Buffer25. října 2017 10:50 píše :„Vycházejme z toho, že marxistické elitářství, jež mnozí z nás zažili, je nereformovatelné, pokud má marxistický a elitářský základ.“ jak tomu rozumět? Co to vůbec říká? Co a kdo je ten marxistický elitář? Marx je ten, kdo před tuším nějakým půldruho stoletím vypracoval dodnes životem potvrzovanou analýzu kapitalistického systému s prognózou jeho vývoje. To lidem umožnilo a umožňuje snadněji chápat příčiny všech těch událostí, které nás obklopují a kterým, tak nebo onak, podléháme. Pak je nesmysl, že se tak rád naivně filosofující Buffer od marxismu křečovitě, nejspíš ještě módně, distancuje. Pokud by měl být vlivným ideologem ČSNS, pak se děsím její podpory. I když jinak nejsem původním národním sociálům nebo socialistům ideově nijak vzdálen.

   Smazat
  2. Komunisté že byli elitáři? Kvak, kvak. Naopak hráli na lidovost až se to někdy neslušelo. To až po převratu jsem pochopil, co je to elita. Řadili se mezi ně blbí neumětelové.

   Smazat
 9. Skutečně "protisystémovou" stranou v parlamentu, jak je teď zhusta nálepkují všichni ostatní euro a natohujeři, je pouze strana T. Okamury. Důkazem toho je, že se proti nim rozjíždí podobná hysterie, jako proti komunistům, možná ještě horší. Protože náš systém si přeci rozvracet nedáme, třeba korupční vazby, zaprodaná a prolhaná veřejnoprávní média, neziskové organizace, diktátorskou EU, které vděčně lížeme paty a aby volič neřekl, mektáme jako jeden muž zleva doprava o nějakém jejím reformování, přestože dobře víme, že na naše reformy tam není nikdo zvědavý. Jo, takhle možná, kdybychom vlezli do eurozóny, to by byla jiná... Takže uf, máme po volbách a tak se nám naplno rozjede propaganda o výhodnosti přijetí eura, což nás prý vrhne z naší zaplivané periférie přímo do středu Zeměkoule a naši západní "bratři" námi snad už konečně přestanou opovrhovat, protože někdo tak nesvéprávný, koho mají definitivně v hrsti, už jim nestojí ani za to opovržení. Přibude také polemik nad přijetím kvót pro uprchlíky, jako třeba včera večer na Čt24. Prostě samé to pilíře našeho demokratického systému.
  Dnes už se píše, co že kde Okamura "zamlčel" ve svém daňovém přiznání. Bude nová kauza Čapí hnízdo? Zatím jsou voliči Tomia vystavováni tlaku, ne-li posměchu, že udělali chybu a měli by se minimálně stydět, protože je přeci nedemokratické s ním sestavovat vládu, neboť by se nám mohlo stát, že předá spoustu pravomocí do rukou lidu a ten je hloupý a mohl by nám celé to systémové veledílo pokazit. Lid je totiž manipulovatený. Ne sice když nás poslal do náruče EU v demokratickém referendu, ne když nám vhodí svůj hlas, ale ihned potom, když to převezmeme "do svých rukou". Osobně jsem si skoro jistá, že by nás referendum z EU nevyvedlo, ale raději se ptát nebudeme, tuto demokracii riskovat nehodláme. Něco jako suverenita a nezávislost nás naprosto děsí, je to sprosté, nedemokratické a antisystémové slovo. Když vidím tu hysterii proti Okamurovi, jsem si jistá, že jsem volila správně. Oni se ho totiž bojí! Ale bojí se ne o nás, ale o sebe. Dobře vědí, že mají proč.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Skutečně "protisystémovou" stranou v parlamentu, jak je teď zhusta nálepkují všichni ostatní euro a natohujeři, je pouze strana T. Okamury.

   xxxxxxxxxxxxxxxxxx

   Proto jsem také Okamuru volil.
   Protože problém je v systému, nikoliv v politicích.
   Systém je třeba změnit, pakliže změníme systém, snížíme na minimum selhání politiků, a pokud selžou, budou včas odvoláni a potrestáni.
   A v tom je jádro pudla.
   Nad lidmi MUSÍ být kontrola, jak nad pokladníkem, tak nad předsedou vlády.
   Čili, přímá demokracie, referendum, odvolatelnost politiků, hmotná odpovědnost politiků, soudců, atd.
   Nelze jinak.
   Dělník když udělá zmetek, také ho musí zaplatit.
   Podnikatel, když udělá chybu, rovněž to pocítí na své kapse.
   Princip je jasný.
   Samozřejmě, proto je Okamura tak nenáviděn, a proto také potřebuje podporu nás všech.

   Smazat
  2. 15:38 sice od srdce, ale bohužel, lákavý pokřik zdaleka není reálné východisko. Ostatně, nic se ještě neodehrálo, ale prázdnota lákání Syrén se už projevuje. Málo naplat, hlupáctví je nepoučitelné. Kdo nelže, nepřekrucuje, nepřehání a neoblbuje, neuspěje. Co tedy očekávt v politice?

   Smazat
 10. Tento volební systém samozřejmě,tak jako v minulosti nic nového nepřinese. Chceme li uvařit dobrou a chutnou polévku musíme vařit přesně podle odzkoušeného receptu. Třeba se podívat tam,kde jsou úspěšní. To zde nemáme a ani o to neusilujeme.Smícháme požadavky a touhy mnoha stran a straniček a výsledek bude zase jako v minulosti odporný připálený guláš.Budeme tomu říkat demokracie.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.