Reklama

sobota 25. listopadu 2017

Fenomén George Soros

Petr Sak
25.11.2017 PrvníZprávy

Jsou lidé, jejichž osobnost a aktivity se stávají průsečíkem řady jednotlivých společenských procesů a mozaikou významných společenských jevů.


Takový jedinec pak představuje syntézu obtížně uchopitelných jevů a procesů. Analýza těchto jedinců představuje nástroj k uchopení společenské skutečnosti, která se teprve rodí a ve svých počátcích je gnozeologicky obtížně uchopitelná.

Takovou osobností – fenoménem je George Soros, americký finanční oligarcha původem maďarský Žid. Výsledkem jeho konfliktního střetu se společenskou realitou je postoj minimálně tří států, Maďarska, Izraele a Rumunska, které tvrdí, že představuje hrozbu pro jejich stát.

Podobně se aktuálně vůči George Sorosovi vymezil designovaný rakouský kancléř Sebastian Kurz, který dal fondu George Sorose „Otevřená společnost“ 28 dní na uzavření.

Z řad židovských intelektuálů se objevuje i nařčení, že je antisemitou, které je podkládáno i obviněními o jeho kolaboraci s nacisty při realizaci holocaustu. Vzhledem k jeho věku v době 2. světové války se však toto obvinění jeví jako málo věrohodné.

Přejděme však k analýze toho, co George Soros personifikuje. Svůj několikamiliardový majetek získal finančními spekulacemi na burze. Kapitalizmus získával svou legitimitu ideou, že představuje nejefektivnější způsob vytváření hodnot. G.Soros patří k nejvýraznějším představitelům finančního kapitalizmu, který se reprodukuje a akumuluje nikoliv vytvářením hodnot, ale finančními operacemi.

G. Soros dokázal spekulacemi na burze pohybovat hodnotou měn a z jejich diferencí generoval vysoký zisk. Mimo jiné stojí za bankrotem Anglické banky (Bank of England), k němuž došlo v černou středu v roce 1992. Bankrot stál britské daňové poplatníky přes 10 miliard dolarů v měnových rezervách a vyvolal do té doby nejhorší finanční krizi v historii země.

Bankéři se podílejí na vytváření finančních krizí, které jim generují zisk na úkor zbytku společnosti. Předpokládáme – li, že peníze reprezentují hodnotu a společenské vztahy, takto generovaný zisk je vytvářen na úkor velkého množství lidí, kteří produkovali hodnoty a spekulací o ně byli připraveni G.Sorosem a dalšími spekulanty. Kapitalizmus tak ztrácí charakteristiku systému, který nejefektivněji vytváří hodnoty a získává naopak charakter parazitického systému. Na těchto aktivitách G.Sorose můžeme pozorovat procesy, které proměňují ekonomickou stránku kapitalistického systému.

Druhou oblastí působení G.Sorose je politický systém, ovšem politický systém států, jichž není občanem. Principem demokracie je „vláda lidu, pro lid, prostřednictvím lidu“. Politická vůle se rodí v nejširší základně společnosti a prostřednictvím nástrojů vytvořených v rámci politického systému se přenáší k subjektům, které tuto vůli naplňují. Opačný proces, kdy politika je výrazem politické vůle individuálního či skupinového subjektu, který různými způsoby (manipulací, propagandou, ekonomicky, represí) je z vrcholu politické pyramidy vnucen politické základně, tedy lidu, je protikladem demokracie a obvykle se nazývá monarchií či totalitou, mluvíme také o plutokracii. Tedy naplňování politické vůle jde opačným směrem než v demokracii. V postdemokracii jsou mechanizmy ovládání lidí většinou odlišné od totalitní vlády. S touto situací souvisí v České republice rozšíření názoru mezi deprivanty, kteří se v posledních 29 letech „utábořili“ v politice, že občané nejsou kompetentní pro to, aby rozhodovaly a proto preventivně není doposud přijat zákon o referendu a návrhy, které vláda připravovala, byly náhražkou, které s podstatou referenda neměly nic společného.

