Reklama

čtvrtek 2. listopadu 2017

Okázalé oslavy 99. výročí vzniku Československa. A co 100. výročí, to teprve bude paráda!

Jiří Baťa
2. 10. 2017
Zcela jistě je na místě si připomínat vznik Československé republiky, jehož 99. výročí si v těchto dnech připomínáme. Pravda, nejsme již tím, co v roce 1918 vzniklo, tedy repoublikou dvou národností Čechů a Slováků, nicméně dnešní, současná Česká republika, přes všechny státoprávní peripetie ve vývoji republiky má své kořeny v oné Československé republice, za kterou nemálo vlastenců, v čele s T.G.Masarykem a R. Štefánikem nebojácně usilovalo.

Jak se stalo zvykem a tradicí, v den připomínající si výročí vzniku samostatné Československé republiky, prezident republiky při této slavnostní příležitosti uděluje řadě významných osobností politického, uměleckého, sportovního a veřejného života státní vyznamenání. Zda oprávněně či ne, jak někteří spekulují, ponechme stranou, protože výběr kandidátů na udělení vyznamenání i na základě návrhů z řad občanů, organizací a institucí, je výlučně v kompetenci prezidenta.

Protože se jedná o mimořádný den významného výročí a ještě významnější události v dějinách našeho státu, předávání státních vyznamenání se za účasti několika stovek účastníků koná ve významných prostorách Pražského hradu. Až potud to lze kvitovat jako počin, odpovídající svému významu. Jiná věc je, že po udělení státních vyznamenání se jako doprovodná část oslav koná tzv. raut, při kterém jsou pro účasrníky obřadu připraveny stoly, prohýbající se pod množstvím jídla a pití. Mohli bychom to považovat za akt, kterým přítomní svou účastí na rautu jakoby chtěli vyjádřit poctu k 99. výročí vzniku samostatného Československa. Opravdu lze této domněnce věřit, nebo spíše platí to „jakoby“?

. Z pohledu všeobecného významu oslav tohoto výročí na Pražském hradě jako státního svátku si však lze položit otázku, jak dalece tyto oslavy a především „raut“ na Pražském hradě korespondují také s naší občanskou veřejností, která se těchto oslav sama nezúčastňuje přesto, že se jich oslavy dotýkají stejnou mírou, jako účastníků zmíněného slavnostního aktu a následného rautu. Jakkoli jsou náklady na raut hrazeny z hradního rozpočtu, pochází tyto peníze především z daní pracujících občanů České republiky.Jinými slovy občané se oslav 99. výročí vzniku samostatného Československa (ale stejně tak v případech jiných podobných příležitostí) zúčastňují tím, že ze svých kapes a peněženek dotují s prominutím „žranici a chlastačku“, které pod hlavičkou oslav tohoto výročí rádi „obětují“ představitelé nejen politického, ale i veřejného či uměleckého života.

A co řadoví občané? Těch se snad oslavy netýkají? Ti nejsou příslušníci státu, který oslavuje své významné výročí? Nebo se toho zúčastňují jen tím, jak už výše zmíněno, že svými penězi dotují tyto oslavy, nebo že mají v tento sváteční den pracovní volno, které jako naschvál připadá na sobotu, tedy první víkendový den volna? Vůbec nejde o to, že by se snad občané měli zúčastnit této „žranice“, ale oslavy by měly být sice na úrovni, ale proporcionální, přiměřené, spíše jen formální, bez okázalých a drahých rautů, kterých se jen zúčastňuje výlučně tzv. „společenská třída alias smetánka“, bez přítomnosti byť alespoň několika zástupců občanské veřejnosti, kterých se oslavy týkají stejně, jako těch ze společenské smetánky.

