Reklama

středa 18. října 2017

O volbách, které se ještě nekonaly, a co chybí v jinak výborném rozboru Martina Fassmanna z ČMKOS

Josef Mrázek
18. 10. 2017
Pro občany, kteří pochopili příčiny čtvrt století pokračující a prohlubující se devastace státu, bylo cílem dostat v nejbližších volbách do vedení státu lidi, kteří by stát řídili racionálně a pozvedli prosperitu občanů. Řešení tohoto problému bylo odsunuto na vedlejší kolej smrtelným ohrožením, které vzniklo úplným selháním EU (byla špatná již jako projekt a vůbec není tím, do čeho jsme byli vlákáni). Naplno se to projevilo, když se faktickou vůdkyní EU stala paní Merkelová a škodí katastrofálně a ke všemu ji v tom podporuje i papež František, jehož sociální cítění vzbuzovalo sympatie, ale teď o migraci mluví tak, jako by ztratil soudnost. Nepostavíme-li se těmto „autoritám“, zanikneme dost brzo jako národ se vším, čeho jsme dosáhli. A můžeme zaniknout také úplně hned ve válce vyprovokované NATO, které nás nechrání, ale ohrožuje.


Tak se stalo, že ve sněmovně teď moc potřebujeme ty, kteří nás nezatáhnou do války s Ruskem a ty, kteří se postaví proti invazi islamistů nejlépe tak, jako naši předkové roku 1683 v bitvě u Vídně. Teprve potom přijde na řadu čištění parlamentu od zahnízděných škůdců, kteří zdevastovali stát tak, že se sem ani okupanti neženou, dokud je dost kořisti v Německu.
Ještě před dvěma léty nevypadal problém divoké migrace kriticky, vysoký stupeň ohrožení suverenity státu ze strany EU jsme moc nevnímali a hrozba atomového válčení nebyla považována za bezprostřední. A tak 6. března  2016 jsem v článku „Dobrá vláda se pozná podle štěstí národa..“ popsal, jak by vypadal volební zákon, podle kterého by se dala taková vláda pořídit. Tento článek a také další programové články, vydané též na www.novarepublika.cz , se dají otevřít na www.spojeni.wordpress.com/jm/ kliknutím na název v seznamu na pravé straně.

Jde o volební zákon, který nevyžaduje změnu ústavy, stačilo by rozhodnutí voličů volit jen toho, kdo nový zákon podpoří. Hlavní tlak na změnu chování Sněmovny by obstaralo kroužkování napříč volebními stranami a možnost vyvolání opakovaných voleb v některém z dvaceti sedmi stejných volebních obvodů, čímž by se nejlépe vyřešilo nahrazení poslance, který zklamal. Nový způsob voleb by způsobil, že o výběru kandidátů by nerozhodovaly strany vybírající podle poslušnosti uchazečů, a poslanci by nepracovali podle pokynů stran pro sponzory, ale pro občany, jak to má být.

K pokusu o prosazení této zásadní změny dalekosáhlého významu vůbec nedošlo, protože situace v EU a ve světě se rychle zhoršovala a bylo nutné, pozornost zaměřit na to, aby zvolení byli schopni nejen zajistit realizaci rozumného věcného programu, ale především čelit ohrožení existence státu. Návrhu převratného volebního zákona, který by přispěl ke štěstí národa, se nikdo neujal a všichni se mohou vymlouvat, že jsou ještě vážnější věci.

Tak jsem aspoň shrnul požadavky na racionální věcný program do návodného článku vydaného 11. srpna 2017 „Aby volby otevřely cestu k nápravě“. Podrobnější řešení je k dispozici v podobě souboru článků a bylo by snadné ho zkompletovat a spolu s návrhem nového volebního zákona použít při předčasných volbách, které mohou následovat.
Obrana starých nepořádků a mocenských pozic, jejímiž opěrnými sloupy jsou velkým penězům a zahraničí sloužící jedinci, strany a media, je však velmi silná a úspěch jí usnadňuje hloupost těch, kteří by měli být oporou chudších vrstev.

