Reklama

neděle 26. listopadu 2017

Co do budoucna s hlasem lidu? Co je a bude fair play?

Ivan David
26. 11. 2017
Novinky.cz píší zde: "Někteří fanoušci kontroverzní skupiny Ortel porušili pravidla ankety Český slavík, tvrdí její organizátor v prohlášení." Jako organizátor a vyhlašovatel ankety je uvedena "Musica Bohemica", autor stanoviska jmenován není. "Při analýze hlasování dospěl k závěru, že kapela a její lídr Tomáš Ortel dostali podporu nad rámec pravidel fair play. Pořadatel se proto rozhodl započíst skupině i zpěvákovi stejný počet bodů, který získali v loňském roce, kdy podobné porušení pravidel nezjistil."


„Porušení fair play spatřuje organizátor ankety především v obsahu široce sdíleného facebookového profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem 2017 (aktivní od 19. 9. 2017). Vyzývá se zde k zapojení do organizované akce, aby se konkrétní subjekt stal Zlatým slavíkem. Tedy nikoli, aby lidé posílali hlasy podle svého skutečného názoru, ale aby se zapojili do akce za určitým cílem a získávali pro něj další osoby a fankluby,” uvedli zástupci agentury Musica Bohemica.


Naskýtá se otázka, jestli má vůbec smysl vyhlašovat soutěž v níž hlasuje kdokoli, kdo pošle hlas. Jde samozřejmě o soutěž nikoli o tom, kdo je nejlepší zpěvák či zpěvačka nebo skupina, ale kdo je nejpopulárnější. Tedy, kdo má nejvíce fanoušků. Existuje-li pravidlo, že fanoušci se nesmějí organizovat a svého oblíbence podporovat a jestliže tak činí, organizátor přidělí soutěžícímu tolik hlasů, kolik se rozhodne, pak organizátor fakticky určuje pořadí a tím učiní hlasování nesmyslným. Kdo by se díval na takovou soutěž? Zvítězí soutěžení nebo kreativita při vytváření pravidel a pružnost při jejich tvůrčím uplatňování?

Máme věřit, že "skutečný názor" nevzniká přesvědčováním? K čemu si tedy oligarchové kupují média? Aby mohli šířit pravdu? Že je "názor" nezávislý mohou věřit jen jeho naivní nositelé. Kolik práce dá organizátorovi něco "nezjistit", když je třeba?

Při započítání všech hlasů by zvítězil Tomáš Ortel. Shodneme se, že to zřejmě není nejlepší zpěvák. Ale má nejaktivnější podporovatele. Nemá nejvíc fanoušků, ale nejaktivnější na sítích. Představme si, že by se někdo rozhodl organizovaně podporovat Karla Gotta. Pak by Karel Gott vyhrál, protože by dostal tolik hlasů jako vloni, jako předloni, jako před třemi lety...? A nebo nevyhrál, protože by se organizátor rozhodl jinak. Také lze poškodit kohokoli tím, že mu bude anonymně organizována podpora...

Soutěž zrušit nelze, protože do ní dávají peníze sponzoři, některé lidi to živí či přiživuje...
Sociální sítě existují, lidé se spikávají, aby něco prosadili, to není teorie spiknutí, to je praxe.

Takže co? Nebude brzo volby rozhodovat Politica Bohemica a vyřazovat příliš či nevhodně organizované? Například ty, kteří mají na klopě "Volím Karla!"? Bude se hodnotit "duch" pravidel?
Doposud se efektivně spikávali vlivní manipulátoři, nyní by jim hrozilo, že se spikne kdejaký lid. To přímo volá po přijetí nových pravidel. Seznamy nevhodných webů brzy nebudou stačit. Ještě tak, aby si nakonec lid vládl sám! Takhle si tu revoluci nepředstavovali. Zakázat Facebook nelze, vlastní ho dolarový multimiliardář. Tak alespoň sledovat, evidovat, vyřazovat. Vivat! Frescat! Floreat! ZDE

