Reklama

pátek 27. října 2017

Povrchní fenomén Andrej Babiš a příchod usvědčujícího období

27.10.2017 Agentura EXANPRO
Souhrnné hodnocení a předpověď (13031)

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. – 21. října 2017 a doplňující poznatky o rozhodování voličů prozradily, že značná část občanů ČR volila hnutí ANO z toho důvodu, že předsedu hnutí Andreje Babiše považují za jakéhosi „politického Jánošíka“, který podle nich bojuje proti zavedenému systému a korupci a který jim může zaručit zlepšení životní úrovně. Avšak na druhou stranu si nechtěli nebo neuměli všimnout, že nastavený systém Babišovi vyhovuje, neboť ho umně využívá ve svůj prospěch, aniž by nutně porušil zákon (viz např. korunové dluhopisy a dotace z EU na Farmu Čapí hnízdo).


Jeho příznivci dále připojovali argument, že snížil státní dluh, jenže již se nezajímali o to, jak to vlastně provedl. Nezkoumali zákulisí státního účetnictví se všemi jeho položkami ani to, kde se účetně ušetřilo nebo vydělalo, anebo zda se nejednalo jen o manipulaci s účetními položkami. Na druhou stranu jim však nevadilo, že Babiš se svým poslaneckým klubem hlasoval pro nesmyslnou zahraniční misi českých vojáků v Pobaltí, která podle odhadů Ministerstva obrany ČR bude daňové poplatníky stát 362 mil. Kč, a to jenom za rok 2018. Reálný předpoklad však je, že finanční prostředky vynaložené na tuto misi převýší za rok 2018 částku 500 mil. Kč. Mise bude pokračovat i v dalších letech se zvyšováním objemu finančních prostředků. Z hlediska hospodaření se státními financemi to není dobrá zpráva pro občany ČR, a to ještě nerozebíráme další plánované aktivity NATO a EU, jež si s podporou hnutí ANO vyžádají značné finance bez jakéhokoli prospěchu pro Českou republiku. Jedná se tedy o podporu zájmů cizích mocností na úkor zájmů vlastních, a to navíc se zbytečnou eskalací napětí ve východní Evropě a tím ohrožení mezinárodního míru (blíže o zahraniční vojenské misi a jejím falešném zdůvodňování viz odkazy na produkty níže1/).

Ze strany Andreje Babiše na voliče rovněž zapůsobila jeho opakovaná vystoupení, během kterých rázně kritizoval všechny politické strany, jež se od 90. let podílely na vládnutí v zemi. Voliči si nepřipouštěli, že Babišovy četné kritické výroky jsou jen povrchní věcí a naopak jim vadilo, jak se představitelé kritizovaných stran, těch stran, jejichž členové v minulosti zastávali funkce ve vládním kabinetu a pro své voliče nic zásadního nevykonali, slovně naváželi do předsedy hnutí ANO. Jenže příznivci a voliči Andreje Babiše přehlédli, že sám Babiš se již od počátku svého politického působení ve vládě stal součástí této pokrytecké politiky. Zavedl sice elektronickou evidenci tržeb (viditelný počin pro viditelné podnikatele), ale úplně se vyhnul regulaci stále se rozšiřující sdílené ekonomiky (např. v dopravě a ubytování), jež v mnohém představuje běžné podnikání s povinností platit daně a sociální a zdravotní pojištění, a dokonce poplatky městu (např. rekreační nebo lázeňský poplatek, poplatek za využité lůžko apod.) Babiš jako ministr financí vůbec neřešil úniky daní v této oblasti. Stejně tak ho nezajímalo to, že mnozí čeští sportovci, umělci a různí podnikatelé (či celé firmy), kteří pracují nebo sportují za finančního přispívání státu, daní své příjmy v zahraničí. Pokud stát finančně dotuje sportovní svazy, tak je přece spravedlivé, aby všichni sportovci, kteří využívají prostředků a zařízení svých sportovních svazů (např. Českého tenisového svazu), danili své příjmy ze sportovní činnosti v České republice. Tuto záležitost je možné jednoduše ošetřit, ale nikdo odpovědný včetně Babiše ve funkci ministra financí a zároveň vicepremiéra to nikdy nenadnesl ani jako téma.

Babišovi mohutně pomohla i média v čele s novináři, kteří hlásali, že Babiš představuje symbol „antiestablishmentu“, což v žádném případě neodpovídá pravdě. Ve skutečnosti předseda hnutí ANO představuje symbol pouze proti ostatním českým politickým subjektům, ale nikoli symbol proti systému. Andrej Babiš totiž bojuje s ostatními o přístup k systému a nikoli o změnu systému. Tento boj s ostatními mu pomohl vyhrát volby, což mu značně usnadnila nepřesvědčivá minulost společně s žalostným působením jeho politických oponentů. Nyní po volbách se ale tento způsob jeho vystupování a využívání systému přirozeně otáčí proti němu, jelikož většina politických subjektů s ním jako „populistou“ a trestně obviněnou osobou odmítá uzavřít případnou koalici. Babiš obviňoval strany ODS a TOP 09 z korupce, ale náhle je to právě ODS, která by se mu nejlépe z hlediska získaných poslaneckých mandátů hodila pro vytvoření většinové vládní dvojkoalice. Babiš rázem svůj postoj k ODS přehodnotil, což potvrzuje jeho povrchnost v předchozím řečnění a také nastiňuje jeho budoucí manévrování. Jenomže ODS spolupráci odmítá, stejně tak Česká pirátská strana.

