Reklama

pondělí 20. listopadu 2017

Rétorika made in TOP 09 v podání prof. Váchy


Jiří Baťa
20. 11. 2017
Průměrná mzda je 10krát vyšší než za komunistů. Žigulík stál 60 tisíc, teď za 600 tisíc koupíte lepší auto, konstatuje poslanec TOP 09, profesor Vácha. Nic proti názoru, pokud je relevantní, logický, věcný, střídmý a má pokud možno, racionální základ. To se ovšem v případě názoru na posouzení, zda bylo lépe dříve než dnes, zcela jistě nepodařilo zmíněnému poslanci TOP 09 panu prof. Váchovi. Jeho výše uvedené konstatování je „obehrané“ klišé. neboť podobného srovnání se již dopustila řada pravicových politiků. Na tomto konstatování je však zvláštní, že takto uvažuje vzdělaný a inteligentní člověk a bez velkého přemýšlení vysloví takovou nehoráznost, jakou je srovnávání ceny auta za bývalého komunistického režimu s cenou aut v současnosti, tedy v kapitalistickém režimu.


Netvrdím, že pan poslanec nemá pravdu, nicméně nelze jen vidět poměr ceny dříve a dnes, protože takové srovnání je neseriozní, zavádějící a neodpovídá daným podmínkám té které doby.

      Pan poslanec Vácha chtěl svým příměrem zřejmě ukázat nejen kolik stálo nic moc auto zn. Žiguli, ale také na  kupní sílu obyvatel, neboť neopomněl připomenout, že v té době byl průměrný plat 2.000 Kčs (dovolím si jej poopravit na 2.680,-Kčs). Jinými slovy, na takové auto by musel šetřit celých 30  měsíců, aniž by z výplaty vzal jedinou korunu, zatímco dnes si může člověk za 600 tisíc Kč (desetinásobek mzdy za totality) podle pana poslance koupit „lepší auto“, na které při desetinásobku platu např. 20  tisíc měsíčně bude kupodivu  šetřit: rovněž 30 měsíců. Navíc pan poslanec jakoby právě autem Žiguli  chtěl posměšně poukázat, jaké  „ubohá“ auta si lidé v tu dobu kupovali.  Mimochodem, toto auto bylo vyráběno podle italské licence automobilky FIAT a tento italský model (stejně jako Žiguli)  byl na svou dobu jeden z nejžádanějších.  Ale to pan profesor bude také vědět , ale proč si nekopnout, když se mu šance nabízí, že? Smutné je, že vysokoškolsky vzdělaný člověk používá tak „laciné“ příměry když také jistě ví, že i v Německu v tu dobu jezdili jiné Mercedesy, BMW nebo OPELy než dnes. Stejné to bylo v Anglii, Francii, samotné Itálii a jinde. Nu což, topácká pravicová rétorika má trvalé a neměnné hodnoty. 

     Ovšem pan poslanec Vácha se na téma „kdy bylo lépe“ vyjádřil vyjádřil naprosto impozantně výrokem, že „...žijeme v podstatě nejlepší době, v jaké jsme si kdy mohli přát žít“, nebo, že se „Máme se mnohem, mnohem lépe a je třeba to občanům připomínat“!  Nemyslím, že je občanům potřeba něco takového připomínat, protože oni sami nejlépe ví, kde je tlačí bota a kde je zakopaný pes těchto problémů. Pan profesor si jistě nemůže stěžovat na svou životní úroveň. Titul profesora a  jistě ne bezvýznamné postavení, poslanec s příjmy vysoko přesahující celostátní průměr, to jsou ideální atributy spokojenosti. Byl by strašný pokrytec, kdyby tvrdil opak. Jenže také by si pan profesor měl či mohl uvědomit, že stejné podmínky nemá a ani mít nemůže převážná část občanů této republiky a proto je poněkud neseriozní tvrdit resp. papouškovat, že žijeme v podstatě nejlepší době, v jaké jsme si kdy mohli přát žít. Ano, ale neplatí to paušálně pro všechny.

