Reklama

úterý 7. listopadu 2017

Rozkradená republika a kdo za tím stojí.

Bohumil Svoboda
8. 11. 2017
Před volbami jsem napsal článek pod názvem „O kolik byli důchodci po převratu okradeni a komu za to poděkovat.“ Bylo to motivováno snahou přesvědčit voliče a zejména důchodce, aby hlavně přišli k volbám a dali svůj hlas těm, kdo budou zárukou boje za lepší život svých dětí a vnuků v příštích létech. Neudělali jsme to, protože k urnám nepřišlo okolo čtyřiceti procent voličů a z těch co přišli, dalo více jak 30 % svůj hlas těm stranám a straničkám, které za masakr našeho hospodářství a všechny zlodějny nesou odpovědnost, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Pro Vaši představu uvedu jenom některé další informace, které jsou důsledně utajovány.


Kuponová privatizace – Václav Klaus, Tomáš Ježek, Dušan a Tomáš Tříska ODS – 679 000 000 000 Kč- dnešní hodnota majetku cca 2,5 x vyšší…

Kalouskovy padáky na MO- tehdy ještě za KDU- 150 000 000Kč

Nazvučení českého předsednictví -Saša Vondra -ODS -750 000 000 Kč

Vykraden důchodový fond, v polovině devadesátých let, na sanace bank za vlády V. Klause ODS 50 miliard Kč

Bém - ODS ve své funkci primátora Prahy 11,72 miliard Kč

Sanace bank v devadesátých létech Klaus, Kočárník, Ježek, Tošovský (ODS) – 1 bilion Kč.

Dosud neuzavřený případ obchodu s krevní plasmou se Švýcarskou firmou Diag Human - 8 miliard Kč.

Státní a obecní skrytý i přiznaný dluh ODS , ČSSD, KDU, ODA, SZ cca 2, 5 bilionu Kč

Církevní restituce Lidovci, TOP 09 - 75 miliard Kč

To není zdaleka vše protože škody za 22let vlád POPŘEVRATOVÝCH ZLOČINCŮ dosahují cca 5,5 bilionů, !!!! A to je vlastně jenom část (malý zlomek). K tomu se ještě musí přičíst rozprodané, rozkulačené prosperující fabriky, pozemky, zrušené a zprivatizované nemocnice, školy, předškolní systém a jeho zařízení, zničené zemědělství, které zabezpečilo naši potravinovou soběstačnost!!!! Je třeba jmenovat dál???

Uvedl jsem tedy informace, nad kterými i mně zůstává rozum stát. Před volbami jsem je ještě bohužel neměl k dispozici. Jejich zdroj jsem získal na internetu 1604.majka@seznam.cz, kde není autor uveden, ale nemám důvod jim nevěřit. Statistický úřad ani žádná vláda je jistě nezveřejnily.

Vážení občané – důchodci!!! Uvědomujete si vůbec, že zločinci, kteří se na těchto zlodějnách, přímo nebo nepřímo, podíleli, rozkradli to, co vy jste celý život poctivou prací vybudovali? Pracovali jsme podle svých schopností a sil. Do své práce jsme vložili kus svých srdcí s vědomím, že pracujeme pro své děti, vnuky a jejich šťastnou budoucnost. Práce nás navíc těšila. Ti největší gauneři, se mně mohou zeptat „Co jsi ty vytvořil, že jsi tak kritický“? Mohu s klidným svědomím říci, že jsem měl štěstí a pracoval jsem na mimořádně obtížných vědeckých úkolech. Nemám přesnou evidenci svého přínosu za celý vědecký život a nepovažoval jsem za nutné si ji vést. Mohu ale uvést, že jsem mezi mnoha jinými problémy vyřešil např. jeden z úkolů, na základě kterého zahraniční investor uvolnil 5 miliard Kč na rozvoj a výrobu letadel řady L – 39 a to bez nároku na odměnu, protože jsem to vykonal při svém zaměstnání a nelitoval jsem toho. (Asi do této společnosti nepatřím.) Tolik nemohli udělat všichni, ale všichni společně, vědci, technici, dělníci, zemědělci a všichni poctiví lidé jsme udělali nepředstavitelně mnoho za více než čtyřicet let budování své poválečné vlasti.

