Reklama

pondělí 16. října 2017

Retro: NATO – Spojenectví bez závazků

Miroslav Polreich
16.10.2017   Outsidermedia

15. října 2010 - NATO a naše členství v něm je často vydáváno za rozhodující a zásadní moment v naší novodobé historii. Zajišťuje nám prý jednoznačné politické směřování a bezpečnost. Není jiná cesta ani alternativa. Jsou to zásadní stanoviska s očekávanými závažnými důsledky. Kdo oponuje, či jen vznáší dotaz, je nepřítel a přímo zrádce své vlasti.


Jsou to silná slova, ale jsou to používané argumenty. Přemýšlivého člověka žádná zjednodušení neuspokojí. Autoritativní prezentace má jen jeden důsledek – je v podstatě bez autority. Chybí argument, protože není potřebný, a to většinou jen proto, že prostě není. Podívejme se proto na spojenectví NATO podrobněji.

„…Zrušení Varšavské smlouvy … je ovšem politicky reálné jen v případě, že budou rozpuštěny oba vojensko-politické pakty … Rozvoji mezinárodních vztahů by nepochybně prospělo, kdyby státy NATO veřejně vyhlásily svou vůli jednat s Varšavskou smlouvou o rozpuštění obou paktů do roku 2000.“ (Z otevřeného dopisu Charty 77 členským zemím NATO, který v květnu 1989 podepsali mluvčí Tomáš Hradílek, Dana Němcová a Saša Vondra, a pro zvýšení politické váhy i Jiří Dienstbier, Václav Havel a Václav Malý.)

NATO je prezentováno státníky, médii, ale i odbornou akademickou veřejností jako vojenský bezpečnostní pakt, který dle své zakládací listiny (Washingtonská smlouva) zajišťuje společnými silami bezpečnost svých členů, a to dokonce i v případě vojenského napadení. V těchto deklarativních a jakoby nezpochybnitelných tvrzeních je spatřována podstata tohoto vojenského seskupení. Bohužel musím konstatovat hned úvodem – není tomu tak.

NATO je organizací bez jakýchkoliv závazků (mimo jeden), a to zvláště a právě s ohledem na text článku 5 Washingtonské smlouvy. Má to svoji logiku, která vychází z americké bezpečnostní a politické strategie.


Protože i v České republice byly tendenčně a hlavně v rozporu se skutečností šířeny mylné informace, není od věci se problematikou NATO zabývat podrobně jak z hlediska právního a politického, tak i funkčního. Objasní se tak skutečnosti, které dosud byly účelově opomíjeny, ale jsou pro pochopení problematiky NATO i jeho podstaty zcela nezbytné. Navíc si uvědomíme, jak ošidná a jednostranná je naše propaganda a k jakým negativním důsledkům vedla. Tato situace však přetrvává, neboť i vedení současného ministerstva obrany jednoznačně odmítne k publikaci ve svých „odborných“ materiálech údaje upozorňující na základě faktických podkladů a rozborů na stkutečný stav s odůvodněním, že tyto informace nejsou v zájmu politické linie ministerstva obrany.


Státy vstupují zpravidla do svazků proto, aby byla jejich bezpečnost smluvně ochráněna. NATO však není tento případ (viz Washingtonská smlouva, která má i přes svoji důležitost jen jednu stranu A4 – porovnejte s EU a LS). Vojenské pakty, tak jak je můžeme hodnotit historicky i věcně, znamenají v podstatě dohodnuté záruky a mechanizmy zajišťování bezpečnosti svých členských zemí v případě ohrožení, a to i pro případ válečného konfliktu. Jiný smysl, pokud vojenský pakt má plnit očekávání svých členů, mít ani nemůže. Obsahuje zpravidla přesně stanovená vojenská ustanovení smlouvy a jejich závazný charakter. Zde se musí jednat o nezpochybnitelnou textaci. To smlouva NATO v žádném případě neobsahuje.

Členové NATO přijali jen jediný závazek, a ten je vyjádřen hned v článku 1 Washingtonské smlouvy. Cituji:  
„Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě Spojených národů, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být zapleteny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoliv způsobem neslučitelným s cíli Spojených národů.“  
Žádný jiný závazek, než výše citovaný, smluvní strany z této smlouvy na sebe nepřevzaly a nejsou ničím jiným také vázány. Na druhé straně právě proto, že je „závazek“ přesně definován, nelze vydedukovat vlastním hodnocením z jakékoliv textace smlouvy další povinnosti.


