Reklama

středa 25. října 2017

Zrušení koncesionářských poplatků, změna statusu na příspěvkovou organizaci, konec politických vlivů. Ředitele České televize a rozhlasu ať si zvolí lidi sami! V rozhovoru vysvětluje své záměry... Už jednal se dvěma politickými stranami, které by se jistým změnám asi nebránily.

Tomio Okamura
25.10. 2017 PL, část článku
Měli jsme v politickém programu a dokonce jsme sbírali i podpisy pod petici za zrušení koncesionářských poplatků. Plníme politický program. Česká televize nespadá pod Nejvyšší kontrolní úřad a ten nemůže kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu a České televize. Nechápu, proti čemu kdo tady protestuje, když na druhou stranu říkají, že by se nebránili. Tak pojďme změnit zákon. Za jejich výhradami je trošku něco jiného.

Jakou konkrétní představu máte o řízení současných veřejnoprávních médií? Pokud by byla státní, jaký by měla status?

Cílem našich opatření jsou tři body: zlevnění pro občany, kontrola hospodaření a odpolitizování. My děláme vše, abychom plnili program. To je zrušení koncesionářských poplatků, za druhé změnit status na státní příspěvkovou organizaci. Jako jsou školy, nemocnice a spousta dalších. Stát má vliv na různé podniky, které fungují v tržním prostředí viz například Budvar.

Navrhujeme, aby ředitele České televize mohli lidé volit přímo. Konec politických vlivů ve veřejnoprávních médiích. Ředitel by byl přímo volen občany. A můžeme to spojit s nějakými jinými volbami. Stejně prosazujeme digitalizaci státní správy, a kdyby k ní došlo, můžeme mít elektronické volby stejně jako v mnoha jiných vyspělých zemích. To vše je k diskusi. Chceme odpolitizované vyvážené zpravodajství, aby struktura pořadů odpovídala co nejširšímu množství názorových proudů v České republice. Mimochodem navrhujeme, aby pod NKÚ spadaly všechny neziskové organizace, které mají příjem z veřejných peněz.

Dnes hospodaří Česká televize s rozpočtem asi sedm miliard korun a Český rozhlas asi 2,2 miliardy. Na jejich hospodaření je potřeba skutečně řádně dohlédnout. Slibujeme si od toho slevu pro občany i proto, že bychom mohli určitým kvocientem svázat financování České televize a Českého rozhlasu se státním rozpočtem. Kdyby ekonomika fungovala dobře, mohly by mít více, kdyby fungovala hůře a stát by se zadlužoval, měly by méně. To by bylo spravedlivé a měli bychom úspory. Domnívám se, že Česká televize by mohla ušetřit až dvě miliardy korun.

Z čeho vyplývá, že máte podezření, že by potřebovala veřejnoprávní média důslednější kontrolu hospodaření?

Naši voliči nejsou spokojení s vyvážeností pořadů v České televizi a Českém rozhlase, pořady jsou zmanipulované, lžou, překrucují, dávají za pravdu určitému názorovému proudu a neplní veřejnoprávní rozměr.
V České televizi se peníze zcela neprůhledně přidělují zájmovým skupinám, vytvářejí se nekvalitní televizní pořady jen na základě toho, kdo je čí kamarád, vytváří se úplně zmanipulované zpravodajství, zmanipulované pořady, například v pořadu Reportéři ČT, pořadu 168 hodin, které si zprivatizovali sami redaktoři Marek Wollner, vedoucí redaktor, a Nora Fridrichová v pořadu 168 hodin. Je tady Václav Moravec, který si zprivatizoval pořad za veřejné peníze, za koncesionářské poplatky. Důkazem toho je, že já jsem byl pozván za celé čtyři roky pouze jednou, přitom pan Gazdík tam byl nesrovnatelně častěji, přitom neměli preference. Manipulují s veřejným míněním jen na základě toho, zda někoho mají rádi nebo ne. To je nepřípustná praxe. Naopak chceme demokracii, aby Českou televizi a Český rozhlas řídil přímo volený ředitel, který bude podléhat veřejné kontrole a který se každý den bude sám sebe ptát, jestli skutečně zastupuje co nejširší názorové spektrum ve společnosti. Dnes tomu tak není.

První reakce na váš návrh byly, že ohrožujete demokracii. Co vy na to?


Dali jsme na stůl problematiku České televize a Českého rozhlasu a hned to vzbudilo odpor tzv. pražské kavárny a s ní spojených mainstreemových médií. Mně a SPD se snaží podsunout, že je to proti demokracii. Opak je pravdou. My říkáme, aby nevolila ředitele politicky zvolená Rada České televize, ale přímo lidi. To je totální odpolitizování. Mainstreamová média lžou, manipulují a překrucují.

ČT i ČRo to odmítají. Teď ke konkrétním reakcím. Podle generálního ředitele ČRo René Zavorala svými výroky nejen ohrožujete principy demokracie. „Byl by to krok zpět k totalitnímu systému, kterého se česká společnost zbavila v listopadu 1989 po sametové revoluci. Zestátnění Českého rozhlasu a České televize by znamenalo potlačení svobody projevu, narušení objektivního a pravdivého informování veřejnosti,“ uvedl Zavoral pro ČTK. Připojila se k tomu i Česká televize, podle ředitele Petra Dvořáka jsou média veřejné služby silná, nezávislá a v žádném případě neslouží politickým nebo ekonomickým cílům. Co říkáte těmto reakcím?

Vždyť to tak mají i v jiných zemích. Státní televize je prostě státní. Jestli je pro pány ředitele ohrožením demokracie to, aby byli voleni přímo občany, tedy těmi, kdo je platí, tak by měli okamžitě oba dva složit funkci, protože to jsou normální fašizující tendence. Oni chtějí být diktátory. Vždyť oni jsou placení občany, oni by se jim měli zpovídat! Vždyť v Českém rozhlase plus dokonce nedávno zveřejnili na internetu kreslený komiks, který dehonestoval moji osobu. Jestli za veřejné peníze mají redaktoři čas pracovat na tom, aby dehonestovali toho, kdo má jiné názory, tak kde to jsme?

Nejsou pod veřejnou kontrolou. Skutečná demokracie je, aby byl ředitel přímo volen občany. To je demokracie. Já chápu, že páni ředitelé nechtějí být voleni přímo občany a zpovídat se jim, ale my to prostě chceme. Naši voliči jsou hrubě nespokojeni vyvážeností pořadů.

Když si představíme současná veřejnoprávní média jako příspěvkové organizace nebo jednu příspěvkovou organizaci, kterou bude platit stát, jak zajistíte, že bude zaručena vyváženost a objektivita zpravodajství, když peníze půjdou od státu? Na vysílání opět budou mít politici vliv.