Hnutí ANO bude nadále podporovat politiku Evropské unie a Severoatlantické aliance, ačkoli si mnozí vzhledem k vystupování Babiše k nelegální migraci mysleli pravý opak. Hnutí ANO chce setrvat v Unii i v Alianci a nelegální migraci chce řešit mimo Evropu, což je neproveditelné, neboť se jedná o projekt EU v rámci přesídlování obyvatel.2 Hnutí ANO nepodporuje ve svém postoji k mezinárodním organizacím ani referendum o setrvání nebo vystoupení z těchto spolků. Bude pouze alibisticky jednat o možném zavedení referenda jako prostředku pro rozhodování vlády, avšak různé názory na technické provedení budou zdržovat jeho praktické zavedení. To je hledisko, kvůli němuž nechce hnutí ANO spolupracovat na vládní úrovni s politickým hnutím SPD, které Babiš považuje za příliš nacionalistické a radikální, a tím neslučitelné s jeho pojetím nadnárodního systému.

Zdá se, že Babišovi zbývají jen dvě možnosti: buď přesvědčit ČSSD a KDU-ČSL o vytvoření staronové koalice, anebo vládnout s SPD za podpory komunistů. Je tu samozřejmě stále možnost, že zbylé strany změní názor ohledně spolupráce s Babišem (taková možnost existuje na české politické scéně vždy). Pak už zbývá pouze varianta menšinové vlády. Vzniklá politická situace prověří schopnosti Andreje Babiše, jenž se při těžkostech ve své politické funkci vymlouval na přístup politiků z ostatních stran a hnutí. Nyní ale bude muset tyto výmluvy nahradit praktickými činy, protože jeho voliči ho vynesli na „výsluní“ politické scény a již neočekávají výmluvy od politika, který nad sebou nemá žádnou jinou politickou stranu ani nadřízeného politika v budoucí národní vládě.

Účast ve volbách do Poslanecké sněmovny vyšplhala na úroveň 60,84 %, což znamená, že se voleb z různých důvodů neúčastnilo 3 283 436 oprávněných voličů (podle seznamu voličů). 39 % voličů tedy nepodpořilo svým hlasem žádný politický subjekt. Hnutí ANO získalo 1 500 113 platných hlasů, ale pokud to převedeme na procenta z celkového počtu oprávněných voličů (8 374 501 osob), tak zjistíme, že podpora hnutí ANO dosahuje 17,91 % (oproti 29,64 % vypočítaných z počtu účastníků voleb jako základu pro výpočet procent).

Zajímavým poznatkem je, že 3 266 033 občanů neboli přibližně 39 % všech oprávněných voličů se nerozhodovalo podle kritéria udržování mezinárodního míru a prosazování skutečné národní bezpečnosti, což by mělo být prvořadým hlediskem pro úspěšnou realizaci ekonomického a společenského života. Jedná se o voliče, kteří dali svůj hlas hnutí ANO a stranám ODS, ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL, tedy politickým subjektům, jejichž členové v rozporu s mezinárodní situací a za pomoci dezinformací o údajné hrozbě z Ruské federace hlasovali pro vyslání českých vojáků do Pobaltí.1 Možná jejich voliči nedoceňují význam zvyšování napětí ve východní Evropě pro Českou republiku a stačilo jim, že se tyto politické subjekty vyslovily proti terorismu. Avšak pokud chtějí tito politici bojovat proti terorismu a přitom se podílejí na eskalaci mezinárodního napětí ve východní Evropě, pouze tím rozporují a zpochybňují svůj pravdivý zájem o celkovou bezpečnost v Evropě a potažmo také v České republice.

Odbornou způsobilost Andreje Babiše nejenom v bezpečnostní oblasti lze rozpoznat v jeho knize „O čem sním, když náhodou spím“. Kniha v této oblasti obsahuje několik nedostatků a rozporů. Jeden z nedostatků, který předseda Babiš odhalil veřejnosti, aniž by si to uvědomoval, se týká vztahu národní vlády a českých zpravodajských služeb. Z tohoto nedostatku vyplývá vážné zanedbávání odpovědnosti české vlády za řízení zpravodajských služeb (více v příslušném produktu v kategorii „Působení zpravodajských služeb“). Pokud Babiš nastoupí jako premiér, je možné předpokládat pokračování v pasivním vztahu k českým zpravodajským službám, zvláště za situace, kdy Babiš bude upřednostňovat nadnárodní organizace, a tedy politický trend hlavních mocností Západu s jejich bezpečnostními závěry.