No a po převratu nazvaném pokrytecky „Sametová revoluce“ nám to tzv. „demokraté“ rozkradli. V uplynulých volbách jsme mohli udělat něco pro to, aby byli největší zločinci brzy potrestáni. Neudělali jsme to. Proč? To je otázka pro politology. Protože nejsem politolog, mohu pouze uvést, jak to vidím já. Především si, na základě zkušeností a debat s občany myslím, že většina z nich nedokáže myslet v souvislostech a nechápou, že řada pojmů má přinejmenším dvojí výklad, podle toho, kdo je a k čemu používá, nebo častěji zneužívá. Pokusím se uvést několik příkladů-

Pojem „svoboda“ je vůbec demagogicky využíván v různých tvrzeních a málokdo si uvědomuje, že je to pojem relativní. (Klasikové říkají, že „svoboda jednoho začíná tam, kde končí svoboda druhého). Definic je jistě víc.

Svobodné volby: Jsou u nás skutečně volby svobodné? Podle platných zákonů jistě ano. Protože jim předchází nechutná předvolební masáž a vymývání mozků založená na krátkodobých slibech spoléhající na to, že jim občané uvěří (Však to říkají i umělci a herci v televizi a tvrdí to redaktoři v novinách tak to přece musí být pravda.) Nevědí, že převážná část těchto lidí je zkorumpovaných a mají strach o svou existenci, kdyby řekli jak to skutečně je a co bude po volbách tak by si v novinách ani neškrábli a v rozhlase nebo v televizi ani neštěkli. (Topolánek svého času prohlásil, že „říkat voličům před volbami co chystáme ve skutečnosti po volbách, tak by je nikdo nevolil“ a věděl, co říká.) Jaké tedy svobodné volby, když se volič rozhoduje na základě podvodů a lží.

Svoboda slova – je sice pravdivý, ale současně platí známé pořekadlo „psí hlas do nebe nevolá“. Můžeme říkat, co chceme, nadávat na poměry, špatnou politiku vlády, ministry i poslance, co je to však platné, když nás nikdo neposlouchá, protože o nás říkají, že jsme lůza a nemáme schopnosti ani právo do něčeho mluvit, něco řídit nebo ovlivňovat.

Svoboda cestování po celém světě, pokud na to máme peníze. Drtivá většina z nás tak má, s bídou peníze a čas na cestu do okresního města k lékaři, nebo navštívit děti pokud našly zaměstnání a nepředražený byt v jeho blízkosti. Je několik málo lidí, kteří se dostali až do Ameriky a po návratu domů s vytřeštěnýma očima říkají, že tam se mají dělníci tak dobře, že jezdí autem do práce. Zapomněli si ale všimnout, že jinak se do práce nedostanou, protože dopravní obsluha tam neexistuje, jako nyní už i u nás. Mít auto už není projevem blahobytu ale v mnoha rodinách existenční potřeba. Kolik mnohým zbude z výplaty, se ani neptejte.

Máme se lépe než dříve. Když se však mnohých kamarádů nebo kolegů zeptám „Jak se máš, jak žiješ?“ Odpoví: „Už bylo líp.“ To není nostalgie ale holý fakt. Máme se jistě líp než naši rodiče za první republiky. Je dostatek zboží všeho druhu, o kterém se nám po válce ani nezdálo, ale jejich kvalita stále klesá. Záruka dva roky na vysavač, pračku nebo myčku je krátká a jejich nízká kvalita a životnost nás přinutí skutečně za dva roky koupit novou. Tak výrobci velmi rafinovaně vysávají naše chudé úspory. Komu na úspory nezbude, má smůlu. Mají se snad lépe desetitisíce bezdomovců, kteří spí pod mosty na kanálech, aby se trošku zahřáli? Mnozí by takový život vyměnili za teplé vězení, ale stydí se za to, že by byli považováni za kriminálníky. Naše generace za léta budování zlořečeného a zesměšňovaného „socialismu“ vybudovala statisíce bytů, které sprostý prolhanec Havel nazval „králikárnami.“ Kde bychom teď asi bydleli? Nechal by nás bydlet v unibuňkách, tak jako poslanec Čunek své nepřizpůsobivé spoluobčany „tmavé pleti“?