V článku 7 předmětné Smlouvy dále přímo čteme: 
„Tato smlouva se nedotýká a nebude žádným způsobem vykládána, jako by se dotýkala práv a povinností smluvních stran, které jsou členy Spojených národů, vyplývajících z Charty, ani základní odpovědnosti Rady Bezpečnosti za zachování mezinárodního míru a bezpečnosti.“
Jedná se tedy o potvrzení jednoznačné priority OSN. Nelze než souhlasit, a naopak je třeba zvláště nyní zdůraznit textaci stanoveného výkladu Smlouvy.


Z čistě vojenského hlediska je smlouva prázdná, bezobsažná a nezavazující nikoho k ničemu, mimo již citovaného článku 1, který se však týká výlučně přihlášení k závazku, který je již založen Chartou OSN. Jinak však máme možnost se ve smlouvě dočíst pouze o tom, že smluvní strany „potvrzují svoji víru“, „jsou odhodlány“, „snaží se podporovat“, „jsou rozhodnuty spojit své úsilí“, „se dohodly“, „budou přispívat“, „budou usilovat“, „budou udržovat a rozvíjet“, „společně konzultovat“, a nyní pozor, a o tom budu psát více při rozboru článku 5, „uplatní právo“, a „neprodleně podnikne … takovou akci, jakou bude požadovat za nutnou“. Jak je vidět, aniž bych chtěl cokoliv zlehčovat, jedná se o pěkné preambulární slohové cvičení, ale závazek žádný. Prostudujeme-li politické pozadí a motivy jednotlivých zemí, a to zvláště USA, najdeme bez problémů logické vysvětlení k tak opatrnické textaci vlastní smlouvy.

Miroslav Polreich, Utajená zákulisí, nakl. Petrklíč, Praha, 2009, ISBN 978-80-7229-232-5
Knihu si můžete nejlevněji objednat na petrklic@petrklic.info.

28 komentářů :

 1. Podotknu pouze toto: Každý, kdo na úkor českého národa pracuje pro zahraniční mocnosti a jejich zájmy, je zrádcem vlasti. Platí to tedy pro podpůrce NATO i EU. S těmito institucemi férová spolupráce neexistuje. Copak si myslí, že Češi nedovedou myslet a počítat?

  OdpovědětSmazat
 2. Pane Polreich,vaší knihu Špioni v diplomacii,by jsem dal jako povinnou četbu na středních a vysokých školách.Aby se mladým otevřely oči.Generace padesáti a více letých už asi nic moc nezachrání.Ale ti mladší by mohly.Díky za váš počin knihu napsat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A ty bys měl povinně nastudovat učebnice češtiny základní školy.

   Smazat
 3. Tento článek by si měla přečíst celá generalita ANS/ČSNS i parta jejich zbožňovatelů, co zde stále tapetuje mantru: SPD neřekla, že chce vystoupit z NATO, jenom k tomu chce vyhlásit referendum.
  Snad už v této chvíli, jim došla nesmyslnost jejich přístupu. Naše práva a povinnosti, vyplývající z Washingtonské smlouvy, se vztahují k vojenskému napadení, některého členského státu. Navíc ještě deklarují, upřednostnění mírových (nevojenských) řešení.
  Podle mého názoru je NATO takovým základem k dalším individuálně uzavíraným mezistátním vojenským smlouvám, či dohodám. Přitom politici můžou občanům tvrdit, že minulé vlády vstoupily do NATO, takže ta nová ujednání z toho vyplývají, že nyní již dělají jen to, co musí. Ale to je samozřejmě lež.
  Přejezdy US army přes naše území, provokace u Ruských hranic, nasazení našich expedičních sborů kdesi v Africe, či středním Východě v zájmu USA, to jsou záležitosti, o kterých se domnívám, že jsou zajištěny, dvoustrannými ujednáními, mezi ČR a USA, mimo rámec NATO. Pokud vystoupíme z NATO, tak tato další ujednání zůstávají. O nich není nikde řeč. Takže konečně pochopte (ANS/ČSNS i parta jejich zbožňovatelů), že SPD řeší bezpečnostní politiku celkově:
  „Naše hnutí bude také prosazovat zásadní změnu koncepce naší armády. Armáda musí sloužit v první řadě k obraně naší vlasti a ne pouze k zahraničním expedicím bez mandátu RB OSN.“
  „Chceme také rozšířit vojenskou spolupráci států V4. Odmítáme účast na agresivních akcích a vojenských provokacích. Spojíme zkvalitnění branných schopností země s diplomatickým úsilím o mír.“
  P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. P.K. 9:45

   SPD něco "řeší"? Nebuďte směšný! Halasné (a pravděpodobně úspěšné) tažení těchto malých českých fašounkům má jediný cíl: obsadit lukrativní posty ve Sněmovně. "Naše" proti "cizímu" - jak ubohá a primitivní formulka, na kterou, ovšem debílkové skočí.

