Reklama

neděle 5. listopadu 2017

Rychetský promluvil: Na hlasu veřejnosti nezáleží. Volby jsou jen ornament nové totality. Prohráli jsme válku jako Hitlerovo Německo? Režim není možné volbami demokraticky změnit. Opět vládnou prokurátoři

Petr Hájek
5. 11. 2017 ProtiProud

Petr Hájek komentuje šokující prohlášení předsedy ústavního soudu, jenž se už opět stal politikem zdevastované ČSSD a otevřeně se vysmívá bezmoci politického lidu.


Je cosi mrazivě povzbudivého v dění posledních dnů. Zvláště pak na politické scéně. Zachvacuje ji „syndrom odkopávání“, jinak vyjádřeno „záchvat strhávání masek“. A zdaleka to není jen tím, že máme za sebou volby (vždyť jiné máme naopak před sebou). Jako by ani mnohé veličiny našeho veřejného života už nemohly snést dusivou atmosféru předstírání, kterou usilovně po leta spoluvytvářely, svlékají se do naha – a smějí se nám, že jsme v pasti.

Je to sice hanbaté, ale neměli bychom od toho proto jen znechuceně odvracet oči. Krom jiného se tak potvrzuje, na co upozorňujeme v Protiproudu již celé roky, označováni politickým a mediálním mainstreamem za „nepřátelské, konspirační a prokremelské“ médium: předstírání demokratického společenského uspořádání je u konce, začíná se lámat chléb.

Nejvyšší soudce, nebo dozorce v lágru?


Náhle nám odevšad přímo či nepřímo sdělují, že jsme chyceni v nastražených sítích totality – jak té naší, tak bruselské – a nemáme šanci s tím legálními cestami cokoli udělat.

Toto „doznání“ je způsobeno zoufalstvím „elit“, jejichž krysařským píšťalkám přestala většina veřejnosti naslouchat. Část se rezignovaně stáhla do soukromí (40% lidí nevolilo). Avšak větší část, navzdory dramaticky zesilujícímu vymývání mozků, prostě jednala podle svého vlastního rozumu, obav a zájmů. A oni teď svým svlékáním hrozí: nebudete-li poslouchat, budeme zlí. Raději sebou přestaňte cukat. Stejně nemáte žádnou možnost s tím něco udělat. Plukovník Šlachta a prokurátorka Bradáčová už si na vás masírují svaly.

Snad nejnázornější byl v tomto nechutném „striptýzu“ předseda ústavního soudu Pavel Rychetský, když poskytl rozhovor Bakalovým Hospodářským novinám. Tak skandální, že si ho s poněkud vykulenýma očima všiml i mainstream (Lidové noviny). Ve světle povolebního dění, zvláště pak úspěchu Okamurova SPD a jeho hlavní idey, jíž propůjčilo legitimitu na jedenáct procent voličů, šéf ústavního soudu odmítl požadavek obecného referenda – navzdory tomu, že je nenaplněnou součástí ústavy!

„Trochu mě iritují slogany o tom, abychom zavedli systém přímé demokracie, protože předbíhají mnohem důležitější úvahy o tom, kdy, za jakých okolností, v jakém rozsahu a s jakými účinky ho potřebujeme - a o tom se diskuse vůbec nevede. (...) „Nejsem absolutní nepřítel referenda, ale k takové zásadní změně nejsme způsobilí.“

Může být něco arogantnějšího než takový výrok na adresu politicky nedostatečné „způsobilosti lidu“, jenž podle téže ústavy má být zdrojem veškeré moci ve státě? Jenže právě to je onen příklad odkládání masek. Bachař z našeho luxusního lágru vzápětí spokojeně „odhalil“, že právě v ústavě máme stočena klubka ostnatého drátu, které lze kdykoli roztáhnout kolem našeho fešáckého kriminálu.

Prohráli jsme válku?