Babiš jako předseda vlády se v příštím roce nevyhne vyjádření ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, jehož se velmi pravděpodobně zúčastní představitelé a poslanci z KDU-ČSL a dalších politických subjektů. Sjezd je plánován na květen a Babiš bude muset vyjádřit svůj postoj a prozradit, jak vnímá národní zájmy v této záležitosti, v níž se angažují čeští politici. Jako vicepremiér se této problematice zbaběle vyhýbal, přitom byla účast členů vlády Pavla Bělobrádka a Daniela Hermana na sjezdu německými médii prezentována jako poselství české vlády. Zde je zajímavá okolnost ve volebních výsledcích, kdy má KDU-ČSL pravidelně nejhorší výsledky v krajích, jež byly významnou součástí Sudet (Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj). Není zde patrně přímá souvislost, ale vytváří to dojem, že jedním z důvodů opakovaného neúspěchu KDU-ČSL ve zmíněných krajích je nesouhlas voličů s politikou KDU-ČSL směrem k Sudetoněmeckému landsmanšaftu. Naproti tomu vítězství hnutí ANO patřilo v těchto krajích k těm nejvyšším v celé zemi. Lze se tedy domnívat, že postoj hnutí ANO k zahraniční politice KDU-ČSL bude jedním z faktorů, které mohou ovlivnit přízeň voličů k hnutí ANO.

Kauza Čapí hnízdo bude pro Babiše kritickou pouze tehdy, pokud se spolehlivě prokáže, že v době čerpání dotace z EU patřila Farma Čapí hnízdo stále pod holding Agrofert, anebo že s dotací nakládal kdokoli z holdingu Agrofert. Samotné vyvázání společnosti, jež se přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo, ze sdružení obchodních společností Agrofert a její pozdější připojení k jiné společnosti (po vypršení pětileté dotační podmínky) není trestným činem, byť by farmu spravovali příbuzní Andreje Babiše. V tomto případě bychom to mohli považovat jen za nemorální, ale nikoli za protizákonné.

Následující funkční období hodnotíme jako období, jež usvědčí Andreje Babiše z toho, o čem skutečně sní a jak to skutečně myslí s národním hospodářstvím, národní bezpečností a obecně s národními zájmy, které chce hájit. Podle dosavadních poznatků o chování Andreje Babiše za uplynulé funkční období předpovídáme, že se provalí jeho přetvářka, postranní úmysly a podřízenost západním mocnostem na úkor národních zájmů a státní suverenity. Fenomén Andrej Babiš se ukáže být povrchní slupkou, pod níž se skrývá marketinkový produkt současné doby. Projeví se jeho oportunistický charakter a politické manévrování, jímž se přizpůsobuje politickým poměrům v Evropě.

Za vlády v čele s Andrejem Babišem bude v České republice zahájeno budování základny amerických sil v rámci JOAC3, případně se o tom začne vážně uvažovat. Babiš to samozřejmě bude pokrytecky pokládat za národní zájem vztažený na bezpečnostní záruky. V tom mu bude čile sekundovat stranický kolega Martin Stropnický, jenž opětovně aspiruje na funkci ministra obrany a jenž v České republice prosazuje zájmy USA, čemuž podřizuje politiku českých ozbrojených sil.

Babišovi se může podařit krátkodobé posílení ekonomiky, a to i za cenu podřízení národních zájmů cizím mocnostem. Avšak ekonomický prospěch nemusí stačit, pokud nebude prosazovat národní bezpečnost, zachovávání mezinárodního míru a dodržování mezinárodního práva i směrem k aktivitám Západu (viz také produkt 13031 „Mylné hodnocení politiky A. Babiše aneb Babiš jedná v naprostém souladu s politikou NATO a EU“).

- - -
 
1/ Produkty k zahraniční vojenské misi v Pobaltí a jejímu falešnému zdůvodňování
2/ K zahájení nové a početné migrace napomohla a dále napomáhá Evropská unie (EU), která je stále více spjata se zahraniční politikou USA. *****Funkcionáři EU již v roce 2014 připravovali pilotní projekt přesídlování, jenž předpokládal stanovení migračních kvót pro členské země EU*******. Mechanismus kvót měl být uveden v platnost právě v roce 2015, což vypovídá o sladění s migrační kampaní a následnou migrační vlnou ve stejném roce.

Pilotní projekt přesídlování je zmíněn v periodickém dokumentu se vztahem k roku 2014. Dokument, který vydává Ministerstvo vnitra ČR, nese název „Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2014", přičemž zmínka o pilotním projektu přesídlování se nachází v části nazvané „Problematika migrace na úrovni Evropské unie". V předchozích zprávách spojenými s příslušnými ročními obdobími se o tomto projektu nepíše.

3/ JOAC je americká Koncepce operačního přístupu ozbrojených sil (všech druhů vojsk) do zájmových prostorů* po celém světě (Joint Operational Access Concept). Jedná se o koncepci, která má ozbrojeným silám USA zajistit přístup do prostorů, v nichž potřebují provádět vojenské operace. JOAC není úplně novou záležitostí, je však záležitostí nepřetržitě zdokonalovanou ve vztahu k takzvaným „spojencům“ čili zemím, které by Spojeným státům měly se svými zdroji a územím co nejvíce usnadnit působení ve světě. Do této kategorie patří zřizování podpůrných amerických základen na osách přesunů amerických sil, tedy v zemích mezi USA a cílovými prostory pro provádění vojenských operací (vojenská cvičení, operace na podporu míru - PSO, válečné operace). Problematika JOAC je rozpracována jako interní produkt (viz „JOAC – Joint Operational Access Concept“ v interní tematice v Přehledu zájmových témat v kategorii Zpravodajské názvosloví a písemnosti).