     Přání je jedna věc, realita druhá. Ovšem vydávat svou osobní spokojenost jako samozřejmou a rovnocennou spokojenost i ostatních občanů, je neetické, ne-li asociální,  protože kromě profesorů, inženýrů, doktorů, právníků, advokátů, bohatých podnikatelů a dalších zbohatlíků, existují také občané a není jich málo, kterým se za komunistů říkalo „dělnická třída“, dnes je to jen nepohodlná lůza. To nebylo jako dnes pohrdání pracujícím člověkem, protože to byla právě ta nejdůležitější část občanů, kteří měli největší podíl na  úspěšnosti československého průmyslu a hospodářství. To, že si vydělávali v průměru 2000 Kčs, že si kupovali kromě jiných aut i „ubohé“  Žigulíky ještě neznamená, že museli být nutně nespokojeni. Sama spokojenost, potažmo nespokojenost je značně široký pojem, protože  s čím může být spokojen jeden člověk, nemusím být spokojený druhý. To platí i ve srovnávání spokojenosti především  ve smyslu současné výše životní úrovně lidí, jakou má např. pan poslanec Vácha a další. Z jejich „výšin“ spokojenosti se i jejich hodnoty života a práce logicky jeví zdaleka impozantnějšími, než tomu mohlo být za komunistického režimu. Jenže podle měřítek „horních deseti tisíc“, dnes už možná několik horních sto tisíc,  nelze měřit ani životní úroveň občanů, natož jejich potenciální spokojenost či nespokojenost. Ostatně měřítka i na jiné úseky našeho života se diametrálně liší od mínění většiny občanů.

     Tak např. pan profesor Vácha je mínění, že 17. listopad jako svátek by se měl přehodnotit, neboť  prý to byl komunistický svátek. I zde zřejmě platí reakční pravicová rétorika, že vše, co udělali nebo vymysleli komunisté, bylo špatné a musí být změněno. Pan profesor konstatuje, že původní 17. listopad, vedený  pokud se nemýlím, jako „Mezinárodní den studenstva“  je „všeobecný pojem“ a navrhuje, aby se  tento den stal „Dnem studentů“, což prý více vyjadřuje význam a podstatu boje studentů, kteří šli do ulic jak v r. 1938, tak v r. 1968. Není zcela zřejmé, co tím tzv. „chtěl básník říct“, ale spíše než nějaký racionální význam v tom lze spatřovat snahu jak výše zmíněno, zlikvidovat komunistickou ideu 17. listopadu. Pozoruhodné však je, že pan poslanec nezaregistroval, že již nějakou dobu se vede debata, za co 17. listopad vlastně považovat. Myšlenka či návrh na přejmenování „Mezinárodní dne studenstva“ pouze na „Den studentstva“, resp. podle návrhu pana poslance Váchy na „Den studentů“,  však koliduje s jinou, neméně vážnou událostí, spadající rovněž na den 17. listopadu a tou je předání moci komunistického režimu do rukou představitelů demokratického režimu v r. 1989. Tento den je, alespoň podle kalendáře, totiž veden jako „Den boje za svobodu a nezávislost“. Takže de facto, ani jako samostatný „Den studentů“ podle přání pana poslance Váchy se nevede a tento svátek je nebo bude zřejmě součástí „Dne boje za svobodu a nezávislost“.

     Neméně zajímavý je názor pana poslance Váchy na mladou generaci a jejího vnímání osobnosti Václava Havla. Pan poslanec se totiž domnívá, že  mladá generace mnohem lépe vnímá osobnost Václava Havla a uvědomuje si, co pro tu republiku znamenal. Nutno poznamenat, že jen vědí to, co se jim dostalo do vědomí ve školách, možná i doma. Proto není se čemu divit, mladé generaci jsou do hlavy nalévány jen ty „pozitivní, nanejvýš správné názory a kriticky hodnoceny všechny jiné“. Proto také nelze mladou generací význam V. Havla ani jinak vnímat než tak, jak je jim pozitivně jako idol a demokrat předhazován. Nicméně pan poslanec Vácha poněkud neomaleně říká, že člověk jak stárne, tak se z něj stává mnohem větší cynik a začíná se mnohem kritičtěji dívat na některé věci.  Pokud tedy jde o starší generaci, od pana poslance to není zrovna nejserióznější názor a mínění, protože  tvrdit, že stárnutím se z člověka stává větší cynik, nebo že se víc než dříve kritičtěji dívá na některé věci je dost  brutální a neseriozní. Možná je to jeho osobní zkušenost, jeho případ, ale jinak lze klasickému stárnutí přisuzovat především moudrost, životní zkušenost, prozíravost, ohleduplnost, lásku a porozumění a také (snad i kritičtěji) větší schopnost rozlišovat dobré od špatného. A to právě platí v pohledu na osobnost V. Havla.

