Reklama

úterý 14. listopadu 2017

Diskuse o presidentu Havlovi musí lišit nejen, co zamýšlel, ale co způsobil

Jiří Jaroš Nickelli
14.11.20174 ČeskéNárodníListy
 

Dosavadní diskuse a knihy o zesnulém presidentu Václavu Havlovi postrádají toto základní rozlišení. Všechny díla o panu Havlovi, vydaná v Česku, mísí kritéria posuzování jeho osoby tak, jak je oblíben či nenáviděn u svých autorů.


 Setkáváme se s širokým spektrem názorových stanovisek – od nekritické, téměř středověké oslavy, ne nepodobné životopisům světců, až po tvrdé filipiky založené na zlých faktech, které však přičítají jeho činy jen zvláštnostem jeho osobního života. Ostatně v současnosti se rozmohl nešvar „psychologismu“ v moderní historiografii přímo živelně – v našem prostředí o různých oslav Habsburků až po omluvné „psychologické studie“ Hitlera a nacistů. Objektivní historik positivista takto pracovat nesmí. Psychologismus sice zaručuje popularitu a barnumskou reklamu autorům, leč pro poznání podstaty činů to nestačí. Zvláštní kapitolu v tomto zájmovém perimetru autorů tvoří díla osobních přátel dotyčného - klasický příklad poskytují díla Edy Kriseové, Karla Hvížďaly atp. Na druhé straně existují životopisy presidenta Havla, které sice popisují psychologii presidenta, ovšem pokoušejí se dávat ji do souvislostí společenských a politických. Do této kategorie spadá třeba práce Jana Bauera, nebo známá monografie australského filosofa. Ty se blíží historické analýze daleko přesněji.

Jestliže po mnoha letech od působení Václava Havla v československé a pak v české společnosti (troufám si stále užívat označení klasické pospolitosti zdejších dosud hlavních národů, což mi zajisté omlátí o hlavu protivníci) vznikají vášnivé diskuse o jeho osobě,vlastnostech a o jeho působení jako chartisty, jako tribuna převratu,jako politika a nakonec i státníka.

Tyto diskuse – pomineme-li často folklórní vášně a barnumské formulace vhodné pro bulvár – ovšem nepostrádají zrna reálné pravdivosti. Považujeme-li za historickou pravdu souhlas doložených reálných fakt s jejich prezentací.

Václav Havel totiž nesporně jak svými činy, tak svými výroky, které se v posledku staly předmětem vášnivé diskuse, reálně rozdělil lid českých zemí, respektive český národ i příslušné menšiny zde žijící. V současnosti se mu veřejně vytýkají právě jeho výroky, které vyslovil za éry politického převratu, jehož tribunem a nakonec státníkem se stal. Toto je historický fakt, který nemůže popřít ani obdivovatel, ani odpůrce pana Havla. Pan Havel se ke společenské realitě země mnohokrát vyslovil a zaujal stanoviska, která později změnil či nesplnil. Klasický příkladem jsou výroky o tom, že nás komunisté straší nezaměstnaností, bídou a sociálním rozvratem, nebo výrok o tom, že se nikdy nesmíme stát součástí žádného vojenského bloku. Všichni víme, že se stal opak. Pokud se pan Havel necítil dosti silným, aby své výroky podložil činy nebo alespoň úsilím o nápravu, neměl takto postupovat.

Zajisté si čtenář všiml, že tu používám sousloví „politický převrat“ v souvislosti se společenskou změnou roku 1989. Zásadně totiž odmítám jako nepravdivý a zavádějící termín „sametová revoluce“. Pojem revoluce se totiž podle historické vědy vztahuje k úplně jinému fenoménu, než tomu, který proběhl u nás roku 1989. Nejen podle mne, ale i podle jiných badatelů, šlo nikoli o revoluci, ale o garniturní politický převrat, ne nepodobný latinskoamerickým převratům. S tím souvisejí i nesmyslné termíny „barevné revoluce“. O žádné revoluce nikdy nešlo – šlo o garniturní mocenské převraty, často doslova o palácové převraty. Tyto terminy současní politruci moderních dějin užívají k ohlupování širokého občanstva.