* Vysvětlení termínů je obsaženo v produktu „ZPRAVODAJSKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK - sjednocená verze“.

 
 
Zpravodajský produkt 11057
Souhrnné hodnocení a předpověď
© 2017 Agentura EXANPRO

50 komentářů :

  1. Dobře, Babiš je padouch, i když jsou tam věci, se kterými je možno polemizovat. Ale kdo je teda lepší? Sobotka, který všechny výtky, které jsou proti Babišovi vzneseny, odmrštil tím, že s ním byl bez problémů v koalici? Kalousek? Piráti? Okamura? Nebo komunisté?

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Proč se tak ptáte, když podle vás je nejlepší privatizační zloděj, podrazák a oligarcha Babiš ??? Jaké komunisty myslíte, Babiš byl také u komunistů včetně spousty ministrů ve všech vládách co vládly po Listopadové puči !! Normální lidé, kteří nekradou a nepodvádí volí KSČM i když Filip a spol. jsou zkorumpované figurky a né komunisté !

      Smazat
    2. Nekdo,kdo by tady nechtel americke zakladny by se našel. Jen přemýšlejte ..

      Smazat
    3. Co se blbě ptáte, snad jste někoho volil, ne?

      Smazat
    4. 8:35 Hledej pravdu, nacházej pravdu, braň a rozšiřuj pravdu ...! Je snad málo historických i aktuálních dokladů o příčinách minulé i současné mizérie?

      Smazat
    5. nova doba nove činy kdy bohati okradaji chude nemajice na nove tryskače párniky a ani letenku do vesmiru si nemužou koupit a chudi nemaji jinou starost jak nakrmit stale vic hladove bohače

      Smazat
    6. Voliči zvolili slovenského oligarchu s temnou minulostí aby ČŘ vládl, tak s tím bude muset chvíli žít. V politice zatím zvětšil svůj majetek na dvojnásobek, jako premiér ho ztrojnásobí a může skončit v politice, jak ohlásil.Nevadí že je obviněn ze dvou závažných trestných činů, že ČR bude asi muset vrátit 50 milionů které investovat do svého soukromého sídla. že je po nálezu slovenského Ústavního soudu evidován jako agent StB,

      Smazat
  2. Keď ste si ho upiekli, tak si ho aj zjedzte...
    J.C.

    OdpovědětSmazat
  3. Asi tak:

    https://www.youtube.com/watch?v=Q_iPFIRAkEs

    OdpovědětSmazat
  4. Samé žvásty.Pohadrová republika dokázala všechno splundrovat, nasázela biliónové dluhy,ale za všechno může čapí hnízdo.Běžte do prdele vy ubrekánkové zlodějské žumpy.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Ano, pohadrová republika jde už jenom do pr...,vzali ji totiž do rukou zločinci... a ANO bude hůř, nikoliv lépe. Ani ten Babiš není spasitel na toho se bude ještě dlouho čekat. Mám ale takovou předtuchu, že zcela zbytečně. Pouze si Jůesej přimaluje další hvězdu na prapor a naše poslední národní cítění potlačí jako lejno z tlustého střeva. Období R-U bude světlou vzpomínkou...
      J.C.

      Smazat
  5. Vždyť to všechno bylo záměrem sametové,ale Babišovu majetku všechny strany napomohly.Pak také špatnou protilidovou politikou,rozkrádáním státu,také pomohli Babišovi.Teď tyto strany nepotřebuje,jen by mu házely klacky pod nohy,tak si pořídil,jak mladou manželku,tak i mladé strany,lépe se ovládají penězi.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Je zajímavé, že se VČECHNY STRANY vymezují proti osobě a ani jednu stranu NEZAJÍMÁ PROGRAM té strany!!! to pořád jen slyšíme omezení demokracie,oligarchie a různé smysly nesmysly, ale věcné argumenty žádné. Akce Čapí hnízdo, korunové dluhopisy jsou stará věc a vše proběhlo podle zákona! Kdo dokáže Babišovi úmysl, bude nejspíš genius ve čtení myšlenek. U dluhopisů Babiš navrhl změnu zákona tak aby se okamžitě zdanily a to třeba i zpětně. A hle, sněmovna - tedy ČSSD společně s OPOZICÍ tento návrh smetla ze stolu! Proč asi?

      Smazat
    2. ano, ale proč šel do politiky? proč se nechová jako standardní miliardáři Kelner a Bakala, ale jde v podstatě proti jejich zájmům?
      27. října 2017 16:43
      správně, argumentace proti AB je směšná, zvláště od ODS a ČSSD. Od Pirátů to beru, jedou na mariánce a jsou mladí- naivní, jelikož zřejmě žijí v jiné realitě, virtuální. Ovšem přidávat k alkoholu ještě další drogu, pokusit se ji legalizovat, místo omezení stávajících, tak to je na mě trochu moc. Ukazuje na dost pochybné priority.
      A co je na AB asi nejhorší jsou jeho čeči o tom, že by se v parlamentu mělo pracovat; taková drzost, nejdřív jim zruší alkokantýnu, a potom chce ještě i výsledky, činnost. To je protidemokratické, protože většina straníků dělat nechce, proč by jinak chodili do politiky; teda kromě reality show "Žvanění ve Strakovce". Tady je ve státním chlívku vůbec zvykem, čím vyšší vzdělání nebo větší funkce, tím míň práce za víc peněz. Potom ale nezbývá, než vše privatizovat.