George Soros kapitál, který získal spekulacemi na mezinárodním finančním trhu a tedy parazitováním na světové populaci, využívá k manipulativnímu působení na politický život v řadě států. Lze říci, že se jedná o globální manipulaci. Princip demokracie, kdy v politice jde o realizaci vůle lidu prostřednictvím politiků, je zde otočen. Pomocí spekulativního parazitického kapitálu je prosazována vůle G. Sorose proti vůli lidu jednotlivých států.

K prosazování své vůle používá řadu nástrojů. Vytváří nadace, neziskové organizace, poskytuje granty, mění historii a rozšiřuje jí pomocí učebnic a výuky, korumpuje politiky (mluví se až o třetině poslanců Evropského parlamentu, které má Soros koupené), pořádá konference, vlastní vysokou školu. Všechny tyto instituce mají určený obsah a cíl. Prvoplánově nejde ani tak o obsah a i kdyby to, co G.Soros chce, bylo sebeušlechtilejší, tak se jedná o destrukci demokracie, protože jako občan cizího státu, kterému lid dané společnosti neposkytl žádný mandát, nemá nijakou legitimitu prosazovat v dané zemi své cíle, svou vůli. V demokracii také existuje institut politické odpovědnosti, druhá věc však je, jak je naplňován. G.Soros za své působení nikomu neskládá účty, nikomu není odpovědný.

V mladé a střední generaci vyhasíná národní uvědomění. Tím spíše pak pro příslušníky těchto generací není problémem v neziskové organizaci financované G.Sorosem působit proti národním zájmům. V individualizované tržní společnosti bez přívlastků jde přece pouze o zisk a o individuální prospěch.

Druhá věc jsou cíle a obsah politické vůle G. Sorose. Jakým právem požaduje, aby Evropská unie ročně přijímala 1,5 miliónů imigrantů? Proč se jako americký občan nestane politikem USA a svůj program neprezentuje například ve vlastní prezidentské kampani? Argumenty ve prospěch těchto cílů jsou nesmyslné. Současná podoba imigrace jako naplnění rozmanitosti je protimluv. Hodnota Evropy je v rozmanitosti působení jednotlivých kultur a společností. Masová imigrace by naopak tento stav rozbila, což můžeme vidět v imigrantských ghettech v Paříži a ve velkých městech Velké Británie a Německa.

Podobně posílení pracovního trhu imigranty je v rozporu se zaměstnaností imigrantů druhé a třetí generace, jejichž nezaměstnanost vysoce překračuje celek populace. Tyto generace jsou do společnosti integrovány ještě méně než první generace. Západní společnosti velké části těchto následných imigrantských generací nejsou schopny poskytnout plnohodnotný, důstojný život a jejich životní frustrace bez budoucnosti je vrhá zpátky ke kořenům své kultury a náboženství.

Je šokující, že evropští politici nejsou schopni s touto politickou, sociální, kulturní, náboženskou a ekonomickou zkušeností pracovat. Jestliže se v Evropské unii nezaměstnanost pohybuje kolem deseti procent, proč nezapojí do pracovního procesu deset procent Evropanů, se stejnou kulturou, vzdělaností a usiluje o migranty s jinou kulturou a náboženstvím, s pochybným vzděláním a navíc nejenže jsou bez pracovních návyků, ale většinu svého života prožívají (vinou západu) v nelidských válečných podmínkách.

Jsou lidé, jejichž osobnost a aktivity se stávají průsečíkem řady jednotlivých společenských procesů a mozaikou významných společenských jevů.

Přejděme však k analýze toho, co George Soros personifikuje. Svůj několikamiliardový majetek získal finančními spekulacemi na burze. Kapitalizmus získával svou legitimitu ideou, že představuje nejefektivnější způsob vytváření hodnot. G.Soros patří k nejvýraznějším představitelům finančního kapitalizmu, který se reprodukuje a akumuluje nikoliv vytvářením hodnot, ale finančními operacemi.

G.Soros dokázal spekulacemi na burze pohybovat hodnotou měn a z jejich diferencí generoval vysoký zisk. Mimo jiné stojí za bankrotem Anglické banky (Bank of England), k němuž došlo v černou středu v roce 1992. Bankrot stál britské daňové poplatníky přes 10 miliard dolarů v měnových rezervách a vyvolal do té doby nejhorší finanční krizi v historii země.

