Reklama

úterý 10. října 2017

Zpráva pro voliče

Jaroslav Tichý
10.10.2017
Vážení voliči, jak víte, blíží se celostátní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jež se uskuteční ve dnech 20.-21. října tohoto roku. Tentokrát v obzvláště vypjaté atmosféře, a to jak na zahraniční, tak i na domácí scéně. Zase prý není koho volit, zase se prý nedá nic rozhodnout. Zase se budou mnozí voliči raději vymlouvat, než aby si prostudovali volební programy stran, které by pro ně mohly přicházet v úvahu, zase prý mnozí chtějí zůstat raději doma.


Pokusím se Vám to ulehčit. Prostudoval jsem programy jednotlivých stran, které nejsou až na výjimky stranami parlamentními, tedy těch stran, které se vydávají vesměs za alternativní či opoziční. Vynechávám ty, které jsou spoluviníky současného marasmu, do něhož nás dostaly či pomohly dostat.

Pro přehlednost a možnost srovnání těchto programů jsem vybral hlavních 10 bodů, které se týkají naší další existence, vytvoření podmínek pro realizaci potřebných komplexních změn u nás, a to vč. změn ekonomických a změn na ně navazujících v oblasti sociální, jakož i v jednotlivých sektorech činnosti našeho státu a oblastech fungování naší společnosti. K těmto 10 vybraným bodům patří:

1. Podpora míru

2. Vystoupení z EU

3. Vystoupení z NATO (+ obnovení naší suverenity)

4. ne- zrušení Benešových dekretů + zachování celistvosti naší země

5. ne- ilegální migraci do ČR, ne- kvótám na migranty

6. obecné referendum a přímá demokracie

7. zestátnění přírod. bohatství + strateg. odvětví národ. hospodářství

8. zrušení církevních restitucí

9. odmítnutí EURa

10. změna ekonom. modelu (laciné práce a podtržené koruny) + snížení odlivu kapitálu.

Vycházel jsem při výběru těchto bodů z toho, že body další, jakkoliv důležité, jsou z hlediska priorit proti vybraným bodům až druhotné. Jde tedy především o toto:

1/ nebude-li mír, nelze realizovat ani jakékoliv bohulibé záměry jednotlivých stran;

2/ nevystoupíme-li z EU:

· budeme nuceni realizovat smluvní dokumenty, týkající se zavezení Evropy vč. ČR migranty, které počínaje Lisabonskou smlouvou podepsali s EU (byť vesměs pod nátlakem) i naši představitelé;

· bude nám zabraňováno v tom, abychom se této invazi bránili;

· budou nám vnucovány jakési kvóty na migranty z předem oficiálně neurčeného či nevyřčeného celkového množství migrantů, jež čítá podle uvedených plánů řádově desítky milionů migrantů a často se podle jednotlivých dokumentů liší;

· staneme se součástí připravovaného evropského islámského chálifátu;

· naše obchodní zájmy, jakož i zbytek suverenity budou přímo ohroženy uvedením smlouvy CETA do praxe;

3/ nevystoupíme-li z NATO:

· budeme nadále účastníky agrese vůči dalším zemím, budeme podporovat vznik dalších ohnisek války a nárůst migrační vlny. Staneme se jejími spoluviníky. NATO nebojuje proti terorismu ani nechrání hranice schengenského prostoru, změnilo se v pouhý nástroj agrese. Zpronevěřilo se v praxi své zakládací smlouvě.

· budeme zataženi do připravované války s Ruskem, z našeho území se stane bojiště a my jejími prvořadými oběťmi (v plánovaném boji „do posledního Slovana“);

4/ v honbě za připravovaným „superstátem“ (před jeho přeměnou v evropský islámský chálifát) se vedení EU snaží o:

· rozbití jednotlivých členských zemí EU;

· odstranění jejich hranic za účelem snazší likvidace jednotlivých národů Evropy, jež mají být promíchány s migranty s cílem vytvořit novou „světle hnědou rasu“ s průměrným IQ 90 podle Coudenhove-Kalergino plánu;

· rozbití územní celistvosti jednotlivých členských zemí EU plánem připravovaným vedením EU na vytvoření tzv. euroregionů, aby tak bylo možné lépe překonat sílící odpor jednotlivých členských zemí k původnímu záměru vedení EU. ČR tak má být rozdělena do několika takových regionů (vždy s částmi sousedních zemí), většina pak má být připojena k Německu. Českým národem neodsouhlasený název Czechia (tedy Tschechei v němčině, jak nás potupně nazýval již Hitler), který si stávající česká vláda nechala zaregistrovat u mezinárodních institucí, není náhodný stejně jako změna označení naší hranice s Německem ze státní hranice na zemskou hranici;

5/ hrozí nám ztráta posledního prvku naší suverenity, kterou je naše měna. Přechodem na EURO završíme naši závislost na jiných, pak budeme tak ovládáni jako Řekové, a to se všemi z toho pramenícími důsledky. Jde přitom současně o jediný ekonomický nástroj, který zůstal našim vládám k ovlivňování naší ekonomiky. Ostatních jsme si již dříve nerozvážně zbavili. Přechod na EURO by navíc znamenal trvalé zafixování našich bídných mezd, platů a důchodů na stávající úrovni po jejich pouhém přepočtu z Kč na EURO, o obvyklém průvodním zdražování cen všehomožného při takovém přechodu ani nemluvě.

6/ musíme změnit ekonomický model přijatý podle washingtonského konsensu. Jeho použitím jsme vyčerpali nevratně zdroje po našich předcích, přešli jsme na lacinou práci a na podtrženou korunu, kdy u nás cizinci pořídí vše „za hubičku“ na rozdíl od nás ostatních. Další pokračování v tomto modelu není již z čeho dotovat. Majetek a zdroje státu po předcích jsou pryč, levná práce a podtržená koruna, jejíž další umělé znehodnocování ze strany ČNB budeme muset též splácet, zůstaly. Cenu našeho celkového „školného“ bude splácet ještě hodně generací po nás. Pokud se toho vůbec dožijí.

Náš oficiální optimismus související s vykazovaným růstem HDP není na místě. Jednak proto, že HDP je signálem pro zahraniční investory o tom, kde si dobře „namažou kapsu“, méně již ukazuje na vytváření předpokladů pro růst životní úrovně našich obyvatel. Takovým ukazatelem je HNP. Kdy o něm slyšíte či čtete v našich propagandistických prostředcích? Pro pořádek jen připomínám, že podle oficiálních údajů 8 % HDP vyvážíme ročně do zahraničí. Nevratně. A to je v naší situaci zhruba rozdíl mezi oběma ukazateli.

Tolik tedy alespoň ve stručnosti na vysvětlenou k výběru alespoň některých z oněch 10 bodů, které jsem použil ve srovnávací tabulce.

Pokud se dotyčná strana hlásí k tématice uvedené v příslušném bodě:

- plně je oceněna 1 bodem;

- zčásti je oceněna 0,5 bodem;

- vůbec je oceněna 0 body.

Tabulka dává ve svém posledním sloupci vpravo celkový součet bodů docílených jednotlivými stranami, pod každým ze sloupců č. 1 – 10 je uveden součet bodů všech stran docílených k dané tématice všemi stranami.

Dostáváme tak údaje nejen za jednotlivé strany celkem, nýbrž i údaje o tom, jak strany dohromady podporují (či věnují se) jednotlivým vybraným problematikám.

Strany jsou přitom seřazeny v abecedním pořádku, dole pod mezisoučtem alternativních stran (ať již faktických či tvrzených) jsou pro srovnání uvedeny ještě 2 parlamentní opoziční strany, tj. KSČM a SPD a dále pak hnutí ANO, které je součástí stávající vládní koalice, byť se za téměř opoziční vydává.

Ani jedna z uvedených stran (s výjimkou ANS) se příliš (většina však vůbec) nezabývá konkrétními kroky v oblasti potřebné změny ekonomického modelu, jehož důsledky pociťujeme nejen v nízkých mzdách, v nedostatku peněz na zdravotnictví a na důchody (odvody jsou totiž kalkulovány z velmi nízkých základů při sazbách srovnatelných se zahraničím) a které budeme pociťovat zejména v souvislosti s nutným přechodem na produkci výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Ani jedna ze stran (s výjimkou ANS) se pak vůbec nezabývá důsledky přicházející průmyslové revoluce 4.0, ač tato klepe již na dveře. První vlaštovkou je již avizovaný převod části automobilové výroby ze Škody Mladá Boleslav do Německa. Roboty si každý zahraniční investor může totiž nainstalovat doma. Dojde tak k zásadním změnám v ekonomice jednotlivých zemí vč. ČR a bude záležet na tom, jak která země na ně bude umět včas zareagovat. Může jí to pomoci předhonit jiné země nebo se naopak oproti nim propadnout.

A jak je na tuto novou situaci připravena ČR? No, to je patrné z volebních programů jednotlivých stran. Vesměs hodlají snižovat daně, současně občanům vč. důchodců přidávat na mzdách, platech a důchodech, to či ono bude „zdarma“. Po volbách u nás podle toho nastane zřejmě ráj na zemi. Hlavně si vybrat ty strany, které toho slibují nejvíce.