Máme zajištěnou bezpečnost. Ve svém článku a besedě na schůzce NR na téma „Je bezpečnost a budoucnost občanů a jejich rodin zajištěna účastí České republiky v NATO?“ jsem uvedl argumenty, které dokazují pravý opak. Ministr obrany prodal Američanům výcvikový prostor Brdy s tím, že jej nepotřebujeme a blábolí o Ruském nebezpečí. V rozporu s tím, převedl do podřízenosti Německých divizí pod velením Spolkového prezidenta „Brigádu rychlého nasazení“ v Žatci, což je vlastně podstatná část dnešní armády ČR. (Udělal to bez vědomí prezidenta, který k tomu jako vrchní velitel České branné moci mlčí.) To by za první republiky bylo považováno za vlastizradu se všemi důsledky. S tím samozřejmě souhlasil i pan Babiš, který v rozporu se zdravým rozumem hodlá postavit onoho vlastizrádce na post Ministra zahraničí ČR. Zřejmě proto, aby měl v rozprodeji republiky volnější ruce. Jsem přesvědčen, že tento člověk zradí při vhodné příležitosti i své chlebodárce, protože „kdo zradil jednou, zradí, i podruhé“ (Možná prodá i vládu a prezidenta.)

Pokračoval bych, ale je mi z toho všeho špatně. Co jsme si to v právě uplynulých volbách zvolili? Ztratil národ paměť nebo je mu vše lhostejné?

Je nás zhruba 70% těch, kteří s popřevratovou politikou zásadně nesouhlasíme. Většina z nás se touto politikou nechala otrávit natolik, že se vzdala naděje na pozitivní obrat. Svědčí o tom i skutečnost, že k volbám nepřišlo téměř 40% občanů. Podle mého názoru právě tito občané způsobili, že na misce vah stanuly opět profesionální lháři, kteří se dokážou proti poctivým lidem vždy semknout. Nepomohly ani výzvy prezidenta a části tzv. volebních lídrů. Z této většiny je málo těch, kteří umí, nebo chtějí o naší pravdě přesvědčit ostatní váhající nebo znechucené občany. Je ale velmi potěšitelné, že na stránkách Nové republiky publikují své názory kvalifikovaní odborníci a zejména pedagogové. Naše „agitačně – propagační metody“ jsou ale poměrně málo účinné a jsou cenzurovány mlčením pravicových sdělovacích prostředků a jejich dokonalou metodikou lží a polopravd, pomluv a podvodů, kterou by jim mohla závidět proslulá goebbelsovská fašistická propaganda.

Tu si osvojili na školeních, především v USA, a zvládli ji dokonale nejen novináři, rozhlasoví a televizní moderátoři ale i většina pravicových poslanců a ministrů. Bohužel tomu jsme nedokázali účinně čelit. Proto je, mimo jiné, nutno bojovat za zestátnění nejdůležitějších sdělovacích prostředků ať se to komu líbí nebo ne a zavést v nich etický kodex, vylučující lži, zákeřné polopravdy, (včetně „prohnaných statistik“), pomluvy, schovávání se za tajné informátory a podobné, novináři používané, nešvary. Jeho opakované porušení by mělo být důvodem k rozvázání pracovního poměru. Největší lháři se s oblibou ohánějí svobodou slova, kterou dokážou účinně zneužívat.

Tak jako pan docent Valenčík, jsem dospěl k názoru, že žádná strana nedokázala svůj program opřít o analýzu příčin současných problémů. Domnívám se, že ani žádnou analýzu nemají. Myslím si, že to je velká slabina zejména středových a levicových stran.

Protože současné problémy mají své kořeny v politice předchozího režimu a chybách tehdejší KSČ, tak jsem se krátce po převratu snažil iniciovat vedení KSČM, aby takovou důslednou analýzu vypracovala, aby lidé znali příčiny pravicového převratu, chyby, kterých se dopustila a strategii jak je cílevědomě odstranit. Na takové analýze pak postavit svůj popřevratový program a taktické kroky jeho postupného naplňování. Sám jsem vypracoval rámcový program práce, na který vedení nereagovalo. (Bylo to jako házení hrachu na stěnu.) Za analýzu byl a je zpravidla považován pouze popis stavu a to bylo nejen neodborné ale naprosto nedostatečné ať se to komu líbí nebo ne.