Bankéři se podílejí na vytváření finančních krizí, které jim generují zisk na úkor zbytku společnosti. Předpokládáme – li, že peníze reprezentují hodnotu a společenské vztahy, takto generovaný zisk je vytvářen na úkor velkého množství lidí, kteří produkovali hodnoty a spekulací o ně byli připraveni G.Sorosem a dalšími spekulanty. Kapitalizmus tak ztrácí charakteristiku systému, který nejefektivněji vytváří hodnoty a získává naopak charakter parazitického systému. Na těchto aktivitách G.Sorose můžeme pozorovat procesy, které proměňují ekonomickou stránku kapitalistického systému.

Druhou oblastí působení G.Sorose je politický systém, ovšem politický systém států, jichž není občanem. Principem demokracie je „vláda lidu, pro lid, prostřednictvím lidu“. Politická vůle se rodí v nejširší základně společnosti a prostřednictvím nástrojů vytvořených v rámci politického systému se přenáší k subjektům, které tuto vůli naplňují. Opačný proces, kdy politika je výrazem politické vůle individuálního či skupinového subjektu, který různými způsoby (manipulací, propagandou, ekonomicky, represí) je z vrcholu politické pyramidy vnucen politické základně, tedy lidu, je protikladem demokracie a obvykle se nazývá monarchií či totalitou, mluvíme také o plutokracii. Tedy naplňování politické vůle jde opačným směrem než v demokracii. V postdemokracii jsou mechanizmy ovládání lidí většinou odlišné od totalitní vlády. S touto situací souvisí v České republice rozšíření názoru mezi deprivanty, kteří se v posledních 29 letech „utábořili“ v politice, že občané nejsou kompetentní pro to, aby rozhodovaly a proto preventivně není doposud přijat zákon o referendu a návrhy, které vláda připravovala, byly náhražkou, které s podstatou referenda neměly nic společného.

George Soros kapitál, který získal spekulacemi na mezinárodním finančním trhu a tedy parazitováním na světové populaci, využívá k manipulativnímu působení na politický život v řadě států. Lze říci, že se jedná o globální manipulaci. Princip demokracie, kdy v politice jde o realizaci vůle lidu prostřednictvím politiků, je zde otočen. Pomocí spekulativního parazitického kapitálu je prosazována vůle G.Sorose proti vůli lidu jednotlivých států.

K prosazování své vůle používá řadu nástrojů. Vytváří nadace, neziskové organizace, poskytuje granty, mění historii a rozšiřuje jí pomocí učebnic a výuky, korumpuje politiky (mluví se až o třetině poslanců Evropského parlamentu, které má Soros koupené), pořádá konference, vlastní vysokou školu. Všechny tyto instituce mají určený obsah a cíl. Prvoplánově nejde ani tak o obsah a i kdyby to, co G.Soros chce, bylo sebeušlechtilejší, tak se jedná o destrukci demokracie, protože jako občan cizího státu, kterému lid dané společnosti neposkytl žádný mandát, nemá nijakou legitimitu prosazovat v dané zemi své cíle, svou vůli. V demokracii také existuje institut politické odpovědnosti, druhá věc však je, jak je naplňován. G.Soros za své působení nikomu neskládá účty, nikomu není odpovědný.

V mladé a střední generaci vyhasíná národní uvědomění. Tím spíše pak pro příslušníky těchto generací není problémem v neziskové organizaci financované G.Sorosem působit proti národním zájmům. V individualizované tržní společnosti bez přívlastků jde přece pouze o zisk a o individuální prospěch.

Druhá věc jsou cíle a obsah politické vůle G. Sorose. Jakým právem požaduje, aby Evropská unie ročně přijímala 1,5 miliónů imigrantů? Proč se jako americký občan nestane politikem USA a svůj program neprezentuje například ve vlastní prezidentské kampani? Argumenty ve prospěch těchto cílů jsou nesmyslné. Současná podoba imigrace jako naplnění rozmanitosti je protimluv. Hodnota Evropy je v rozmanitosti působení jednotlivých kultur a společností. Masová imigrace by naopak tento stav rozbila, což můžeme vidět v imigrantských ghettech v Paříži a ve velkých městech Velké Británie a Německa.