Tyto strany totiž s očekávaným odchodem části zahraničních investorů od nás nepočítají, s potřebou investovat do podpory našeho zapojení do průmyslové revoluce 4.0 rovněž ne. Po odchodu těch investorů nám totiž zůstanou jen dluhy a vyrabovaná země. A bude záležet jen na nás, zda a jak se zase sami postavíme na nohy, pokud si k tomu úspěšným vyřešením shora uvedených předpokladů (bodů) vytvoříme vůbec podmínky. Nikoliv náhodou proto mezi zmíněnými 10 body ANS navrhuje i zestátnění přírodního bohatství země a podniky klíčového průmyslu. Z klasického výrobního cyklu budou totiž robotizací uvolněna postupně kvanta pracovníků, kteří nebudou mít práci. Kam půjdou? Za státem a ten „nemá na nic peníze“. ti lidé musí z něčeho žít, ti lidé musí z něčeho kupovat výrobky z robotizované výroby. Situace si vynutí vytváření nových pracovních míst (např. opatrování vlastních dětí v domácnosti apod.), jenže na jejich placení stát musí získat finanční zdroje. Stejně jako na provádění málo výnosných leč potřebných prací ve městech a obcích. Stejně tak na vyplácení nepodmíněného garantovaného příjmu. V opačném případě by musel stát plošně zvednout daně, zavést strukturované a sektorové daně atd..

Program Aliance národních sil (ve volbách podporuje ČSNS s volebním číslem 25) se naopak snaží nejen na uvedenou problematiku voliče upozornit, nabízí i řešení. A je ke škodě nás všech, že nebyla sdělovacími prostředky umožněna veřejná diskuze na tato témata, která tak, jako jiná ANS otevírá. Za jiné, kteří to mají i v popisu práce, avšak tak nečiní.

Vážení spoluobčané, mám z toho silnou obavu hraničící s jistotou, že nejsme na tuto novou situaci připraveni vůbec a že většina těch slibujících stran ještě snad ani netuší, že slibuje něco, co nebude schopna splnit, i kdyby opravdu chtěla. Nebo ví a patrně nechce slibem zarmoutit. Jenže to je málo. Strašně málo a krom toho „to už tu přece vícekrát bylo“. Chcete to zase opakovat? Nechcete již konečně něco jiného? Tu srovnávací tabulku pro informaci přikládám. V klidu se na ni podívejte a popřemýšlejte, kam Vás volba té či oné strany dovede. Sledujte programy stran, nikoliv pouhá předvolební konjunkturální vyjádření jednotlivých politiků. Zítra si je nebudou pamatovat, pozítří je zapřou. Podstatné jsou volební programy stran. Stojíme v současnosti skutečně na křižovatce dějin, ač si to mnozí z Vás zatím třeba neuvědomovali. Je nezbytně nutné podle toho ve vlastním zájmu i jednat. Čas je v daném případě proti nám a ztrácíme ho dalším odkládáním řešení každým dnem.

A propos, již víte, koho volit?

124 komentářů :

 1. Jediná síla je SPD Tomio Okamury. Proto příjdte k volbám a volte 29. Tím, že nepůjdete k volbám volíte tu nejhorší variantu.Raděj hoďte práznou obálku tím je hlas neplatný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Okamura je směšná figurka, která své voliče podvede stejně jako vrchní kobliha ! Z vyššího principu třídních zájmů musíme volit KSČM, jinak se nic nezmění !!

   Smazat
  2. KSČM nechce vystoupit z EU a když nevystoupíme z EU, tak se nic nezmění, ačkoliv komunisti budou říkat cokoli. Prostě nám to nebude umožněno! Pochopte to konečně!

   Smazat
  3. 13:06 Jestli někdo něco chce nebo nechce, je druhotné.
   Důležitější je něco jako nechtít, ale pracovat na tom aby to jednou bylo možné.
   A to chce čas, koordinaci podobně myslících pokud možno ve skupinách lidí, kdy tyto skupiny mají šanci na úspěch.
   Takových programů jako má ten fantasta Tichý, napíše každý kdo umí psát.
   Všichni ti "tiší" jsou jen agenty pravice, která takové řediče jednoty podporuje.

   Smazat
  4. Pane Tichý na webu jste znám,že na dotazy voličů nechcete a možná i neumite odpovedėt!
   A za to prý vas máme volit,zejména proto,že zdá jakoby jste vůbec neexistovali!

   Smazat
  5. Pan Tichý obvykle reaguje a také se podepisuje.

   https://www.aliancens.cz/nase-prohlaseni

   http://csns.cz/kraj-plzensky

   Smazat
  6. Program ANS má do pravice velmi velmi daleko.A 13.30 lže!

   https://www.aliancens.cz/odborne-komise-ans

   Smazat
  7. Autorova tabulka je silně tendenční, respektive zkreslená. Nemám tolik času podrobně studovat volební programy všech stran, zaměřím se na jednu, která je alternativou těm které se po převratu podíleli na vládě. U těch 3 pod čarou je třeba kromně programu brát i dosavadní praxi. Tak např. KSČM již 3x předložila v parlamentu návrh zákona o obecném referendu. Dostala 0 bodů. Od zažátku je proti vstupu ČR do NATO, a poté za uspořádání referenda za vystoupení z NATO. Dostala 0,5 bodů. Od svého vzniku usiluje o zmněnu ekonomického modelo - opět 0,5 bodů. Je za zestátnění přírodního bohatství a strategickách podniků, a proti zrušení tzv. Benešových dekretů, opět 0 bodů. A tak bych mohl pokračovat. Mě to vychází na 9 bodů proti autorovým 3. Co říct závěrem??? Dobrá rada nad zlato, aneb slušná manipulace s fakty.
   Mik

   Smazat
  8. Anonymní10. října 2017 13:53
   Nejde o program, ten je opajcnutý od SPD, to je v pořádku. Jde o to, že pod stejným programem láká voliče hafo stran, aby se tam nakonec nedostala žádná. P.K.

   Smazat
  9. 12:21 Souhlasím a taky to udělám.

   Smazat
  10. Ad.1.
   Vy jenom ccete podporovat mir?No neni to divne,že nepišete jak?Že vy nevite co je Lisabonska smlouva a Nova Evropa


   Ad.2 Proč mame vystupovat z EU když se už samo rozpadá bude dvourychlostni Evropa,kde prý minite vstoupit?
   A tak by se dalo pokračovat,ale vy chcete ty voliče jenom odbýt a ZADNÝ DIALOG s nime nechcete jak z vaši zpupne odpovëdi vyplývá že ano?

   Smazat
  11. Kdybyste nebyl záměrně konfliktní a přečetl si program ANS, tak byste to věděl!

   https://www.aliancens.cz/single-post/2017/03/25/Pro%C4%8D-je-nezbytn%C3%A9-vystoupit-z-EU-jak-to-u%C4%8Dinit-a-jak%C3%A1-je-alternativa

   Smazat
  12. Co to melete PK?! Jedinej, kdo opajcnul program - je SPD (částečně). A dá se to velmi lehce dokázat screenem programových stránek ANS a SPD z května tohoto roku.

   Smazat
  13. Anonym Mik. KSČM není pro vystoupení z NATO, KSČM chce zrušit NATO - chachacha - a vystoupit ev. pouze z jeho vojenských struktur. KSČM chce toto: postupnou změnu a demontáž NATO.

   Navíc do NATO jsme nevstupovali na základě referenda, takže není důvod, proč bychom na základě referenda museli vystoupit. O vystoupení z NATO může rozhdnou klidně jen vláda!!!!

   KSČM nepožaduje zrušení církevních restitucí!
   http://volby.kscm.cz/volebni-priority/zdaneni-daru-cirkvim

   KSČM chce setrvat v EU!!!KSČM také požaduje evropskou integraci na rovnoprávnějším základě.

   http://volby.kscm.cz/volebni-priority/mene-byrokracie-vice-demokracie

   KSČM nemá ani slovo o zestátnění!!!
   http://volby.kscm.cz/volebni-priority/vynosy-z-nerostnych-zdroju-a-paterni-ekonomiky

   KSČM neříká, ře chce závazné referendum - pouze obecné!!! Z hlediska závaznosti rozhodnutí přijatého v referendu

   Závazné – političtí představitelé jsou povinni se jím řídit při své další rozhodovací činnosti, ať už s výsledkem referenda souhlasí či nikoliv.

   Konzultativní– političtí představitelé jsou vázáni názorem občanů jen politicky a toto referendum jim slouží pouze jako doporučení při jejich vlastním rozhodování, i když je nezávazné; v některých zemích se tento typ nezávazného referenda označuje jako plebiscit.

   http://volby.kscm.cz/volebni-priority/mene-byrokracie-vice-demokracie

   Smazat
  14. Samozejmë,žeje na čase ,aby si voliči vynucovali svoje JASNE POŽADAVKY VE FORMË DESATERA VOLIČË,kterė si strany včetnë vás nechtěji dat do Programu a namisto toho se daly do boje proti tëm,kteři je maji za to zvolit!

   KDY ZAČNETE MISTO POHRDÁNI VOLIČI S NIMI OPRAVDOVÝ DIALOG A NE KAKOFONII JAKO TO VIDIME TADY, NAD VAŠIM PROGRAMEM KTERÝ ODMITATE VYSVËTLOVAT PROTOŽE VITE,ŽE JE K NIČEMU!