   Jinak: pusto a truchlivo, prázdné floskule a fráze o boji za mír hodné tak "usnesení x-tého sjezdu KSČ". Tj. od ANS se obsahově v ničem neliší - jen má Pinochio Okamura podstatně větší publicitu. To Vy ovšem ve svém svatém nadšení těžko můžete postřehnout.

   PS: Nejedná se tu o "článek", ale o výňatek z knihy, jak jste si snad mohl všimnout v odkazu nahoře.

   Smazat
  2. Anonymní16. října 2017 11:31
   „SPD něco "řeší"?“
   SPD řeší bezpečnostní situaci programově. Aby ji mohla řešit reálně, musí se dostat do vlády. Proto rozhoduje každý hlas, aby nebylo možno sestavit vládu bez ní.

   „.. od ANS se obsahově v ničem neliší … To Vy ovšem ve svém svatém nadšení těžko můžete postřehnout.“
   Jste ke mně nespravedlivý. Že se ANS od SPD téměř neliší (opajcnuli program), zde tvrdím již dlouho. Ale obávám se, že nepřekonáme svaté nadšení ANS, která vidí zásadní rozpor v tom, že oni chtějí vystoupit z NATO a SPD pouze vyvolat referendum o vystoupení z NATO.
   V současnosti má SPD silně přes deset procent. Pokud se ANS programově téměř neliší, s čímž souhlasím, měli by v zájmu prosazení toho programu, vyzvat své stoupence k podpoře SPD. Jinak svými propadnutými hlasy podpoří strany, které se skutečně programově liší. P.K.

   „Nejedná se tu o "článek", ale o výňatek z knihy ..“
   Jo takhle, to ovšem věci zásadně mění. Zvláště v případě, má-li být článek pouze reklamou té knihy.
   P.K.

   Smazat
  3. P.K. 12:17

   Dobrá, za to faktické ukřivdění se Vám omlouvám.

   Ale vážně: Vy si opravdu myslíte, že si takového chaota někdo přibere do vlády?

   --To si snad děláte srandu?!--

   Nestačila zkušenost s Vítkem Bártou a Karolinou Peake?
   Možná vidíte politiky jako stejné blbce jako oni vidí voliče?

   PS: Četl jste, co na to komunisté?
   http://www.halonoviny.cz/articles/view/46370942
   např.
   ".....2017 - podle serveru demagog.cz Tomio v 60 % svých výroků LŽE! V září a říjnu vychází na jeho podporu volební plátky pod názvem Na vlastní oči (které jsou distribuovány do poštovních schránek občanů ČR). Tomio v nich zcela otevřeně šíří poplašné zprávy jako "Válka již začala", staví se do čela hysterické kampaně šíření strachu a nenávisti, a dokonce skandálně srovnává množství české krve své a svého hlavního politického rivala, favorita voleb Andreje Babiše, s konstatováním, že on je po matce poloviční Moravák, zatímco Babiš má oba rodiče cizince (protože Slováky)... Ještěže nemůže začít vyzdvihovat árijskou rasu jako jeden jeho nejmenovaný předchůdce. To by mu totiž vzhledem k jeho původu nikdo neuvěřil....."

   Ten Okamurův plátek se mi mimochodem dostal do ruky - opravdu děsivé! (Tím nechci říct, že považuji Okamuru za nějak zvlášť nebezpečného - je to spíš jen chvástal.)

   Smazat
  4. Anonymní16. října 2017 12:33
   „Dobrá, za to faktické ukřivdění se Vám omlouvám.“
   Poklud to myslíte vážně, budu o přijmutí omluvy přemýšlet.

   „Nestačila zkušenost s Vítkem Bártou a Karolinou Peake?“
   Jsou i jiné zkušenosti. S Klausem, s Kalouskem, s Topolánkem, s Nečasem, se Sobotkou, s Bělobrádkem, atd. Také už to nestačí?