Došlo k tomu, že programy dobré pro občany moc lidí nevymýšlí, protože to je náročné na hlavu a na charakter a nikdo to nepodporuje a dobře placeni jsou naopak ti, kteří vymýšlí, jak dát lidem co nejméně.
Ocenil jsem pokus skupiny HVzV (Hnutí voličů za voliče) udělat pomůcku pro voliče ve formě Desatera a trochu jsem ho upravil:

1. Ano, v Ústavě ČR by mělo být výslovně uvedeno, že Česká republika je sociální stát, aby to zákonodárce i každého vykladače zákonů zavazovalo dbát o prospěch všech jejích občanů. To by mělo být samozřejmostí, ale není.

2.Oprávnění k výkonu jakékoliv funkce v politice musí být podmíněno otevřenou komunikací se všemi, kterých se to týká. Platí to jak pro  jednotlivce, tak i orgány vzniklé jejich sdružováním. Ano, žádáme dialog.

3. Chceme zákon o obecném referendu použitelném k řešení všeho, co se dá referendem řešit. Účast nesmí být podmínkou platnosti. Kdo nehlasuje, svěřuje svůj mandát hlasujícím.  Ano, přímé rozhodování zasluhuje přednost.

4. Stát musí umožnit občanům schopným a ochotným pracovat, aby produkovali dostatečný národní důchod a výtěžek musí rozdělovat tak, aby základní životní potřeby měli k dispozici všichni a přihlíželo se k výsledkům práce a k vyhýbání se práci, k úloze matek a k důstojnosti postavení těch, kteří nepracují z důvodů věku nebo zdravotního stavu. Ano, základním zajištěním, které by dostával každý, by měl být nepodmíněný příjem.

5. Průmyslová výroba zboží a všechno, co se dá svěřit strojům a automatům, bude vyžadovat méně pracovníků, ale služby, obchody, zdravotnictví, školy a všechno co je obsaženo v pojmu živnosti a drobné podnikání, neztratí na významu a tito lidé budou tvořit početnou střední třídu, ano, musíme jim věnovat pozornost. Někteří nemají odbory a hodně je všichni potřebujeme.

6. Musíme dobře hospodařit a kapitál musí přinášet všeobecnou prosperitu a sloužit lidem, Proto zní naše ne té formě kapitalismu, který požaduje, aby lidé sloužili kapitálu.

7. Říkáme ne Evropě regionů a rušení národních států. Trváme na zachování a bránění České republiky jako suverénního státu. Nátlak ze strany EU musíme odmítnout a dát se případně vyloučit z EU. Tvrzení, že by klesla naše životní úroveň o 40% je lživé, opak je pravdou.

8. Nechceme, aby nás NATO zavleklo do války. Bezpečnost nám lépe zaručí přátelské vztahy a obchodování i s Ruskem. Je čas opustit NATO.

9. Nedáme si vnutit migranty a ani vzít naše ideové, kulturní, hospodářské i vojenské tradice, dílo Karla IV., Masaryka, Komenského, umělců, průmyslníků, lékařů, vědců a vojevůdců bijících Turky na Moravě a u Vídně.

10. Nepřijmeme euro a přitvrzením a dodržováním zákona o ČNB zastavíme zneužívání Rady ČNB jako základního nástroje vykořisťování republiky.

Jak vidíme, všechno se tam nevešlo a chybí tam zcela požadavek nového volebního zákona a důležité kapitoly, jako zdravotnictví a důchody, ale je tam dost toho, co chybí v programech volebních stran.

Martin Fassmann vydal v revue Pohledy 2/2017 výborný rozbor „Programy politických stran pro volby z pohledu ČMKOS“. Analyzoval dostupné programy hlavně s přihlédnutím ke mzdové, sociální a daňové politice a nenalezl skoro nikde uspokojivé zdůvodnění návrhů a očekávání. Zato nalezl rozpory a nezdolatelné překážky zejména u pravicových, středových a těžko zařaditelných stran. Typickým příkladem podvodného jednání je slib zvýšení mezd pomocí snížení odvodů do zdravotnických a sociálních fondů. Jeho následkem by bylo radikální omezení solidarity garantované ústavou.