      Smazat
  6. Podle mého, blábol, a ještě příliš dlouhý. Blábol proto, že příslušníci bezpečnostních a zpravodajských agentur s převážným původem ze zahraničních zemí (experti agentury Exanpro) by si měli uvědomovat, že předpokladem úspěšné národní, české, vlastenecké politiky je vygenerování vedoucích osobností, národních lídrů. Svou činností a aktivitami to prokazuje M. Zeman, A. Babiš, T. Okamura. Jiní pouze kdákají a ani experti ve svém článku nepřináší žádný konstruktivní návrh.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. vvenc je úplně padlý na hlavu! Babiš je Slovák (původem rusínský žid), Okamura korejský Japonec - oba mají po těchto národnostech i mentalitu! Tak co žvaníte o vlasteneckých politicích!

      Kdyby byl Babiš vlastenec, tak vypadneme z EU okamžitě. Kdyby byl Okamura vlastenec, tak NELŽE o referendu o EU, které stejně nikdy nemůže být, protože je z Ústavy vyloučeno. a VE VOLBÁCH O TOM TEN VÁŠ OKAMURA rozhodnout nechtěl - COŽ JE JEDINÉ MOŽNÉ!!!!
      Kdyby byli Babiš a Okamura vlastenci, tak by oba také chtěli vystoupit z NATO a to VČETNĚ ZEMANA!!! Ale jsou to hovno vlastenci a vy ukázkovej IDIOT!

      Smazat
    2. Ad 13:14 - Vaše argumenty jsou hloupoučké a naivní. Okamura i Babiš jsou čeští občané! Opravdové vlastenectví se vyznačuje tím, že si uvědomuje reálné možnosti národa (státu), při čemž musí zohledňovat velmocenské zájmy a vlivy.

      Smazat
    3. 15:02 - zohlednění velmocenských vlivů je to, co nám chybí. Většina českých "elit" pochlebuje hroutícím se veličinám (EU, NATO), které pro nás představují reálné nebezpečí. Ale právě teď se otevírá historické okno pro českou suverenitu a neutralitu uprostřed přátelských spolupracujících národů - sousedů. Bez EU (či s úplně jinou EU) a bez NATO!!! Suprevelmoc chřadne a ty okolní regionální nás zatím ničit nechtějí (Německo, Polsko, či hypotetické vzdálené Rusko). Tak do toho!!!

      Smazat
    4. vvenc 9:54 jako obvykle mistruje autora/autory publikované analýzy, že neobsahuje to, co on by si představoval. Jestli tomu tak má být, tak by měl zapracovat laskavě sám. Produkty pod značkou Exampro považuji za zajímavé, věcné, logické a dostatečně podložené fakty.

      Smazat
    5. Bratislavčan (Blavak)28. října 2017 4:20

      13:14 - Babiš je ČechoSlovák, nar. v Bratislave. Okamura je ČechoJaponec, nar. v ČeskoSlovensku. V dnešnej době obidvaja majú české občianstvo.

      Smazat
  7. Co se dá dělat lidé uvěřily slibům babiše jen jsi přát aby nebylo hůř.

    OdpovědětSmazat
  8. Vidím, že někteří diskutéři prostě chtějí v Babiše za každou cenu věřit a budou ho bránit proti jakékoli jedovaté slině. Když navíc ještě padne kouzelné slůvko "národní", přidají se k tomu jejich sliny vlastní, pavlovské. Lidé, neblbněte. Babiš je dobrý na to, aby případně vymetl nějaké pavučiny, udělal trochu pořádek a pár lidí nakopal do zadku, a za to mu budu taky tleskat. Ale uvidíme, jak moc vážné to bude. Uvidíme to hlavně podle toho, jak se začnou, nebo naopak nezačnou vyšetřovat penězovody z ČEZ. Jinak sám Babiš řekl, že dneska už jsou pro něho dávno nejperspektivnější kšefty v Evropě, chemie v Německu. Tomu se dá rozumět, a zase - proč by česká nebo aspoň Czech based skupina nemohla kapitálově expandovat do Evropy?? Naopak, to je přeci dobře. Dobře to je, ale Babiš neudělá - nebude to dělat, nebude to moci dělat, i kdyby o tom náhodou snil - cokoli, co by mu tyhle kšefty položilo. Pokud dostane včasné varování od strýčka Rothschilda, co jako myslíte, že udělá ??

    On ani nebude mít ve svém postavení jinou možnost a jiné řešení než (se svým kapitálem) hrát s nima. Nesedí v Rusku, v Číně, ani v Íránu, aby ho eventuelně vzal pod křídlo někdo jinej.

    - V R -

    OdpovědětSmazat
  9. Myslím, že A. Babiše a jeho ANO volili zejména ti lidé, kteří odpadli od ČSSD. Konformní, jen ve vlastních očích "střední třída", lidé, kteří nesledují zahraniční dění a to považuji za jejich charakteristický rys. Jen a pouze dění v české kotlině.. Jedním slovem, diváci zpravodajství ČT 24.