   „Možná vidíte politiky jako stejné blbce jako oni vidí voliče?“
   Výše uvedení „důstojní“ politici nechaoti, udělají pro národ jen to, k čemu budou přinuceni. Bohužel, zatím na ně nemáme jiný nástroj, než volby. Že je to málo, je již každému zřejmé.
   Proto propaguji hnutí SPD Tomio Okamura, které dlouhodobě prosazuje zákon o referendu a odvolatelnosti politiků. To již bude pádný nástroj na kontrolu politiků během celého volebního období.

   „.. on je po matce poloviční Moravák, zatímco Babiš má oba rodiče cizince (protože Slováky)...“
   Je více než zřejmé, že programu SPD, nemůžou strany jako TOP09, KDU-ČSL, nebo Starostové, atd. konkurovat.
   Proto se objevují takové podpásovky, jako proč bychom volili nějakého šikmookého Číňana, když máte vlastní kvalitní lidi, jako Babiš. Bohužel část populace, která svět vnímá způsobem: „Volím Karla, protože má číro“, na ty primitivní podpásovky slyší a SPD se musí snížit na jejich úroveň, aby se obhájila (mimochodem to číro je docela ceněný projekt, Babiš už to frančízoval. Někde jsem viděl jeho photoshopovanou fotku s dvoubarevným účesem).
   Je správné, že sledujete počiny SPD – Tomio Okamura, ale co se týče předvolebních klipů a shotů a já nevím čeho ještě, tady máte kvalitní nabídku:
   https://www.stream.cz/porad-ludka-stanka/10019533-predvolebni-klipy-vysilani-pro-masochisty-za-ktere-se-stydi-i-ceska-televize
   P.K.

   Smazat
 4. Tenhle spolek by naše země měla opustit co mají dělat Český žoldáci v Afghánistánu atd.

  OdpovědětSmazat
 5. Díky dr.Polreichovi za připomenutí těchto skutečností. Je třeba dodat, že NATO je od začátku a zejména v posledních letech nástroj americké zahraniční politiky a vojenské prosazování jejich teritoriálních ambicí a zájmů. Daleko také překračuje svoje cíle o severoatlantickém prostoru.

  OdpovědětSmazat
 6. Vondra vykládal pár dní zpátky v ČT, že NATO mělo do Pobaltí po záboru Krymu narvat strategické rakety. Ten vepř měl viset už před 30 lety.

  OdpovědětSmazat
 7. 19:22
  Toho vožralu vyhodili před lety z Fuckingtownu,protože se tam ožral a podělal na pár recepcích a to už bylo i na ty jejich demokratůrní poměry moc!!!!!
  Nepohla ani přímluva alkoholika Veškrny!!!!:-))))