Podobně posílení pracovního trhu imigranty je v rozporu se zaměstnaností imigrantů druhé a třetí generace, jejichž nezaměstnanost vysoce překračuje celek populace. Tyto generace jsou do společnosti integrovány ještě méně než první generace. Západní společnosti velké části těchto následných imigrantských generací nejsou schopny poskytnout plnohodnotný, důstojný život a jejich životní frustrace bez budoucnosti je vrhá zpátky ke kořenům své kultury a náboženství.

Je šokující, že evropští politici nejsou schopni s touto politickou, sociální, kulturní, náboženskou a ekonomickou zkušeností pracovat. Jestliže se v Evropské unii nezaměstnanost pohybuje kolem deseti procent, proč nezapojí do pracovního procesu deset procent Evropanů, se stejnou kulturou, vzdělaností a usiluje o migranty s jinou kulturou a náboženstvím, s pochybným vzděláním a navíc nejenže jsou bez pracovních návyků, ale většinu svého života prožívají (vinou západu) v nelidských válečných podmínkách.

Pokud by existovala demokracie, tak procesy, jichž je George Soros subjektem, by tuto demokracii destruovaly.

Petr Sak

26 komentářů :

 1. 1) Bylo by možné text překopírovat bez duplicit? Tedy pokud to není příliš namáhavé -
  2) Informace o Sebastianu Kurzovi je nepravdivá. (Nemluvě o tom, že odkaz na zdroj nefunguje.)

  OdpovědětSmazat
 2. Ano a téhle špíny a jeho Českých poskoků se musíme zbavit než stihnout zničit náš národ a zem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:59
   Jenže tahle země potřebuje uklízečky k tomu, aby zlikvidovaly domácí špínu, hlupáku!
   Ani lotr jako Soros nenese vinu za Klause, Topolánky, Nečase, Hermany, Bělobrádky a Kalousky.

   Smazat
  2. 14:04 Hale blbečku jeho špinavé prachy jsou k tomu dobré stačí platit hnusy z neziskovek. A obrana je volit vlastenecké strany.

   Smazat
 3. Pravděpodobně nemáme dostatek relevantních informaci k tomu kdo vlastně Soros je a co chce, takže máme nějaké klubko informací dobrých i špatných a jejich průnikem jsou informace pro nás téměř nepoužitelné. Byl bych velice rád kdyby se podařilo někomu získat opravdu relevantní informace a mohl je publikovat.Vodítkem by mohlo být jak Sorose vidí ve Spojených státech a pokud je jeho záměr tak destruktivní jak čteme, proč má Soros volnou ruku v celém světě ?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:30

   Vy neumíte číst? O Sorosovi je toho jen v USA napsáno víc, než stihnete přečíst do smrti. Pokud jste ovšem odkázán jen na češtinu, máte holt smůlu - někdo Vám to musí předžvejkat...

   Smazat
  2. To 14:36
   Já umím číst jak česky tak anglicky a k tomu ještě francouzsky, ale vy asi nečtete a hned pálíte. Mluvil jsem o relevantních informacích. Lžou všechny veřejné zdroje takže dobrat se pravdy o Sorosovi je těžké. Stejné pochybnosti mají další např. 14:55. Co když je to fiktivní postava ?

   Smazat
  3. "Nemáme dostatek re....".Snad nehodláte zpochybňovat jeho "útok" na libru a pesetu? I kdyby jsme řekli, kálíme na západní vlády a zazobance, ty nic nepostihlo, ti si to vždy nahra/kra/dili jiným způsobem, pokud v tom nejeli také. To je způsob, jak kapitál vždy okrade ty nejchudší, a už jenom proto by si zasloužil pět let provaz.

   Smazat
  4. 16:12
   Pak ovšem nechápu, jaktože jste to pořád ještě nerozlouskl.
   Možná bude problém v tom, že je nejdřív třeba dobrat pravdy sám o sobě? Ale to si neberte osobně; v tom se plácá kdekdo...

