Reklama

středa 18. října 2017

Posouzení výhodnosti těžby Li-W-Sn rud na ložisku Cínovec pro český stát

18. 10. 2017
Redakce předkládá čtenářům pozoruhodnou studii na zakázku... technicka-univerzita-analyza-f.PDF    
http://geomet-cz.com/soubory/technicka-univerzita-analyza-f.PDF
Zadavatel GEOMET s. r. o.
Zpracovatel: Doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D., děkan Hornicko-geologické fakulty
s kolektivem Institutu ekonomiky a systémů řízení HGF
VŠB - Technická univerzita Ostrava
Zpracováno: září - říjen 2017

(Dokument byl zaslán předsedům parlamentních stran.)
Závěry:


Na základě našeho odborného posouzení, které jsme provedli na datech poskytnutých zadavatelem, se jako jednoznačně nejhorší varianta pro stát jeví odstoupení investora od záměru těžit a nerealizace projektu, neboť kromě výpadku budoucích příjmů z daní v řádu desítek miliard ročně, je stát zatížen náklady na nezaměstnané, kteří by díky záměru investora mohli získat práci.

Varianta nekonsensuálního předání projektu plně do rukou státních firem vyústí v lepším případě ve značné zpoždění projektu a výpadku příjmů pro stát ve výši přes 200 mld. Kč. V horším případě, v důsledku nedostupnosti know-how a nedostatku finančních zdrojů pro vysoké vstupní kapitálové náklady, může vyústit v nerealizaci projektu a ztráty pro stát ve výši více než 740 mld. Kč.

Varianta snahy státu o maximalizaci výnosů prostřednictvím zvýšení poplatků plynoucích z těžby nad současný zákonný rámec může na straně jedné státu zajistit navýšení příjmů pouze v řádech jednotek milionů, na straně druhé může celý projekt učinit nerentabilní pro investora s výše uvedenými ztrátami pro stát v řádech desítek miliard.

Varianta co nejrychlejšího zahájení projektu s vytvořením uceleného řetězce na území České republiky, od těžby až po finální výrobek s vysokou přidanou hodnotou je naopak nejvhodnější, protože:

✓ výrazně snižuje nezaměstnanost (zapojeno může být více než 8.000 zaměstnanců),
✓ významně zvyšuje ekonomické oživení všech dotčených regionů,
✓ zásadním způsobem přispívá do státního rozpočtu (minimální výnos přes 30 mld. Kč ročně představuje více než 2,5 % příjmů současného státního rozpočtu).

28 komentářů :

 1. Tak takovou studii bych si troufl na objednávku také napsat.Týden práce pro jednoho člověka, který se bude ještě u toho dloubat v nose.Kdybych v době své podnikatelské činnosti něco podobného předložil zákazníkovi tak nejenže bych nedostal zaplaceno ale pravděpodobně bych už nikdy nedostal žádnou další zakázku. Lidé, kteří se někdy zabývali studiemi proveditelnosti ví o čem hovořím, lidem nepolíbeným podobnou problematikou je zbytečně vysvětlovat. Tato studie kopíruje model znaleckého posudku na OKD pro Sobotkův prodej. Jen mě mrzí že podobné materiály právě vznikají na Severní Moravě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na zakladė jednoho tzv.posudku nelze NIC rozhodovat,
   Kde jsou dalši NEZAVISLE posudky!

   Smazat
  2. 13:59 Opravdu, studie jako noha. Účelovost z toho čouhá jako sláma z bot. O jakém know-how to mluví? Na samotné těžbě rudy nic neznámého není a její zpracování "zkoumají" Australané s naší VŠCHT. A jestli se realizace zpozdí přece neznamená, že se neuskuteční. Je přece zatracený rozdíl, jestli stát dostane 5% z poplatků nebo 100% zisku. Sledoval jsem jednání v parlamentu o lithiu a nad obhajobou Havlíčka a Sobotky musel soudný člověk zaplakat. Nejen že vyloženě lhali, ale projevovali naprostou neznalost Horního zákona když vycházeli z předpokladu, že kdo provádí průzkum musí dostat právo těžby a zpracování. Sobotka mi připadal úplně mimo, když se snažil z té evidentní zlodějny udělat "vrtění psem" a hodit vinu na ANO. Copak si myslí, že lidé jsou takoví idioti, aby tomu věřili?