Nepřipomínám to poprvé. Upozorňoval jsem na to v řadě publicistických textů i v několika svých knihách. Teprve teď však se ke mně přidal i hlavní „vykladač ústavy“. Se šibalským úšklebkem konstatuje:

„Naše ústava je velice zdařilý projekt a její (případné, pozn. PH) zásadní změny narazí na článek devět odstavec dvě ústavy, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Je to článek, který vyvolává zejména v odborných kruzích veliké diskuse a kontroverze. (...) Takové ustanovení není ve všech ústavách, dokonce v podobě, v jaké ho máme my, není v žádné.“

Právnická mluva většině lidí nic neřekne, a tak je takové „jemnůstky“ nezajímají. V tomto případě je to však smrtící chyba. Onen článek devět odstavec dvě je totiž dokonale „gumové“ ustanovení, které do naší ústavy na počátku devadesátých let propašovali Havlovi právníci – především ti, kteří se po převratu vrátili z exilu v Německu. Jde o totalitní nástroj, který umožňuje zamítnout jakýkoli zákon přijatý parlamentem (či referendem).

Najdeme ho v západoněmecké ústavě, kterou po Hitlerově pádu napsali a vnutili německé okupační zóně (NSR) vítězní západní spojenci. Nic proti tomu: Němci prohráli strašlivou světovou válku, kterou vyvolali, a vítězové (i po zkušenostech z první světové války) nechtěli riskovat, že za pár let odtud vzejde válka další. A navíc potřebovali předstírat, že se z Německa jako zázrakem stal demokratický stát.

Proto do nadiktované ústavy zabudovali článek, který jakoukoli změnu režimu dopředu znemožňuje: říká se mu záměrně pro běžného občana naprosto nečitelně „materiální jádro ústavy“. A právě ten do naší popřevratové ústavy – potichu a bez jakékoli diskuse – zabudovali Havlovi právní lemuři. Jenže my jsme snad žádnou válku neprohráli. Anebo ano? Rozhodně jsme si to tehdy v dobách „zvonění klíči“ nemysleli. A dnes, pokud bychom o soudech své země chtěli sami rozhodovat, jsme chyceni v nastražené pasti.

 

Bludný kruh


Musíme si říci, co to v praxi znamená. Širší veřejnost příliš nezaznamenala (anebo už zapomněla) heroický boj prezidenta Václava Klause proti Lisabonské smlouvě. Proti této do jiných desek přebalené „Evropské ústavy“ (předtím odmítnuté v referendech ve Francii a Holandsku), která nám vzala zbytky suverenity. Bez ní by kromě jiného nebylo možné vnutit nám „povinné kvóty“ na otevření hranic bojovníkům muslimské invaze. Jako poslední možnost připravil tým Klausových právníků tehdy rozbor, jenž by prezidentovi umožnil „Lisabon“ nepodepsat. Ústavní soud se jeho argumentací ale odmítl zabývat – s odkazem na onen „článek devět“. A přikázal mu bezodkladně podepsat kapitulaci.

Takto mohou ústavní soudci udělat cokoli. Vládnou oni, nikoli z voleb odvozený parlament. I kdyby nějaká strana vyhrála volby ústavní většinou – a chtěla třeba cojávím obnovit české království, patnáct soudců ústavního soudu s odvoláním na „článek devět“ to nedovolí.

Stejně tak, kdybychom třeba chtěli změnit „zastupitelskou demokracii“ (jejíž karikaturou se právě u nás povolebně trápíme) na demokracii přímou, pomocí referend (jako ve Švýcarsku), kterou prosazuje Tomio Okamura, nikdy to „patnáctka“ jmenovaných, stojící nad všemi volenými, nedovolí. Kvůli „článku devět“, na nějž se právě předseda Rychetský s takovou radostí odvolal. Dvě stovky lidí ve sněmovně nakonec Šlachta s Bradáčovou zmáknou, deset miliónů by však zavřít nedokázali.

