Reklama

sobota 25. listopadu 2017

Na obzoru je další blokování webů bez soudu. Ve jménu ochrany spotřebitele

25.11.2017 Lupa

Politici si opět zjednodušují práci. Nové evropské nařízení má dát obchodním inspekcím právo nechat zavřít web i bez posvěcení soudem.


Začíná se nám tady rozmáhat takový nešvar, který vede ke stále přísnější regulaci internetu. Úřady dostávají více a více pravomocí, jak mohou do online světa zasahovat. A to přímo, velmi zásadně a bez posvěcení soudem.

Nejnovějším příkladem je nařízení na ochranu spotřebitelů, které minulý týden schválil Evropský parlament. Jak upozornil server Bleepingcomputer, návrh normy obsahuje několik kontroverzních novinek: úřady podle něj mají dostat pravomoc nechat odstranit online obsah nebo omezit přístup k webům, pokud usoudí, že mohou potenciálně ohrozit tzv. společné zájmy spotřebitelů.

Mají také mít možnost nařídit hostingové firmě, aby dotyčný obsah znepřístupnila nebo odstranila, nebo přikázat registrátorům domén, aby zrušili registraci domény a převedli je na dotyčné úřady. Nařízení je přitom přímo závazné pro všechny členské státy Evropské unie a pokud bude definitivně schváleno, má začít platit za dva roky od přijetí.

Návrh sice obsahuje klauzuli, podle které si mají státy možnost vybrat, jestli nové pravomoci dají svým úřadům (jako je v ČR například Česká obchodní inspekce, ČOI), nebo jejich vynucování nechají na soudech, je to ale velmi obecná formulace, která členské státy k ničemu nezavazuje. Pravomoc nechat zablokovat weby by tak potenciálně mohli získat například inspektoři ČOI. Ostatně: precedens bychom už měli, ne?

Zdůvodnění nových pravomocí je jasné: vše je pro dobro spotřebitelů. Úřady mají mít možnost zasahovat například v případě online podvodů s falešnými e-shopy co nejrychleji a nejefektivněji, vysvětluje nařízení v recitálech. A schvalování soudem úředníky jen zdržuje. Kde jen jsme to už slyšeli?

Zrušit web, hosting nebo doménu


Snaha o ochranu spotřebitelů před online podvodníky samozřejmě není sama o sobě špatná. Jde ale o to, jestli s dobrým úmyslem nenaděláte ještě více škod. A nově navrhované pravomoci úřadů vypadají poněkud děsivě. Úřady mají mít podle současné verze nařízení mimo jiné:
 • pravomoc nařídit poskytovateli hostingových služeb, aby on-line rozhraní odstranil, nebo aby k němu znemožnil či omezil přístup
 • případně pravomoc nařídit registrům nebo registrátorům domén vymazat plně kvalifikované doménové jméno a umožnit toto jméno zaregistrovat dotčenému příslušnému orgánu.

U všech těchto opatření mají mít úřady možnost „požádat třetí stranu nebo další orgán veřejné moci, aby provedly tato opatření“.

Všechny informace are belong to us


Úřady mají také mít pravomoc v rámci vyšetřování získat jakékoli relevantní dokumenty a informace, které se týkají možného porušování práv spotřebitelů ze strany obchodníka, a to „…zejména aby mohly určit totožnost odpovědného obchodníka, bez ohledu na to, kdo má k dispozici příslušné dokumenty, údaje či informace, a bez ohledu na jejich formu nebo formát, na médium, na kterém jsou uloženy, nebo na místo, kde jsou uloženy.“

Tyto informace mají mít úřady možnost získávat i od dalších státních institucí a také od fyzických osob i firem „…včetně například poskytovatelů platebních služeb, poskytovatelů internetových služeb, provozovatelů telekomunikací, registrů a registrátorů domén a poskytovatelů hostingových služeb.“

Nařízení výslovně uvádí, že se to týká všech relevantních informací „…včetně sledování finančních a datových toků, zjištění totožnosti osob zapojených do finančních a datových toků a zjištění informací týkajících se bankovních účtů a vlastnictví internetových stránek.“

Se soudem, nebo bez?


Když Evropský parlament letos na jaře ve výborech formuloval svůj názpor na návrh nařízení, snažili se europoslanci nové pravomoci mnohem více vybalancovat, píše na svém blogu europoslankyně za německou Pirátskou stanu Julia Reda.