Takovou analýzu nebylo vedení KSČM (ani ČSSD) schopno vytvořit ani před uplynulými volbami a spokojilo se s preferencemi okolo deseti až třinácti procent. Předvolební kampaň byla bezzubá a to se vedení vymstilo. Můžeme plakat nad rozlitým mlékem a složit ruce do klína. Volební propad levicových a středových stran je, podle mého přesvědčení, nutno důsledně a systémově začít analyzovat hned a považovat jej za počátek přípravy strategie a taktiky do příštích voleb, zvlášť kdyby snad mělo dojít k volbám předčasným.

Prof. Ing. Bohumil Svoboda DrSc.

39 komentářů :

 1. Sebevražedná mise havlistů nebere konce.Před celým státním aparátem stojí hora práce k nápravě zvěrstev a škod, které na našem národě za posledních 27 let napáchali schwarenbergovci, havlisti a fráterníci. Jsme německou kolonií rozeštvaných, okradených, zadlužených montotroků, slouhů a poskoků pracujících pro Němce za třetinové mzdy.Místo, aby byli šťastní, že do politiky přišel inteligentní člověk, který má schopnosti vyvést náš národ z otroctví a pomáhali mu, tak mu hází klacky pod nohy kde mohou.

  OdpovědětSmazat
 2. Popisy situace kterou zname nam občanům nepomohou situace je všeobecně znamá!

  Občany bylo sestaveno DESATERO VOLIČE jako navrh jak věci řešit.
  Vyvolalo na webu www.nwoo.org mimořadně mohutnpou diskuzi,ktera se dostala s 208 přispěvky bleskově na prvni misto mezi nejčtenějši!
  To muselo vyděsit pana Sorose k smrti nebot co se v historii ČR ještě nestalo,aby bylo vymazano,bez jakehokoli zdůvodněni DESATERO s 68 přispěvky Občanske Společnosti Voličů.

  Tento web neustale kritizuje cenzuru a dnes nevahal ukazat podvodnicky po sorosovsku pravy opak.Zmazakoval lidem,po kterych požaduje přispěvky REŠENI!

  JAK VELKY STRACH MUSI MIT POLITICKA TŘIDA ŠMEJDŮ,KTERA SE OČIVIDNĚ SLOVA BOJI.HROZI JI,ŽE BUDE POSTAVENA JEDNOHO DNE PŘED SOUD!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pani Jarmila 9.2.2017 piše

   Mivaji tzv umělou opozici,kterou si sami řidi.Te uměle opozici se zpravidla nezkřivi ani vlasek na hlavě a na oko se necha,aby vypadala jako alternativa!
   TO SE ZMĚNI KDYŽ OTROCI ZVEDAJI HLAVY!

   Na tu umělou opozici,ktera naoko vyvolava svymi clanky naději se obvykle nabali autentičti idealiste,neboli užitečni idioti,kteři jsou později,když s něčim OPRAVDOVYM přijdou bez
   milosti zlikvidovani.

   LIDE V ČR NEJSOU PROZATIM SOLIDARNI A POKUD SE TO NENAUČI BUDOU OKRADENI A ZOTROČENI!

   Smazat
  2. Je třeba se admina www.nwoo.org zeptat na zdůvoděni takoveho podvodu!
   Dalsi placeni takovemu webu,ktery využiva peněz obanů,ktere dostane proti svym přispivatelům je nehoraznost!
   Ne nadarmo chtěji voliči ve svem DESATERO otevřeni diskuznich rubrik na webech polit stran a DIALOG s voliči!
   Rovněž je třeba uzakonit finančni podporu OBČANSKE SPOLEČNOSTI VOLIČU z našich penz penez rozpočtu TAK,ABY NEMUSELA ZAVISET NA SOROSOVSKYCH WEBECH,KTERE MAZAKUJI HROMADNĚ BEZ ZDŮVODĚNI HNED MNOHO DESITEK PŘISPĚVKÚ!

   Smazat
  3. Zjistili jsme proč tzv alternativni web www.nwoo.org vymazal neuvěřitelnych 67 přispěvků občanü voličů.

   Je to proto,že se pravě otevřela debata o 9 članku a druhem odstavci naši Ustavy kde se piše něco neuvřitelneho!