Absurdita bludného kruhu je dokonalá v tom, že pokud by se parlament ústavní většinou rozhodl vypustit z ústavy onen článek devět, patnáct diktátorů v Brně to zamítne – opět s odkazem na článek devět. Když jsme „za totáče“ četli slavnou válečnou grotesku Josepha Hellera Hlava XXII o absurdním, v bludném kruhu uzavřeném fungování americké armády, mysleli jsme si, že je to nadnesený nesmysl: hle, máme jej u nás v praxi.

Nic se nezměnilo – jen převléklo


Rozhodování politického lidu o „podstatných náležitostech jeho vlastního státu“ prostě zakazuje ústava, která se sama deklaruje jako demokratická. Už sice hodně dlouho víme, že v bruselské „etymologii“ pojem demokracie neznamená „lidovládu“, ale vládu nevolených totalitních elit, ale teprve nyní nám to otevřeně předvádějí i v „místních“ poměrech.

Už to tak vypadá, že jediný způsob, jak se můžeme stát skutečnou demokracií – je opět státní převrat – ale ne jako byl ten „sametový“ podvod v roce 1989. Tehdy jsme se sice zbavili totalitního ústavního článku o „vedoucí úloze komunistické strany“ – ale nahradil ho tentýž, jen jinak zabalený nástroj, jímž havlistické elity (propojené s bruselskými respektive berlínskými) vždycky udrží svou moc navzdory vůli lidu.

Právě to v pěkném balení sledujeme v povolební situaci, kdy ti, kteří prohráli, se snaží (pochopitelně s odvoláním na ústavu) zabránit ve vládnutí jednoznačnému vítězi voleb (ať se nám líbí, nebo ne, většina mu dala svůj hlas). A předseda ústavního soudu zdecimovaným politickým trpaslíkům v čele s Miroslavem Kalouskem a Petrem Fialou jim k tomu „nestranně“ radí, jak na to. A pokud by se přece jen někdo pokusil prosadit „vůli lidu“? Jsou tu připraveny represívní složky – prokurátoři a (nejen tajná) policie na místě prvním.

Takhle ne, soudruzi!


Ostatně právě byla opět prohlášena za „nejvlivnější osobnost“ republiky právě cynická chorobně ambiciózní prokurátorka Lenka Bradáčová. Společně s plukovníkem Šlachtou (momentálně „ulitý“ k celníkům) mají prakticky na každého politika složky a odposlechy. A mohou je vydírat. A už se s tím ani netají, protože hra na demokracii po těchto volbách skončila.

Prokurátorka (nikoli volení politici) je prohlášena za nejvlivnější – a nikomu to nepřijde divné. Už je to s námi přestalo bavit. Dobrácky nám (dvacet čtyři hodin skrze ČT a spol.) po měsíce domlouvají, koho máme volit – šup je tu Okamura. A trvá na tom, že chce uzákonit referendum, ve kterém by se mohl lid rozhodnout například o „czexitu“. Tak tohle, soudruzi, ne. Kam bychom to měli okna? Ta naše přece hledí k Bruselu!


Vládnou opět prokurátoři


Svlékají se a říkají nám tím jasně – buď se přizpůsobíte, budete držet ústa a krok, nebo s vámi zatočíme jako s „třídou“. Nezávislým médiím typu Protiproud takto otevřeně vyhrožují již dlouhou dobu – a při totální ekonomické „blokádě“ nás udržují při životě jen finanční příspěvky našich čtenářů (Pán Bůh za ně zaplať!).

Ostatním občanům, kteří si dovolili zvolit, koho chtěli, začali vyhrožovat právě teď. Zatím „jen“ ústy pana „velkosoudce“ (jen čirou náhodou bývalého komunisty a po převratu politika ČSSD), kterého do jeho ústavní funkce nikdo nevolil. Bradáčová a spol. nastoupí hned po něm.