Pozměňovací návrhy, které v březnu přijal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, tak připouštěly zásahy do webů jen v případě, „…kdy existuje riziko závažné a nenapravitelné újmy spotřebitelům.“ To poslanci definovali poměrně přísně jako „… riziko situace, jež pravděpodobně povede ke vzniku závažné škody, kterou již nelze vynahradit.“

U blokování webů, odstřižení hostingu nebo zrušení domény navíc výbor počítal s nutností soudního povolení:

V případech, kdy existuje riziko závažné a nenapravitelné újmy spotřebitelům, měl by být příslušný orgán v případě, že nejsou k dispozici jiné možnosti, schopen přijmout prozatímní opatření k zamezení či zmírnění takové újmy, zejména tím, že by poskytovatelům hostingových služeb nařídil, aby obsah odstranili nebo pozastavili webovou stránku, službu nebo účet, nebo uložil registru nebo registrátorovi domény, aby na určitou dobu pozastavil plně kvalifikované doménové jméno. Dále by v případě, že prozatímní opatření nebudou účinná, měly příslušné orgány, jakožto krajní možnost, mít také pravomoc nařídit poskytovateli hostingových služeb odstranit obsah nebo vypnout webovou stránku, službu, účet nebo jejich části nebo nařídit registru nebo registrátorovi, aby vymazal plně kvalifikované doménové jméno a umožnil dotčenému příslušnému orgánu toto jméno zaregistrovat. Tyto pravomoci by s ohledem na případný dopad, který by mohly mít na základní práva, měly být uplatňovány v souladu s Listinou základních práv Evropské unie a na základě soudního povolení.

Jenže pak se návrh nařízení dostal do rukou zástupců členských států (PDF), do Rady Evropské unie. Z jejich návrhu výše zmíněné pojistky a vyvažování práv provozovatelů webů zmizely. O nutnosti soudního povolení už se v návrhu vůbec nemluví a místo povolení blokování jen v případě, že hrozí riziko „závažné a nenapravitelné škody“ zůstaly jen vágní „… případy, kdy nejsou k dispozici žádné jiné účinné způsoby k dosažení ukončení nebo zákazu porušování právních předpisů.“

Zástupci členských států zároveň navrhli zmírnění či zrušení některých dalších opatření na ochranu spotřebitelů, jako byla například pravomoc nařídit nepoctivému obchodníkovi, aby vyplatil poškozeným zákazníkům kompenzace, říká Julia Reda.

Návrhy členských států se jen s malými změnami staly součástí pozměňovacího návrhu číslo 151, který europoslanci v úterý 14. listopadu nakonec přijali (591 hlasů pro, 80 proti, 15 se zdrželo). Mimochodem, zpravodajkou normy je česká europoslankyně za ČSSD Olga Sehnalová.

K tomu, aby nařízení vstoupilo v platnost, je už zapotřebí jen poslední formální souhlas Rady EU. Vzhledem ke stanovisku, které Rada zveřejnila 17. listopadu (PDF), to zřejmě nebude problém.

Blokování nic neřeší


Nové nařízení je dalším příkladem trendu, jak si politici zjednodušují práci a přijímají řešení, která možná naoko vypadají dobře, ale podstatu problémů neřeší a naopak řešení přenášejí na někoho jiného – v internetovém prostředí obvykle na poskytovatele připojení, hostingové firmy a doménové registrátory.

Místo toho, aby úřady dostaly lepší nástroje, které by jim umožnily online podvodníky chytat a trestat, dají jim politici raději pravomoc plošně a bez soudu nařizovat zavírání webových stránek.

Toto řešení je přitom neefektivní a – jak jsme se přesvědčili u blokování webů s nelicencovaným hazardem – je také jen těžko technicky proveditelné (viz Tak to zablokujeme v DNS. Nebo ne?).

Vlak s úřednickým blokováním webů se ale už rozjel a vypadá to, že ho těžko něco zastaví. Tak komu politici tuhle pravomoc přiklepnou příště?

- - -

8 komentářů :

 1. Přenechat to rozhodnutí o blokaci webu/ů na ČOI má svou logiku. Jako může ČOI nechat stáhnout z prodeje výrobek/potravinu s vyšším množstvím nepovolených látek,tak asi obdobně se bude postupovat i těch webů.
  Takové podrývání důvěry někoho v něco je vážná věc
  a musí se proti tomu bojovat,
  tak jako kdysi za císaře pána a jeho rodinu ...

