Reklama

pondělí 6. listopadu 2017

Nacionalismus bez psí hlavy

Patrick Ungermann
6. 11. 2017
Lidé si vesměs zošklivili nacionalismus, poněvadž se jej naučili vidět ve společnosti šovinismu, rasismu a náboženské nesnášenlivosti. Zvykli si představovat si nacionalismus jako věčně vybuchující kotel slz a krve. Vytýkají mu, že budí vášně, že zmnožuje utrpení a brzdí pokrokové snahy. V tomto duchu píše o nacionalismu ve svém olbřímím díle Toulky českou minulostí Petr Hora - Hořejš:
„Ač je ideálům moderní občanské společnosti na hony vzdálen, nacionalismus znovu a znovu ožívá, vrací se do současného světa jako nějaké strašidlo z minulého století... Kdekoli a kdykoli se objevil, lidskou situaci vždy nakonec zproblematizoval, nikoli zjednodušil, lidské trápení vždy umocnil, nikoli odstranil.“
Nač to žehrání na „strašidlo nacionalismu“?

Nač to vyobcování nacionalismu z názorového spektra uvnitř moderní občanské společnosti? Nacionalismus, česky národovectví – národní vlastenectví, je přece druh lásky. Jde o lásku k národu, jehož se cítím být příslušníkem a dědicem. Národní vlastenec je člověk, který si předsevzal vykonat něco dobrého pro dobré jméno a dobrou budoucnost svého národa. Je to člověk, který ví, že národy jsou přirozeně vzniklé a přirozeně žijící obce, jež nám pomáhají vyznat se a zakotvit v ohromném lidstvu. Ví, jak je z hlediska vrůstání do společnosti dobré mít domov ve své vlasti, kde žijí převážně lidé jeho mentality a temperamentu, lidé se společným mateřským jazykem a navíc jim společná kultura a společné dějiny umožnily pracovat pro jistá společná očekávání. Aktuálně vzato: mezi svými blízkými zřejmě nenarazím na tolik různých silových skupin, ať ideologických nebo náboženských, které by mě při střetech mohly na mnoho způsobů ohrozit. To je, prosím, celý ten nacionalismus, a abych nezůstal se svými slovy sám, uvedu pár myšlenek uznávaného historika Josefa Pekaře, který ve stati K odkazu Františka Palackého o nacionalismu píše:

„Teoretici, kteří mluví o domněle pouze negativním obsahu národní ideje nebo řekněme vlastenectví, zapomínají, že vlastenectví je LÁSKA, že je to tedy projev nejryzejší humanity, a že tato láska jako láska mateřská si nepřeje nic vroucněji, než aby svou rodinu učinila účastnou všeho dobra a pozitivního vývoje, k němuž dospěla doba. ... Celé Palackého dílo, celá obrovská práce doby probuzení až k jejímu konečnému úspěchu, je jediným nepřetržitým dokladem, jak úrodná a mocná, jak mravně výchovná a kulturně požehnaná síla je národní láska, je nacionalismus! ... Nepřidržíme-li se přezíravě záchranné kotvy, jíž je láska k svému národu a své vlasti, láska odhodlaná pracovat a myslit na lepší budoucnost, ta láska, jejíž mocí jsme dosáhli své samostatnosti - bude dříve či později veta po našem triumfu. Mluvím o nacionalismu, jenž (jak Palacký řekl) prýští z pravé lásky, a věřím, že jej lze odlišit od nacionalismu z nenávisti.“
Na rozdíl od Františka Palackého a Josefa Pekaře vůbec nepřipouštím, že by mohl být tak zvaný nacionalismus z nenávisti nacionalismem, ale něco takového nazývám jakkoli zdůvodněnou pomstychtivostí nebo přímo národním šovinismem. Ovšem šovinismus, rasismus nebo náboženská nesnášenlivost, to je něco úplně jiného než nacionalismus, který prýští z pravé lásky. To jsou nadřazenecká názorová, ne-li světonázorová pole, kde se na člověka nenaléhá, aby národ, rasu nebo náboženství tvůrčím způsobem obohacoval, poněvadž už sama jeho příslušnost k nadřazenecky viděné skupině ho prý činí lepším člověkem, nadčlověkem. Proto se nositelé šovinistických snah starají výlučně o obhajobu své výlučnosti, čemuž věnují valnou část svého úsilí. Naproti tomu nacionalista dokazuje hodnotu svého národa svou usilovnou prací, a jestliže je jeho práce prospěšná i druhým národům, tím lépe pro lidstvo, a zpětně, tím lépe pro nacionalistu!