    OdpovědětSmazat
  10. Jestli Babiš či jiný pravičák, je jedno. Doba je pro levici nepřející a navíc ti současní kormidelníci neví jak se s tím vypořádat.
    Ale mají to těžké. Dnešní člověk myslí hlavně autem, barákem, dovolenou venku a žrádlem, byť jedovatým.
    Co bude brzy následovat, ho nezajímá. Zná jen reklamu a tu převádí i do politiky. Půjčky a úvěry jsou jeho denním chlebem, protože dnes něco nemít, nejde.
    Komunisté pod svým vedením zklamali, protože jejich hlavní zbraň ukazovat a vysvětlovat s ohledem na nedávnou minulost ale i blízkou budoucnost, se nekonala.
    Strach z dalších a silnějších útoků, či dokonce zákazu, je srazil do role strany mírného pokroku.

    OdpovědětSmazat
  11. Chcete-li opravdu s úspěchem hledat, musíte hledat mezi protisystémovými stranami Znáte někdo třeba program Aliance národních sil (www.aliancens.cz)? Jenže protisystémové strany neměly absolutně šanci dostat se do širšího povědomí lidí. A navrch k tomu opakují voliči jak smyslu zbavení, že "dávat hlasy malým stranám, jsou ztracené hlasy". Patrně sami sobě nevěří. Kdyby se několik milionů voličů ztotožnilo s jejich programem a dalo mu hlas, co by bylo ztraceno? Voliči jsou ale zmanipulováni tak, aby nevěřili sami sobě. Hlavně, že svojí volbou jiným své hlasy nepromarnili.... Jak řekl k volbám někdo moudrý: "Dáte-li hlasy protisystémovým stranám, máte naději. Dáte-li své hlasy prosystémovým stranám, máte jistotu (stejného marasmu)". Teď už víme, jakou jistotu jsme získali.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. NAPROSTÝ SOUHLAS S ANONYNEM 12:57!

      Smazat
    2. Aliance národních sil to neměla odpracováno. Chyběla dlouhodobější kampaň, ježdění za voliči, mítingy, letáky. Chyběly zjevně i peníze - žádné billboardy, žádné plakáty. Těch pár článků tady na Nové republice a v několika dalších internetových webech moc nic s lidmi neudělá. Zvláště, když jsou předáci více méně neznámí.

      Smazat
  12. Publikované nesvědčí ani tak o špatnostech Babiše, jako o propagandistickém záměru pisatele. Korunové dluhopisy a zejména Čapí hnízdo předcházely vstupu B. do politiky o rok až řadu roků. Že zůstává opomíjena daňová povinnost pro "sdílenou ekonomiku..."? Kdo, kdy vůbec z novinářů občanům vysvětlil tento pojem, vidíme, jak s tím zápasí - třeba s UBERem - magistráty a nic se neděje, že se pod novým pojmem provádí stará praxe šedé ekonomiky. Když zvedl hlas Zeman kolem danění milionových příjmů sportovců v ČR, zvedl se i "bojovný hlas" novinářů, jak si to představuje, aby hrdinní sportovci byli utiskováni v Česku daněmi. Souhlasím s pisatelem, že dotace by měly jít na amatérský sport, nikoliv do sportovního byznysu či cirkusů. Ale to je jako se zemědělstvím v Česku, které vzdor vysokým dotacím je proti výkonnost za "socíku" v naprostém úpadku, proč? A já ani nic tak zázračného nevidím na českém profisportu, aby musel stát do něj lít peníze daňových poplatníků. Pokud by ANO splnilo jen zlomek ze sociálního programu, udělá pro sociální spravedlnost více, než všechny partaje za 27 roků. Levice u nás po převratu 1989 žádná nevznikla, ostatně i pravice - politici se činí, aby se vlichotili svým šéfům - oligarchům a mohli sbírat tučnější odpad z jejich stolů, než kmáni. Zatím občané nezvažují, co bylo lepší či horší dříve a nyní, ostatně ti, co zažili kapitalismus, pak socialismus a nyní zase kapitalismus hodnotí celkem správně, že byl národ okraden restaurací kapitalismu o 5 bilionů Kč a ač se nedožijí, tak přejí svým potomkům restituce národního majetku po vzoru restitucí katolické církve a Vatikánu. A to vůbec nejsou občané jakkoliv spjatí s někdejší KSČ. Již to, jak si Babiš posvítil na neplatiče daní a jakou bouři hněvu to vyvolalo u většiny politických a novinářských loutek, je pozoruhodné. Ještě je nutné rozuzlit, kde se mají platit daně, zda v místě jejich výroby, nebo v místě, kam se formálně transferuje firma. To poslední je samozřejmě nesmysl: daň ze zisku a z přidané hodnoty se musí platit tam, kde toto zdanění je vyprodukováno! Kdo vůbec vymyslel "daňové ráje" a co učinili medializátoři pro nápravu tohoto způsobu okrádání občanů nejen našeho státu? Buďme rádi za Babiše, je to přece jen krok vpřed i když by byl Babiš blbý, aby i on s Agrofertem ten krok rovněž vpřed neučinil. Přejme Babišovi úspěch, je to změna po 27leté gauneřině v české politice. A pokud se chtějí politické strany svým nevstupem do vlády deklarovat jako gaunerské, pak nové volby rozhodnou o jejich definitivním konci - chvála bohu!