   Smazat
  15. OSV tëši,že po dobë,kdy se nikdo jejich aktvistů nevšimal nastala dalši fáze,kdy podpindostnici s voliči začali bojovat!
   No zbývæ fáze kdy voliči zvitězi a teprve pak se ten pokrok projevi!

   Je teba se všimnout hesla toho našeho prý NWO zæstupce pana Babuše,který hlásá

   KDO PLATI ROZHODUJE!

   Protože to platime ten cirkus politickch stran Šmejďů my voliči je na čase si začit vynucovt,bycom mohli taky rozhodovat!

   Smazat
  16. Problém tzv. pravice je, že doposud nepochopila, proč vábec vznikl a tak snadno se rozšířil marxismus. Nepochopila, že již v devatenáctém století byl paitalismus označen za systém zdrojově z podstaty nestabilní a proto nežádoucí. Marxismus znamenal zachování davo-"elitářské" koncepce ovšem zkolaboval na nesmyslné ekonomické a internacionální doktríně. Nemarxistické sociální systémy mají obvykle národně sociální rozměr, proto jsou pro drtivou většinu populace přirozenou volbou. Řád jako opak chaosu je zcela zásadní nezbytnost, stejně jako odpovědné a skutečně kvalifikované řízení dle zásad DVTR a KSB.

   Smazat
  17. Chce se mně věřit, že se do parlametu nedostanou KDU-ČSL a TOP-09, které byly ve všech vládách a vždy hájily zájmy církve, bývalé šlechty, Německa na úkor lidí naší země.

   Smazat
  18. Jsme aktiviste Společnosti voličů kteři vytvořili DESTERO VOLIČE a usiluji o Novou pimou demokracii ve formě oteveni zablokovaných diskuznich rubrik přimo na webech stran a hnuti,ktei chtěji být zvoleni!
   Naše otázky jsou krátkė a jasnė.

   Zařadí do svého polovičateho programu ANS a ČSNS DESATERO VOLIČE?
   Když ne tak proč.
   Pro koho se ečeno všeobecně davaji strany zvolit?
   Je to proto ,aby vyhověly černemu pozadi kterė za nimi stoji,nebo voličům,ktere maji zastupovat a kteři je i s jejich vládnoucimi weby ,nepřipouštějici PŘIMÝ DIALOG S VOLIČI plati?

   Smazat
  19. V důsledku činnosti politických stran,ktere znovu usiluji o ukradeni našich voličských hlasů a tedy i naši moci ,je očividná jejich neschopnost zajistit ani jeden jediný zakon o obecném referendu natož,aby byl použitelný!
   Pokud si to voliči sami nezačnou vynucovat nápravu ve formě DESATERA VOLIČE uvidi sami,že k nápravě NIKDY nedojde!
   Důkazem je že politická třida Šmejdů se těši jak po svém zvoleni budou vykrádat dalši čtvrtstoleti naš rozpočet a to co ještě zbylo na př LITHIUM!
   SV

   Smazat
 2. Hmm, volební programy... Jedna z prvních lumpáren poplyšákového parlamentu bylo zrušení odvolatelnosti poslanců voliči jeho volebního obvodu PRO NEPLNĚNÍ JEHO VOLEBNÍHO PROGRAMU atd...

  Takže dnes volební program je pouhá MULETA DE TORERO k vodění vola u voleb za vějičkou, která nikoho k ničemu nezavazuje.

  Třeba ČSSD získala minule asi polovinu hlasů na slib zastavení Církevních "restitucí" aby se ihned sčuchla s lidovci, zkámošila se s Kalousky, na volební program se až do září 2017 "vystolicovala"... a očekává, že trouba volič ČSSD dávno zapomněl, tak ČSSD znovu zvolí. Politická strana = Slibotechna s.r.o. (čti: s ručením omezeným na dobu otevření volebních místností...).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemáte pravdu, strany svoje programy plní. Proto je to tak špatné, protože lidi ty programy neznají! ČSSD podvedla voliče pouze v církevních restitucích, jinak svůj blbý program naplňuje.

   Smazat
  2. Ta strana rozkrádačů státního majetku neudělala pro voliče ani co by za nehet vlezlo. Mám za to, že lithio je tou poslední kapkou, kterou chtěla ještě na poslední chvíli okrást CR. Do kriminálu s nima , do posledního člena. Stranu prohlásit za odstrašující případ. Zde přítomným je snad jasné, že se na poslední chvíli ještě snaží získat prachy na úkor celého státu, aby si zachránili zadek. Prohranými volbami příjdou i o ten dům. Aspoň částečná kompenzace za ty zlodějiny, které páchali na českém národu a to od té "sametové". Nemám s nima slitování ani s jedním členem. Už toho nylo opravdu dost. Toto byla jen poslední kapka. Ještě budem rádí, že komunisti s Okamurou ukočírují tento stát.

   Smazat
  3. Nemáte pravdu, že Okamura a komunisti stát ukočírují. Jestliže chtějí komunisti setrvat v EU a Okamura v NATO, tak ukočírují leda tak velké h--no!

   Smazat
  4. Přečtěte si celý obsad předvolebního programu těchto stran a potom hodnoťte. Obě strany jsou pro vyhlášení referenda. KSČM pro vystoupení z NOTO. Přímá demokracie, znamená se přímo podílet vládou lidu na vedení státu. S tím také souvisí odvolatelnost politiků. Zatím to byly vlády, které potřebují občany jen před volbama, jinak je volič nezajímal.
   Zatím to byly vlády podřízenosti a (promiňte) vlezdoprdelizmu. Cožpak nejsme schopni si řídit stát podle své vůle?
   Pořád musíme lést někomu do zad? Tlachy o pravdě a lísce, to je taková ptákoviny až běda. Jo rovný suverénní stát, ten tu byl, ale takový nám byl za " facku" prodán a rozkraden a to právě těmato tzv. elitama.

   Smazat
  5. KSČM nechce vystoupit z EU a SPD nechce vystoupit z NATO! Naučte se číst!

   Smazat
 3. Článek pana Tichého je trochu tendenční, ale tablulka na konci je zcela tendenční, ve prospěch ANS a v neprospěch SPD. Nechápu záměr autora!!

  ANS má i moje sympatie, ale nevím o tom, že by měli nějak blízko k hranici volitelnosti, nebo se mýlím?
  Za takového stavu je tahle autorova kampaň na poslední chvíli naprosto zločinná.

  Prosím, neberte to nikdo ve zlém, ale naopak zkuste vyvrátit tento můj zatím jednoznačný názor argumentačně, děkuji.

  OdpovědětSmazat
 4. Pane Vláďo, přečtěte si, prosím, program SPD a uvidíte, že pan Tichý říká čirou pravdu. A to právě to smutné a nebezpečné!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 1. volební program SPD jsem četl, je poměrně útlý; k některým věcem se tam téměř nevyjadřují a neřeší; jejich hlavním cílem je přímá demokracie a některé další změny pro obnovu/dosažení demokracie; to mi vůbec nepřipadá smutné a nebezpečné; a teď už to definitivně vypadá, že přes práh se s rezervou dostanou, jde jen o to, s jak silným mandátem;

   2. naopak ANS říká mnoho sympatických věcí už přímo v programu, ale možnost, že by se přiblížili prahu volitelnosti je zatím zcela fantastická.

   Smazat
  2. Nevím co čteš,ale nepochlebuj ANS je to strana řízená bruselem.

   Smazat
  3. Podle mého názoru není program SPD útlý, ale prostě tam uvedené vci nemá. http://www.spd.cz/program

   A vzkaz Anonymovi 13:05: přestaň hlásat takiové bluedy, IDIOTE!!! Asi ses nikdy nepodíval ani na jejich stránky www.aliancens.cz

   Smazat
  4. SPD je řízena Bruselem!!!! To je přece vidět. Podívejte se třeba jen na jejich transparentí účet - jak tam hezky plynou miliony. Milon sem - milion tam. A navíc SPD nechce vystoupit z EU. SPD chce pouze referendum o setrvání v EU. Chápeš anonyme 13:05 ten rozdíl?

   Smazat
  5. Souhlas s A 13:11. Také mě napadlo, kde asi SPD bere na tu obří kampaň? Od lidí to při pohledu na účet není.

   Smazat
  6. Anonyme 13:10
   - ano, některé věci v programu nemají; ale mají k tomu důvod naprosto racionální, slušn, prospěšný;
   - ad anonym 13:05 - je to blb, kdyby ANS byli blíž volitelnosti, jsou i pro mě jasnou volbou.

   Smazat
  7. SPD je falešná volba a lidé si to uvědomí po volbách. SPD nechce vystoupit z NATO - che jen případné referendum o setrvání v NATO. SPD nedeklaruje přímo záměr vystoupit z EU - jen chce referendum o setrvání v EU. A to jsou zásadní věci, ale lidé si to neuvědomují. Každý den EU utahuje šrouby a až bude za sto let schváleno referendum bude pozdě! Pozdě bud již příští rok, protože ČR - právě i díky falešné hře SPD - přestane existovat.

   Smazat
  8. Ad 13:19
   proč je "případné referendum o setrvání v NATO" špatně?

   Smazat
  9. Protože SPSD neříká janě : Chceme vystoupit z NATO.

   Z hlediska české národní bezpečnosti by měli čeští politici zrevidovat naše členství v NATO a EU. Podle odborné analýzy vnějších a vnitřních hrozeb je pro Českou republiku největší hrozbou počínání Severoatlantické aliance a Evropské unie a s tím spojené české členství.