   Smazat
  3. Tato tzv. „analýza – „Posouzení výhodnosti těžby … pro český stát“ od děkana „J. Valíčeka a kol.“, je názornou ukázkou „prázdného tlachání, halícího se do pláště odbornosti“.
   Její bezobsažná tvrzení, rádoby „účelově řazená za sebou“, nelze jinak nazvat.
   Děkan (a „kolektiv“) je, buďto totální hlupák nebo velmi dobře podplacený muž!
   V obou případech na svých místech on, včetně „kolektivu“, nemají co dělat !

   Jediná zajímavá věc, která se díky této „studii“ odkryla je toto, cituji :
   „ … Veškeré výsledky ložiskového průzkumu, výpočty zásob a další odevzdaná dokumentace
   současného investora je zákonem chráněna po dobu 7 let a platnost předběžného
   souhlasu se stanovením dobývacího prostoru expiruje nejdříve v roce 2025 … !
   Zde je zakopané „čertovo kopýtko“ !!!.
   Již od začátku se jednalo o „podtrh“ chystaný zahraničními „loutkovodiči“, kteří k tomu využili české „amorály“ (= lidé postrádající jakoukoliv morální hodnotu, ochotní prodat kohokoliv, včetně sebe!) a jejich firmy.
   Což dokazuje, ve finále se objevující, nově vzniklá, rádoby australská firma!
   Řešení je, (pokud již neexistuje) nový ta tomto nezávislý průzkum, realizovaný státní geologickou firmou. A návazné chystání těžební a zpracovatelské infrastruktury, čímž těch 7 let určitě již uplyne ..
   Pavel p
   .

   Smazat
  4. Oprava :
   "... nový na tomto nezávislý ..."
   Pavel p

   Smazat
  5. Pavle, naprostý souhlas. Řešení stopro existuje, např. ta Vaše varianta, ale problém je s politickou nevůlí. Proto dobře přemýšlejme, komu to zítra hodit, aby tito noví, politickou vůli měli. P.K.

   Smazat
 2. Nevěřím a myslím, že nikdo z nás, že ministr a premiér, kteří jednou ponesou přímou zodpovědnost za toto memorandum (sic v angličtině, pouze), jsou tak naivní a nevěděli co dělají. Vytvářet prostor pro zcela neznámou firmu o jedné kanceláři a několika mobilních telefonech a asi 10 mil. dolarů ve ztrátě za celou svoji existenci, na kontrolu, popřípadě i těžbu byť neznámého množství rud v určité lokalitě, ale s odhadem až několika našich ročních HDP, se může brát také jako pokus o trestný čin podvodu, u nás v dosud nevídaném rozsahu! V každém případě dnes,pár dnů před volbami, již mohou volit ČSSD,stranu, která toto měla na svědomí, pouze lidé jenom s hroší kůží, či slušně řečeno naprostí neználkové. Nová vláda pak musí dát podnět ke stíhání ministra i premiéra, ato v každém případě! Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprosto souhlasím.
   Posudek nám sděluje že:
   náš stát je méně schopný než ona nastrčená zadlužená firma o jedné kanceláři a pár telefonech a neznámém krytí.

   Nepochybně si už i děkana Hornicko-geologické fakulty --- koupili.
   Děda.

   Smazat
 3. To je posudek na objednávku ČSSD. Když nebudou finance na jeho těžbu, tak ať zatím zůstane v zemi. U mne to není "ODBORNÉ POSOUZENÍ"spíš nátlak a plané kecy o pracovních místech. Když nebudeme těžit tak ...!

  OdpovědětSmazat
 4. Já tomu říkám zločinné spolčení, jen mě mrzí, že se k jeho podpoře snižují i akademici z Ostravy, asi to znamená, že Ostravská technická universita začíná pomalu také upadat. Až bude česko v arbitráži bude pravděpodobně pan děkan také vykládat, že on nic on muzikant, který plnil jen zadání Sobotky. Vše prozatím nasvědčuje, že se jedná o předem dobře připravené zločinné spiknutí proti České republice.

  OdpovědětSmazat
 5. On si vážně myslí, jak je chytrý a lidí mu jako idioti uvěří.

  OdpovědětSmazat
 6. Mimo jiné i z důvodu zpracování tohoto "odborného posouzení" byl akademickýcm senátem fakulty podán návrh na Valíčkovo odvolání.