A že nacionalismus budí vášně a zpro­blematizovává lidskou situaci? Ale to přece není výsada nacionalismu. To spíš samo lidství budí vášně člověka a čas od času zproble­matizovává lidskou situaci. Ovšem, jsme-li alespoň trochu prokrvení, máme-li jiskru v oku a alespoň tenkou strunku v srdci, tak si vášnivého lidství, které nás tu a tam žene přes hory doly, ve výsledku moudře vážíme. Protože bez něj bychom jako tiché neosobní stroje páchali naprosté nic. A tak není naším úkolem lidské vášně potírat, ale zalévat je láskou. A té se nejlépe daří v důstojném míru.

40 komentářů :

 1. Láska ke svému národu, ke své rodině nebo i například ke svému fotbalovému klubu je naprosto přirozenou součástí našeho života. Kdo toto nemiluje je ochuzen o základní lidské pocity a vlastně pak není schopen milovat pořádně už nic. Karel z Plzně

  OdpovědětSmazat
 2. Když se řekne národní, tak to je ještě politicky korektní, ale když se řekne nacionální, tak už někdo zvedá obočí ! A přitom je to jedno a totéž, jen se jedná o přesný překlad.
  Možná je to tím, že se to ve školách dost dobře nevysvětluje - a to i záměrně - a naopak se nacionalismus často a záměrně zaměňuje za nacismus. Zní to velmi podobně a lidem, hlavně mladým a neznalým se matou pojmy.
  Komu to vyhovuje ? Zkuste hádat. Není to tak těžké.

  Jinak díky za článek.

  OdpovědětSmazat
 3. Nacionalizmus se nezlučuje sideologiji Havlizmu globalizmu,to nás učili ve škole a mnel sem zato jedničku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Český vlastenec, to je to co pálí všechny ty kudrnatý s vi ně

   Smazat
 4. To je o slovíčkách, Patriku. "Nacionalismus" má prostě historicky na sebe navěšené nějaké ošklivé významy. Zcela konkrétní významy. Mimochodem, proč potřebujete přidávat k pěknému a jasnému slovu "vlastenec" ještě přívlastek "národní"?? (To mělo nějaký obsah před 200 lety, kdy mohli být vlastenci "národní" (Jungmann) a "zemští" (Bolzano).

  Ale jinak rozumím, co jste chtěl říct a souhlasím. Vlastenectví nevylučuje úctu k jiným národům, naopak, kdo si neváží vlastního národa, nemůže doopravdy respektovat ostatní. Ale to máte jako s přátelstvím a láskou - kdo si neváží sám sebe a nemá (zdravě) "rád" sám sebe, atd. "Nacionalismus" byl vždycky buď pro skutečně ponížené, kteří jenom nenašli nic lepšího, pro skutečně nebo domněle privilegované, kteří si chtěli privilegia panského národa zachovat, nebo pro duchovní mstitele, kterým by se líbilo odčinit křivdy spáchané na vlasti a předělat historii. O manipulátorech a technolozích moci nemluvím.

  Problém dnešního světa není nacionalismus ani "nacionalismus", to je jen manipulace (Pjakin by asi řekl "řízení"), abychom se štěkali o zástupných pojmech.

  V R

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (20:54):
   Souhlasím, ale něco mi přece jen schází.
   Pokud se hovoří o vlastenectví a lásce k národu, je dobré dopovědět i k jakým morálním, společensko-kulturním či lidským (světonázorovým) hodnotám se takto hlásíme.
   A tímto i ke které části národa nesoucí a reprezentující ony hodnoty. Národ přece zdaleka není (kulturně, morálně, světonázorově, atd.) homogenní skupinou. Žijí v něm lidi schopní pracovat pro blaho společnosti, stejně jako lidé prospěcháři a vyslovení hrabivci a jiní socio-patičtí jedinci (skupiny).
   Jinak potom spíš hovoříme o nekritické či slepé "opičí" lásce. A ta asi tím vlastenectvím nebude.

   Smazat
  2. Kdo si svého národa opravdu váží a ctí jej (nemusíme hned mluvit o lásce - neb "to jsou jen písmena..."), ten rozhodně nebude shovívavý k jeho nedostatkům a zavedeným nešvarům. Pro toho, kdo usiluje o víc než jen vegetovat (a přitom pokřikovat o referendu), není mezi vlastenectvím na jedné a kosmopolitismem či internacionalismem na druhé straně žádný nepřeklenutelný rozpor, naopak.