  OdpovědětSmazat
 8. K článku p. Polreicha. Je opravdu dobrý, výstižný bez nějakých snah o účelové zavádění čtenářů. Kamkoliv. Pokud jde o ANS/ČSNS, tak ti říkají, že: 1/ jsou jednoznačně pro vystoupení z EU a z NATO a říkají i jasně proč; 2/ říkají dále, že volby jsou více než referendum, protože dávají v programech jednotlivých stran odpovědi i na související otázky (např. s vystoupením z uvedených organizací). To referendum nemůže; 3/ říkají, že na referendum není s ohledem na zběsilý vývoj kolem nás již čas, zvláště pak za situace, kdy nebyl stále ještě prosazen ani technický zákon k provádění obecného referenda v uchopitelné formě. 4/Říkají rovněž, že je třeba podporovat ty, kteří se jasně vyjadřují k našemu vystoupení z EU a z NATO a ne ty, kteří se schovávají za referendum, aniž by se sami jasně vyjádřili, zda jsou pro setrvání v těcho organizacích či pro vystoupení z nich. Mimochodem Okamura se jasně vyjadřoval jen k tomu, že chce v NATO setrvat. Prý nemá alternativu. (Ještě asi nemá sestudovány potřebné informace, takže neví, co je OBSE či Helskinský protokol a Helsinský dekatlon). Položme si proto naléhavou otázku, kolik let chce ještě Okamura krmit národ zkazkami o referendu? Odpovím. Na podzim r. 2018 (jak bylo již uveřejněno) má vejít v platnost nadunijní legislativa, která bude zákonem přikazovat přidělování migrantů zejména z Afriky (ale i z dalších zemí BSV) do Evropy. Tamní (africké) vlády si budou moci ukázat na své nepřizpůsobivé občany, kteří budou přesunuti do Evropy. Evropské země (vč. ČR) je budou muset přijímat a starat se o ně. Tedy i živit, šatit, poskytovat obydlí, lékařskou péči, školy atd. Vše na náklady dosavadních obyvatel členských zemí EU. Všichni migranti budou zlegalizováni. Nebudou již žádní nelegální. Občané členských zemí budou krom toho ručit svým majetkem za úspěšnost projektů nadnárodních skupin v Africe. Když jm jejich projekty nepřinesou očekávaný zisk, budou se hojit na našem majetku! Ty si tak udělají prostor pro své drancování těchto zemí a jejich nerostného bohatství. A v případě potřeby i nás(těch "morových ran" je v oné legislativě více). Referenda a jiné kroky proti tomu budou nezákonné. Tato legislativa má být schválena a vejít v nadunijním měřítku v platnost na podzim 2018. EU se ale nechalo již slyšet, že v EU to zavede (v unijním měřítku) s předstihem. Lze tedy předpokládat, že do prázdnin 2018. A teď to nejlepší: skončí zanedlouho tyto volby, po volbách se bude ustavovat nová vláda. Řekněme, že do konce t.r. A Okamura sliboval, že "po volbách dá EU 6-ti měsíční lhůtu k tomu, aby se polepšila. Pokud se nepolepší, pak navrhuje vypsat referendum o EU (na které nemá ale doma legislativu a v době, když takové referendum již bude z hlediska nadnárodních zákonů, které musíme přejímat do naší legislativy nezákonné. Krom toho větší pitomost jsem snad v životě neslyšel. Je jen škoda, že T.O. neříká, jak toho chce dosáhnout.
  Občané, probuďte se! Je s Vámi manipulováno tím nejhrubším způsobem a vy stále nic nechápete! Z celého SPD se vyklubou nové veverky, tentokrát ale s naprosto fatálními důsledky pro nás pro všechny. Stačí, vážený Anonymní ze 16.10. v 9.45 či mám ještě pokračovat? Zatím skončím a přeji dobré zažití a hlavně usilovné přemýšlení, kam jste Vy a někteří další zase jednou "hlavu dali".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:53
   "...(africké) vlády si budou moci ukázat na své nepřizpůsobivé občany, kteří budou přesunuti do Evropy. ..."

   1. Odkudpak to víte? Snad Vám to nepošeptal sám Okamura nebo Konvička?
   2. Co je to "nadunijní" (?!) legislativa? To je nějaká nad tou unijní? Kdepak se taková legislativa píše?

   Smazat
  2. Anonymní17. října 2017 9:53
   „Pokud jde o ANS/ČSNS, tak ti říkají …. že na referendum není s ohledem na zběsilý vývoj kolem nás již čas.“
   Pokud by se dostaly do vlády strany s podobnými názory, jako má ANS/ČSNS, tak bychom asi brzy přišli i o volby – „nebyl by na ně čas“.

   „.. neví, co je OBSE či Helskinský protokol ..“
   Zde bych zapochyboval, že T.O. neví co je OBSE. Ale pochybuji také o tom, že lze v OBSE, jejímž jsme členem, vidět jednoznačnou záruku naší bezpečnosti. Vždyť jak zabránila rozbití Jugoslávie, jak zabránila odtržení Kosova? Všechno pečlivě „monitoruje“.
   Proto mi je bližší názor SPD, který preferuje obranu našeho území vlastními silami. Po tomto zajištění, se dále můžeme nějakými dalšími dohodami, zapojovat do širší koncepce bezpečnosti:
   „Naše hnutí bude také prosazovat zásadní změnu koncepce naší armády. Armáda musí sloužit v první řadě k obraně naší vlasti a ne pouze k zahraničním expedicím bez mandátu RB OSN.“
   „Chceme také rozšířit vojenskou spolupráci států V4. Odmítáme účast na agresivních akcích a vojenských provokacích. Spojíme zkvalitnění branných schopností země s diplomatickým úsilím o mír.“

   „Občané, probuďte se! Je s Vámi manipulováno tím nejhrubším způsobem a vy stále nic nechápete!“
   Právě že chápeme, ANS/ČSNS bojuje o metu 1,5%, spojenou se státní podporou. Pro její získání, je ochotna zapomenout na cíle protestních stran, neboť hlasy, které získá, budou rozděleny i mezi strany, které s tímto programem nesouhlasí. Bohužel, jinak to nelze nahlížet. P.K.