     Na faktickou poznámku, že Václava Havla čím dál víc lidí kritizuje, že mu mnozí lidé vyčítají tu obrovskou amnestii, ale také schvalování humanitárního bombardování tehdejší Jugoslávie  atd., pan poslanec Vácha takticky  a strategicky poznamenává, že by asi apeloval na lidi, aby zapomněli to špatné a uchovali si jen to dobré. Prý proto, že samozřejmě nikdo není dokonalý, ani žádný politik. Ani ty nejvyšší elity našeho národa, kteří si o sobě myslí, že jsou elitami, právě ti nejsou dokonalí (vztahuje to i sám sebe? pozn. autora). A myslím si, říká pan poslanec, že zrovna Havel si o sobě nemyslel, že byl elitou (svatá pravda, on si nemyslel, že je elitou, on si jen skromně myslel, že je geniální, pozn. autora). Tak dělal chyby, pokračuje pan poslanec Vácha. Stejně jako všichni ostatní děláme chyby. Některé byly možná fatálnější, některé menší, ale v tom kontextu historie si pan profesor myslí , že byl nejvýraznější osobností polistopadové politiky (to jistě nelze popřít, otázka ale je, v jakém smyslu osobnosti je  Václav Havel chápán, protože řada jeho fatálně špatných, negativních jednání, rozhodnutí, názorů a projevů  jej naopak na osobnostním významu hodně degraduje). A ať si havloidi a antihavloidi myslí, co chtějí, říká poslanec Vácha, tak prostě ta Česká republika byla právě díky Havlovi ve světě vnímána jako stabilní a moderní demokracie. 

     Ano, byla. Ve víru euforie, kdy se V. Havel cele odevzdal falešným přátelům v USA a jejich politice, kdy své západní sympatie rozdával na potkání s vědomím, že se mu konečně otevírá cesta do kapitalistické blaženosti. Rozdával sebe, ale  také rozdával celou republiku, její průmyslovou vyspělost, přírodní bohatství,  výsledky práce občanů z budování naší  po válce rozbité republiky .  A snad jen  omylem pan poslanec Vácha už jen v minulém čase říká, že Česká republika byla díky Havlovi ve světě vnímána jako stabilní a moderní demokracie, protože dnes to rozhodně o naší České republice tvrdit nemůžeme. Podle posledního hodnocení jisté americké banky jsme se propadli na úroveň rozvojové země. Nic ve zlém, ale hodnotit náš život optikou pana poslance, profesora Váchy a jeho družiny TOP 09, je hodně, ale opravdu hodně mimo mísu. Což na druhé straně není důvod, že by nás to mělo toto málé stádo konzervativních liberálů nějak znepokojovat. Oni už jsou takoví a  jiní ani nebudou.
     

44 komentářů :

 1. Řekl bych, že článek je zbytečně dlouhý. Pan pos(r)anec objevil, že po padesáti letech je auto za srovnatelnou cenu lepší. Aby se zeptal, jaké auto se dalo koupit za srovnatelnou cenu ještě o padesát let dřív, na to mu rozum nestačí. Pak je logické, že si chválí dobu, která "nám" - zřejmě jemu a jeho rodině - umožňuje si žít, jak oni žijí. S takovou inteligencí by v každém normálním režimu, včetně kapitalizmu leda zametal chodníky.
  J. Hruška

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co obnášel socialismus a tzv. "totalita"20. listopadu 2017 14:51