I když Fassmannův rozbor je třeba pochválit, i u něj je znát, že nejde dostatečně až do hloubky základních příčin kritizovaných jevů. Například by mohl vědět, že cena práce je i s přihlédnutím ke stavu naší ekonomiky asi na dvou třetinách odpovídající hodnoty a že tedy předpoklad, že by mohla být za čtyři roky nominálně o polovinu vyšší, není nijak přehnaný. Překážkou v tom není ekonomika, ale bídný stav vedení státu. Také třeba důchodový systém je třeba řešit a hodnotit od základu jinak, to jest tak, že kontinuálně je nutné zajišťovat produkci a služby potřebné ke šťastnému životu celého národa a rozdělovat tyto hodnoty způsobem přijatelným pro všechny občany. Všechno ostatní jsou pokusy aspoň někoho připravit o to, co má dostat .

43 komentářů :

 1. Pokusím se být stručným. Nejprve k jednotlivým návrhům podle bodů: 1/S označením ČR jako sociálního státu do Ústavy lze souhlasit, nelze tím ale sociální státu zabezpečit. Jsme totiž "U snědeného krámu" a je třeba nejprve vytvořit předpoklady k možnosti zahájení náprav. Ty v návrhu postrádám; 2/ Požadavek o dialog. Ano, proč ne, ale chybí s kým. S občany náhodně zúčastněnými či s nějakou občanskou organizaci? a s jakou? Třeba upřesnit. 3/Dnes je problém dostat občany k jedněm volbám za rok. Jak to asi bude vypadat u referenda probíhajícího každých 14 dní? Budou tam chodit jen lidé zaplacení oligarchy, aby prohlasovali jejich zájmy či lidé naočkovaní mainstreamem. Je to cesta, jak mainstream se začne již téměř oficiálně podílet na výkonu moci v tomto státě. Už tato nebezpečí vůbec někdo uvážil? Tedy přímou demokracii ano, ale doplňkovou formou, nikoliv jako jediný nástroj. Nebo z toho bude za chvíli Velká francouzská revoluce; 4/Nevím, jak stát má umožnit občanům schopným a ochotným pracovat, aby produkovali dostatečný národní důchod. Jednak proto, že stát se zbavil prakticky všech výrobních prostředků a sám tedy není již zaměstnavatelem, jednak na to nemá ani potřebné finanční prostředky. To platí i pro kraje, města a obce. A zametáním ulic či sekáním trávy žádný "dostatečný národní důchod" nikdo nevytvoří, ani kdyby se přetrhnul; 5/Tyto lidi je zapotřebí podporovat, ne po nich šlapat jako dosud. Jenže tito lidé sami o sobě žádnou dostatečnou střední třídu nevytvoří ani náhodou. Chybí tam totiž střední technické a ekonomické "kádry", manažeři na středním stupni, právníci, lékaři apod. Ti všichni by tam měli patřit. Kde v úvaze jsou? LKrom toho stroje mají nahradit i zaměstnance u pokladen v supermarketech, pracovníky bank a právníky či řidiče. Takže co s tím? 6/ souhlas (byť není konstatováno, co se navrhuje náhradou a za jakých podmínek by se to mělo uskutečnit); 7/souhlas 8/souhlas 9/souhlas. Co ale pro to podnikneme, když nám hrozí od pololetí 2018 celounijní zákon, který to bude přímo nařizovat. A od podzimu 2018 pak zákon o migraci ze strany OSN; 10/souhlas. Navrhuji autorovi článku, aby se seznámil s kompletním volebním programem ANS. Leccos tam najde, v lecčems se s ním shodne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Voto tady na těch stránkách vůbe c nejde, vole! Totiž Jevrej david se domnívá že se stane rudým komisařem jako jeho příbuzní v Rusku před 100 lety! A že to on a jemu podobná svoloč by rozhodovala od koho se má země "očistit"! Tak to je. Jenže my se jim dnes postavíme jináč! My jsme poučený. Kdyby jeho Výsost Imperátor jednal s vámi tak jak zasloužíte a jak jednali už pozdě bohužel jeho generálové a atamani za občanské války, tak žádná nebyla, to si piš! U každýho druhýho gaunera rudýho nosatýho - ať to byl Parvus, Zederblum, Bronstein nebo Džugašvili čteš v životopise "utekl z vyhnanství"! Pak se většina objevila někde na západě jako "exulanti"! Kdyby je carská ochranka vhodila zaživa do pecí hned po prvním zatčení, bylo by po problému! No a proto víme jak s tím xindlem nakládat ...