To v rozporu s „článkem devět“ pochopitelně není. Naopak. Diktatury se udržují při životě – na rozdíl od svobodných médií – pouze násilím. Ty předstírající demokracii pak dvojnásob. V tom, že režim musel přistoupit k této „striptýzové“ otevřenosti, je proto něco povzbudivého.

I když z toho mrazí.

- - - 

40 komentářů :

 1. Druhá světová válka nebyla porážkou fašizmu !!!
  Ve válce tisícileté, svaté, to byla pouze vyhraná bitva.
  Že jsou volby dokola se opakují iluzí vědí jen opravdu prozíraví lid, nezhypnotizovaní médii.

  Generální stávka a uzavření hranic je jediná volba*

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Politicka třida Šmedů udělala chybu.Ustavu nedala odsouhasit v referendu a tedy neni jisté zda vůbec plati!

   Špina vychazi postupně najevo.
   Dalši kolo bude využit LISABONSKOU SMLOUVU JAKO POVĚŘOVACI ZAKON ,KTERY VYUŽIL HITLER!

   Tady už nebude potřeba tanků a patron.
   Zradu zničeni a odstraněni statu ČR a ukradeni celeho našeho rozpočtu maji podepsat nami zvoleni Šmejdi!

   To je tzv NOVA EVROPA ve skutečnosti!

   Smazat
  2. na zámku v Lánech byl zformulován článek 9 o podstatných náležitostech demokratického právního státu inspirovaný německým Základním zákonem a navržený Ivanou Janů, ale byl zde také zakotven Nejvyšší správní soud.[47]
   V nočních hodinách patnáctého prosince 1992 se sešli zástupci vládních stran a uzavřeli písemnou dohodu vlastnoručně uvedenou na kusu papíru z poznámkového bloku,[48] ve které sjednali, že nebude přijat žádný pozměňovací návrh předložený v diskusi, ledaže se na tom dohodnou všechny vládní strany. Byla to reakce na situaci, kdy k přijetí pozměňovacího návrhu stačila (a stačí) většina přítomných, zatímco k přijetí ústavního zákona je potřebná třípětinová většina. S ohledem na tuto politickou dohodu nebyly přijaty i takové pozměňovací návrhy, jež lze označit za kvalitní a dobré.[48]
   https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astava_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
   http://www.pametnaroda.cz/story/janu-ivana-1946-788

   Smazat
  3. 2.světová válka byla vítězstvím sionismu a to jednoznačně a to, co se po ní odvíjelo a i u nás včetně "listopadu" a to i to dnešní tlachání Rychetského, je tomu důkazem...

   Smazat
  4. Ani ústava není posvátná kráva. V ústavě ČSSR bylo tuším cosi o vedoucí úloze KSČ, A KDE JE JEJÍ VEDOUCÍ ÚLOHA DNES? Nic na světě není definitivní.

   Smazat
  5. Němci žadnou ústavu nemaji,ale pouze jen jakysi Zakladni zakon,ktery v artiklu 146 piše jasně že tento provizorni dokument ztrati platnost dnem,kdy opravdova Ustava bude nemeckym lidem schvalena v referendu tedy tzv svobodnym rozhodnutim lidu!
   Je tedy faktem,že Nemecko existuje pouze de fakto,ale ne de jure!
   Aby se zbavilo reparačniho dluhu 3,6 bilionu korun připravuje podvod,ktery mu umožni obsadit EVropu bez použiti noveho Wehrmachtu a vykradou jim i všechny rozpočty i statnost zemi!
   Ma to proběhnout se vstupem do tzv NOVE EVROPY,kde ma vzniknout společna USTAVA A TO BUDE KONEC ČR a jeji historie!p

   Smazat
  6. Ale jde. Postačí nepustit je ke tvorbě zákonů a ty pak před schválením parlamentem předložit veřejnosti k připomínkování.