Je-li řeč o vzniku samostatné, notabene „demokratické republiky Československé“ pak je na místě otázka, kde je z pohledu absence občanů nějaká „demokracie“ při těchto oslavách? A navíc, v případě politiků, tedy poslanců, alias volených zástupců občanů, lze jejich účast na těchto oslavách a rautech považovat za relevantní jako zástupci občanů? Mají k takovému „zastupování“ (obžerství) mandát občanů? Sotva!

Dnes oslavujeme 99. výročí vzniku samostatného Československa a jak je patrné, jsou více než okázalé. Nic proti tomu, kdyby oslavy byly jen na úrovni oficiálních formalit, tedy formou slavnostního předání vyznamenání, jednorázového přípitku bez oněch zažitých či tradičních rohů hojnosti, tedy bohatých rautů, které sice rovnocenné, ale upozaděné občany demokratické České republiky, stojí statisíce, ne-li více korun. Pokud bychom parafrázovali známé přísloví Tomáše Bati, pak by platilo, že „ nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit pořádat levné oslavy“!

Napřesrok nás čekají oslavy jubilejního, tedy stého výročí vzniku samostaného Českoslonenska. Byly-li dnešní oslavy do jisté míry neskromné, jaké asi budou v případě těchto jubilejních oslav? O kolik budou peněženky nás občanů zase v rámci demokratických, tentokrát jubilejních oslav, prázdnější?

PS: Letošní, vzhledem k většímu počtu vyznamenaných, byly oslavy 99. výročí vzniku samostatného Československa poněkud více okázalé, což lze jednak přičíst k neobvyklé politické povolební situaci, ale možná také snahou prezidenta republiky, projevit větší nebo mimořádné uznání většímu počtu osob, než bývalo zvykem, tedy kromě V. Havla, který vyznamenáními opravdu nešetřil. Prezident republiky sice na jedné straně prokázal větší sympatie, pochopení a demokratické cítění pro ocenění některých občanů naší společnosti, které považoval a také uznal za hodné k vyznamenání, na straně druhé však také platí, že průběh a obsah oslav (nejen tohoto) 99. výročí bez přítomnosti zástupců obyčejných, rovnoprávných občanů této země, lze považovat za narušení statutu tolik proklamované demokracie, stejně jako lidských práv a rovnoprávného postavení občanů ve státě. Bohužel.

21 komentářů :

 1. Myslím, že autorovi poněkud chybí smysl pro proporce. Stamiliardy odkloněné od země v níž byly vyprodukovány si autor neumí představit, tak ho nevzrušují. "Žranici si představit dovede, tak ho vzrušuje. Dokud byl prezidentem Václav Klaus, tak jsem tam byl také zván. Hosté na rautu jsou ovšem takoví, že jsem si nevšiml nikoho, kdo by "žral a chlastal". Nikdo tam nehladoví, ale většina návštěvníků využívá příležitosti tam být nikoli ke "žraní a chlastání", ale k sebeprezentaci, vyhledávání a udržování užitečných kontaktů. Jde o lidi, kteří, pokud pracují dobře, nekradou a nekorumpují, umožňuji "žrát a chlastat jiným" a kultivovanějším i jiné požitky, které nejsou zadarmo. V takovém případě si tuto formu ocenění jednou za rok zaslouží. pracují-li špatně (a takových je jistě nemálo), zaslouží si temnou komůrku o chlebu a vodě, protože zabírají místo schopnějším a slušnějším.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po 89. jsem se pár rautů, na nižší úrovni také účastnil. V té době ještě nešlo o kultivovaný "švédský stůl" ale "zteč". Tenkrát to bylo inspirující pozorovat "ze zálohy". Tak snad jsme pokročili dále než mé a asi i autorovy vzpomínky.