   Jinak k Sososovi - pokud ovšem náhodou nemáte zálibu v démonických teoriích jako Karel Gott - není na něm nic tak strašně záhadného:

   György Schwartz /Soros/ od mládí obdivuje pseudofilosofa Karla Poppera - a u toho najdete celou tu liberální doktrinu v kostce. Základem je positivismus a antihegelianismus. Soros k tomu nic podstatného nepřidal. Fiktivní postava není; britskou libru tenkrát skutečně zdevastoval. A nepotřeboval k tomu ani computery jako "geniální" Janeček.

   Smazat
  5. kdo trochu disponuje pozorovacím talentem, tomu nemůže uniknout, že Gyorgy Sörosz je maďarský Žid a patří mezi globální skupinu židovských finančníků, kterým je dovoleno parazitovat na gojimech, čímž se zajistí potřebný majetek k mocenskému ovládání. Jenže v případě globálních židovských finančníků nejde o globální elitu, ale pouze o její nástroj, který, jak globální elita v poslední době shledává, se jí vymkl kontrole a neplní úkoly, které plnit měl. Předně svými operacemi finanční lobby prakticky rozvrátila globální finanční systém, což znamená nestabilitu a vážnou hrozbu sklouznutí k neřiditelnému chaosu. To je ten hlavní důvod, proč jsou vlastní operace židovské finanční lobby značně omezeny a současně jsou jejich finanční zdroje řízeny tak, aby potlačily všechny formy odepírání poslušnosti globální elitě. Proto jsou patrné zřetelné ryzy nervozity na globální finanční úrovni (v důsledku chápání povahy a hloubky problému) a na lokální (zde převážně v důsledku nepochopení, co se vlastně děje). Takže očekávejme, že během následujících dvou let dojde k uhašení všech současných ohnisek napětí ve světě, někteří z jednoprocentní příjmové špičky budou pro výstrahu eliminováni a ostatní "lídří" kteří nesplnili úkoly globálního řízení, budou zbaveni majetku a ten bude použit na sanací nejhorších forem finanční nestability. Kdo chce rozumět světovému i domácímu vývoji, měl by zcela vážně nastudovat KSB a DVTŘ.

   Smazat
  6. 18:07

   Teda bobánku, ty máš ale zatrolený pozorovací talent! A navíc jsi prognostik!!
   Jména sice nedokážeš ani správně opsat, ale na to máš nejspíš sekretářku.

   Smazat
  7. Pro 16:24 Soros na pád libry nemohl stačit sám. měl informace a spolupracoval - dodnes spolupracuje - se speciálními službami USA. Co bz neprošlo v Kongresu, jde a je financováno přes Sorose. Takže na té postavě je přece jen něco tajemného a tajného. Stejně jako DAEŠ je i Šoroš jen jedním z nástrojů nadvlády "deep state" nad světem.

   Smazat
  8. 18:10-to je vše? Za co vás vaše obec platí! Budu si stěžovat.

   Smazat
  9. Nevím, jestli mám správné informace, ale Orbán údajně absolvoval rok nebo dva na Serešově univerzitě - pokud je to pravda a současný Orbánův postoj není fake - pak to potvrzuje pravidlo o "šklebu osudu".

   Smazat
  10. 9:27-jak jinak by věděl Orbán "vo co go"?

   Smazat
 4. Vážení, nemohu jinak, ale .... opravdu je třeba věřit tomu, že si nějakej Šoróš někde jen tak rovrací státy ... napravo, nalevo, kam se mrkne? Opravdu je třeba věřit tomu, že připravil anglány o miliardy a ti to jen s pokřikem přijali a jina nic? Že se angažoval v mnoha převratech, vytvořil neziskovky, kterými ovládá svět? Opravdu? Opravdu to není jen vějička, na kterou se potom všechna svinstva hodí a kalousové a další budou jen chudáci podvedení, kteří to přece mysleli dobře? Že všichni ti šmejdi, co teď okrádají vlastní občany, rozvracejí vlastní státy s hubou plnou demokracie poslouchají jen nějakého Šóroše? Ne, tomu prostě nejde uvěřit. Pokud by j-elitám vadil, tak mají plno prostředků, jak mu v tom zabránit. Je to jen taková nastrčená figurka, která s ohledem na věk brozo pojde (nebo jí její vodiči až bude třeba do díry pomohou) a pak se to na ní všechno hodí a všichni ti šmejdi začnou znova. Copak se nikdy nepoučíme?