   Smazat
  3. 21:59- jste jak "chytrá horákyně"! Rozepište se o svém národě dle Vašich intencí!

   Smazat
  4. nechci přidávat ke slovu vlastenec přívlastek národní!
   Ke slovu vlastenec chci a vždy budu přidávat slovo ČESKÝ!

   Smazat
  5. 20:54 prosím vás Pjakin,Pjakin by řekl....manipulace,hmm.Jo u nás před 200 lety,ale jinde ve světě?Ó manipulaci ať Pjakin vykládá v jejich 13 regionech,kde jsou nadšení z toho jak s "mistnima" se zachází.Ono stači chtít ve své zemi svůj státní jazyk,je hned problém viz.Ukrajina,Gruzie,Čečna a další postsovětské státy Kyrgystan,Tatarstán atd.Vyprávějte o úctě k národu,když....

   Smazat
  6. Čím to, že já si pojem nacionalismus s žádnýými negativními konotacemi nespojuji? není to tím, že ignorují propagandu, která s uvedeným pojmem negativní konotace za vhodných selektivních a do současnosti nepřenostitelných příkladů sugeruje? Národní = nacionální, tj. nešovinostické a nenacistické, proto neextrémní a kooperativní. Kdo si nechá nakukat posunuté významy pojmů, přestává rozumět realitě.

   Smazat
  7. 16:42 moudrý natolik, že málem už neumí myšlenku vyjádřit česky. Prostě, buffer.

   Smazat
 5. Jak se říká, každá hůl má dva konce. Nacionalismus, podobně jako další –ismy, jako např. sionismus, kapitalismus, socialismus, atd. je určité souručenství, na základě nějakého sociologického rysu. Tedy např. národnosti, rasy, nebo sociálního postavení. Autority stanoví určitý společný zájem a stoupenci ho hájí, či za něj bojují. Rozčarování přichází v bodu, kdy si svůj definovaný zájem vydobydou. Potom se zjeví falešnost jejich –ismu a nechají se zlákat na jiný. Také je možný i ten konec, že v dosahování svého –ismu nejsou úspěšní a úspěšnější jim ten jiný –ismus, vnutí silou.
  Prostě život je cesta za nějakým cílem. Čím je ten cíl vzdálenější, tím méně hrozí rozčarování z rozporu mezi jeho definicí a praktickou realitou.
  V současnosti cítím zklamání z toho, kam dospěl Europeismus. K potlačování a likvidaci národních sounáležitostí a k vytvoření sociální nesouměřitelnosti mezi hrstkou majitelů všeho a zbývající populací. Měl by přijít nějaký jiný –ismus, který tyto závady napraví, ve jménu nového cíle. P.K.

  OdpovědětSmazat
 6. Málokterý stát je národnostně čistý. Většinou má i silné menšiny od sousedů Pokud od sousedů "neřinčí slovní zbraně" a vláda je z majoritního národa, nebo poměrová, bývá v zemi klid a národy si téměř neuvědomují odlišnost od místních zvyklostí(Jugoslávie). Přijde-li ovšem stagnace(rozmar) 1%, je jednoduché "nacionalisticky" rozhodit každý státní útvar. V čem tedy je cesta? Udržet emoce "k cizím", posílit ke svým a hlavně hledat to 1%! Je to těžké, ne bez chyb. Organizovaní zločinci proti občanům! Že to není k tématu, ale je. Jsem geneticky zakódován do české kotliny a zde i shniji.

  OdpovědětSmazat
 7. No podle voleb zvítězil materialismus a konzum bohužel.

  OdpovědětSmazat
 8. ÚŽASNÉ!???
  tak vy všichni píšete lásce k vlasti, k lidu této země ke svému národu.
  K jakému???
  ani jeden řádek textu neobsahuje výraz ČECH, ČESKÝ NÁROD, VLAST ČECHŮ, ČESKÁ REPUBLIKA!!! A to včetně velevážených přispivatelů do diskuse.
  o kterém národu vlastně píšete, o čí vlasti mluvíte, za koho zvedáte svůj hlas, aby zazněla pravda?
  buď patříte k těm salonním komunistům, kteří nám celý život vymývali mozky ve jménu internacionalismu a Český národ jim "smrděl" malostí a provinčností v jejich velikášství nebo k Jiřím Dienstbierům, Karlům Schwarzenbergům, Jiřím Fischerům, Teličkům, Havlům, Filipům, Niedermayerům, Hermanům, Skálům a kdo ví, k jakým kreaturám a národním hostům, vyprodukovaným jejich režimem, který zotročuje náš národ bez mála třicet let.
  Pokud vás Český národ neuráží, tak je vaší povinností opakovat denně stokrát nahlas, a to i tady, nárok Českého národa na sebeurčení, na svou vlast, výhradní nárok vlastnit veškeré bohatství včetně půdy na jejím území, zakotvením v ústavě a zákonech všech těchto práv a právně postihovat ty kteří veřejně uráží naši čest a práva!
  Proč tak nečiníte, na to si odpovězte sami. Prostoru tu máte dost. Jistě potěšíte všechny čtenáře, kteří tento server navštíví.
  Věřím, že je i rozesmějete.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Viz Anonymní7. listopadu 2017 10:02 P.K.