Agentura Musica Bohemica sděluje na stránkách "Český slavík Mattoni" ZDE:
Prohlášení 

Při analýze hlasování do ankety bylo zjištěno, že ze strany některých fanoušků skupiny Ortel došlo k porušení pravidel ankety. Jde zejména o tu část pravidel, kde se v odstavci d) říká, že organizátor ankety má právo vyřadit hlasy, pokud dojde s využitím databází, adresářů či sociálních sítí k organizovanému vyzývání (agitaci) k podpoře určitého subjektu a to nad rámec zásady fair play nebo pravidel. Toto porušení fair play spatřuje organizátor ankety především v obsahu široce sdíleného facebookového profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem 2017 (aktivní od 19. 9. 2017). Vyzývá se zde k zapojení do organizované akce, aby se konkrétní subjekt stal Zlatým slavíkem. Tedy nikoli, aby lidé posílali hlasy podle svého skutečného názoru, ale aby se zapojili do akce za určitým cílem a získávali pro něj další osoby a fankluby. Jsou zde uvedeny i konkrétní počty fanklubů a jejich členů, které je potřeba zapojit k dosažení cíle včetně výzvy, aby fanoušci hlasovali z více mobilů. Současně je zde doporučení, pro koho se nemá hlasovat na druhém a třetím místě, aby se záměr realizoval. Tedy opět ne, aby každý hlasoval podle svého skutečného názoru, ale tak, aby bylo dosaženo cíle (viz obrazová příloha níže). 


Takové jednání pořadatel v duchu zveřejněných pravidel jednoznačně vyhodnotil jako porušení pravidla fair play. V těchto případech má pořadatel právo hlasy, u nichž usoudí, že byly zaslány nad rámec fair play nezapočítat, nebo subjekt vyřadit. Po důkladném zvážení a s ohledem na to, že k porušení pravidel ankety nedošlo ze strany skupiny Ortel, ale některých jejich fanoušků, rozhodl se pořadatel započíst letos skupině Ortel i Tomáši Ortelovi stejný počet bodů, který získali v loňském roce, kdy podobné porušení pravidel nebylo zjištěno. 


Současně organizátor ankety připomíná, že cílem ankety je vytvořit co nejobjektivnější obraz obliby zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin v české populární hudbě. Každý hlasující by měl tedy hlasovat pouze sám za sebe, jen jednou, svobodně a podle svého skutečného názoru a v duchu fair play. Umístění v anketě by mělo být výrazem skutečných názorů fanoušků a jejich vůle hlasovat a nikoli faktu, který z fanklubů dokáže různými prostředky zorganizovat zaslání většího počtu hlasů. 


V minulosti získala skupina Ortel v anketě několik ocenění a to i přesto, že to vyvolalo kritiku. Jsme si vědomi, že letošní rozhodnutí pořadatele nevzbudí u fanoušků sympatie, ale přesto musíme jasně říci, že pravidla ankety platí i pro fanoušky skupiny Ortel. Organizované hlasování a jakési nahánění hlasů není fér nejen podle pravidel, ale je nefér vůči fanouškům ostatních zpěváků a skupin, kteří se chovají v souladu s pravidly. 


Takový přístup k hlasování může anketu vážně poškodit. Chceme ovšem zdůraznit, že při našem rozhodování jsme v žádném případě neřešili obsah písňových textů, které jsou někdy označovány za kontroverzní. Zde respektujeme vyjádření soudního znalce, že nepřekračují zákon. Řešili jsme jen a jen soulad zasílání hlasů s pravidly a se zásadou fair play. A tady musíme zjednodušeně říci, že to fanoušci se „sháněním“ hlasů prostě přehnali. 