   Každá politická strana či hnutí by měly ústy svých představitelů sdělit jasné a podrobné stanovisko, jak si představují českou národní bezpečnost v souvislosti s členstvím v NATO a EU. Všechny politické subjekty by měly před volbami do Poslanecké sněmovny (říjen 2017) svým voličům čitelně sdělit, zda budou usilovat o vystoupení, anebo o setrvání v těchto mezinárodních organizacích. Hlasy voličů by pak v tomto smyslu mohly být zároveň jakýmsi referendem o obou členstvích. Pokud se jakákoli strana nebo hnutí nevyjádří ve svém programu k této otázce jednoznačně, znamená to, že se ani jednoznačně nedokáže vyjádřit k otázce české národní bezpečnosti. Prohlášení o referendu je sice v pořádku, ale není to přímé stanovisko strany (hnutí) o tom, jak chce řešit národní bezpečnost. Dalším rysem přímých politiků se smyslem pro národní zájmy a pro národní bezpečnost je to, že se nevyjadřují o státních otázkách pouze směrem k veřejnosti, ale především směrem k NATO a EU, kde požadují spravedlivou a bezpečnou politiku pro zdárný rozvoj své země, a v případě nenaplňování této politiky usilují o přerušení členství ve spolcích, které ohrožují národní bezpečnost vlastní země.

   http://www.exanpro.cz/udalosti-a-jevy-ve-svete/329-ceska-politicka-scena-a-narodni-bezpecnost-ve-vztahu-k-nato-a-eu

   Smazat
  10. Nechat to na referendu je naprosto adekvátní, z mnoha různých dobrých důvodů.

   Já jsem naprosto jednoznačně pro vystoupení z NATO, ale kdyby to bylo na mně, nechal bych to na referendu.

   Smazat
  11. Jenže volby jsou víc než referendum, které se bude schvalovat roky a média budou lidem vymývat hlavy ještě víc než doposud. Navíc mezitím se staneme válečnými oběťmi a budeme posláni na Rusko či jinam. Volby jsou nyní a jsou možná poslední a daleko komplexnější než referendum, zákon o němž doposud ani neexistuje. Navíc Okamura několikrát zopakoval, že k NATO nevidí alternativu. A to je velmi špatná zprávy pro všechny jeho voliče!

   Smazat
  12. Nevím v jaké souvislosti to řekla Okamura, ale alternativu k NATO ani já v tento okamžik nevidím, celá věc bude chtít víc kroků. A než se tak stane, ani naše účast v NATO nemusí být zbytečně aktivní. Přinejmenším co se týče zločinných misí a dodávek materiálu zločinným režimům.

   Smazat
  13. Anonymní10. října 2017 13:12
   „Také mě napadlo, kde asi SPD bere na tu obří kampaň?“
   Okamura si půjčil cca 18 M. Spolu s Fialou za ně ručí svým majetkem. P.K.

   Smazat
  14. Těch 18 M se jim brzy vrátí na státních příspěvcích, takže v tom bych problém určitě neviděl.

   Smazat
  15. Anonymní10. října 2017 14:23
   „Jenže volby jsou víc než referendum,“
   Volby nejsou žádné referendum. Výjimkou může být případ, když někdo rozpustí vládu, protože v ní nemůže něco prosadit, takže následující volby spojuje s prosazením té věci.
   ANS se honosí, co všechno nemá v programu, takže o čem z toho, by ty volby měly být referendem?

   K tomu NATO. Jak se budeme v NATO realizovat, záleží jen na našich politicích. Bude-li ve vládě SPD, nemám z NATO obavy. Bude-li tam někdo z válečných štváčů, potom to je riziko. P.K.

   Smazat
  16. Anonymní10. října 2017 13:19
   „SPD nechce vystoupit z NATO - che jen případné referendum o setrvání v NATO.“
   Viz 15:20
   „SPD nedeklaruje přímo záměr vystoupit z EU - jen chce referendum o setrvání v EU“
   Přímo to deklaruje takto:
   „Budeme požadovat referendum o každém předání státní suverenity na orgány EU
   a referendum o vystoupení z EU. Chceme Evropu jako volný trh zboží, služeb a práce. Evropu spolupracujících svobodných a suverénních národních států. Nechceme Evropu nesystémových dotací, dávek a úředníků. Chceme přísné podmínky imigrační politiky České republiky. Nechceme zde nepřizpůsobivé imigranty nebo příchod islámských náboženských fanatiků.“
   „.. Nejdříve navrhneme Evropské unii jednání o změně podmínek členství v EU. Budeme žádat plnou suverenitu v otázce imigrace, vnitřní a vnější bezpečnosti, potravinové a energetické bezpečnosti, daní a měny. Budeme žádat právo odmítnout legislativní kroky na základě směrnic EU. Pokud do šesti měsíců nedosáhneme požadovaných výsledků, vyhlásíme referendum o vystoupení naší země z Evropské unie. ..“
   P.K.

   Smazat
  17. Anonymní10. října 2017 13:56
   „Pokud se jakákoli strana nebo hnutí nevyjádří ve svém programu k této otázce jednoznačně, znamená to, že se ani jednoznačně nedokáže vyjádřit k otázce české národní bezpečnosti.“
   Výtah z bezpečnostní koncepce SPD:
   „Je třeba říci naplno, že spolupráce s NATO nenahrazuje a ani nemůže nahrazovat nedostatečnost vlastní armády při obraně území a obyvatel ČR. Spolupráce s NATO tedy musí být přehodnocena a účast armády ČR na zahraničních operacích NATO mimo území členských států NATO striktně omezena pouze na mise s mandátem RB OSN.
   Když naše polistopadová vláda rozhodovala o vstupu ČR do NATO, rozhodla tak bez referenda. SPD je toho názoru, že tento deficit demokracie je nutné odstranit a občané mají nárok, se závazným referendem konečně vyjádřit, zda s členstvím v NATO souhlasí.
   Budeme prosazovat ukončení nasazení našich vojáků ve všech nelegitimních misích, tj. z těch bez mandátu RB OSN.“

   Plné znění koncepce bezpečnosti:
   http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/ceska-republika-nas-bezpecny-domov-nase-uspesna-budoucnost.pdf
   http://www.spd.cz/uploads/stranky/1/dokumenty/zahranicni-politika.pdf
   P.K.

   Smazat
  18. Kdyby byla ANS volitelná ,tak neuvažují ale ,že není a nedostane než 0,1 procent hlasů a nahráva těm kdo tady vládnou od roku 1989 .Jím na vás neleží ,za 20 let doženeme západ ,lež jako trám ( nikdy ) to je to pravé slovo !!!!! Bezpečnost občanu nade vše , ale z imigrantama nás chtějí pozabíjet !!!!

   Smazat
  19. ANS bude volitelná, když ji budou volit lidi - protože to je jejich jediná šance. Když budou ale lidé volit SPD, tak se nestane vůbec nic a jdeme rovnou do kytek. Argumenty zazněly v této diskusi několikrát. To znamená, že je úplně jedno, jestli volíte TOP, ČSSD nebo SPD. Ani jedna nechce změnu systému, Přímá demokracie je pouze technikálie.

   Smazat
  20. Pane PK, vidíte snad někde slovo o tom, že SPD CHCE VYSTOUPIT Z NATO???!!! Nemůžete ho vidět, protože tam NIKDE NENÍ!!!!! SPD NECHCE VYSTOUPIT Z NATO! SPD CHCE JEN HLASOVAT O SETRVÁNÍ V NATO!!!!

   Smazat
  21. Jednání SPD s EU po dobu 6 měsíců je vražedné, protože se hraje o čas. Za 6 měsíců, kdy chce SPD vést své podivné hovory s EU, a až po tom roky jednat, už nebude Česká republika existovat, ale budeme jen dvěma euroregiony. Proto je SPD mainstreamem podporována, protože pomáhá EU a dává jí čas k tomu, abychom byli zlikvidováni!!! Pochopte to. Hraje se o čas!

   Smazat
  22. Pane PK, copak nemáte rozum, když budeme v NATO, tak je úplně jedno, jestli tady bude vládnout SPD nebo TOPka, protože velení NATO není v našich rukách!!!!! Proto musíme z NATO vystoupit a to ihned, ale SPD TO NECHCE!!!!! Nevidí prý alternativu!!!!!

   Smazat
  23. Zde jsou alternativy k NATO
   https://www.aliancens.cz/single-post/2017/03/04/Pro%C4%8D-je-pro-%C4%8CR-nezbytn%C3%A9-vystoupit-z-NATO-a-jak%C3%A9-jsou-alternativy

   Smazat
  24. Okamura za půjčené peníze na kampaň NERUČÍ svým majetkem, ale příspěvky z krajských voleb:.... citace: "O majetek se ale poslanec a podnikatel Okamura nebojí. „Za úvěr se ručí státním příspěvkem za krajské volby – ten je právě ve výši 18 milionů korun. Jen v případě, že by stát dle zákona neplatil, tak je osobní ručení.“

   Smazat
  25. Kakofonie zvuků zda vystoupit či nevstoupit z NATO je zbytečná!
   Stači udělat NATO pro ČR zbytečným!
   To dovedou navrhnout aktivisté v DV Nr.8

   KTERĖ MÁ TOTO PŘIKÁZÁNI UŽ POD TIMTO ČISLEM PŘIPRAVENO!