   Výhody:
   • Všichni měli práci.
   • Zákony byly jednoduché, jasné a přísné, platily pro všechny.
   • Kdo pracoval, dostával pravidelně 2x do měsíce mzdu nebo plat.
   • Pojištění bylo skutečně pojištěním, smlouvy jednoduché, srozumitelné i laikovi.
   • Levné a všem dostupné úvěry.
   • Získání bytu s nízkým nájemným (v mnoha případech i získání podnikového bytu).
   • Všechny srážky šly automaticky ze mzdy nebo platu a byly vypočteny vždy tak, aby člověku zbylo na důstojné vyžití.
   • Skutečně bezplatná lékařská péče, značně preferovaná prevence a očkování.
   • Výdej léků a léčiv jen za symbolickou částku 1 Kč.
   • Podpora mladých rodin, matek na mateřské, jakož i péče o zdravotně postižené, seniory a těžce nemocné. Nebyla taková zvěrstva jako dnes, kdy hodně lidí a dokonce i dětí umírá jen proto, že rodiče neměli na jejich léčbu, případně nepatřili k těm šťastným, kterým se včas podařilo peníze sehnat za pomocí ponižujících zdlouhavých sbírek mezi lidmi.
   • Bezplatné preventivní prohlídky a očkování dět, mnohdy prováděné lékaři přímo ve školních zařízeních.
   • Rozsáhlá sociální síť se skutečnou pomocí, kde neexistovalo, že by někdo zůstal na ulici, bez domova, bez pomoci.
   • Byla přísně trestána šmelina a lichva, kupčení a spekulace. Tyto činy se vyskytovaly velmi vzácně, především ve velkých městech.
   • Bezplatné školství od jeslí, přes mateřské školky až po VŠ. Obrovská podpora učňovského školství, kdy již v průběhu učiliště učni získávali praxi a zkušenosti přímo v podnicích, do kterých pak po skončení učiliště a získání výučního listu nastupovali.
   • Lepší kulturní využití volného času, jak dětí, tak i dospělých.
   • Téměř neexistovaly drogy a narkomani a zcela žádné herny.
   • Učitelé ve školách, ale i mimo školy, měli přirozenou autoritu, respekt a úctu, měli větší možnosti v postihování přestupků žáků a rodiče s nimi skutečně spolupracovali.
   • Policisté (tehdy příslušníci veřejné bezpečnosti) byli respektováni, měli větší autoritu a velmi vysokou objasněnost trestných činů.
   • Soudy všech stupňů byly daleko pružnější a řešily každý případ kompletně, tj. pachatel byl odsouzen zcela automaticky k náhradě škody a ta mu byla ihned a samozřejmě srážena z platu kdekoliv, kam nastoupil do zaměstnání, dokud vše nezaplatil.
   • Velmi nízká kriminalita způsobená tím, že pachatel věděl dopředu, že bude dopaden a škodu bude muset splácet. Tehdejší věznice (nápravné ústavy) nebyly jako dnes, kdy mnoho rodin nebydlí v takovém luxusu jako současní vězni v nich dnes.
   • Nízká kriminalita byla způsobená také tím, že v záznamech pachatelů jejich trestné činy byly uvedeny stále, a ačkoliv nebyly počítače a internet, přece jen o každém zločinci a jeho skutcích věděli všichni zainteresování a tudíž nebylo úniku do anonymity.
   • Existovaly funkční odbory, podnikové rekreace, dětské rekreační prázdninové tábory, zájezdy...
   • Mládež byla maximálně zapojována do mimoškolních aktivit.
   • Velmi nízké zatížení lidí státní byrokracií, většinu pracovních věcí řešila mzdová účtárna.
   • Relativně větší soukromí a svoboda (možná někdo namítne, že to není pravda, ale třeba si uvědomit, že díky dnešnímu zneužívání techniky např. mobilní telefony, kamerové systémy, internet, kreditní karty, účty v bankách, velké množství duplicitně vedených registrů, se kterými pracuje velké množství lidí, a děravým zákonům na ochranu osobních údajů, je sledovaní soukromí tehdy proti současnému sledování zanedbatelné).
   Nevýhody:
   • Nebyly denně banány, mandarinky, pomeranče...
   • Dováželo se jen to, na co byly finance, tj. za peníze, které se utržily za vyvezené zboží.
   • Omezené cestování do zahraničí mimo tzv. NSZ, které bylo regulováno převážně z důvodu nedostatku zahraničních měn, kdy bylo preferováno dovážení zboží, které jsme neuměli vyrobit.

   Smazat
  2. Počítání do sta je také dlouhé,což takhle něco vynechat.Uklidněte se a napište svůj příspěvek ještě jednou a pořádně...

   Smazat
  3. Před týdnem proběhla potravinová sbírka pro naše hladové spoluobčany. Její výsledek byl v některých sdělovacích prostředcích tak medializován a vychvalován, jak za komunistů splnění pětiletého plánu. Prostě žádný rozdíl!

   Smazat
  4. Za socíku jsme také dělali sbírky. Ale na země třetího světa. Stali jsme se snad zení třetího světa také?