Než zpět k panu Havlovi. Podle mne nelze z pouhých osobních vlastností pana Havla vyčíst jeho roli jako politika a státníka. Školním příkladem jsou tzv. „Benešovy dekrety“, tj. dekrety presidenta republiky a Národního shromáždění. Václav Havel s nikdy k dekretům nikde – pokud je známo nevyslovil přímo a nehodnotil je. Tvrdil jen, že on se k nim vyjádří tehdy, až bude chtít on a ne nikdo druhý. Ten případ ovšem nikdy – pokud je známo – nenastal. Posléze ovšem pan Havel v roli presidenta státu učinil něco, co bylo, je a bude navždy v přímém protikladům k presidentským dekretům let 1940 -1946. Učinil něco, co bylo je a zůstane navždy v protikladu s povinnosti každého státníka, který se považuje za předáka československého státu a jeho nástupníka českého státu. Učinil omluvu alias sudetským Němcům. Nejen jako politik, ale i jako státník českého státu učinil něco, co je naprosto nepřijatelné z pozice hájení československé a české moderní státnosti. Tímto osudným – a z hlediska politické morálky naší státnosti i ostudným – činem způsobil politickou lavinu zahraničních i domácích útoků na samu podstatu české novodobé státnosti. Již jen z tohoto hlediska musí být považován každý obhájce presidenta Havla za těžkého bludaře, který odpírá české státnosti od roku 1918 podnes, kdy příští rok máme slavit 100.výročí I.ČSR. President Havel svou tragickou omluvou nejenže pozvedl z prachu dějin odsunuté alias sudetské Němce a postavil je z role zrádců a rozvratníků ČSR do role obětí, ale zpochybnil tím i samu podstatu národně osvobozeneckého boje za obnovenou republiku, a de facto i celý její vznik od roku 1918! Tím otevřel jakousi pseudolegitimitu útoků na zejména Benešovu republiku a na Beneše samého, což dopracovali jeho diadochové – pan kníže, pan Bělobrádek a zejména pan Herman. President Havel tímto činem otevřel Pandořinu skříňku sudetských větrů proti české státnosti vůbec, a podal nepřátelům ČSR „kladivo na čarodějníky dekretů a odsunu“, přičemž mlčky popřel mezinárodní úlohu antifašistických velmocí s postupimskou a pařížskou dohodou o odsunu a majetku sudetů. President Havel jakoby počal dějiny ČSR rokem 1945 a pominul soustavnou státozradu čs. Němců počínaje nikoli rokem 1945, nikoli rokem 1938, nikoli rokem 1933, ale rokem 1918! Těmto Němcům byla ČSR trnem v oku od samého počátku (s výjimkou intermezza jisté spolupráce s Čechy 20.let) a tento dějinný fakt president československého a později českého státu popřel svým politický činem! Jakoby se postavil do role novodobého Háchy a Jaksche – a objektivní historikové jej takto jednou musí hodnotit!

Odtud pramení i spor presidenta Zemana s kandidátem presidentství knížetem, jenž neuváženě prohlásil v předvolební debatě před celým národem, že by dr. Beneš dnes měl být za odsun postaven před Haagský soud (!) – a právě tím zničil svou kariéru a byl zatracen voliči na hnojiště dějin. Dodnes tento jeho čin obhajují pouze historičtí idioti a kutí nepřátele čs. státnosti. O to zuřivěji hájí pana Havla dnešní koryfejové sudetů, jako pan Herman, jenž blábolí nepravdivou mantru o tom, že dekrety a odsun představují „etnickou čistku ve stínu Moskvy“, což je jen další historický idiotismus, jak sezná každý, kdo studuje poděkování Mezinárodního červeného kříže ČSR za humanistický odsun, a kdo studuje ústavní dekret 33 a ostatní dekrety 5, 12, 16, 100, 108 a další.