   Mame zůstat navěky domorodymi otroky 173 osob,kteři si pro sebe vytvořili a odsouhlasili vadnou Ustavu!

   Podle toho članku USTAVY je totiž změna podstatnych naležitosti tzv nynějšiho pry demokratickeh pravniho statu NEPŘIPUSTNA gumovy
   paragraf !

   To je doposud utajena karta režimu takže snahy lidu o na př referendem a volbami zajistit napravu hrozby neomarxismu a diktatury tzv humanistů bude Ustavnim soudem SMETENA!

   Je tedy jasne,že napsat

   SOUČASNOU ÚSTAVU SI PRO SEBE ODSOUHLASILO PRY 173 POSLANCŮ ANIŽ BY JI DALI SVYM OBAČANŮT V REFERENDU A PROTO NENI JASNÉ ZDA VŮBEC PLATI!

   To napsali naši aktiviste z OSV jako hlas 8 395 132 voličů.
   Je doufam nyni všem jasny důvod?
   Vime,že existuje na webu seznam všech Ustav světa a domnivame se v ŽADNE neni takova nehoraznost,která vyměnuje diktaturu komunistů za ješte horši system otroků.

   Smazat
 3. Bohužel lidi v této době myslí jen na sebe a neuvědomují jsi že může být hůř. Škoda že 40% nešlo k volbám.

  OdpovědětSmazat
 4. Bože to jsou bláboly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejste z CNN,ti taky lžou bez důkazů!

   Smazat
  2. Bláboly?Krutá pravda,jelimane!

   Smazat
  3. 13:27 Ty jsi podvodník! Jax to sem dostal v tom čase? Přeci to diskusní okno zrovna nešlapalo! KGB?

   Smazat
 5. To je článek, který byl "vypocen" člověkem, který je pro tuto dobu nepoužitelný a jeho polopravdy mají jediný cíl. Připojit se k médiím a ještě intenzivněji vymývat hlavy už tak dost vymyté společnosti.
  Bláboly o 40% absenci při volbách jsou evidentně nepochopením, že občané využili svého práva a zachovali se korektně, nikoliv jako součást stáda, které jde na povel vlevo nebo vpravo.
  Paradoxně autor tohoto článku, kdyby bylo zde tolik svobody a práva jak on vzpomíná, tak by tu bylo klima jako v KLDR.
  Tento národ je poněkud názorově natvrdlý, nicméně, když se konečně přes různé názorové kolaborace semkne, tak se malounko posune.
  Jsem rád, že jsem občanem společnosti, která má svobodu slova, pohybu atd. Dost bylo zločinců z řad KSČ, milicí...
  Skuhrání, že může někdo cestovat a většina na to nemá je názor hospodského povaleče nebo gamblera, který vše protočí v chlastu nebo u automatu. Tisíce mladých lidí cestuje každoročně do zahraničí. Ti nejchudší cestují do Chorvatska...a je jich skoro 900 tisíc každým rokem. Další tisíce cestují solo a to proto, že mají plné zuby kultury zájezdového cestování. Sednu ve Schwechatu na letadlo a za dvě, tři hodiny jsem za pár korun v zahraničí.
  Autor článku mate lidi, ale ve skutečnosti i poslední manželský pár důchodců, který řádně pracoval dá dohromady minimálně 25 tisíc měsíčně. Osm tisíc ti chudí dají za nájem, osm tisíc za jídlo a ještě jim zbývá devět tisíc na útraty. To si nikdo nepřizná, protože cpe peníze do strožoku, parchantům, kteří se jim nevyvedli atd.
  Prostě je to snůška lží starého komunistického aparátčíka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podivejte se na toho 23.18 všichni pozorně.
   Ani takove članky,kterē vyčisluji o kolik jsou domorodci z nyni už rozvojove země ČR vylupovani s timto vyvrhelem nehne a on se tu nestydi nasmolit svůj vlezdoprdelisticky nazor aby otroci byli navždy otroky!

   Smazat
  2. 23.18
   Začni se radsi modlit k Desateru voliče,ktere po sorosovsku vygumovala nynëjši cenzura.Ta se začina bát doby,kdy je postavime před soud a bude jim zabaveno vše co nakradli!