  OdpovědětSmazat
 7. Jedním z hlavních akcionářů EMH je společnost Cadence Minerals. Ta vlastní firmu Bacanora Minerals. Jedním z investorů v Bacanora Minerals je firma MNG Investments, na kterou Zdeněk Bakala převedl prázdnou a zdechlou rybu, vytunelované OKD. Investiční trust BlacRock z USA však drží v Bacanora Minerals svůj podíl. Původní matka OKD, společnost New World Resources (NWR), má také napojení na Black Rock Group, protože vlastní 12.3% zajištěných dluhů NWR, které budou splatné v roce 2018. A dalších více jak 17% nezajištěných dluhů je splatných v roce 2021. Je tohle vůbec normální, co je to české vláda za diletanty? Jak může chtít svěřit těžbu lithia někomu, kdo je majetkově a vlastnicky napojený na zkrachovalé OKD a NWR po éře podnikání Zdeňka Bakaly a navíc drží pohledávky vůči ČR?

  A další: Pouhých 9 dnů po podpisu memoranda mezi českým ministerstvem průmyslu a obchodu a australskou schránkovou firmou European Metals Holdings se na webových stránkách EMH objevil velice zajímavý dokument. Vzápětí po podpisu memoranda totiž společnost EMH oznámila emisi nových cenných papírů. Australané uvádí na svém webu, že už vlastní cínovecké lithium a 9 dnů po podpisu memoranda začali emitovat nové cenné papíry. Je to na straně 4 v PDF dokumentu na webu EMH - Cinovec – a 100% owned globally significant lithium and tin deposit. V překladu: Cínovec – Stoprocentně vlastněné, celosvětově významné, zásoby lithia a cínu. Suverénní údaj na oficiálním webu EMH o tom, že Australané vlastní 100% lithia na Cínovci, lze totiž považovat za lež, ale nedovedu si představit, že by vedení EMH lhalo australské burzovní komisi, protože kótace a následná valuace cenných papírů EMH by byla trestným činem a podvodem v obchodním styku na australské burze. Takže je na místě otázka, zda nám česká vláda ještě něco netají! Kdo má zájem, podrobnosti najde na:

  https://www.topcz.net/exkluzivne-stopy-vlastnickych-struktur-firmy-ktera-ma-tezit-lithium-cinovci-konci-u-rodinneho-klanu-se-zlatymi-doly-rusku-u-lidi-trumpove-administrative/

  https://www.topcz.net/australsky-tezar-zacal-9-dnu-podpisu-memoranda-lithiu-cinovci-vydavat-australii-nove-baliky-cennych-papiru/

  OdpovědětSmazat
 8. Takže další " montovna " !!

  OdpovědětSmazat
 9. Já se jen nestačím divit, že policie, státní zastupitelství už nekoná. Klasický případ zločinného spolčení servírovaný na malovaném tácu. Jak to že ty složky neplní svoji povinnost ? V okamžiku jak to prošlo sdělovacími prostředky, měli ze zákona povinnost konat. Pak že Babiš není účelovka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro A z 16:59 h:
   Trochu jste to pomotal, Babiš již není členem Sobotkovy vlády, natož ministr vnitra..
   A prokurátory, včetně policie nezajímá lithium, ale "Čapí hnízdo"!
   (Mimo jiné, zde nejde o lithium, ale o x-krát dražší nerost, který je součástí ložiska!)
   Pavel p

   Smazat
 10. dejte si prosím někdo práci (nemůžu to najít) - před několika dny jsem někde ? četl že nějaký izotop lithia se používá v termojaderné munici - vodíková bomba - někde psali že stopy skutečných vlastníků co stojej za tou australskou firmou vedou do bílého wigvamu - pak by to dávalo smysl .
  Vaska

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní18. října 2017 17:17
   „.. stopy skutečných vlastníků co stojej za tou australskou firmou vedou do bílého wigvamu - pak by to dávalo smysl ..“
   Smysl to dává jednoznačně. Všechny firmy, které se vypracují k nadnárodnímu dosahu, vypisují (musí vypisovat?) akcie na burze. O tom, kdo je kupuje, si můžeme udělat představu z jiných zdrojů. Nadprůměrně výdělečná, nebo strategická aktiva, se koncentrují v rukách několika desítek, či stovek rodin. Jistě nikoliv přímočaře, ale přes různě spoluvlastněné fondy, nadace a banky. P.K.

   Smazat
 11. Jisteže se to cizí firmě vyplatí těžit,když stát zainvestuje vše potřebné k tomu.Takže,když se to vyplatí cizí firmě,proč by se to nevyplatilo státu.A jak známe,ještě by cizí firma měla daňové prázdniny.Ještě štěstí,že jsou volby,tyto zrádce nevolit a poslat před soud.