Byl by to mandatorní výdaj. Není možné o politickém vlivu hovořit.

Přímo volený ředitel, model příspěvkové organizace. Existovala by nějaká další Rada? Jak by fungoval způsob řízení?


O konkrétním naplnění našich představ rádi budeme diskutovat.

Teď jste byl hostem ve veřejnoprávních médiích. Jaké jsou reakce na váš návrh?


V pondělí jsem byl v Českém rozhlase a jednomu z redaktorů se tento můj názor nelíbil, šel se mnou do garáže, zjistil bych jeho jméno, ale teď ho tu nemám… Ohrazoval se slovy: „My hlídáme veřejnoprávnost.“ A já jsem se ho ptal: „Od koho máte mandát? Vy jako redaktor, vy jako redakce? My ho máme od voličů. Od koho máte vy?“ Neměl odpověď. Odtrhli se od reality, vsugerovali si, že oni mají hlídat veřejnoprávnost neboli prosazovat své názory, které oni si myslí, že jsou správné, a jakýkoli jiný názor je špatný a cenzurují. To není veřejnoprávnost.
Česká televize a Český rozhlas jsou politicky zmanipulovaná média, dávají mnohem větší prostor názorovému proudu, s kterým redakce souhlasí, než proudu, s kterým nesouhlasí. Příkladem je i přístup k těm, kteří mají euroskeptický pohled, jsou proti migraci a islámu… Já jsem byl hlavním nositelem tohoto názoru a nepozvali mě. Vůbec za námi nejezdili s kamerou, abychom se mohli vyjádřit pro hlavní zpravodajský pořad. Nebyli jsme vidět, protože máme jiný názor, ale my zastupujeme více než půl milionu voličů.
Zatím možnost zestátnění veřejnoprávních médií odmítly v podstatě veškeré politické strany. Například Jan Bartošek v reakci na vaše slova uvedl: „Jde o útok na demokracii.“ Andrej Babiš: „Samozřejmě nikdo tady nic nechce zestátňovat. Máme jasný systém a my nic nechceme měnit.“ Pravdou je, že koncesionářské poplatky by rádi zrušili komunisté. Jak chcete změny prosadit?


Oni asi nerozumí našemu návrhu. Podle mě nepochopili návrh. Jestli jsou proti státní příspěvkové organizaci? To by muselo být ohrožením demokracie to, že jsou školy nebo nemocnice státní příspěvkové organizace. Oni to chápou, jen plivnou špinavou slinu, protože jim stávající systém vyhovuje. Jsou to stranické oligarchie, elity. Ale my neděláme politiku pro stranické elity. My chceme změnu, chceme demokracii. Říkat, že státní příspěvková organizace je nedemokratická? Vždyť jsou v každém odvětví. Plácnou něco, aniž se na věc podívají, aniž si něco nastudují. Typické.

Když budete pro návrh hledat politickou podporu, kým začnete?

To si nechám pro sebe, ale už jsem to projednával se dvěma politickými stranami, které jsou také nespokojeny se současným fungováním České televize a Českého rozhlasu. Určitě by chtěli změny. Bylo mi řečeno, že je to zajímavé a že bychom mohli téma společně posouvat. Chci podporu hledat širší, zeptám se i dalších stran. Navenek to nesdělují, ale interně nám to řekli. Chápu, že se bojí, protože z jejich pohledu je to taktické. Ale my jsme navrhovatelé těchto změn, měli jsme to v programu, nemáme se za co stydět, několikrát jsme o tom hovořili a říkáme to veřejně.
Znovu říkám, jak si někteří redaktoři zprivatizovali pořady za veřejné peníze, tvrdě pomlouvají, špiní a dehonestují někoho jen proto, že má jiný názor. Typický je pořad 168 hodin. Záměrně má status satirického pořadu a pak je velice těžké účelovou dehonestaci a špinění z hlediska Rady pro rozhlasového a televizního vysílání posuzovat. Schválně to takto mají udělané, aby žádná stížnost nemohla uspět. Neboli mohou kohokoli beztrestně pomlouvat a špinit.

Teď je o vás každopádně velký zájem, byl jste v České televizi i v Českém rozhlase…

Byl jsem pozván do pořadu, kde bylo řečeno, že tématem bude povolební spolupráce a politická situace. To byl jen úvod, a následně mě redaktorka špinila, dehonestovala na svých výmyslech, když například řekla, že jsme měli volební štáb v hotelu Čechie na Praze 8, a ptala se, proč jsme ho měli v hotelu, který vlastní pan Janoušek a pan Pitr. Já jsem řekl, že jsem nevěděl, že ten hotel vlastní. Vedoucí tohoto hotelu dělá naše členka, pracuje tam a ona nám to domluvila. Nabídka byla nejlevnější v Praze, byly tam vhodné prostory, proto jsme to tam měli.

V životě jsem neviděl pana Janouška a Pitra a nikdy jsem s nimi nemluvil. Ona se mě ptala stále dokola, proč jsme byli u pana Janouška a Pitra a ještě k tomu přidá pana Hrdličku, nějakého kmotra, kterého znám jen z médií. Totálně zmanipulovaný pořad s cílem nás pomluvit, naznačit, nemá žádné důkazy. Je pravda, že jsem se trochu v tom pořadu rozzlobil, měl jsem udržet jako profesionál klid, ale poslední dny spím čtyři hodiny. Ale takto, když veřejnoprávní média podsouvají informace, vytvářejí dojem, že na každém šprochu pravdy trochu. Jen aby nás pošpinili a vymysleli si něco? To je neuvěřitelné. Když se veřejnoprávní médium na něco zeptá, měli by k tomu mít nějaký základ.

Musel jsem se obhajovat, že to tak není, není to pravda, že s tím nemám nic společného.


To je cílem redaktorů, ti, kteří se nehodí a mají jiné názory, tak je pošpiníme, dehonestujeme, vzneseme podezření, pro které nemají základ. To je normálně mafiánská práce. Obelžou vás, pozvou na jiné téma, vytáhnou něco, co si redaktorka vymyslela nebo to vymyslel nějaký její kamarád novinář a pak se vás na to ptají v éteru, abyste se jen museli bránit. Práce Českého rozhlasu a České televize je, že si něco o vás úplně vymyslí… chtěl bych, aby si to čtenáři dokázali představit. Úplně si něco vymyslí, co neexistuje, omílají to v pořadu a vy se pořád hájíte, že to není pravda, což vytváří dojem, že redaktor může mít pravdu, nebo já můžu mít pravdu. To je přeci otřesná práce! To je normální mafie za veřejné peníze. Takhle se nedá pracovat. Ukázat na někoho, kdo vůbec nic neudělal, a ničit mu život jen proto, že má ten člověk jiný názor nebo že mu není sympatický. My máme velmi špatné zkušenosti. To je neúnosné. Můžu porovnávat, dělal jsem rozhovory pro desítky světových médií.