   Smazat
  26. Anonymní10. října 2017 19:24
   Pane PK, vidíte snad někde slovo o tom, že SPD CHCE VYSTOUPIT Z NATO???!!! Nemůžete ho vidět, protože tam NIKDE NENÍ!!!!! SPD NECHCE VYSTOUPIT Z NATO! SPD CHCE JEN HLASOVAT O SETRVÁNÍ V NATO!!!!
   SPD řeší celou bezpečnostní politiku státu (odkaz jsem dával v 15:53). Účast v NATO je pouze jeden prvek této politiky. Nelze ji tedy vytrhávat a stále se krátkozrace točit jenom na ní. Ale když už se na ní točíme, tak jistě víte, že v čl.1 Washingtonské smlouvy se uvádí, že členské státy se zavazují urovnávat mezinárodní spory mírovými prostředky a zdržet se hrozby, nebo použití síly, způsobem neslučitelným s cíli OSN. V čl.5 se uvádí, že při ozbrojeném útoku na členský stát, ostatní individuálně uváží, jak pomoci.
   Takže pokud věci probíhají jinak, je problém jinde a účast v NATO je zástupný problém. Proto se SPD k NATO nestaví hystericky, jako ANS, ale bere to jako jeden z prvků bezpečnostní politiky, který nás zavazuje pouze k tomu, co je ve Washingtonské smlouvě:
   „Je třeba říci naplno, že spolupráce s NATO nenahrazuje a ani nemůže nahrazovat nedostatečnost vlastní armády při obraně území a obyvatel ČR. Spolupráce s NATO tedy musí být přehodnocena a účast armády ČR na zahraničních operacích NATO mimo území členských států NATO striktně omezena pouze na mise s mandátem RB OSN.“
   Ohledně rozhodnutí o vystoupení z NATO, SPD tak jako ve všech, pro stát důležitých věcech, dává přednost zapojení občanů, tedy referendem:
   „Když naše polistopadová vláda rozhodovala o vstupu ČR do NATO, rozhodla tak bez referenda. SPD je toho názoru, že tento deficit demokracie je nutné odstranit a občané mají nárok, se závazným referendem konečně vyjádřit, zda s členstvím v NATO souhlasí.
   Budeme prosazovat ukončení nasazení našich vojáků ve všech nelegitimních misích, tj. z těch bez mandátu RB OSN.“ P.K.

   Smazat
  27. Anonymní10. října 2017 19:27
   „Jednání SPD s EU po dobu 6 měsíců je vražedné, protože se hraje o čas.“
   Jak dlouho již jedná GB o vystoupení? A jak je daleko? Takže zase nehysterčete, jako ve všem.
   Důležité je, jak se budeme během té doby, stavět k požadavkům a nárokům ze strany EU. V této záležitosti je SPD – Tomio Okamura nejvěrohodnější, že bude zastávat zájmy naší země. P.K.

   Smazat
  28. Anonymní10. října 2017 19:29
   Viz 23:31 P.K.

   Smazat
 5. Odpovědi
  1. Aliance národních sil - ANS

   Smazat
  2. ANS je pseudo strana podobně jako piráti řízena bruselem.

   Smazat
  3. ANS je Aliance národních sil. Její součástí je Česká strana národně sociální, na jejíž kandidátce kandidují členové a sympatizanti ANS. Součástí ANS je Česká strana národně socialistická, České mírové fórum, Jihočeská růže, České národní listy, Společnost Ludvíka Svobody, Český svaz bojovníků za svobodu a další. Můžete se podívat zde: https://www.aliancens.cz/dom

   Smazat
  4. V podstatě všechno to nejhorší, co Banderovci jako všichni nacisti ztělesňují, se týká i Vás, nelišíte se ničím, jenom Vaše šovinistické ideje jsou jiné, brněnská lumpenkavárno.

   Smazat
  5. A 13:01 - ty nejsi ani psedodebil, ty jsi čistokrevný zmetek.

   Smazat
  6. Pomlouvat ANS je to samé, jako pomlouvat vlast, národ, sociální cítění a slušné lidi. Asi se do parlamentu nedostanou, ale jednou se do parlamentu přece musí dostat slušná nezkorumpovaná parta.

   Smazat
 6. Říká se "podle skutků poznáte je" a tu možnost měl každý občan, jenže občan někdy nepřemýšlí a nechá se přemluvit což je ta zásadní chyba. Takže milí voliči neposlouchejte přemlouvače, volte rozumem a srdcem. Pokud tak učiníte do parlamentu se nedostanou tři hlavní dosavadní škůdci:ODS, TOP09 a Socani. A hlavně přemýšlejte proč se ti škůdci spojili všichni proti Babišovi, protože se bojí o svoje koryta, takže jim dopřejte aby si vyzkoušeli jaké je to pracovat za českou mzdu, v nejistotě ztráty zaměstnání a pohrdání.

  OdpovědětSmazat
 7. Ano, bude víc raka! Váš glyfosátový král Andrej B.10. října 2017 13:27

  Které parlamentní politické strany jsou zárukou, že se do země nedostanou migranté, lithium bude těžit stát, církevní zlodějina bude vyplacena veřejně na náměstí a na dozrávající obiloviny, luštěniny a olejniny se těsně před sklizní přestane stříkat totální herbicid, který tak končí na talíři, ale i v tekutém chlebu a způsobuje zdravotní pohromu?

  OdpovědětSmazat
 8. Lidi, neblbněte - stačí mi ten unavený vyhořelý ksicht pana Tichého.
  A ANS s jakousi arabskou komunistkou a aktivistkou Al - Maliki - Vítovou - Levou ?
  JSTE JEŠTĚ TROCHU NORMÁLNÍ NEBO VÁM UŽ OPRAVDU JEBLO ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby moje rozhodování záviselo jenom na kvalitách osobně paní Vítové, neváhám ani okamžika a ANS můj hlas má.
   Paní Vítová není ani jakási, ani arabská, ani komunistka.
   Nemluvě o tom, že obvykle mi nevadí ani arabové obecně, ani komunisti obecně.

   Smazat
  2. Hajzle 13:27. Nevíš o paní Vítové vůbec nic - jenom jsi zlý a sprostý! Vůbec nevíš, jak nesmírně pohnutý život prožila. Přečti si aspoň, co psávala. Nesaháš ji ani po kotníky! http://w2.blisty.cz/authors/540-vladimira-leva

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 13:27 Vám nejeblo?

   Smazat
 9. Jeblo ! Rozděl a panuj !!!

  OdpovědětSmazat
 10. Pokud ANS nemá volební potenciál min. 5%, pak nemá smysl ji volit, protože ty hlasy připadnou stranám, které se do sněmovny dostanou. Její voliči tak dávají hlas stranám, které si nepřejí mít v parlamentu. A komu že to strhávají, jako jediné straně, předvolební plakáty? Placené svině to dělají straně, z které mají ti jejich páníčkové největší strach proto, že by přišli o svá dlouhodobě vysezená korýtka, a to jsou jasné signály toho, že ta strana si zaslouží masivní podporu všech vlastenců.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 13:41
   neví tady někdo, jestli aspoň náznak takových informací vůbec někde je, jak se v posledních dnech vyvíjely preference ANS?

   Smazat
  2. 13:48
   ANS se nevyskytuje v žádných volebních průzkumech, má tedy volební potenciál hluboko pod 5%, jinak by někomu stálo za to, ji v průzkumech uvádět. Bylo by pro ni rozumnější, kdyby své hlasy přidala volitelné straně s podobným programem. Jenže to by jí skutečně muselo záležet na budoucnosti ČR...

   Smazat
  3. Žádná média záměrně nezařazují ČSNS, kde ANS kandiduje, do žádných dotazníků Aby se o ní vůbec nevědělo. Naopak SPD jim vyhovuje, protože SPD je systémová strana a stejně jako Piráti je to povolená opozice! Když hodíte hlas SPD nebo komunistům, je to úplně stejné, jako byste hodili hlas TOP,ODS nebo ČSSD. Protože tyto strany jsou také systémové. Můžete si poslechnout poslední nedělní vysílání ANS na Svobodném vysílači ZDE:

   https://www.youtube.com/watch?v=xJlj3_RaaFk

   Smazat
  4. Ad 14:04
   odkaz si bohužel poslechnu až večer.

   Myslím ale, že pravda je prostší: o ANS se mezi lidmi bohužel ví velmi málo.

   Smazat
  5. Správní kolíci, kolikrát už kandidovali do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a kolikrát neuspěli? Asi by to chtělo jinou strategii, než tu pajsku održenou za hlas pokaždé prožrat.

   Smazat
  6. Ano, to máte pravdu. A také se velmi málo vědět bude, protože ze strany mainstreamu není absolutně žádný zájem, aby se o takovém programu lidé dozvěděli ani, aby se dozvěděli cokoliv o lidech, kteří takový program prosazují. Naopak jsou propagovány strany, které odvádějí voličskou nespokojenost, avšak ve skutečnosti nechtějí zásadní změny - tedy vystoupit ihned z EU a z NATO - viz jeden můj text výše. A pokud se tak nestane, je s ČR konec. Mainstream to ví, a proto podporuje Piráty a SPD. VK

   Smazat
  7. 14:04
   Svobodný vysílač dlouhodobě nabádal voliče, aby se voleb nezúčastnily. Ale pokud se voleb zúčastní jen nepatrná část voličů, pak se ti, kteří tam jsou nyní, zvolí sami. Na to by jim stačily hlasy jejich příbuzných a jejich vlastní hlasy. I proto Svobodný vysílač není skutečnou alternativou, ale fiat alternativou. Podívejte se na hlasování v parlamentu a EU, jak hlasovali strany, které házíte do jednoho pytle s SPD, která naopak vždy hlasovala v zájmu ČR. Jste buď těžce neinformovaný, nebo jste troll, který se snaží SPD diskreditovat. Tím jste mě ujistil, že právě SPD je jediná rozumná volba a naděje.