   Smazat
 9. Nadunijní legislativa je legislativa OSN. Jedná se o tzv. Globálním zákon o migraci, který má být přijat na summitu OSN v New Yorku na podzim 2018. Německo, Francie, Španělsko a Itálie na svém podzimním setkání v Paříži se zavázaly, že v rámci EU přijmou tuto legislativu ještě dřív. Přečtěte si stránky ANS, tam to je!!!

  Vy ale víte prdlajs, stejně jako ví prdlajs váš slavnej Okamura a celá jeho sekta SPD, které jste vy - PK - evidentně členem!

  A ty kecy o opajcnutém programu jsou pravdivé, ale přesně naopak! SPD opisuje od ANS - a dá se to dokázat měsíčním screenem webových stránek. Takže na toto téma laskavě už držte hubu a nelžete!!! Jste úplně stejně prolhanej jako vás japonskej guru!

  A ten je buď úplně blbej - když neví základní věci a prosazuje referendum a 6 měsíců milosti pro EU anebo navedenej a koupenej! Obě varianty jsou děsivé.

  OdpovědětSmazat
 10. Anonymní17. října 2017 13:04
  ANS svůj program opajcnula od Tomio Okamury. Ten hlásá stejné názory již mnoho let. Začínal s tím na youtube, když se guruové ANS teprve snažili ukout své „zastřešování“ všech protestních stran a hnutí. Ale nejspíš si kladli za své „služby“ nepřijatelné podmínky, takže většina jim to odmítnula.
  V době, kdy se snažili vzájemně ladit noty, již T.O. měl jasno a propagoval to. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proboha, vaše kecy nemá ani smysl komentovat! Jděte se vycpat a lžete si dál do kapsy!

   Smazat
  2. jojo PK je zdejší stabilní slepý a total zabedněný SPD podporovatel

   Smazat
  3. Jsem anonym 15:55 a moje reakce byla určena anonymovi P.K.

   Smazat
 11. Něco o panu Okamurovi, něco pro P.K-15:09
  Haló noviny 15.10.2017: POZOR NA ULTRAPRAVICOVÝ POPULISMUS

  Internetem se začalo šířit varování před laciným populismem nebezpečného fenoménu blížících se voleb. Že nejde o hoax, lze dovodit z toho, že mnohé ze zmiňovaných informací jsou doložitelné... Chcete volit vůdce SPD Tomia Okamuru? Toto byste o něm tedy měli vědět...:
  Jaké hodnoty a názory podnikatel Okamura doopravdy zastává, resp. zastával před pěti až deseti lety? Jen vlastní prospěch, je to jeden z nejješitnějších politků v našich novodobých dějinách. A pro svou slávu je s to zavrhnout i vlastní rodinu. Jeho současná šílená islamofobie je čistě předvolební trik, podvod na jednodušší voliče...
  2008 - Tomio se stává ambassadorem Evropského roku Mezikulturního dialogu,který mj. podporuje multikulturní charakter Evropy (včetně náboženské rozmanitosti). Tomio při té příležitosti mluví o vzájemném obohacení.
  2010 - vydává knihu Český sen, kde jako důvod vstupu do veřejného života uvádí, že chce lobbovat za pracovní práva cizinců, kteří dle něj pracují lépe než Češi.
  2011 - stává se porotcem v soutěži Miss Expat - Miss cizinka ČR. Soutěž má za cíl přispět k lepší integraci cizinců, odbourávat předsudky a představit integraci jako přirozený proces.
  2013 - obléká svoji přítelkyni do hidžábu v londýnské mešitě. Celou návštěvu mešity i její personál si velmi pochvaluje.
  2013 - odvolání z postu předsedy hnutí kvůli tunelování stranických financí označuje jako puč na svou osobu, přestože byl demokraticky odvolán většinou členů.
  2015/16 - po prvních teroristických útocích v Evropě postupně přijímá protiislámskou a protimultikulti rétoriku. Dostává se do čela "koalice" protimigrantských nacionalistů a laciných ultrapravicových fanatiků. Veze se na vlně rostoucího odporu proti muslimským běžencům a přejímá všechny hoaxy a další lživé zprávy v souvislosti s touto migrační vlnou šířené.
  2017 - podle serveru demagog.cz Tomio v 60 % svých výroků LŽE! V září a říjnu vychází na jeho podporu volební plátky pod názvem Na vlastní oči (které jsou distribuovány do poštovních schránek občanů ČR). Tomio v nich zcela otevřeně šíří poplašné zprávy jako "Válka již začala", staví se do čela hysterické kampaně šíření strachu a nenávisti, a dokonce skandálně srovnává množství české krve své a svého hlavního politického rivala, favorita voleb Andreje Babiše, s konstatováním, že on je po matce poloviční Moravák, zatímco Babiš má oba rodiče cizince (protože Slováky)... Ještěže nemůže začít vyzdvihovat árijskou rasu jako jeden jeho nejmenovaný předchůdce. To by mu totiž vzhledem k jeho původu nikdo neuvěřil...
  V prvním říjnovém čísle bezskrupulózně a zcela absurdně všechny obhájce migrace označuje za fašisty - tedy i své bratry Hayata (KDU-ČSL) a Osamua (Zelení), zatímco on sám si ve své protimigrační nenávisti nadále nebere servítky a stává se tak pomalu typickým malým "českým" neonacistou. (rom)