   Smazat
  2. Ano i já jsem navštívil pár rautů, a pár křtů knih ( s rauty) a dalších příležitostí ( s rauty) a vždycky šlo o to, kdo tam bude první, a čím dřív se všechno vychlastá a sežere. Vždycky nejdřív žrali a chlastali novináři a publicisté, když udělali pár fotek, a nažrali se, odešli pryč na jiný raut, zas žrát a chlastat. A podnikové (pardon firemní) rauty pořádané vždy koncem roku? Jako dříve byly výroční schůze, ovšem bez žranic - dnes je to se žranicemi. Firma přece musí spoustu peněz utratit v závěru roku, aby si mohla o "výdaje na reprezentaci" snížit zisk, a odečíst si žranice z daní. Že by tyto peníze rozdaly "dělníkům" jako mimořádné prémie? Ty by si mohly taky odečíst z daní, ale to ani náhodou. Česká nepřejícnost je typická. Management firem si nabere co unese, ale než by dali taky dělníkům, raději udělají ty žranice. No a dřív to bylo stejný, akorát se vedení státních podniků neříkalo "management" a taky si nemohli rozdělit takový hromady peněz - tak dvacetkrát méně. No a zbytek se vracel ministerstvům - prý to vypadalo dobře, vracet peníze uvolněné na mzdový fond za účelem vyplacení premií - to bylo pár stovek pro každýho makáče, no a zbytek si pak rozdělili na ministerstvech ( z vrácených peněz). CHovali se jak nepřející blbci, jakoby každou kačku pro makáče dávali ze svého -no a to trvá dosud.Příznačné pro Čechy.

   Smazat
  3. Daňové zákony prožírání firemních peněz nedovolují. Není to uznatelný výdaj snižující základ daně!!! Zeptejte se kohokoli, kdo podniká.

   A za další -manažeři si peníze nedávají, dává jim je majitel firmy.

   Výjimku tvoří poslanci, kteří si z našeho rozdávají peníze pro sebe!!! Ve slušných státech peníze pro poslance sice odsouhlasí parlament, ale zvýšení poslanecké mzdy a prebend užívají poslanci až po následujících volbách.

   Smazat
  4. 16:23-nebuďte naivní, víte kolik je ve firmách "černých" peněz?

   Smazat
  5. Ale přece má každý podnikatel za účelem "udržení podnikání" povolené výdaje "na reprezentaci" 16.23 - ne? Říká se tomu "reprefond" a je odčitatelný ze zisku za účelem snížení daně z příjmu.Sice nevím jak jsou na tom velké firmy, ale OSVČ mají reprefondy určitě. Právě na ty žranice. A pokud jde o poslance, a strany, a politiky v dozorčích firmách ČEZ i jinde, a s tím související prožírání veřejných peněz ani nemluvím. Však právě proto jsou teď vyplašení z aktivit po volbách, pokud jde o Babiše. Je řada vyžeráckých fleků v dozorčích radách i jinde, a to by skončilo.

   Smazat
  6. Novináři jsou v útocích na rautovní stoly jedničky. V Praze dokonce existovala tzv. Holubí letka složená vesměs z bývalých pisálků a jiných kavárenských povalečů, kteří měli návštěvy tiskovek s občerstvením a rautů logisticky ošetřené...

   Smazat
 2. Pane Baťo, už je tomu tak od pradávna. Společenská událost, z nějakého důvodu se scházejí lidé, kteří mají cosi společného, aby komunikovali, blíž se seznámili… je pak těžké předpokládat, že po blíž neomezený čas nebude k dispozici i jídlo a nápoje, popř. i přípitek. Ostatně i společné jídlo je jistým obřadem. Jakpak si tedy představujete ukončit obřad udílení vyznamenání? Vyznamenání jste dostali, pozvaní jste to viděli, tak vypadněte? Pane Baťo, tentokrát jste spíš hnidopich.

  OdpovědětSmazat
 3. Některé články i příspěvky jsou úsměvné a potvrzují, že společnost i jednotlivci v této kotlině nikdy nebudou tahat za jeden provaz. Jinými slovy, hladový sytému neuvěří. Představte si například, že by musely být odstraněny záclony ze všech oken, to by byla revoluce a lidi by se jako napovel vymlátili.