   Smazat
  8. Ad VK 14:15
   asi slyšíte trávu růst a možná máte pravdu, ale v tomto zatím odmítám Vám věřit, navzdory všemu nepříjemnému co na SPD sám občas vidím.

   Doufám, že se mýlíte, protože nikdo lepší než SPD a přitom volitelný tady není.

   Smazat
  9. 14:15
   Nemáte pravdu, piráti jsou prosazování člověkem, který disponuje politickou, ekonomickou a mediální mocí, což je velmi špatné. SPD je průzkumech uváděna jenom proto, že její preference jsou dost vysoké. Je nebezpečná pro vlastizrádce a je tedy naopak diskreditována nedostatečným přístupem do médií a pomlouvána takovými, jako jste vy.

   Smazat
  10. Navíc program pirátů je jedna velká katastrofa.
   Mají v programu několik návnad pro mladé, ale v podstatném se neliší od těch nejhorších stran, je to jen další "ODA/US-DEU/SZ/VV".

   Smazat
  11. Okamura poskytl několik rozhovorů Svobodné vysílači. Svobodný vysílač má několik studií a jen jeden z nich - p. Hlávka - je toho názoru, že volit nemá smysl. Ostatní nikolivěk a naopak prosazují strany alternativy, ale všechny!!! Dávají prosto všem! Na rozdíl od Svobodného rádia, která jako blbé mele pořád dokola, že je Okamura bůh!

   Podívejte se ale, jak Okamura hlasuje. Má sice plnou hubu keců, ale skutek utek!

   Zde je přehled, jak T. Okamura hlasuje a jak podporuje vládní zákony a kolikrát chyběl - tedy JAK pracoval:

   http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/seznam-politiku/959-tomio-okamura?gclid=Cj0KCQjw9uHOBRDtARIsALtCa95E1_dSgG4DXWjnMnLHJBSVv--MgHpXND-TmTQwP_8PSa5r1fVZaHsaAiZEEALw_wcB

   Aktivita T. Okamury podle zápisů v Parlamentu za poslední volební období – připomínky ke 3 zákonům (toť vše. Nic o prosazování referenda, o předkládání nějakého vlastního návrhu!

   http://zpravy.idnes.cz/poslaneckeNahrady/poslanec.aspx?id=okamura-tomio-nezarazeni

   A zde je něco o jeho podnikání:
   http://hlidacipes.org/pavouk-firem-tomia-okamury-jeho-nejvydelecnejsim-podnikem-bylo-hnuti-usvit/?gclid=Cj0KCQjw9uHOBRDtARIsALtCa95u1FFt1wdIsXsg-b9O5OxNJ3-qma9OHMr4Oj4ukmpn4s1SSA5x5l0aArSoEALw_wcB

   Smazat
  12. SPD je podvod. Stejně jako Piráti.

   Smazat
 11. Za kterou parlamentní stranu kandidují zástupci Aliance národních sil nebo budou pouze neutralizovat vlastenecké hlasy ve volbách?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Členové ANS kandidují na kandidátce ČSNS - jednoho ze svých členů a mimochodem nejstarší politické strany v naší zemi, která letos oslavila 120. výročí svého vzniku ZDE:
   http://csns.cz/volby#wrapper

   Smazat
  2. 25 - Česká strana národně sociální s podporou Aliance národních sil

   Smazat
  3. Odpověď viz. 14:15

   Smazat
 12. Vážení, dotazů či tvrzení je hodně, odpovím alespoň na některé z nich. Tedy: 1/ tabulka byla nejprve sestavena podle programů jednotlivých stran k datu 28.5.t.r. a nyní byla aktualizována ke konci minulého týdne k datu uvedenému pod tabulkou. Byla sestavena podle programů jednotlivých stran, nikoliv podle toho, kdo co účelově říká před volbami; 2/ Mám rád vtipy. Ten o tom, že neodpovídám na dotazy, když tím trávím několik hodin denně, ještě neznám. Není ale povedený ani pravdivý; 3/ někteří lidé jsou zvláštní tvorové. Nejprve naříkají, že není koho volit, protože strany nepřinášejí nic nového, nemají pořádné programy, dokonce někteří hovoří či píší přímo o second-hand programech. A když konečně nový program dostanou, je to zase špatně? Přitom programové návrhy vycházejí z praktických znalostí a zkušeností lidí z praxe, nejde tedy zdaleka jen o mé návrhy. Proč? Snad proto, že někteří lidé chtějí jen snadná řešení? Ale taková neexistují! Nebo že jiní chtějí vůdce, který to za ně všechno vyřeší? Takových již bylo a dopadlo to vždy stejně (špatně). 4/Pozorný čtenář jistě zaznamená, že navrhujeme i konkrétní řešení náhradou za odstranění těch stávajících špatných. 5/ Navrhujeme jako ANS v našem programu kompletní změnu chybného modelu naší ekonomiky, podle něhož jsme začali fungovat od počátku 90. let a dovedli to tak až do dnešního stavu. Kdo do takto komplexně a konkrétně má? Nikdo. A chcete snad skutečně nápravu toho, aby u nás nebyli třetinové platy v porovnání s Německem či cca na úrovni 42 % průměru EU? Vyhovuje Vám snad, že nás i renomovaná americká banka J.P. Morgan přeřadila mezi rozvojové země? Vždyť jsme byli do r. 1989 středně rozvinutou průmyslovou zemí vyvážející své výrobky do cca 140 zemí celého světa! A zásadně sami! Byli jsme bez dluhů, potravinově soběstační (až na ty plodiny, které u nás nerostly - viz banány), naše zemědělské přebytky jsme ještě exportovali. Dnes je naše závislost na dovozech potravin již zhruba 40%ní a stále roste. O tom, jaký je to často šmejd za ceny vyšší než v Německu se nemá smysl šířit. Jaroslav Tichý (pokračování/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Navrhujete kompletni změnu naši ekonomiky,ale jak nenapišete!
   Vy chcete dale provozovat kapitalismus bez přivlastků a ohlupujete voliče,že penize na tento stát ziskáte zpëtným trosek,kterepo vykradeni byly!
   Prto taky nechcete a ani asi neumite zahajit DIALOG s voliči,dokonce v situaci vašich vadných představ argumentujete,že tu máme psát jmena a čisla bot,aby když pred našimi domy zastavi ti fasisté z korporacio měli hned ty stopy,že ANO?

   Smazat
  2. Oprava.zpětnym znároodnënim trosek,ktere ještě zbyly.
   No to vyvoláva salvy smichu u naši politicke třidy Šmejdü a vy o tom nevite!
   Zmeškali jste dobu,kdy vám chtëli voliči pomoci a jejich pomoc jste ignorovali!
   Ted to chcete napravovat jejich ohlupovánim či co?

   Smazat
  3. Ad anonym 17.20 a 17.30 : Forgáči, zalez a neopruzuj!
   Pro ostatní diskutující: Forgáč je psychopatický troll, zaslepený nenávistí ke všem, kdo mají jiný názor než ON!

   Smazat
  4. 18.57 Nejsem pan Forgač,ale vy tu pouivte metody podpindostniků režimu politicke třidy Šmedů,kteři utoči na ty ktei myšlenky přinášeji a nejsou schopni psat k věci!

   Jsem tu za OSV tedy za nás Občanskou společnenost voličů a pokud si chcete podřezávat sám větev na, ktere sedite tak tu neotravujte jako podpindostnik padajiciho režim vzduch!

   Smazat
  5. Vy z OSV jste především idioti, kteří neumí ani normálně psát.

   Smazat
  6. Pokud chcete 22.25 nadávat aktivistům OSV tak to sinadáváte sám sobě drahý podpinostniku a diversante!