Agentura Musica Bohemica sděluje na stránkách "Český slavík Mattoni" ZDE:
Prohlášení 

Při analýze hlasování do ankety bylo zjištěno, že ze strany některých fanoušků skupiny Ortel došlo k porušení pravidel ankety. Jde zejména o tu část pravidel, kde se v odstavci d) říká, že organizátor ankety má právo vyřadit hlasy, pokud dojde s využitím databází, adresářů či sociálních sítí k organizovanému vyzývání (agitaci) k podpoře určitého subjektu a to nad rámec zásady fair play nebo pravidel. Toto porušení fair play spatřuje organizátor ankety především v obsahu široce sdíleného facebookového profilu Tomáš Ortel Českým slavíkem 2017 (aktivní od 19. 9. 2017). Vyzývá se zde k zapojení do organizované akce, aby se konkrétní subjekt stal Zlatým slavíkem. Tedy nikoli, aby lidé posílali hlasy podle svého skutečného názoru, ale aby se zapojili do akce za určitým cílem a získávali pro něj další osoby a fankluby. Jsou zde uvedeny i konkrétní počty fanklubů a jejich členů, které je potřeba zapojit k dosažení cíle včetně výzvy, aby fanoušci hlasovali z více mobilů. Současně je zde doporučení, pro koho se nemá hlasovat na druhém a třetím místě, aby se záměr realizoval. Tedy opět ne, aby každý hlasoval podle svého skutečného názoru, ale tak, aby bylo dosaženo cíle (viz obrazová příloha níže). 


Takové jednání pořadatel v duchu zveřejněných pravidel jednoznačně vyhodnotil jako porušení pravidla fair play. V těchto případech má pořadatel právo hlasy, u nichž usoudí, že byly zaslány nad rámec fair play nezapočítat, nebo subjekt vyřadit. Po důkladném zvážení a s ohledem na to, že k porušení pravidel ankety nedošlo ze strany skupiny Ortel, ale některých jejich fanoušků, rozhodl se pořadatel započíst letos skupině Ortel i Tomáši Ortelovi stejný počet bodů, který získali v loňském roce, kdy podobné porušení pravidel nebylo zjištěno. 


Současně organizátor ankety připomíná, že cílem ankety je vytvořit co nejobjektivnější obraz obliby zpěváků, zpěvaček a hudebních skupin v české populární hudbě. Každý hlasující by měl tedy hlasovat pouze sám za sebe, jen jednou, svobodně a podle svého skutečného názoru a v duchu fair play. Umístění v anketě by mělo být výrazem skutečných názorů fanoušků a jejich vůle hlasovat a nikoli faktu, který z fanklubů dokáže různými prostředky zorganizovat zaslání většího počtu hlasů. 


V minulosti získala skupina Ortel v anketě několik ocenění a to i přesto, že to vyvolalo kritiku. Jsme si vědomi, že letošní rozhodnutí pořadatele nevzbudí u fanoušků sympatie, ale přesto musíme jasně říci, že pravidla ankety platí i pro fanoušky skupiny Ortel. Organizované hlasování a jakési nahánění hlasů není fér nejen podle pravidel, ale je nefér vůči fanouškům ostatních zpěváků a skupin, kteří se chovají v souladu s pravidly. 


Takový přístup k hlasování může anketu vážně poškodit. Chceme ovšem zdůraznit, že při našem rozhodování jsme v žádném případě neřešili obsah písňových textů, které jsou někdy označovány za kontroverzní. Zde respektujeme vyjádření soudního znalce, že nepřekračují zákon. Řešili jsme jen a jen soulad zasílání hlasů s pravidly a se zásadou fair play. A tady musíme zjednodušeně říci, že to fanoušci se „sháněním“ hlasů prostě přehnali. 


Organizátor ankety prohlašuje, že z porušení pravidel v žádném případě neobviňuje skupinu Ortel, ani žádnou konkrétní osobu. Vzhledem k anonymitě sociálních sítí to mohl být prakticky kdokoli.
Obdobné aktivity a výzvy byly zaznamenány i ve prospěch některých jiných subjektů. Vzhledem k tomu, že šlo o subjekty, které se neumísťují na předních místech ankety a tyto výzvy měly jen minimální odezvu, rozhodl se pořadatel v těchto případech nezasahovat. 