  OdpovědětSmazat
 2. Nesmí nikdo v demokratické společnosti, zřejmě kromě "šašků" říkajících si paradoxně DU, místo NeDU, si osobovat právo co se může psát nebo říkat, pokud to není útok proti někomu jinému. Nemůže Chovanec zřídit " neomylnou" komisi, která bude k tomuto účelu. Karle Čapku, Jaroslave Hašku vraťte se, opět vás zde moc potřebujeme. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 3. Pravda bolí lháře. No a kdo lže, ten krade, ale současně chce, aby se o něm psalo, že je filantrop a ideální vzor českého či bruselského politika z "klasických" stran. Tak se nedivme, že je tak důrazný požadavek z Bruselu a z Valdštejnského paláce, aby pravda byla zakázána. Ona totiž pravda by mohla být zneužita "cizí mocností" proti nám a to by byla katastrofa.

  OdpovědětSmazat
 4. Ano to je diktátorská eu je třeba odejít zavčasu.

  OdpovědětSmazat
 5. Řešení online podvodů je úplně jednoduché, ale naši otrokáři to nedovolí (ať vědomí nebo nevědomí, těm se říká užiteční idioti). To platí i o všem ostatním toto řešení je universální (některé úseky dějin to potvrzují). Všechny parazité se schovávají v nadnárodních strukturách. Vlastní řešení v praxi je toto, nesmí být nic dovoleno provozovat cizáky, vše uvnitř státu uvnitř státu musí řídit obyvatelé toho státu. Nepotřebujeme celosvětovou automatizaci (nemluvím o standardech a unifikaci, tam je to naopak žádoucí - proto anglosaský svět drží 6-kou soustavu místo desítkové - to by totiž světu velmi prospělo) takového rozsahu, že přesahuje státy, to pouze dělá z lidí mechanismy a ničí podstatu života. To znamená, že například v českém prostředí nemůže nabízet nikdo online služby, aniž by byl českým občanem s trvalým pobytem v ČR a sídlo firmy musí také být v ČR a všechny provozovny. Pak již není problém původce online podvodů rychle dohledat (platí, ale na vše). Žádná populace na světě nepotřebuje války a boje o moc, to je pouze perverzní úchylka elit, které zaprodali svoji duši Satanu. Vždy se děly a dějí všechny hrůzy světa v nadnárodním prostředí mimo moc států, kterým je dovoleno řešit pouze následky nelítostného nadnárodního Satanského řízení a navzájem mezi sebou bojovat na pokyn Satana. Potřebujeme se zbavit neviditelného zákulisního řízení, aby mohlo lidstvo vzít své záležitosti do svých rukou. Je potřeba zbavit se všech elit a klanů a mafií na celém světě, ale ne fyzicky, nýbrž jejich vytěsněním ze všech funkcí a zabráněním parazitování. To znamená, že lidé se musí naučit řídit společnost, že to jde dokázal Stalin (ze začátku většina obyvatel neuměla číst a psát) a to mu elity nedokáží odpustit a proto z něho udělali nejhoršího ze všech. Stalin jasně ukázal, že elity patří na smetiště dějin, šup tam s nimi, zbavme se toho morálního odpadu než se tím smradem udusíme. Poznámka: většina nových kádrů byla vyvražděna za 2.sv. a další populace na pavědě marxismus-leninismus nemohla nic dokázat.

  OdpovědětSmazat
 6. Readakce, proč jste dnes smazali tento článek?

  Víme první! BIS se snaží potichu do novely trestního zákona protlačit náhubkový paragraf na zákaz sběru neutajovaných informací, např. o migrantech v ČR! Na stole leží největší ohrožení nezávislé žurnalistiky a svobody slova od konce roku 1989, návrh paragrafu je převzatý z Německa!

  OdpovědětSmazat
 7. 16:42 redakce smazala nějaký, již zde zveřejněný článek? Dejte odkaz nebo alespoň název ...

  OdpovědětSmazat
 8. Ve fašistické společnosti (a tou EU rozhodně je) vůbec nezáleží na tom, jak je to či ono nařízení formulováno. Nikdy nebude použito pro poctivou věc, vždy bude zneužíváno proti "nepřátelům Říše", neboli proti normálním lidem. Viz kterýkoli český polistopadový zákon.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.