Stejně se to má s Havlovým postojem k agresi NATO vůči Jugoslávii. Agrese NATO a USA vůči státu, jenž nikomu neuzmul ani metr cizího území, pod záminkou hodnou hitlerovské argumentace o jakémsi „utrpení porobeného etnika Albánců“, přičemž jediným skutečně pronásledovaným etnikem byli sami Srbové (!) dějiny musí odsoudit – a již se to i stalo na tribunálu mezinárodních právníků o protijugoslávské agresi. Dnes, kdy i haagský „Klokaní soud“ (Cangaroocourt) byl donucen uznat po letech nevinu tragicky usmrceného presidenta Slobodana Miloševiče, se stále u nás obhajuje Havlův výrok z Le Mondu z dubna 1999, o „humanitárním charakteru bomb“ na Jugoslavii (!). A opět proti historické realitě, proti faktům, svědkům, fotografiím a filmům o hyenistickém útoku olbřímího letectva NATO na bezbrannou zemi Jugoslávii, proti našim osobním poznatkům z tehdejší Jugoslávie (sám jsem očitým svědkem těchto hrůz a mám video i foto následků bombardování), se opět melou lži a nesmysly tibetského mlýnku pana Hermana o tom, že bylo nutno zastavit jakýsi „fašismus Miloševiče“(?). Všichni obhájci výroků pana Havla, který dokonce překročil mezinárodní pravidla a nezván vládou Jugoslávie vstoupil na území Kosova (!), neuspějí před soudem dějin.

Proto je vždy nutno zkoumat nejen Havlovy hry, chartistické výroky, prezidentské sliby, ale též i jeho vlastní činy a výroky ve funkci státníka. Obecně to platí pro všechny osobnosti politiky. Jednou tak bude zkoumán nejen pan Havel, ale i jeho nástupníci a obhájci.


Dr. Jiří Jaroš Nickelli,
Historicko dokumentační komise ČSBS Boskovice

37 komentářů :

 1. Odkaz tohoto humanitárního bombarďáka a jeho noshledů v podobě pražské kavárny, sluníčkářů, politických neziskovek, rozvracející stát zevnitř a dalších s prominutím verbeže, bude mít přímý vliv na český stát a jeho politické dění ještě řadu desetiletí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prrravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, váš Venca F.

   Smazat
  2. 13.06 Pravdu a lásku nalézal na dně flašek.

   Smazat
  3. 13:04 Svatá pravda, avšak mohlo být ještě hůř. Ani raději nedomýšlet co by následovalo, kdyby před pěti lety vyhrál prezidenské volby, ten z Orlíku ?

   Smazat
  4. Ano máte pravdu. Havel trpěl velikášstvím a přitom si neviděl na špičku nosu. Zrušit zbrojní průmysl a vyklidit trhy, může jenom zaprodaný hlupák.

   Smazat
  5. 15,01 - zaprodaným hlupákem také VH byl.
   Budiž mu zem hodně těžká.

   Smazat
  6. Článek jsem nemohl dočíst do konce, neboť si ,myslím, že podstatné na Havlovi nejsou jeho lži, ale jeho činy !! Proč si myslíte, že tohoto podvraťáka si CIA vybrala za "hrdinu" Listopadového puče ?? Je to proto, že to byl synáček největšího německého kolaboranta III. Říše a také se podle toho ten paznecht choval ! Od keců o tom, že se nemáme bát nezaměstnanosti až po "humanitární" bombardování Jugoslávie !!

   Smazat
  7. Z lidové tvořivosti14. listopadu 2017 21:05

   VÁCLAVOVA AMNESTIE
   Máte blbou náladu?
   Zdá se, že jde od Hradu!
   Bandu lumpů Václav kryje.
   Nová finta… amnestie.
   To nevypadá na plichtu,
   když nám se smějou do ksichtu.
   V tváři úsměv bezelstný,
   proč ne, když jsou beztrestní?!
   Slušný člověk facku dostal,
   to´s to Vašku pěkně posral!!!
   Každý hrad má svého šaška,
   my tam máme Havla Vaška.
   Nezbývá než jít se pást,
   či jak oni začít krást!!!

   HUMANITÁRNÍ BOMBARDÉR HAVEL
   Pravda a láska v Havlově podání -
   humanitární toť bombardování.
   Když bomba kol ucha zasviští
   je to vítězství nad lží a nenávistí.
   Pokud je na boku stíhaček hvězda, pruh
   všechno je OK - mír střeží amícky druh!
   Kdyby však azbukou na bombě textura
   protest song v OSN: „ruská diktatura“!
   Takto se tedy má ta Havla Václava
   lež ba i nenávist - bezbřehá záplava.
   Takto teď vypadá Václava Havla
   pravda i láska - křivá jak šavla.

   HAVEL NA LAFETĚ
   Za okny nám snížek taje, rádio nám hymnu hraje.
   Opustil nás prezident, dramatik a disident.
   Nechybělo vskutku moc a byli by jsme bez Vánoc.
   Dáša dorty napekla na tu cestu do pekla.
   Povídala teta tetě, že ho vezli na lafetě.
   Ukázala TV Nova za rakví jak kráčí vdova.
   Za vdovou šlo v pevném šiku celé stádo politiků.
   Vyznamenat šaška Vaška? To je fraška - a k ní flaška.