   Smazat
  2. 5:01 berete to za dost špatný konec, třeba: "buď patříte k těm salonním komunistům, kteří nám celý život vymývali mozky ve jménu internacionalismu a Český národ jim "smrděl" malostí...". Nesmrděl, mluvili o socialistickém vlastenectví, ve skutečnosti byli nacionalisty. Kolik cizího připustili v kultuře, jazyku, hospodářství, zákonech? Dovolím se zeptat. Ve většině dalšího podobně. Račte se probrat.

   Smazat
  3. Pravověrní komunisti a obecně ideoví levičáci měli a mají kosmopolitní nazírání na svět a internacionalismus hluboce zakořeněný. Ovšem po svém - v duchu třídního nazírání na společnost, revolučních ideálů. "Proletáři všech zemí, spojte se !" - vzpomínáte ? Komunistická internacionála, propaganda a jednota - vzpomínáte ? Ne nadarmo dnes sedí v Bruselu mnoho dříve levicových aktivistů. A není náhodou, že jsme svědky jinak prapodivné kolaborace levicových intelektuálů s ideology globalismu. Těm všem vlastenectví a národovectví pochopitelně smrdí.

   Smazat
  4. 22:34 - povrchní pohled. V mládí levičáci, ve stáří pravičáci (až na půdu). Ukázka: Tigrid, Barroso, Mussolini, Strauss-Kahn ... Pravice víc nese.

   Smazat
  5. Svět je pestrý a nikdo ho ještě nedokázal dát do jedné latě pod praporem jakékoliv ideologie. Je snadné podlehnout v mládí levicovému aktivismu, když ještě nic nemáte (ani zkušenosti, ani odžito), případně se na svět díváte dírou v plotě. Ti starší pak spíše brání své, čeho dobyli - poctivě i nepoctivě a těch ideově levo-pravých apoštolů mezi nimi mnoho není. Na tu levicovost a pravicovost si už většinou jen hrají, protože je to tak jednodušší. Stranický politický aparát se v pravo-levém zjednodušování doslova předhání. Vlastenectví je sjednocujícím prvkem ve zdravé společnosti, kdežto vyhraněné pravo-levé nazírání světa je prvkem dělicím, konfliktním, odtrženým od života.

   Smazat
  6. 0:00

   Žvaníš pitomosti.
   Falešnou útěchou ti může být, že to tady dělá většina ostatních.

   Smazat
  7. 0:00
   PS: To, čemu říkáš život, je jen biologické a konsumní přebývání na světě; lidský život je ale to, co dláme navíc. Capito?.

   Smazat
  8. 0:03 a 0:05: Jste nad ostatními zde - čím ? Biologické a konzumní přežívání - kde na to chodíte ? Co jste dal navíc, abyste se povyšoval ? Nic nesdělujete, o to snadněji napadáte - takových sráčů jsou diskuse plné.

   Smazat
  9. 0:23 - (oprava překlepu: namísto "dláme" mělo být "děláme")

   Ty hovádko ubohoučké,
   netušíš sice vůbec, o čem je řeč, ale hned máš pocit, že tě někdo nedoceňuje a vztekle nadáváš druhým do sráčů?!

   Sice nemáš nejmenší šanci cokoli z toho pochopit, ale přesto můžeš zkusit nahlédnout do knihy Jana Patočky, Přirozený svět jako filosofický problém -

   Najdeš tam mj. toto:

   "/1/ Prvotní lidský pohyb je pohybem zakotvení. Jsem dítě a svět si "získávám", zabydluji se v něm, ... člověk „musí skutečně sám získat svůj svět, ale ovšem v krytosti, kterou zaručuje přijetí druhými“ ... jsem dítě a "krytost" mi zaručují druzí, mé okolí, které mě má rádo a já si tak mohu svůj svět získávat.
   /2/ Druhým pohybem, v „přítomnostní“ fázi, je pohyb "sebeprodlužování". Je charakterizován věcným zaměřením, ... pracuji a funguji v zařazenosti, stylováním se v nich - zařadili jsme se do světa a jako dospělí v něm fungujeme ...
   /3/ Třetí pohyb je „přihlášením ke konečnosti a jejím převzetím“. "Tam, kde nyní život dokáže pohlédnout své konečnosti tváří v tvář, ....“ ... ve stáří dokážeme (ne však každý) "zhodnotit" svůj život a ... přijmout... nesamozřejmost celku světa."