   Smazat
  7. Němci, nejsou stát, ale okupační zóna vítězných mocností v 2. SV. Proto podléhají
   USA a jim přizvukují.

   Smazat
  8. Souhlas : "Generální stávka a uzavření hranic je jediná volba."

   Smazat
 2. Cinkači je to výsledek Vaší práce, tak se postarejte ať je tady co jste slibovaly. Je to Vaše morální povinnost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ..mnoho cinkačů přehodnotilo svůj názor.
   Člověk se po celý život učí a jen ti moudří dovedou se poučit.
   Všichni jsme na jedné lodi,
   postarat se musí každý dle své inteligence a schopností.
   Morální povinností je pak pro každého zjistit si svůj původ.
   Když víš kdo jsi byl, víš kdo jsi a kam směřuješ...a obráceně.
   Když uvěříš že tvoje kultura a rod vy degenerovala katolická církev, žiješ v bludu..vegetační stav schopen jít jen za prospěchem*

   Smazat
  2. vy zbabělý chytráku chcete na někoho svalovat vinu, asi neumíte číst, že????????
   i tenkrát to bylo připravené a tím cinkáním nedošlo k boji
   co uděláte Vy,co jste udělal Vy?

   Smazat
  3. 20:40 - Na Václaváku v XI/1989 jsem měl v rukou klíče od bytu, chaty, garáže a kanceláře. Měl jsem sytý žaludek! V teplém kožichu se mi zvesela štrngalo! A teď? Teď jsem hladný, nezaměstnaný, rozvedený, bez stálého příjmu a důchodu. Nemám z čeho platit výživné! Mám na krku exekuce! Mám prázdní ruce bez klíčů a nemám čím už štrngat. Jsem otrhaný, chodím v otřepaných sandálech a s holou prdelí! Občas přespávám u charity!
   Děkuji Ti, Havle, že jsi se o mně tak hezky postaral!!! Děkuji všem politickým politrukům z protilidových vlád po r. 1989!

   Smazat
  4. Co znamenala Havlova slova " blba nalada a... je treba, aby lid znovu vysel do ulic"
   On take asi neco pozde pochopil. Co to asi bylo?

   Smazat
 3. https://www.youtube.com/watch?v=x-hdhEG_P-M

  OdpovědětSmazat
 4. hezky napsáno. a jedeme dál, močálem černým kolem bílých skal..

  OdpovědětSmazat
 5. příští rok je zase "osmičkový"... kéž by...

  OdpovědětSmazat
 6. kdo se smeje posledni ten se smeje nejlip!
  Uvidime kdo se zasmeje doopravdy...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ono to je trochu jinak,kdo se směje poslední má obvykle dlouhé vedení.Jinak díky panu Hájkovi.
   lada

   Smazat
 7. Zajímavé bude, kdo z ODS podpoří kandidaturu Topolánka na prezidenta. Svatý Fiala, který se údajně odstřihnul od všeho zlého a korupčního a teďka nebude mít problém Topolánka, symbol toho nejhoršího korupčního období, navrhovat na prezidenta. Způsob vzniku jeho vlády je mnohem horší, než ta pořád omílaná opoziční smlouva. Kupoval si poslance a teď bude kandidovat na prezidenta, to chce fakt kachní žaludek. Mnoho štěstí, Fialo. To ti teda Babiš omlátí o ústa, toto.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Udgenigla to včera už řekla, že si to dokáže představit, že ho ODS podpoří a když ne celá tak ona osobně ano.

   Smazat
  2. 15:25
   Udgenigla je kdo Udřená Alexandra?

   Smazat
 8. No jo však to píšu ano čssd top09 kdu stan piráti ods strany s jediným programem sloužit eu.