  OdpovědětSmazat
 4. hradni smetanka nemuže byt pro povl i ta podělana šlechta někdy pustila chlup svyvalenim sudu ovšem to demokrad nikdy nedovoli stale plati feldkuratova poučka to senam to chlasta a hoduje když nam lidi povinně pučujou

  OdpovědětSmazat
 5. Pane Baťa, každý den se můžete v televizi dívat na bulvární pořady, kde jsou neustále(!)v jednom kuse reportáže z nějakých rautů. Těchto rautů se zúčastňují naprosto bezvýznamné celebrity a osobnosti, jejiž jedinou zásluhou je to, že ten a ten odešel od partnerky , ta zase zhubla... Toto se předkládá lidu jako zábava. Nevím proč. Mám to celé obdivovat? Mám závidět? A to je organizováno pro lidské nuly. No ony ty některé hubené husičky modelky trochu nažrat potřebují, než s někým pak vlezou do postele(no vono teda co s takovou kostřičkou).Tyto rauty pořádají jistě lidé, kteří ke svému majetku lopotnou prací přišli. Nezávidím jim, ani jejich hostům. A těm co se zúčasní na Hradě rautu na oslavu vyznamenaných, lidí, kteří něco dokázali, pobavili nás, reprezentovali, nasazovali životy, těmto, kterých si vážím klidně třeba přispěju. Oni totiž pro mě a naši zem něco udělali! Pane Baťa, zase dle mého názoru blbý článek jak se již u vás stává tradicí. M.R.

  OdpovědětSmazat
 6. Plný souhlas s panem Baťou. Raut byl nevkusný, příliš bohatý / a nepíši ze závisti, chci zůstat štíhlá a i kdybych se něčeho podobného účastnila, tak si jen zobnu./ Hodil by se spíš koncert nebo jiný kulturní program, spojený s malou recepcí. Bylo to svým způsobem bezduché.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Příliš bohatý? A z čeho usuzujete?

   Smazat
  2. 7:55 prapodivný úsudek. Jak víte, že raut byl nevkusný, příliš bohatý a jak to prosím souvisí s vaší štíhlostí, jak víte, jaký podíl účastníků se cpal, jaký podíl si jen zobnul a jaký podíl si co hrnul do kabelek, aby co nezvládnul, sežral doma? Čemu prosím říkáte malá recepce a proč myslíte, že ty výjimečné osobnosti, které se takto sešly, aniž se vzájemně museli znát, by uvítali další pasivní roli namísto možnosti se vzájemně kontaktovat? Hrozím se lidí vašeho typu – nic skutečně nevědět, příliš nemyslet, ale mít pohotově pevný názor.

   Smazat
  3. Ví prdlajs ochechule z diskuzí. Je to jen principielní nenávist k hradu, k prezidentovi, a celý ten protiprezidentský hnůj a humus když žvaní, to je co číst. Ale je potřeba si k tomu vzít plivátko.Anonym 7.29 má naprostou pravdu, dnešní media ukazují často a rádi zasraný celebrity, jak si bužírujou, kde si užívají dovolenou, kdo s kým chrápe, kdo je teplomet, kdo čím se šminkuje, jejich "outfit" a jak chlastají a žerou, ale to nikomu z diskuzních plkačů nevadí. Zato když jde o hrad a prezidenta, nejraděj by viděli podávání soli a chleba - můžou se posrat a ztrhat jak kritizujou. Je to celé jen zfanatizovanost proti prezidentovi, Babišovi, apod. Potřebujou ty parchanty, jako je Kalousek, Němcová, Gazdík, a ostatní smečky lumpů - ty by nechali v klidu žrát a hodovat - inu, česká pokrytecká smečka - co od nich lze chtít?