Jakou vy byste měl představu o fungování veřejnoprávních médií? 

Veřejnoprávní médium by mělo měřit všem stejným metrem, propagovat dobré hodnoty pro českou společnost: pracovitost, slušnost, pomáhat si, přát si, nelhat, být nesobecký, nebýt lhostejný. Také prosazovat vlastenectví. Takové hodnoty by mělo razit veřejnoprávní médium. To jsou hodnoty pro komerční televize nezajímavé, chápu. Ale proto jsou veřejnoprávní média, aby zkvalitňovala společnost. Ale tady je to úplně naopak. Zpravodajství veřejnoprávních médií je cílem politických manipulací, dehonestace, i občanské, bez zodpovědnosti vůči občanům. A to není jen zpravodajství. Vzpomeňme na skandální pořad, pohádku o Sněhurce. Vysílají pořad, kde říkají, že jedinou vadou Sněhurky je, že má příliš bílou pleť, proto se seznámila se snědým mladíkem a pak měli čokoládové děti. Nechápu, proč se překrucuje pohádka ve jménu politické korektnosti nebo multikultury. Stejně tak Planeta Yó, kde otevřeně podporovali vítání nezákonných migrantů. Opravdu, to jsou pořady pro malé děti. Proč se politizují pohádky? To není normální. Proč se to překrucuje? Sněhurka byla bílá, tak byla bílá. Když bude pohádka o arabském princi, tak to bude o arabském princi. To přeci nikomu nevadí.

A ještě doplním k těm reakcím. Ozvaly se potrefené husy. Kdybychom prosadili návrh, tak odstřihneme přísavky a zásadně posílíme veřejnou kontrolu. Odmítáme politizaci, to chci zdůraznit. Když si občané volí přímo ředitele a hospodaření by nově mohl kontrolovat NKÚ, to naopak je ku prospěchu občanů a je totální odpolitizování. Dnes má ředitel odpovědnost pouze vůči Radě České televize nebo Radě Českého rozhlasu, které jsou voleny politiky a sněmovní vládní většinou. To je jednoznačná politická linka, od které to chceme odstřihnout.

Jaká je politická atmosféra v prvních dnech po volbách?

Chtěl bych zdůraznit a lidé se mě na to ptají… Drtivá většina lidí, která se dostala do parlamentu se buď hádá, nebo se špiní, nebo se hned ze začátku odmítají bavit o prosazování politickém programu. Nebo dokonce některé stany řekly, že chtějí být od počátku v opozici a vůbec neprosadí program. Budou jen čtyři roky tučně placeni na lukrativních korýtkách jako například Piráti. Voliči už si všimli, že se snažíme hned od počátku prosazovat náš program. Od prvního dne po volbách obcházíme strany, hledáme podporu pro referendum, pro nulovou toleranci přijímání migrantů v rámci migrační vlny včetně zákazu udělování azylu muslimským migrantům a aktivně obcházíme politické strany s tím, že chceme zakázat propagaci práva šaría a džihádu v ČR jako první krok.

... .... .... .....

87 komentářů :

 1. Wollner, Fridrichová a Moravec, to je opravdu pilíř demokracie. K tomu není co dodat. Pane Okamuro, držím palce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je třeba ihned odstranit ze všech médií, které jsou placené z koncesionářského polatku, zaujaté redaktory, stávající systém financování a informování, postavené na názoru jednotlivců z určitých vlivných partají, politických neziskovek, financované samotným ďábelským neřádem.Mají obyvatelstvo pravdivě a nezávisle informovat, což se neděje ani náhodou.Jejich snaha lid vychovávat a ovlivňovat, je zcela jasná.Účel těchto prostředků se zvrátil a je jen dobře, že Tomio Okamura a SPD hodlají v rámi možností posvítit a prosazovat program, budou-li ve vládě i víc!!!SPD do toho!!!

   Smazat
  2. ...zapomněl jste na rodinu Šámalů...

   Smazat
  3. okamura timto zklamal jakoby chtěl aby se koza nažrala a vlk zustal cely když je nasnadě zrušit uplně nebo zprivatizirovat za kačku všechny čro a čete bez rozdilu kteři nam hlasaji krasny kapitalismus přestože sami už davno žiji v komunismu ač spravně a dle logiki by davno nejmeně dvacet pět let měli žit jak ostani v kapitalismu no a okamura a soudruch hradni vovar s placenim čete a čro ze staniho rozpočtu je jen očivydny idiotismus a navnada pro tupe a duchem chude voliče voliče kterym by se tahle dalši šaškarna vyplatila jen zvyšenim dani aby neplatili přimo přes složenku

   Smazat
  4. Privatizace není řešení ale zničení. Nejen infomračního prostoru, ale i vlastní české tvorby a diskuzní platformy. To, že dnes nefunguje a slouží jen úzké zájmové skupině se musí změnit výměnou vedení a potrestáním lidí, kteří ten televizní a rozhlasový marasmus způsobili. Prostě trvat na veřejnoprávnosti a naplnit ji. Ale to je těžší a trvá to dýl, než všechno zničit a zahodit.

   Smazat
  5. Viz též 3 roky starý podnět prezidenta Zemana - http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20140602160514

   Smazat
  6. 8:08, nemel nesmysly a douč se gramatiku, ten tvůj hnůj se nedá číst ty mogole. Buď jsi to nečetl nebo nepochopil, ale to mě u tvého blábolu nepřekvapuje havlisto.