   Smazat
  5. Nedelej Hricaku, ze nevis, ze jsme se letos ocitli na seznamu zemi 3. sveta, kvuli nizkym prijmum obyvatelstva. Ten poslanec by jiste poznamenal, ze: "pribylo neuspesnych". Ja dodavam: "je to zavisle od toho, kolik spolecnost tvori prilezitosti". Pokud je ale spolecnost vysavana parazity (od "prizpusobivych soc. systemu", pres ruzne "zahranicni investory", po privatizatory a odklanece, proje), projevi se to na platech lidi, kteri hodnotu vytvareji. Hodnota je tvorena !!!lidskou praci!!!, okolo je jen priziva.
   Jura

   Smazat
 2. A proto je potřeba socialisticky pracovat a kapitalisticky žít. Já si svůj život kapitalismem rozvracet nenechám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady v Havlově Zkurvystánu naopak otroci kapitalisticky dřou a jsou jako otroci vždycky byli socialisticky placeni , tedy za nažrat , vyspat a dělat !!!!! Takže přesně naopak , než havloidsatanisti v ČTžumpě řvou !

   Smazat
  2. takovej profesurek žijici na statnim nemuže mit problem koupit si novy vuz a když bude chtit jakože jich hodně chce tak z titulu sve funkcički dostane třeba oblibenou audinu ovšem v pruměru ji dostanou i ti co takoveto živi a pak že prej kapitalismus

   Smazat
 3. Vážení ,múj vdovský duchod cini 10 600.Ja i muj manzel jsme cely zivot pracovali .Drive nase inkaso cinilo 1 desetinu meho platu ,dnes cini vic nez polovinu me penze .Plyn ,voda,elektrina .Bez auta prezijem Ti ,kteri pocitaji s cenami aut by zaslouzili par facek.Zrejme vydaje za energie a jidlo je samotne nijak nepali .Decka bez obedu lidi na hranici bidy nechteji videt.Jsou horsi hajzlove nez Jakes s Bilakem dohromady .
  .

  OdpovědětSmazat
 4. Auto se dá dnes koupit bez problému a výhodněji , ale panelákový byt o rozloze 80m2 v Praze , který se dal v 80tých letech získat od podniku či v družstvu stojí dnes na trhu ne 10ti násobek , ale 100 násobek, a na to už velká část mladých nemá a nové byty jsou ještě dražší, pak není divu že přírůstek obyvatel v ČR je jen na základě migrace.

  OdpovědětSmazat
 5. Tady je vidět, že i titulovaný člověk je nakonec mimoň. O loutce V. Havel raději nemluvit. Byl a ještě dlouho bude neštěstím pro tuhle zem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zdeněk Mahler: „V Česku jsme v poslední době dost často svědkem, že i studovaný člověk, inteligent, může být až neskutečným blbcem.“

   Smazat
  2. to 13:02
   Já myslím, že tím bylo řečeno vše a není se zapotřebí tímto dále zabývat Auta sice máme lepší , ale blbci jsou stále stejní.

   Smazat
  3. Dokonce se cpou na post prezidenta to proto aby si koupili ještě lepší auto.

   Smazat
  4. Podle mě je jeden kapitalista horší než celé bývalé ÚV KSČ.

   Smazat
 6. To jsou strašné slinty od toho pravičáka přál bych mu práci v montovně on by změnil názor.

  OdpovědětSmazat
 7. Jaká škoda, že televize letos upustila od autentických záběrů z té doby. To zvonění klíči, skandování, zpívání. Hloupost a naivita z nich doslova čiší. No jo, po letech se z člověka nemusí nutně stát cynik, ale prohlédnout může určitě, tedy opokud ho nedorazí Alzheimer. A mýtus o sametové revoluci, o hodném vůdci revoluce a prozíravém státníkovi Václavu Havlovi, který toho tolik udělal pro naši zemi, to jsou snad a určitě mýty, které jsou po smrti a pro smích.

  OdpovědětSmazat
 8. Je charakteristické, že multidisciplinarita je fytobiologům zapovězena za hranicí biochemie. Jen velmi málo profesorů, zvláště těch ponořivších se hluboko do své přírodovědné specializace, jsou schopni nahlížet odborně do socioekonomických vědních oborů (a naopak). Proto by se přírodovědci neměli zabývat socioekonomickou praxí, natož politikou. Pak se blamují neschopností srovnávání srovnatelného a souvisejících kalkulací. Nelze totiž odhlížet od tržní charakteristiky, kdy se závislosti na produktech projevují v rostoucí ceně, zatímco v netrží ekonomice bývají jako základní spotřební koš cenově zvýhodněny.