   HLED SE MODLIT K DESATERU VOLIČE JINAK NA TEBE ČEKA BELZEBUB S KOTLEM ABY JSI UETŘIL ZA DRAHE UHLI

   Smazat
  3. Je správne,že se jmenujete pan Vyvrhel 23.18!
   Ani hýkani nepomáha,co?

   Smazat
  4. Přesně jak to píšou v tomhle článku! - http://moneymag.cz/duchody-penze/8815-jak-prezit-s-nizkym-duchodem-cesi-neufinancuji-ani-zakladni-potreby?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

   Totiž když je někdo hlupákem ještě v 70-ti a věří barevným letáčkům ve schránce, tak nic než stát se bezdomovcem nezaslouží! Bábinky kamarádka kupuje na každou chorobu co údajně má dva léky i když jí ani jeden nezabírá. Hlavně že za ně dá dva tisíce každý měsíc a ještě si při každý návštěvě nechá u doktora píchnout injekci za 150,- Kč, která ji uleví na 20 minut od bolestí :D:D:D

   Smazat
  5. 8.11.23.18 Ja osobne si nemohu na nedostatek fin.prostredku stezovat ale ze sveho okoli,resp.mesta osobne znam 40 mozna 50 duchodcu manzelu kteri maji spolecny duchod do 15000 Czk,jedine v cem mate pravdu je tech 8000 za najem a zbytek za stravu, ovsem na leky a osaceni jim uz nezbyva ,takze priste opatrne s tim hodnocenim.

   Smazat
 6. PODIVEJTE SE CO VADI POLITICKE TŘIDĚ ŠMEJDŮ

  a proto to ZCENZUROVALA a vylizala na holý plech!

  DV Nr.1.

  ANO SOCIALNIMU STATU DO PRVNIHO ČLANKU ÚSTAVY

  namisto dnešni korporatni oligarchicke tyranie ohnutych hřbetů a nizkych platů!
  Spojeni moci a peněz je a bude fašismus!
  Jezte kalcium aby jste měli silne kosti,až budete kupat pod tanky namořni pěchoty,ktera bude hajit sve zemljanky před našim ministrem valky AU BUDE HŮŘ!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My male zviřata,pan KRTEČEK a dalši male zvirřata upozornujeme ctěnou veřejnost trpicim pod vadnym rabijatskym zakonem o exekucich,že by takovy zakon nemohl vůbec vzniknout,kdyby naše USTAVA neměla tu absenci jednoho slova SOCIALNI stat.
   Němci se nemohou vejit do tlustych mercedesů napněných po střechu dolary protože jim to slovo bylo povoleno do jejich provizorniho Zakladniho zakona američany už v roce 49 pry proto,aby zas nevolili hitlerfujery!
   Co tak zkusit presidenta ejmeriky požadat o stejne povoleni?

   Smazat
  2. Politicka třida Šmejdů se děla hloupá,že pry nevi co to ten Socialni stat vlasně je.

   SOCILNI STAT JE TYP SOLIDARNI SPOLEČNOSTI,KDE VLADA PŘEJIMA ODPOVĚDNOST ZA POLITICKOU,SOCIALNI A EKONOMICKOU PROSPERITU.

   To však nikdo nechce dat do svého Programu a nikdo nevi proč!

   Smazat
 7. To je naši mili mizerove prvni přikazani DESATERA VOLIČE a tak to pokrčuje dal

  DV Nr.2.

  ANO NOVE A SKUTEČNE PŘIME DEMOKRACII VE FORMĚ OTEVŘENI ZBLOKOVANYCH DISKUZNICH RUBRIK NA WEBECH POLITICKYCH STRAN A HNUTI!

  Na co jsou nam voličům nekomunikativni papalaši z polit stran,kteři si vyvaluji pupky v Prdlamentu,kradou nam naše hlasy a tim i naši moc vadnymi volebnimi zakony!

  PRY TO BUDE DONEKONEČNA TVRDI ZPUPNĚ!

  Vymluvy jak nejde otevřit ty rubriky jenom prši.Skuečnost je však taková,že jsou bez sebe strachy,nebot by nafasovali kupy lidovych komentatorů jako je tomu zde na NOVE REPUBLICE!

  OdpovědětSmazat
 8. DV Nr.3.