   Smazat
 2. Skutečně "protisystémovou" stranou v parlamentu, jak je teď zhusta nálepkují všichni ostatní euro a natohujeři, je pouze strana T. Okamury. Důkazem toho je, že se proti nim rozjíždí podobná hysterie, jako proti komunistům, možná ještě horší. Protože náš systém si přeci rozvracet nedáme, třeba korupční vazby, zaprodaná a prolhaná veřejnoprávní média, neziskové organizace, diktátorskou EU, které vděčně lížeme paty a aby volič neřekl, mektáme jako jeden muž zleva doprava o nějakém jejím reformování, přestože dobře víme, že na naše reformy tam není nikdo zvědavý. Jo, takhle možná, kdybychom vlezli do eurozóny, to by byla jiná... Takže uf, máme po volbách a tak se nám naplno rozjede propaganda o výhodnosti přijetí eura, což nás prý vrhne z naší zaplivané periférie přímo do středu Zeměkoule a naši západní "bratři" námi snad už konečně přestanou opovrhovat, protože někdo tak nesvéprávný, koho mají definitivně v hrsti, už jim nestojí ani za to opovržení. Přibude také polemik nad přijetím kvót pro uprchlíky, jako třeba včera večer na Čt24. Prostě samé to pilíře našeho demokratického systému.
  Dnes už se píše, co že kde Okamura "zamlčel" ve svém daňovém přiznání. Bude nová kauza Čapí hnízdo? Zatím jsou voliči Tomia vystavováni tlaku, ne-li posměchu, že udělali chybu a měli by se minimálně stydět, protože je přeci nedemokratické s ním sestavovat vládu, neboť by se nám mohlo stát, že předá spoustu pravomocí do rukou lidu a ten je hloupý a mohl by nám celé to systémové veledílo pokazit. Lid je totiž manipulovatený. Ne sice když nás poslal do náruče EU v demokratickém referendu, ne když nám vhodí svůj hlas, ale ihned potom, když to převezmeme "do svých rukou". A proto je nutné vtlouci občanům, že Okamura je nácek, byť mu slušní cizinci vůbec nevadí, že je populista, když pojmenovává věci pravdivě a srozumitelně, že je ohrožením demokracie, byť prosazuje pouze demokratické prvky parlamentní a přímé demokracie, že je bezpečnostním rizikem pro stát, byť mu ze všeho nejvíce záleží na skutečné bezpečnosti této země a je to jedna z jeho hlavních priorit.
  Osobně jsem si skoro jistá, že by nás referendum z EU nevyvedlo, ale raději se ptát nebudeme, tuto demokracii riskovat nehodláme. Něco jako suverenita a nezávislost nás naprosto děsí, je to sprosté, nedemokratické a antisystémové slovo. Když vidím tu hysterii proti Okamurovi, jsem si jistá, že jsem volila správně. Oni se ho totiž bojí! Ale bojí se ne o nás, ale o sebe. Dobře vědí, že mají proč.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Snaha těchto gaunerů 27 let u "demokratického" koryta, budou škodit, k tomu využívat mainstream, aby Tomia Okamuru a SPD zdiskreditovali, permanentně očerňovali a nakonec rozložili.

   Smazat
  2. kdyby měli komančové poloviční zaujetí pro věc !!
   dnes jsou leklé ryby

   Smazat
  3. Ze srdce souhlasím s každým slovem.

   Smazat
  4. Ano, volila jste správně. Bohužel nás mělo být víc.

   Smazat
  5. Smutne je, ze jsem tady v diskusi porad vyzyval, at se lide vykaslou na to, aby na SPD hledali kdejaky chlup a at je proste voli. Je to jedina strana, ktera mela naslapnuto k nejakym skutecnym zmenam k lepsimu. Naslo se tady spousta kretenku, kteri me nakonec vselijak ocernovali a tady mate vysledek! Nebo si snad nekdo mysli, ze ~10% je nejaka vyborna vyjednavaci pozice?

   Smazat
  6. 2:10

   Víš, Juro, problém není těch 10%, problém je, že se jedná o jednoho žvanila doprovázeného bandou pitomců. Takže chlup hledat netřeba...

   Smazat
  7. Skvěle napsané, lépe to nešlo!!

   Smazat
  8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 3. Samé bohulibé myšlenky, které ale napadají hodně lidí.
  Jenže oka zapomíná, že máme "demokracii" pro "demokraty" Kalouska, Fialu, Bělobrádka, Bartoše či toho z horní dolní,
  a ti to nedopustí.
  Ideální by byla privatizace "české televize". Privátní je tady už všechno, tak proč ne ten moloch, navíc za naše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ona už privátní je. Zprivatizovali si ji pro sebe páni redaktoři a ředitelé ČT (a my je platíme, jako svoje zaměstnance!!!) Privatizace začala při "spacákové stávce", kdy havlisti (Ruml a spol.) bránili, aby jim jimi vlastněnou televizi nesebrala ODS. To byla normální privatizační šavlovačka. Swarzenberg pak prohlásil, že "televize patří jejím zaměstnancům" (sic!). Od té doby ČT a ČRo silně manipulují naší společností, oblbují lidi, cenzurují názory i jejich nositele, přejímají lži a fandí fašismu na Ukrajině. Ta stoka se musí pořádně vyčistit. Ale sámotní Okamurovci na to nestačí. Teď se ukáže, kdo je Babiš - buď bude chtít také vyčistit veřejnoprávní média, nebo pojede s tou mafií.

   Smazat
  2. Buresh uz je "za vodou" a dnes je uz "capo di famiglia" on sam. tak co by ho to trapilo?!?!?

   Smazat
 4. super a to by malo byt aj na Slovensku

  OdpovědětSmazat
 5. Pane Okamura je to boj s HYDROU-Pokud se vám cokoliv z toho podaří,máte můj obdiv.

  OdpovědětSmazat
 6. Největším ohrožením té "svobody" je ovšem Okamurův předvolební slib snížení oněch 7 mld., resp. 2 mld. Kč, které jak ČTV, tak i ČRo pobírají.
  A to, že jejich vysílání (či tvorba) je mnoha lidmi (po právu) hodnoceno jako neobjektivní a nekvalitní, je neznepokojuje.
  Nedávný případ odložené žaloby na ČTV za její systematické jednostrannosti dává Okamurovi za pravdu. Musí se s tím něco dělat. A on je zatím z politiků jediným, který pro to cos i koná.

  OdpovědětSmazat
 7. Bude se volit nová televizní rada, nová rozhlasová rada a nová rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Tam by měli vyměnit stávající poskoky a najmenovat lidi, kteří budou chtít změnu ve smyslu důsledného dodržování kodexů oněch institucí. A teď se ukáže, kdo to myslí vážně a kdo jen předvolebně mele hubou. Nezapomeňte, že v stávajících radách měli své zástupce i komunisti a - a nic z toho, ani pořádná kritika, natož čin! Takže dnes se podepíši jako Skeptik z Prahy

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:06 všimněte si laskavě, že stejně jako v parlamentu je hlasováno i v radě ČT a ČRO, takže být členem v menšině znamená i nulový vliv. Otázka pak je, zda odejít nebo víc cenit přítomnost jako zdroj informací nebo dokonce prebendu navíc.

   Smazat
  2. Zdroj informací, které je potřeba zveřejňovat! Komouši měli v radách vždy své zástupce/kyně, ale výstup žádný. Vždyť ty skandální poměry v ČT a v ČRo existují už strašně dlouho.