  OdpovědětSmazat
 9. Komentovat tento stupidní výplod je celkem zbytečné. Hodnotit životní úroveň podle ceny automobilu, to mluví samo za sebe, ovšem nejvetší průser a to pořádný, je skutečnost, že " TOTO ", může být profesror. Jsme skutečně země neomezených možností.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zároveň to ale vysvětluje zdánlivý paradox, kterého jsem si v posledních letech všimla, totiž že čím déle mladí lidé studují, tím větší pitomci se z nich stávají (neplatí prosím o studentech technických oborů). Humanitní obory zřejmě mají za cíl vymýtit vše, co by jen trochu připomínalo zdravý selský rozum.

   Smazat
 10. Pan občan "profesor" je jaksi bezmozek!Inu je to člen TOP 09,PROTIČESKÉ A PROTISLOVANSKÉ TLUPY takže se nedivme!A co srovnání cen vody,energií,bydlení.....chytrý "profesůrku"?

  Beran

  OdpovědětSmazat
 11. Smutné je, že člověk honosící se titulem profesor má myšlenkové pochody jako nejubožejší primitiv a nestydí se za to! Chová se jako typický oportunista, šmejd schopný všeho. Dokonalá ukázka úrovně dnešních "elit".
  J.Zatočil

  OdpovědětSmazat
 12. Pan profesor si měl vybrat k porovnání např.cenu vody 0,70 Kč a 70 Kč nebo cenu bytu 20 000 Kč a 2000000 Kč přičemž platy rostly ne 1000x ale 10x.
  Podle této podobné demagogie bychom se měli 10x hůř. Samozřejmě takto primitivně se nedá nic posuzovat. Ale jedno je jisté před rokem 1989 byli lidé k sobě přátelštější (výjimky potvrzují pravidlo).

  OdpovědětSmazat
 13. Jedním z výrazných rozdílů mezi starým a novým režimem je, že ten starý se snažil aby základní životní náklady byly pro lidi přijatelné. Tenhle nový režim se snaží lidi na nutných životních nákladech naopak co nejvíce sedřít. Proto taky nejvíce podražily energie, bydlení, voda, jídlo. Nový režim taky ještě vymýšlí a zatěžuje lidi dalšími a dalšími povinnostmi a s tím spojenými dalšími náklady a poplatky, kterým se nemůžete vyhnout. Suma sumárum minulý režim i přes mnoho nedostatků byl k běžným lidem mnohem přívětivější než ten dnešní, který se snaží lidi zničit a vysát do mrtě. Prostě využít a odhodit. Současný režim se velmi snaží aby člověk zdechnul ještě před důchodem.

  OdpovědětSmazat
 14. Jestli je tenhle darmožráč profesor, tak už se vůbec nedivím Zemanovi, že jim ty tituly nechtěl dávat. To může dostat každý kdo má do prdele díru. Takovému egocentrickému vyčůránkovi bych dal lopatu a krumpáč. Je to degradace dříve prestižního postavení vědeckého pracovníka. Srovnávat svou životní úroveň a dávat ji na odiv je na pováženou. Ono z hlediska vyššího morálního principu bychom neměli srovnávat jen ekonomickou stránku věci, ale i to jestli se mají lépe všichni občané, jestli se cítí svobodněji, bezpečněji a v lepší morální, spravedlivější společnosti. Takhle pan profesor ukazuje, že pro své osobní blaho dokáže kejhat jakékoliv momentálně jedoucí žvásty. Co se týká Havla zeptejte se mladých co si o něm myslí. Nějaký Havel je většině úplně, ale úplně u prdele. Asi jako nějaký Přemysl Otakar II, Masaryk, Hácha nebo Zápotocký. Jsou to jen figurky z povinného dějepisu o kterých se něco nabiflovali ke zkoušení pro spokojenost vyučujících, ale jinak je to vůbec nezajímá. Stejně jako dnešní Klaus, Nečas, Sobotka, Němcová nebo Kalousek. Toho Kalouska možná spíše znají, protože takový bezpáteřní lump všem na očích se jen tak nenajde. Mladé zajímá jen jak mají být vlastní, dělat si co chtějí a užívat si života dle reklamy. Daleko více je zajímají módní značky, spotřební elektronika něž vlastní historie národa a jeho momentální problémy. Krédem je přeci užívat si a mít se dobře. Co bude potom a co bylo dřív neřeší. Tak jsou vychovávaní ve škole, v rodině, reklamou v televizi, facebookem, twiterem atd.