  ANO POUžITELNEMU ZAKONU O OBECNEM REFERENDU!

  Ty bandy našich pry zastupitelů nebyly schopny ani za vice než čtvrtstoleti sesmolit ani JEDINY zakon o obecnem referendu.
  Jsme jako narod takove slovanske holupičky,že tem lapkům budeme držet štanglu dalši čtvrtstoleti?

  OdpovědětSmazat
 9. DV Nr.4.

  ANO NEPODMINENEMU ZAKLADNIMU PŘiJMU!

  Ten existoval za komunistü a byl nam bez nahrady ukraden.Důkazni članky se objevuji a jak jsme už deklarovali jsou po sorosovsku mazany!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Začiná se rodit nazor,že se mame mezi sebou přestat prát ostrymi myšlenkami,přejmout metody Šmejdů,kteři nam umi ukradnout naše penize a SJEDNOCENI v boji o penize budeme s nimi hezky zavodit a to co ukradli budeme žadat SJEDNOCENĚ nazpět NO NI?

   http://www.novarepublika.cz/2017/10/nepodmineny-zakladni-prijem-nase-mzdy.html#more

   Smazat
 10. DV Nr.5.

  ANO PODPOŘE DROBNYCH A STEDNICH PODNIKATELŮ A ŽIVNOSTNIKŮ!

  Dalsi přikazy uz zacinaji slovem NE.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Voláme na pomoc senatora a milionaře pana IVO VALENTU a jeho chraněnce z webu PODNIKATELE.cz

   nebot jinak budou všichni obrani o majetek vadnymi zajištovacimi přikazy a zakony zaměenymi na to,aby korporace nemusely platit skoro adne daně a vše ma zatahnout tzv Středni vrstva,ktera nesmi vůbec vzniknout,protože chybi DV Nr.1.

   Smazat
 11. DV Nr.6.

  NE KAPITALISMU BEZ PŘIVLASTKŮ!

  Je to nejhorši odrůda kapitalismu založená na gangsterismu!
  Tvrdi se přitom,že republika se da řidit jako podnik.
  To znamená,že se najmou manageři a ti budou muset generovat zisk za každou cenu!
  Pokud to nedokaži jsou vyměnovani jako žarovky.
  Řizeni je realizovano pod sorosovskym heslem.

  NIKDY NEPŘEMYŠLIM O SOCIALNICH A JINÝCH NASLEDCICH SVYCH ČINŮ.
  Řečeno jinak.
  V ramci dobyvani peněz vas vaši synove a dcery budou prodavat na mydlo,nebot budete staři a nepotřebni.Na tuto hladinu je vyškolime!

  OdpovědětSmazat
 12. DV Nr.7.

  NE TZV.JADRU NOVE EVROPY!

  Ta ma mit jednotnou Ustavu,kterou se domnivaji vygenerovat v Berlině na zakladě Lisabonske smlouvy a tak zdemolovat staty cele Evropy,ktere budou pak mit i společný valečny zbrojni rozpočet,aby dlužili za zbraně a za dluhy jinych států,což je pry napad lidi velkych peněz.
  Je to napad lidi,kteři se nazývaji banksteři!
  Na obsazeni Evropy už nebude třeba patron a tanků.Maji to odsohlasit tzv naši zastupci ktere si zvolime mili otroci!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Připominame ctěnym domorodcům,že se ten cirkus Humberto s dvourychlostni Evropou a jednotnou Ustavou mohutně Berlinu vyplati!
   Dluži totiž na valečnych reparacich 3,6 BILIONŮ KORUN!
   Ty budou uplně fuč i s celou ČR Benešovymi dekrety,ktere budou dany před soud jako ne odsun,ale NELIDSKE VYHNANI a tak budou i ty in ARSCH!

   Smazat
 13. DV Nr.8.

  NE NATO A PROČ?

  Každemu dnes musi bytjasne,že nas NATO nedokaže ochranit.Hrnou se do EU cele hordy samopalniků IS,kteř dostali od strejdy PUTINA na dekel!
  My občane vime jak se ochranime SAMI.Existuji na to v praxi ověřene recepty,kterē stačci jen aktivovat!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bude nam tedy stačit udělat NATO pro ČR nepotřebnym a hotovo!