   Vymazat
  2. 9:16
   Zvratky nesvéprávnýho Hownera debiloviče z přemřely slabomyslnýho Pauka!!!!!!

   Vymazat
  3. 1:08 jsme pořád "U snědeného kràmu".Jo,
   předpokladem pro zlepšeni a možnosti nàprav by mohla být změna volebního zákona a to paragrafu 1-voličem občan od 15 let mající OP a doplnění paragrafu č.2 o písmeno c-přiznáni starobního důchodu./ti už toho posrali dost/Dát mladým možnost touto změnou rozhodovat o své budoucnosti,protože stále platí-jaký si to uděláš,takový to máš,že?Oni jsou ti co budou muset produkovat dostatečný národní důchod,už jen proto,aby měli slušnou penzí a ne jak nyní dnešní senioři.

   Vymazat
  4. to 9:59
   nedovedu si představit 15 ti leté voliče. Ty děti mají rozum tak na počítačové hry, mobily, značkové oblečení. Vůbec je nezajímá jejich budoucnost. Dle mého jednalo by se o tragický experiment na který by doplatili všichni. Je docela možné, že ty děti by časem zmoudřily, ale mezitím by vše dopadlo katastrofálně. Navíc se obávám, že by tyto děti žijící v jejich zoufalém systému by za vše vinily ty starší což by pravděpodobně mohlo přinést mezigenerační občanskou válku. Víte, experimenty jsou dobré tak na nějakém malém vzorku, jinak je to tragedie a já myslím, že těch různých experimentů za posledních skoro 30 let už máme všichni plné zuby. Kdo chce nezodpovědně experimentovat ať si tak činí doma a pak si tam také naříká nad svoji naivitou.

   Vymazat
  5. 1.08
   HVzV děkuje za stručny a věcny komentař.
   Pana Mrazka jsme poprosili o jeho nazor,ovšem original DESATERA byl jim upraven a tak vznikly nejasnosti nebot na něho v članku neni odkaz.
   HVzV original najdete na na tomto webu pod

   http://www.novarepublika.cz/2017/10/nepodmineny-zakladni-prijem-nase mzdy.html#more

   To co se vam zda nejasne je tam pesnė vysvětleno!
   Na pr financovani je v
   DV Nr.1. a DV Nr.6.
   Prima demokracie tak jak je dnes presentovana je ohlupovaci podvod na ktery maji naletět ovčane v tom s vami souhlasime i my.
   V dalšich přikazanich vidime vaš souhlas!
   Děkujeme

   AKTIVISTE VZNIKAJICI HVzV

   Vymazat
  6. 10:19 katastrofálně to dopadá i když nevolí hloupé děti. Stačí, když volí hloupí dospělí.

   Vymazat
  7. 10:19 v roce 1950 byla snížena hranice zletilosti na 18 let.Jestliže dnes tzv.nezletilci mající OP můžou řídit motorová vozidla,být držiteli zbrojních průkazů atd.tak proč všeobecně pochybovat ó jejich inteligenci?Doba pokročila,tak proč jim nedat volebni právo?
   Ono je sice pravdou,že biologické mládí neosvobozuje od blbosti a hlouposti,stejně jako stáři nezaručuje moudrost.Jsou hloupí dědkové a hloupé děti,jak říkával pan Werich. V dnešní době,např.sudentské volby mají jné vypovídající hodnocení než uvádíte vy.Netřeba je podceňovat tzv.nezletilé občany s platným OP.

   Vymazat
  8. Pane 1.08
   Pišete,že postradate navrhy jak provest změnu.
   Tak to by nesmělo existovat Desatero voliče,Projekt stavby sily proti sile a Projekt konstituovani prvni hvëzdy voličů HVzV a hnuti dalšičh hvězd,ktere by se chtěly přidat,abychom vše nemuseli dšlat v budoucnosti sami!

   Vymazat
  9. Pane 1.08
   Jsme v HVzV pekvapeni s jkou obrovskou zakeřnosti začala dohonestace OSV tedy sily voličů .
   Majitel jednoho z dobře navštevovanych webů který se tvaři,že je avantgardni dostal přikaz k mazáni a zdůvodnil to tak,že voliči nejen,e nechapou dobu,ale nemaji chudaci ani vlastni web

   A TEDY 8 395 121 DUŠIČEK KVŮLI TOMU PRY NEEXISTUJE A PROTO MUSI BYT VYMAZANY!