  OdpovědětSmazat
 9. No, já tedy nejsem právník a "kovaný právník" již vůbec ne, ale ocituji to co měl ten Rychetský říct v tom článku 9 -cituji
  článek devět odstavec dvě ústavy, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. - konec citace.
  Takže opravdu nevím, zda referendum lze považovat za "změnu podstatných náležitosti demokratického právního státu". Jestliže ne, pak jde o ho*no, jestliže ano, pak z toho plyne, že takové Švýcarsko, kde se řeší referendy takřka vše, nebo Anglie s referendem "brexitu" a řada dalších státu "demokratického Západu", jsou nedemokratické státy? To by snad ani pan Rychetský nepřipustil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Referendum je demokratický institut, s tím ani Rychetský nic neudělá.A Důsledkem demokratického procesu nemůže být nedemokratický výstup. Vždy to bude jen vůle lidu. To nelze zakázat. Ústavu můžeme demokraticky přepsat nějakou demokratičtější ústavou. Jak asi vznikla ta současná? Přeci nahrazením té, kde se psalo o vedoucí a nezměnitelné síle vedoucí strany! Pane Rychetský, máte nás za voly?

   Smazat
  2. Pan Rychetský stejně jako většina rádoby právníků pouze nesmyslně kopmlikují normální jazyk a to tak aby nebyl normálním lidem srozumitelný. Jako záloha je ještě doplněn dodatky a vysvětlivkami, které nic nevysvětlí.
   Všichni právníci jsou jenom darmožrouti!

   Smazat
 10. I tomuto pacholkovi ročník 1943 zvoní hrana není tu navěky a pro něho v blízké době přijde ta s tou kosou.....

  OdpovědětSmazat
 11. JEDINA SANCE JE OBNOVENI CSFR
  - DEJURE: USTAVA CSFR PORAD PLATI
  - DEFAKTO: CR A SR

  OdpovědětSmazat
 12. Běžte už do prdele s vašim neomarxismem. Nevím nic o tom, že by Marx vstal z mrtvých.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:37 - Vy toho skutečně moc nevíte!!!

   Smazat
 13. Co do toho pleteš Marxe ty Sorošovský zblblo?!

  OdpovědětSmazat
 14. Sranda je , že se odkopávají čím dál více i tito pisálci co vytváří falešné mínění o svých názorech které nejsou ničím jiným, než rovněž podporou tohoto zlodějského, korupčního, sytému kapitalistické Liberální demokracie. Aby nevzbudili nevoli jejich pánů musí občas do textu vložit, nějakého komunistu,Marxe atd., přesně jako maistremové TV, kde musí ten kdo chce příště vystupovat plivnout na minulost a tím i na sebe/ starší tehdy žijící za socialismu/ a dušovat se, že byl pomýlený.Divím se, že režimní propagátoři za které by se nemusel stydět ani Hitlerův ministr propagandy.

  OdpovědětSmazat
 15. Alespoň vidíte, jaké vši nalezly do komunistické strany. Není divu, že myšlenka sociální spravedlnosti byla zdiskreditovaná těmi, co byli "u komunistů". Ale i ústavní soudci jsou obyčejní smrtelníci.

  OdpovědětSmazat
 16. Milánkové, je zapotřebí si konečně uvědomit, že není podstatné co si myslíte, co považujete za správné, demokratické a podobně. Podstatné je to co říkají ti co mají moc. Od roku 89 se změnil význam mnoha slov, lež se stala pravdou, pravda se stala lží a dějiny se vykládají podle vítěze.To jste nevěděli těch 28 let ? Uvědomte si, že bude jen to co "šéfové" dovolí a platí to v celém světě. Pokud jste to nepochopili, je mi vás upřimně líto.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:01
   Nic netrvá věčně. A tebe mi líto není!

   Smazat
 17. je to tu ale prdel!!!!Lidu to někdy trvá dlouho ale pak to stojí za to a ti Rychetčtí budou mít nakopaný zadek i Bradáčová a Brady.

  OdpovědětSmazat
 18. Rychetský je vůl sice chytrý,ale pořád vůl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:17
   A copak ty jsi zač, žes to tak moudře shrnul?

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.