   Smazat
 8. Naprostý souhlas s Tomiem, se všemi třemi body jeho návrhu. Ještě bych snad přidal to, co vlastně Okamura neustále opakuje, tedy odpolitizování redaktorů televize. Ze všech těchto rádoby politických moderátorů všech politických pořadů Čt je na hony vidět jejich příslušnost k pražské liberální kavárničce. Ať vezmete kohokoliv z nich, všichni mají svůj pořad zcela stejně nalinkován a držen ve stejných mezích. Od první vteřiny na moderátorovi vidíme komu fandí a komu ne! Kdo je u něho za slušňáka a kdo za padoucha, nácka, fašouna, zlého xenofoba atd. Je pak zajímavé, že většina lidí, kteří kromě Čt sledují i jiné nebo alternativní kanály, ato včetně Youtube, a mohou tudíž si věci srovnávat v hlavě a porovnávat s "kázáním" redaktorů v Čt, tak většina lidí vidí, že naše televize vlastně už není ani tak naše, ale cizí,ostatně jako mnoho věcí už zde u nás a možná jakoby přímo Bruselu vypadla z oka. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 9. To už asi Ruml balí spacák a bere dráhu směr Kavky.

  OdpovědětSmazat
 10. Bohulibý záměr. Žel bohu, jako většina dobrých myšlenek buď upadne v zapomnění, nebo ho naši myslitelé tak "upraví", že opak bude pravdou.
  Čtvrt století jsem svědkem toho, jak naši volení zástupci provádějí jednu lumpárnu za druhou. Pokud občas (velmi zřídka) vypadne něco dobrého, je to jenom vedlejší (nežádoucí) produkt.

  OdpovědětSmazat
 11. Držím palce japonskému samuraji OKAMUROVI!
  Ještě je to takové, jako když se vyklube kuřátko, ještě se skořápkami na peří, ale je tam potenciál, a OKAMURA dozraje!
  Díky bohu za OKAMURU!

  OdpovědětSmazat
 12. Tomio,ty ses skutecne,pripad pro Chocholoska!Co to placas?Vsichni te odmitnou!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní25. října 2017 18:53
   Se zákonem o referendu ho také všichni odmítali, nyní již dost stran to referendum připouští. To je výhradně zásluha jeho trvalého tlaku na tuto záležitost. Jemu radit nemusíte. P.K.

   Smazat
  2. 0:57

   Tomio radit nepotřebuje - a protože to ví, obklopil se samými blbci.

   Smazat
  3. Je referendum a referendum: měli bychom trvat na závazném referendu, jako mají Švýcaři. Žádné poradní či konzultativní referendíčko, ale referendum, kdy rozhodnutí lidu je nad poslanci, senátory a stranickými sekretariáty, nad prezidentem a nad ústavním soudem a všechny tyhle instituce budou povinny se výsledky referenda řídit!!! Jedině takové referendum má smysl a jen takové referendum měli lidé, co psali Ústavu na mysli.

   Smazat
  4. Anonymní26. října 2017 8:50
   Těžko usuzovat, co měli Uhde a Jičínský a já nevím kdo ještě to psal, na mysli. Ale zákon o referendu bude takový, jaký bude poměr sil ve sněmovně. Ti, kteří chtějí, aby bylo referendum platné i při minimální účasti voličů (stejně jako volby), aby tématem mohla být jakákoliv politická záležitost, týkající se našeho státu a aby výsledek byl pro exekutivu závazný, jak píšete, tak ti měli volit SPD. Za současného stavu sil, budou tyto parametry zmoderovány Piráty, ANO2011 a ODS. P.K.

   Smazat
  5. Negramote 18:53, ty ani nevíš o čem píšeš nebo jsi to vůbec nepochopil. Co čekat od idiota.

   Smazat
 13. hned prvni odstavec vice hlasovani, lide at si zvoli reditele televize sami , at neplati koncesionarske poplatky, a muzeme mit elektronicke volby, jako jine zeme….nojo, vycuranek Okamura, lid bude rozhodovat o kazdem prdu, ale elektronicky ��. V dobe, kdy neni pro hackery problem hacknout CIA, nebo balisticke rakety, bude urcite velky problem nastouchnout elektronicke volby v CR ☺. Takove volby budou mit cenu toaletniho papiru. Naprosto nechapu, co ti milionari, vcetne Okamury, maj proti stare volbe nasich predku s papirem a tuzkou ☺.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejhorsi system je ten, ktery je nyni. Dava totiz falesny pocit, ze je vse pod dohledem. Toto ale konci v okamziku, kdy okrskova komise preda data ke zpracovani do PVT. Jak jsou tato data dal "zpracovana", nad tim ma uz kontrolu jen PVT. Ja si naopak troufam tvrdit, ze TOP09 se dostala do snemovny podvodem. Kolem 17:00 totiz jeji volebni vysledek prekrocil 5% a nadale rostl o 0.01%, s kazdym apdejtem. Pritom uz ale bylo secteno pres 94% vsech hlasu, cili toto neni statisticky uz mozne, aby v takto "paberkovanych" hlasech byl tak vysoce nadprumerny volebni uspech prave pro TOP09. Oproti tak mohutnemu vzorku (94% sectenych hlasu) by to znamenalo, ze byly uz scitany volebni obvody, kde by TOP09 dosahovala vysledku 8-10%, aby to vuci tak velkemu vzorku, jaky uz byl secteny, melo nejakou relevanci.

   Tady jde o to, ze elektronicka volba vam dava plnou kontrolu, ze se vas hlas zapocetl a pokud by byla dobre udelana, bylo by mozne zkontrolovat i pripadny podvod, jaky jsem popsal vyse.

   Smazat
 14. Okamura v majetkovem priznani zamlcel transakce za 15 milionu ��
  Lidi, nadavate na zlodeje, a pak volite Babise a Okamuru, a jeste navrch ODS. ��. Az vypluji na Okamuru vsechny jeho majetkove ” nesrovnalosti”, tak se jeste lidi budou divit. Kdyz chces zavadet nove poradky, Okamuro, tak musis byt bezuhonny a na penezich hamizne nezavisly alespon formalne

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už samotná představa, že zrovna Tomio Okamura je schopen zavádět "nové pořádky" je naivní a směšná. Populisté jeho kvalit ve skutečnosti na lidi kašlou stejně jako technokratičtí liberálové typu Pirátů. Dokážou ale velice dobře vycítit své momentální šance jak na systému ve fázi chaosu v hlavách voličů parazitovat. A vrabec v hrsti lepší.....
   Kalousek, zdá se, pochopil, že jeho hvězda už nezadržitelně padá.
   STAN je kompars šašků s rolničkami a ODS kromě zrušení EET nemá žádný plán. Když mluví Petr Fiala (a za ním se pitvoří dychtivá Udženija uprostřed mladých obroditelů pravicových ideálů), je to vždycky spolehlivě nuda k popukání.