   A tak se stalo!
   OSV je nepoliticka společnost,ktera usiluje o DIALOG a to přimo s majiteli moci,ktera bude asi znovu voličům ukradena ohlupovanim režimniho tisku.
   V DV Nr.2.je jasné přikazani umžnujici tzv NOVOU PŘIMOU DEMOKRACII A TO OTEVŘENIM ZABLOKOVANYCH DISKUZNICH RUBRIK PŘIMO NA WEBECH POLIT.STRAN A HNUTI,KTERE SE TAK CHTĚJI VYHNOUT ODPOVĚDNOSTI A VYSVĚTLENI PROČ PODVADĚJI SVE VOLIČE!

   Nema smyslu vyhotovovat dalši weby odkud budeme kricet do prazne tmy politicke tridy Smejdu,Abt SE oni mohli valet smichem!

   W.P.
   !

   Vymazat
  10. Všimněte si utlačovani otroci,že Puškce pravdy pana W.P.kdosi kdo dostáva broky do svého páchnoucīho kožichu krade alespoň hačky a čarky,komoli text, ktery už střili přimo do čertovských zadnici!
   Tady je teba k DV Nr.2.požadovat namisto placeni prazdnych a zablokovaných webů těch
   očividně křivackých partaji

   ZAKON O FINANCOVANI WEBU ZEJMENA OSV VOLIČŮ NAMISTO DAVAT NAŠE PENIZE NA MRTVE WEBY STRAN A HNUTI.

   To bude pak bez průtahů zajištěna ta

   NOVA PŘIMA DEMOKRACIE A TO HNED!

   Vymazat
 2. Volby uspořádané v géttu možná zajistí jiného dozorce režimu,
  ovšem svobodu, nezávislost a suverenitu nikoli. *

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Neznámý není bachař jako bachař. Nepodceńoval bych to, prosím.

   Vymazat
  2. Na volby ti seru zvysoka - my máme v programu je zakázat! Jsme pro samoděržaví! Pro staré zlaté časy kdy jsme s xindlem židobolševickým zatápěli na magistrále v kotlích lokomotiv jako s dřívím! To je náš program! Staré zlaté časy ... ony se vrátí! Věř tomu.

   Vymazat
  3. :)) ..tak tady tu legendu kdy sám bachař osvobozuje mukli před ortelem systému,
   tu neznám.
   Jako iluze o lepších časech již překonané
   předchozími volbami*

   Vymazat
  4. 9:18
   ..a kdy to bylo ?
   Nedávna naposledy v Oděse ?*

   Vymazat
 3. Pokusím se být stručným. - to se povedlo

  OdpovědětVymazat
 4. .... 5. Průmyslová výroba zboží a všechno, co se dá svěřit strojům a automatům ??????

  AUTOMATY nebudou přispívat do státní kasy, pak tedy nebude žádný na sociální stát.

  Nedokonalejší stroj je člověk a proto byl stvořen.
  Je to samoopravitelný stroj, který krmí obnovitelnými zdroji atd.

  OdpovědětVymazat
 5. AUTOMATY nebudou přispívat do státní kasy,....

  ...ale jejich majitelé by měli!!! Průmysl v 4.0 bude vyžadovat brutální změnu daňové struktury

  OdpovědětVymazat
 6. Článek je skvělý ale na to opravdu musí být jiná vláda.

  OdpovědětVymazat
 7. Jiří Jírovec19. října 2017 10:25

  Většina bodů uvedených ing Mrázkem je neuskutečnitelná. Musela by se zcela změnit ústava, protože ta zatím mluví o volné soutěži politických stran (tedy peněz).

  Je úplně jedno, jestli se jedná o poměrný a nebo většinový volební systém. Podívejte se na vrchol demokracie, USA, jaké presidentské kandidáty tam "vygeneroval" jejich systém.

  V Česku si ještě nikdo nevšiml, že je neustále porušován článek 23 (2) Ústavy ČR, tedy poslanecký slib:
  "Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

  Existence poslaneckých klubů totiž vede k tomu, že poslanec hlasuje především podle zájmu své strany.