   Smazat
 13. /pokračování/
  6/ Někteří lidé u nás jsou nepoučitelní. Dokola hovoří o referendu, aniž by uvažovali o tom, že pro referendum nebyly dosud parlamentem schváleny ani přijatelné technické podmínky, natož aby mohlo být referendum jako takové např. o vystoupení z EU vůbec schváleno a vyhlášeno. Nepřihlížejí k tomu, že dění kolem nás postupuje zrychleným tempem a není nikde psáno, že zanedlouho již nebude možné ani žádné referendum vyhlašovat. Nebo k tomu bude již pozdě. Změní se podmínky u nás. Nejsou ani poučitelní ze situace v Katalánsku. A všichni setrvale melou to samé, místo toho, aby byli již na štaflích a přemalovávali vývěsní štíty svých stran s označením referendum. Aby upravovali v tomto směru i své programy. Vážení, jak to s referendem dopadne, jste měli nyní názornou ukázku v Katalánsku. Necháváte se vést do slepé uličky! ANS proto říká: "využijme voleb jako referenda a hlasujme přímo pro strany, které navrhují odchod z EU a z NATO. A uvádějí nejen důvody takového kroku a způsoby, jak to učinit, nýbrž i další možný postup po vystoupení. Kdo to jiný dává? Pokud vím, tak donedávna T.O. říkal v rozhlasovém vysílání, že referendum o EU (nikoliv o vystoupení z EU) ano, ačkoliv dosud neprosadil ani technický zákon k obecnému referendu, natož vyhlášení referenda samotného. Vystoupení z NATO ne, protože prý není adekvátní náhrada (a on přece není populista). A když tu náhradu uvádíme, dokonce variantně, tak je ticho po pěšině. Volby a volební programy dávají totiž větší prostor k objasnění navrhovaných kroků, lze tam uvést i souvislosti a další související kroky. Ne tak v referendu. Proto jasně říkáme, že "volby jsou více než referendum". A nahlas přemýšlíme o tom, proč ti, kteří tak chtějí o nějakém problému hlasovat, nevyužijí první (a dokonce lepší) příležitosti k takovému kroku a stále ji někam odkládají. Už jste nad tím přemýšleli? Že ne? Tak začněte. Třeba dojdete k zajímavým závěrům.
  7/ Už jste někdy přemýšleli nad tím, co to je "volební potenciál" a kdo ho určuje? Tedy určovat by ho měli voliči podle programů jednotlivých stran a podle toho, jak jim vyhovují či naopak. A jaká je skutečnost? Vyhlásí ho v rozporu s tím mainstreamové propagandistické prostředky (podle „svých průzkumů“. Podle toho dávají či nedávají prostor politickým stranám k prezentaci svých programů. A lidé se toho chopí a udělají si z toho mantru. Postupují tak zcela obráceně, podle toho, kam je mainstream směruje. Připadá mi to jako ve filmu "Bílá paní", kdy v 50. letech měli v městečku podle plánu postavit most. K termínu jeho slavnostního otevření žádný sice vybudován nebyl, všichni ale křičeli sláva a šli se brodit řekou namísto přechodu přes most předstírajíce, že jdou právě po nově vybudovaném mostě. Již chápete. Právě Vy, voliči, máte vytvářet volební preference (a tedy tzv. volební potenciál stran, ač ten pojem jako takový příliš neuznávám). Ne mainstream za Vás, abyste měli podle čeho "se řídit" a jít brodit se řekou namísto procházky po novém mostě. A k dovršení všeho se na to ještě odvolávali či vymlouvali.
  /pokrač./ Jaroslav Tichý

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Tichý svoje nepřatelstvi k voličum typu,že melou vám nepomůže ty volby vyhrát!
   Doookola opakovat nesmyslnou mantru,že mame vstoupit z už rozpadavajiciho se EU vam taky nepomüže!
   Ukazuje jasně na amaterismus ohlupováni,kdy jak to vypadá nemáte vůbec pehled co se děje a asi se budete rvát o vstup do katastrofy dvourychlostni Evropy a už se na to třepete,že ANo?

   Smazat
  2. Anonym 21:12 je evidentní debil.

   Smazat
  3. Pro Anonyma z 10. října 2017, 21.12 Mám k Vašemu konstatování hned několik poznámek: 1/ pokud se Vám líbí pozměněné konstatování na margo některých voličů, kteří jen něco bezmyšlenkovitě opakují (říká se tomu ve správné češtině "omílat" a existují pro to výrazy i v cizích slovnících, pak dobrá. Pak tedy omílají a nemelou. O žádném nepřátelství k voličům nemůže být ani řeči. Nepřítelem je totiž ten, kdo je ponechá v (pro ně a svými důsledky i pro nás ostatní) fatálním omylu; 2/EU nebylo založeno kvůli realizaci myšlenek Jiřího z Poděbrad, jak se někteří lidé možná ještě stále domnívají. Její předchůdce tj. Montánní unie uhlí a oceli byla založena v 50. letech min. stol., u jejího zrodu tehdy stáli i někteří certifikovaní nacisti. Šlo o realizaci plánu hitlerovců (či spíše globalistů za nimi) již z konce 2. světové války. Proto již tehdy a dlouho potom říkali: "Es kommt der Tag" (přijde den....). Ano a ten den již přišel. Podmanili si Evropu vč. nás bez jediného výstřelu a teď nás potlačí do války s Ruskem a zavezou migranty. Následkem této politiky prosazované EU jsme se za 27 let změnili ze středně rozvinuté průmyslové zem na rozvojovku, kam nás zařadila i renomovaná americká banka J.P. Morgan. Pokud se z těchto vazeb nevymaníme, nikdy nebudeme moci realizovat u nás změny k lepšímu. Obě instituce a Brusel zvlášť to nepřipustí. Máme-li začít proces náprav, je naše vystoupení z obou institucí podmínkou nezbytně nutnou. 3/ Nejde o to, že by tyto samotné kroky jako takové pomohly vyřešit naši situaci. A již vůbec ne mně. Ale k realizaci potřebných celospolečenských změn vč. zahr. politických, ekonomických, sociálních a dalších u nás. Umožní nám totiž následně realizovat celý soubor konkrétních opatření v jednotlivých oblastech činnosti našeho státu a našich obyvatel. 5/Mýlíte se rovněž i v tom, že se budeme "rvát o vstup do 2-rychlostní Evropy". Právě naopak, my z ní chceme co nejdříve vystoupit a s dalšími zeměmi (zejména na bázi V4+) vytvořit novou Evropu, s fungujícími zákony, právem, nepřetíženým migranty a problémy upadajícího Západu. Chceme se stát dokonce jedním z pilířů této nové Evropy (nikoliv tedy být dále součástí té staré, nefunkční. Lhostejno, zda jedoucí do své zkázy 1. či 2. rychlostí. Je mi líto, ale mýlíte se ve všech Vámi tvrzených záležitostech. A jednu radu na závěr (mám ji od svého již zesnulého dědy): "když někdo něčemu nerozumí, neznamená to automaticky, že hloupý je ten druhý" (říkával to ovšem poněkud razantněji. Je třeba hledat problém nejprve u sebe". Snažím se tím po celý život řídit. Jaroslav Tichý

   Smazat
  4. Pane Tqichý omiláte dookola stejne nesmysly a nikdo vám to už nebude dále rozmlouvat!
   Sam vidite,že ted zase tvrdite dookola nesmysl,e pry chcete vystoupit z tzv dvourychlostni Evropy,ktera ještě neexistuje!
   No máte v tom pořadný gulâš!
   Měl by jste sledovat co se vlastně děje.
   To by jsme si dali volit ty,kteři odpovidaji nesmysly a neumi ani odůvodnit proč nechtěji do svého skutečně nedostatečného programu DESATERO VOLIČE a za to vas maji voliči volit.
   Pěkně dekujeme a radši se prozatim poroučime nebot nevedete DIALOG,ale jen monolog!

   Smazat
  5. 20:58 - naučte se, prosím, nejdřív česky, pak se soustřeďte na klávesnici, aby nebyly překlepy a nakonec se snažte použít logiku (máte-li). Když se budete držet této rady, nevytvoříte takovou vizitku nevzdělanosti a hlouposti, jako ve 20:58. A s tím Desaterem už dejte pokoj. Jste jeden z největších tapetářů, co internet pamatuje.

   Smazat
  6. 23.59 Opakuji vám nepomůže živit se senem a byt ignorant,ktery je liny si pečist DESTERO VOLIČE natož,aby o pochopil a napsal PROČ si nim máme dát pokoj!
   Dali jsme jako voličci pokoj už celé čtvrtstoleti a nyni tu je na webu pláč a nařikáni nad rozsahem našeho vylupováni poltickou třidou Šmejdů!
   Přitom vypadáte jako ze společnosti voliců VYVRHEL!
   Vadná klávesnice se dá vyměnit,ale zacofanec tomu to zůstane asi do hrobu ,že ano?

   Smazat
  7. Připomīnám vám,že vaše metoda,kterou jste přebral od podpindostnikü tj utočit na ty,kteři myšlenky přinášeji je známa a můzete se s ni dat vycpat a postavit se i s ni do muzea!

   Smazat
  8. Namisto,aby jste kritizoval mou čestinu propagujte znarodnëni pana ANO BUDE HÜŘ dřive než na vás uvali cenzurua vykrade ona jeho NWO!
   Ma sekretářka ještě spī tak si můj text opravte sam!