Organizátor ankety současně prohlašuje, že v budoucnu bude k posuzování souladu hlasování s pravidly obecně přistupovat mnohem přísněji. V případě, že zjistí vážné porušení pravidel ze strany jakýchkoli interpretů, fanoušků nebo fanklubů, bude ve větší míře využívat možnosti daný subjekt z hlasování vyřadit.

Organizátor ankety prohlašuje, že z porušení pravidel v žádném případě neobviňuje skupinu Ortel, ani žádnou konkrétní osobu. Vzhledem k anonymitě sociálních sítí to mohl být prakticky kdokoli.
Obdobné aktivity a výzvy byly zaznamenány i ve prospěch některých jiných subjektů. Vzhledem k tomu, že šlo o subjekty, které se neumísťují na předních místech ankety a tyto výzvy měly jen minimální odezvu, rozhodl se pořadatel v těchto případech nezasahovat. 


Organizátor ankety současně prohlašuje, že v budoucnu bude k posuzování souladu hlasování s pravidly obecně přistupovat mnohem přísněji. V případě, že zjistí vážné porušení pravidel ze strany jakýchkoli interpretů, fanoušků nebo fanklubů, bude ve větší míře využívat možnosti daný subjekt z hlasování vyřadit.

44 komentářů :

 1. Soutěž zrušit nelze, protože do ní dávají peníze sponzoři, některé lidi to živí či přiživuje...

  Kteří sponzoři platí propagaci fašizmu ?*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bevím - všichni ti, kteří veřejně přispívají Banderovským tlupám? Nebo tvrdí, že se nám pod nacistickými němci žilo dobře a přepisují historii? Například.

   Smazat
  2. Citát je: Hlas lidu, hlas Boží. Bohužel nás jako lid dnes nepovažují. Akorát nás zapomněli informovat že nejsme lidé, ale otroci. Tedy pokud volby nedopadnou dle jejich předpokladů.
   Václav

   Smazat
  3. Z toho plyne jedno poučení. Jakmile někdo, třeba Kalousek, Fiala nebo Moravcova manželka vyzvou své přiznivce na ochranu demokracie, musí je vyšetřit PČR, neboť se jedná o podvod.

   Smazat
  4. Dost dobrý, ta Moravcova manželka.
   To je přece J. Pospíšil, nový předseda TOP 09

   Smazat
  5. Možná jsem dost nezdůraznil, že Karel Gott je i podle mého laického názoru nejlepší současný český zpěvák. Soutěž však není o kvalitě, ale o popularitě. Pokud platí hlasy jen těch, kteří nejsou příliš motivování se hlasování účastnit, zatímco velmi motivované je třeba vyškrtnout, pak je dost těžké popsat, co vlastně počet hlasů vyjadřuje. Pana Ortela neznám, nezajímá mě a myslím, že jsem neslyšel ani jednu jeho písničku. Nevidím důvod, proč bych se měl angažovat v jeho prospěch. Soutěž Český slavík je kvůli způsobu uznávání hlasů ještě pochybnější než jsem se doposud domníval.

   Smazat
  6. Pane Davide jak si Vás jinak vážím Váš názor je vskutku velice hloupý nehodný člověka Vašeho formátu. Neslyšel jsem, nevidím důvod to je odpodvěď idiota. Normální je poslechl jsem si a zhodnotil jsem. Nyný si můžete o mene myslet co chcete. Já začínám pochybovat o Vás.

   Smazat
  7. oprava:Nyní,mně

   Smazat
  8. 0:03
   Již v v r. 2016 jsem se vyjádřil k odsouzení skupiny ORTEL p. Paroubkem, který stejně jako Vy neviděl, neslyšel ale odsoudil. Dívejte se poslouchejte a hodnoťte. Máte na to kvalifikaci.

   Smazat
  9. 1:09 jste skutečný hlupák. Pan David se nezabývá "kvalitou" produkce skupiny Ortel, ale otázkou jak vyhodnocovat hlasování o "Slavíky". Doufám, že na vašem úsudku, krom vás samotného, nikdo další nezávisí.