  OdpovědětSmazat
 15. A nejlepší je ta hláška, abychom u Havla vzpomínali na to lepší a ne na jeho občasné výkyvy. Tak proč on u totality nevzpominá na to lepší a vybírá si jenom ulhaná srovnání?

  OdpovědětSmazat
 16. Vážený profesor je produktem současného školství a vědy. Takový článek je na úrovni absloventa základní školy. Tedy, ta česká věda, to musí být dřina.
  Morave

  OdpovědětSmazat
 17. Každý kdo chválí přehnaně tento režim a zároveň nepřiměření haní to co už bylo docela dávno, je provokatér, blb, profesor, zloděj nebo lichvář.

  OdpovědětSmazat
 18. Napište někdo tomu Váchovi, že teď stojí kubík vody 85,- Kč a tehdy 80 haléřů. Ale škoda je hlavně to, že jich tam je 7. To je o 7 víc, než si tato země zaslouží.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A pak se Kalousek diví, že dostali tak málo hlasů. Měl by vylézt z svojí nakradené hromady a chvíli se pohybovat mezi smrtelníky.

   Smazat
 19. Šít do toho profesora nemá cenu, on tak blbej aby nevěděl že žvaní kraviny není, ale myslí si že ti ostatní jsou tak blbí. No a na druhou stranu nikdo si nechce přiznat svoji bláhovost a naivitu tenkrát, jak se nechali hloupě zmanipulovat mrtvým studentem atd. No a aby si udržel to co má, musí dále obhajovat ty pitomosti. Bohužel pro takovéto prorežimní přizdisráče se začíná dosti rychle mněnit situace a pravda a realita se prosadí a možná to bude rychleji než si všichni myslíme.

  OdpovědětSmazat
 20. Chtěl bych se trochu pana profesora zastat. Padají tady na jeho hlavu samé urážky, ale on se přece přiznal, že je členem TOP 09. Znáte snad někdo, někoho z této strany, který není úplně debilní? Pan profesor pouze na 100% dodržuje slib, který straně dal.

  OdpovědětSmazat
 21. Už jsem to tady psal. Problém není ve výši platů a spotřebitelských cen, ale ve výdajích na bydlení. Spotřebu můžu korigovat. Můžu si kupovat levnější potraviny, můžu se obejít bez celé řady elektrospotřebičů. Bez čeho se neobejdu, je střecha nad hlavou. Tenkrát jsem dal za nájem plus energie a služby 25-30% mého platu. Dnes na výše jmenované padne často polovina rodinného příjmu. Další položkou jsou výdaje za dopravu. Za socíku mohla většina lidí pracovat v místě svého bydliště. Rozdíly v příjmech byly nepatrné a většina lidí změnou zaměstnavatele neřešila ani tolik velikost příjmu, jako spíš otázku bydlení, nebo pracovního zařazení. Ti, co museli do práce dojíždět mohli využívat celé řady výrazných slev. Kupovali se dělnické týdenky, kdy za cenu jedné jízdenky tam a zpět mohl pracující jezdit celý týden do práce a z práce. Dnes lidi na venkově často musejí vlastnit auta. Jednak proto, že za prací po "transformaci" v lesnictví a zemědělství dojíždět musejí a jednak proto, že celá řada spojů byla zrušena. Tenkrát jsem auto měl proto, abych občas navštívil své příbuzné, nebo dojel do města koupit,co se u nás ve vsi neprodávalo. Ale i bez něj se tenkrát dalo existovat.
  Nejhorší na tom je to, že podstatný podíl na rodinných výdajích tvoří položky, které se dají velmi obtížně regulovat. Tak že na ostatní spotřebu dnes zbývá mnohem méně, vyjádřeno procentuálním podílem, než nám zbývalo v dobách socialismu.

  OdpovědětSmazat
 22. Vlezputlerovidoprdele-vážte si top09 oni halt alternative pro chechiu felvidek issis protektorate.Veka památka velkimu nemcovo vaclavovi havlovi vi putlerovi komuniste.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:58
   Ty Hovnere poblbanej,nestrkej tlamoprdel na tyhle stránky!!!!!