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Nejsem si jist. Volby většinou rozhodují média. Ať tím, že někoho chválí a vynášejí (TOP096 to zachránil, Pirátu to udělalo, ODS se mohla nadechnout atd.atd.),nebo tím, že to přeženou s vyráběním pomluv a pronásledování, až se voliči nad tím nebožákem ustrnou a hodí to právě tomu pronásledovanému a pomlouvanému (Babiš, Okamura). Takže sviní se jen tak rychle nezbavíme a předčasné volby by zatím nic nevyřešily.

      Smazat
    2. 13:28 Hlas rozumu a chápání reality ČR na poušti prázdných plků. Dávám Vám oba palce nahoru. V.J.Horák

      Smazat
    3. I já dávám 13:28 oba palce nahoru. Daleko důležitější bude ale v budoucnu debata, jaký kapitalizmus/ socializmus? V jednoduché formě, kdo bude a jak rozdělovat "nadhodnotu" vytvořenou kreativitou lidí! Osobně preferuji tlak médií na "morálnost" kapitalistů a politiků. To znamená vyměnit naše "presstituty", aby fandili socialismu! Až se to opět "zvrtne", ty staré "postřílíme", aby se "nepřekabátili". Humánnější bude, když budou muset nosit "šaškovské" čepice v barvách stran, kterým fandili. Politici by mohli mít též, např. modrý kabát, červené kalhoty/náhrada za neviditelné trencle/, většina by měla žlutou kravatu. Barevné spektrum, naše, je ale bohatší! Máme černoprdelníky, od bílé/vzdávající se,plynule až k oranžové. A Babiš? Ten hraje všemi barvami. Tak uvidíme, jak se nám vybarví!

      Smazat
    4. Sorry,hraje s všemi barvami, přesto mu fandím.

      Smazat
    5. Sorry ještě jednou, hraje si se všemi barvami, proto mu fandím.

      Smazat
    6. 13:28 Velmi bezelstný a naivní pohled na velice sofistikovanou a propracovanou taktiku Velkého Kobliháře.
      Na jeho omluvu, není to z jeho hlavy. A s takovými jako ty, se počítá.

      Smazat
  13. Tak jsem si vzpomněl na mohutně propagovanou knihu Selský rozum a film Žlutý baron, kterým ostatně argumentoval i pan doktor David, jako dokladem, co je Babiš za predátora. Skvělý článek k tomu otiskl nedávno Hekrdla, a protože hlas lidu je hlas boží, podíval jsem se na výsledky voleb v obci Velký Karlov, kde měla podnikat ta oběť babišovy zvůle a teroru, podnikatel Rada. A hlas lidu zní: ANO 30%, socdem 13%, KSČM 16%, okamurovci 17%. A ti, kteří se zaštiťovali Žlutým baronem: TOP ani jeden hlas, KDU 3,55%, Starostové 4,1%, ODS 3%. Takže tak zhodnotili Žlutého barona ti, kteří o tom něco vědí.

    OdpovědětSmazat
  14. Z prispevku je zrejme,ze Babis,je najvacsi lotor novodobych dejin CR!Kazdy obcan ceskej republiky,ktory ma vedomost,ze Babis lupil,kradol,ma pravo a povinnost,to oznamit organom v trestnom konani....ak pobral 50 melounu
    neopravnene,vrati ich lavou,zadnou!Kedy vrati 360
    melounu gen ceskeho naroda Kalousek s Sasom Vondru v Promopro?Babis,ako jediny zosumarizoval
    zlodejiny v CR a opytal sa,co poslanci urobili pre ich vysetrenie.Nikto neodpovedal a zacal sa nanho pohon,lebo vymenoval zlodejov bielych limeckoch.Divim sa Ondrovi,ze sa.dal do politiky...zial musi trpiet!

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. 16:37 Pošli mu pusu a pohlazení.

      Smazat
    2. Já jsem chtěl původně volit ANS, protože mě všechny její 10 bodů programů oslovilo. Jenomže ANS neměla šanci získat aspoň 5% voličských hlasů. Tudíž, by můj hlas poměrně získali strany, které se dostaly do sněmovny (nejvíc ANO). Proto jsem nakonec volil KSČM, která byla dle mého soudu ta nejmenší riziko. Ale to, že obdržela tak málo voličských hlasů, jsem nepředpokládal. Vrátit to spět, bych už volil "okamurovce".

      Smazat
  15. 16:37 Soutěž kdo je menší zloděj, by neměla být nějakým vodítkem.
    A že je Babiš zloděj je neoddiskutovatelné. Nikdo si nemůže poctivě vydělat miliony, natož miliardy.
    Jenže na hloupé lidi stačí zahájit boj, vlastně proti vlastním, pomocí EET a je vymalováno.
    I mé vlastní, už starší děti před důchodem, volili Babiše.
    Na dotaz proč. Že prý proto, že na něj všichni doráží.
    Ale máme tu demokracii, tak jsem jim nic nevyčetl. Každý si musí sám spapat, co si navařil.