   Smazat
  10. Pane Davide. Karel Gott byl nej zpěvák ve věku 30 -50 let. Dnes je za zenitem. Ta soutěž je o popularitě -> ta je o osobnosti, ne o kvalitě zpěvu. Jak jinak určit popularitu? Mohlo by to být na základě nějaké činnosti fanoušků a nejlépe takové, za kterou museli zaplatit. To se hůře falšují výsledky. Např. košíkem bodů za minulý rok, tj. koeficienty násobené:
   - počty prodaných desek/skladeb
   - počty diváků na koncertech
   - počty vysílaných skladeb v pořadech na přání
   - pořadí ve stanovených řebříčcích
   - počty hlasů v anketě Zlatý slavík

   (Pak by ale šlo vítěze celkem snadno spočítat předem a vytratí se kouzlo překvapení při vyhlašování.)

   Jinak před panem Gottem smekám a myslím si, že ve své branži je stále na špičce co se týká profesionality umělce a práce s posluchači a fanoušky. Mladší mu již ale i tam šlapou na paty, např. Kryštof, Noname a další.

   Smazat
  11. 3:25
   nebudu se s vámi dohadovat kdo je větší hlupák protože vy asi neumíte ani číst nebo, lépe řečeno pochopit čtené.

   Smazat
  12. Mistr Karel Gott je bez pochyby živoucí klenot České republiky světového formátu.
   Výřečnost umělcovu potvrzuje krása, kterou obohatil celý národ*

   Smazat
  13. :)) výřečnost také ale myšleno bylo výjimečnost *

   Smazat
  14. 20:33 ...dotaz byl spíše adresován autorovi.
   Shledal bych článek úplnější kdyby všichni ti sponzoři byli jmenovitě a adresně .(zřejmě cizí majitelé firem)
   Každý kdo proti zlu nebojuje, na zlu se podílí*

   Smazat
 2. Souhlasím a poslední odstavec by měl burcovat, zvedat ze židlí od PC!

  OdpovědětSmazat
 3. Byl to jen zkouska na volby prezidenta.

  OdpovědětSmazat
 4. Chléb a hry - to tuto šarádu fakt někdo ještě bere vážně? ale toto je zpráva dne :
  https://www.super.cz/539491-lucie-bila-na-slavicich-pysnila-se-diamanty-za-30-milionu-korun.html

  p.s. Co se týče jejich zpěvu- smekám a obdivuji! Q.

  OdpovědětSmazat
 5. Už Stalin věděl, že nezáleží na tom, jak kdo hlasuje, ale rozhodující je to, kdo sčítá hlasy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proto do parlamentu "proklouzly " na posední chvíli TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Bylo by velmi žádoucí přepočítat hlasy ve všech okrscích, kde tyto pidistrany získaly víc než 3% hlasů.

   Smazat
 6. To mají zase pravdoláskaři problémy pro mě je Ortel skvělá kapela.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano pan Karel Kryl byl romatický vypravěč.
   A bylo to v době kdy vyjadrovat se sprostě nebylo obvyklé. Dne se scena poněkud změnila je třeba používat i tvrdší výrazy. ORTEL je skupina dneška. Akorát my jsme si pana Kryla i přes určité nedostatky tehdejší prodejů dokázali opatřit. Dnes i přes mnohem větší možnosti poslechnout si ORTEL je asi pro mnohé nemožné. Nebo jsou dopředu informováni že jede o fašistiskou propagandu? No naše media a kavárna jsou v tomto velice úspěšní.
   Doufám, že je to DOČASNÉ!!!!!!

   Smazat
  2. Někdy ta dočasnost trvá dost dlouho. To dokazuje generační vzdálenost Kryla jemnějšího a Obrtela hrubšího. Oba zpívají o stejných svinstvech, jen ty svině sviní dál.