   Smazat
 2. Havlovo působení v Otčině lze shrnout názvy jeho tří, prý zamýšlených, knih. První, československá, má dva díly JAK JSEM STÁTNIČIL a JAK JSEM STÁTZNIČIL. České období pak nezapočaté stěžejní dílo - OD NÁRODNÍHO STÁTU K MULTIKULTURNÍMU PROTEKTORÁTU

  OdpovědětSmazat
 3. Ameriky vazal


  Lide český z pékavárny přinesli novinu
  Hadrového chystají se velebit hrdinu
  Všichni známe jeho jméno
  Historií nebudiž pochváleno
  O pravdě a lásce kázal
  Ameriky vazal

  Dobře víme co slíbila ta rádoby modla
  Co kdy a kde vyslovila jeho ústa podlá
  Všichni známe jeho jméno
  Historií nebudiž pochváleno
  Kolem huby med nám mazal
  Ameriky vazal

  Viděli jsme slyšeli jsme jeho slova zrádné
  Nikdo mu je neodpáře důkazů dost máme
  Všichni známe jeho jméno
  Historií nebudiž pochváleno
  Nenávist a lež odkázal
  Ameriky vazal

  Ulice školy letiště i kdejaká lavka
  Nesou pyšně jeho jméno pseudonym Savka
  Všichni známe jeho jméno
  Historií nebudiž pochváleno
  Nenávist a lež odkázal
  Ameriky vazal

  Štefan

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také si drobně zaveršuji na motivy V.M.:

   Kdo je tady pánem, kdo tady velí?
   Komisař Fiala, rozkročen v zelí.

   (Myslím toho z ODS)

   Smazat
 4. PIRÁTI – ESTABLISHMENT V NOVÉM OBALU A S NOVÝM REKLAMNÍM SLOGANEM
  http://pravyprostor.cz/pirati-establishment-v-novem-obalu-a-s-novym-reklamnim-sloganem/

  OdpovědětSmazat
 5. Když on byl strejda heydrich tak hodný a ti zlí Češi se nenechali bez odporu vyhladit. Jsem rád že už tady není.

  OdpovědětSmazat
 6. Stojí za zmínku, že zatím snad nejlepší knihu o Havlovi nenapsal Čech ale Australan:

  John Keane, Václav Havel - Politická tragédie v šesti dějstvích (česky 1999)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano , autor neváhal nastudovat i češtinu. Kniha je v městských knihovnách např. v Ostravě, Mostě, Ústí nad Labem, Plzni, Chebu, Českých Budějovicích atd.

   Smazat
  2. 21:32 "Kniha (John Keane, Václav Havel - Politická tragédie v šesti dějstvích (česky 1999)) je v městských knihovnách např. v Ostravě, Mostě, Ústí nad Labem, Plzni, Chebu, Českých Budějovicích". V Brně a Praze nejspíš ne, že?

   Smazat
  3. 23:13

   No, dva kousky by se v Praze na Mariánském náměstí našly:

   https://search.mlp.cz/cz/dilo/vaclav-havel/3250420/?query=Keane%252C%2BJohn#/dk=key-eq:3250420

   Smazat
 7. Kníže to asi prohlásil v předvolební debatě před celým národem opravdu neuváženě. Ale v podstatě jen prokecnul pravdu: dr. Beneš by dnes byl za odsun nejspíš postaven před Haagský soud.

  (Ano, nic by na tom nezměnilo ani to, že o odsunu museli hlavně nejdřív rozhodnout jiní, jinak by na něj Beneš mohl zapomenout. Jediné, co by ho mohlo zachránit, by byl nějaký Camp Bondsteel na Libavé, licence na těžbu zlata v Kašperkách pro firmu Wesleyho Clarka a krušnohorského lithia pro Krvavou Madlu)

  VR

  OdpovědětSmazat
 8. Vaclav Havel byl vlastizradce ktery se podstatnou mirou podilel na protiustavnim rozbiti CSFR, statu kteremu on jako prezident prisahal vernost. !!!!!!!!!. I kdyz vlastizradce Havel podepsal s nemeckem tzv Cesko- Nemeckou deklaraci, tak stejne ta deklarace nemuze jakkoliv anulovat odskodneni za valecne skody jak jsou uvedeny v Parizky smlouve !! To jak se Havel a pozdeji po nem Herman, Belobradek a Sobotka bratrickovali se sudetonemeckym landsmancaftem lze brat jako vlastizradu !!!!Havel se nemel nikdy stat prezidentem ,nejenze na tu funkci nemel jako clovek, protze to byl nevzdelany blb, ktery se casto oddaval alkoholu !!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 9. Vidím Václava Havla dnes: Oni vám budou tvrdit, že podporuji imigraci Mohamedánů...