   Babiš je pragmatik. Je-li ale také politik, to poznáme podle toho, zda připustí černoprdelníky do vlády. Představa, že se do funkcí protlačí zrůdy jako Herman (říká si o ministerstvo zahraničí, ale zdá se, že Bělobrádek nebude mít sílu mu to vyjednat) nebo zakladatel ÚSTR-ku Žáček (ve Sněmovně za ODS) je děsivá.
   Jenže bez Zemana Babiš stěží vůbec nějakou funkční vládu sestaví....
   .....
   Jinak ke vztahu peněz a politické činnosti, jakož i o levici Ivo Šebestík - stojí za přečtení i za zamyšlení:
   http://casopisargument.cz/2017/10/25/opustit-volice-znamena-byt-volici-opusten/

   Smazat
  2. 19,59
   Nic proti ničemu. Kdo tuto informaci servíruje veřejnosti? Čt ? Nebo nějaké jiné "věrohodné" médium? Třeba takové, které nám před několika lety představovalo ukrajinské demokraty se zdviženými pravicemi a portréty Bandery? Nebo ta, která nám do krve hájila syrské demokraty žeroucí vnitřnosti svých nepřátel?
   Já neznám Okamurovo účetnictví, ale jsem ve střehu, kdo mi takovou informaci předává. Kdo zalže jednou, může lhát vždycky.

   Smazat
  3. Podívej sluníčko, jakého blba jsi ze sebe teď udělal:

   Výše Okamurových příjmů za rok 2016, kterou uvedl v majetkovém přiznání poslance, v absolutní částce zcela souhlasí – a JE PLNĚ V SOULADU s daňovými přiznáními podanými na Finanční úřad. Zcela prokazatelně tedy přiznal veškeré své příjmy.
   Došlo pouze k tomu, že sekretariát chybně sloučil příjmy z podnikání s těmi z prodeje nemovitosti - a příjem z nemovitosti vepsali do špatné kolonky. Je však uveden v celkové absolutní částce. Stejně tak sekretariát do daňového přiznání neuvedl pět let starou hypotéku ve výši cca 4 mil. Kč, jelikož se domníval, že se uvádí pouze skutečnosti vzniklé v daném období, jako je tomu u daňového přiznání pro Finanční úřad.
   Navíc, obě výše uvedené formální nesrovnalosti byly zjištěny již v období před volbami a mandátový a imunitní výbor byl požádán o možnost opravy. Bylo však sděleno, že to již zpětně není možné.

   Smazat
  4. Blbe 19:59, to máš informace z mainstreamu nebo zlodějky Milky? To by sedělo a děláš ze sebe jen idiota i s těma nepočeštěnýma znakama.

   Smazat
 15. Ať žije japonský samuraj OKAMURA!
  Každý slušný a inteligentní člověk fandí OKAMUROVI!

  OdpovědětSmazat
 16. Vandale, ty jsi skutečný ZOUFALEC!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdepak ZOUFALEC, právě naopak!
   Ať žije OKAMURA, japonský SAMURAJ!
   A každý slušný a inteligentní člověk fandí OKAMUROVI!

   Smazat
  2. Řekl bych spíš, že každý podvedený debil fandí Okamurovi. Kdyby totiž nebyl debil, tak by mu nefandil.

   Smazat
 17. V zahraničních i domácích médiích se objevují mylná a zavádějící hodnocení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, o němž novináři píší zřejmě jen podle toho, jak vystupuje na exponovaných místech (směrem k veřejnosti, k novinářům a v Poslanecké sněmovně). Avšak nevšimli si, že předseda Babiš má mnohem více než kdokoli jiný dvě hodně rozdílné tváře: jednu falešnou pro veřejnost a druhou skutečnou pro zachování své politické a ekonomické kariéry.
  Ve sdělovacích prostředcích se tak objevují texty o tom, že Babiš chce vyčistit politickou žumpu, bojovat proti migraci z islámských zemí, že útoky na Evropskou unii (EU) jsou jeho oblíbeným sportem a že roli NATO považuje za překonanou. Novináři soudí, že v případě Babišova volebního vítězství se vztahy mezi Českou republikou a Unií zhorší. Podle médií Babiš dokonce slibuje, že zájmy národa povýší nade vše.
  Pokud začneme u národních zájmů, tak k nim určitě nepatří posílat české vojáky do Pobaltí, eskalovat tam napětí a ještě vše zdůvodňovat dezinformacemi*, jak to učinil Babišův stranický kolega a zároveň ministr obrany Martin Stropnický. Andrej Babiš podpořil slova svého spolustraníka a v tichosti hlasoval pro vyslání českých vojáků (podrobněji viz produkt 11055 „Ministr obrany v dresu hnutí ANO opakovaně dezinformuje a přispívá ke zvyšování mezinárodního napětí za podpory svého předsedy Andreje Babiše”). Jak to tedy pan Babiš s těmi národními zájmy myslel, když aktivity NATO v Pobaltí jsou zájmem především Spojených států? A jak to myslel, když uvedl, že role NATO je překonaná, a přitom souhlasí s nevhodnou politikou Aliance ve východní Evropě?
  V útocích na Evropskou unii se vyžívá jen před novináři, ale na půdě EU už tak výřečný není. To, že to s jeho kritikou EU není tak vážné, potvrzuje vystupování evropské komisařky Věry Jourové z hnutí ANO, která hájí politiku Unie snad ve všem včetně podivně nastavené politiky směrem k Ukrajině. Jak tedy máme Babišovi rozumět jeho kritiku Evropské unie? Problém je v tom, že politik nemůže kritizovat EU jen směrem k veřejnosti, ale především směrem k samotné Unii a jejím hlavním funkcionářům (např. členům Evropské komise) při jednání s nimi. To však Andrej Babiš nedělá. Stejné je to s jeho bojem proti nelegální migraci, kdy si před novináři stěžoval na pasivní politiku ČSSD, ale na jednání vlády nikdy nic zásadního nenamítal, natož na půdě Evropské unie. A řečnické zdvořilostní postěžování na několika pracovních schůzkách nelze považovat za konstruktivní kritiku a úsilí o změnu.

  http://www.exanpro.cz/zavadejici-vystupy-v-mediich/363-mylne-hodnoceni-politiky-a-babise-aneb-babis-jedna-v-naprostem-souladu-s-politikou-nato-a-eu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle stylu, 20:29 vypadá na pozdní reakci Chovancova min. vnitra, zastoupené paní Romancovovou.

   Smazat
  2. Ale kdepak, 20:29 je náš slavný bývalý lampasák vystupující pod značkou "agentura Exanpro". Podle všeho je to mozkový trust Aliance národních sil.
   ČSNS získala ve volbách velmi pěkných 1573 hlasů a na tomto skvělém výsledku se jistě podílela i Aliance národních sil. Budou-li dál takhle pilně pracovat, třeba v příštích volbách svůj výsledek zdvojnásobí?