  OdpovědětSmazat
 12. Anonymní17. října 2017 16:21
  Vzhledem k tomu, že zde neúnavně tapetujete několik argumentů stále dokola, tak jsem již i na toto někde odpovídal. Je mi jasné, že to nevadí, že to zde stejně ještě párkrát zopakujete.
  Ale přesto, zrovna nemám co na práci, takže můj názor je následující. Již dříve u nás žili nějací muslimové a nikdo proti tomu neprotestoval. Nebylo proč, pracovali, ctili naše zákony a svou víru si řešili v soukromí. Mimo to zde byli Řekové, Vietnamci a další a integrace fungovala.
  Nyní přijde ta hlavní myšlenka. Nadnárodní síly se rozhodnuly zavalit Evropu muslimským rozvratným živlem. Pro úspěch svého záměru zkorumpovaly národní vlády, EU komisaře a nejspíš i úředníky OSN. Navezení muslimové v Evropě již nepracují, nectí zákony, praktikují víru provokativně na veřejnosti. Navíc jsou bezpečnostním a zdravotním rizikem. V této situaci, tzv. kvantita mění kvalitu, takže se i celkem logicky, mění pohled většiny Evropanů, na tento živel. Že ho změnil i T.O., to mu slouží pouze ke cti.
  Že ten pohled nemění KDU-ČSL a Zelení, doufám voliči „ocení“ ve volbách, bratr, nebratr. Vzhledem k tomu, že tento pamflet byl otištěn v komunistických novinách, staví se KSČM do jedné řady s KDU-ČSL a Zelenými. Také informace pro voliče. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. P.K. bylo by účinnější vyvrátit ten "pamflet". Mimochodem, KSČM snad proti kvótám a nelegálním migrantům není?

   Smazat
 13. Pane PK, musím se připojit k předřečníkovi: copak opravdu opravdu nevidíte, že se Okamura pořád se všemi hádá jako imbecil?! Je tak ořvanej a tak sebestřednej, že to je k nesnesení.

  OdpovědětSmazat
 14. Otázka referend a přímé demokracie je jedním ze základních deklarovaných cílů poslance Okamury. V tomto volebním období navrhl spolu se všemi ostatními poslanci zvolenými na kandidátce hnutí Úsvit (dnešní "pučisté") zákon o celostátním referendu. Tento návrh byl podán již na začátku volebního období v lednu 2014.

  V 1. čtení byl zákon zamítnut a to nejen hlasy vládních poslanců, ale zástupci napříč politickým spektrem (v hlasování jej podpořili pouze poslanci Úsvitu a zhruba polovina komunistických poslanců).

  Reálně šlo o jediný legislativní návrh na celostátní referendum, který Okamura předložil.

  Ale on sám stále dokola a nesnesitelně lže, že to udělal aspoň 100x!

  OdpovědětSmazat
 15. Anonymní17. října 2017 18:01
  Nebudu Vám vyhledávat, kolik legislativních návrhů T.O. předložil, je jich řada. Ale zabývat se tím, kolikrát předložil jeden a týž zákon, to je debata o ničem. P.K.

  OdpovědětSmazat
 16. Anonymní17. října 2017 17:53
  Taky volíte Karla, protože má číro? P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:26

   Jasně, volím Karla Marxe, přestože má fousy.

   Smazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.