   Smazat
 14. DV Nr.9.

  NE NEOMARXISMU A DIKTATUŘe HUMANISTŮ VE SKUTEČNOSTI ISLAMISTÜ!

  Po padu komunismu se hledaji co nejšpinavějši vrstvy společnosti,ktere se poštvavaji proti většině s cilem,aby ta menšina vyvolavala hrůzu a děs,že ukradne autobus a přejede vam pes břicho.
  Toto jednani je schvalovano proto,aby se tak bojovalo za myšlenku

  MENŠINA VE SPOJENI S TEROREM JE VE SKUTENOSTI VĚTŠINA!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tady je zakopany pes neomarxistů.Když to zafunguje budete se divit i ušima!

   https://youtu.be/k1RasXw7iko

   Smazat
 15. DV Nr.10.

  NE SOUČASNE ČNB A JEJI MĚNE PRO OTROKY EURO!

  Nasi předni intelektualove vědi,že euro přinaši neštěsti a neni divu,že DESATERO VOLIČE BYLO BRUTALNĚ spolu s dalšimi 67 přispěvky občanů když se dostalo na pry alternativnim webu nwoo.org na misto nejčtenějsi
  VYMAZANO!
  PROTO SI DOVOLUJEME POZDRAVIT VŠECHNY SOLIDARNI OBČANY NOVYM BRZKYM POZDRAVEM KOMISE EU ZA VEDENI PANI JOUROVE Z AU BUDE HŮŘ-1 dej gummmi

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taky se těšite na euro?Članek uspěšneho generala,ktery daval na frak Řimu vam ukaže cestu!

   http://www.quintus-sertorius.net/news/taky-se-tesite-na-euro/

   Smazat
  2. A tady mame nazor jednoho z nejlepšich odborniků v ČR!

   http://www.epshark.cz/clanek/120/euro-je-nestesti-eu-se-rozpadne

   Smazat
  3. Vite doufam všichni,že se ČNB podařilo pry porušovanim zakonů okrast domorodce o bratru

   2 000 000 000 000 korun,ktere banksteři zabunkrovali a nyni čekaji na zašmeleni tak,aby se to nikdo nedozvěděl?

   Banksteři jsou prýýý chraněni utvarem pro zajištovani organizovaneho zločinu strany ČSSD a každe udani okamžitě odkladaji ad acta.

   Co jsem to zas prozradil.Čeka na mě uboheho narodniho hrdinu Krtecka za to jeden z 800 koncentraků pod kryci zn FEMA!

   Smazat
 16. Tento cely blok DESATERA VOLIČE BYL SOROSOVSKYMI METODAMI a novym pozdravem DEJ GUMMI vymazan i s odkazy!
  Nevime zda tu ty odkazy funguji nebot web na tuto úrodu neni upraven,pokud nefunguji napište to tady,pokud nesouhlasite napište taky a proč!

  NEZAPOMENTE MLČENI ZNAMENA SOUHLAS!

  Vemte si přiklad z toho nebožtika hejvla ten taky měl tu CHARTU jako NEPOLITICKOU platformu a co se nestalo režim vyzbrojeny miliony tanků pukl jako řepa!

  Co tak dat si repete?
  Ne nadarmo to DESATERO VOLIČE PŘIMO FRENETICKY MAZAKUJI.Že by už zjistili,že slovo lidu je slovo boži a je silnějši než PUMY?

  OSV na vás čeká a těši se ve vašem zajmu,že se přidate nebo taky ne!

  OdpovědětSmazat
 17. CO MYSLITE,DAJI SI VŠECHNY STRANY TODESATERO

  do svych bobkovych listů,aby zvitězili v ziskavani sve nove image pro budouci volby, nebo se na svoje voliče a jejich hlas totalně vykašlou,aby se to voličstvo mohlo samo sebe zkusit zorganizovat a taky sami sebe zvolit?

  Mate li na to svůj nazor přatele a nepřatele dejte ho tady,zvědavě se tu čeka na demolišn silaky!

  OdpovědětSmazat
 18. Celkem by mne zajímala statistika kolik našich hrdinných zahraničních vojáků (tedy těch kteří působili v zahraničních misích) spáchalo po navratu do vlasti a civilu tresnou činnost za pomoci střelných zbraní.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.