  Referendum je šidítko. Složité problémy nelze zjednodušit na ANO a NE. Připomeňme si, že Brexit byl původně Cameronův trik, jímž chtěl oslabit opozici.

  Referendum může mít smysl na místní úrovni, kde si zastupitelé netroufnou sami rozhodnout o tom jestli "na ta louka pod lesem, kam choděj srnky má zůstat jak je a nebo se změnit na golfové hřiště, které přinese několik pracovních míst, ale spoustu aut, která nebude kde zaparkovat".

  Stejné platí pro nesmysl zvaný "občanská společnost". Původně to byl trojský kůň, který měl narušit vládu jedné strany. Postupem času se z tohoto nápadu stal způsob obživy. Máme spoustu neziskových organizací, dokonce i veřejně prospěšné společnosti, které k ničemu nepřispívají.

  Při vší úctě k akademickému titulu pana Mrázka, musím říct, že hlásit se k vojevůdcům, kteří mlátili Turky je trochu pitomé.

  My se rádi hlásíme k tradicím, ale nejsme ochotni říct od které doby se za předky již nestydíme. Máme třeba dobrou tradici v mučení a popravách na mnohý způsob. Mašínové uměli i hrdla po "muslimském způsobu" podřezávat. Kati uměli i pruhy kůže ze zad i jazyky odřezávat.

  Jen tak na ukázku (http://www.hrdelnipravo.cz/popraviste/milevsko.html):

  Mezi lety 1565-1590 bylo v Milevsku popraveno

  za krádeže 15 mužů oběšením a 1 žena zahrabána zaživa
  za žhářství bylo 5 mužů upáleno, 1 z milosti sťat a 2 ženy zahrabány
  za vraždy 3 muži sťati, 1 kolem lámán a na něj vpleten, 1 žena sťata
  za čarodějnictví 1 žena zahrabána, 1 upálena
  za bigamii 1 muž sťat

  Popis zahrabávání:

  Takový odsouzenec byl posazen do mělkého hrobu, byl obložen bodláčím a křovím, a nato byl katovskými holomky zasypán až po hlavu. Poté byl odsouzenci na srdce nasazen kůl, s ostře kovaným hrotem, načež byla navršena mohyla až nad hlavu odsouzencovu. Potom kat takto nalíčeným kůlem srdce probodl a takový hrob ještě přikryl mohutnou vrstvou zeminy.

  Skoro humorně zní poznámka, že se mistr popravčí, dostatečně seznámený s lidským tělem, mohl stát ranhojičem:

  „Kterýžto popravní mistr vykonal na sto poprav mečem či lámáním kolem, mohl se takto státi již ranhojičem a všeliké zlomeniny napravovati směl.“ Tak popisoval výhody svého krvavého řemesla ve druhé polovině šestnáctého století kat Václav Jaroš, popravčí mistr Starého města pražského a pravděpodobný učitel Jana Mydláře.

  Sapér Vodička věděl, že každý Maďar může za to, že je Maďar a že je nutné řezat je po řadě überšvuňkama. Hostinský Palivec měl k Turkům vstřícnější vztah: "host jako host".

  Řeči o Česku jako suverénním státu jsou směšné. Vždyť nám až na několik domů nepatří ani Václavské náměstí. Patří nám velký dluh.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pochopitelně že současný status quo za současného právního systému je nezměnitelný, pane Jírovče. Proto jsou připraveny a rozběhnuty procesy k zavedení všeobecného referenda, rekodifikace Ústavy, rekodifikace právních předpisů v duchu nové Ústavy, reformy finančního systému k uvolnění všech dosud zadržovaných zdrojů k přímému financování směny prostřednictvím osobních nároků do stanoveného limitu (v souhrnu národního důchodu).

   Vymazat
  2. Pane Jirovče
   musime se tu v HVzV smat,jspak sundavate trenýrky když brod je daleko.Samozřejme,že se musi Ustava zmenit,když naše dubove hlavy úmyslně vynechaly hned v prvnim článku jedno slovo Socialni stat a nyni všichni vidi,že ho nahradili korporatni olig archickou fašistickou tyranii ohnutych hřbetů a nizkych platů!
   Pravě proto bude pokud s ni občane souhlasi, vychazejici hvězda HVzV a dalši hvězdy,ktere se musi teprve konstituovat usilovat o většinu v Prdlamentu.