   Smazat
 7. Byt existují charizmatičtější zpěváci (Tomáš Klus, Petr Kotvald apod.), Ortel zpívá vlastenecké texty a postup pořadatele považuji za nehorázný.

  OdpovědětSmazat
 8. No tak na charismatičnoast mám úplně jíný názor. Snad pod art.

  OdpovědětSmazat
 9. "Só to korve a ubožáce!!!!" Když anulovali Ortelovy hlasy, kdo mi teď vrátí těch šest korun, co mě stála SMS, kterou jsem hlasoval??!! Ať si celýho toho slavnýho "Slavíka" i s tím dědkem Gottem i tou cigánskou ochechulí v pohřební róbě strčí doprdele...

  OdpovědětSmazat
 10. Na BL se objevilo pěkné vysvětlení, které má obecnější platnost:

  "Dědečku, proč nedá britská vláda lidem přístup k vládním analýzám o ekonomickém dopadu Brexitu?"

  "Protože by si lidi na brexit mohli změnit názor a to by bylo proti vůli lidu."

  OdpovědětSmazat
 11. 1:00- to už mají v GB tak chytrá vnoučata blbý dědky? Bože, Kopecký, na Vás je i Švejk krátký.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Povolný 1:35 - stává se Vám často, že v textu o třech větách přehlédnete, z pohledu Vašeho vyjádření, to podstatné?

   Smazat
 12. Takze, cesi, volit se v cesku smi ale bez zapalu. Fandit se smi ale tise za zavrenymi dvermi zachodu. A kdo je pro Zemana toho hlas se rusi.

  OdpovědětSmazat
 13. Vážení ,nikdo z Vás, nic o tom, co se stalo v anketě Zlatý slavík neví. Vždy jsem ctila, že pokud někdo porušuje pravidla soutěže má být diskvalifikován. I ve sportu jsou rozhodčí, kteří to rozhodnou a v případě dalších nejasností se to řeší dále .Pan Ortel se může bránit prostředky, které všichni známe…Teď zatím vytváříte konspirační teorie. ,,Čím méně toho o věci vím, hlasitěji křičím“ …Léta šla v dobách Karla Gotta a později Lucie Bílé popularita zpěváka ruku v ruce s kvalitou interpreta a s jeho osobností.
  Vím, že Pan zpěvák Karel Gott chtěl v průběhu let několikrát odstoupit z ankety, aby dal příležitost mladým . Jeho fanouškové si to nepřáli. A pro něj posluchači byli a celý jeho profesionální život jsou na 1. místě. Věřím , že pan K.Gott až si všechno prověří, kolem letošního sčítání hlasů udělá to, co už léta zamýšlel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:15 Souhlasím, ale mám několik technických dotazů:

   Pravidla stanoví: "Organizátor ankety má právo vyřadit hlasy, pokud dojde s využitím databází, adresářů či sociálních sítí k organizovanému vyzývání (agitaci) k podpoře určitého subjektu a to nad rámec zásady fair play nebo pravidel."?
   Co je to "nad rámec fair play"? Jak je stanoven tento rámec? Pokud není stanoven, nemůže pořadatel vyřadit kohokoliv, o němž bude zmínka v libovolném mailu? Je nad rámec pravidel, když s použitím své databáze adres upozorním mailem své přátele, že probíhá hlasování?

   Vždyť je přece na svobodné vůli každého, komu dá svůj hlas. Každý fanklub má stejnou možnost, nikdo tím není omezen. Určitý fanklub těžko ovlivní názory těch, kdo do něj nepatří a velikost fanklubu je také měřítkem úspěšnosti.
   Je to jako považovat za nefér, když někdo zve své známé na povolenou akci pomocí Internetu. Nejsem fanouškem Ortelu, ale tomuto opravdu nerozumím.