   Smazat
  3. Škoda, po patových volbách bych čekal od vojáka více taktiky. Hegemonem je Babiš, ať se to komu líbí nebo ne. Tahat jej od středu do stran bude "majstrštych" zbylých. Pro mne to není tahání "pravo-levo ale nacionálně. Proto uvítám "Babiše" s tichou podporou SPD a KSČM jako většinový názor lidí v ČR. Rozhodující bude postoj Pirátů, až pochopí, že "vítat" lze jen zvané hosty. Potom mohou nahradit(jistit) KSČM v menšinové vládě ANO, aby ta nebyla bita "pravověrnými debily".

   Smazat
  4. Vašnosto, jim to teda myslí - nacionálně!

   Smazat
  5. To snad ne, pane Povolný 21:11, máte snad chvilkové zatemnění?

   Smazat
  6. 0:11

   Trdlo jako Povolný nemůže mít zatmění - tápe v temnotách bez ustání.

   Smazat
  7. Oponentům, zveřejníte vaše "zatemnění mysli"? Nebo jste ti "pravověrní"?

   Smazat
  8. Pane Povolný, omlouvám se, že jsem svou glosu 21:11 neodůvodnil. Obsáhlý text z 20:29 nevede k ničemu z toho, co má byt cílem Chovancova institutu a co tak k ničemu rafimovaně by snad mohla stvořit klaka kolem madam Romancovové. Proto to podezření z chvilkového (to podtrhuji) zatemnění Vaší mysli.

   Smazat
  9. Pane Povolny! Me by se toto usporadani taky libilo (mensinova vlada ANO, s podporou SPD a KSCM) protoze by jiste vzniklo nejake programove prohlaseni, ktere by pro ANO bylo zavazne (za tohoto usporadani by totiz nebylo nijak slozite, vladu ANO "shodit", jakmile by se jen odchylila od tohoto programobeho prohlaseni). Tohle je ale presne to, co ANO nechce!!! a uz se v tom smyslu, i nekolikrat vyjadrila do medii. Proste hledaji stabilni podporu, kdy nebodou muset plnit program, coz vykompenzuji pasaliky, pro toho, kdo jim na to kyvne. Nastesti mezi "ochotne" patri pouze KDU-CSL (ta je prodejna primo programove) a KDU-CSL to "nevytrhne". Takze jde o to, jestli se najde jeste par takto prodejnych stran. Na druhou stranu neni jiste, ze bude ANO schopno uspokojit tyto prodejne strany, stavajicim poctem korytek. Lidovci jsou totiz svoji nenasytnosti povestni. Tady je porad jeste sance na mensinovou vladu ANO. Pane Povolny! Pripustte si, ze politika je na vas prilis slozita ;-)

   Smazat
  10. Už chápu, proč tolik lidí volilo Babiše. Prostě je zmátl. On je pravičák jak noha, jeho ministři budou díl pustošit naši zem. On šel do politiky jen kvůli byznysu, ne aby sloužil voličům. K menšinové vládě možná nakonec dojde, ale spíš s podporou pravicových stran. Už jen ta "programová shoda" s ODS. To vás netrklo?

   Smazat
  11. juro, naštěstí politiku ke svému životu nepotřebuji! Neživí mne.

   Smazat
 18. Pane Okamuro držím palce a také si přeji poslat stávající bandu Šámala a Pokorného k lopatě, tam si mohou blít sami pro sebe.
  Jarda

  OdpovědětSmazat
 19. Čt nebrání zájmy českého státu, naopak v jejich relacích jsou jen ústupky a podlézání vůči Bruselu a státníkům, kteří ve skutečnosti EU řídí - Merkel a Macronovi. Rovněž tak hnutí, které chce multikuturní Evropu i ČR, kterému nevadí radikální islám, jenž se rozmohl a dále stále více rozšiřuje a proudí do západní části EU, hnutí Pirátů má v Čt dveře dokořán a laskavost redaktorů k nim jenom srší. Naopak vlastenecké SPD, které nechce, aby se EU a my vrátili zpět do středověku, s omezenými právy především žen, jinověrců o jiných menšinách nemluvě, kde feministky a homosexuálové, pokud nejsou extrémně masochisticky založení, budou žít jako psi v muslimských zemích, tak SPD v Čt má téměř "utrum". Nyní "slavní" Piráti, kteří opovrhují vítězem voleb, ale po ANO přesto žádají doporučení na křeslo místopředsedy sněmovny a post(neskutečné) předsedy branně bezpečnostního výboru. Post předsedy tohoto výboru chtějí nepolepšitelní vítači kohokoliv, tedy i těch co zde způsobí, jako tomu je již jinde v EU, podstatné zhoršení bezpečnostní situace, vlnu znásilňování a jiných zločinů a vytváření ghet s jejich vlastními právy(Šáríja), viz mnohá velká města v EU. Já si nemyslím, že to je nevědomost Pirátů, ale úmysl, jaký, to už jistě posoudí každý sám! Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Karel z Plzně Nic nemusím přebírat to je nejhorší strana ze všech. Nechci by nám vládly antifáci a smažky.

   Smazat
  2. Bagoune, ty demagogu! Hajluj si doma před starou.

   Smazat
 20. od spacákové revoluce si přivlastnili čt a trvá to do dnes.chtělo by to ředitele typu bobošíkové aby s zjednal pořádek na což ten nynější evidentně nestačí, tedy není-li tak záměrně veden.Mudrlanti co ryjou a podrývají autoritu presidenta a státních symbolů, by měli mít utrum a můžou si blábolit v kavárnách libovolně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslite to reditele, ktery si po reditelovani v nejake televizicce, na par let, "odskocil" pustit zilou dpp.cz a pote uz pousti zilou CT ve velkem?

   Smazat
  2. Koho tím myslíte. Nepletete si Dvořáka s jiným Dvořákem? Ale vám je to asi jedno, zda Martin nebo Petr, že.

   Smazat
  3. Jak jsem psal uz mnohokrat, nemam zarizeni a neprijimam. Tedy se neni cemu divit, ze Nova a Prima jedno mi jest ;-)
   Dekuji za upozorneni.

   Smazat
 21. Už i zde soudruzi??? Tož s bohem.

  OdpovědětSmazat
 22. Skvěle jsem volil pryč s havloidama z čt.