   Vymazat
  3. Ještě drobnost, i Vy jste tím, kdo pomohl českému národu dokráčet až sem, protože jste nepochopil, že je vadný celý systém, nikoli pouze jeho prvky. Pokud hodláte volit, tak prosím, národní socialisty, protože to je prakticky jediná systémová negace současnosti s připravenou reformou, bez níž budete Vy i já pouhými tlachaly na bezvýznamných diskusích. Na rozdíl od Vás tvořím reformy, které představují naplnění našich společných lidských požadavků. Bez systémových reforem to opravdu nejde, když je svět řízen.

   Vymazat
  4. Jirovče Ustava nebyla zaměrne odsouhlaena v referendu!
   Kdovi,zda vůbec plati,e ANO?

   Vymazat
  5. Pane Buffer co tak dat si do vašeho programu ČSNS Desatero voliče?
   To by se nam to volalo
   K LIDU NIŽ S LIDEM VÝŠ,ALE TAK BUDETE JENOM SIROTCI!

   HVzV

   Vymazat
  6. A už jste ten program Anonymní 19. října 11.38 četl? Pokud ne, jen do toho! Leccos se dovíte. Kdo hledá, ten najde. (Hledejte ale spíše v programu ANS, která ČSNS podporuje.

   Vymazat
  7. Samozřejmě,že jsme vaš mimoadně slabý program etli.
   Na něho odpovi brzy voliči sami!
   My vam ten program nebereme,ale toužime vás mohutně posilit našim DESATEREM VOLIČE!
   Otazka je zda ho chcete nebo ne!

   Odpověd by mšěla být NECHCEME HO A PROČ!
   Vite o něm už dlouhou dobu !
   No aby to nedopadlo jako s tim činanem.
   Tomu se davala kazajka s tim,e mu bude teplo,ale on nevědel co to je a zmrzl!
   HVzV

   Vymazat
 8. Pane Jiří Jírovče překvapil jste mne, vyplodil jste ohromující až ochromující směs nesmyslů.
  Mám ale dnes možnost zastavit se jen tam, kde jste použil slovo pitomé.

  Proč vám proboha připadá až tak pitomé, že to dokonce musíte vytknout, že bychom si neměli nechat vzít odkazy mj. vojevůdců bijících Turky na Moravě a u Vídně? A pak jste to ještě musel zesměšňovat seznamem historických typů mučení, jako jakýchsi snad našich tradic?

  Na mě to působí, že tentokrát jste za pitomce spíš vy.
  Váš příspěvek je nehorázný!

  OdpovědětVymazat
 9. Pochopitelně, že s autorem textu se dá z pozice ČSNS souhlasit téměř bez výhrady. Ty drobné výhrady jsou dvě: Je nutné vystoupit z EU, protože nikoli muttie Mekel, ale stukturální mechanismus řízení v EU (především EK) je tím, kdo určuje zhoubnou destruktivní evropskou politiku. Dále, základní nepodmíněný příjem je problém z jednoho prostého důvodu - bez finanční reformy není na jeho dostatečnou výši dost zdrojů. Osobně jsem to počítal s výsledkem max cca 8000 Kč nepodmíněníého příjmu na hlavu, což je při vyčerpání volných zdrojů destruktivní pro osoby nepracující, které pracovat nemohou - žádný další zdroj jejich příjmů by zavedením nepodmíněného základního příjmu přestal existovat. Martin Fassman pochopitelně zůstává pouze na povrchy problému, je však cenné, že si všímá vesměs destruktivní fiskální politiky velkých zprofanovaných partají. Pan Mrázek i pan Fassman si asi budou muset vyvětrat a povšimnout si, že existují i mimoparlamentní strany a hnutí a některé z nich přímo řeší vše, co oba pánové vnímají jako problém. Konečně, do Ústavy nepatří "sociální stát", ale "národní stát důstojných občanů". Pouze takto lze dosáhnout cílů, jež pan Mrázek naznačuje.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pane Buffer pocital jste i 2 000 000 000 000 porušenim zakona zabunkrovanych PENIZKU ČNB,ktere ekaji na zašmeleni A UKRADENI spekulanty?
   To jsou NAŠE penizky no NI?