   Smazat
 14. Ono snad ani nejde o hlasování v anketě Zlatý slavík. Nyní se upravilo pár hlasů skupině Ortel, nedávno se opravovalo pár preferenčních hlasů ve Středočeském kraji při volbách do parlamentu, Pirátská strana prohlašuje, že těch podvodů či nesrovnalostí ve volbách do parlamentu bylo více. Čekají nás volby prezidenta republiky a kladu si otázku, zda se hlasy voličů opět budou opravovat dle přání některých "pořadatelů". Lze už vůbec nějakým volbám či nějakému hlasování, upravovanému dle přání pořadatele, vůbec věřit?

  OdpovědětSmazat
 15. Někteří diskutéři zdá se nepochopili o čem příspěvek je... Takže polopatě: "Lid zklamal "ellity", je třeba jej vyměnit." Princip je stejný jako u prosazování "Lisabonské smlouvy", tedy: "Buď budete volit jak je třeba, nebo vám to nařídíme!!!"

  OdpovědětSmazat
 16. Skoro to vypadá, že už je to příprava na nějaké kulišárny při volbě prezidenta. Nejdřív zničeho nic přišli na to, že se špatně počítaly hlasy ve SČkraji, teďka se výběrově započítají hlasy pro Slavíka. Vzpomínám si, jak se lidi smáli těm konspiračním teoriím, že se manipuluje s urnami v noci z pátku na sobotu. A teď to zmiňoval snad sám nejvyšší z nejvyššího správního soudu. To jsou věci. To jsem zvědav, co na toho Miloše vymyslí. Mimochodem, včera byly medailonky v čété všech kandidátů, docela dobře udělané, kupodivu, zaujalo mě, jak protivný je kandidát Drahoš naživo. Při těch besedách bude ještě veselo. Topolánek je o třídu lepší než ostatní, ale naštěstí má na nohou takový balvan, že to nedá. To nevyčistí ani Vizír, natož Horák od Pirátů bourák.

  OdpovědětSmazat
 17. Vážení, nějak jste si nevšimli, na rozdíl od organizátorů a vyhodnocovatelů, že se Zlatý slavík stal tribunou lidu. Bravo, lide, jen tak dál a více přitlač!
  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chce to celou věc maximálně zveřejnit ( viz odvážný Kabát) aby už na to firma Mattoni nedala ani floka,divím se, že to platí,takový podvod ji musí poškozovat.

   Smazat
 18. Ortel opravdu nemusím, a jestli někdo vyzval jeho posluchače ať mu posílají hlasy a radí , aby pro sichr dávali na 2. a 3.místa ty kteří nemají šanci v anketě uspět nevidím v tom nic tak hrozného co by mělo být hodnoceno jako unfer. Leta fandím Gottovi, hlasy neposílám, ale kdybych mu chtěl poslat hlas , tak určitě nedám hlas paní Lucii Bílé, abych mu pomohl a aby Lucka byla až druhá. spravedlivější by bylo , aby byl. jeden hlas pro každou kategorii a konec a ne nějaká pořadí.

  OdpovědětSmazat
 19. Když už teď nejsou přehrávky, neschvalují se texty a jejich "ideová náplň" (tak jak si to my starší ještě pamatujeme), mohla by "pravdoláskařská kavárna" předem vybrat prověřené a kované interprety, o kterých by bylo povoleno hlasovat! Tím by jim odpadla starost, jak vyřadit "nepohodlného vítěze".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:39
   Máte jenom poloviční pravdu. Skupina ORTEL je naprosto vyloučena ze všech rozhlasových a televizních pořadů (tedy mimo těch které tuto skupinu v reportážích dehonestují).

   Smazat
 20. A toto dělali ve prospěch Gotta po celou dobu,bude muset zřejmě všechny slavíky vrátit....je třeba to důkladně prošetřit,jedná se o hodně peněz......

  OdpovědětSmazat
 21. Zde stačí zodpovědně prohlásit,že Matonka způsobuje prostatu.......

  OdpovědětSmazat

Redakce vás žádá, abyste diskutovali slušně, nenapadali spoludiskutující ani autory, abyste argumentovali věcně a fakty. Děkujeme.