   Smazat
 14. pokračování 2 (závěrečné) 8/ Z technických důvodů způsobených čerstvou novelou volebního zákona a zákona o politických stranách nejdeme jako ANS samostatně do voleb a kandidujeme jako podporovatelé ČSNS (spolu s ČSNS 2005) - volební číslo 25. Jdeme sice více k meritu věci, program ČSNS nám byl ale nejbližší. Na rozdíl od nich nechceme ale jen to, aby lidé řekli svůj názor (ten říkají dlouhodobě doma či v hospodě a je nám tam všem na houby), my chceme, aby lidé šli volit a pomohli změnit situaci ve svůj vlastní prospěch. Může k tomu být právě nyní i poslední příležitost (viz Švédsko). Proto i říkáme, že systémová změna je nutná. A tu nemohou realizovat lidé, kteří jsou spoluviníky současného stavu. Ten se postupně začne v dohledné době projevovat (viz důsledky průmyslové revoluce 4.0 dále v odpovědi). Naše web.stránka je www.aliancens.cz, kde jsou uveřejněny nejen články, nýbrž i náš komplexní program, který končí konstatováním, že "Nejde o náš sen, jde o program pro naši zem/i". Není to nic o tom, co se nám ve snu zdá. Jde o soubor jasných opatření vedoucí k nápravě. Chápu ale to, že není v silách každého všemu porozumět. Každý je jinak odborně zaměřen. To ale nezavdává k příčině ke kritice tézí našeho programu a priori.
  9/ I k nám totiž přichází průmyslové revoluce 4.0 se svými důsledky. Jedním z nich je záměr koncernu VV odstěhovat část výroby z Auto Škoda Ml. Boleslav domů. Roboty, které nahradí lidskou práci, mohou mít totiž klidně doma. A jejich práce bude pro (zahr. investory - obecně) výhodnější, než lidská pracovní síla, byť často velmi nízko zaplacená. Ten jev se začne u nás (stejně jako jiné ve světě šířit). A jak jsme na to připraveni? Stačí se podívat na naši vládu, která evidentně neví, která bije, až po volební programy dalších stran. I na tuto problematiku setrvale upozorňujeme, byť zatím bez většího povšimnutí.
  Takže zatím jsem snad odpověděl alespoň na některé z Vašich dotazů.
  S pozdravem Jaroslav Tichý

  OdpovědětSmazat
 15. Jaroslav Tichý píše:
  "musíme změnit ekonomický model přijatý podle washingtonského konsensu"
  A já se ptám:
  A jak to hodláte udělat?

  Kokotko

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kokotko, přečti si program ANS - tam to všechno je! www.aliancens.cz

   Smazat
  2. Arogantni odpovëdi voliům jen prši!
   Mame si čist vadný a nesmysln program a zovu si dát ukrást las a tedy i naši moc voličů!
   Je na čase,by sami voliči si začali vynucovat svoje přikázani ke kterym se jednoho dne musi ti kteři chtějibyt zvoleni modlit!
   Pro koho vlastnë dalši polititi amateři tady vymýšli nesmysly na ktere se máme zase přilepit

   PROČ NECHTËJI VŠECHNY POLITICKE STRANY PEVZIT DO SVÝCH PROGRAMŪ DESATERO VOLIČE A DALI SE PODLE NIC S NEPOSLUŠNÝMI VOLIČI DO BOJE?

   Smazat
  3. Vy jste jak máklí s tím svým imaginárním desaterem voličů. Jděte se už vycpat! Arogantní jste především vy!

   Smazat
  4. O Desateru voliče je plně informována jak ANS tak i ČSNS.
   Pokud ho rozzuřeni podpindostnici ze strachu z něho nevymazali
   Mohlo by být ještë na adrese

   http://www.nwoo.org/2017/10/01/koho-volit-aneb-28-let-porusovani-lidskych-prav-14-10-2017/

   Smazat
  5. Na této adrese, arogante, žádné "desatero" není! Nedělej z nás blby!!!

   Smazat
  6. Podivejte se na ten web nwoo vpravo mezi nejčtënějši a v te rubrice by jste ho se 79/přispëvky měl najit!
   Pokud ho nenajdete je možné,že bylo tak silné a cenzura ho zlikvidovala.
   Samozřejmě,že ho i tady při nejbližši přileitosti budeme opakovat!
   Aby nedocházelo k vymazaváni naišeme ho i do serverů registrovaných jinde!
   A dëkujeme,6e jsme vyprovokovali váš zajem.Pokud to nenajdete hned napište!
   Je totiž poprvé v dějinách CR,kdy se podařilo občanům voličům sestavit prvni požadavky na jejich tzv zástupce ve formě přikazů DESATERA!

   Smazat
 16. Tak vážení volme SPD bude nás hodně už jim dokonce přisoudily 3 místo. Ale já myslím že vyhrají. Podpořte dobrou věc ať nám nevládnou euhujeři a západní loutky. Také to je jistota že se sem nedostanou slimáci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud vím, tak SPD nemá v programu jasné vystoupení z EU a z NATO (obě jsou spolu silně provázané). A to, že těsně před volbami říkají něco jiného, než mají v programu, na to mohou naletět jen lidé, kteří ty programy neznají. V tomto ohledu má ANS pravdu a není zdaleka jediný. co si slibujete od vítězství někoho, kdo nejenže na řešení problémů, které stojí před naší zemí, nemmá, ale který dokonce ani netuší, že vůbec existují? Ještě by si mohl do vlády přibrat Bartoše, no to by bylo něco. Takže, zastavte své kolovrátky a zapněte pro změnu mozek!

   Smazat
 17. Už v roce 2008 se Okamura stal ambasadorem Evropského roku mezikulturního dialogu, který podporuje multikulturní charakter Evropy včetně náboženské rozmanitosti. Okamura tehdy veřejně mluvil o vzájemném obohacování odlišných kultur a náboženství / V roce 2010 pak pro změnu vydal knihu Český sen. V té kromě jiného píše, že do veřejného života vstoupil hlavně kvůli tomu, aby lobboval za pracovní práva cizinců, kteří podle něj pracují lépe než Češi.

  Okamura je teď sice hlasitý bojovník proti cizincům, ve skutečnosti chce ale podle všeho sám vydělávat peníze na dovozu levných cizinců do Česka , a to včetně muslimů. V roce 2011 Okamura totiž usedl v porotě soutěže MISS EXPAT- MISS CIZINKA ČT, jejímž cílem bylo p řispět k integraci cizinců v ČR a odbourávat údajné předsudky Čechů o cizincích.

  A v roce 2013 pak Okamura svůj „boj proti cizincům a islámu“ završil slavnou návštěvou londýnské mešity. Při ní ochotně oblékl své české přítelkyni hidžáb a mešity poté veřejně vychválil. Dnes vše samozřejmě klidně popře, jak je jeho dobrým zvykem, i když o tom existují veřejně přístupné důkazy. Právě na tom totiž založil své politické podnikání za veřejné peníze.

  http://www.ceskapravda.cz/pravda-o-okamurovi-sam-chodi-do-mesity-pritelkyni-obleka-do-hidzabu-a-do-ceska-chce-dovazet-levne-cizince/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pracovní práva cizinců...? Probůh, co to má co společného s těmi imigranty z Afriky? Můžete mi to prosím vysvětlit?
   A rok 2013, co kdo tehdy mohl tušit o budoucí zorganizované záplavě necivilizovanými imigranty?
   Ale právě také i proměnlivost podmínek v době kratší, než je volební období, právě to řeší hlavní linka SPD: posílení přímé demokracie.

   Podotýkám, že i pro mne je Okamura řešením hlavně pro to, co nejvíce ztížit 5. koloně jejich vlastizrádné snahy. Pro mne je teď SPD jedinou volbou. Velmi kompromisní, ale jedinou.

   Smazat
  2. Anonymní10. října 2017 23:48
   Jsou to zajímavé informace a ukazují, že Okamura dokáže rozlišit, když kvantita změní kvalitu. Potom je k tomu třeba zaujmout jiný postoj.
   Proto volím SPD – Tomio Okamura P.K.

   Smazat
 18. Moc si volbu volby nekomplikujme: potřebujeme jednu silnou stranu vládní a jednu silnou stranu opoziční. Ten partajní guláš, který kandiduje do parlamentu je vyloženě proti demokratický již z principu. Z více jak 30 kandidujících partají nelze žádnou demokracii plácat. Teda potřebujeme model V. Británie nebo USA a tč. jsou k volení ANO jako vládní a KSČM jako opoziční. Střet těchto dvou stran nebudou zatemňovat desítky soukromých přání dalších partají, jejich politika se zprůhlední, za 4 roky jim budeme moci říci, jak se osvědčily a podle toho je pustíme do dalšího kola, nebo pošleme k dlouhému spánku.
  Jinak jsem pro vystoupení Česka z NATO a pro vyhlášení neutrality. Nevím, proč by se měli naši žoldnéři toulat po arabském světě a zbraněmi jim předávat naše zkušenosti s demokracií.

  OdpovědětSmazat
 19. Ještě na dotaz, zda existuji. Ale ano a nebráním se ani slušné diskuzi. Dokonce máme i relace na internetovém rádiu Svobodný vysílač, kterých se účastním. Ale chtěl bych připomínku čtenáře korigovat. My, jako ANS, neříkáme: Volte nás (jako osoby). Říkáme: seznamte se s naším programem, porovnejte ho se svými zájmy a pokud vám vyhovuje, volte náš program. Chápete ten zásadní rozdíl? A jsme v tomto směru jediní. Bohužel. Jaroslav Tichý

  OdpovědětSmazat
 20. S vašim Programem jsme SEZNAMENI a všichni včetnë væs musi vidět,že je!NEDOSTTECNÝ a nebude stačit ani na možná 1% což vy nechápete!
  Zkuste rozšlapat vašim stýlem DESTERO VOLIČE to se totiž prozatim nikomu nepovedlo!
  A jak se na to divá OSV ktera si brzy zkráti název na SPOLEČNOST VOLIČÜ nepoliticka a vynucujici si to co všem stranám chybi i to vás nezajimá a zdá se nikdy zajimat nebude,že ANO
  Tu se voliči musi ptæt za koho se chcete nechat zvolit?

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.