   Smazat
 7. Připojuju se. To jsou teda starosti, že by mě nejvíc na oslavách výročí tížil raut na Hradě? Spíše mě tíží to, že nejsou vidět žádné vlajky, žádné důstojné oslavy na menších městech. Ale že si po vyznamenáních prezidentem jdou oslavenci a hosté poklábosit a že jim hostitel připravil pohoštění?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Víte co mě nejvíc tíží? Že mi majitel zavřel hospodu, protože tam přestali chodit kuřáci a nekuřáci taky, protože to tam teď stojí za prd. Tak že už takovéto problémy nemám stejně ani s kým rozebrat a s nikým si pokecat třeba o tom výročí. V hospodě se přeci probralo vše a připíjelo na oslavu čehokoli.

   Smazat
  2. Správně - hospoda - česká klasika, jaká není nikde jinde na světě. Mohli jsme si to nechat patentovat.Úžasná atmosféra, zpívaná při hraní na fňuknu, probírání všeho možného, a řadě lidí se tím i zachránilo manželství a další rozesraný vztahy, protože hospoda byla platforma, kde se mohli vykecat, postěžovat si, a kde se sousedský i rodinný spory vyřešily nejlépe. Proto měly ty genocidní mrchy na hospody vztek - věděly totiž, že přesně tam se probírá jejich plesnivá politika, a přesně v hospodách se plánují rebelie. To, že kouření škodí "zdraví" na který jinak z vysoka serou ( viz zničený zdravotnictví) se jim jen hodilo do krámu. Media a celá politická havěť jsou vrazi spokojeného života lidí. Dobytkové a neřádi. Českou hospodu už uvidíme jen v seriálech v TV a v pohádkách. Povedlo se jim vyštvat lidi z hospod, a zahnat je domů k bedně, nebo k počítači, kde můžou masturbovat nad jejich mozkovým klystýrem, a jinak nic. Jenom občas nějakej magor zmagoří a jde ven střílet nebo jinak zabíjet a pak ho dodají do blázince gauneři všiví, kteří stojí za veškerým tím svinstvem - a beztrestně. Jsme morálně i psychicky zdecimovaní, nezmůžem se vůbec na nic. Proč není nějaká "hospodská komora"? S prezidenty a managementem? Proč se hospodští nesjednotili, a nevyřvali si, že jim do podnikání taky "stát" nebude žvanit? Proč? Teď jen čumíme, a jak zpíval Kryl - nejsme na kolenou, ryjeme držkou v zemi! Doslova a do písmene.

   Smazat
  3. Hospodu nahradila noblesní kavárna. Vše se vyvíjí a jde dopředu. I úroveń diskusí v různých prostředích. Jo a Moraváci neradujte se. I na vaše vinné sklípky dojde. Bůh ví, vo čem tam žvaníte.

   Smazat
 8. Článek mi připomněl vtip z padesátých let - mnoho pamatuji, jako pan Baťa.
  "Víš co je to raut ? / tehdy se tomu říkalo banket/
  Banket je to, když dělnická třída ústy svých představitelů pojídá výsledky své práce.

  OdpovědětSmazat
 9. Bankety byly, jsou a budou. Pro někoho okázalost, pro někoho společenská událost, pro další třeba místo setkání se s užitečnými lidmi.Nikdy mě to nevzrušovalo a ani do budoucna nebude. Spíše se podivuji nad tou nostalgií. Milovaný tatíček Masaryk, demokracie , vznik samostatného státu. Co nám z toho zbylo ? Milovaného tatíčka XY nemáme, zato dovedeme sprostě spílat současným představitelům státu, demokracii máme nebo nemáme, spíše si namlouváme že ji máme, samostatný stát už dávno nejsme, prodali jsme ho a ještě se radujeme. Takže jaké oslavy, jaké ovace ?Nic více než nostalgie a vzpomínání na pohádku. Chováme se systémem, po nás potopa, politici sabotují vše co není v jejich prospěch. Žijeme na dluh a ještě si libujeme. Podivná to doba, takže i ten článek pana Bati je možná stejně podivný jako vše ostatní.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.