    OdpovědětSmazat
  16. Antibabišiáda už je diagnoza. Neskutečné. Takže - majetek ČSSR rozkradl a prodal Babiš? Vodu a energie prodal Babiš? Školství a zdravotnictví zničil Babiš? Průmysl a zemědělství zničil a prodal Babiš? Za odpornou genocidou českých občanů, za výrobou bezdomovců a lidí, kteří umrzli na ulicích, stojí Babiš? Exekutory, kteří drancovali domácnosti ubožáků, a zabavovali dětem hračky, z nichž nejodpornější svině, jakýsi Vrána, jak se nakonec ukázalo, si nakradl desítky milionů - za veškerou tou špínou stojí Babiš? Žádnou politickou svini neznáte . znáte jen Babiše? Ubozí vypatlaní duševní mrzáci! Jak lze něco takového vytvořit z normálních lidí? Anebo jste nebyli normální nikdy? A všichni ti nenormální se slézají všude možně na diskuzích - kde je možné najít ty normální?

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Ale, nechte té levné demagogie. Andrej se prostě zúčastnil zlodějiny a zbohatl. Je méně nemravný či víc mravný než ostatní, čo kradnů?

      Smazat
    2. 19:02 Neblbni člověče nešťastná. Každý normální člověk, který se živil či živí prací za mzdu či plat, zná všechny politické a zlodějské svině, od ODS, TOP, Lidovců, socanů, stanařů až po tvého poctivce Babiše.
      Že jsem nejmenoval komuny, tak proto že jsou už dlouho bez demokratického vemene a kapitál jim těžko přispěje.

      Smazat
    3. Zlodějny se zúčastnily tisíce lidí - podvodníci, šmejdi, lichváři, exekutoři, politici - hafo lidí okrádá druhé lidi a podvádí. Nechápu,proč jsou pravdivé údaje pojímány některými diskuzními tradičními demagogy jako "demagogie" - protože neladí s pravidly před půl rokem rozpoutaného honu na Babiše, který přinesl do politického spektra mega zlodějů jen zmatek a chaos? K čemu to bylo? Aby diskuzní přitroublíci mohli pištět každý den piškvorky proti Babišovi? Bože - pitomečkové, které nasralo EET - musí to platit daně heč heč - a Babiš byl zvolen většinou voličů heč heč. Hoďte si mašli vzteklouni! Všichni znají všechny zlodějny a zloděje, -ale recitovat se bude jen Babiš - jděte do prdele!

      Smazat
  17. To 18:35 Bojujte s kapitalismem, každý rok vytvoří
    další milionáře a miliardáře, protože to je hlavní
    účel kapitalismu, vydělat co nejvíce peněz. Čím více jich máš, tím se vše lépe daří, protože peníze dělají zase peníze. Už ve staré Římě řekl jeden z císařů: "Peníze nesmrdí" V.J.Horák

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Neřekl to císař, ale majitel římských záchodků svému synovi.

      Smazat
    2. 19:42 - Nebyl to majitel záchodku, ale římský císař Caligula. Také on zavedl, aby manželky římských senátorů sexovaly za peníze a tyto odváděly do římského rozpočtu.

      Smazat
  18. Anonymní27. října 2017 13:28 nám tady mnoha slovy vyložil svůj dojem z celého toho Babišova počínání a tím doložil, že stejně jako většina voličů ANO, nechápe příčiny a podstatu úpadku českého státu. Jsem rád, že tento blog, portál nebo navím jak WEB stránky Nové republiky nazvat, publikuje články, které nutí diskutovat o celé té složitosti společenské i hospodářské situace světa i státu. Bohužel se trvale potvrzuje, že hlavní příčinou „ nepokroku“ je neznalost, nevzdělanost, otevřeně řečeno hloupost všech těch, kteří na celý systém nejvíc doplácejí, ale kteří ho živí a de facto, svou zabedněností podporují. Proto diskutujme, protože každá jiskérka skutečného poznání přispívá třeba i nepatrné, ale přecejen užitečné změně společenského vědomí.

    OdpovědětSmazat
    Odpovědi
    1. Jasně - žvaněním se vyřeší vždycky všechno. Jak v hospodě poslední cenové kategorie - i když tam se teď neřeší nic, protože tam zmrdi zakázali kouření. Kteří zmrdi to byli? Babiš určitě ne. Zabili tím spoustu malých, typicky českých hospod,ale to nikoho nesere. Chátra teď dřepí u počítačů. To jsme dopadli!

      Smazat
  19. 8.35,Dobre,Babis je lup!Ale,kto z ceskich politikov kopal za CR?Desiatky investigativnich novinarov sa snazilo vystourat nieco na Babisa,bolo popisanych mnoho krivaren,ktore udajne spachal,ale nic na kriminal...tak teraz nasli 50 melounu na hnizdo!Preco sa cesi nepidite po 360 melounu ,ktore rozkradli ty geny ceskeho naroda ,Kalousek a Sasa Vodra v Promopro?Cesi,mate divny pohlad na spravodlivost!Babis vrati 50 melounu,cavou zadnou,ale co tito 2 pani????

    OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.