  OdpovědětSmazat
 5. Někdo tady řek - vykašlete se na Sorose,bylo o něm napsáno tolik že není co vysvětlovat,Je to zmetek světového věhlasu.Ale - přesně ,zaměř me se na na české Soros - Topolánky,Sobotky,Kalousky,Kocáby,Štětináče,Hermany,Nečase,Belobrádky a jinou špínu tohoto českého kotle.Pokud se vypořádáme a tyto zmetky nepošlem tam kde patří,pokud je zničíme,nebudou Sorosové.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:02-asi zkrat ve vedení? Nebude-li Soros systém, nebudou ti nad ním jmenovaní. Není hlava hydry ale ztráta peněženky by hlavu jistě rozčílila.

   Smazat
 6. Je dost nepříjemné překvapení, když i solidní autor jako Petr Sak bez dalšího přebírá zcela smyšlenou zprávu o Sebastianu Kurzovi.

  Svobodní (FPÖ), kteří t.č. s Kurzem jednají o sestavení rakouské vlády, o něm ještě letos v létě rozšiřovali opačnou fámu: totiž, že je financován Sorosem (cf. http://derstandard.at/2000063594015/Soros-und-Liste-Kurz-Woher-die-Fake-News-kommen).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dodatek:
   (Jinak je legrační vymyslet si a šířit zrovna zprávu o jakémsi "uzavření" - jelikož Open Society Fund v Rakousku žádnou pobočku nemá a ani nikdy neměl.)

   Smazat
 7. Tedy v právním státě se slušnými politiky by byl pan Soros prohlášen za persona non grata a jeho instituce by byly odkázány na světové hnojiště. Vztah našeho státu k panu Sorosovi je ukazatelem, nakolik politici slouží občanům a nakolik světové oligarchii. Pokud nejsou čeští politici panem Sorosem zkorumpovaní, zařídí se podle mínění občanů. Pokud jsou zkorumpovaní, tak si to své zkorumpování sami publikovali. Jsme zvědavi, jak s tímto faktem naloží "ramena" spravedlnosti.

  OdpovědětSmazat
 8. Soros je jen vizitka, mediální tvář Rotschildů bankéřů Vatikánu, za migrací stojí Vatikán se svými lidskoprávněhumanitárními organizacemi.....
  Naše klerikální vláda se spoustou katolíků je propojena s průmyslem, takže máme fašismus, je to forma socialismu pro společné blaho.....Vatikánský ideál

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Než začneš plácat nesmysly o socialismu, nauč se, co to slovo znamená. Fašismus a socialismus stojí na zcela opačných principech. To ti jen náckové dokonale vymyli mozek jednou ze svých typicky psychopatických lží - ztotožňováním fašismu se socialismem, aby tě náhodou nenapadlo se zajímat, co to socialismus je, aby ses nestal jeho přívržencem.

   Smazat
  2. Někdo by se měl vrátit do školy......
   https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.econlib.org/library/Enc/Fascism.html&prev=search

   Smazat
 9. Soros je jen jedním z relativně malé skupiny nejtěžších světových psychopatů, jejichž snem je likvidace většiny lidstva (Bill Gates: Lidí by mělo být 1/2 až 1 miliarda) a dokonalé vymytí mozků zbytku (až na malý počet kolaborujících vědců a techniků a o něco větší počet otrokářských dozorců), který bude na ony psychopaty pracovat. Z toho se odvíjí vše.

  OdpovědětSmazat
 10. Tuhle jsem koukal na Soroše a když se obrátil levou stranou k nám, tak mu z kapsy koukal nějaký list,tak jsme dále koukali a on to byl jeho Úmrtní list.Snad se brzo dočkáme.Nadělal již za dobu svého života mnoho škody a podvodů.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.