  OdpovědětSmazat
 10. tady o tom diskutovat nebudem.
  zdejší vobřezaní stejně vše smažou

  OdpovědětSmazat
 11. Havel už je na pravdě Boží, dokud má zde své učedníky, nemůže dojít ke spravedlivému ocenění na Zemi.

  OdpovědětSmazat
 12. Pokud jde o odsun sudetoněmeckých nacistů (antinacisté do odsunu nespadali), tak nám i záměrní falšovatelé dějin - zpravidla celé 3. říše římské národa německého a eo ipso vyznavači ideologie Mein Kamfu zatajují, že odsun Němců, nejen od nás, prosazoval jako první Churchill. A kupodivu, tato postava je týmiž velebena. Setkáváme se pak s oslavnými články na jednotlivé sudetonacisty i v odborném písemnictví, které si ale nikdy nevzpomene ani významných jubileí v oboru zasloužilých českých pracovníků. To je plíživá příprava Čechů na integraci do někdejší a asi i budoucí 4. říše německých nacistů?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesné jak píšete. V obci Kytlice (tehdejší Sudety )zustalo pul vesnice Nemcu .Nácky i s rodinami odsunuli.V chalupe po odsunutych jsme behem let ruzne nachazeli :esesackou dyku ,vyznamenani za dobyti Parize ,kulometne naboje atd.Chudacek odsunuty Nemec ,že ,Vaclave Havle

   Smazat
 13. Figura Václava Havla v mnohém předčila smutnou postavu Emila Háchy. Emil Hácha byl do funkce postaven v době pohřbívání ČSR západními velmocemi, fandícím německému nacismu a osobě Adolfa Hitlera a svoji funkci spatřoval v pokusech o zmírnění německého teroru proti českému národu v protektorátě Böhmen und Mähren. Havla vynesla do funkce velezrada za peníze ve prospěch diktatury kapitálu. Nic méně.

  OdpovědětSmazat
 14. Ať to vezmete jak chcete, tak ten ignorant Havel (nepřítel československého státu) byl prvním a hlavním tvůrcem rozbití Československé federativní socialistické republiky. Věřím, že jednou bude posmrtně odsouzen jako vlastizrádce.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jste mimo. Havel se podílel na rozpadu České a Slovenské federativní republiky (ČSFR). Zbaběle podal demisi protože se třepal na křeslo prezidenta ČR.

   Smazat
  2. 23:55
   Sdělíte mi, čím jsem mimo - opakujete to co jsem napsal.
   Václav

   Smazat
 15. Havel byl Čecháček nejhrubšího zrna. Neměl na to, aby se stal velkým člověkem. Čert vzal jeho osobní vlastnosti. Toužil po moci aniž by měl dost mravnosti, aby ho nepohltila.

  Nebyl to člověk trvající na svém podle pravidla "padni, komu padni". Mluvil lidských právech, ale opatrně, aby nenarazil. Žvanil o Tibetu, ale vyhnul se slovu Quantanamo.

  Jeho zdánlivá velikost je dána tím, že o něm málo víme. Po většinu svého politického života byl nekritizovatelný. Věděli prý o něm ve světě. Jaké je ale jeho dědictví? Zkuste si vzpomenout na jedinou myšlenku, která by dnes něco znamenala.

  Možná "blbá nálada" z jednoho projevu, kdy se tvářil, jako by on u moci nikdy nebyl, možná v článku citované ujištění, že není třeba bát se kapitalismu a nezaměstnanosti.

  Nemůžeme si přečíst záznamy z jeho výslechů, abychom se dozvěděli, jak statečně se choval. Byly zničeny, spolu s materiály mnoha dalších, jako první krok k upevnění moci.