   Smazat
 9. ideu nadnárodného bezbrehého rušenia národov zaviedol Trockij - Bronstein - pokračovateľom je Soros - Schmidt

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zase píšeš pitominy. Mimochodem, Šoroš se jmenoval Schwarz. A Trockij nebyl pro rušení národů, ale tvrdil, že všichni si budeme bratry a pak je příslušnost ke konkrétnímu národu podružná.

   Smazat
 10. Až příliš jsme si zvykli kdekoho nálepkovat různými cizými názvy, hlavně ty, kteří tak nějak vypadnou mimo daný proud koordinovaný především sdělovacími prostředky. Máš pouze připomínku a pozastavíš se nad migrací? Okamžitě jsi xenofob.Projevíš sympatie k vlastnímu národu, hrdě se hlásíš ke své vlasti, jseš nacionalista. Mladí někde udělají bordel(kdo znás ho v jejich věku nedělal). Už jsou to pravicoví nebo levicoví extremisti. Za pár let dospějí, vyzrají, přijde rodina a starost o obživu, práce, podnikání a extremismus je ten tam, bez ohledu na to, byl li pravicový nebo levicový. Nemám nic proti Rusku ale jako z každé kapitalistické země dnes z něho neskáču bůhvíjakou radostí, i tak jsem rusofob. Příkladů je více. M.R.

  OdpovědětSmazat
 11. Souhlasím s Vámi, že bychom měli uplatňovat právo na bohatství této země. Profit z něho náleží nám. Předkové si toto právo hájili se zbraní.
  Dnes je situace jiná, zdroje nám nejsou odebírány cizí armádou, ale cizími majiteli peněz a naši poskokové (Češi) ty převody realizují a občany (Čechy) paralyzují řečmi o všem prospěšném liberalismu. Takže dělící linie našich zájmů není jenom mezi Češi / Nečeši. Významnější linie, je mezi občané / zkorumpovaní zastupitelé. Je třeba nejdříve získat kontrolu nad vlastními politiky, ať už náleží k jakémukoliv etniku. A jsme opět u veledůležitého zákona o referendu, o kterém většina politických stran, nechce ani slyšet. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. P.K. 10:02, které to prosím politické strany se ještě a dávno, mimo vámi zbožňované Okamury SPD, se dovolávají referenda? Ať je třeba i o NATO? Víte to?

   Smazat
  2. Anonymní7. listopadu 2017 18:16
   ANS/ČSNS? P.K.

   Smazat
  3. 19:20 dávno, dávno před tím KSČM, milý P.K.

   Smazat
  4. Anonymní7. listopadu 2017 22:55
   Snad jste nečekal, že Vám skočím na lopatu? P.K.

   Smazat
  5. 23:48 a já naiva se domníval, že jste z těch, kterým jde o pravdu, milý P.K.

   Smazat
  6. Anonymní8. listopadu 2017 3:40
   Jsem z těch, kteří nesnášejí manipulaci. P.K.

   Smazat
  7. 0:00 proč jste se tedy pokoušil manipulovat?

   Smazat
  8. Anonymní9. listopadu 2017 5:16
   Můžu vědět, kde se to, podle Vašeho mínění, stalo? P.K.

   Smazat
  9. 10:49 dík za optání, 7. listopadu 2017 23:48.

   Smazat
 12. Už 7. listopadu 2017 19:20 jste mohl pochopit nezištnou radu, že když chcete něco říct, udělejte to sám. Snaha vmanipulovat do toho druhé, nemusí skončit úspěchem. Tedy, byla to odpověď na Vaši snahu manipulovat. Jelikož to nebylo pochopeno, tak 7. listopadu 2017 23:48, jsem Vám řekl otevřeněji. A protože ani to nebylo pochopeno, oznamuji Vám potřetí a snad už je to jasné. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:43 věřte, není to ironie. Děkuji za komunikaci. Snáz si vysvětluji Vaše postoje, se kterými vesměs nesouhlasím, když mi připadají jednostranné, typu co se nehodí, škrtněme. Zdravím

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.