   Vymazat
  2. Pane Buffer vy musite vědet,že se EU rozpada samo ,proto si všimněte,že HVzV NECHCE VSTOUPIT do tzv Dvourychlostni EVROPY!
   Pojdte to propagovat s nami!

   At žije sesterska strana CSNS nebo taky ne!

   Vymazat
  3. Narodni stat düstojnickych ovcanû neni zadny terminus Technikus a na konferenci šišatych hlav by se tomu všichni mohli smat!

   Vymazat
 10. Uvést v ústavě, že ČR je sociální stát nic nepomůže, když kapitalismus nikdy sociální být nemůže. To je stejné i s demokracií. Mohu psát po zdech jsme demokracií, ale když jsme diktaturou kapitálu, nemůžeme být současně demokracií. Když si ČSSD napíše do svého názvu obojí, a není ani jedno ani druhé, tak je to srozumitelné jen pro IQ tykve.
  Proto je srozumitelnější volit ANO, které vede oligarchy a KSČM, které vedou soudruzi: jejich programy jsou jasné i pro méně chápavé. Ostatní strany ať svým rozumbradováním s cílem získat koryto, jdou do kytek. Zejména pak strana pana partajveksláka Klouska z ŤOPKy, který je "kam vítr, tam plášť" a už více jak 1/4 století podřezává český stát a národ nejen svými chvástavými "projevy". On by měl napsat životopis, "Jak se mi dobře kradlo pod reflektory České Tlučhubny"

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proc by to nepomohlo?
   Sousedi kteri prohrali valku a skoncili v ruinach to v ZZ maji od r.49/a ted se topi v penezich a nemohou se vejit do tlustych mercedesu!
   Tak nekecejte tu,kdyz pro svoje tvrzeni nemate dukazy!

   Vymazat
 11. Pane Mane, kapitál je vláda zvěcnělé práce nad prací živou. Nemůže existovat mimo toto panství. Bod 6 je naprosto iluzorní. T

  OdpovědětVymazat
 12. Proč by kapitalismus nebylo možno zákonně omezovat?
  Nebo proč by socialismus nemohl obsahovat tržní prvky?

  Ale právě proto, aby se leckterý Kalousek nemohl chovat antihumánně podle zvrácených potřeb svých loutkovodičů, je dobré mít ty nejdůležitější věci v Ústavě. Samozřejmě, pokud ji budou ctít i ústavní soudci například. To je totiž evidentní achillova pata ústavnosti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Kapitál nelze právním zákonem omezit. Jeho pohyb je objektivním zákonem pohybu společnosti. Kapitál je možno zrušit pouze zrušením podmínek jeho pohybu. Zbožní výroba je touto podstatnou podmínkou, kdy zahrnuje pracovní sílu jako zboží. T

   Vymazat
  2. To myslíte vážně vy "svobodný"?
   To vás opravdu nenapadají desítky různých forem omezování pohybu kapitálu které jsou uplatňovány i v těch "nejsvobodnějších (eufemismus)" zemích? Primitivní příklad: daň z převodu.
   Vláďa z Brna

   Vymazat
  3. Nemluvě, že jsem se ani o omezování pohybu kapitálu nezmínil. Ale ano, je nutné i limitovat a zákonně ovlivňovat pohyb kapitálu. Přestože podle nových věrozvěstů to prý nejde.
   Vláďa z Brna

   Vymazat
  4. Čtěte co piše pan Vlaďa z BRNA.Prozatim je to spravný borec a jde s Pukou pravdy na hřbetě lovit!
   W.P.

   Vymazat
 13. Dnes jsem si prostudoval programy levicových stran. Nejlepší program z nich má z mého pohledu a z pohledu mých zájmu ČSSD. Budu ji volit.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Až ČSSD začne své sliby a programy plnit a nebude na ně tak zvysoka a okatě kašlat, jako v Sobotkově období, tak možná ji budu volit i já.
   Ale ani to spíš ne, protože mezinárodní situace po nás chce spíš, abych se bránili vykořisťování především zvenčí. A to nám internacionalisticky zaměřená ČSSD nezabezpečí ani kdyby se z ní úplně nečekaně stala slušná strana. S tím bych nepočítal.

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.