  V době Babišiády si můžeme si připomenout jeho trik s polovinou Lucerny, kterou odmítl prodat své švagrové. Zdánlivě nelogicky nad Lucernou ztratil kontrolu, když ji prodal Chemapolu. Ten ji o dva roky později Havlově nenáviděné příbuzné prodal. Tedy za cenu o několik desítek miliónů nižší.

  Havel nebyl Lech Wałęsa, který organizoval odbory od roku 1980. Charta 77, dokument mírného pokroku v mezích zákona, nebyla vylepena na každém rohu, aby sjednocovala k odporu proti režimu. Byla zveřejněna nepřímo zahraničním rozhlasem.

  Havel pro jistotu přečkal na Hrádečku i 17. listopad. Na způsob Cimrmanova Drsoně se rozhodl: "budu vše z povzdálí sledovat a v pravou chvíli se do věci vložím".

  Jenže to již málokoho zajímá.

  OdpovědětSmazat
 16. PUSTE SI ČRO PLUS DEBATA PROTI BABIŠOVI

  OdpovědětSmazat
 17. Pane Jírovče velmi se pletete, HAVEL BYL TO NEJHORŠÍ
  CO ČESKÁ REPUBLIKA ZPLODILA!!!!! Čecháček to je jenom slabý odvar .
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. • www.vaclav-havel.eu
   • www.pravdaozrude.cz
   • www.bezpolitickekorektnosti.cz/?p=77318
   • www.osud.cz/sites/default/files/obcan_havel.pdf
   • www.novarepublika.cz/2017/11/jaroslav-loudil-3.html#more
   • www.novarepublika.cz/2017/11/diskuse-o-presidentu-havlovi-musi-lisit.html#more
   • www.petice24.com/uploads/images/99991931_havel-bush_244208b12.jpg
   • www.svobodnenoviny.eu/bylo-by-dobre-aby-media-politici-a-dasa-havlova-konecne-pochopili-ze-vaclav-havel-udelal-pro-nasi-zemi-to-nejvetsi-dilo-tim-ze-zemrel-2
   • www.aeronet.cz/news/exekutori-jsou-v-podstate-teroriste-s-kulatymi-razitky-jak-se-cesko-dopracovalo-k-temer-5-milionum-exekuci-na-10-milionu-obyvatel-marx-mel-pravdu-havel-se-mylil-a-uz-se-zacalo-i-strilet

   Smazat
 18. Havel už to má za sebou a dnes mě zajímá ještě méně, než za jeho života. Řekl bych jen, že je to jeden z nemnoha lidí, kteří dostali příležitost historicky se znemožnit. Žil život, v němž mu bylo umožněno aby svými schopnostmi dalece zaostával za činy.
  Jen to letiště mi pořád nějak nesedí. Jeho apoštolové, jimž mnohdy umožnil profitovat ze svého vzestupu, asi moc nepřemýšlí dopředu. Přejmenovávat cokoli po kontroverzních osobnostech je krátkozraké. Vůbec nedomysleli, jak potupné může být zpětné přejmenovávání, po zatracení dané osobnosti. To se pak na dotyčného plive až hystericky a tím více, čím více je toho s ním spojeno. Přitom zvrat může přijít velice náhle.

  OdpovědětSmazat
 19. Havel=nejvetsi zradce naroda. Posmrtne zabavit veskery majetek!!! Dalsi zradci Herman, Belohradek....by si zaslouzili trest smrti a taky konfiskaci majetku cele jeji rodiny. Tesim se az ta doba prijde!
  dustojnik-valecny veteran

  OdpovědětSmazat
 20. Havel? Co mě napadne? Flaška kvalitního chlastu, guláš na Hrádečku, vajgl v koutku, žvanění o ničem a přitom neschopnost zformulovat myšlenku.

  OdpovědětSmazat
 21. za sociku byli vovčani už tak přežrani že nevěděli roupama co chtěji a tak kudy z nudy na rozkaz havluje a kulturni fronty začli cinkat kličkama za tehdy nevidane propagandy ala pepigebls z čete ovladane komunisty třeba s tim jak kulturni fronta nemohla na ten krasny zapad vycestovat kdy opak byl pravdou a stejně tak jako že kdosi zabil študenta na barikadě pravdy a lasky ačkoliv to byla lež na tu dobu srovnatelena jen s hitrel propagandou ovšem davy jasali havel na hrad s heslem nejsme jako oni

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.