  OdpovědětSmazat
 23. Malá nápověda: víte, jak poznáte, kdy redaktor ČT lže? Vždycky, když se mu hýbou ústa :-)

  z celé ČT sleduji pouze Toulavou kameru a Objektiv,
  v poslední době cyklus Krajinou domova, to jsou krásné pořady. Ale všechno ostatní je ztráta času a navíc to vyvolává blbou náladu, asi ji mají dost na skladě po Hejvlovi a tak ji rozdávají plnými hrstmi...
  Radek

  OdpovědětSmazat
 24. Pane Povolný, pane Povolný, že se snížíte k tak ubohé argumentaci, tak to jsem od vás skutečně nečekal.

  Tak si počtěte o svém miláčkovi:
  Andrej Babiš je největším bezpečnostním rizikem a argumentuje jako staří evropští fašouni. Po volbách ve stejném tónu pokračuje a jejich jasného vítěze srovnává s Benitem Mussolinim. Andrej Babiš prý nikdy nemá dost, nikdy nepřestane, dokud nezničí své konkurenty. A žádná faleš, úskok a lež není dost velká, aby ji nepoužil, pokud přispěje ke kýženému výsledku.

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Varuje-pred-Babisem-od-roku-2011-nyni-se-ozval-Je-to-Mussolini-Rozvrati-cely-stat-a-zatahne-nas-do-nestesti-509490

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:16-máte jiné řešení povolební situace? Neřekl jsem, že je Babiš můj miláček, ani jsem jej nevolil. Obraťte se na ty, co jej volili, já uvažuji racionálně, s mírným optimizmem!

   Smazat
 25. Bude to tak, že naprostá většina rozhodujících zaměstnanců ČT, podobně i ČRo, je přesvědčenými pražskými kavárníky, rumloidy, kalouskoidy a podobně. Tím je zafixována nepřehlédnutelná jednostrannost ČT i ČRo. Krom toho mordují češtinu adolescentní pražštinou, machryně a machři nosovkami angličtiny, kterou se snad naučili a nezvladatelným ééé podle pochybných zahraničních vzorů. Jiné řešení není, než personální obnova, nejdřív mezi šéfy a pološéfy. Pak bych poplatky neměnil, protože kvalitní vlastní produkce má pro národní pospolitost nenahraditelnou cenu. Chápu Okamurovu populistickou notu cestou voličovy kapsy. To ovšem až tak vlastenecké není, jak se Tomio tváří.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ja s Okamurou souhlasim, prestoze nevlastnim zadne zarizeni, schopne prijmu TV signalu, tudiz nejsem povinen platit konces. poplatky. Zatimco "z dani" bych CT platil i ja.

   Smazat
  2. Juro, Okamura nabízí řešení, kterého se právě vy obáváte. Zestátnění televize a její placení z daní nic na situaci nezmění.

   Smazat
 26. No, snad se pan poslanec Okamura nedostane k realizaci svých předvolebních hesel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč ne. Změna na naší mediální scéně je nutná a bylo by dobře, aby na tom spolupracovaly strany, kterým je ze strany televize a rozhlasu nejvíc ubližováno - ANO, SPD, KSČM. Ale s ohledem na EU a NATO to Babiš nikdy neudělá. Pro něj je přední zisk a dotace, nikoli zájem zdravé občanské společnosti.

   Smazat
 27. Situace v ČT a ČRo je stejná jako v KSČ před převratem. Jde o kariéru a místa. Nomenklatura sahá i do školství, zdravotnictví a jiných oblastí. Koncesionářské poplatky je živí stejně jako živily KSČ odvody z platů. Prostě je nekrmte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O konkrétně jaký nomenklatuře to mluvíš?

   Smazat
  2. Rudo 5:33 informuješ mylně. KSČ se spolehlivě uživila ze stranických příspěvků, které nebyly nijak malé a byly progresivní. Ostatně, kdo měl zájem, mohl to většinou vidět na výplatních listinách z počítače, když odborářské i stranické příspěvky byly strhávány automaticky. Jestliže tedy byl průměrný příspěvek 50 Kčs/měsíc a organizovanost 14 %, byl příjem té strany měsíčně víc jak 100 milionů Kčs, což by dnes znamenalo miliardu. Stranický předseda ve fabrice bral o třetinu méně než předseda odborů tamtéž. Podobně na okresu. Předseda vlády a ministři za KSČ odevzdávali část apanáží své straně, Husák prezidentskou apanáž celou. To jsou fakta, vedle toho ovšem ta strana neplatila svoje kanceláře ani kancelářský materiál v podnicích, úřadech, armádě, na školách, což je z takového toho přikrádání asi tak všechno, asi také prostory Lidové milice a náhrady výdělků milicionářů, pokud cvičili. Cvičili ovšem výhradně a jen úkoly teritoriální obrany. Proč to vím? Zkoumal jsem to proto, abych věděl, stejně jak zkoumám co se kde děje i dnes. O čem nic dost spolehlivě nevím, do toho totiž nekecám. Tak si někteří zapovykujte.

   Smazat
 28. O TOM HAVLOBANDEROVSKÝM!

  OdpovědětSmazat
 29. Debily a hajzle v čt a čro je třeba vyházet z oken třeba jen některé a ostatní stáhnou ocas nebo něco podobného a budou sloužit dál.

  OdpovědětSmazat
 30. Zdravím , je to trochu mimo téma , ale syn SPINAROVE , odmítl vyznamenani od prezidenta Zemana ! Rádoby umělec ! Nevím jestli se tyto hnusoty - odmitnuti vyznamenání - děly v minulosti , ale jak se potvrzuje , tak syn Spinarove je opravdu DEBIL !!! Hany

  OdpovědětSmazat
 31. Ano, debil, ale "in" V.J.Horák

  OdpovědětSmazat
 32. Okamura prezentuje stranu coby antisystémovou, i když ne ve všech sférách, ale pouze v oblasti politického systému. Je zjevně proti nadvládě stran nad veřejným prostorem a všude, kde to jenom trochu jde, upřednostňuje předávání rozhodování do rukou veřejnosti, a odpírá ji tak zvaným jejím reprezentantům. Tím doslova existenčně ohrožuje všechny ty lokaje skrytých vládců dnešního světa. Proto právě oni na něj pořádají doslova štvanice a prohlašují jej až za fašistu. Jenže opak je pravdou. Fašistické sklony má ve skutečnosti současný politický systém vyprázdněné parlamentní demokracie, sloužící jen a jenom jedné promili před veřejností dobře se ukrývajících nejbohatších jedinců. Okamure by potřeboval jen velmi dobré právníky, kteří by mu připravovali zákony podle jeho idejí. Pak by se nejlépe odmaskovali jeho protivníci. Veřejnost by pak měla lepší šanci pochopit, že to Okamurovi odpůrci z hloubi svého celoživotního přesvědčení pohrdají demokracií a ne on. On naopak jejich nadvládu ohrožuje.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.