  OdpovědětSmazat
 12. tak jsem to konečně našel :
  http://www.peak.cz/skryta-podstatna-fakta-lithiu-nichz-babis-dalsi-politici-nemluvi/
  a dokonce na hovinkách je toto : https://www.novinky.cz/veda-skoly/451753-lithium-nejsou-jen-baterie-do-mobilu-ale-take-fuzni-reaktory-nebo-bomby.html
  a přidejte si že soudruzi z SS chtěj inovovat jadernej arsenál a je jasno
  Vaska

  OdpovědětSmazat
 13. Opet jeden genialni mudrc, jako Pirk. Tady je videt, jak je na nektere lidi politika intelektualne prilis narocna, i kdyz jsou samy titul.

  OdpovědětSmazat
 14. Docent Valíček s kolektivem spolupracovníků dokazuje, že zahraniční společnost si chce odtrhnout od huby, aby pomohla českému státu a jmenovitě nezaměstnaným na severu Čech a Moravy, že jim dá práci. Nezištně už to dělají celých 27 let.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:44 Ta argumentace možností zaměstnání cizí firmou je opravdu "úžasná". Zřejmě pokud bude lithiovou rudu těžit a zpracovávat státní podnik, tak všechny práce provede "stát" a žádné lidi na to nebude potřebovat.
   Je to taková pitomost, jako nedávno v politických debatách redaktorem ČT pokládaná otázka, jestli má stát vařit pivo. Správně se měl ptát, jestli má stát vlastnit výnosné podniky. Jenže samozřejmá odpověď "ano" by vážně narušila ideologii privatizace a mohla by vést k tomu, že by občané zjistili, jak se nechali okrást a které strany se o to zasloužily.

   Smazat
  2. Anonymní19. října 2017 4:10
   Tak nějak to bude. Spiknutí je natolik rozsáhlé, že se tomu jeden zdráhá uvěřit a nechá se raději ukonejšit nabídnutým tvrzením, že to je pouhá nepodložená konspirace. P.K.

   Smazat
 15. Tak jestliže člověk takových odborných a morálních kvalit může být děkanem, a to kdekoliv, nedivme se tomu, jak vypadá naše školství. Okamžitě zbavit funkce a přeřadit do vrátnice. Jinak je dotyčný evidentně účastníkem zločinného spolčení a měl by být tak i posuzován v nepochybně připravované trestní kauze.

  OdpovědětSmazat
 16. Zbytečně se rozčilujete. Jsme plně v mafiánském kapitalismu, kdy nám navíc vládnou jejich pilní slouhové. A to nejen v "politice" ale i ve "vědě a technice".
  Zapište si za uši, že tady být něco státního či národního, je smrtelný hřích. Dokonce i trestný čin, popírání našeho politického zřízení.
  Už ten jediný "národní podnik" Budvar, byl několikkrát terčem pokusu o jeho zašantročení do rukou cizího kapitálu. Samozřejmě za patřičný obolus.
  Proto volte KSČM !

  OdpovědětSmazat
 17. To, co je zde ve zkratce uváděno jako tzv. posudek, je ve skutečnosti jakýmsi alibi pro vládní (a parlamentní) pachatele zločinu za bílého dne.
  Alibi, které kryje další zlodějinu na občanech republiky. S kulatě "nezávislým" razítkem jakéhosi omezeného tupce, co se stal i docentem a universitním papalášem.
  Už jednou se Sobotkovi tato bezva_finta osvědčila, když prodával státní podíl v OKD. Také se odvolával na "nezávislé" expertízy.
  Běda národu, který si do svého čela zvolí zločince, všeho schopné darebáky a mafiány ...
  A pokud to dělá i opakovaně, dobře mu tak!, nic jiného než trpět za vlastní hloupost si totiž nezasluhuje.

  OdpovědětSmazat
 18. Ach Bože jak ta VŠB hluboko klesla.
  l.Posudek je objednán zadávající firmou.Toto pan děkan nesměle konstatuje,až bude kvůli tomu fičák je to pro nšj obezlička jak z té šlamastiky vycouvat.
  2.Posudek v tomto rozsahu a takové stručnosti vůbec nenaplňuje status odborného posudku.Nikdy se nedozvíme proč ten pan se zaštituje funkcí.kterou zastává ale podle mne znevažuje.
  3.Je zneužit název školy.VŠB by měla zůstat nestrannou protože jde o státní školu a svými(ale opravdu fundovanými posudky) by měla sloužit k fundovanému rozhodování státních orgánů.Bývalý absolvent VŠB.

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.