   Smazat
  2. Tyto mamlasy nám serviruje naše školství.

   Smazat
  3. Při nejlepší vůli se mi nepodařilo dešifrovat, co nám dotyčná osoba 16:58 chtěla sdělit. Dokonce nevím, zda jde o člověka gramotného, či negramotného. Určité indicie naznačují, že by se mohlo jednat o voliče TOP09.

   Smazat
  4. 16:58 - je pitomec, pravděpodobně ukrajinského původu, který využil "překladatelské služby" doktora Googela. Anglosas doktor Google ale neumí slovanské jazyky a to nablblo se svými pitominami vychází nakonec jako negramotný Hotentot. Patří mu to!

   Smazat
  5. 16:58 plevel tveho typu bude treba zlikvidovat

   Smazat
 23. Proč si autor myslí, že titul profesora je spojen s inteligencí a vzděláním. To by pak neměl problémy Zeman s připojením podpisu pro něco, co mu diktují jiní, kteří vědí, že jejich návrhy jsou i někdy/často?paskvily, dotované jen uspokojivým korupným z kas oligarchie. Spartak byl v r. 1957 za 24 tisíce a byl určitě lepší, než předválečná kapitalistická pragovka nebo škodovka a ty zase byly lepší a lacinější než Ford z r. 1915. Tak to je logika právě na úrovni profesorů "politologie" (neznám pana Váchu a nevím čeho by mogl být profesorem) dnešních tzv. českých vysokých škol (kterých máme více než ve Velké Britanii, která je počtem obyvatel ale devítinásobek). Socialismus v první verzi se nevyvedl, ač byl jistě lepší, než 1. republika, aspoň se obešel bez nezaměstnaných, bezdomovců, chudobinců, žebroty, exekutorů a výběrčích odpadových kontejnérů. Socík se nevyvedl, protože vstupem politických hochštaplérů a největších reakcionářů do KSČ po r. 1948 udělal z "vedoucí role strany" zárodek kontrarevoluce - ta sice selhala v r. 1968, ale pak zvítězila při svém repete v r. 1989. Nová garnitura politiků byla zase velice rychle prošpikována stejnými politickými hochštaplérý, jako ta za socíku.
  Havel - bohužel charakterově sklamal, zdálo se, že dost bohatý na to, aby se musel nechat korumpovat a sebe degradovat na sluhu oligarchie. Je to on, který, ač získal zemi bez dluhů a naopak zemi jako věřitele dokonce kapitalistů, stále u zrodu a celkem i dokonání totálního rozkradení majetku státu a národa ve prospěch diktujícího kapitálu. Takže konečné okradení jednoho každého občana se šplhá dnes i se státním zadlužením k 1 milionu Kč. Zdá se vám milí občané tato částka vycucaná z prstu? Tak počítejte: rozkradení národního majetku 5,5 bilionů Kč, zadlužení státu, krajů, obcí něco přes 3 biliony, zadlužení občanů 2 biliony... děleno 19 miliony občanů. Takže jednou historie odsoudí Havla daleko hůř, než odsoudila Háchu, ten aspoň vraždění civilistů bombardováním nikdy neoznačil za akt humanity - a v tomto světle pak výkřiky o pravdě a lásce znějí více než falešně. Proto dnes ty posměšky na Havlovo konto, kterých při troše moudrosti se mohl aspoň pro tu historii odříci.

  OdpovědětSmazat
 24. nefachčenky a kudrnatý svině na nucený práce do konce života za minimální mzdu 8.000m,- Kč a jejich prchanty také

  OdpovědětSmazat
 25. Nevím, je-li pan profesor inteligentní a vzdělaný člověk, titul prof., je nicneříkající.
  To, že promluvil, jako debil, je zřetelné. Takže oplývá-li republika profesory, vyjadřujícími se jako debilové, je to varující, pro rodiče všech studujících.

  OdpovědětSmazat
 26. Celá ta teorie a to musím příznat i teorie pana presidenta, že se máme mnohokráte lépe než před r.89 je naprosto scestná. Pan president také neporovnává cenu auta nebo kola před r. 1948 v jiných státech s cenou u nás. prostě jenom musím to tak říci blábolí.
  Ano máme se lépe než za Rakousko Uherska, lépe než za l. republiky ,ale celkově jsme dle světových statistik postoupili do úrovně rozvojových zemí.
  Václav

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.